Законопроект «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року»

14 Липня 2015 1:24 Поділитися

ПОДАННЯ
проекту Закону України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року»

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів України подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України «Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року».

Представлятиме проект Закону у Верховній Раді Міністр фінансів Н. Яресько.

Додаток: 1. Текст законопроекту на 1 арк.

2. Текст проекту постанови Верховної Ради на 1 арк.

3. Пояснювальна записка на 3 арк.

4. Текст матеріалів в електронній формі.

5. Порівняльна таблиця на 1 арк.

Прем’єр-міністр України
Арсеній Яценюк

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року»

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» з 26 лютого 2015 року в Україні запроваджено додатковий імпортний збір, який з справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України в режимі імпорту, незалежно від країни походження цих товарів та укладених Україною угод (договорів) про вільну торгівлю.

Об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором є товари, визначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 277 Митного кодексу України, крім життєво необхідних товарів, до яких, зокрема, віднесено:

медичні вироби для проведення гемодіалізу та лікування онкологічних хворих за переліком, затвердженим постановою Кабміну від 16.02.2015 № 63;

фармацевтична продукція, сполуки, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та класифікуються за товарними групами 28, 29, 30 УКТ ЗЕД, перелік яких затверджено постановою Кабміну від 17.11.2004 № 1568;

лікарські засоби та медичні вироби відповідно до підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України, та лікарські засоби та медичні вироби без їх державної реєстрації та дозвільних документів щодо можливості їх ввезення, що призначені для використання закладами охорони здоров’я та учасниками антитерористичної операції для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я;

лікарські засоби та медичні вироби, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі.

Враховуючи норми Параграфу 4 Домовленості про положення ГАТТ 1994 щодо платіжного балансу, якими визначено, що члени СОТ можуть у разі певних життєво необхідних товарів відмінити або обмежити додаткові збори, які застосовуються до всього імпорту, або інші заходи, які вживаються у зв’язку з платіжним балансом, та з метою підвищення доступності лікарських засобів малозабезпеченим категоріям громадян, а також запобігання зростанню вартості технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів та інших пільгових категорій населення, в тому числі постраждалих учасників антитерористичної операції, пропонується віднести до життєво необхідних товарів лікарські засоби за переліком, установленим Кабінетом Міністрів України, та технічні та інші засоби реабілітації для інвалідів та інших пільгових категорій населення, комплектуючі і напівфабрикати для виготовлення зазначених засобів за переліком, затвердженим Кабміном на виконання підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою проекту акта є звільнення від оподаткування додатковим імпортним збором лікарських засобів, технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів та інших пільгових категорій населення, в тому числі постраждалих учасників антитерористичної операції, комплектувальних виробів і напівфабрикатів для виготовлення зазначених засобів реабілітації.

Для досягнення зазначеної мети пропонується внести зміни до Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року». При цьому пропонується встановити, що перелік лікарських засобів, що не будуть оподатковуватись додатковим імпортним збором, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

  • Закон України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року»;
  • Закон України «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі»;
  • Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
  • Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством соціальної політики України; Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць, тому не потребує узгодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, відсутні.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує погодження з громадськими організаціями.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект відповідає таким принципам державної регуляторної політики – передбачуваність, прозорість, збалансованість.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект не здійснює прямого впливу на ринок праці.

10. Прогноз результатів

Запровадження норм законопроекту дасть можливість звільнити від оподаткування додатковим імпортним збором лікарські засоби, а також технічні та інших засобів реабілітації для інвалідів та інших пільгових категорій населення, в тому числі постраждалих учасників антитерористичної операції, з метою запобігання зростанню їх вартості та ефективному використанню коштів з бюджетної програми КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів» за напрямом «Забезпечення окремих категорій населення України технічними та іншим засобами реабілітації».

Міністр фінансів України
Н. Яресько

ПРОЕКТ
(реєстр. № 2325а від 09.07.2015)
Вноситься Кабінетом Міністрів України
А. ЯЦЕНЮК

Закон УкраЇни
Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року»

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину першу статті 5 Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 4, ст. 20, № 25, ст. 197) після абзацу десятого доповнити новими абзацами такого змісту:

«лікарські засоби за переліком, установленим Кабінетом Міністрів України;

технічні та інші засоби реабілітації (крім автомобілів) для інвалідів та інших пільгових категорій населення, комплектувальні вироби і напівфабрикати для виготовлення засобів реабілітації за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.».

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом тринадцятим.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року»

Зміст положення (норми)чинного законодавства Зміст відповідного положення(норми) проекту акта
Стаття 5. Життєво необхідні товариЖиттєво необхідними товарами є:…

лікарські засоби та медичні вироби, операції з ввезення яких звільнені від оподаткування податком на додану вартість відповідно до пункту 38 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Стаття 5. Життєво необхідні товариЖиттєво необхідними товарами є:…

лікарські засоби та медичні вироби, операції з ввезення яких звільнені від оподаткування податком на додану вартість відповідно до пункту 38 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України;

лікарські засоби за переліком, установленим Кабінетом Міністрів України;технічні та інші засоби реабілітації (крім автомобілів) для інвалідів та інших пільгових категорій населення, комплектуючі і напівфабрикати для виготовлення зазначених технічних та інших засобів реабілітації за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України.

Міністр фінансів України
Н. Яресько
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті