Застосування комплексу вітамінів з мінералами МУЛЬТИ-ТАБС®для реабілітації дітей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи

Після Чорнобильської катастрофи накопичено значний обсяг інформації про можливі несприятливі наслідки впливу на організм людини різних доз опромінювання [4, 5]. На основі концепції про безпорогову дію опромінювання прийнято вважати, що будь-яка доза, якою б малою вона не була, спричинює шкідливий вплив на організм. У зв’язку з цим гостро постає питання радіаційного ризику для населення регіонів, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, зокрема для дітей.

Діти, які мешкали на території Рівненської області, перебували у виключно несприятливих екологічних умовах. Зокрема, Рокитнівський та Дубровицький райони області відзначалися різноманітністю радіоекологічної ситуації, біотопічними особливостями місцевості (дефіцит мікро- та макроелементів на фоні йодної ендемії) та структурно-демографічними особливостями регіону (суттєвий відсоток багатодітних сімей та дітей взагалі). На фоні зобної ендемії навіть у доаварійний період ці регіони відзначалися великою кількістю дітей з різноманітною патологією щитовидної залози [2, 3].

У згадуваних регіонах встановлено високу поширеність гіперплазій щитовидної залози 1А–1В ступеня, особливо серед дітей пубертатного віку. Зазначена патологія привертає увагу у зв’язку з тим, що за даними літератури у великому відсотку випадків наявні докази недостатньої компенсації функції щитовидної залози на початкових ступенях її гіперплазії з наступним формуванням стійких змін.

Крім того, на фоні акселерації різким дисонансом виділялася затримка соматостатевого розвитку. Порушення соматостатевого розвитку серед дітей Рівненської області порівняно з дітьми Харківської області зустрічалося вдвічі частіше [1].

Серед наслідків аварії на ЧАЕС суттєве місце посідає гіпотиреоз. Частота відхилень у фізичному та статевому розвитку, стан здоров’я значною мірою залежать від функцій щитовидної залози. У разі дефіциту тиреоїдних гормонів спостерігається паралельне зниження секреції соматотропіну.

Враховуючи ту обставину, що в даному регіоні виявлено збільшення кількості випадків раку щитовидної залози серед дітей, ситуацію можна оцінити як загрозливу.

Тому вивчення можливих ефектів впливу радіоізотопів йоду та інших чинників нерадіаційної природи на стан ендокринної системи та застосування дійових методів реабілітації дітей, які мешкали у Рокитнівському районі Рівненської області, було своєчасним і актуальним.

Ураховуючи дефіцит мікро- та макроелементів на фоні йодної ендемії та забрудненість території радіонуклідами, нам пощастило включити до комплексу реабілітаційних заходів мультивітамінні препарати з мінералами фірми ФЕРРОСАН.

У травні 1996 року в Рокитнівському районі Рівненської області (села: Старе Село, Вежиця, Дроздинь, Обсичі) було обстежено 500 дітей (353 дівчинки та 147 хлопчиків) різного віку: 2–7 років — 17,4%, 8–10 років — 34,2%, 11–15 років — 48,4%.

Клініко-функціональні обстеження дітей проводилися з урахуванням анамнестичних даних, наявності чи відсутності соматичної патології, вивчалися стан щитовидної залози та соматостатевого розвитку, деякі показники крові, імунного статусу, ліпідного та інших видів обміну речовин.

Особлива увага приділялася дослідженню щитовидної залози як органа, що зазнав найбільшого впливу радіоактивного опромінення. Ультразвукове дослідження щитовидної залози проводили на апараті «Aloka-260» з використанням лінійного датчика з частотою 5 МГц. Функціональний стан щитовидної залози оцінювався за рівнем у плазмі крові вільного тироксину, тиреотропіну, що визначався за допомогою радіоімунологічного методу. Математичну обробку інформації проводили методом варіаційної статистики.

У результаті проведених обстежень виявлено різноманітну соматичну патологію, а саме: хронічні вогнища інфекції (тонзиліти, карієс, отити) — 23%, гострі респіраторні інфекції — 10%, алергози — 9%, лімфатико-гіпопластичні діатези — 3,9%. Захворювання щитовидної залози виявлені у 7,2% випадків: рак щитовидної залози — 1,2%, дифузний зоб — 0,4%, вузловий зоб — 0,2%, підгострий тиреоїдит — 0,4%, хронічний тиреоїдит — 4,4%. У однієї дитини діагностовано інсулінзалежний цукровий діабет.

Протягом 1996 року виявлено 1 випадок раку щитовидної залози — дитину було прооперовано. Всього в районі прооперовано 6 дітей (одна операція з летальним кінцем). З приводу вузлового зоба прооперовано 2 дітей.

Під час дослідження нейроемоційної сфери було виявлено підвищену збудливість — у 8,2% дітей, швидку стомлюваність — в 11%, погіршення пам’яті — в 0,6%, тремор рук — в 0,2%. Скарги на головний біль зареєстровані у 12,4% дітей. Стан шкіри, а саме помірну вологість, виявлено у 2,4% дітей, помірну сухість — у 5%, значну сухість — у 0,3%. Потовщення шкірної складки — в 1,6%, випадіння волосся — в 1,4%. Функція кишечнику в більшості обстежуваних була без змін, із помірною тенденцією до констипації. Симптоми з боку очей були негативними.

Унаслідок проведеного обстеження виділено найбільш інформативні показники, що можуть бути кваліфіковані як критерії формування груп ризику, а саме: проживання на забруднених територіях та в ендемічних щодо зоба регіонах, наявність ендокринної патології у родичів, деякі клінічні показники (пальпація та чутливість щитовидної залози, стан регіональних лімфовузлів).

До групи ризику щодо тиреоїдної патології увійшли 98 дітей, тобто 10,6% від загальної кількості оглянутих.

Один з критеріїв стану здоров’я дітей — рівень фізичного розвитку. Серед обстежених нормальний рівень фізичного розвитку встановлено у 82,4% дітей, низькорослість — у 6,8%, субнанізм — у 1,2%, високорослість — у 6,4%, субгігантизм — у 2,8%, гігантизм — у 0,4% дітей.

Слід відзначити, що у віковій групі 4–7 років дітей з низькорослістю і субнанізмом було 9,2%, а з високорослістю та субгігантизмом — 3,5%, у групі 8–10 років — 12,2 та 9,4% відповідно. Превалювання відставання у фізичному розвитку над випередженням серед дітей молодших вікових груп може бути зумовлено негативним впливом наявної йодної ендемії на фоні інших несприятливих чинників навколишнього середовища. Проте у групі дітей 11–15 років простежувалася тенденція до підвищення рівня високорослості, що може бути зумовлено феноменом акселерації в пубертатному віці (таблиця).

Таблиця

Стан щитовидної залози та виявлені захворювання у дітей,
які проживають у Рокитнівскому районі Рівненської області

Показники

Вікова група, роки

4–7

8–10

11–15

Всього оглянуто, n

87

171

242

Без патології, n

%

55

63,3

65

38

79

32,6

Збільшення щитовидної залози ІА-ІВ без зміни структури, n

%

18

20,7

58

33,9

92

38

Збільшення щитовидної залози ІА-ІВ зі зміною структури, n

%

11

12,5

39

22,9

48

19,8

Дифузний еутиреоїдний зоб, n

%

2

0,8

Вузловий еутиреоїдний зоб, n

%

1

1,1

Підгострий тиреоїдит, n

%

2

0,3

Хронічний тиреоїдит, n

%

2

2,3

3

4,7

12

4,9

Гіпотиреоз, n

%

2

0,8

Рак щитовидної залози, n

%

1

0,5

5

2,3

Під час вивчення темпів статевого розвитку дітей обчислювався індекс статевого розвитку. У 99,4% дівчаток індекс статевого розвитку відповідав віковим нормативам, затримка, випередження статевого розвитку у цій групі складали по 0,3%.

У 97,3% хлопчиків індекс статевого розвитку був у межах норми, затримка — у 2,7%, випередження не виявлено.

Під час морфофункціонального дослідження щитовидної залози встановлено, що найчастіше зустрічаються зміни в ехоструктурі — наявність ехонегативних включень (до 3–4 мм), а також великих скупчень гідрофільних елементів, що характерно для дітей вікової групи 8–10 років. У групі дітей 11–15 років теж було виявлено збільшення розмірів щитовидної залози, структурні порушення (скупчення ехопозитивних та ехонегативних включень).

Для дітей, які мешкали у Рокитнівському районі (с. Старе Село, смт Рокитно), виявилися характерними зниження ехогенності тканини органа — у 33% випадків, наявність великих скупчень гідрофільних елементів — у 18,7%, зміни у вигляді дрібних (до 3–4 мм) ехонегативних та ехопозитивних включень — у 24,5 та 25%, елементи фіброзу — у 19% випадків. Вузлові утворення виявлено в 1% випадків.

Збільшення щитовидної залози, що перевищує вікові нормативи, відзначено у групі дітей 4–7 років — 41,8%, 8–10 років — 58,5%, 11–15 років — 76,2%.

Наявність зниженої ехогенності тканини, великих скупчень гідрофільних елементів та елементів фіброзу, можливо, пов’язана з різноманітністю радіоекологічної ситуації, біотопічними особливостями місцевості (дефіцит мікро- та макроелементів на фоні йодної ендемії).

Вивчаючи функціональний стан щитовидної залози, у 4,5% обстежених дітей виявлено вірогідне підвищення тиреотропного гормону без клінічних проявів гіпотиреозу.

Оцінка індивідуальних параметрів периферичної крові дозволила виявити деякі зміни, зокрема зниження рівня гемоглобіну крові у 18,5% дітей. Рівень гемоглобіну нижче за 80 г/л був виявлений в 1 дитини.

Під час дослідження імунного статусу виявлено знижений рівень Т-лімфоцитів у 8,2% дітей, фагоцитарна активність була на нижній межі норми. Рівень імуноглобуліну G становив 12,4 ± 0,12 г/л, що відповідало віковим нормам. Кількість імуноглобулінів А і М у 4,5% випадків була зниженою.

Під час вивчення ліпідного (b-ліпопротеїдів), білкового обміну (загальний білок та його фракції) особливостей не виявлено. Під час дослідження вуглеводного обміну у 7,2% дітей відзначено порушення толерантності до вуглеводів.

Для зменшення впливу чинників радіаційної та нерадіаційної природи на організм дітей, що мешкали в несприятливих екологічних умовах, застосовувався комплекс мультивітамінів з мінералами МУЛЬТИ-ТАБС® фірми ФЕРРОСАН.

Дослідження проводилися протягом 6 міс. До 1-ї групи увійшли діти шкільного віку, які отримали 2 курси лікування мультивітамінами з мінералами тривалістю 2 міс кожний та двомісячною перервою між курсами; до 2-ї групи — діти дошкільного віку, які отримали 3 курси лікування мультивітамінами з мінералами тривалістю 1 міс кожний з одномісячною перервою.

Під час прийому мультивітамінів з мінералами МУЛЬТИ-ТАБС® проводилися контрольні обстеження для визначення ефективності застосування та доцільності включення цих препаратів у комплекс реабілітаційних заходів для дітей, які постійно проживали на контамінованих територіях.

Через 6 міс здоров’я дітей поліпшилося: зменшилася кількість скарг на головний біль, втомлюваність, запаморочення, знизилася частота ГРВІ, загострень хронічних захворювань.

Результати проведених досліджень крові засвідчили, що кількість дітей з анемічними станами зменшилась і становила 12% від усіх обстежених.

В імунному статусі через 6 міс рівень Т-лімфоцитів знизився у 4% дітей, рівень імуноглобулінів А і М — у 2%.

За 6 міс у морфофункціональному стані щитовидної залози відбулися деякі позитивні зміни: під час ультразвукового дослідження виявлено зменшення кількості гідрофільних включень; випадків підвищення рівня тиреотропіну не виявлено.

Під час застосування комплексу мультивітамінів з мінералами МУЛЬТИ-ТАБС® алергічних і токсичних реакцій та інших побічних ефектів не спостерігалося.

Таким чином, на підставі проведених досліджень зроблено висновок, що застосування комплексу мультивітамінів з мінералами МУЛЬТИ-ТАБС® фірми ФЕРРОСАН було доцільним у комплексі з реабілітаційними заходами для дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Кандидат медичних наук, О.Я. Боярська
кандидат медичних наук, О.В. Копилова,
кандидат медичних наук, К.М. Бруслова, Д.Є. Афанасьєв,
Інститут клінічної радіології
НЦРМ АМН України

ЛІТЕРАТУРА

1. Гурский А.И. Клиника и  реабилитация нарушений соматополового развития у детей и подростков зобно-эндемического района: Автореф. дис. … канд. мед. наук. — К., 1988. — 23 с.

2. Канапля Я.Ф. Биологические эффекты действия малых доз ионизирующих излучений // Весці АН БССР. Сер. біял. н. — 1989. — № 6. — С. 60–65.

3. Купче Т.К. Эутиреоидные состояния щитовидной железы // Педиатрия. — 1990. — № 10. — С. 112.

4. Москалев Ю.И. Отдаленные последствия ионизирующих излучений. — М.: Медицина, 1991. — 304 с.

5. Mole R.H. Radiation — induced cancer risks //Lancet. — 1988. — N8599 — P. 1402–1403.

6. Stather J.W. Ionising radiation and cancer epidemiology // Radiol. Prot. Bull. — 1990. — N109. — P. 17–22.

Секрет стройной фигуры

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті