Законопроект щодо внесення зміни до Податкового кодексу України

10 Липня 2015 11:04 Поділитися

Верховна Рада України
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України «Про внесення зміни до підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я».

Представлятиме проект Закону у Верховній Раді Міністр охорони здоров’я Квіташвілі Олександр.

Прем’єр-міністр України
А. Яценюк

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення зміни до підрозділу 4 розділу ХХ
«Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Cистема охорони здоров’я в Україні є вкрай застарілою та майже не зазнала змін з часів Радянського Союзу. Така система, побудована на так званій моделі Семашко, нівелює реальні потреби населення у сфері охорони здоров’я та ігнорує міжнародні тенденції модернізації та удосконалення у цій сфері. В результаті система охорони здоров’я України є вкрай неефективною; населення отримує часто неякісну та несвоєчасну допомогу (особливо незахищені верстви населення, які не можуть самостійно оплачувати своє лікування), незважаючи на те, що на охорону здоров’я виділяється значна частина державного бюджету.

Неефективність системи охорони здоров’я України в значній мірі зумовлена критичним станом її основного інституційного компонента — закладів охорони здоров’я.

На сьогодні більшість закладів охорони здоров’я існують у формі бюджетних установ. Ця організаційно-правова форма в сфері, що розглядається, є одним із пережитків планової економіки Радянського Союзу. Заклади охорони здоров’я, що існують у формі бюджетних установ, є дуже обмеженими у своїй діяльності та не мають достатнього рівня самостійності при прийнятті рішень навіть з питань поточного управління та діяльності закладу. В кінцевому результаті це призводить до неналежного рівня медичного обслуговування населення.

Крім того, сучасний стан фінансування закладів охорони здоров’я — бюджетних установ за рахунок бюджету є неефективним та не створює передумов для надання якісної медичної допомоги в необхідних обсягах.

Фінансування закладів охорони здоров’я здійснюється за принципами «утримання закладу» (навіть якщо він є неефективним), а не здійснення оплати за фактично надану населенню безкоштовну медичну допомогу, гарантовану Конституцією України.

Крім того, заклади охорони здоров’я обмежені в можливості самостійного визначення цілей та пріоритетів для використання бюджетного фінансування. Напрямки використання бюджетних коштів є чітко визначеними згідно з кошторисом. Навіть у разі екстреної необхідності, заклади охорони здоров’я не можуть перерозподіляти кошти з однієї статті бюджету до іншої (наприклад, придбати додаткові ліки за рахунок економії на комунальних послугах). Це не стимулює керівників закладів охорони здоров’я до економії та оптимізації процесу надання медичної допомоги населенню.

В силу свою організаційно-правового статусу заклади охорони здоров’я не мають законної можливості для легального залучення додаткових коштів, наприклад від зацікавлених юридичних осіб, міжнародних установ або благодійних фондів. Для цього їм доводиться працювати через напівлегальні схеми, які на практиці дуже складно офіційно проконтролювати.

Все це в комплексі призводить до тінізацїї коштів у медичній сфері, створює передумови для корупційних схем.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони передбачає посилення співпраці у сфері охорони здоров’я між Україною та ЄС з метою підвищення рівня його безпеки та захисту здоров’я людини як передумови сталого розвитку та економічного зростання (глава 22 «Громадське здоров’я»).

Таке співробітництво, зокрема, має охоплювати зміцнення системи охорони здоров’я України та її потенціалу шляхом впровадження реформ.

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», затверджена Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, також передбачає здійснення реформи системи охорони здоров’я. Так, пункт 7) розділу 3 передбачає, що метою державної політики у цій сфері є кардинальне, системне реформування, спрямоване на створення системи, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян України на рівні розвинутих європейських держав. Орієнтиром реформи є програма Європейського Союзу «Європейська стратегія здоров’я — 2020»;

Крім того, необхідність реформування сфери охорони здоров’я передбачена проектом Світового Банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі людей», Меморандумом між Україною та Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику, укладеним у зв’язку з підписанням чотирьохрічної розширеної угоди в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду (лютий-березень 2015 року), Угодою про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» від 27 листопада 2014 року (Розділ 16 «Реформа системи охорони здоров’я»), Національною стратегією побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2020 років, іншими нормативно-правовими актами та програмними документами щодо реформування охорони здоров’я в Україні.

Однак, незважаючи на задекларовану державою важливість здійснення системного та комплексного реформування галузі охорони здоров’я, законодавче забезпечення таких реформ на сьогодні залишається недостатнім.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою та завданням цього законопроекту є створення стимулів у сфері оподаткування для реорганізації закладів охорони здоров’я — бюджетних установ у державні та комунальні підприємства в рамках комплексної реформи системи охорони здоров’я України.

Проект Закону України «Про внесення зміни до підрозділу 4 розділу ХХ«Перехідні положення»Податкового кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я» розроблено для реалізації положень проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я».

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері оподаткування закладів охорони здоров’я, є Конституція України та Податковий кодекс України.

Реалізація реформи системи закладів охорони здоров’я та положень цього законопроекту потребуватиме внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я, Господарського кодексу України, Законів України «Про управління об’єктами державної власності», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про здійснення державних закупівель», «Про екстрену медичну допомогу», Бюджетного кодексу України (окремі законопроекти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я» також подано до Верховної Ради України).

Законопроектом передбачається внесення змін до Податкового кодексу України з метою встановлення, що заклади охорони здоров’я, що реорганізуються з бюджетних установ у державні та комунальні підприємства, збережуть за собою статус неплатників податку на прибуток на перехідний період до 2020 року в рамках комплексної реформи закладів охорони здоров’я.

Запропонована норма не призведе до втрат бюджету з податку на прибуток, адже заклади охорони здоров’я — бюджетні установи (що будуть в подальшому перетворені на державні та комунальні підприємства) на даний момент не є платниками податку на прибуток згідно зі статтею 133 Податкового кодексу України.

Відповідно, тимчасове звільнення від оподаткування, яке пропонується у законопроекті, фактично є лише збереженням існуючого податкового статусу закладів охорони здоров’я, а не наданням додаткових пільг.

Окрім того дане положення має на меті створити перехідний період для бюджетних установ, що перетворюються на державні та комунальні підприємства, оскільки відповідні бюджетні установи не мають належного досвіду адміністрування податку на прибуток. Необхідність адміністрування податку на прибуток може призвести до збільшення бюджетного фінансування відповідних закладів охорони здоров’я. Планується, що за вказаний період заклади охорони здоров’я, що були перетворені в державні та комунальні підприємства, належним чином підготуються до адміністрування податку на прибуток, а також, ймовірно, вийдуть на певний рівень прибутковості.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України проект акта погоджено без зауважень; Міністерством юстиції України надано пропозиції, які враховано частково,

Міністерством фінансів України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України надано пропозиції, які не враховано.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Законопроект оприлюднений на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Проведено широке громадське обговорення проекту акта, у тому числі консультації у режимі відеоконференцій з усіма регіонами, медичною громадськістю, на засіданні Колегії Міністерства охорони здоров’я України. Отримані зауваження та пропозиції опрацьовано, враховано частково.

9. Позиція соціальних партнерів

Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні висновку до проекту акта не надано.

Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні висновку до проекту акта не надано.

Професійною спілкою працівників охорони здоров’я України законопроект не погоджено та надано зауваження, які частково враховано.

10. Оцінка регуляторного впливу

Державною регуляторною службою України проект акта погоджено.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація законопроекту повинна створити умови для розвитку якісної та ефективної системи державних та комунальних закладів охорони здоров’я в Україні.

Своєю чергою, це має привести до підвищення рівня охорони здоров’я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності.

Міністр охорони здоров’я України
Олександр Квіташвілі

Проект
від 07.07.2015 р. реєстраційний № 2310а

Закон УкраЇни
Про внесення зміни до підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я

Верховна Рада України постановляє:

I. Підрозділ 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) доповнити пунктом 34 такого змісту:

«34. Тимчасово, до 31 грудня 2019 року, заклади охорони здоров’я — державні та комунальні підприємства, що були створені в результаті реорганізації шляхом перетворення державних та комунальних закладів охорони здоров’я — бюджетних установ згідно з пунктом 1 розділу XIІI «Прикінцеві та перехідні положення» Основ законодавства України про охорону здоров’я, не є платниками податку на прибуток для цілей розділу ІІІ цього Кодексу. Внесення таких закладів до Реєстру неприбуткових організацій та установ контролюючими органами не вимагається.».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення зміни до підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Податковий кодекс України
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст.112)
РОЗДІЛ ХХ. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗДІЛ ХХ. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств
(…) (…)
«34. Тимчасово, до 31 грудня 2019 року, заклади охорони здоров’я — державні та комунальні підприємства, що були створені в результаті реорганізації шляхом перетворення державних та комунальних закладів охорони здоров’я — бюджетних установ згідно з пунктом 1 розділу XIІI «Прикінцеві та перехідні положення» Основ законодавства України про охорону здоров’я, не є платниками податку на прибуток для цілей розділу ІІІ цього Кодексу. Внесення таких закладів до Реєстру неприбуткових організацій та установ контролюючими органами не вимагається.».
Міністр охорони
здоров’я України
О. Квіташвілі

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про внесення зміни до підрозділу 4розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я»

від 13.07.2015 р.

У законопроекті шляхом доповнення підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» податкового кодексу України новим пунктом 34 пропонується визначити, що «тимчасово, до 31 грудня 2019 року, заклади охорони здоров’я — державні та комунальні підприємства, що були створені в результаті реорганізації шляхом перетворення державних та комунальних закладів охорони здоров’я — бюджетних установ згідно з пунктом 1 розділу XIІI «Прикінцеві та перехідні положення» Основ законодавства України про охорону здоров’я, не є платниками податку на прибуток для цілей розділу ІІІ цього Кодексу. Внесення таких закладів до Реєстру неприбуткових організацій та установ контролюючими органами не вимагається».

У Пояснювальній записці до законопроекту необхідність його прийняття обґрунтовується тим, що «заклади охорони здоров’я, що реорганізуються з бюджетних установ у державні та комунальні підприємства, збережуть за собою статус неплатників податку на прибуток на перехідний період до 2020 року в рамках комплексної реформи закладів охорони здоров’я». Крім того, запровадження законодавчої норми «не призведе до втрат бюджету з податку на прибуток, адже заклади охорони здоров’я – бюджетні установи (що будуть в подальшому перетворені на державні та комунальні підприємства) на даний момент не є платниками податку на прибуток згідно зі статтею 133 Податкового кодексу України».

Головне управління, погоджуючись у цілому з наведеними аргументами на користь внесеної законодавчої пропозиції, у той же час вважає, що оскільки поданий законопроект системно пов’язаний з проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я» (реєстр. № 2309а), виглядає доцільним розглядати ці законопроекти одночасно, оскільки неприйняття одного з них не дозволить вирішити порушені в них питання.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк

ВИСНОВОК

щодо відповідності проекту нормативно-правового акта вимогам антикорупційного законодавства

від 07.10.2015 р.

Назва проекту акта: проект Закону про внесення зміни до підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я

Реєстр. № 2310а від 07.07.2015р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань податкової та митної політики

Проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 07 жовтня 2015 року, протокол № 38).

Голова Комітету Є. Соболєв

ВИСНОВОК

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики

від 25.11.2015 р.

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на своєму засіданні 25 листопада 2015 року (протокол № 36) розглянув проект Закону України про внесення зміни до підрозділу 4 розділу ХХ«Перехідні положення»Податкового кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я (реєстр. №2310а від 07.07.2015), поданийКабінетом Міністрів України.

Законопроект передбачає тимчасове (з 01.01.2016р. до 31.12.2019р.) визнання неплатниками податку на прибуток державних та комунальних підприємств, що були створені в результаті перетворення державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ.

Відповідно до пояснювальної записки така норма має на меті створити перехідний період для бюджетних установ, що перетворюються на державні та комунальні підприємства, оскільки відповідні бюджетні установи не мають належного досвіду адміністрування податку на прибуток.

Слід зазначити, що перетворення державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ на державні та комунальні підприємства визначається положеннями законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я (реєстр. №2309а від 07.07.2015р.), поданого Кабінетом Міністрів України. Разом з тим, Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на своєму засіданні 16.09.2015р. вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я (реєстр. №2309а від 07.07.2015р.) відхилити.

Таким чином, на даний час, підстави для перетворення державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ на державні та комунальні підприємства законодавчо не визначені.

Водночас, народні депутати України – члени Комітету також висловили застереження, що визнання таких підприємств неплатниками податку на прибуток не узгоджується із нормами статті 133 Податкового кодексу України, згідно з якою неплатниками податку на прибуток є виключно бюджетні установи, неприбуткові організації та суб’єкти господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування.

Зазначені положення законопроекту ускладнять механізм адміністрування податку на прибуток, оскільки законопроект не передбачає подання звітності з цього податку такими підприємствами.

Крім того, існують ризики не цільового використання вивільнених від оподаткування податком на прибуток коштів.

Головне науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України зазначає про необхідність одночасного розгляду законопроектів реєстр. № 2309а та реєстр. № 2310а, оскільки неприйняття одного з них не дозволить вирішити порушені в них питання.

Враховуючи викладене, Комітет вирішиврекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення зміни до підрозділу 4 розділу ХХ«Перехідні положення»Податкового кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я (реєстр. №2310а від 07.07.2015), поданийКабінетом Міністрів України, повернути суб‘єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Співдоповідачем від Комітету на засіданні Верховної Ради України визначено Голову Комітету, народного депутата УкраїниЮжаніну Ніну Петрівну

Голова Комітету Н.П. Южаніна
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті