Проект постанови щодо внесення змін до Переліку фармацевтичної продукції та сполук, що використовуются для їх виготовлення, та звільняються від обладання ввізним митом

09 Липня 2015 3:06 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
на публічне обговорення виноситься проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України

від 17 листопада 2004 р. № 1568»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1568» розроблено у зв’язку із прийняттям Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» та з метою перегляду переліку фармацевтичної продукції та сполук (далі — Перелік), що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від оподаткування ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України.

Метою цього проекту постанови є:

 • перегляд чинної редакції Переліку з метою приведення кодів УКТЗЕД товарів у відповідність до вимог діючої в Україні класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
 • вилучення з Переліку продукції яка виробляється в Україні;
 • врахування пропозицій наданих Асоціацією «Виробники ліків України» та Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України щодо доповнення Переліку фармацевтичною продукцією та сполуками, які не виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України;
 • доповнення Переліку фармацевтичною продукцією, яка не виробляється в Україні, ввозиться на митну територію України та класифікується за 30 товарною групою УКТЗЕД.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту постанови надсилаються протягом місяця за адресою:

 • МОЗ України, м. Київ, вул. Грушевського, 7,
 • e-mail: gritsenko@moz.gov.ua; Гріценко Олександр Володимирович, тел. 200-06-68.

Пояснювальна записка
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2004 р. № 1568»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» (далі — Закон) об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором є товари, визначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 277 Митного кодексу України, крім життєво необхідних товарів згідно зі статтею 5 цього Закону.

Статтею 5 Закону до життєво необхідних товарів, зокрема, віднесені товари, зазначені у пунктах 2-7, 9, 10, 12, 13, 15, 18-20 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287, підпункті 11 пункту 4, пункті 4-1 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України.

Таким чином, до життєво необхідних товарів віднесена фармацевтична продукція, сполуки, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та класифікуються за товарними групами 28, 29, 30 УКТЗЕД, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року № 1568 «Питання звільнення від обкладення ввізним митом фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні». Наразі чинна редакція цього Переліку містить всього 86 позицій товарів, які згідно Закону належать до життєво необхідних.

У зв’язку із набуттям чинності Закону, Міністерством охорони здоров’я України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1568», яким передбачено затвердження нової редакції Переліку фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від обкладення ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України (далі — Перелік).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою цього проекту постанови є:

 • перегляд чинної редакції Переліку з метою приведення кодів УКТЗЕД товарів у відповідність до вимог діючої в Україні класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
 • вилучення з Переліку продукції яка виробляється в Україні;
 • врахування пропозицій наданих Асоціацією «Виробники ліків України» та Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України щодо доповнення Переліку фармацевтичною продукцією та сполуками, які не виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України;
 • доповнення Переліку фармацевтичною продукцією, яка не виробляється в Україні, ввозиться на митну територію України та класифікується за 30 товарною групою УКТЗЕД.

Разом з цим, в проекті Переліку виправлені деякі назви фармацевтичної продукції згідно даних наведених у Державному реєстрі лікарських засобів України.

Наразі проект Переліку містить 2 таблиці:

таблиця 1 «Активні фармацевтичні інгредієнти та хімічні сполуки»;

таблиця 2 «Медичні імунобіологічні препарати, готові лікарські засоби та продукція «in bulk».

Крім того, приміткою до проекту Переліку передбачено, що коди УКТЗЕД в ньому наводяться довідково.

Необхідно також зазначити, що згідно даних Державного реєстру лікарських засобів України, фармацевтична продукція та хімічні сполуки, що зазначені у представленому до затвердження проекті Переліку, станом на сьогодні не зареєстровані в Україні як лікарські засоби, які виробляються вітчизняними фармацевтичними підприємствами.

Реалізувати вищезазначену мету пропонується шляхом прийняття запропонованого проекту постанови.

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють Митний кодекс України, Закон України «Про Митний тариф України», Закон України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року», постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1568 «Питання звільнення від обкладення ввізним митом фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цього проекту постанови не потребує додаткових матеріальних витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодженню з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою України, Державною регуляторною службою України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Очікувані результати прийняття регуляторного акту визначено із застосуванням методу вигод та витрат і наведено у таблиці:

Сфера впливу Вигоди Витрати

Інтереси держави Удосконалення законодавства в сфері обігу лікарських засобів.

Зниження цін на лікарські засоби. Відсутні.

Інтереси суб’єктів господарювання Звільнення від оподаткування додатковим імпортним збором лікарських засобів (за Переліком) у разі ввезення їх на митну територію України. Оподаткування додатковим імпортним збором лікарських засобів (які не включені до Переліку) у разі ввезення їх на митну територію України.

Інтереси громадян Збільшення доступності до лікарських засобів.

Зниження цін на лікарські засоби. Відсутні.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить привести Перелік фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від обкладення ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України у відповідність до вимог Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року».

Міністр охорони
здоров’я України
Олександр Квіташвілі

ПРОЕКТ
оприлюднений на офіційному сайті
МОЗ України 07.07.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2004 р. № 1568

Кабінет Міністрів України постановляє :

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1568 «Питання звільнення від обкладення ввізним митом фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 47, ст. 3104; 2012 р., № 40, ст. 1537) такі зміни:

1) у назві та тексті постанови слова «від обкладення ввізним митом» замінити словами «від оподаткування ввізним митом» у відповідних відмінках;

2) перелік фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від обкладення ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України, затверджений цією постановою, викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Прем’єр-міністр України
А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України від 17 листопада 2004 р. № 1568
(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України

ПЕРЕЛІК
фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від оподаткування ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України

Таблиця 1. Активні фармацевтичні інгредієнти та хімічні сполуки

Найменування активних фармацевтичних інгредієнтів та хімічних сполук Хімічна або міжнародна непатентована/загальноприйнята назва англійською мовою Код УКТЗЕД*
Адеметіонін (Адеметіонін 1,4-бутандисульфонату) Ademetionine 2930 40 90 00
Аденозин-5’-трифосфорної кислоти динатрієва сіль Adenosine-5’-triphosphoric acid disodium salt 2934 99 90 00
Акватерпін (Терпінгідрат) Cyclohexanemethanol, 4-hydroxy- a, a, 4-trimethyl-, monohydrate (Terpinhydrat) 2906 19 00 00
Алпростадил Alprostadil 2937 50 00 00
Альфа-нафтилоцтова кислота 1-Naphthylacetic acid 2916 39 90 90
Амброксолу гідрохлорид Ambroxol 2922 19 85 00
Аміналон (Гамма-аміномасляна кислота) Aminobutyric acid 2922 49 85 00
Аміодарону гідрохлорид Amiodarone 2932 99 00 00
Анестезин (Бензокаїн) Benzocaine 2922 49 85 00
Аргініну аспартат Arginine aspartate 2925 29 00 00
L-Аргінін моногідрохлорид (L-Аргінін) Arginine hydrochloride 2925 29 00 00
Артикаїну гідрохлорид Articaine 2934 99 90 00
Аспарагінова кислота Aspartic acid 2922 49 85 00
Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid 2918 22 00 00
Ацетилцистеїн Acetylcysteine 2930 90 16 00
Бензобітал 1-Benzoyl-5-ethyl-5-phenylbarbitoric acid 2933 54 00 00
Бісопрололу фумарат Bisoprolol 2922 19 85 00
Бромгексину гідрохлорид Bromhexine 2921 59 90 00
Бромкамфора Bromcamphora 2914 29 00 20
Бромокриптин Bromocriptine 2939 69 00 00
Бутамірату цитрат Butamirate 2922 50 00 90
Буфексамак Bufexamac 2928 00 90 90
Вальпроат натрію Valproic acid 2915 90 70 90
Венлафаксину гідрохлорид Venlafaxine 2924 29 98 90
Винна кислота Tartaric acid 2918 12 00 00
Вікасол (Менадіону натрію бісульфіт) Menadione sodium bisulfite 2914 70 00 00
Вісмут лимонно-кислий Bismuth citrate 2918 15 00 90
Вісмуту нітрат основний Bismuth subnitrate 2834 29 80 00
Вісмуту субнітрат Bismuth subnitrate 2834 29 80 00
Гадолінію оксид фосфор граде 4Н мед Gadolinium oxide 2946 90 00 00
Гексаметилентетрамін Hexamethylenetetramine 2933 69 40 00
Гексетидин Hexetidine 2933 59 95 00
Гексопреналіну сульфат Hexoprenaline 2922 50 00 90
Деквалінію хлорид Dequalinium chloride 2923 90 00 00
Диклофенак натрію Diclofenac 2922 49 85 00
Дилтіазем Diltiazem 2934 99 90 00
Диметилсульфоксид Dimethyl sulfoxide 2930 90 99 90
Динопростон Dinoprostone 2937 50 00 00
Динопросту трометамін Dinoprost 2937 50 00 00
Дитилін (Суксаметоній) Suxamethonium 2923 90 00 00
2,6-Дихлоранілін 2,6-Dichlorobenzenamine 2933 29 90 00
Діоксид титану Titan dioxidt 2823 00 00 00
Еконазолу нітрат Econazole 2933 29 90 00
Еналаприлу малеат Enalapril 2933 99 80 00
Зидовудин Zidovudine 2934 99 90 00
Ібупрофен Ibuprofen 2916 39 90 10
2-Імідазолідон 1,3 — dimethyl-2-imidazolidinone 2921 42 10 90
Ітраконазол Itraconazole 2934 99 90 00
Кальцію Д-сахарат Calcium saccharate 2918 19 98 90
Кальцію карбонат Calcium carbonate 2836 50 00 00
Кальцію левулінат Calcium laevulate 2918 30 00 00
Карбамазепін Carbamazepine 2933 99 80 00
Карнітину гідрохлорид (R)-(3-Carboxy-2-hydroxypropyl) trimethyl ammonium hydrochloride (Carnitine hydrochloride) 2923 90 00 00
Карнітину оротат (R)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)-trimethyl аmmonium оrotate (Carnitine orotate) 2923 90 00 00
L-Карнітин-основа Carnitine 2923 90 00 00
Келін Khellin 2932 99 00 00
Кетаміну гідрохлорид Ketamine 2922 39 00 00
Кетоконазол Ketoconazole 2934 99 90 00
Кетопрофен Ketoprofen 2918 30 00 00
Кетотифену фумарат Ketotifen 2934 99 90 00
Кетотифену гідрофумарат Ketotifen 2934 99 90 00
Кислота глутамінова Glutamic acid 2922 42 00 00
Клотримазол Clotrimazole 2933 29 90 00
Ксилометазоліну гідрохлорид Xylometazoline 2933 29 90 00
Лактулоза Lactulose 2940 00 00 00
Ламівудин Lamivudine 2934 99 90 00
Ламотриджин Lamotrigine 2933 69 80 00
Ліпоід GPC 85 F (Холіну альфосцерат) Choline alfoscerate 2923 90 00 00
Ліпоід С 100 (Фосфатидилхолін) Lipoid S 100 (Рhosphatidylcholine) 2923 20 00 00
Лоратадин Loratadine 2933 39 99 00
Лосартан калію Losartan 2933 29 90 00
Магнію карбонат важкий Magnesium carbonate 2836 99 11 00
Мебеверину гідрохлорид Mebeverine 2922 50 00 90
Мелоксикам Meloxicam 2934 10 00 00
Ментол Menthol 2906 11 00 00
Метадону гідрохлорид Methadone 2922 31 00 00
Метамізол натрію Metamizole sodium 2933 11 90 00
Метопрололу сукцинат Metoprolol 2922 50 00 90
Метронідазол Metronidazole 2933 29 90 00
Метформіну гідрохлорид Metformin 2925 29 00 00
Монометиламін Methylamine 2921 11 00 00
Натрієва сіль вальпроєвої кислоти Valproic acid 2915 90 70 90
Натрію аміносаліцилат Sodium aminosalicylate 2922 50 00 90
Натрію гідрокарбонат (Натрію бікарбонат) Sodium bicarbonate 2836 30 00 00
Натрію кромоглікат Cromoglicic acid 2932 99 00 00
Натрію лактат Sodium lactate 2918 11 00 00
Натрію пікосульфат Sodium picosulfate 2933 39 99 00
Нафазоліну нітрат Naphazoline nitrate 2933 29 10 00
Нітроксолін Nitroxoline 2933 49 90 00
Нітрофурал Nitrofural 2932 19 00 00
2-Нітробензальдегід AS 2-Nitrobenzaldehyde 2913 00 00 00
Ніцерголін Nicergoline 2939 69 00 00
Новокаїн (Прокаїну гідрохлорид) Procaine 2922 49 85 00
Оксиметазоліну гідрохлорид Oxymetazoline 2933 29 90 00
Ондансетрону гідрохлорид Ondansetron 2933 29 90 00
Основа фенітоїну (Фенітоїн) Phenytoin base (Phenytoin) 2933 21 00 00
Офлоксацин Ofloxacin 2934 99 90 00
Перметрин Permethrin 2916 20 00 00
Полімальтозний комплекс заліза гідроксиду Ferric hydroxide polymaltose complex 2940 00 00 00
Пропранололу гідрохлорид Propranolol 2922 19 85 00
Рибоксин (Інозин) Inosine 2934 99 90 00
Римантадину гідрохлорид Rimantadine 2921 30 99 00
Розиглітазону малеат Rosiglitazone 2934 10 00 00
Сальбутамолу сульфат Salbutamol 2922 50 00 90
Серин (L-Серин) Serine 2922 50 00 90
Симвастатин Simvastatin 2932 20 90 00
Симетикон Simethicone 2931 90 90 90
Симетикон емульсія Simethicone emulsion 2931 90 90 90
Спіронолактон Spironolactone 2932 20 90 00
Стеарат магнію Magnesium stearate 2915 70 50 90
Стрептоцид (розчинний) Streptocidum solubite (Sulfanilamide) 2935 00 90 00
Сукральфат Sucralfate 2940 00 00 00
Сульфатіазол натрію гексагідрат Sulfathiazole sodium hexahydrate 2935 00 90 00
Сульфокамфорна кислота DL-camphor-10-sulfonic acid 2914 70 00 00
Тетрагідрозоліну гідрохлорид (Тетризоліну гідрохлорид) Tetryzoline 2933 29 90 00
Тимол Thymolum 2907 19 90 00
Тимололу малеат Timolol maleate 2934 99 90 00
Ундециленова кислота (Цинку ундециленат) Undecylenic acid 2916 19 10 00
Унітіол 2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid, sodium salt monohydrate (Unithiol) 2930 90 99 90
Урсодезоксихолієва кислота Ursodeoxycholic acid 2918 19 98 90
Фенілін (Феніндіон) Phenindione 2914 39 00 90
Фенотеролу гідробромід Fenoterol 2922 50 00 90
Флуренізид Flurenizid 2933 39 99 00
Форсфору пентахлорид Phosphorus pentachloride 2812 10 16 00
Фосфору хлорокис Phosphorus oxychloride 2812 10 11 00
Фтивазид Ftivazide 2933 39 99 00
Хлорамфенікол Chloramphenicol 2941 40 00 00
Хлоргексидину диглюконат Chlorhexidine 2925 29 00 00
Хлоробутанолгідрат Chlorobutanoli hemihydricum 2905 59 98 00
Холіну саліцилат Choline salicylate 2918 21 00 00
Цетиризин Cetirizine 2933 59 95 00
Ципрофлоксацину гідрохлорид Ciprofloxacin 2933 59 95 00
Циталопрам (Циталопраму гідробромід) Citalopram 2932 99 00 00

Таблиця 2. Медичні імунобіологічні препарати, готові лікарські засоби та продукція «in bulk»

Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва діючої речовини (речовин) лікарського засобу українською мовою Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва діючої речовини (речовин) лікарського засобу англійською мовою Код УКТЗЕД*
Абакавір Abacavir 3003, 3004
Абіратерон Abiraterone 3004
Абциксимаб Abciximab 3004
Агалсидаза бета Agalsidase beta 3004
Агомелатин Agomelatine 3004
Адалімумаб Adalimumab 3004
Адапален Adapalene 3004
Адеметіонін Ademetionine 3004
Азапентацен Azapentacene 3004
Азеластин Azelastine 3004
Азилсартану медоксоміл Azilsartan medoxomil 3004
Азитроміцин Azithromycin 3003
Акривастин Acrivastine 3004
Акситиніб Axitinib 3004
Алглюкозидаза альфа Alglucosidase alfa 3004
Алергени Allergen extracts 3004
Аліскірен Aliskiren 3004
Алкафтадин Alcaftadine 3004
Алклометазон Alclometasone 3004
Алогліптин Alogliptin 3004
Алпростадил Alprostadil 3004
Алюмінію фосфат Aluminium phosphate 3004
Альбендазол Albendazole 3003
Альверин, комбінації Alverine, combinations 3004
Альтеплазе Alteplase 3004
Альфакальцидол Alfacalcidol 3004
Амбазон Ambazone 3004
Амікацин Amikacin 3003
Амінолевулінова кислота Aminolevulinic acid 3004
Аміфостин Amifostine 3004
Амлодипін з діуретиками Amlodipine and diuretics 3004
Аморолфін Amorolfine 3004
Ампіцилін Ampicillin 3003
Ампіцилін і інгібітор фермента Ampicillin and enzyme inhibitor 3003
Амфотерицин В Amphotericin B 3004
Анагрелід Anagrelide 3004
Анастрозол Anastrozole 3004
Анідулафунгін Anidulafungin 3004
Антитромбін ІІІ Antithrombin III 3002
Апіксабан Apixaban 3004
Апрепітант Aprepitant 3004
Арипіпразол Aripiprazole 3004
Артикаїн, комбінації Articaine, combinations 3004
Аспарагіназа (L-аспарагіназа) Asparaginase 3004
Атомоксетин Atomoxetine 3004
Аторвастатин з езетимібом Atorvastatin and ezetimibe 3004
Атосибан Atosiban 3004
Афліберсепт Aflibercept 3004
Ацеклофенак Aceclofenac 3004
Аценокумарол Acenocoumarol 3004
Базиліксимаб Basiliximab 3004
Батроксобін Batroxobin 3004
Бевацизумаб Bevacizumab 3003
Беклометазон Beclometasone 3004
Белімумаб Belimumab 3004
Беміпарин Bemiparin 3004
Бендомустин Bendamustine 3004
Бензатину бензилпеніцилін Benzathine benzylpenicillin 3004
Бензидамін Benzydamine 3004
Бензилпеніцилін Benzylpenicillin 3003
Бензобарбітал Benzobarbital 3004
Бензоїлу пероксид Benzoyl peroxide 3004
Бензокаїн Benzocaine 3004
Бенфотіамін Benfotiamine 3004
Бенциклан Bencyclane 3004
Бетаметазон з антисептиками Betamethasone and antiseptics 3004
Біброкатол Bibrocathol 3004
Бікалутамід Bicalutamide 3004
Біклотимол Biclotymol 3004
Біластин Bilastine 3004
Біматопрост Bimatoprost 3004
Біотин Biotin 3004
Біпериден Biperiden 3004
Бісопролол Bisoprolol 3003
Бісопролол, комбінації Bisoprolol, combinations 3004
Бісопролол з тіазидними діуретиками Bisoprolol and thiazides 3003, 3004
Біфоназол, комбінації Bifonazole, combinations 3004
Біциклол Bicyclol 3004
Блеоміцин Bleomycin 3004
Бортезоміб Bortezomib 3003
Бортезоміб Bortezomib 3004
Ботулінотоксин Botulinum toxin 3002
Боцепревір Boceprevir 3004
Брентуксимабу ведотин Brentuximab vedotin 3004
Бривудин Brivudine 3004
Бримонідин Brimonidine 3004
Будесонід (Будезонід) Budesonide 3004
Бупренорфін Buprenorphine 3003
Бупропіон Bupropion 3004
Буспірон Buspirone 3004
Бусульфан Busulfan 3004
Бутилскополамін (Гіосцину бутилбромід) Butylscopolamine 3004
Бутилскополамін (Гіосцину бутилбромід) з аналгетиками Butylscopolamine and analgesics 3004
Бутоконазол Butoconazole 3004
БЦЖ вакцина BCG vaccine 3002
Вагінальне кільце з прогестероном та естрогеном Vaginal ring with progestogen and estrogen 3004
Ваклофен Baclofen 3004
Вакцина для профілактики пневмококової інфекції (полісахаридний антиген) та нетипованої гемофільної інфекції, кон’югована, адсорбована Pneumococcus purified polysaccharides antigen and Haemophilus influenzae, conjugated 3002
Вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, жива атенуйована Rota virus, live attenuated 3002
Вакцина для профілактики черевного тифу полісахаридна Typhoid, purified polysaccharide antigen 3002
Вакцина менінгококова полісахаридна серогруп А, С, Y та W-135 кон’югована дифтерійним анатоксином Meningococcus A,C,Y,W-135, tetravalent purified polysaccharides antigen conjugated 3002
Вакцина пневмококова полісахаридна кон’югована адсорбована Pneumococcus, purified polysaccharides antigen conjugated 3002
Вакцина проти дифтерії, Haemophilus influenzae типу b, кашлюку, поліомієліту, правця та гепатиту В Diphtheria-Hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B 3002
Вакцина проти дифтерії, кашлюку, поліомієліту та правця Diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus 3002
Валсартан, амлодипін та гідрохлортіазид Valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide 3004
Ванкоміцин Vancomycin 3003
Варденафіл Vardenafil 3004
Варениклін Varenicline 3004
Вемурафеніб Vemurafenib 3004
Вілдагліптин Vildagliptin 3004
Вінбластин Vinblastine 3004
Вінкристин Vincristine 3003, 3004
Вінорельбін Vinorelbine 3003
Вірус грипу, інактивований цільний Influenza, inactivated, whole virus 3002
Вірус кліщового енцефаліту, інактивований цільний Encephalitis, tick borne, inactivated, whole virus 3002
Вірус папіломи людини тип 16, 18 Papillomavirus (human types 16, 18) 3002
Вірус папіломи людини тип 6, 11, 16, 18 Papillomavirus (human types 6, 11, 16, 18) 3002
Вірус сказу, інактивований цільний Rabies, inactivated, whole virus 3002
Вориконазол Voriconazole 3004
Вортіоксетин Vortioxetine 3004
Гадобенова кислота (Гадобенату димеглуміну; Гадобенова кислота та меглумін) Gadobenic acid 3004
Гадобутрол Gadobutrol 3004
Гадопентенова кислота (Димеглумінова сіль гадопентетової кислоти, Гадопентетат димеглуміну) Gadopentetic acid 3003
Галавіт Galavit 3004
Галантамін Galantamine 3004
Галобетазолу пропіонат Halobetasol propionate 3004
Галсульфаза Galsulfase 3004
Ганірелікс Ganirelix 3004
Гатифлоксацин Gatifloxacin 3003
Гексопреналін Hexoprenaline 3004
Геміфлоксацин Gemifloxacin 3004
Гемоцитабін Gemcitabine 3003
Гепатит А, інактивований цільний вірус Hepatitis A, inactivated, whole virus 3002
Гестоден з етинілестрадіолом Gestodene and ethinylestradiol 3004
Гефітиніб Gefitinib 3004
Гіалуронова кислота (Гіалуронат натрію) Hyaluronic acid 3003
Гідрокортизон Hydrocortisone 3003
Гідрокортизон з антибіотиками Hydrocortisone and antibiotics 3004
Гідроксизин Hydroxyzine 3004
Гідроксикарбамід (Гідроксисечовина) Hydroxycarbami de 3003, 3004
Гідроксихлорохін Hydroxychloroquine 3004
Гідросмін Hidrosmin 3004
Гідротальцит Hydrotalcite 3004
Гіпромелоза Hypromellose 3004
Глатирамеру ацетат Glatiramer acetate 3004
Глауцин Glaucine 3003
Гліквідон Gliquidone 3004
Глікопіронію бромід Glycopyrronium bromide 3004
Глімепірид Glimepiride 3003
Гліциризинова кислота Glycyrrhizinic acid 3004
Глюкагон Glucagon 3004
Гозерелін Gosereline 3004
Голімумаб Golimumab 3004
Граміцидин Gramicidin 3004
Гранісетрон Granisetron 3004
Гуанфацин Guanfacine 3004
Гуарова смола Guar gum 3004
Дабігатрану етексилат Dabigatran etexilate 3004
Дакарбазин Dacarbazine 3003, 3004
Далтепарин Dalteparin 3004
Дапагліфлозин Dapagliflozin 3004
Даптоміцин Daptomycin 3004
Дарбепоетин альфа Darbepoetin alfa 3002, 3004
Дарунавір Darunavir 3004
Даунорубіцин Daunorubicin 3004
Дегарелікс Degarelix 3004
Дезлоратадин Desloratadine 3003
Дезогестрел Desogestrel 3004
Дезогестрел з етинілестрадіолом Desogestrel and ethinylestradiol 3004
Декваліній (Деквалінію хлорид) Dequalinium 3004
Дексаметазон з протимікробними засобами Dexamethasone and antiinfectives 3004
Дексібупрофен Dexibuprofen 3003, 3004
Декслансопразол (Дексланзопразол) Dexlansoprazole 3004
Дексмедетомідин Dexmedetomidine 3004
Демокситоцин (Дезаміноокситоцин) Demoxytocin 3004
Денозумаб Denosumab 3004
Денотивір Denotivir 3004
Деферасірокс Deferasirox 3004
Децитабін Decitabine 3004
Джозаміцин Josamycin 3004
Дидрогестерон Dydrogesterone 3004
Дидрогестерон з естрогеном Dydrogesterone and estrogen 3004
Диклофенак, комбінації Diclofenac, combinations 3003
Дименгідринат Dimenhydrinate 3004
Диметикон Dimeticone 3004
Динопрост Dinoprost 3004
Динопростон Dinoprostone 3004
Дієногест Dienogest 3004
Дієногест з естрогеном Dienogest and estrogen 3004
Дієногест з етинілестрадіолом Dienogest and ethinylestradiol 3004
Добутамін Dobutamine 3004
Докозанол Docosanol 3004
Доксепін Doxepin 3004
Доксофілін Doxofylline 3004
Докузат натрію Docusate sodium 3004
Долутегравір Dolutegravir 3004
Донепезил Donepezil 3004
Дорзоламід Dorzolamide 3004
Доріпенем Doripenem 3004
Дорназа альфа (Дезоксирибонуклеаза) Dornase alfa (desoxyribonuclease) 3004
Доцетаксел Docetaxel 3003
Дроспіренон з естрогеном Drospirenone and estrogen 3004
Дроспіренон з етинілестрадіолом Drospirenone and ethinylestradiol 3004
Дулоксетин Duloxetine 3004
Дутастерид Dutasteride 3004
Ебастин Ebastine 3004
Еверолімус Everolimus 3004
Езомепразол (Есомепразол) Esomeprazole 3003
Екземестан Exemestane 3004
Ексенатид Exenatide 3004
Екстракт гібіскусу Hibiscus sabdariffa 3004
Екстракт з кори сливи африканської Pygeum africanum 3004
Екстракт з коріння мартінії запашної Harpagophytum procumbens 3004
Екстракт з плодів пальми пилкоподібної Serenoa repens 3004
Екстракт кори верби Salicis cortex 3004
Екстракт насіння сої Glycine max (соя) 3004
Екстракт пасифлори Pasiflora incarnata 3004
Екстракт трави золотарника звичайного Solidago virgaurea 3004
Екстракт трави якірців сланких Tribulus terrestris 3004
Екстракт цикламену грузинського Cyclamen europaeum 3004
Екстракт цикломену європейського Cyclamen idericum Stev.(C. Vernum Sweet) 3004
Екстракт циміціфуги гроновидної Cimicifugaе Racemosaе 3004
Ельтромбопаг Eltrombopag 3004
Емтрицитабін, тенофовіру дизопроксил Emtricitabine, tenofovir disoproxil and 3004
та ефавіренц efavirenz
Еналаприл з лерканідипіном Enalapril and lercanidipine 3004
Еноксапарин Enoxaparin 3003
Епідермальний фактор росту людський Recombinant Human Epidermal Growth 3004
рекомбінантний Factor
Еплеренон Eplerenone 3003
Епросартан Eprosartan 3004
Ептаког альфа (активований) Eptacog alfa (activated) 3002
Ептифібатид Eptifibatide 3004
Ердостеїн Erdosteine 3004
Еритроміцин Erythromycin 3003
Еритропоетин (Епоетин) Erythropoietin 3002
Ерлотиніб Erlotinib 3004
Ертапенем Ertapenem 3004
Еслікарбазепін Eslicarbazepine 3004
Есмолол Esmolol 3004
Естрадіол Estradiol 3004
Есциталопрам Escitalopram 3003
Етакринова кислота Etacrynic acid 3004
Етамбутол Ethambutol 3003
Етанерцепт Etanercept 3003, 3004
Етанол Ethanol 3003
Етацизин Ethacizin 3004
Етинілестрадіол Ethinylestradiol 3004
Етифоксин Etifoxine 3004
Етіонамід Ethionamide 3004
Етодолак Etodolac 3004
Етоногестрел Etonogestrel 3004
Етопозид Etoposide 3003, 3004
Еторикоксиб Etoricoxib 3004
Етравірин Etravirine 3004
Ефавіренз (Ефавіренц) Efavirenz 3003, 3004
Ефірна олія лаванди Lavandula 3004
Жива аттенуйована вакцина проти вітряної віспи Varicella, live attenuated 3002
Жива аттенуйована вакцина проти жовтої лихоманки Yellow fever, live attenuated 3002
Жива аттенуйована вакцина проти краснухи Rubella, live attenuated 3002
Жива аттенуйована вакцина проти туберкульозу Tuberculosis, live attenuated 3002
Жирові емульсії Fat emulsions 3004
Залеплон Zaleplon 3004
Заліза сульфат Ferrous sulfate 3004
Залізо, вітамін B12 та фолієва кислота Iron, vitamin B12 and folic acid 3004
Залізо, полівітаміни та мінерали Iron, multivitamins and minerals 3004
Занамівір Zanamivir 3004
Зидовудин з ламівудином Zidovudine and lamivudine 3003
Зидовудин, ламівудин та абакавір Zidovudine, lamivudine and abacavir 3004
Зидовудин, ламівудин та невірапін Zidovudine, lamivudine and nevirapine 3004
Зипразидон Ziprasidone 3004
Золедронова кислота Zoledronic acid 3003
Золпідем Zolpidem 3004
Зофеноприл Zofenopril 3004
Зофеноприл з діуретиками Zofenopril and diuretics 3004
Зуклопентиксол Zuclopenthixol 3004
Ібандронова кислота (Натрію ібандронату моногідрат) Ibandronic acid 3003
Ібандронова кислота (Натрію ібандронат) Ibandronic acid 3004
Ібупрофен Ibuprofen 3003
Івабрадин Ivabradine 3003
Ідурсульфаза Idursulfase 3004
Ізоконазол Isoconazole 3004
Ізоксуприн Isoxsuprine 3004
Ізоніазид, комбінації Isoniazid, combinations 3004
Ізотретиноїн Isotretinoin 3004
Ілопрост Iloprost 3004
Іматиніб Imatinib 3003, 3004
Іміглюцераза Imiglucerase 3004
Іміквімод Imiquimod 3004
Іміпенем та інгібітор ферменту (Іміпенем з циластатином; Іміпенему моногідрат з натрію циластатином) Imipenem and enzyme inhibitor 3003, 3004
Іміпрамін Imipramine 3004
Імуноглобулін проти тимоцитів людини кролячий Antithymocyte immunoglobulin (rabbit) 3002
Інгібітор фактора коагуляції крові людини VIII Factor VIII inhibitor bypassing activity 3002
Індакатерол Indacaterol 3004
Індометацин Indometacin 3003
Інсулін аспарт Insulin aspart 3004
Інсулін гларгін Insulin glargine 3004
Інсулін детермір Insulin detemir 3004
Інсулін лізпро Insulin lispro 3003
Інсуліну глюлізин Insulin glulisine 3004
Інтерферон альфа-2а Interferon alfa-2a 3002
Інтерферон альфакон-1 Interferon alfacon-1 3002
Інтерферон гама Interferon gamma 3002
Інфліксимаб Infliximab 3004
Іогексол (Йогексол) Iohexol 3003
Іомепрол Iomeprol 3004
Іпідакрин Ipidacrine 3004
Іринотекан Irinotecan 3003, 3004
Ітоприд Itopride 3004
Ітраконазол Itraconazole 3003
Іфосфамід Ifosfamide 3004
Йоверсол Ioversol 3004
Йодиксанол Iodixanol 3004
Йопамідол Iopamidol 3003
Йопромід Iopromide 3004
Кабазитаксел Cabazitaxel 3004
Каберголін Cabergoline 3004
Кальципотріол, комбінації Calcipotriol, combinations 3004
Кальцитонін (лосося синтетичний) Calcitonin (salmon synthetic) 3004
Кальцитріол Calcitriol 3003, 3004
Кальцій (різні солі в комбінації) Calcium (different salts in combination) 3004
Кальцію фолінат (Кислота фолінова) Calcium folinate 3003
Кандесартан Candesartan 3003
Кандесартан з діуретиками Candesartan and diuretics 3004
Капецитабін Capecitabine 3003, 3004
Капреоміцин Capreomycin 3003
Капсаїцин Capsaicin 3004
Карбамід (сечовина), комбінації Carbamide, combinations 3004
Карбетоцин Carbetocin 3004
Карбімазол Carbimazole 3004
Карбомер Carbomer 3004
Карбоплатин Carboplatin 3003, 3004
Каспофунгін Caspofungin 3004
Квінаприл Quinapril 3004
Квінаприл з діуретиками Quinapril and diuretics 3004
Кислота алендронова (Натрію алендронат) Alendronic acid 3003, 3004
Кладрибін Cladribine 3004
Кларитроміцин Clarithromycin 3003
Клемастин Clemastine 3004
Клодронова кислота (Динатрію клодронат) Clodronic acid 3004
Кломіпрамін Clomipramine 3004
Кломіфен Clomifene 3004
Клоперастин Cloperastine 3004
Колістин (Колістиметат натрію) Colistin 3004
Колхіцин Colchicine 3004
Комбінації простих солей і вітрогінних засобів (антифлатулентів) Ordinary salt combinations and antiflatulents 3004
Комбінована вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи та вітряної віспи, жива атенуйована Measles, combinations with mumps, rubella and varicella, live attenuated 3002
Комбінована вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи, жива атенуйована Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated 3002
Кореневище імбиру Zingiberis rhizoma 3004
Корифолітропін альфа Corifollitropin alfa 3004
Кризотиніб Crizotinib 3004
Ксипамід Xipamide 3004
Лакосамід Lacosamide 3004
Лактулоза Lactulose 3003
Лактулоза, комбінації Lactulose, combinations 3004
Ламівудин з абакавіром Lamivudine and abacavir 3003
Ланреотид Lanreotide 3004
Лапатиніб Lapatinib 3004
Ларонідаза Laronidase 3004
Лацидипін Lacidipine 3004
Левобупівакаїн Levobupivacaine 3004
Леводопа, інгібітор декарбоксилази і Levodopa, decarboxylase inhibitor and 3004
КОМТ інгібітор COMT inhibitor
Левомепромазин Levomepromazine 3004
Левоноргестрел Levonorgestrel 3004
Левосимендан Levosimendan 3004
Левотироксин натрію Levothyroxine sodium 3003
Левофлоксацин Levofloxacin 3003
Лейпрорелін (Лейпролід) Leuprorelin 3004
Ленограстим Lenograstim 3004
Лерканідипін Lercanidipine 3004
Леспедеза двоколірна Lespedeza bicolor 3004
Лефлуномід Leflunomide 3003
Лефлуномід Leflunomide 3004
Лізиноприл Lisinopril 3003
Лізиноприл з діуретиками Lisinopril and diuretics 3003
Ліксисенатид Lixisenatide 3004
Лімфоцитарний імуноглобулін, антитимоцитарний глобулін (кінський) Antilymphocyte immunoglobulin (horse) 3002
Лінагліптин Linagliptin 3004
Лінезолід Linezolid 3003
Ліраглутид Liraglutide 3004
Лозартан з амлодипіном Losartan and amlodipine 3004
Лозартан з діуретиками (Лосартан з Losartan and diuretics 3003,
діуретиками) 3004
Ломефлоксацин Lomefloxacin 3004
Ломустин Lomustine 3004
Лоперамід, комбінації Loperamide, combinations 3004
Лопінавір з ритонавіром Lopinavir and ritonavir 3003, 3004
Лорноксикам Lornoxicam 3004
Людський менопаузальний гонадотропін Human menopausal gonadotrophin 3004
Лютропін альфа (людський лютеїнізуючий гормон) Lutropin alfa 3004
Магалдрат Magaldrate 3004
Магнію аспартат Magnesium aspartate 3004
Магнію оксид Magnesium oxide 3004
Магнію оротат Magnesium orotate 3004
Макрогол, комбінації Macrogol, combinations 3004
Маравірок Maraviroc 3004
Мебеверину гідрохлорид Mebeverine 3003
Мебендазол Mebendazole 3004
Медроксипрогестерон Medroxyprogesterone 3004
Мелперон Melperon 3004
Мелфалан Melphalan 3004
Мельдоній (Мілдронат; 3-(2,2,2-триметилгідразінію) пропіонату дигідрат; Метонат; Триметилгідразинію пропіонату дигідрат; Тризипін) Meldonium 3003
Мемантин Memantine 3003, 3004
Меропенем Meropenem 3003
Месалазин Mesalazine 3004
Месна Mesna 3004
Метаксалон Metaxalone 3004
Метамізол натрію, комбінації з психолептиками Metamizole sodium, combinations with psycholeptics 3003
Метандієнон Metandienone 3004
Метенолон Metenolone 3004
Метилдопа Methyldopa 3004
Метилергометрин Methylergometrine 3004
Метокси поліетилен гліколь-епоетину бета Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta 3004
Метотрексат Methotrexate 3004
Метформін Metformin 3003
Метформін з вілдагліптином Metformin and vildagliptin 3004
Метформін з саксагліптином Metformin and saxagliptin 3004
Метформін з ситагліптином Metformin and sitagliptin 3004
Мефлохін Mefloquine 3004
Мідекаміцин Midecamycin 3004
Мізопростол Misoprostol 3003, 3004
Мікафунгін Micafungin 3004
Мікофенолова кислота (Мікофенолят натрію; Мікофенолат мофетіл; Натрію мікофенола(я)т) Mycophenolic acid 3003, 3004
Міокаміцин Miocamycin 3004
Міртазапін Mirtazapine 3004
Мітоміцин Mitomycin 3004
Міфамуртид Mifamurtide 3004
Міфепристон Mifepristone 3003, 3004
Моексиприл Moexipril 3004
Моксифлоксацин Moxifloxacin 3003
Моксонідин Moxonidine 3004
Молочна кислота Lactic acid 3004
Молочнокислі бактеріїї Lactobacillus fermentum 3002
Молсидомін Molsidomine 3003
Монтелукаст Montelukast 3003, 3004
Морська вода Seawater 3004
Мосаприд Mosapride 3004
Мупіроцин Mupirocin 3004
Набуметон Nabumetone 3003, 3004
Надифлоксацин Nadifloxacin 3004
Надропарин Nadroparin 3004
Налмефен Nalmefene 3004
Налтрексон Naltrexon 3004
Нандролон Nandrolone 3004
Напроксен Naproxen 3004
Напроксен з езомепразолом Naproxen and esomeprazole 3004
Наталізумаб Natalizumab 3004
Натаміцин Natamycin 3004
Натрію аміносаліцилат (Парааміносаліцилової кислоти натрієвої солі дигідрат) Sodium aminosalicylate 3003
Натрію йодид (131 І) Sodium iodide (131 I) 3004
Натрію о-йодогіпурату (131 I) Sodium iodohippurate (131 I) 3004
Натрію пікосульфат, комбінації Sodium picosulfate, combinations 3004
Натрію селеніт Sodium selenite 3004
Натрію тетрадецилсульфат Sodium tetradecyl sulfate 3004
Натрію фолінат (Динатрію фолінак; Кислота фолінієва) Sodium folinate 3004
Натрію фосфат Sodium phosphate 3004
Натрію фосфат (32 Р) Sodium phosphate (32 P) 3004
Натрію фторид Sodium fluoride 3004
Натрію цитрат Sodium citrate 3004
Нафтидрофурил (Нафтидрофурил гідроген оксалат; Нафтидрофурилу гідрогеноксалат) Naftidrofuryl 3003
Невірапін Nevirapine 3003
Непафенак Nepafenac 3004
Нетилміцин Netilmicin 3004
Нефопам Nefopam 3004
Нікотин Nicotine 3004
Нілотиніб Nilotinib 3004
Німоразол Nimorazole 3004
Ністатин, комбінації Nystatin, combinations 3004
Нітизинон Nitisinone 3004
Нітрендипін Nitrendipine 3004
Нітрофурантоїн Nitrofurantoin 3004
Ніфурател Nifuratel 3004
Номегестрол з естрадіолом Nomegestrol and estradiol 3004
Нонакого альфа (Фактор коагуляції крові людини IX рекомбінантний) Nonacog alfa 3002
Ноноксинол Nonoxinol 3004
Норгестимат з етинілестрадіолом Norgestimate and ethinylestradiol 3004
Норелгестромїн з етинілестрадіолом Norelgestromin and ethinylestradiol 3004
Норепінефрин (Норадреналін) Norepinephrine 3004
Норетистерон Norethisterone 3004
Норфлоксацин з тинідазолом Norfloxacin and tinidazole 3004
Озельтамівір (Осельтамівір) Oseltamivir 3004
Окриплазмін Ocriplasmin 3004
Оксазепам Oxazepam 3004
Оксаліплатин Oxaliplatin 3003, 3004
Оксандролон Oxandrolone 3004
Оксацепрол Oxaceprol 3004
Окселадин Oxeladin 3004
Оксибупрокаїн Oxybuprocaine 3004
Оксибутинін Oxybutynin 3003
Оксиконазол Oxiconazole 3004
Окскарбазепін Oxcarbazepine 3003, 3004
Олмесартан медоксоміл Olmesartan medoxomil 3004
Олмесартан медоксоміл з амлодипіном Olmesartan medoxomil and amlodipine 3004
Олмесартан медоксоміл з діуретиками Olmesartan medoxomil and diuretics 3004
Олопатадин Olopatadine 3004
Омалізумаб Omalizumab 3004
Омоконазол Omoconazole 3004
Оральна вакцина проти поліомієліту, тривалентна, жива аттенуйована Poliomyelitis oral, trivalent, live attenuated 3002
Організми, що продукують молочну кислоту, комбінації Lactic acid producing organisms, combinations 3002
Орлістат Orlistat 3004
Орнідазол Ornidazole 3003
Отилонію бромід Otilonium bromide 3004
Очищений антиген кашлюка в комбінації з анатоксинами Pertussis, purified antigen, combinations with toxoids 3002
Очищений капсулярний полісахарид Haemophilus influenzae типу b кон’югований правцевим протеїном Hemophilus influenzae B, purified antigen conjugated 3002
Очищений поверхневий антиген вірусу гепатиту В Hepatitis B, purified antigen 3002
Пїридостигмїну бромїд Pyridostigmine bromide 3004
Пазопаніб Pazopanib 3004
Палівізумаб Palivizumab 3004
Паліперидон Paliperidone 3004
Памідронова кислота (Памідронат динатрію; Динатрію памідронату пентагідрат) Pamidronic acid 3003, 3004
Панавір Panavirum 3004
Панітумумаб Panitumumab 3004
Пантопразол Pantoprazole 3003
Пантопразол, амоксицилін та сларитроміцин Pantoprazole, amoxicillin and clarithromycin 3003
Пара-амінобензойної кислота Aminobenzoic acid 3004
Пара-аміносаліцилату 4-aminosalicylic acid 3004
Парекоксиб Parecoxib 3004
Парикальцитол Paricalcitol 3004
Пасиреотид Pasireotide 3004
Пегаптаніб Pegaptanib 3004
ПЕГ-аспарагіназа (L-аспарагіназа) Pegaspargase 3004
Пегінтерферон альфа Peginterferon alfa-2a 3002
Пеметрексед Pemetrexed 3004
Пеніциламін Penicillamine 3004
Пентозану полісульфату натрієва сіль Pentosan polysulfate sodium 3004
Пентоксифілін Pentoxifylline 3003
Пенцикловір Penciclovir 3004
Пепсин з препаратами кислот Pepsin and acid preparations 3004
Периндоприл Perindopril 3004
Периндоприл з амлодипіном Perindopril and amlodipine 3004
Периндоприл, амлодипін та індапамід Perindopril, amlodipine and indapamide 3004
Пертузумаб Pertuzumab 3004
Пефлоксацин Pefloxacin 3004
Підотимод Pidotimod 3004
Пілокарпін Pilocarpine 3004
Пімекролімус Pimecrolimus 3004
Піноверію бромід Pinaverium bromide 3004
Піперацилін та інгібітор ферменту (Піперацилін натрію з тазобактамом натрію) Piperacillin and enzyme inhibitor 3003, 3004
Піразинамід Pyrazinamide 3003
Пірантел Pyrantel 3003
Пірензепін Pirenzepine 3004
Пірибедил Piribedil 3004
Піритинол Pyritinol 3004
Пітавастатин Pitavastatin 3004
Подофілотоксин Podophyllotoxin 3004
Полівінілпірролідон (Повідон) Polyvinylpyrolidone 3004
Полідоканол (Лауромакрогол) Polidocanol 3004
Посаконазол Posaconazole 3004
Правастатин Pravastatin 3003, 3004
Празиквантел Praziquantel 3004
Празозин Prazosin 3004
Праміпексол Pramipexole 3003
Прамірацетам Pramiracetam 3004
Прасугрел Prasugrel 3004
Преднізон Prednisone 3004
Преднікарбат Prednicarbate 3004
Преноксдіазин Prenoxdiazine 3004
Препарати желатину Gelatin agents 3004
Прифінію бромід Prifinium bromide 3004
Пробенецид Probenecid 3004
Проксиметакаїн Proxymetacaine 3004
Проместрин Promestriene 3004
Прометазин Promethazine 3004
Пропафенон Propafenone 3004
Пропофол Propofol 3003
Протіонамід Protionamide 3003
Прохлорперазин Prochlorperazine 3004
Прукалоприд Prucalopride 3004
Прутняк звичайний Agni casti fructus 3004
Рабепразол Rabeprazole 3003
Ралтегравір Raltegravir 3004
Раміприл Ramipril 3003
Раміприл з амлодипіном Ramipril and amlodipine 3004
Раміприл з діуретиками Ramipril and diuretics 3003
Ранібізумаб Ranibizumab 3004
Ранолазин Ranolazine 3004
Рацекадотрил Racecadotril 3004
Ребаміпід Rebamipide 3004
Регорафеніб Regorafenib 3004
Резерпін з діуретиками, комбінації з Reserpine and diuretics, combinations 3004
іншими засобами with other drugs
Репаглінид Repaglinide 3004
Ретапамулін Retapamulin 3004
Рибавірин Ribavirin 3003
Ривароксабан Rivaroxaban 3004
Ривастигмін Rivastigmine 3004
Ризедронова кислота (Ризедронат натрію) Risedronic acid 3004
Рилпівірин Rilpivirine 3004
Ритонавір Ritonavir 3003
Ритуксимаб Rituximab 3003
Рифабутин Rifabutin 3003, 3004
Рифаксимін Rifaximin 3004
Рифампіцин Rifampicin 3003
Рифампіцин з ізоніазидом Rifampicin and isoniazid 3003, 3004
Рифампіцин, етамбутол, ізоніазид Rifampicin, ethambutol, isoniazid 3003, 3004
Рифампіцин, піразинамід, етамбутол та Rifampicin, pyrazinamide, ethambutol 3003
ізоніазид and isoniazid
Рифапентин Rifapentine 3003
Рілменідин Rilmenidine 3004
Ріоцигуат Riociguat 3004
Розувастатин Rosuvastatin 3003
Рокситроміцин Roxithromycine 3003
Рокуронію бромід Rocuronium bromide 3004
Ропівакаїн Ropivacaine 3004
Ротиготин Rotigotine 3004
Рофекоксиб Rofecoxib 3004
Рофлуміласт Roflumilast 3004
Руксолітиніб Ruxolitinib 3004
Рупатадин Rupatadine 3004
Саксагліптин Saxagliptin 3004
Сальбутіамін Sulbutiamine 3004
Сальметерол Salmeterol 3004
Сальметерол з флютиказоном Salmeterol and fluticasone 3004
Самарію (153sm) лексидронам Samarium (153sm) lexidronam 3004
Сапроптерин Sapropterin 3004
Сахароміцети буларді Saccharomyces boulardii 3004
Севеламер Sevelamer 3004
Севофлуран Sevoflurane 3004
Секнідазол Secnidazole 3004
Селегілін Selegiline 3004
Сертиндол Sertindole 3004
Сехіфенадин Sequifenadine 3004
Силодозин Silodosin 3004
Силімарин Silimarin 3003 90 90 00
Симвастатин з езетимібом Simvastatin and ezetimibe 3004
Ситагліптин Sitagliptin 3004
Соліфенацин Solifenacin 3004
Соматропін Somatropin 3003
Сорафеніб Sorafenib 3004
Спектиноміцин Spectinomycin 3004
Спліт-вакцина для профілактики грипу Influenza, inactivated, split virus or 3002
інактивована (поверхневий антиген) surface antigen
Срібла сульфадіазин Silver sulfadiazine 3004
Ставудин Stavudine 3004
Стрептокіназа Streptokinase 3003
Стронцію (89Sr) хлорид Strontium (89Sr) chloride 3004
Стронцію ренелат Strontium ranelate 3004
Сугамадекс Sugammadex 3004
Сукральфат Sucralfate 3004
Сулодексин Sulodexide 3004
Сульфаметоксазол з триметопримом (Ко-тримоксазол) Sulfamethoxazole and trimethoprim 3003
Сульфасалазин Sulfasalazine 3004
Суміші олій авокадо та сої Avocado and soyabean oil, 3004
неомилюваних сполук unsaponifiables
Суміш із вмістом від 2 до 10 мас.% нітрогліцерину з лактозою 3003 90 90 00
Сунітиніб Sunitinib 3004
Тадалафіл Tadalafil 3004
Тайгециклін Tigecycline 3004
Талідомід Thalidomide 3004
Тамсулозин з дутастеридом Tamsulosin and dutasteride 3004
Тафлупрост Tafluprost 3004
Тегафур Tegafur 3004
Тейкопланін Teicoplanin 3003
Телапревір Telaprevir 3004
Телбівудин Telbivudine 3004
Телмісартан з амлодипіном Telmisartan and amlodipine 3004
Телмісартан з діуретиками Telmisartan and diuretics 3004
Темозоламід Temozolomide 3003
Тенектеплаза Tenecteplase 3004
Теноксикам Tenoxicam 3004
Тенофовіру дизопроксил Tenofovir disoproxil 3004
Тенофовіру дизопроксил з емтрицитабіном Tenofovir disoproxil and emtricitabine 3003, 3004
Теофілін Theophylline 3003
Теразозин Terazosin 3004
Теризидон Terizidone 3003
Теріфлуномід Teriflunomide 3004
Терліпресин Terlipressin 3004
Технецію (99mTc) пертехнетат Technetium (99mTc) pertechnetate 3004
Тиболон Tibolone 3004
Тикагрелор Ticagrelor 3004
Тиклопідин Ticlopidine 3004
Тимальфазин (Тимозин альфа) Thymalfasin 3004
Тимолол, комбінації Timolol, combinations 3003, 3004
Тинідазол Tinidazole 3004
Тиротрицин Tyrothricin 3004
Тиротропін (Тиротропін-альфа) Thyrotropin 3004
Тіамфенікол Thiamphenicol 3004
Тіанептин Tianeptine 3004
Тіаприд Tiapride 3004
Тіогуанін Tioguanine 3004
Тіопентал (Тіопенталу натрію) Thiopental 3004
Тіоридазин Thioridazine 3004
Тіотропію бромід Tiotropium bromide 3004
Толтеродин Tolterodine 3004
Топотекан Topotecan 3004
Тореміфен Toremifene 3003, 3004
Тофізопам Tofisopam 3004
Тоцилізумаб Tocilizumab 3004
Трабектедин Trabectedin 3004
Тразодон Trazodone 3004
Трамазолін Tramazoline 3004
Трандолаприл з верапамілом Trandolapril and verapamil 3004
Треосульфан Treosulfan 3004
Третиноїн Tretinoin 3004
Тримебутин Trimebutine 3004
Трипторелін Triptorelin 3004
Трифлузал Triflusal 3004
Троспій (троспію хлорид) Trospium 3004
Туберкулін Tuberculin 3002
Уденафил Udenafil 3004
Уліпристал Ulipristal 3004
Ундециленова кислота (Цинку ундециленат) Undecylenic acid 3004
Урапідил Urapidil 3004
Урокіназа Urokinase 3003
Урофолітропін (Урофолікулостимулюючий гормон) Urofollitropin 3004
Устекінумаб Ustekinumab 3004
Фактор коагуляції VIII Coagulation factor VIII 3002
Фактор коагуляції IX Coagulation factor IX 3002
Фактори коагуляції IX, II, VII та X в комбінації Coagulation factor IX, II, VII and X in combination 3002
Фамцикловір Famciclovir 3004
Фебуксостат Febuxostat 3004
Фексофенадин Fexofenadine 3004
Фелодипін Felodipine 3004
Фенілбутазон Phenylbutazone 3004
Фенол Phenol 3004
Фенофібрат Fenofibrate 3004
Фентиконазол Fenticonazole 3004
Філграстим Filgrastim 3003
Фінголімод Fingolimod 3004
Фітоменадіон (Вітамін К1) Phytomenadione 3004
Фітин Phytine 3003 90 00 10
Флувастатин Fluvastatin 3004
Флувоксамін Fluvoxamine 3004
Флударабін Fludarabine 3003
Флударабін Fludarabine 3004
Флудрокортизон Fludrocortisone 3004
Флупіртин Flupirtine 3004
Флутамід Flutamide 3003
Флуфеназин Fluphenazine 3004
Флюоресцеїн Fluorescein 3004
Флюпентиксол Flupenthixol 3004
Флютиказону фуроат Fluticasone furoate 3004
Фолітропін альфа Follitropin alfa 3004
Фолітропін бета Follitropin beta 3004
Фондапаринукс Fondaparinux 3004
Формотерол Formoterol 3004
Формотерол з іншими препаратами для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів Formoterol and other drugs for obstructive airway diseases 3004
Фосампренавір Fosamprenavir 3004
Фосфокреатин Fosfocreatine 3004
Фосфоміцин Fosfomycin 3004
Фраміцетин Framycetin 3004
Фроватриптан Frovatriptan 3004
Фузафунгін Fusafungine 3004
Фузидієва кислота Fusidic acid 3004
Фулвестрант Fulvestrant 3004
Хінаголід Quinagolide 3004
Хіфенадин Quifenadine 3004
Хлорамбуцил Chlorambucil 3004
Хлордіазепоксид Chlordiazepoxide 3004
Хлормадинону та етинілестрадіол Chlormadinone and ethinylestradiol 3004
Хлорнітрофенол Chlornitrophenol 3004
Хлорохін Chloroquine 3004
Хлорпротиксен Chlorprothixene 3004
Холестирамін Colestyramine 3004
Холіну саліцилат Choline salicylate 3004
Холіну фенофібрат Choline fenofibrate 3004
Хоріогонадотропін альфа Choriogonadotropin alfa 3004
Хоріонічний гонадотропін Chorionic gonadotrophin 3004
Целекоксиб Celecoxib 3003
Цетилпіридин Cetylpyridinium 3004
Цетрорелікс Cetrorelix 3004
Цетуксимаб Cetuximab 3004
Цефадроксил Cefadroxil 3004
Цефазолін Cefazolin 3003
Цефепім Cefepime 3003
Цефоперазон, комбінації Cefoperazone, combinations 3003
Цефотаксим Cefotaxime 3003
Цефподоксим Cefpodoxime 3004
Цефпрозил Cefprozil 3004
Цефтазидим Ceftazidime 3003
Цефтароліну фосаміл Ceftaroline fosamil 3004
Цефтибутен Ceftibuten 3004
Цефтизоксим Ceftizoxime 3004
Цефтриаксон (Цефтріаксон) Ceftriaxone 3003
Цефуроксим Cefuroxime 3003
Циклопентолат Cyclopentolate 3004
Циклосерин Cycloserine 3003, 3004
Циклоспорин Ciclosporin 3003
Циклоферон Cycloferon 3004
Цинакальцет Cinacalcet 3004
Ципрогептадин Cyproheptadine 3004
Ципротерон з естрогенами Cyproterone and estrogen 3004
Ципрофлоксацин з орнідазолом Ciprofloxacin and ornidazole 3004
Ципрофлоксацин з тинідазолом Ciprofloxacin and tinidazole 3004
Цисплатин Cisplatin 3003, 3004
Цитарабін Cytarabine 3004
Цитизин Cytisine 3003, 3004
Цитрулін Citrulline 3004
Ціанамід Cianamid 3004
Ціанокобаламін, комбінації Cyanocobalamin, combinations 3004
Якірців сланких трави екстракт сухий Tribulus terrestris 3003
* Коди УКТЗЕД у цьому Переліку наводяться довідково.

Аналіз регуляторного впливу
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2004 р. № 1568»

1. Опис проблеми, яку передбачається розв’язати

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» (далі — Закон) об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором є товари, визначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 277 Митного кодексу України, крім життєво необхідних товарів згідно зі статтею 5 цього Закону.

Статтею 5 Закону до життєво необхідних товарів, зокрема, віднесені товари, зазначені у пунктах 2-7, 9, 10, 12, 13, 15, 18-20 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287, підпункті 11 пункту 4, пункті 4-1 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України.

Таким чином, до життєво необхідних товарів віднесена фармацевтична продукція, сполуки, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та класифікуються за товарними групами 28, 29, 30 УКТЗЕД, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року № 1568 «Питання звільнення від обкладення ввізним митом фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні». Наразі чинна редакція цього Переліку містить всього 86 позицій товарів, які згідно Закону належать до життєво необхідних.

У зв’язку із набуттям чинності Закону, Міністерством охорони здоров’я України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1568», яким передбачено затвердження нової редакції Переліку фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від обкладення ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України (далі — Перелік).

2. Цілі та завдання прийняття пропонованого акта

Метою цього проекту постанови є:

 • перегляд чинної редакції Переліку з метою приведення кодів УКТЗЕД товарів у відповідність до вимог діючої в Україні класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
 • вилучення з Переліку продукції яка виробляється в Україні;
 • доповнення Переліку фармацевтичною продукцією, яка не виробляється в Україні та ввозиться на митну територію України.

Необхідно також зазначити, що згідно даних Державного реєстру лікарських засобів України, фармацевтична продукція та хімічні сполуки, що зазначені у представленому до затвердження проекті Переліку, станом на сьогодні не зареєстровані в Україні як лікарські засоби, які виробляються вітчизняними фармацевтичними підприємствами.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Перший спосіб — залишити ситуацію без змін. Це не призведе до досягнення поставлених цілей.

Другий спосіб досягнення поставлених цілей (оптимальний) — прийняття запропонованого проекту акта, що дасть змогу доповнити Перелік фармацевтичною продукцією та хімічними сполуками, які не виробляються в Україні та які будуть звільненні від оподаткування додатковим 5% імпортним збором та ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України.

4. Механізм розв’язання проблеми

Зазначена ціль досягається шляхом прийняття проекту акта.

5. Можливість досягнення поставлених цілей

Прийняття проекту акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати

Очікувані результати прийняття регуляторного акту визначено із застосуванням методу вигод та витрат і наведено у таблиці:

Сфера впливу Вигоди Витрати
Інтереси держави Удосконалення законодавства в сфері обігу лікарських засобів. Зниження цін на лікарські засоби. Відсутні.
Інтереси суб’єктів господарювання Звільнення від оподаткування додатковим імпортним збором лікарських засобів (за Переліком) у разі ввезення їх на митну територію України. Оподаткування додатковим імпортним збором лікарських засобів (які не включені до Переліку) у разі ввезення їх на митну територію України.
Інтереси громадян Збільшення доступності до лікарських засобів. Зниження цін на лікарські засоби. Відсутні.

7. Запропонований строк дії акта

Термін дії регуляторного акта не обмежується.

8. Показники результативності акта

Прийняття запропонованого проекту акта дасть змогу доповнити Перелік фармацевтичною продукцією та хімічними сполуками, які не виробляються в Україні та які будуть звільненні від оподаткування додатковим 5% імпортним збором та ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/чи фізичних осіб — середній, що забезпечується офіційним оприлюдненням проекту акта на офіційному сайті МОЗ України — http://www.moz.gov.ua.

Щодо поінформованості суб’єктів господарювання після прийняття проекту акта, то вона буде забезпечена шляхом офіційного оприлюднення на сторінках веб-сайту МОЗ України — http://www.moz.gov.ua, на сайті Верховної Ради України — http://www.rada.gov.ua, Офіційному віснику України (офіційному засобу масової інформації).

9. Заходи відстеження результативності акта

Заходи щодо відстеження результативності акта базуються на методиці, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Базове відстеження буде проведене після набуття чинності регуляторного акта. Строк виконання заходів з базового відстеження — 45 робочих днів.

Повторне та періодичне відстеження буде проведено через 1 рік з дня набуття чинності регуляторного акта та через кожні три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Міністр охорони
здоров’я України
Олександр Квіташвілі
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті