Проект постанови ВРУ щодо висновків та пропозицій до законопроекту про Державний бюджет України на 2017 рік

20 Жовтня 2016 12:05 Поділитися

Проект

від 20.10.2016 р. реєстраційний № 5000-П

ПОСТАНОВА

Верховної Ради України

Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік

За результатами розгляду у першому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. № 5000), поданого Кабінетом Міністрів України, Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік як Бюджетні висновки Верховної Ради України (додаток1).

2. Кабінету Міністрів України підготувати проект Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України та подати його на розгляд Верховної Ради України у двотижневий строк з дня набрання чинності цією Постановою.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Постанову Верховної Ради України від 26 липня 1994 року № 122/94-ВР «Про забезпечення діяльності народних депутатів України»;

Постанову Верховної Ради України від 20 квітня 2000 року № 1679-ІІІ «Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України «Про забезпечення діяльності народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 32, ст.262).

4. Затвердити норми фінансового забезпечення діяльності народних депутатів України (додаток 2).

5. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття, крім пунктів 3 і 4 цієї постанови, які набирають чинності з 1 листопада 2016 року.

Голова Верховної Ради України А. Парубій

Додаток 1

до Постанови Верховної Ради України

БЮДЖЕТНІ Висновки

Верховної Ради України

1. При підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік до другого читання врахувати такі зміни:

1.1. У статті 2 законопроекту слова «розподіл видатків на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів» замінити словами «розподіл видатків на здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами, вищими спеціалізованими судами, органами та установами системи правосуддя».

1.2. В абзаці першому підпункту «а» пункту 1 статті 6 законопроекту після слів «рішенням Кабінету Міністрів України» доповнити словами «погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету».

1.3. В абзаці другому статті 10 законопроекту після слів «у повному обсязі;» доповнити словами «надходження від використання державного майна у складі газорозподільних систем».

1.4. У пункті 17 статті 14 законопроекту слова «бюджетну програму «Державний фонд регіонального розвитку» замінити словами «реалізацію програм і проектів державного фонду регіонального розвитку».

1.5. У пункті 21 статті 14 законопроекту слова і цифру «на 1 гектар площі» виключити.

1.6. У статті 15 законопроекту цифри «41.000.000» замінити цифрами «45.000.000» та у додатку № 1 до законопроекту збільшити доходи загального фонду проекту державного бюджету на 2017 рік за кодом 21020000 «Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» на 4.000.000 тис. грн (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту).

1.7. Частину першу статті 16 законопроекту доповнити словами «а також інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тижневий строк».

1.8. У частині першій статті 17 законопроекту після слова «здійснювати» доповнити словами «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету».

1.9. У статті 20 законопроекту після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету».

1.10. У статті 22 законопроекту слова «що надається за рахунок коштів, залучених державою від міжнародних фінансових організацій, місцевим бюджетам на здійснення заходів з відновлення сходу України» замінити словами «місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України».

1.11. Статтю 23 законопроекту викласти у такій редакції:

«Стаття 23. Розподіл коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетними програмами “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України” (код 1003090), “Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України” (код 2101150), “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України” (код 2101190), “Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України” (код 2301170), “Здійснення природоохоронних заходів” (код 2401270), “Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища” (код 2401500), “Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними” (код 2801350), “Державна підтримка галузі тваринництва” (код 2801540), “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” (код 2801580), “Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні” (код 2804070), “Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування” (код 3111020), “Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору” (код 3111600) здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Про використання коштів державного бюджету за вищезазначеними бюджетними програмами у розрізі напрямів (об’єктів, заходів) відповідні головні розпорядники коштів державного бюджету щомісячно інформують Комітет Верховної Ради України з питань бюджету».

1.12. У статті 24 законопроекту: слова «невикористаний залишок коштів спеціального фонду» замінити словами «залишок коштів спеціального фонду державного бюджету» та статтю доповнити словами і цифрами «відповідно до пункту 3 статті 14 цього Закону».

1.13. У статті 26 законопроекту слова і цифри «до 1 січня 2017 року» виключити та слово «фінансування» замінити словами «фінансове забезпечення» з відповідним уточненням назви додатку № 10 до законопроекту.

1.14. Пункт 7 розділу «Прикінцеві положення» законопроекту виключити.

1.15. Розділ «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

«7. Кабінету Міністрів України прийняти рішення щодо забезпечення платного використання державного майна у складі газорозподільних систем, шляхом укладання відповідних договорів між публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та операторами таких систем».

1.16. Пункт 13 розділу «Прикінцеві положення» законопроекту виключити.

1.17. Внести такі зміни до видатків проекту державного бюджету на 2017 рік у додатку № 3 до законопроекту (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту):

1.17.1. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» (код 0111010) на 113.797,7 тис. грн (з них оплата праці – на 52.512,5 тис. грн);

1.17.2. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» (код 0111020) на 15.196,2 тис. грн (з них оплата праці – на 12.455,8 тис. грн);

1.17.3. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України» і журналу «Віче» (код 0111090) на 10.300 тис. грн;

1.17.4. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні» (код 0801010) на 10.464 тис. грн;

1.17.5. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури» (код 0901010) на 638.838,8 тис. грн (з них оплата праці – на 523.638,3 тис. грн);

1.17.6. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою» (код 0901030) на 13.996,5 тис. грн (з них оплата праці – на 11.472,5 тис. грн);

1.17.7. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов’язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови» (код 1801170) на 7.000 тис. грн, а також передбачити окремий рядок за цією програмою «в тому числі здійснення заходів щодо забезпечення підготовки і проведення щорічного національного мистецького фестивалю в м. Кропивницький», визначивши видатки споживання у сумі 7.000 тис. грн;

1.17.8. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв’язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв’язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин» (код 1801260) на 900 тис. грн;

1.17.9. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО» (код 1801490) на 7.871,4 тис. грн, а також передбачити окремий рядок за цією програмою «в тому числі погашення кредиторської заборгованості Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника», визначивши видатки розвитку у сумі 7.871,4 тис. грн;

1.17.10. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві» (код 1801820) у сумі 10.000 тис. грн;

1.17.11. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. № 5 на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка в межах об’єму існуючого горища. Без зміни конфігурації даху» (код 1801830) у сумі 3.675,3 тис. грн;

1.17.12. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» (код 2201020) на 4.500 тис. грн;

1.17.13. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» (код 2201160) в сумі 90.000 тис. грн;

1.17.14. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (код 2201180) на 1.000 тис. грн, зменшивши за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я» (код 2301350) на 10.000 тис. грн;

1.17.15. передбачити за загальним фондом видатки споживання за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» (код 2211220) у сумі 209.500 тис. грн з розподілом такої субвенції між місцевими бюджетами у додатку № 7 до законопроекту;

1.17.16. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України» (код 2301170) на 60.000 тис. грн, у тому числі видатки споживання – на 20.000 тис. грн та видатки розвитку – на 40.000 тис. грн;

1.17.17. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Добудова лікувального корпусу Державного закладу «Прикарпатський центр репродукції людини на вул. Чорновола, 51-Г в м. Івано-Франківську» (код 2301880) у сумі 65.432 тис. грн;

1.17.18. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Чернівецької області на реконструкцію будівель Чернівецького перинатального центру, структурного підрозділу Чернівецької обласної клінічної лікарні» (код 2311440) у сумі 45.000 тис. грн з відповідним внесенням змін до додатка № 7 до законопроекту;

1.17.19. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем» (код 2407120) у сумі 50.000 тис. грн;

1.17.20. передбачити за бюджетною програмою «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів» (код 2507030) окремий рядок «в тому числі фінансове забезпечення створення об’єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру», визначивши за спеціальним фондом видатки розвитку у сумі 15.000 тис. грн;

1.17.21. перенести із спеціального фонду до загального фонду видатки розвитку за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» (код 2761130) у сумі 1.000.000 тис. грн (з відповідним внесенням змін до додатка № 7 до законопроекту), виключивши пункт 18 статті 14 законопроекту, а також зменшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070) на 1.000.000 тис. грн і збільшити на таку суму за спеціальним фондом видатки розвитку за цією програмою;

1.17.22. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні» (код 2804070) на 47.000 тис. грн;

1.17.23. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді» (код 2805060) на 50.000 тис. грн;

1.17.24. перенести із спеціального фонду до загального фонду видатки розвитку за бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області» (код 3111800) у сумі 250.000 тис. грн, виключивши пункт 14 статті 14 законопроекту, а також збільшити на таку суму за спеціальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування» (код 3111020);

1.17.25. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Розвиток автомобільної дороги Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка» (код 3111810) у сумі 350.000 тис. грн;

1.17.26. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Кропивницького на покращення стану автомобільних доріг загального користування в м. Кропивницький (включаючи проведення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю по пров. Об’їздному)» (код 3131070) у сумі 40.000 тис. грн з відповідним внесенням змін до додатка № 7 до законопроекту;

1.17.27. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області на будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна – вул. Залаегерсег у м. Херсоні» (код 3131080) у сумі 10.000 тис. грн з відповідним внесенням змін до додатка № 7 до законопроекту;

1.17.28. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (код 3511210) у сумі 1.000.000 тис. грн з відповідним внесенням змін до додатка № 7 до законопроекту, доповнивши законопроект статтею 28 такого змісту:

«Стаття 28. Установити, що розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету»;

1.17.29. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» (код 3511670) у сумі 108.088 тис. грн та зменшити на таку суму за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (код 2761600) з відповідним внесенням змін до додатка № 7 до законопроекту;

1.17.30. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України» (код 6561060) на 817.742 тис. грн (з них оплата праці – на 309.669,5 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – на 50.219,7 тис. грн);

1.17.31. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Реалізація державних інвестиційних проектів Національної академії медичних наук України» (код 6561820) на 57.786,1 тис. грн для реалізації державного інвестиційного проекту «Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький Бульвар, 49/51)»;

1.17.32. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» (код 6591060) на 30.000 тис. грн.

1.18. У додатку № 7 до законопроекту щодо субвенції загального фонду на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу слова «дітям-інвалідам та допомоги на догляд» замінити словами «дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду».

1.19. У додатку № 8 до законопроекту:

назву викласти у такій редакції: «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2017 рік на здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації, вищими спеціалізованими судами та іншими органами судової влади у системі Державної судової адміністрації України»;

найменування бюджетної програми за кодом 0501020 викласти у такій редакції: «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами»;

найменування рядку «Державна судова адміністрація України» викласти в такій редакції: «Організаційне забезпечення діяльності органів судової влади»;

найменування рядку «Суддівське самоврядування» викласти в такій редакції: «Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування»;

найменування рядку «Суддівська винагорода на нових умовах» викласти в такій редакції: «Виплата суддівської винагороди суддям, що пройшли кваліфікаційне оцінювання, та новопризначеним суддям»;

найменування рядку «Забезпечення місцевих судів» викласти в такій редакції: «Територіальні управління Державної судової адміністрації України та місцеві суди»;

найменування рядку «Вінницька область» викласти в такій редакції: «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області», а також внести аналогічні зміни до найменування рядків щодо підсумкових показників в інших областях та м. Києві;

у найменуваннях рядків з абревіатурою «ТУ ДСА України» таку абревіатуру замінити словами «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України».

2. Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік до другого читання:

2.1. вирішити питання нормативно-правового регулювання забезпечення платного використання газорозподільних систем, власником яких є держава, та здійснити розрахунок відповідних надходжень для врахування у дохідній частині державного бюджету;

2.2. вжити заходів щодо детінізації видобування та реалізації бурштину в Україні та розглянути можливість збільшення доходів державного бюджету від оподаткування відповідної діяльності;

2.3. розглянути можливість видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (радіотехнології 4G) та збільшення доходів державного бюджету від плати за видачу таких ліцензій;

2.4. визначитися щодо можливості та доцільності збільшення видатків загального фонду проекту державного бюджету на 2017 рік за врахованими частково пропозиціями народних депутатів України та комітетів Верховної Ради України у таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту (виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету та за результатами оцінки обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах), а саме:

2.4.1. за бюджетними програмами Державного управління справами «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України» (код 0301010), «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)» (код 0301080), «Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики» (код 0301130), «Надання медичних послуг медичними закладами» (код 0301170), «Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві» (код 0301860)та «Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)» (код 0304010);

2.4.2. за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі» (код 1201010) для здійснення заходів щодо легалізації програмного забезпечення та придбання ліцензійних програмних продуктів;

2.4.3. за новою бюджетною програмою «Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні»;

2.4.4. за бюджетною програмою «Фінансова підтримка національних театрів» (код 1801110) для виконання робіт капітального характеру на об’єктах Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В.Лисенка»;

2.4.5. за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на реконструкцію Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка»;

2.4.6. за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи» (код 2201120) в частині забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України»;

2.4.7. за бюджетною програмою «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я» (код 2301110) для створення і функціонування Національного центру реабілітації інвалідів – учасників антитерористичної операції (смт Клевань, Рівненська область);

2.4.8. за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» (код 2301400) щодо передбачення видатків розвитку за окремим рядком «в тому числі придбання цифрових рентгенівських мамографічних комплексів та ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва»;

2.4.9. за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Хмельницького на будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького»;

2.4.10. за бюджетною програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро» (код 2809020);

2.4.11. за бюджетною програмою «Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, в тому числі на проведення днопоглиблювальних робіт» (код 3101210);

2.4.12. за бюджетною програмою «Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті» (код 3109010);

2.4.13. за бюджетною програмою «Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій» (код 3401070) для підтримки Молодіжної організації «Пласт – Національна скаутська організація України»;

2.4.14. за бюджетною програмою «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» (код 3401220);

2.4.15. за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування» (код 3401280) для Національного олімпійського комітету України;

2.4.16. за новою бюджетною програмою «Фінансова підтримка програм і заходів аерокосмічного профілю серед дітей і молоді»;

2.4.17. за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво універсальних, багатофункціональних міні комплексів цілорічного використання для масового аматорського та дитячого спорту»;

2.4.18. за бюджетними програмами Державного космічного агентства України «Керівництво та управління у сфері космічної діяльності» (код 6381010), «Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України» (код 6381020), «Управління та випробування космічних засобів» (код 6381050), «Утилізація твердого ракетного палива» (код 6381120), «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення» (код 6381210), а також за новою бюджетною програмою «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державного космічного агентства»;

2.4.19. за бюджетною програмою «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек» (код 6541030) в частині забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України»;

2.4.20. за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (код 6741020) для забезпечення у 2017 році проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних, міських голів об’єднаних територіальних громад, здійснивши необхідні розрахунки спільно з Центральною виборчою комісією;

2.5. додатково опрацювати загальні підходи щодо призначення академічних та соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів з огляду на необхідність збереження мотивації студентів до успішного навчання та у разі необхідності здійснити перерозподіл загального обсягу видатків на стипендіальне забезпечення, передбачених у проекті державного бюджету на 2017 рік, між видатками на виплату академічних та соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів;

2.6. опрацювати питання щодо визначення у проекті державного бюджету на 2017 рік видатків на оплату праці в науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України виходячи з відповідних бюджетних призначень на 2016 рік з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2017 рік;

2.7. спільно з Радою національної безпеки і оборони України додатково опрацювати показники видатків проекту державного бюджету на 2017 рік на забезпечення національної безпеки і оборони та відповідно до пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту забезпечити збільшення видатків загального фонду для Служби безпеки України (до рівня потреби Служби) і визначитися щодо можливості збільшення видатків загального фонду для Міністерства оборони України, Державної спеціальної служби транспорту України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, здійснивши перерозподіл видатків між органами сектору безпеки і оборони України в межах загального обсягу видатків державного бюджету для сектору безпеки і оборони України, визначеного Указом Президента України від 16 вересня 2016 року № 404 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2016 року «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України»;

2.8. розглянути можливість передбачення у статті 6 законопроекту надання державних гарантій за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань Державної іпотечної установи за зовнішніми запозиченнями для будівництва доступного житла та з метою розвитку ринку іпотеки;

2.9. розглянути можливість передбачення видатків спеціального фонду проекту державного бюджету на 2017 рік на збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи для будівництва і придбання доступного житла для забезпечення житлом громадян України, які потребують поліпшення житлових умов, з подальшою передачею такого житла на умовах іпотечного кредитування та фінансового лізингу (за рахунок конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення);

2.10. опрацювати питання залучення народних депутатів України – членів Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів, створеної відповідно до частини четвертої статті 32 Бюджетного кодексу України, до відбору інвестиційних проектів, які здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, та внести у разі необхідності зміни до відповідних нормативно-правових актів з метою забезпечення прозорості такого процесу та посилення парламентського контролю за реалізацією зазначених проектів;

2.11. проаналізувати можливість надання у 2017 році державної фінансової підтримки у вирішенні питань оновлення парку рухомого складу міського електротранспорту вітчизняними трамвайними вагонами і тролейбусами;

2.12. опрацювати питання доцільності передачі закладів охорони здоров’я, що утримуються у 2016 році за рахунок державного бюджету, на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів згідно із статтею 26 законопроекту та додатком № 10 до нього, виходячи із необхідності дотримання вимог щодо рівня і критеріїв повноти надання зазначеними закладами медичної допомоги, та передбачити належне фінансове забезпечення таких закладів за рахунок державного бюджету;

2.13. провести уточнення показників міжбюджетних трансфертів у додатку № 6 до законопроекту відповідно до вимог частини четвертої статті 67 Бюджетного кодексу України щодо встановлення відносин між державним бюджетом та бюджетами об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, та з урахуванням змін у адміністративно–територіальному устрої окремих територій Донецької і Луганської областей за рішеннями Верховної Ради України;

2.14. опрацювати питання перерозподілу між місцевими бюджетами загального обсягу додаткової дотації на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в частині надання такої додаткової дотації усім місцевим бюджетам, що мають відносини з державним бюджетом;

2.15. проаналізувати можливість надання у 2017 році додаткової дотації з державного бюджету бюджетам об’єднаних територіальних громадах на утворення освітніх округів;

2.16. переглянути у додатку № 6 до законопроекту розподіл між місцевими бюджетами загального обсягу освітньої субвенції для усунення диспропорцій, що виникли внаслідок використання у розрахунку її обсягів для місцевих бюджетів нових показників, пов’язаних із запропонованими змінами до Бюджетного кодексу України щодо спрямування такої субвенції виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників відповідних типів навчальних закладів;

2.17. внести пропозиції щодо врегулювання питання фінансового забезпечення компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та надання громадянам пільг з послуг зв’язку за рахунок коштів державного бюджету або законодавчого унормування права органів місцевого самоврядування на надання таких пільг;

2.18. опрацювати питання щодо уточнення розрахунку показників міжбюджетних трансфертів в частині врахування кількості внутрішньо переміщених осіб з територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, виходячи з оновлених відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;

2.19. опрацювати питання щодо нормативно-правового врегулювання розподілу медичної субвенції між місцевими бюджетами в частині врахування особливостей надання первинного і вторинного рівня медичної допомоги, насамперед, в об’єднаних територіальних громадах;

2.20. розглянути можливість врегулювання питання погашення заборгованості місцевих бюджетів за середньостроковими позиками (крім заборгованості бюджетів Автономної Республіки Крим) перед державним бюджетом, яка знаходиться на обліку в Державній казначейській службі України;

2.21. додатково опрацювати відхилені пропозиції народних депутатів України та комітетів Верховної Ради України у таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту.

Додаток 2

до Постанови Верховної Ради України

Фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України

І. Оплата праці народних депутатів України

1. Посадові оклади народних депутатів України визначаються в мінімальних заробітних платах та встановлюються в таких розмірах:

Голова Верховної Ради України – 30;

Перший заступник Голови Верховної Ради України – 28;

заступник Голови Верховної Ради України – 28;

голова комітету Верховної Ради України, Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, керівник депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України – 27;

перший заступник, заступник голови комітету Верховної Ради України, Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, секретар комітету Верховної Ради України, Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації – 26;

перший заступник, заступник керівника депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України – 26;

голова підкомітету комітету Верховної Ради України – 25;

член комітету Верховної Ради України – 25.

ІІ. Кошти на оплату праці помічників-консультантів народного депутата України

Для оплати праці помічників-консультантів незалежно від їх кількості народному депутату України встановлюється загальний місячний фонд у межах 16 (шістнадцяти) мінімальних заробітних плат (в межах кошторису Верховної Ради України).

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті