Проект наказу МОЗ України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказ міністерства «Про визначення кодів товарів згідно з УКТЗЕД, на які видаються документи МОЗ, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів»

16 Грудня 2015 11:41 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
на публічне обговорення виноситься проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 22 вересня 2011 року № 607»

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 вересня 2011 року № 607» (далі проект наказу) підготовлено на виконання пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та вимог пунктів 1 та 2 доручення Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 5380/15/1-12 до листів Міністерства юстиції України від 26 січня 2015 року № 9825-0-4-11/10.1 та від 27 липня 2015 року № 10.1-17/95.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій» визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2006 року № 80 «Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України», на підставі якої видано наказ, що пропонується до скасування.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту наказу надсилаються протягом місяця за адресами:

Міністерство охорони здоров’я України 01601, м. Київ, вул. М. Грушевського, 7, e-mail: keda@moz.gov.ua, Кеда Юрій Миколайович, тел. 200-07-93;

Державна регуляторна служба України 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 22 вересня 2011 року № 607»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 вересня 2011 року № 607» (далі проект наказу) підготовлено на виконання пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та вимог пунктів 1 та 2 доручення Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 5380/15/1-12 до листів Міністерства юстиції України від 26 січня 2015 року № 9825-0-4-11/10.1 та від 27 липня 2015 року № 10.1-17/95.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій» визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2006 року № 80 «Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України», на підставі якої видано наказ, що пропонується до скасування.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 вересня 2011 року № 607» дозволить привести нормативно-правові акти МОЗ України у відповідність до законодавства про державну реєстрацію.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;

постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій»;

постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267 «Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект наказу не має положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не має правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 вересня 2011 року № 607» дозволить привести нормативно-правові акти Міністерства у відповідність до законодавства про державну реєстрацію.

Міністр охорони
здоров’я України
Олександр Квіташвілі

Проект

оприлюднений на офіційному сайті

МОЗ України 15.12.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
НАКАЗ
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 22 вересня 2011 року № 607

Відповідно до абзацу першого пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22 вересня 2011 року № 607 «Про визначення кодів товарів згідно з УКТЗЕД, на які видаються документи Міністерства охорони здоров’я України, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2011 року за № 1153/19891.

2. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції (Лясковський Т. М.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шафранського В. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр охорони
здоров’я України
Олександр Квіташвілі

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 22 вересня 2011 року № 607»

1. Опис проблеми, яку передбачається розв’язати

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 вересня 2011 року № 607» підготовлено на виконання пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та вимог пунктів 1 та 2 доручення Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 5380/15/1-12 до листів Міністерства юстиції України від 26 січня 2015 року № 9825-0-4-11/10.1 та від 27 липня 2015 року № 10.1-17/95.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій» визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2006 року № 80 «Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України», на підставі якої видано наказ, що пропонується до скасування.

2. Цілі та завдання прийняття пропонованого акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 вересня 2011 року № 607» дозволить привести нормативно-правові акти МОЗ України у відповідність до законодавства про державну реєстрацію.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Перший спосіб — залишити ситуацію без змін. Це не призведе до досягнення поставлених цілей.

Другий спосіб досягнення поставлених цілей (оптимальний) — прийняти запропонований проект акта, що дасть змогу привести нормативно-правові акти МОЗ України у відповідність до законодавства про державну реєстрацію.

4. Механізм розв’язання проблеми

Зазначена ціль досягається шляхом прийняття проекту акта.

5. Можливість досягнення поставлених цілей

Прийняття проекту акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати

Прийняття зазначеного нормативного акта забезпечить приведення нормативно-правових актів МОЗ України у відповідність до законодавства про державну реєстрацію.

7. Запропонований строк дії акта

Термін дії регуляторного акта не обмежується.

8. Показники результативності акта

Прийняття зазначеного нормативного акта надасть можливість привести нормативно-правові акти МОЗ України у відповідність до законодавства про державну реєстрацію.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/чи фізичних осіб — середній, що забезпечується офіційним оприлюдненням проекту акта на офіційному сайті МОЗ України — http://www.moz.gov.ua.

Щодо поінформованості суб’єктів господарювання після прийняття проекту акта, то вона буде забезпечена шляхом офіційного оприлюднення на сторінках веб-сайту МОЗ України — http://www.moz.gov.ua, на сайті Верховної Ради України — http://www.rada.gov.ua, в Офіційному віснику України (офіційний засіб масової інформації).

9. Заходи відстеження результативності акта

Заходи щодо відстеження результативності нормативного акта базуються на методиці, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Базове відстеження буде проведене після набуття чинності регуляторним актом. Строк виконання заходів з базового відстеження 45 робочих днів.

Повторне та періодичне відстеження буде проведено через 1 рік з дня набуття чинності регуляторним актом та через кожні три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Міністр охорони
здоров’я України
Олександр Квіташвілі
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті