Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

05 Травня 2015 3:58 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку права законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо медичного забезпечення учасників бойових дій».

Доповідати проект Закону на пленарному засіданні буде народний депутат України Лабазюк С.П.

Народні депутати України С.П. Лабазюк
І.М. Єремеєв
Я. М. Москаленко
В.Й. Развадовський
С.П. Івахів
М.П. Курячий

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо медичного забезпечення учасників бойових дій»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Після анексії українського Криму та Севастополя Російською Федерацією, якій передувала військова окупація півострова, Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будинки у ряді міст Донецької та Луганської областей.

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція (далі – АТО).

З початку проведення АТО всього поранено 1236 бійців, в госпіталях України на сьогодні знаходяться 745 військовослужбовців, з яких 36 перебувають у тяжкому стані, в свою чергу, терористи та бойовики викрадають, катують і вбивають громадян або захоплюють в заручники.

Так, поранених доставляють в найближчі до місця проведення АТО Військово-медичний клінічний центр Північного регіону в м. Харкові та Дніпропетровський базовий військовий госпіталь. Осіб у тяжкому стані за допомогою реанімаційно-операційного літака Повітряних Збройних сил України Ан-26 «Віта» доставляють до лікувальних установ Міністерства оборони України міст Києва та Вінниці.

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. № 1923 «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями» витрати на надання медичної допомоги військовослужбовцям у військово-медичних закладах інших військових формувань відшкодовуються цим закладам центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування, де проходять службу зазначені військовослужбовці, за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом на утримання цих військових формувань.

Окрім надання медичної допомоги (лікування) військовослужбовцям Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу і військовослужбовцям Міністерства внутрішніх справ України, іншим утворених відповідно до законів України військових формувань, які отримали поранення, контузії чи інше ушкодження здоров’я, потрібно проходити подальше лікування, отримувати імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення та реабілітацію за кордоном.

Однак, для прикладу, одержання компенсації вартості самостійно придбаних ліків військовим не передбачена. А як ті військові, що отримали поранення і потребують подальшої реабілітації? Їм же обов’язково потрібні ліки, протези чи інші засоби.

Наприклад, оригінальний німецький протез коштує майже 50 тис. грн. Не проблема замовити протез за кордоном, однак, головний клопіт – обслуговування, адже, деталі протезу доводиться міняти часто протягом всього життя і на це потрібно набагато більше коштів.

Враховуючі вищезазначене, виникає нагальна потреба в забезпеченні фінансування з державного бюджету України такого лікування чи реабілітації, а також вартості протезів вітчизняного або закордонного виробництва.

У зв‘язку з цим, законопроектом пропонується надати учасникам бойових дій такі соціальні пільги, зокрема:

одержання компенсації вартості самостійно придбаних ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення;

щорічне безоплатне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

безоплатне забезпечення протезами вітчизняного та/або закордонного виробництва осіб, які отримали інвалідність у зв’язку з участю в антитерористичній операції. Якщо не можливо забезпечити осіб протезами вітчизняного виробництва або відсутні вітчизняні протезинеобхідного типу,то витрати, пов’язані з придбанням протезів закордонного виробництва відшкодовуються їм з Державного бюджету України.

2. Мета і завдання прийняття законопроекту

Законопроект розроблено з метою надання додаткових соціальних гарантій учасникам бойових дій, які захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції і зазнали поранень, контузій чи іншого ушкодження здоров’я.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується, зокрема:

одержання компенсації вартості самостійно придбаних ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення;

щорічне безоплатне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

безоплатне забезпечення протезами вітчизняного та/або закордонного виробництва осіб, які отримали інвалідність у зв’язку з участю в антитерористичній операції. Якщо не можливо забезпечити осіб протезами вітчизняного виробництва або відсутні вітчизняні протезинеобхідного типу,то витрати, пов’язані з придбанням протезів закордонного виробництва відшкодовуються їм з Державного бюджету України.

4. Правові аспекти

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Конституція України, закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребуватиме внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», а його реалізація не потребуватиме збільшення видатків державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Прийняття запропонованих змін сприятиме наданню компенсації за придбані лікарські засоби, проведене лікування, протезі вітчизняного або закордонного виробництва для військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції і зазнали поранень, контузій чи іншого ушкодження здоров’я.

Народні депутати України С.П. Лабазюк
І.М. Єремеєв
Я. М. Москаленко
В.Й. Развадовський
С.П. Івахів
М.П. Курячий

Проект

від 14.01.2015 р. реєстраційний № 1745

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту» щодо медичного забезпечення учасників бойових дій

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 p., № 45, ст. 425) наступні зміни:

1) у статті 12:

частини першої після слів “за рецептами лікарів» доповнити словами такого змісту “або одержання компенсації вартості самостійно придбаних ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

частини дев’ятої після слова “щорічне» доповнити словом “безоплатне»;

2) дововнити новою частиною 11-1 такого змісту:

“11-1) безоплатне забезпечення протезами вітчизняного та/або закордонного виробництва осіб, які отримали інвалідність у зв’язку з участю в антитерористичній операції. Якщо не можливо забезпечити осіб протезами вітчизняного виробництва або відсутні вітчизняні протези необхідного типу, то витрати, пов’язані з придбанням протезів закордонного виробництва відшкодовуються їм з Державного бюджету України. Порядок відшкодування витрат встановлюється Кабінетом Міністрів України».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний термін:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Голова Верховної Ради України В. Гройсман

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до Проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо медичного забезпечення учасників бойових дій

Зміст положення чинного акта Зміст відповідного положення проекту акта
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до нихУчасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі пільги:1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів,

імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком

протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або

одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного

лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати

компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування

визначаються Кабінетом Міністрів України; { Пункт 3 частини першої

статті 12 в редакції Закону № 107-VI (107-17) від 28.12.2007 –

зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008 }

4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку

плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю); (Пункт 4 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 488/95-ВР від 22.12.95, в редакції Закону № 52-IV (52-15) від 04.07.2002)

5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання. (Абзац перший пункту 5 частини першої статті 12

із змінами, внесеними згідно із Законом № 2878-IV (2878-15) від 08.09.2005)

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати,

та 21 кв. метр на сім’ю); (Пункт 5 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 488/95-ВР від 22.12.95, в редакції Закону № 52-IV (52-15) від 04.07.2002)

6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом

приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання; (Пункт 7 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 488/95-ВР від 22.12.95; в редакції Закону № 2344-IV (2344-15) від 13.01.2005)

8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи; (Пункт 8 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 488/95-ВР від 22.12.95)

9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

13) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і

квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами

та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, – протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;

…….

 

Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них Учасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі пільги:1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів або одержання компенсації вартості самостійно придбаних ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або

одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного

лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати

компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування

визначаються Кабінетом Міністрів України; { Пункт 3 частини першої

статті 12 в редакції Закону № 107-VI (107-17) від 28.12.2007 –

зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного

Суду № 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008 }

4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством

(21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю); (Пункт 4 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом

№ 488/95-ВР від 22.12.95, в редакції Закону № 52-IV (52-15) від 04.07.2002)

5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними

послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання. (Абзац перший пункту 5 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2878-IV (2878-15) від 08.09.2005)

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати

за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати,

та 21 кв. метр на сім’ю); (Пункт 5 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 488/95-ВР від 22.12.95, в редакції Закону № 52-IV (52-15) від 04.07.2002)

6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання; (Пункт 7 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 488/95-ВР від 22.12.95; в редакції Закону № 2344-IV (2344-15) від 13.01.2005)

8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи; (Пункт 8 частини першої статті 12 із змінами, внесеними

згідно із Законом № 488/95-ВР від 22.12.95)

9) щорічне безоплатне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

11-1)безоплатне забезпечення протезами вітчизняного та/або закордонного виробництва осіб, які отримали інвалідність у зв’язку з участю в антитерористичній операції. Якщо не можливо забезпечити осіб протезами вітчизняного виробництва або відсутні вітчизняні протези необхідного типу, то витрати, пов’язані з придбанням протезів закордонного виробництва відшкодовуються їм з Державного бюджету України. Порядок відшкодування витрат встановлюється Кабінетом Міністрів України;

12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

13) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і

квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами

та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, – протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;

……

Народні депутати України С.П. Лабазюк
І.М. Єремеєв
Я. М. Москаленко
В.Й. Развадовський
С.П. Івахів
М.П. Курячий

ВИСНОВОК

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

Назва проекту акта: проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо медичного забезпечення учасників бойових дій.

Реєстр. № 1745 від 14 січня 2015р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: Народні депутати України Лабазюк С.П., Єремеєв І.П. та інші.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет у справах ветеранів та інвалідів.

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 4лютого 2015 року, протокол № 13).

Голова Комітету Є. Соболєв

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління

від 16.03.2015 р.

на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо медичного забезпечення учасників бойових дій»

(№ 1745 від 14.01.2015 р.)

У законопроекті пропонується встановити у статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» положення, відповідно до якого учасники бойових дій матимуть право на одержання компенсації вартості самостійно придбаних ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Серед пільг, передбачених статтею 12 для учасників бойових дій, пропонується встановити також право на безоплатне забезпечення протезами вітчизняного та/або закордонного виробництва осіб, які отримали інвалідність у зв’язку з участю в антитерористичній операції.

Головне науково-експертне управління, розглянувши поданий законопроект, вважає за доцільне зазначити наступне.

1. Потребує уточнення механізм реалізації запропонованої підстави одержання компенсації у випадку самостійного придбання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення учасниками бойових дій. В такому випадку незрозуміло, чи відповідає призначення ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення стандартам у сфері охорони здоров’я − клінічним протоколам (стаття 14-1 Основ законодавства України про охорону здоров‘я), висновку спеціаліста щодо медичних призначень, чи були вони рекомендовані саме цій особі тощо (Перелік лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1071, постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»). Чинна редакція пункту 1) статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до якого такі зміни пропонуються, передбачає безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів.

2. У законопроекті пропонується у статті 12 цього Закону, якою регулюються пільги для учасників бойових дій, встановити для осіб, які отримали інвалідність у зв’язку з участю в антитерористичній операції, право на безоплатне забезпечення протезами вітчизняного та/або закордонного виробництва, а також передбачити, що, якщо неможливо забезпечити осіб протезами вітчизняного виробництва або відсутні вітчизняні протези необхідного типу, то витрати, пов’язані з придбанням протезів закордонного виробництва відшкодовуються їм з Державного бюджету України. Порядок відшкодування витрат встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Слід зауважити, що за прийнятими критеріями такі особи мали б бути віднесені до осіб, які належать до інвалідів війни. Однак на сьогодні такі зміни до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» не вносилися.

Разом з тим, на військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та перебували безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством, а також мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, за умови, якщо такими особами не вчинено кримінальних правопорушень, в частині забезпечення їх виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послугами медичної реабілітації, санаторно-курортним оздоровленням на підставі висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів чи рішень військово-лікарських комісій незалежно від встановлення їм інвалідності поширюється дія Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (стаття 4). Зазначеним Законом передбачено право на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, в тому числі протезно-ортопедичними виробами (статті 24, 26 та ін.). Згідно з статтею 27 цього Закону у випадках, коли передбачений індивідуальною програмою реабілітації інваліда і Державною типовою програмою реабілітації інвалідів засіб або послуга реабілітації, які повинні бути надані інваліду, дитині-інваліду безоплатно, не можуть бути надані чи якщо інвалід (законний представник дитини-інваліда) придбав відповідний засіб або оплатив послугу за власний рахунок, інвалідам виплачуються грошові компенсації.

Однак, на наш погляд, положення, що забезпечували б відповідний статус і соціальні гарантії учасникам бойових дій, які отримали інвалідність у зв’язку з участю в антитерористичній операції, доцільно врегулювати на рівні Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у нормах, що стосуються інвалідів війни.

Крім того, передбачені у законопроекті зміни вносяться до статті 12 Закону, що має бути відображено у його назві.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

Перший заступник Керівника Головного управління С. Гудзинський

до реєстр. № 1745

від 14.01.2015 року

Верховна Рада України

Комітет на своєму засіданні 18 березня 2015 року розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо медичного забезпечення учасників бойових дій (реєстр. № 1745), поданий народними депутатами України Лабазюком С.П., Єремеєвим І.М., Москаленком Я.М., Развадовським В.Й., Івахівим СП. та Курячим М.П.

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та надати учасникам бойових дій право на:

1) одержання компенсації вартості самостійно придбаних ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення;

2) щорічне безоплатне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів;

3) безоплатне забезпечення протезами вітчизняного та/або закордонного виробництва осіб, які отримали інвалідність у зв’язку з участю в антитерористичній операції. Якщо не можливо забезпечити осіб протезами вітчизняного виробництва або відсутні вітчизняні протезинеобхідного типу,пропонується витрати, пов’язані з придбанням протезів закордонного виробництва, відшкодовувати за рахунок коштів Державного бюджету України.

З цього приводу слід звернути увагу, що відповідно до статті 4 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та перебували безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, мають право на забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послугами медичної реабілітації, санаторно-курортним оздоровленням на підставі висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів чи рішень військово-лікарських комісій незалежно від встановлення їм інвалідності.

На думку Міністерства соціальної політики України, запропоновані законопроектом норми щодо відшкодовування за рахунок коштів Державного бюджету України витрат, пов’язаних з придбанням протезів закордонного виробництва, потребують доопрацювання, оскільки під поняттям «відшкодування» розуміється, що технічні та інші засоби реабілітації повинні бути виготовлені за рахунок коштів підприємства або учасника антитерористичної операції та в подальшому фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету. З огляду на викладене, запропоновані зміни необхідно привести у відповідність до статті 26 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні».

На думку Міністерства фінансів України, запропоновані законопроектом норми щодо отримання учасниками бойових дій компенсації вартості самостійно придбаних ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення, а також відшкодування інвалідам з Державного бюджету України витрат, пов’язаних з придбанням протезів закордонного виробництва, можуть призвести до додаткових видатків бюджету. При цьому потрібно врахувати, що у Державному бюджеті України на 2015 рік Міністерству соціальної політики України, як головному розпоряднику бюджетних коштів, у складі бюджетної програми 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів» враховано видатки на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації окремих категорій населення, у тому числі військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та перебували у районах проведення антитерористичної операції, незалежно від встановлення їм інвалідності. Крім того, за бюджетною програмою 2505040 «Забезпечення протезуванням та ортезуванням виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутності в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок» передбачені видатки у сумі 150,0 млн. гривень.

Комітет з питань запобігання і протидії корупції зазначає, що у проекті акта не виявлено корупційних факторів і він відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Згідно узагальнюючого висновку Головного науково – експертного управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

Підтримуючи ідею законопроекту щодо необхідності посилення соціального захисту учасників бойових дій, члени Комітету погодились із зауваженням центральних органів виконавчої влади та Головного науково – експертного управління щодо необхідності уточнення механізму реалізації запропонованої підстави одержання компенсації у випадку самостійного придбання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення, а також щодо уточнення джерел покриття додаткових витрат, пов’язаних з реалізацією запропонованих змін.

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет рекомендує Верховній Раді України законопроект про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо медичного забезпечення учасників бойових дій (реєстр. № 1745), поданий народним депутатом України Лабазюком С.П. та іншими народними депутатами України, за результатами розгляду в першому читанні повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні з цього питання визначено Голову Комітету Третьякова О.Ю.

Проект постанови додається.

Голова Комітету О. Третьяков
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті