Реалії фармацевтичного самоврядування у світі та Україні, перспективи та розвиток з опорою на міжнародний досвід: Олег Клімов

113454566Напередодні VIII Національного з’їзду фармацевтів України та після закінчення 76-го Світового конгресу з фармації та фармацевтичних наук (76th World Congress of pharmacy and pharmaceutical sciences) Міжнародної фармацевтичної федерації (International Pharmaceutical Federation — FIP) (далі — Конгрес FIP) наша редакція попросила поділитися враженнями від всесвітнього фармацевтичного заходу, очікуваннями від Національного з’їзду фармацевтів України та баченням перспектив розвитку на майбутнє для української фармації Голову правління громадської організації «Всеукраїнська фармацевтична палата» (ГО «ВФП»), члена Ради FIP Олега Клімова.
— Олеже Івановичу, перш за все, раді вас вітати на рідній землі. Розкажіть, будь ласка, як саме пройшов Конгрес FIP у Аргентині та чи справдилися ваші очікування щодо нього?

— По-перше, наші надії та сподівання щодо Конгресу FIP виконані на усі 100%. Чому? Для початку, українська делегація отримала змогу поспілкуватися та налагодити відносини з нашими колегами з усього світу, задати питання, що нас цікавлять, та, що більш важливо, отримати на них ґрунтовну та змістовну відповідь. Голова правління ГО «ВФП» брав участь у роботі Ради FIP в статусі її члена, що дало можливість зробити свій внесок у прийняття FIP програм розвитку фармацевтичної науки світового значення, змін до Статуту FIP, що будуть затверджені на 77-му Конгресі FIP, який відбудеться в Сеулі у 2017 р., погодити нові стандарти співпраці лікаря та фармацевта з метою підвищення якості та безпеки надання медичної допомоги пацієнту. Співпраця з FIP ГО «ВФП» як організаційного члена відкриває для фармацевтів України безмежні можливості доступу до сучасного світового фармацевтичного інформаційного поля. Це є найбільш вагомим показником того, що світова фармацевтична спільнота, яка об’єдналася у 1912 р. під прапором FIP, надає можливість своїм колегам з України приєднатися на добровільних засадах до світових стандартів надання фармацевтичної допомоги.

Так, FIP гарантує надання методологічної допомоги ГО «ВФП» як організації, що є її голосом в Україні, та грантову підтримку для проведення системних змін у фармацевтичному (аптечному) сегменті охорони здоров’я, а саме запровадження Належної аптечної практики (НАП). Дана підтримка FIP є показником надання міжнародною фармацевтичною спільнотою реальної допомоги в проведенні реформ в Україні, яку, на превеликий жаль, не зав­жди зможеш отримати у рідній країні. Це надає нам сил та натхнення, впевненості в правильності вибору вектору розвитку суспільних відносин.

— Як відбувалася офіційна зустріч української делегації та керівництва FIP, та як ви змогли досягти її організації? Адже здається, що не кожна делегація мала таку можливість. Як мінімум є такі обмежувальні фактори, як фізичний та часовий.

— Звичайно, такого рівня протокольні зустрічі не проходять спонтанно. ГО «ВФП» надала письмовий звіт до FIP про свою діяльність у 2015–2016 рр., визначивши пріоритетні напрямки подальшої роботи. Керівництво FIP, а саме її генеральний секретар та головний виконавчий директор Люк Безансон (Luc Besançon) письмово запропонував час та дату зустрічі під час роботи Конгресу. Було дуже приємно почути від керівника найбільш поважної світової неурядової професійної федерації теплі слова про те, наскільки наша організація є ініціативною та активною, та як приємно FIP працювати з нами над розвитком та запровадженням сучасних стандартів у фармацевтичному секторі (аптечному сегменті) охорони здоров’я України.

На зустрічі з генеральним секретарем FIP Л. Безансоном отримано позитивну оцінку діяльності нашої громадської організації. Під час дискусії були озвучені питання, що нас цікавили, та обговорена «дорожня карта» для реалізації допомоги FIP у роботі ГО «ВФП», а саме питання методологічної допомоги FIP щодо запровадження сучасних світових стандартів професійного фармацевтичного самоврядування, НАП, методології переходу до акредитації аптечних закладів тощо. У результаті обговорення було досягнуто ряд домовленостей.

Наявність бажання низки аптечних закладів різних форм власності в Україні, що зголосилися на запровадження стандартів НАП на добровільних засадах, або, як це звучить англійською, «on a voluntary basis», Л. Безансоном сприйнялося дуже позитивно. Він наголосив, що це є першим та єдино правильним кроком у запровадженні світових стандартів фармацевтичної діяльності. Як результат, за Україною закріпили віце-президента FIP Ееву Терасалмі (Eeva Terasalmi, FIP Vice President, Finland), яка курує питання запровадження НАП у країнах, що мають професійні самоврядні неурядові громадські організації зі статусом організаційного члена FIP.

— Тобто FIP надає не лише методологічну, а й реальну практичну допомогу в здійсненні безпосередньої діяльності вашої громадської організації. І якими будуть подальші кроки?

— Саме так. Не словом, а ділом, як ми вже зазначали раніше. Тепер для подальшого впровадження НАП ГО «ВФП» проведе низку публічних заходів з відбору фармацевтичних фахівців з метою їх навчання провідними експертами FIP, проведення їх атестації з подальшою видачею сертифікатів FIP. Для цього необхідно обрати по одному представнику з регіону. Після цього тренери матимуть право проводити тренінги з усіма бажаючими щодо запровадження НАП відповідно до вимог настанов, що затверджені ВООЗ та FIP (WHO&FIP).

Реалії фармацевтичного самоврядування у світі та Україні, перспективи та розвиток з опорою на міжнародний досвід: Олег Клімов

Окрім того, Л. Безансоном озвучено, що FIP готова надати методологічну допомогу в запровадженні сучасного світового досвіду не лише стосовно НАП, а й професійного фармацевтичного самоврядування. Така допомога дасть змогу ознайомитися з досвідом інших країн, які уже запровадили професійне самоврядування, дізнатися, з якими труднощами вони стикнулися, а також з методами та способами нівелювання конфліктних ситуацій та ін.

Це дозволить ГО «ВФП» перейти до публічної частини реалізації наших гасел і шляху, які наша організація озвучила минулого року і з якими ми працюємо протягом 2016 р.

— Раніше ви зазначали, що одним із питань обговорення була акредитація аптечних закладів. Яку інформацію FIP надала з цього питання?

— Дуже важливе запитання. З цього приводу FIP подала досить цікаву пропозицію. В англійській мові слова «аптека» та «провізор» досить співзвучні («pharmacy» та «pharmacist» відповідно). Л. Безансон та Е. Терасалмі запропонували звернути увагу на акредитацію останніх, без чого має бути неможливою акредитація перших. Таким чином, професійні громадські організації мають першочергово спрямувати зусилля на індивідуальну акредитацію аптечного працівника, що доводитиме його відповідність усім кваліфікаційним вимогам до працівника аптечного закладу. Тобто видача персональної ліцензії провізора, про що ми вже неодноразово говорили та закликали до цього професійну фармацевтичну спільноту України, — це крок до запровадження в Україні світових стандартів допуску до професії. Окрім того, наявність такої ліцензії працівників має бути обов’язковою умовою для отримання ліцензії аптеки. Це робиться для того, щоб попередити надання некваліфікованої чи ненадання взагалі допомоги пацієнту, адже це зробити неможливо без відповідної освітньої підготовки фахівця.

Акредитація аптечних закладів повинна запроваджуватися поетапно, за двома типами — добровільно на волонтерських засадах та законодавчо-врегульовано — за наявності достатньо великої кількості добровільно акредитованих аптек, запровадження якого матиме обов’язковий характер. Таким чином, FIP в котрий раз наголошує на необхідності наявності професійної освіти у працівників аптеки та її постійного вдосконалення шляхом запровадження світового тренду – навчання протягом всього життя.

— Які основні тези ви будете представляти фармацевтичній спільноті України після Конгресу FIP, у тому числі на Національному з’їзді фармацевтів, що ось-ось відбудеться у Харкові?

— Ми декларуємо запровадження НАП, це по-перше. Далі, ми продовжуємо нашу роботу з фармацевтичного самоврядування. Адже це не чергова «корупційна пастка», до якої призвичаїлися багато представників бізнесу, це, в першу чергу, новий формат відповідальності перед колегами, перед працівниками та роботодавцями, це довіра один до одного, це чесність перед пацієнтом.

Професійне самоврядування — це визнана законом система взаємовідносин між усіма представниками певної професії, покликана консолідувати їх зусилля щодо співпраці з органами державної влади, суспільством та між собою, якій законом надаються певні управлінські повноваження для успішного функціонування певної професійної групи на користь усього суспільства.

Та помилка, яка сьогодні існує і яку нав’язують фармацевтичній громаді, що якась одна громадська організація хоче перетягнути чи перетягує на себе «ковдру», умовно кажучи, є помилковою, або її викладають таким чином навмисно та по відношенню до фармацевтичної спільноти непорядно, оскільки, окрім бруду та негативу, не запропонований інший варіант побудови суспільних громадських відносин.

ГО «ВФП» є складовою частиною FIP, що доводить до суспільства світові стандарти регулювання відносин на фармацевтичному ринку в аптечному сегменті, а не самостійно їх придумує. Тому ми готові вислухати будь-які конструктивні пропозиції, що не суперечать Статутним положенням FIP та Статуту ГО «ВФП», який погоджений останнім.

— З різних боків сьогодні лунають слова про те, що фармацевтична спільнота України не готова до професійного самоврядування. Яка ваша думка з цього приводу?

— Що стосується таких заяв, то вони є абсолютно абсурдними! Такі речі, як мінімум, йдуть у розріз із світовою фармацевтичною практикою, що налічує не одне десятиліття. Не може ж вся світова спільнота помилятися стільки часу.

Іншим питанням є те, що такі заяви носять аморальний характер, оскільки це є небажанням долучитися до реформ в державі, власними амбіціями, що стоять на першому місці без будь-якої соціальної відповідальності, спробою заговорити питання красивими фразами «не на часі» та тому подібним, залишити все як є. На даний момент це все ставить під загрозу існування професії фармацевта як такої та сприяє перетворенню аптеки із закладу охорони здоров’я в торгову точку. Тільки власне фармацевтичний працівник має право добровільно визначитися — бути йому членом професійної самоврядної організації чи імітувати своє членство в псевдопрофесійних організаціях, голос яких практично не чути, а їх наявність задовольняє потреби гідри корупції як постійно існуючої «масовки» громадської думки.

Звичайно, дорога не буде простою та легкою, ми це чудово розуміємо, але для того, щоб чогось досягти завтра, потрібно працювати, не покладаючи рук, сьогодні. Всі члени ГО «ВФП» працюють над побудовою кращого суспільства для майбутніх поколінь.

Однак ми не звертали б уваги на такі заяви, якщо б вони не обмежу­вали право на волевиявлення фармацевтичних працівників, адже на деяких підприємствах просто не дають можливості вступати до наших лав під загрозою звільнення. Така ситуа­ція є дуже сумною і потребує кардинальних змін.

— Чи готові ви до діалогу з іншими представниками фармацевтичної спільноти?

— Звичайно! Якщо уважно переглянути всі пуб­лікації, що виходили на шпальтах вашого професійного видання за попередні роки, то можна переконатися — ми постійно закликаємо до діалогу. Проте ми готові лише до конструктивного діалогу без популістських заяв з громадянами, що мають розуміння роботи в фармацевтичному секторі та відповідну професійну підготовку. На мою думку, особа, що не отримала фармацевтичної освіти, не може давати поради щодо того, як у подальшому розвивати роботу фармації. Це те саме, наприклад, що слухати поради щодо проведення хірургічної операції від людини, що є економістом за фахом. Звучить досить абсурдно, чи не так? То чому ми дозволяємо таку ситуацію у своїй галузі?

Хочу донести до всіх учасників фармацевтичного сектору охорони здоров’я: фармацевтична справа повинна розвивати фармацевтичний бізнес. А ситуація, що склалася в нашій державі, зараз виглядає так, що фармацевтичний бізнес знищує фармацевтичну справу!

Місія ГО «ВФП» спрямована в першу чергу на добровільну зміну суспільних відносин між державою, бізнесом, лікарем та фармацевтом заради збереження здоров’я пацієнта. Необхідно всім, хто зайнятий у роздрібному фармацевтичному секторі, бути чесними перед пацієнтом і дотримуватися балансу між економічною та соціальною функціями аптеки.

Я закликаю всіх небайдужих представників фармацевтичної спільноти, яких хвилює майбутній розвиток фармації в Україні, долучатися до лав світової фармацевтичної спільноти задля збереження статусу професії фармацевтичного працівника та впровадження світових стандартів в наданні медикаментозної допомоги пацієнтам.

Пресс-служба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті