Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безоплатними лікарськими засобами громадян похилого віку»

25 Квітня 2016 12:14 Поділитися

ПОДАННЯ
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безоплатними лікарськими засобами громадян похилого віку»

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 89 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безоплатними лікарськими засобами громадян похилого віку».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України О.В. Ляшко.

Додаток:

проект Закону України на 1 арк.;

пояснювальна записка на 3 арк.;

проект Постанови Верховної Ради України на 1 арк.;

порівняльна таблиця на 4 арк;

документи законопроекту в електронному вигляді.

Народні депутати України
Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
Кириченко О.М.
Кірш О.В.
Скуратовський С.І.
Силантьєв Д.О.
Юзькова Т.Л.
Артеменко А.В.
Купрієнко О.В.
Ленський О.О.
Попов І.В.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безоплатними лікарськими засобами громадян похилого віку»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до статті 49 Конституції України кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно.

У зв’язку із низьким рівнем життя українців, невідповідності пенсійного забезпечення реальним цінам на життєво необхідні товари, зокрема, ліки, вбачається необхідним впровадження безоплатного надання життєво необхідних лікарських засобів громадянам похилого віку за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Необхідно наголосити, що в міжнародному рейтингу Україна посідає друге місце за рівнем смертності, що є неприпустимим і вимагає негайних дій від керівництва країни по забезпеченню громадян похилого віку життєво необхідними ліками.

Довідково. Під громадянами похилого віку розуміють згідно з чинним законодавством України осіб, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також осіб, яким до досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більш як півтора року.

Пільги на придбання ліків передбачені у постанові Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань », однак дія цієї постанови не поширюється на вказану категорію громадян.

У зв’язку із європейськими прагненнями України та з огляду на практику європейських країн, варто зазначити, що в низці європейських країн, таких як Іспанія та Польща відповідні програми вже запроваджено. В Іспанії та інших європейських країнах ліки для пенсіонерів є безкоштовними, а за рахунок фондів соціального страхування всім громадянам надається знижка до 80% на ліки за затвердженим переліком. У Польщі на даний час запроваджується урядова програма «75+», в рамках якої особам похилого віку будуть надаватися безоплатні ліки. У Норвегії, Чехії та Італії безоплатні ліки надаються особам з хронічними захворюваннями.

2. Мета і завдання прийняття проекту

Метою прийняття даного законопроекту є законодавче врегулювання питання безоплатного надання життєво необхідних лікарських засобів громадянам похилого віку за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Проектом закону пропонується врегулювати питання шляхом внесення змін до статей 8, 54 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та статті 32 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», зазначивши, що держава гарантує безоплатне надання життєво необхідних лікарських засобів громадянам похилого віку за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не передбачає додаткових витрат з Державного бюджету України, оскільки в Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» передбачено видатки на «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» код 2301400 у сумі 4 149 019,0 тис.грн.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту

Прийняття цього проекту законопроекту сприятиме підвищенню соціальної захищеності громадян похилого віку та зниження смертності в України.

Народні депутати України
Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
Кириченко О.М.
Кірш О.В.
Скуратовський С.І.
Силантьєв Д.О.
Юзькова Т.Л.
Артеменко А.В.
Купрієнко О.В.
Ленський О.О.
Попов І.В.

Проект (реєстр. № 4491 від 21.04.2016)

вноситься народними депутатами України

Закон УкраЇни
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безоплатними лікарськими засобами громадян похилого віку

Верховна Рада України постановляє:

І. До Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19), внести такі зміни:

доповнити статтю 8 частиною четвертою наступного змісту:

«Держава гарантує безоплатне надання життєво необхідних лікарських засобів громадянам похилого віку за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України».

У зв’язку із чим частини четверту-п’яту вважати частинами п’ятою-шостою.

2) частину другу статті 54 доповнити реченням «Громадяни похилого віку забезпечуються життєво необхідними лікарськими засобами безоплатно за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України».

ІІ. До Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 4, ст.18) внести такі зміни:

1) статтю 32 доповнити частиною другою наступного змісту: «Держава гарантує безоплатне надання життєво необхідних лікарських засобів громадянам похилого віку за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України».

IІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

– забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

– забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безоплатними лікарськими засобами громадян похилого віку»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
Стаття 8. Державний захист права на охорону здоров’я
Держава визнає право кожного громадянина України на охорону здоров’я і забезпечує його захист.
Кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров’я медичної допомоги, до якої належать:
екстрена медична допомога;первинна медична допомога;вторинна (спеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;третинна (високоспеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;паліативна допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
Держава гарантує безоплатне надання медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров’я також за епідемічними показаннями та безоплатне проведення медико-соціальної експертизи.
У разі порушення законних прав і інтересів громадян у сфері охорони здоров’я відповідні державні, громадські або інші органи, підприємства, установи та організації, їх посадові особи і громадяни зобов’язані вжити заходів щодо поновлення порушених прав, захисту законних інтересів та відшкодування заподіяної шкоди.
Судовий захист права на охорону здоров’я здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
Стаття 8. Державний захист права на охорону здоров’я
Держава визнає право кожного громадянина України на охорону здоров’я і забезпечує його захист.
Кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров’я медичної допомоги, до якої належать:
екстрена медична допомога;первинна медична допомога;вторинна (спеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;третинна (високоспеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;паліативна допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.Держава гарантує безоплатне надання медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров’я також за епідемічними показаннями та безоплатне проведення медико-соціальної експертизи.
Держава гарантує безоплатне надання життєво необхідних лікарських засобів громадянам похилого віку за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення законних прав і інтересів громадян у сфері охорони здоров’я відповідні державні, громадські або інші органи, підприємства, установи та організації, їх посадові особи і громадяни зобов’язані вжити заходів щодо поновлення порушених прав, захисту законних інтересів та відшкодування заподіяної шкоди.
Судовий захист права на охорону здоров’я здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
Стаття 54. Порядок забезпечення лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами
Громадяни забезпечуються лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами через заклади охорони здоров’я, які мають право на це відповідно до закону.
Порядок забезпечення громадян безплатно або на пільгових умовах лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами визначається законодавством України.
Заклади охорони здоров’я, які мають право на це відповідно до закону, можуть відпускати лише такі лікарські засоби та імунобіологічні препарати, які дозволені для застосування центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, і несуть відповідальність за забезпечення належного режиму їх зберігання та реалізації, а також за підтримання обов’язкового асортименту лікарських засобів та імунобіологічних препаратів, в тому числі необхідного запасу на випадок епідемічних захворювань, стихійного лиха та катастроф.Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я регулярно інформує працівників охорони здоров’я і населення про лікарські засоби та імунобіологічні препарати, дозволені до застосування.
Стаття 54. Порядок забезпечення лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами
Громадяни забезпечуються лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами через заклади охорони здоров’я, які мають право на це відповідно до закону.
Порядок забезпечення громадян безплатно або на пільгових умовах лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами визначається законодавством України. Громадяни похилого віку забезпечуються життєво необхідними лікарськими засобами безоплатно за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.
Заклади охорони здоров’я, які мають право на це відповідно до закону, можуть відпускати лише такі лікарські засоби та імунобіологічні препарати, які дозволені для застосування центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, і несуть відповідальність за забезпечення належного режиму їх зберігання та реалізації, а також за підтримання обов’язкового асортименту лікарських засобів та імунобіологічних препаратів, в тому числі необхідного запасу на випадок епідемічних захворювань, стихійного лиха та катастроф.Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я регулярно інформує працівників охорони здоров’я і населення про лікарські засоби та імунобіологічні препарати, дозволені до застосування.
Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»
Стаття 32. Гарантії права на медичну допомогу
Громадянам похилого віку гарантується безплатна кваліфікована медична допомога в геріатричних центрах, лікарнях для громадян похилого віку та інших стаціонарних, амбулаторно-поліклінічних установах, а також вдома з урахуванням досягнень геронтології та геріатрії в порядку, встановленому законодавством України про охорону здоров’я.
Стаття 32. Гарантії права на медичну допомогу
Громадянам похилого віку гарантується безплатна кваліфікована медична допомога в геріатричних центрах, лікарнях для громадян похилого віку та інших стаціонарних, амбулаторно-поліклінічних установах, а також вдома з урахуванням досягнень геронтології та геріатрії в порядку, встановленому законодавством України про охорону здоров’я.
Держава гарантує безоплатне надання життєво необхідних лікарських засобів громадянам похилого віку за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

 

Народні депутати України
Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
Кириченко О.М.
Кірш О.В.
Скуратовський С.І.
Силантьєв Д.О.
Юзькова Т.Л.
Артеменко А.В.
Купрієнко О.В.
Ленський О.О.
Попов І.В.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті