Наказ МОЗ України від 01.02.2016 р. № 51

14 Березня 2016 11:56 Поділитися

Документ набув чинності 15.03.2016 р.

у зв’язку із опублікування в газеті

«Офіційний вісник України» № 19 від 15.03.2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 01.02.2016 р. № 51

Зареєстрований в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2016 р.

за № 269/28399

Про затвердження Методики щодо забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1024 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику щодо забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення (далі — Методика), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій:

1) забезпечити виконання Методики;

2) затвердити детальний покроковий план оптимізації ліжкового фонду закладів охорони здоров’я регіону у 2016 році з відповідними фінансовими розрахунками;

3) подати затверджені плани до МОЗ України у місячний строк після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України;

4) звітувати МОЗ України щомісяця (до 05 числа місяця, що настає за звітним) про проведену роботу.

3. Управлінню координації центрів реформ подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Перегінця І.Б.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
О. Квіташвілі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

01.02.2016 № 51

Зареєстрований в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2016 р.

за № 269/28399

МЕТОДИКА
щодо забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку
на 10 тис. населення

1. Ця Методика призначена для обрахунку кількості лікарняних ліжок у розрахунку на 10 тис. населення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1024 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення».

Ця Методика не поширюється на санаторно-курортні заклади, ліжковий фонд яких визначається відповідно до рівня захворюваності за профілем, заклади охорони здоров’я національного/республіканського рівня, а також заклади охорони здоров’я відомчого підпорядкування.

На спеціалізовані протитуберкульозні заклади поширюється Інструкція з розрахунку оптимального ліжкового фонду спеціалізованих протитуберкульозних закладів, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на туберкульоз, затверджена наказом Міністерства охорони здоров?я України від 10 липня 2013 року № 584, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2013 року за № 1561/24093.

Державним закладам охорони здоров’я, підпорядкованим Міністерству охорони здоров’я України, які розташовані на території областей, необхідно узгодити ліжковий фонд із структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та затвердити у Міністерстві охорони здоров’я України.

2. Граничний норматив забезпечення стаціонарними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення області/міста Києва з урахуванням надання спеціалізованої (вторинної) та високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1024 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення».

3. З урахуванням пункту 2 цієї Методики загальна кількість потреби у стаціонарних лікарняних ліжках для кожної із зазначених адміністративно-територіальних одиниць визначається за такою формулою:

Ксл = Ni х 60 ліжок / 10000 нас.,

де

Ксл — кількість стаціонарних лікарняних ліжок;

Ni  — чисельність наявного населення області/міста Києва станом на 01 січня року, що передує плановому.

4. Кількість стаціонарних ліжок, яку потрібно оптимізувати, визначається за такою формулою:

Ксл опт = Ксл 01.01.2016 — Ксл,

де

Ксл 01.01.2016 — кількість стаціонарних лікарняних ліжок, що функціонували на території області/міста Києва станом на 01 січня 2016 року;

Ксл — загальна кількість потреби у стаціонарних лікарняних ліжках, визначена за формулою, що зазначена у пункті 3 цієї Методики.

Відповідно до значення показника Ксл опт здійснюється коригування стаціонарних ліжок, що визначено у пункті 6 цієї Методики.

5. Загальна кількість стаціонарних лікарняних ліжок для надання спеціалізованої (вторинної) та високоспеціалізованої (третинної) допомоги області/міста Києва за підсумками розрахунків координується структурним підрозділом з питань охорони здоров’я обласної/Київської міської державної адміністрації та не може у сумі перевищувати норматив 60 ліжок на 10 тис. населення області/міста Києва.

6. Обласні та Київська міська державні адміністрації, використовуючи зазначені у пунктах 3 та 4 цієї Методики формули:

здійснюють розрахунок кількості стаціонарних лікарняних ліжок на територіях закріплених за ними районів для забезпечення надання спеціалізованої (вторинної) та високоспеціалізованої (третинної) допомоги;

коригують кількість ліжкового фонду, зменшуючи його з урахуванням захворюваності населення та регіональних особливостей;

забезпечують перегляд штатного розпису.

7. У процесі оптимізації структури ліжкового фонду необхідно враховувати:

структуру та рівень захворюваності і смертності населення регіону, у тому числі від інфекційних хвороб, дотримання медичних показань щодо госпіталізації пацієнтів у стаціонар та інші вимоги уніфікованих клінічних протоколів надання первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, паліативного лікування;

можливість амбулаторного лікування пацієнтів у випадках, коли медична допомога належної якості може бути забезпечена таким чином, а також результати експертної оцінки обґрунтованості госпіталізації пацієнтів до стаціонарних закладів охорони здоров’я;

ліжковий фонд та строки цілодобового/денного перебування пацієнтів урологічного, гінекологічного, терапевтичного, хірургічного, фтизіатричного, а також інших профілів (зокрема офтальмологічного, гастроентерологічного, дерматовенерологічного тощо), за винятком педіатричного, що при певних станах захворювання можуть забезпечуватись іншими амбулаторними формами надання медичної допомоги (денний стаціонар, стаціонар удома, хірургія одного дня тощо) з використанням сучасних медичних технологій;

існуючу мережу закладів охорони здоров’я, їх матеріально-технічні, кадрові ресурси та якість надання медичної допомоги, наявність транспортних комунікацій та інші територіальні особливості.

8. З метою підвищення ефективності використання наявних фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів галузі у процесі оптимізації структури ліжкового фонду можливе перепрофілювання існуючих закладів у заклади охорони здоров’я або відповідні профільні структурні підрозділи закладів, які надають медичну допомогу населенню декількох адміністративно-територіальних одиниць, у межах встановленого граничного нормативу забезпечення стаціонарними ліжками. Прийняття таких рішень має бути спрямовано на забезпечення оптимального балансу між економічною ефективністю та якістю й своєчасністю надання медичної допомоги населенню.

В.о. начальника Управління
координації центрів реформ
Л. Карпінська
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті