Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»

14 Грудня 2015 3:50 Поділитися

ПОДАННЯ
проекту Закону України
«Про Державний бюджет України на 2016 рік»

Кабінет Міністрів подає для розгляду Верховною Радою доопрацьований проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

Представлятиме проект Закону у Верховній Раді Міністр фінансів Яресько Наталія.

Додаток: 1. Текст законопроекту на арк.

2. Проект постанови Верховної Ради на 1 арк.

3. Пояснювальна записка на арк.

4. Текст проекту Закону та матеріалів до нього

в електронній формі.

Прем’єр-міністр України
Арсеній Яценюк

Пояснювальна записка
до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
(Витяг)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ КРАЇНИ

На розвиток вітчизняної економіки у 2014 році мали суттєвий вплив як сформовані у попередніх роках зовнішні та внутрішні дисбаланси, так і несприятлива цінова кон’юнктура на зовнішніх ринках, анексія АР Крим і м. Севастополя, торговельні обмеження з боку Російської Федерації та військовий конфлікт на сході України.

Протягом 2014 року економічні показники у східних областях, які мають значну частку у загальноукраїнських показниках, з кожним місяцем все більше погіршувалися та на кінець 2014 року становили: у Донецькій області індекс промислової продукції у грудні 2014 року скоротився на 49,1 відсотка проти грудня 2013 року, у Луганській області — на 83 відсотки; обсяги будівництва за січень–грудень 2014 року зменшилися у Донецькій області на 49,5 відсотка, у Луганській області — на 53,3 відсотка; обсяги роздрібної торгівлі за січень–грудень 2014 року скоротилися у Донецькій області на 37 відсотків, у Луганській області — на 49 відсотків.

У цілому обсяги промислового виробництва в Україні за 2014 рік скоротилися на 10,1 відсотка порівняно з 2013 роком, найбільше в експортоорієнтованих галузях: машинобудуванні — на 20,6 відсотка, металургії — на 14,5 відсотка, виробництві хімічної продукції — на 14,2 відсотка.

Збитки великих та середніх підприємств за 2014 рік збільшилися у 4,4 раза до 858,1 млрд. гривень та перевищили прибутки на 523,6 млрд. гривень, що спостерігалося лише у кризовий 2009 рік. Третина підприємств вітчизняної економіки у 2014 році працювала збитково.

За даними Державної служби статистики України, реальний ВВП у 2014 році порівняно з 2013 роком зменшився на 6,8 відсотка. Номінальний ВВП за 2014 рік становив 1566,7 млрд. гривень.

З метою коригування накопичених у 2010–2013 роках зовнішніх дисбалансів та з огляду на критично низькі обсяги валютних резервів, Національний банк України розпочав перехід до гнучкого обмінного курсу, в результаті чого середньозважений курс на міжбанківському ринку зріс з 8,15 гривень за долар США на початку 2014 року до 15,77 гривень за долар США станом на кінець року.

Зниження цін та попиту на основні товари українського експорту, обмежувальні заходи з боку Російської Федерації та військовий конфлікт на сході країни вплинули на зовнішньоторговельну ситуацію України. За даними Національного банку України, у 2014 році експорт товарів та послуг порівняно з аналогічним періодом попереднього року зменшився на 19,9 відсотка. Зокрема, експорт товарів скоротився на 14,5 відсотка за рахунок машин, устаткування, транспортних засобів та приладів — на 36,4 відсотка; продукції хімічної промисловості — на 26,4 відсотка; чорних і кольорових металів та виробів з них — на 11 відсотків.

Імпорт товарів та послуг зменшився на 28,1 відсотка. Вищі темпи падіння імпорту товарів та послуг ніж експорту зумовлені тривалим зниженням економічної активності та девальвацією гривні. Імпорт товарів зменшився на 29 відсотків за рахунок машин, устаткування, транспортних засобів і приладів — на 40,9 відсотка; мінеральних продуктів — на 28 відсотків; продовольчих товарів та сировини для їх виробництва — на 26,4 відсотка.

Скорочувались ресурси для інвестицій в Україні: загальний обсяг кредитів, наданих юридичним особам у національній валюті, за 2014 рік скоротився на 8,2 відсотка. Чистий відплив прямих іноземних інвестицій, за даними Держстату, за 2014 рік становив 11,1 млрд. доларів США.

Підвищення регульованих тарифів та подорожчання імпортних товарів, у тому числі паливно-мастильних матеріалів, зумовлене девальвацією гривні, спричинили прискорення інфляції. Так, споживчі ціни за підсумком 2014 року зросли на 24,9 відсотка порівняно з груднем 2013 року. Індекс цін виробників у грудні 2014 року підвищився на 31,8 відсотка до грудня 2013 року.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за січень–грудень 2014 року зросла порівняно з відповідним періодом 2013 року на 6,0 відсотка, але з огляду на прискорення інфляційних процесів, реальна заробітна плата скоротилася на 6,5 відсотка.

Підвищення цін та скорочення реальних доходів населення негативно відбилося на обороті роздрібної торгівлі. За січень–грудень 2014 року скорочення обороту роздрібної торгівлі становило 8,9 відсотка.

Тенденції 2014 року поглибились на початку 2015 року.

З початку 2015 року на розвиток вітчизняної економіки продовжували суттєво впливати збереження негативного зовнішньоекономічного фону, несприятлива цінова кон’юнктура на світових товарних ринках, зокрема на основні товари українського експорту — чорних металів, добрив та залізорудної сировини, зернових, застосування торговельних обмежень з боку країн-членів Митного союзу, у першу чергу, Російської Федерації, а також втрата виробничих потужностей, інфраструктури та руйнування господарських зв’язків через військовий конфлікт на сході України.

Всі ці зовнішні фактори призвели до формування тимчасових дисбалансів на валютному ринку, внаслідок чого на початку поточного року в Україні продовжувались девальваційні та інфляційні процеси. Найвищий показник середньозваженого курсу гривні на міжбанківському валютному ринку спостерігався 26 лютого 2015 року у розмірі 30,01 гривень за долар США. З 5 лютого 2015 року було припинено проведення щоденних валютних аукціонів з відмовою від індикативного курсу гривні та підвищено облікову ставку до 19,5 відсотка з 6 лютого і до 30 відсотків з 4 березня 2015 року.

Інфляція за березень склала 10,8 відсотка, а у квітні, із врахуванням підвищення ціни на газ для населення в 5,5 раза, зростання споживчих цін становило 14 відсотків. У підсумку, у річному розрахунку (квітень до квітня) зростання споживчих цін досягло значення у 60,9 відсотка.

Внаслідок вжитих Урядом та Національним банком України заходів із стабілізації фінансової системи, введення тимчасових обмежень на валютному ринку, відновлення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями вже починаючи з травня вдалось забезпечити поступове відновлення фінансової стабільності та зменшення інфляційного та девальваційного тиску.

З травня 2015 року спостерігається уповільнення інфляційних процесів. Так, темпи зростання споживчої інфляції уповільнилися з 60,9 відсотка у квітні 2015 року до квітня 2014 року до 46,4 відсотка у жовтні 2015 року до жовтня 2014 року. За підсумком жовтня 2015 року спостерігалася дефляція на 1,3 відсотка порівняно з вереснем 2015 року, що обумовлено зміною у жовтні методики розрахунку цін на природний газ, що використовується для потреб населення. Внаслідок цього у жовтні відбулось зниження споживчих цін на природний газ на 32,6 відсотка.

Протягом травня-жовтня 2015 року середньомісячний офіційний курс, встановлений Національним банком України за результатами торгів на міжбанківському ринку, коливався в межах біля 21 — 23 гривень за долар США. З огляду на стабілізацію фінансової ситуації та поступове уповільнення інфляційних процесів Національний банк України двічі знижував облікову ставку з 30 відсотків до 27 відсотків з 28 серпня та до 22 відсотків з 25 вересня 2015 року.

Після п’яти кварталів чистого відпливу прямих іноземних інвестицій у ІІ і ІІІ кварталах 2015 року спостерігався їх приплив в обсязі 1,8 і 1,1 млрд. дол. США відповідно (за даними Держстату), проте в цілому за 9 місяців 2015 року чистий відплив прямих іноземних інвестицій дорівнював 1,8 млрд. дол. США.

Завдяки позитивному сальдо інтервенцій Національного банку України на міжбанківському валютному ринку, надходженню коштів від міжнародних фінансових організацій, а також розміщенню державних облігацій України під гарантії Уряду США, отриманню коштів від ЄС та Канади, золотовалютні резерви зросли з 5,6 млрд. дол. США за підсумком лютого 2015 року до 13 млрд. дол. США за підсумком жовтня 2015 року.

Також, починаючи з ІІ кварталу 2015 року спостерігається поступова стабілізація економічної ситуації, на що частково вплинули низька порівняльна база ІІ кварталу 2014 року, а також відсутність значних курсових та цінових коливань, адаптація економіки до нових умов господарювання, відносного замороження конфлікту на сході України, переорієнтація виробників з ринку Російської Федерації на ринки ЄС, країн Азії та Африки.

У східних областях протягом останніх місяців спостерігається зростання економічних показників. Так, індекс промислової продукції у Донецькій області у жовтні 2015 року зріс на 8,7 відсотка проти жовтня 2014 року (у вересні 2015 року — на 16,9 відсотка), у Луганській області — у жовтні 2015 року зріс на 23 відсотки до відповідного місяця минулого року (у вересні 2015 року — на 13 відсотків), тоді як у березні 2015 року до березня 2014 року падіння складало 49,4 відсотка у Донецькій та 90 відсотків у Луганській областях.

В цілому, якщо у січні–квітні поточного року скорочення обсягів промислового виробництва в Україні становило 21,5 відсотка порівняно з відповідним періодом 2014 року, за підсумком січня–жовтня 2015 року падіння уповільнилося до 15,4 відсотка порівняно з відповідним періодом минулого року, в основному в експортоорієнтованих галузях: машинобудуванні — на 18,2 відсотка, металургії — на 18,9 відсотка, виробництві хімічної продукції — на 17,7 відсотка.

Обсяг капітальних інвестицій, освоєних підприємствами та організаціями країни за рахунок усіх джерел фінансування, за січень–вересень 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року скоротився на 6 відсотків і становив 160,7 млрд. гривень.

Зменшення інвестиційної активності підприємств зумовило падіння у будівельній галузі на 20,8 відсотка у січні–жовтні поточного року порівняно з відповідним періодом попереднього року. Житлове будівництво через високу статистичну базу порівняння, збільшення витрат на будівництво та утримання нерухомості, скорочення інвестиційних ресурсів та реальних доходів населення, з квітня 2015 року почало скорочуватися та за підсумками січня–жовтня зменшилось на 4,1 відсотка проти січня–жовтня 2014 року.

Внаслідок поступової стабілізації ситуації у промисловому виробництві темпи скорочення вантажообігу протягом 2015 року також уповільнилися до 8,4 відсотка у січні–жовтні 2015 року порівняно з відповідним періодом минулого року, зокрема вантажообіг залізничного транспорту зменшився на 8,7 відсотка. При цьому стримуючими факторами для вантажообігу залишаються зниження попиту на його послуги з боку реального сектору економіки та руйнування інфраструктури на сході країни.

За січень–жовтень 2015 року обсяг сільськогосподарського виробництва (що протягом 2014 року залишалося єдиним видом економічної діяльності, що мав позитивні результати діяльності) скоротився на 4,4 відсотка, при цьому у жовтні поточного року цей показник зріс на 0,5 відсотка порівняно з жовтнем 2014 року.

У результаті, за оперативною оцінкою Державної служби статистики України реальний ВВП у ІІІ кварталі 2015 року зріс на 0,7 відсотка порівняно з ІІ кварталом 2015 року з урахуванням сезонного фактору, а порівняно з ІІІ кварталом 2014 року темпи його падіння уповільнилися до 7 відсотків (14,6 відсотка — ІІ квартал, 17,2 відсотка — І квартал). Номінальний ВВП у ІІ кварталі становив 449,6 млрд. гривень (І квартал — 367,6 млрд. гривень).

З січня-травня 2015 року спостерігається стійке уповільнення темпів зниження обсягів роздрібної торгівлі, які почали скорочуватися з січня-липня 2014 року.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за січень–жовтень 2015 року зросла порівняно з відповідним періодом 2014 року на 18,7 відсотка, але з огляду на інфляційні процеси реальна заробітна плата скоротилася на 21,8 відсотка за січень–жовтень поточного року до відповідного періоду 2014 року. При цьому з липня поточного року спостерігалось уповільнення темпів скорочення реальної заробітної плати з 23,9 відсотка у січні-червні 2015 року до січня-червня 2014 року до 21,8 відсотка у січні-жовтні 2015 року до відповідного періоду 2014 року.

Підвищення цін, девальвація гривні та скорочення реальних доходів населення відповідно відобразилось на оборотах роздрібної торгівлі. Незважаючи на уповільнення темпів їх скорочення з травня поточного року, за січень–жовтень 2015 року скорочення обороту роздрібної торгівлі становило 21,7 відсотка до січня–жовтня 2014 року.

За попередніми даними Національного банку України, у січні–жовтні 2015 року експорт товарів та послуг порівняно з аналогічним періодом попереднього року знизився на 29,8 відсотка, а імпорт — на 32,4 відсотка. Вищі темпи падіння імпорту товарів та послуг, ніж експорту, зумовлені тривалим зниженням економічної активності та девальвацією гривні, зниженням споживання енергоресурсів.

Суттєве погіршення умов зовнішньої торгівлі, складна ситуація на сході України та девальвація гривні призвело до скорочення експорту товарів у січні-жовтні 2015 року на 32,6 відсотка до 29,1 млрд. дол. США, зокрема мінеральних продуктів — на 51,3 відсотка, машин, устаткування, транспортних засобів та приладів — на 46,6 відсотка, чорних і кольорових металів та виробів з них — на 39,4 відсотка, продукції хімічної промисловості — на 35,5 відсотка.

Імпорт товарів за підсумками січня-жовтня 2015 року скоротився на 34,8 відсотка до 31,7 млрд. дол. США (у т.ч. з Російської Федерації знизився на 42,1 відсотка) в основному за рахунок зменшення імпорту продовольчих товарів та сировини для їх виробництва — на 45 відсотків, машин, устаткування, транспортних засобів і приладів — на 35,4 відсотка, мінеральних продуктів — на 23,8 відсотка.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у січні-жовтні 2015 року становив 324 млн. дол. США проти показника дефіциту у 3,6 млрд. дол. США у січні-жовтні 2014 року.

За оперативними даними Національного банку України, обсяг депозитів у національній валюті за січень–жовтень 2015 року зменшився на 1,2 відсотка, або на 4,5 млрд. гривень до 361,3 млрд. гривень, що відбулося за рахунок зменшення залишків на депозитних рахунках фізичних осіб за цей період на 10,9 відсотка до 174,6 млрд. гривень при зростанні залишків на депозитних рахунках юридичних осіб на 9,9 відсотка до 186,7 млрд. гривень.

Обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) за січень–жовтень 2015 року знизився на 27,8 відсотка до 14 млрд. дол. США, у тому числі фізичних осіб — на 31,6 відсотка до 9,4 млрд. дол. США. Обсяг депозитів юридичних осіб в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) за січень–жовтень 2015 року знизився на 18,6 відсотка до 4,7 млрд. дол. США.

За оперативними даними Національного банку України, інтегральна відсоткова ставка за залученими банками депозитами станом на 01.11.2015 становила 11,71 відсотка, підвищившись порівняно з початком 2015 року на 2,41 відсоткового пункту.

За січень–жовтень 2015 року зафіксовано зменшення залишків за кредитами, наданими в національній валюті, на 15 відсотків до 461,8 млрд. гривень через зменшення залишків за кредитами, наданим фізичним особам, на 25,6 відсотка до 79,6 млрд. гривень, та кредитами, наданими юридичним особам, — на 12,4 відсотка до 382,2 млрд. гривень.

Залишки за кредитами в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) за січень–жовтень 2015 року скоротилися на 19,8 відсотка до 24 млрд. дол. США, у тому числі фізичних осіб — на 35,2 відсотка до 4,1 млрд. дол. США, юридичних осіб — на 15,7 відсотка до 19,9 млрд. дол. США.

Інтегральна відсоткова ставка за кредитами, наданими фізичним та юридичним особам, за оперативними даними Національного банку України, станом на 01.11.2015 становила 17,27 відсотка, підвищившись порівняно з початком 2015 року на 2,84 відсоткового пункту.

Грошова маса станом на 1 листопада 2015 року з початку року збільшилася на 0,2 відсотка до 958,7 млрд. гривень.

За оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, які враховані при розрахунках прогнозу макроекономічних показників на 2016 рік, очікується уповільнення падіння реального ВВП до 8,9 відсотка за підсумками 2015 року. При цьому очікується споживча інфляція на рівні 45,8 відсотка у вимірі грудень до грудня, що зумовить оцінку номінального ВВП в обсязі 1981,0 млрд. гривень.

Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2016 рік, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 558, розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за двома сценаріями.

Основою для розрахунку показників проекту державного бюджету на 2016 рік було обрано сценарій 1 макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 2 відсотка, збільшення номінального ВВП до 2262,0 млрд. гривень, індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) прогнозується на рівні 112 відсотків, індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) — 110,4 відсотка. Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців за сценарієм 1 прогнозується на рівні 589,1 млрд. гривень, середньомісячна заробітна плата складе 4 857 гривень та в реальному вимірі збільшиться на 2,3 відсотка. Прибуток прибуткових підприємств очікується на рівні 357,6 млрд. гривень. Обсяг експорту товарів і послуг збільшиться на 7,1 відсотка та становитиме 53,9 млрд. дол. США, обсяг імпорту — на 7,3 відсотка і складе 55,5 млрд. дол. США.

Факторами, що позитивно впливатимуть на стан економіки, будуть успішна реалізація економічної програми, яку запроваджуватиме Уряд України за підтримки МВФ та інших міжнародних партнерів, та досягнення макроекономічної стабільності. Крім того, економічний розвиток України відбуватиметься в умовах поглиблення співпраці з Європейським Союзом, що також матиме свій позитивний влив на розвиток як окремих секторів економіки, так і економіки в цілому.

З огляду на те, що економічні реформи реалізуються на тлі ряду суттєвих викликів та ризиків, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України також було розроблено сценарій 2 прогнозу, який передбачає більш песимістичний розвиток економіки порівняно із сценарієм 1. Відновлення економічного зростання може зайняти більше часу та виявитися менш вираженим через існуючі негативні наслідки від конфлікту на сході країни, ризики в фінансовій сфері.

<…>

Міністерство охорони здоров’я України

У проекті Державного бюджету України на 2016 рік видатки для Міністерства охорони здоров’я України передбачено в сумі 57 251 280,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 54 339 136,8 тис. грн., по спеціальному — 2 912 143,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я» передбачені видатки у сумі 29 801,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 28 323,9 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 1 477,3 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» у проекті Державного бюджету України на 2016 рік в цілому передбачені у сумі 84 675,2 тис. грн., з них по загальному фонду — 41 378,2 тис. грн., спеціальному — 43 297,0 тис. гривень.

У 2016 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з пріоритетних напрямів та здійснення підготовки наукових кадрів.

За бюджетною програмою «Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» на 2016 рік передбачені видатки в обсязі 2 987 024,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 788 709,0 тис. грн., спеціального фонду — 2 198 315,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я» на 2016 рік передбачені видатки в обсязі 233 080,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 157 296,8 тис. грн., спеціального фонду — 75 784,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти» на 2016 рік передбачені видатки по загальному фонду в обсязі 1 313,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я» у 2016 році планується спрямувати видатки у обсязі 772 463,6 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 760 646,7 тис. грн. та по спеціальному фонду — 11 816,9 тис. гривень. Видатки на 2016 рік забезпечать надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги окремим категоріям населення у 15 закладах МОЗ (з потужністю більше 4 тис. ліжок), зокрема, дітям — Національною дитячою спеціалізованою лікарнею «Охматдит», ветеранам війни — Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни.

За бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України» у проекті бюджету на 2016 рік передбачаються видатки у обсязі 797 516,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 785 152,7 тис. грн. та по спеціальному фонду — 12 363,4 тис. гривень. Зазначені кошти спрямовуються на функціонування 18 клінік наукових установ МОЗ України та Лікарні для вчених НАН України (з потужністю 3 360 тис. ліжок) для надання високоспеціалізованої відповідно до профілю допомоги населенню із впровадженням у практику лікування нових наукових розробок.

У проекті Державного бюджету України на 2016 рік за бюджетною програмою «Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями» передбачено асигнування у обсязі 316 641,7 тис. грн., в тому числі по загальному фонду — 310 026,1 тис. грн. та по спеціальному фонду — 6 615,6 тис. гривень. За рахунок зазначених коштів передбачається, зокрема, забезпечити безоплатним санаторно-курортним лікуванням понад 42,4 тис. осіб, у тому числі 21,7 тис. осіб, хворих на туберкульоз, (відповідно до норм Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз») у спеціалізованих протитуберкульозних санаторіях та загальнодержавних дитячих спеціалізованих санаторіях.

За бюджетною програмою «Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я» у проекті бюджету на 2016 рік передбачаються видатки у обсязі 97 904,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 86 047,1 тис. грн. та по спеціальному фонду — 11 857,4 тис. гривень. Зазначені видатки спрямовуються на надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, реабілітаційної та екстреної консультативної медичної допомоги та стоматологічної допомоги у 20 закладах МОЗ.

З метою виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів у проекті державного бюджету на 2015 рік за бюджетною програмою «Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту» передбачені видатки за загальним фондом — 358 198,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я» у проекті бюджету на 2016 рік передбачаються видатки в обсязі 133 129,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 129 937,4 тис. грн. та по спеціальному фонду — 3 192,4 тис. гривень. Зазначені видатки планується спрямувати на функціонування 14 закладів МОЗ (центральні бази спецмедпостачання, центр медстатистики, головне бюро судмедекспертизи ін.), зокрема, на виготовлення 10 000 бланків листків тимчасової непрацездатності; на організацію надання службою милосердя медично-патронажної допомоги самотнім громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально вразливим верствам населення (понад 438,7 тис. осіб) та інші заходи.

Проектом державного бюджету на 2016 рік за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном» передбачаються бюджетні асигнування в сумі 203 948,9 тис. грн. для лікування хворих, яким не може бути надана відповідна медична допомога в Україні (близько 50 осіб в залежності від вартості лікування).

Найбільшою за обсягом фінансування та питомою вагою серед бюджетних програм у сфері охорони здоров’я є бюджетна програма «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» у проекті державного бюджету на 2016 рік передбачені видатки в обсязі 3 949 019,0 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на профілактику захворювань, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги населенню.

За бюджетною програмою «Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини» на 2016 рік передбачено 20 414,5 тис. грн., у тому числі із загального фонду 18 824,5 тис. грн., із спеціального фонду — 1 590,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у 2016 році плануються видатки у обсязі 60 402,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 60 402,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування» враховані видатки в обсязі 11 154,0 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на проведення реабілітації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей, хворих на дитячий церебральний параліч.

У проекті державного бюджету на 2016 рік за бюджетними програмами «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» і «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку Проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» передбачено видатки за спеціальним фондом — 212 884,6 тис. грн. Виконується проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

Кредитор: Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Угода про позику від 19.03.2015 № 8475-UA

Дата набрання чинності: 15.06.2015

Дата закриття позики: 30.09.2020

Сума позики Світового банку: 214,7 млн. дол. США

Впроваджувальна установа: МОЗ

Мета: підвищення якості медичних послуг у відібраних областях з особливим акцентом на первинній і вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань і раку, підвищення ефективності урядування у системі охорони здоров`я.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 6 641,7 тис. гривень.

Видатки передбачені для завершення реорганізації Державної служби України з лікарських засобів

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 907,0 тис. гривень.

Видатки передбачені для завершення реорганізації Державної служби України з контролю за наркотиками.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 54 735,1 тис. гривень.

Видатки передбачені для завершення реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби.

За бюджетною програмою «Проведення лабораторних досліджень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення і вжиття спеціальних заходів на локалізацію та ліквідацію спалахів та епідемій» у 2016 році плануються видатки у обсязі 1 142 331,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 899 142,6 тис. грн. та по спеціальному фонду — 243 188,7 тис. гривень.

За рахунок зазначених коштів планується функціонування 28 державних установ Державної санітарно-епідеміологічної служби, які мають забезпечити проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

За бюджетною програмою «Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України» на 2016 рік передбачаються видатки у сумі 10 781,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –10 769,5 тис. грн., спеціального фонду –12,0 тис. гривень.

Проектом державного бюджету на 2016 рік за бюджетною програмою «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» видатки передбачаються в цілому у сумі 240 152,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 193 393,9 тис. грн., спеціального фонду — 46 758,3 тис. гривень.

У 2016 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та здійснення підготовки наукових кадрів.

За бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України» передбачено обсяг видатків у загальній сумі 1 093 724,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 1 050 733,6 тис. грн., спеціального фонду — 42 990,9 тис. гривень.

У рамках даної бюджетної програми забезпечуватиметься надання високоспеціалізованої медичної допомоги у 32 установах Академії, у яких планується здійснити 67,6 тис. хірургічних втручань, пролікувати 130 тис. хворих. Джерелами надходжень спеціального фонду по вищезазначеній програмі є кошти, які передбачається одержати як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, за надання в оренду майна установ тощо.

У проекті Державного бюджету України на 2016 рік за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії» передбачено видатки по загальному фонду у сумі 18 972,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги» у проекті державного бюджету на 2016 рік передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 137 992,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» у проекті бюджету на 2016 рік передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 43 690 495,5 тис. грн.

<…>

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Обсяг фінансового ресурсу місцевих бюджетів на 2016 рік сформовано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 314-р, а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з податковою реформою, поліпшенням умов ведення бізнесу та децентралізацією видаткових повноважень.

При визначенні обсягу ресурсу місцевих бюджетів на 2016 рік враховано:

макропоказники економічного і соціального розвитку України, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 558;

зміни в оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб (застосування єдиної ставки оподаткування — 18% (замість 15% та 20%), зниження ставки оподаткування пасивних доходів (крім дивідендів) з 20% до 18%, збільшення ставки оподаткування дивідендів з 5% до 18%, надання податкової соціальної пільги на рівні 50% однієї мінімальної заробітної плати до доходів, що не перевищують 3 мінімальних заробітних плат, тощо), податком на нерухоме майно (підвищення максимальної ставки податку від 2% до 3% від мінімальної заробітної плати, скасування пільги з податку на нерухоме майно для комерційної нерухомості та складських приміщень та ін.), єдиного податку (оптимізація кількості груп платників єдиного податку з 4 до 3, зміна ставок єдиного податку та його нові нормативи зарахування — 30% до обласних бюджетів, 45% до бюджетів органів місцевого самоврядування, у тому числі об’єднаних територіальних громад, 40% до бюджету міста Києва), та інші новації податкової реформи, що стосуються місцевих бюджетів;

підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 20% та скасування єдиного соціального внеску, що утримується із заробітної плати працівників, у розмірі 3,6%;

передачу видаткових повноважень з державного бюджету обласним бюджетам, бюджетам міст обласного значення та міста Києва щодо фінансування професійно-технічних навчальних закладів, інших закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів (5 770,3 млн. грн.) та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (3 987,2 млн. грн., 50% з яких фінансуватиметься за рахунок субвенції з державного бюджету);

розмежування видатків на охорону здоров’я, у зв’язку з реформуванням галузі, за видами медичної допомоги (фінансування первинної медичної допомоги з бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної — з обласних бюджетів);

здійснення заходів з оптимізації мережі закладів охорони здоров’я, штатної чисельності медичних працівників, мережі малокомплектних начальних закладів (до 25 учнів), кількості адміністративного та обслуговуючого персоналу в загальноосвітніх навчальних закладах тощо;

зміни в політиці соціального захисту населення, зокрема розширення повноважень органів місцевого самоврядування в частині надання пільг;

віднесення міст Кременець Кременецького району, Бережани Бережанського району Тернопільської області, Гадяч Гадяцького району Полтавської області до категорії міст обласного значення згідно з постановами Верховної Ради України від 13.05.2015 №№ 397-VIII, 398-VIII, 399-VIII;

перехід з 1 січня 2016 року на прямі взаємовідносини з державним бюджетом бюджетів об’єднаних територіальних громад, перелік яких наведено в додатку №10 до проекту Закону;

норми Закону України від 12.08.2014 № 1363-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України»;

положення постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження»;

зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської та Донецької областей відповідно до прийнятих Верховною Радою України постанов від 11.02.2015 № 177-VIII, від 20.05.2015 №№ 457-VIII, 458-VIII;

інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

У цілому ресурс місцевих бюджетів на 2016 рік становить 324 242,4 млн. гривень, в тому числі за:

загальним фондом — 308 913,7 млн. грн.;

спеціальним фондом — 15 328,7 млн. гривень.

Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів визначено у сумі 145 966,4 млн. грн., у тому числі за:

загальним фондом — 132 363,8 млн. грн.;

спеціальним фондом — 13 602,6 млн. гривень.

При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів було враховано:

статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2014 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2015 рік та прогнозні на 2016 рік за І сценарієм, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. №558;

зміни до податкового та бюджетного законодавства;

фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2012 — 2014 років та 11 місяців 2015 року.

З урахуванням реверсної дотації, яка перераховується місцевими бюджетами до державного бюджету, доходи місцевих бюджетів на 2016 рік становитимуть 142 851,6 млн. грн., у тому числі сума доходів:

загального фонду — 129 249,0 млн. гривень.

Відповідно до статей 98–100 Бюджетного кодексу України здійснено горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів.

За його результатами на 2016 рік визначено обсяг базової дотації у сумі 4 840,3 млн. грн. та реверсної  3 114,9 млн. гривень.

При розрахунку обсягу дотацій (базової/реверсної) враховано:

наявне населення — 40 041,3 тис. осіб;

надходження 10% податку на прибуток приватного сектору економіки — 2 115,8 млн. грн.;

надходження податку на доходи фізичних осіб до обласних бюджетів — 7 265,7 млн. грн.;

надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджетів міст обласного значення, районів та об’єднаних територіальних громад — 53 979,5 млн. грн.

Для обрахунку обсягів базової та реверсної дотації на 2016 рік використовувались офіційні дані звітності Державної служби статистики України щодо наявного населення станом на 01.01.2015 та Державної казначейської служби України — про фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток приватного сектору економіки за 2014 рік.

При цьому, обсяг надходжень податків приведено у відповідність із новими нормативами зарахування.

З урахуванням зазначеного, середній рівень надходжень на 1 жителя, який враховується при горизонтальному вирівнюванні,становить з:

податку на доходи фізичних осіб міст і районів — 808,7 грн.;

податку на прибуток приватних підприємств — 56,4 грн.

податку на доходи фізичних осіб обласних бюджетів — 200,5 грн.;

Тобто, базову дотацію отримують:

бюджети міст обласного значення, районні бюджети та бюджети об’єднаних територіальних громад, у яких находження податку на доходи фізичних осіб на 1 жителя нижче 727,8 грн.,

обласні бюджети, у яких находження на 1 жителя з:

податку на доходи фізичних осіб — нижче 180,4 грн.;

податку на прибуток приватних підприємств — нижче 50,8 грн.

Базову дотацію з державного бюджету у 2016 році отримають 18 обласних бюджетів, 53 бюджети міст обласного значення, 386 районних бюджетів та 125 бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Реверсна дотація передбачається, коли надходження на 1 жителя становлять:

для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів і бюджетів об’єднаних територіальних громад — вище 889,6 грн.

для обласних бюджетів з

податку на доходи фізичних осіб — вище 220,5 грн.

податку на прибуток підприємств — вище 62,1 грн.

У 2016 році реверсну дотацію будуть перераховувати до державного бюджету 6 обласних бюджетів, 63 бюджети міст обласного значення, 35 районних бюджетів та 23 бюджети об’єднаних територіальних громад.

Водночас проектом Державного бюджету України на 2016 рік передбачено, що для місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, при горизонтальному вирівнюванні податкоспроможності місцевих бюджетів базова дотація на 2016 рік визначається в обсязі, затвердженому для таких бюджетів на 2015 рік — 96,1 млн. гривень. При цьому, зазначений обсяг базової дотації затверджується у складі базової дотації як резерв коштів для надання місцевим бюджетам після повернення територій під контроль державної влади.

У цілому обсяг міжбюджетних трансфертів, щ онадаються з державного бюджету місцевим бюджетам,передбачено у сумі 181 390,8 млн. грн., у тому числі за:

загальним фондом — 179 664,7 млн. грн.;

спеціальним фондом — 1 726,1 млн. гривень.

За загальним фондом передбачені такі трансферти:

І. Дотації  6 932,7 млн. грн., у тому числі:

базова дотація 4 840,3 млн. грн.,

стабілізаційна дотація 2 000,0 млн. грн.;

додаткові — 92,4 млн. грн.,з них:

міському бюджету міста Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста — 10,0 млн. грн. ;

на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності — 82,4 млн. гривень.

ІІ. Субвенції — 172 732,0 млн. грн., у тому числі:

на здійснення державних програм соціального захисту населення  81 548,8 млн. гривень, з яких на:

виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу — 45 343,6 млн. гривень. Під час розрахунку враховано зменшення на 1 507,9 млн. грн., у зв’язку із внесенням пропозицій до змін законодавства та верифікацією кінцевих одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.;

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот — 35 000,0 млн. гривень. При цьому, враховано зменшення на 8 000 млн. грн. очікуваних нарахувань пільг та житлових субсидій населенню у зв’язку із проведенням подальшого реформування системи надання державної соціальної підтримки виключно на адресних та соціально справедливих засадах, з урахуванням складу сімей та рівня їх доходів.;

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу — 1 205,2 млн. гривень. Обсяг цієї субвенції збільшено на 248,5 млн. грн. у зв’язку із зростанням у поточному році у 1,5 рази чисельності одержувачів субсидій та у 1,3 рази середнього розміру субсидії проти аналогічних показників минулого року, врахованих розрахунку показників проекту Державного бюджету України на 2016 рік.

При цьому, субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян не передбачено, у зв’язку із внесенням змін до законодавства щодо надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та пільгового проїзду громадським транспортом за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.;

освітня 44 128,4 млн. грн., при розрахунку якої враховано:

видатки на підвищення соціальних стандартів;

зменшення розміру єдиного соціального внеску;

посилення адресності у наданні послуг навчальними закладами;

здійснення заходів з оптимізації мережі, раціональної концентрації та ефективного використання матеріальних, фінансових, кадрових ресурсів регіону.

В обсязі освітньої субвенції також враховано:

резерв коштів (1% загального обсягу субвенції) 387,1 млн. грн.;

резерв коштів для непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей — 1 622,9 млн. грн.;

на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації — 1 993,6 млн. грн., в обсязі якої враховано:

резерв коштів (1% загального обсягу субвенції) — 19,9 млн. грн.;

медична 43 690,5 млн. грн., при розрахунку якої враховано:

видатки на підвищення соціальних стандартів;

зменшення розміру єдиного соціального внеску;

передачу коштів з бюджетної програми КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» для виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям та на закупівлю витратних матеріалів і послуг для лікування хворих методом гемодіалізу у сумі 418,4 млн. грн.;

прийняту на засіданні Уряду 25.11.2015 постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тисяч населення», відповідно до якої створюється нормативна база для оптимізації вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, що сприятиме створенню умов для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги, оптимізації ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

В обсязі медичної субвенції також враховано:

цільові видатки — 2 096,7 млн. грн. для:

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет — 638,9 млн. грн. (на рівні 2015 року);

забезпечення додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» — 396,7 млн. грн.;

лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу — 1 042,7 млн. грн. ;

виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, та здійснення банківських послуг, пов’язаних з виплатою цієї допомоги — 18,4 млн. грн.

резерв коштів (1% загального обсягу субвенції) — 436,9 млн. грн.;

резерв коштів для непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей — 856,5 млн. гривень.

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» — 769,3 млн. грн., у тому числі 63,4 млн. грн. як резерв коштів для непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей;

на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії — 19,0 млн. грн.;

на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги — 138,0 млн. грн.;

на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження — 115,9 млн. грн.;

на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води — 8,5 млн. грн.;

на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I–II груп з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов — 300,0 млн. грн.;

на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів — 20,0 млн. гривень.

За спеціальним фондом державного бюджету місцевим бюджетам передбачено субвенції на:

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад — 1 000,0 млн. грн.;

завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську — 546,4 млн. грн.;

реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» — 179,7 млн. гривень.

Для надання державної підтримки соціально-економічного розвитку регіонів передбачено 4 650,0 млн. грн. за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку».

Також державну фінансову підтримку отримають новоутворені об’єднані територіальні громади за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

ПРОЕКТ (доопрацьований, реєстр. № 3000 від 14.09.2015 р.)

Вноситься Кабінетом Міністрів України

Закон України

Про Державний бюджет України на 2016 рік

Стаття 1. Визначити на 2016 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 601.430.971 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 564.570.077,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 36.860.893,2 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 674.083.342,9 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 635.346.973,6 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 38.736.369,3 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 5.693.499,5 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України — у сумі 3.634.106,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 2.059.393 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 16.735.127,6 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.750.952,9 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 14.984.174,7 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 83.694.000 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України — у сумі 68.893.742,2 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 14.800.257,8 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів згідно з додатками № 3, № 4, № 5 і № 8 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками № 6, № 7 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2016 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) згідно з додатком № 9 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України за пропозиціями головних розпорядників коштів державного бюджету, погодженими з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, вносити зміни до розпису спеціального фонду державного бюджету з метою відображення фактичного надходження у 2016 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) та витрат за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик), визначених міжнародними договорами, з коригуванням показників фінансування, видатків та кредитування, встановлених додатками № 2, № 3, № 4 та № 7 до цього Закону, і граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2016 року граничний обсяг державного боргу в сумі 1.501.479.663,5 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 444.779.296 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2016 році державні гарантії можуть надаватися за такими напрямами:

в обсязі до 28.200.000 тис. гривень:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань:

суб’єктів господарювання — резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів;

суб’єктів господарювання — резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави;

Державної іпотечної установи за зовнішніми кредитами для будівництва доступного житла та з метою розвитку ринку іпотеки.

Програми, пов’язані із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.

Суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств.

в обсязі до 700.000 тис. доларів США з метою доформування стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України або на підставі міжнародних договорів в забезпечення:

1) виконання боргових зобов’язань публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за кредитами залученими від міжнародних фінансових організацій та фінансових установ для закупівлі імпортованого природного газу;

2) відшкодування витрат міжнародних фінансових організацій, які можуть виникнути за гарантіями, що надаються для забезпечення залучення кредитів та/або випуску акредитивів для проведення розрахунків публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за імпортований природний газ, послуги з приєднання та доступу до європейської газотранспортної мережі, транспортування газу, та/або виконання боргових зобов’язань публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за такими кредитами та/або акредитивами;

3) виконання зобов’язань публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з оплати імпортованого від європейських постачальників природного газу.

Стаття 7. Установити у 2016 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2016 року — 1330 гривень, з 1 травня — 1399 гривень, з 1 грудня — 1496 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2016 року — 1167 гривень, з 1 травня — 1228 гривень, з 1 грудня — 1313 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2016 року — 1455 гривень, з 1 травня — 1531 гривня, з 1 грудня — 1637 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2016 року — 1378 гривень, з 1 травня — 1450 гривень, з 1 грудня — 1550 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2016 року — 1074 гривні, з 1 травня — 1130 гривень, з 1 грудня — 1208 гривень.

Стаття 8. Установити у 2016 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня — 1378 гривень, з 1 травня — 1450 гривень, з 1 грудня — 1550 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня — 8,29 гривні, з 1 травня — 8,69 гривні, з 1 грудня — 9,29 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2016 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 21 відсоток, для дітей — 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів — 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2016 році не може бути більше ніж 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у 2016 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України із врахуванням особливостей, визначених пунктом 17 та 17розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також податок на дохід та податок на прибуток, який сплачують суб’єкти, що провадять букмекерську діяльність, діяльність з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино казино та азартних ігор з використанням гральних автоматів), у повному обсязі, плата за ліцензії на провадження букмекерської діяльності, на організацію та проведення азартних ігор у казино, недержавних лотерей, рентна плата за користування надрами для видобування бурштину, надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, плата за користування суб’єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України, щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також повернення мікрокредитів, наданих з державного бюджету суб’єктам малого підприємництва, повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб’єктам господарювання на умовах фінансового лізингу НАК «Украгролізинг».

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України із врахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

2) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату;

3) плата за продукцію, документи, що видаються при наданні адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до Законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» і «Про дорожній рух»;

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

5) надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

6) конфісковані кошти та кошти отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, порядок розподілу яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статей 7 та 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки», які надійшли у минулі періоди.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2016 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;

2) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелей та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

3) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;

4) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

5) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

6) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укргідроенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку.

Стаття 14. Установити, що у 2016 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, що включає заходи щодо: розвитку галузі енергетики, ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державним кордоном та підтримки регіональної політики та державного управління (у тому числі за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 11 та пунктом 1 статті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 5 статті 13 цього Закону);

5) заходи, пов’язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

6) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 13 цього Закону);

7) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);

8) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 13 цього Закону);

9) виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 13 цього Закону);

10) закупівлю продукції, документів, що видаються при наданні адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до Законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» і «Про дорожній рух» (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

11) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

12) видатки державного фонду регіонального розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

13) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

14) реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

15) виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

16) виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

17) забезпечення функціонування системи спеціальної інформації (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону).

Стаття 15. Установити, що в 2016 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України «Про Національний банк України», перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 38.000.000 тис. гривень.

Кошти, передбачені в абзаці першому цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, установлених додатком № 2 до цього Закону, у сумі 16.000.000 тис. гривень та у разі необхідності понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в обмін на ці облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на зазначені облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 19. Дозволити Міністерству оборони України у 2016 році для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 березня 2016 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України дію договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2015 році.

Стаття 20. Надати право Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 7.544.562.370 гривень, що виникла станом на 1 січня 2016 року, за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України, шляхом часткового погашення за рахунок коштів, передбачених цим Законом на ці цілі, у розмірі до 10 відсотків суми за зазначеними рішеннями та видачі на решту суми фінансових казначейських векселів строком обігу до семи років, з відстроченням платежів за цією заборгованістю на два роки та відсотковою ставкою 9,3 відсотки річних. Право видачі таких векселів надати органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Стаття 21. Установити, що обсяг видатків, передбачених за бюджетною програмою «Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів», розподіляється Кабінетом Міністрів України без погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету після врегулювання питань оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, ліквідації надлишкових контрольно-наглядових повноважень та затвердження граничної чисельності працівників цих органів.

Видатки, передбачені за вказаною програмою, можуть також розподілятися Кабінетом Міністрів України без погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету для забезпечення заходів, пов’язаних з реорганізацією (ліквідацією) центральних органів виконавчої влади.

Видатки за бюджетною програмою «Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів» можуть збільшуватися Кабінетом Міністрів України без погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за рахунок інших бюджетних програм, за якими передбачені видатки на забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади, у разі прийняття рішень про скорочення функцій та відповідно граничної чисельності працівників цих органів, а також виникнення економії коштів при виконанні заходів, пов’язаних з реорганізацією (ліквідацією) центральних органів виконавчої влади.

Стаття 22. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати розподіл резерву коштів освітньої субвенції, субвенції на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації та медичної субвенції, а також нерозподілених видатків цих субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами для забезпечення обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Стаття 23. Установити, що для місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, при горизонтальному вирівнюванні податкоспроможності місцевих бюджетів базова дотація на 2016 рік визначається в обсязі, затвердженому для таких бюджетів на 2015 рік, — 96.107,5 тис. гривень.

При цьому зазначений обсяг базової дотації затверджується у складі базової дотації як резерв коштів для надання місцевим бюджетам після повернення територій під контроль державної влади.

Стаття 24. Установити, що видатки на заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій в областях та місті Києві плануються на 2016 рік в обласних бюджетах та бюджеті міста Києва.

Стаття 25. Установити, що бюджети об’єднаних територіальних громад, наведені у додатку № 10, починаючи з 2016 року мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

Стаття 26. Установити, що залишки коштів станом на 1 січня 2016 року на рахунках Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у сумі 1.500.000 тис. гривень зараховуються Державною казначейською службою України на рахунок Пенсійного фонду України.

Стаття 27. При розрахунку обсягу освітньої субвенції для об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовувати фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня з відповідними коригуючими коефіцієнтами, які враховують статус місцевості та наповнюваність класів в середньому по адміністративно-територіальній одиниці, на території якої утворено громаду (окремо для міської та сільської місцевості).

Стаття 28. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2016 року забезпечити передачу в установленому порядку видатків на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах на фінансування з місцевих бюджетів.

Установити, що видатки на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах, розташованих у містах обласного значення, плануються з 2016 року у відповідних бюджетах міст обласного значення, інших — у відповідних обласних бюджетах та бюджеті міста Києва.

Кабінету Міністрів України забезпечити передачу з державної власності у комунальну власність відповідних установ, закладів та організацій.

Стаття 29. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2016 року забезпечити передачу в установленому порядку видатків на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації державної власності (крім закладів, визначених у пункті 61 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України), включаючи структурні підрозділи, на фінансування з місцевих бюджетів відповідно до Додатку № 11 до цього Закону.

Установити, що видатки на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації державної власності здійснюються на умовах співфінансування:

50 відсотків — за рахунок субвенції на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації, 50 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Установити, що видатки на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації державної власності, розташованих у містах обласного значення, плануються з 2016 року у відповідних бюджетах міст обласного значення, інших — у відповідних обласних бюджетах та бюджеті міста Києва.

Кабінету Міністрів України забезпечити передачу з державної власності у комунальну власність відповідних установ, закладів та організацій, включаючи структурні підрозділи.

Стаття 30. Визначити Національну академію педагогічних наук України відповідальним виконавцем у системі Міністерства освіти і науки України, Національну академію медичних наук України — у системі Міністерства охорони здоров’я України, Національну академію мистецтв України — у системі Міністерства культури України, Національну академію правових наук України — у системі Міністерства юстиції України та Національну академію аграрних наук України — у системі Міністерства аграрної політики України.

Кабінету Міністрів України:

разом з Національною академією наук України, Національною академією педагогічних наук України, Національною академією медичних наук України, Національною академією мистецтв України, Національною академією правових наук України, Національною академією аграрних наук України забезпечити концентрацію бюджетних видатків та науково-технічного потенціалу на здійсненні фундаментальних та прикладних наукових досліджень з найважливіших проблем, провести державну атестацію закладів, установ, організацій та визначити ефективність їх діяльності, до 1 серпня 2016 року вжити заходів щодо оптимізації мережі установ, закладів, організацій, чисельності їх працівників, зокрема, реорганізації, об’єднання, ліквідації неефективних закладів, установ та організацій чи припинення їх діяльності.

Стаття 31. Установити, що розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад між бюджетами таких громад здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. Додатки № 1–11 до цього Закону є його невід’ємною частиною.

3. Положення частини першої статті 11 та частини першої статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо заборони оплати цінних паперів борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є набувач) у 2016 році застосовуються з урахуванням положень статті 16 цього Закону у разі придбання у державну власність акцій додаткової емісії банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

4. У 2016 році положення частини другої статті 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків) у разі придбання у державну власність акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики застосовуються з урахуванням статті 16 цього Закону.

5. Зупинити на 2016 рік дію частини сьомої статті 7 Закону України «Про утилізацію транспортних засобів».

6. Кабінетом Міністрів України затверджується особливий порядок проведення індексації грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на 2016 рік.

7. Зупинити дію статті 1 Закону України «Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств — виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 84) до завершення антитерористичної операції.

8. Установити, що:

норми і положення частин першої та другої статті 9, статей 14, 22, 36, 37 та 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами); частини другої статті 12, пункту «ж» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами); статті 4 Закону України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 12, ст. 187); Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37–38, ст. 2004); частини другої статті 35, частини п’ятої статті 41, статті 57, частини другої статті 61 Закону України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 34, ст. 451); частин першої, другої, п’ятої статті 14, статті 21, абзаців другого — десятого частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230; 2014 р., № 2, ст. 41); абзацу першого частини другої, абзаців другого, четвертого частини третьої статті 18, абзацу третього частини четвертої статті 21, частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393; 2005 р., № 26, ст. 1484; 2014 р., № 2–3, ст. 41); частини другої статті 14, частини третьої статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259); статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 42–43, ст. 293; 2013 р., № 30, ст. 341); частин першої та третьої статті 25, статті 26 Закону України «Про дипломатичну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29; 2011 р., № 31, ст. 296); частини третьої статті 22, абзацу другого частини першої, частини третьої статті 29 Закону України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168); статті 14 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 27, ст. 904); статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397); частини третьої статті 119, статті 250 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375 із наступними змінами); частини другої статті 13, частини першої статті 14, абзацу сьомого частини другої статті 21 Закону України «Про театри і театральну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 350); абзаців восьмого та дев’ятого частини другої статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 25, ст. 191); Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; частин третьої, четвертої та п’ятої статті 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 14, ст. 80); Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 41–45, ст. 529); Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 30, ст. 271); абзацу п’ятого частини третьої статті 5, частин п’ятої, чотирнадцятої — шістнадцятої статті 19 Закону України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142); статті 41 та 441, абзацу третього частини другої статті 47 Закону України «Про професійно-технічну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215); частини третьої статті 15 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 7, ст. 45); частин четвертої — шостої статті 14 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302); абзацу десятого частини першої статті 1, частини першої статті 24, частини першої статті 25 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313; 2009 р., № 41, ст. 597); пункту 14 частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50–51, ст. 2057); Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 26, ст. 273; із змінами, внесеними законами України від 20 листопада 2012 року № 5483-VI та від 19 грудня 2013 року № 714-VII); частини першої статті 21 частини дванадцятої статті 29 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 385); пункту 3 статті 8, статей 91, 11, 12, абзаців першого і другого пункту 2 статті 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190); частин п’ятої та сьомої статті 21 Закону України «Про Національну гвардію України» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 24, ст. 728); статей 1, 9, 40, 481 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573); частини другої статті 33, статті 81 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2-3, ст. 12); абзацу шостого частини третьої статті 6 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255); частин третьої, сьомої та одинадцятої статті 119 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458); Закону України «Про Національну поліцію»; Закону України «Про пробацію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 93) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України.

9. Кабінету Міністрів України затвердити у двотижневий строк Перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2016 році, який забезпечить надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна в розмірі, встановленому цим Законом.

10. З метою ефективного використання земельних ділянок, що перебувають у державній власності, органам виконавчої влади, до повноважень яких належить передача в оренду таких земельних ділянок, Національній академії наук та національним галузевим академіям наук забезпечити передачу в оренду земельних ділянок державної власності на конкурентних засадах (земельних торгах).

11. Кошти, що надійшли до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з пунктом 5 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на забезпечення здійснення судочинства та функціонування органів судової влади.

12. Дозволити Міністерству фінансів України, за згодою Національного банку України, протягом січня 2016 року, здійснити правочин з державним боргом шляхом обміну за номінальною вартістю облігацій внутрішньої державної позики, що знаходяться у власності Національного банку України, на нові облігації внутрішніх державних позик на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

13. Дозволити Міністерству фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України здійснити правочини з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками), обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов’язань держави, в тому числі шляхом додаткових випусків і розміщень облігацій зовнішніх державних позик України та додаткових випусків і розміщень державних деривативів на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Міністерство фінансів України за результатами таких правочинів здійснює відповідне коригування граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Голова
Верховної Ради України

Додаток № 3 (витяг)
до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2016 рік»

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті