Всесвітній день фармацевта. Як його відзначали на глобальному рівні вперше за участю України

23525323526Нагадаємо (див. «Щотижневик АПТЕКА» № 38 (1009) від 5 жовтня 2015 р.), що минулого тижня, напередодні відкриття роботи 75-го (Сторічного) Всесвітнього конгресу з фармації та фармацевтичних наук Міжнародної фармацевтичної федерації (International Pharmaceutical Federation — FIP) (див. «Щотижневик АПТЕКА» № 20 (991) від 25 травня 2015 р.), що проходив у м. Дюссельдорф (Німеччина) з 29 вересня по 3 жовтня 2015 р., — згідно з результатами голосування Ради FIP (див. відео 1) відбулася офіційна процедура прийняття ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата» (див. «Щотижневик АПТЕКА» № 50 (971) від 22 грудня 2014 р.), — першого й поки єдиного організаційного представника України — до лав FIP у якості організації-члена (FIP Member Organization).

І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій…

Тарас Шевченко

252523

Конгрес проходив під гаслом «Better practice — science based, evidence driven» (Краща практика — обґрунтована наукою, керована доказами). Безпосередню участь у конгресі взяли 3104 фармацевти та вчені фармацевтичного профілю із 111 країн світу: вони зібралися разом, щоб обговорити та з’ясувати, як їм діяти, щоб забезпечити найвищу можливу якість фармацевтичної практики. Вони почули, яким має бути науковий базис, та засвоїли, які докази мають застосовуватися для досягнення цього покращання. Адже у сучасному розумінні основа фармацевтичної діяльності полягає у наданні пацієнтові кваліфікованої та відповідальної фармацевтичної допомоги фармацевтичним працівником, який є повноправним та відповідальним членом медичної команди, що структурована за принципом тріумвірату: лікар — фармацевтичний працівник — пацієнт.

Відео 1. Голосування Ради FIP та офіційна процедура прийняття ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата» — першого і поки єдиного організаційного представника України — до лав FIP у якості організації-члена (FIP Member Organization)

Video 1. Voting of FIP Council and official procedure of admission of PO «All-Ukrainian Pharmaceutical Chamber» — first and solely yet organizational representative of Ukraine — into the FIP ranks in the status of Member Organization

У своїй офіційній вступній промові (див. відео 2–3) президент FIP доктор Кармен Пенья (Dr Carmen Peña, FIP President) не лише змалювала сучасне обличчя глобальної фармації, але й окреслила основні принципові положення, засади та риси нинішньої міжнародної фармацевтичної парадигми, що обумовлюватимуть поступ галузі протягом найближчого року, ба, навіть найближчих років. Оратор закликала фармацевтичних працівників та вчених фармацевтичного профілю в усьому світі усіляко сприяти забезпеченню такого стану справ, коли фармацевтичний фахівець спроможний якнайефективніше задовольняти актуальні та майбутні потреби громад у всьому світі. Для подальшого динамічного руху вперед до досягнення даної мети вона запропонувала власний план дій «Two times two» («Двічі два»). Цей план передбачає рух двома шляхами на двох рівнях. Ці основні шляхи («верстові дороги»):

  • професійне вдосконалення,
  • підтримка та захист професійних інтересів,

а кожен з цих шляхів пролягає по двох рівнях:

  • індивідуальному,
  • колективному.

На переконання д-ра Кармен Пенья, у фокусі цього плану повинні знаходитися люди (пацієнти та спеціалісти системи охорони здоров’я), послуги (громадська охорона здоров’я та клінічна фармація) та сталий розвиток (у контексті доступності, застосування та розподілу лікарських засобів).

Президент FIP також окремо зупинилася на ролі фармацевтів у посиленні значущості та розвитку можливостей жінок. «Жіноцтво посідає особливе місце в охороні здоров’я. Здебільшого саме жінки є тими, хто безпосередньо надає допомогу пацієнтові. Вони виховують у своїх дітях навички гігієни та здорового способу життя. Нерідко тільки вони опікуються придбанням ліків в аптеках для своїх сімей. Але нині у багатьох точках нашої планети гендерна нерівність стосовно отримання освіти призводить до того, що жінки не завжди мають можливість зробити все від них залежне для здоров’я тих, кому надають допомогу. Жінка повинна розглядатися як ключовий партнер у досягненні відповідального застосування лікарських засобів», — підкреслила міжнародний високопосадовець.

Люк Безансон (Luc Besançon), генеральний секретар і головний виконавчий директор FIP, почав свою промову із запитання до великої багатонаціональної аудиторії: «Що робить нас з вами — всіх, хто зібралися у цій залі, і ще три мільйони фармацевтів та вчених фармацевтичного напрямку — членами однієї професії? Диплом, який має кожен з нас? Чи може є щось суттєвіше, глибше в нашій душі?».

Він повідомив, що минулого року Рада FIP виступила із зверненням, у якому підкреслюється, що «вага професії визначається готовністю окремого практикуючого провізора та фармацевта відповідати етичним та професійним стандартам, які перевищують мінімальні законодавчі вимоги». Тоді ж Радою FIP було затверджено першу в історії Клятву провізора. «Наша етика — це наш важіль і рушій, що допомагає не просто робити правильні вчинки, вона привчає нас робити їх у нашій повсякденній практиці. Від імені FIP дозвольте запропонувати всім присутнім у цій залі скласти цю присягу, щоб таким чином оновити і ще раз підтвердити свою колективну відданість принципу етичної поведінки перед пацієнтом та суспільством», — закликав оратор, вся зала підвелася як один (див. відео 3) і після зачитування ним клятви багатоголоса аудиторія відлунила: «I take the oath» — клянуся.

Відео 2. Початок офіційної церемонії відкриття роботи 75-го (Сторічного) Всесвітнього конгресу з фармації та фармацевтичних наук FIP: вступне слово ведучої; перша частина офіційного звернення (інаугураційної промови) президента FIP д-ра Кармен Пен’я; вітальне слово Фрідмана Шмідта, президента Федерального союзу німецьких асоціацій фармацевтів (ABDA)

Video 2. The beginning of the official ceremony of the International Pharmaceutical Federation’s 75th (Centennial) World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences: presenter`s introduction, first part of the official address (inaugural presidential address) of FIP President Dr Carmen Peña; welcoming speech of Friedemann Schmidt, President of Federal Union of German Associations of Pharmacists (ABDA)


Відео 3. Закінчення промови президента FIP; промова генерального секретаря та головного виконавчого директора FIP Люка Безансона; принесення Присяги провізора

Video 3. The end of FIP President`s address; speech of General Secretary & Chief Executive Officer (CEO) of FIP Mr Luc Besançon; taking the Oath of pharmacist

FIP та ВООЗ: нетлінне партнерство

Фармацевти відіграють життєво важливу роль у забезпеченні здоров’я людей та формуванні глобального здоров’я, являючи собою надзвичайно важливу ланку між місцевим, національним та міжнародним політичними рівнями. Оскільки глобальна федерація представляє фармацевтів та вчених фармацевтичного профілю з усього світу, FIP знаходиться в унікальному положенні, щоб мати змогу обстоювати більшу відповідальність та підзвітність представників професій здоров’я, зокрема фармацевтів, щоб сприяти їм у забезпеченні здоров’я та благополуччя їхніх громадян, а також створювати інфраструктуру для зіставлення соціальних детермінант здоров’я і загальних поведінкових факторів ризику для профілактики та контролю неінфекційних хвороб. Координація дій та взаємна підтримка вкрай необхідні на всіх рівнях для уникнення провалів у справедливості доступу до здоров’я. Тому FIP робила і продовжує робити значущі кроки у партнерстві з ВООЗ у започаткуванні та втіленні ініціатив, що дозволять досягнути цих цілей.

Кадрові ресурси

Кадрові потужності світової фармації мають підлягати ретельному моніторингу — у цьому запорука належної поінформованості при прийнятті рішень стосовно того, як найліпше використовувати професіоналів фармації. У ході роботи конгресу було оприлюднено важливі дані щодо глобальної динаміки чисельності фармацевтичних працівників: нині показник їх кількості на 10 тис. населення (дані охоплюють 51 країну) демонструє впевнену тенденцію зростання. Натомість практично повсюди зберігається дефіцит фармацевтичних кадрів, а у країнах з низьким та середнім рівнем доходів населення рівень укомплектованості фармацевтичними фахівцями значно нижчий, ніж у заможних державах. Тому позитивна тенденція до підвищення фармацевтичного кадрового потенціалу все ще не може продемонструвати переконливий вплив на ситуацію із захворюваністю та станом надання медичної та фармацевтичної допомоги населенню. Хоча загальний тренд збільшення кількості фармацевтів відображає позитивні зміни у політиці та створення додаткових галузевих потужностей для сприяння виконанню фармацевтами своєї сучасної мети — сфокусувати аптеку на потребі пацієнта, повернути фармацевта обличчям до пацієнта. Розвиток фармацевтичного обслуговування, а також нові рамки діяльності та роль клінічних фармацевтів також сприяють підвищенню уваги, що приділяється розвиткові кадрових ресурсів фармацевтичної галузі в усьому світі. Втім, не всі країни демонструють збільшення кількості фармацевтів: у 3 країнах з досліджених 51 відмічено їх зменшення (що може бути зумовлено як занепадом аптечної інфраструктури, так і міграційними чинниками).

Oсвітня проблематика

Згідно із звітом, оприлюдненим Освітньою ініціативою FIP (International Pharmaceutical Fede­ration Education Initiative), навчання разом з іншими спеціалістами охорони здоров’я стає і продовжуватиме ставати все більш широковживаним у світі. Це підтверджують численні приклади міждисциплінарної освіти з усіх куточків світу — від міждисциплінарної навчальної програми в Університеті Квінсленда (Австралія) до програм тренінгу медичних сестер онкологічного профілю під егідою департаменту лікарняних аптек Уругваю. Все частіше формат такого навчання включатиме заняття в навчальних класах та клінічних закладах. З огляду на збільшення кількості медичних випадків та складності лікування, один фахівець охорони здоров’я — навіть найосвіченіший та найдосвідченіший — вже не в змозі надавати допомогу найвищого ґатунку, перебуваючи в ізоляції. І це все глибше розуміють у світі.

Міждисциплінарна освіта може виступати тим методом, який дуже стане у нагоді країнам, що розвиваються. У країнах з обмеженими ресурсами, як правило, відмічають дефіцит кадрових ресурсів охорони здоров’я. Це спонукає системи невідкладної допомоги об’єднувати зусилля і потужності, у тому числі шляхом включення до складу своїх медичних команд медичних спеціалістів нижчого рівня (як це робиться, наприклад, у Кенії). Натомість у США та багатьох західних системах нині вкладаються значні кошти, щоб перенавчити людей, які навчалися окремо, для спільної роботи у складі потужних і дієвих медичних команд.

FIP та ВООЗ єдині у думці, що міждисциплінарна освіта може стати надійним фундаментом для створення партнерської, добре практично підготовленої професійної сили — і створення потужних медичних бастіонів у такому виді практики зможе результувати суттєвим зміцненням систем охорони здоров’я та покращанням наслідків лікування у пацієнтів. І хоча на шляху становлення інституту міждисциплінарної освіти все ще чимало труднощів та перепон, вже сьогодні віднайдено, апробовано та масштабовано чимало моделей, досягнуто чимало відчутних успіхів у цій царині. Ці та інші питання перетину фармацевтичної та медичної практики, науки та освіти жваво обговорювалися учасниками конгресу в Дюссельдорфі протягом усього періоду його роботи.

Україна — світ

У ході роботи конгресу керівництво FIP ініціювало особисту зустріч з делегацією України як країни — новоспеченого організаційного члена FIP. Під час обміну думками та поглядами було вкотре підтверджено цілковиту конгруентність бачень сторін щодо підвалин та засад, на яких має будуватися система фармацевтичного обслуговування населення у світі та окремих країнах, — а саме пропагованих ВООЗ та FIP основних сучасних стратегій та ідеологій, зокрема трьох китів:

  • фармацевтична допомога, сфокусована на пацієнті;
  • фармацевт семи зірок як відповідальний член медичної команди і довічний учень;
  • раціональне та відповідальне застосування ліків як запорука покращання результатів лікування для пацієнта.

Під час зустрічі на високому міжнародному рівні Олег Клімов (Oleg Klimov), голова делегації України, голова правління ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата», щиро подякував за прийняття до лав світової фармацевтичної співдружності і, як ми вже повідомляли, передав до рук керівництва FIP англійський переклад законопроекту «Про фармацевтичне самоврядування» № 3054, зареєстрований у Верховній Раді України 9 вересня 2015 р. народним депутатом України Юрієм Гарбузом, — з метою отримання офіційного експертного висновку вищої міжнародної фармацевтичної інстанції.

О. Клімов зазначив, що альфа і омега діяльності очолюваного ним загальнонаціонального професійного громадського об’єднання — домогтися, щоб аптечні заклади України були не торговельними точками, а повноцінними закладами охорони здоров’я, і щоб працювали в них не продавці, а кваліфіковані та уважні порадники щодо широкого кола аспектів здоров’я (не лише лікування, але й просвітництва та пропаганди здорового способу життя як інструмента попередження хвороб тощо). Тоді буде забезпечено і повагу до фармацевтичної професії з боку суспільства — і професійну самоповагу українського фармацевтичного працівника. «Це наш дороговказ. Ми це робимо для прийдешніх поколінь фармацевтів України, для їх майбутнього. А в тому світлому майбутньому — вартість чека кане в Лету, а якість надання фармацевтичної послуги, рівень підготовки фармацевтичного працівника, перелік фармацевтичних та медичних послуг, що надаються аптечним закладом, — ось якими стануть основні критерії доцільності відкриття аптеки, а тим часом проблема терміну «пішохідна доступність» відімре, як хвіст ящірки, тобто без болю й крові», — підкреслив український громадський діяч.

Його підтримав Михайло Півнюк (Mykhailo Pivniuk), заступник голови правління ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата», додавши, що серед головних задач організації — не лише представництво та захист законних соціальних, творчих, економічних та інших спільних інтересів та прав самих фармацевтичних працівників України, але й захист інтересів громадян від надання їм неякісних фармацевтичних послуг через персоналізацію відповідальності фармацевтичного працівника перед хворим та суспільством.

У ході теплого колегіального спілкування керівники світової федерації висловили підтримку і солідарність на адресу нашої країни, побажали їй якнайшвидшого виходу з череди внутрішніх та зовнішніх негараздів на шляху євроінтеграції. Певна річ, Люкові Безансону прийшлася в пору вишиванка, а Кармен Пенья замилувалася старовинною аптечною лампою з Галичини. Також обидва міжнародні високопосадовці завірили, що календар-альманах видавництва «МОРІОН» на 2015–2016 рр. «Україна медична і фармацевтична: сторінки літопису. Медицина АТО» (автор Пилип Снєгірьов) прикрасить собою стіни їх кабінетів у штаб-квартирі FIP у Гаазі.

46346

Світове професійне свято

Всесвітній день фармацевта відзначається 25 вересня. FIP доповідає, що її організації-члени вже традиційно змагаються наввипередки щодо розмаїття заходів, присвячених професійному святу. Наприклад, у Бельгії організовано міждисциплінарний симпозіум з питань прихильності до лікування. На Філіппінах широкі професійні інтерактивні дискусії та відеоконференції супроводжуються такими видами фітнес-активності, як фестиваль танцю Зумба. Індійська організація — член FIP започаткувала загальнонаціональний конкурс, в рамках якого фармацевтичним працівникам пропонується розповісти, як їхні знання допомагають їм у поліпшенні стану здоров’я пацієнтів. Організації — члени FIP з інших країн відзначають свій фаховий день широкими професійними зібраннями, лекціями, семінарами, симпозіумами тощо.

Цьогорічний Всесвітній день фармацевта пройшов під гаслом: «Фармацевт — твій партнер по здоров’ю» («Pharmacists: your partners in health»). «Партнерство — наріжний камінь і необхідна запорука для досягнення відповідального застосування ліків. Кожного дня ми виступаємо в ролі партнерів для пацієнта, для інших фахівців системи охорони здоров’я, вчених, політиків тощо — з усіма ними ми ділимося своїм баченням шляхів покращання здоров’я людини. Всесвітній день фармацевта — це слушна нагода вкотре продемонструвати і підкреслити надзвичайно значущу роль нашого гуманного фаху у донесенні здоров’я до всіх», — зазначає президент FIP доктор Кармен Пенья.

З нагоди міжнародного професійного свята в рамках конгресу відбулося — зовсім як і у нас в Україні — вшанування кращих представників світової фармації у номінаціях згідно з поділом секцій FIP. Цьогоріч найвищими нагородами FIP були відзначені 16 фармацевтів та вчених фармацевтичного спрямування з 9 країн, чий внесок у розвиток національної та світової фармації було визнано найбільш помітним: доктор Thomas Lönngren (Швеція), професор Hans Junginger (Німеччина), професор Theo D.K. Raynor (Великобританія), доктор Régis Vaillancourt (Канада), професор Henri R. Manasse, Jr. (США), професор Claire Anderson (Великобританія), Jane Dawson (Нова Зеландія), доктор Jennifer Dressman (Німеччина), доктор Linda Hakes (Німеччина), Dominique Jordan (Швейцарія), професор Jennifer Marriott (Австралія), доктор Rebekah Moles (Австралія), професор Hiroshi Suzuki (Японія), доктор Agathe Wehrli (Швейцарія), професор Albert I. Wertheimer (США), Nobuo Yamamoto (Японія). Переглянути церемонію нагородження в обличчях наш читач зможе на відео 4–8, тимчасово перекваліфікувавшись на глядача.

Awarding ceremonies:Авторське резюме. Ми прагнемо жити і працювати, як в Європі, тому поза будь-якою політикою, окрім національної політики з ліків у спільному баченні ВООЗ та FIP, робимо для євроінтеграції України все від нас залежне на нашому рівні вітчизняної системи охорони здоров’я і суспільства загалом. Далі буде: www.apteka.ua, «Щотижневик АПТЕКА».

* * *

Author`s summary. We strive to live and work as in Europe so out of any politic except the National Drug Policy in joint vision by WHO and FIP we try our best for eurointegration of Ukraine on our level of native health system and society in whole. To be go on (www.apteka.ua, «PHARMACY Weekly»). 

Пилип Снєгірьов (Dr Pylyp Sniegirov),
фото та відео автора (author`s photos and videos)

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті