ООРММП України просить МОЗ переглянути угоди з міжнародними закупівельними організаціями

28 Жовтня 2016 11:05 Поділитися

ООРММП України розроблено пропозиції до угод, укладених МОЗ з міжнародними закупівельними організаціямиОб’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (далі — ООРММП України) отримало відповідь від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо проблем участі вітчизняних фармацевтичних виробників у державних закупівлях лікарських засобів через міжнародні організації. У своїй відповіді Мінекономрозвитку повідомило про доцільність перегляду чинних письмових домовленостей між МОЗ України та цими організаціями на предмет визначення вимог щодо якості товарів, робіт і послуг, що будуть надаватися. У зв’язку із цим ООРММП України звернулося до в.о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун з проханням розглянути пропозиції організації щодо внесення змін та доповнень до угод, укладених МОЗ України з міжнародними спеціалізованими організаціями. Зокрема, запропоновано: розробити та затвердити типові форми тендерної документації, встановити єдині вимоги для участі в процедурі закупівель як резидентів, так і нерезидентів України на рівних умовах та засадах добросовісної конкуренції та ін. Пропонуємо до уваги читачів даного листа.

Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України

від 27.10.2016 р. № 01/327

В.о. міністра охорони здоров’я

України

пані Супрун У.

Шановна пані Уляно!

Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (далі — ООРММП України), висловлює Вам свою щиру повагу та дякує за надану відповідь на виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка до звернень Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я від 07.09.2016 р. № 04-25/10-919 (210290) та народного депутата України Олега Мусія на наш лист від 09.08.2016 р. № 01/225 щодо проблемних питань закупівель ліків за кошти державного бюджету спеціалізованими міжнародними організаціями.

В отриманих від МОЗ відповідях наголошується, що процедура закупівлі лікарських засобів та медичних виробів здійснюється згідно з правилами і процедурами, установленими відповідними спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Ми повністю погоджуємося з даним висновком. Проте наголошуємо, що центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, є Міні­стерство охорони здоров’я України, і відповідно до пп.1 п. 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267, саме МОЗ України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, та розробляє пропозиції щодо його вдосконалення.

Зважаючи на вищенаведене та згідно з висновком Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.09.2016 р. № 3301-05/31529-07 (копія додається) просимо Вас, шановна пані Уляно, надати доручення щодо підготовки та внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 622 «Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» з урахуванням поданих нами пропозицій (додається).

З повагою
Валерій Печаєв,
президент ООРММП України,
член Колегії МОЗ України

Додаток

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо внесення змін та доповнень до угод, укладених МОЗ України з міжнародними спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі в межах виконання бюджетних програм на митній території України із забезпечення виконання медичних заходів державних програм у сфері охорони здоров’я

1. Забезпечити обов’язкове проведення тендерних закупівель на митній території України за процедурами і вимогами чинного законодавства України.

2. Розробити та затвердити типові форми тендерної документації щодо умов проведення публічних закупівель за участю міжнародних організацій (відповідно до пп. 1 п. 1 постанови КМУ № 622);

3. Здійснити заходи з обов’язкового офіційного оприлюднення на веб-сайті МОЗ та на веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель оголошення про проведення тендерів та протоколів відкриття пропозицій учасників тендерних закупівель.

4. Оприлюднити на офіційному веб-сайті МОЗ критерії оцінки учасників під час визначення переможців у закупівлях.

5. Встановити єдині вимоги для участі в процедурі закупівель, як резидентів, так і нерезидентів України на рівних умовах та засадах добросовісної конкуренції.

6. Встановити жорсткі вимоги та чіткі правила щодо:

  • визначення конкретних термінів розкриття тендерних пропозицій та строків укладання договорів за результатами здійснення закупівлі з обов’язковим оприлюдненням на сайті МОЗ України цінових пропозицій усіх учасників закупівлі;
  • визначення єдиної валюти щодо здійснення закупівлі для всіх учасників процедури закупівлі;
  • забезпечення суворого контролю за якістю та дотриманням термінів придатності лікарських засобів, що визначені до закупівлі;
  • обов’язкового виконання графіків поставок лікарських засобів та медичних виробів із відповідним зазначенням штрафних санкцій за несвоєчасне виконання вимог договору щодо графіку поставок.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)

від 17.10.2016 р. № 191

Об’єднання організацій роботодавців

Щодо закупівлі лікарських засобів

На лист Державної регуляторної служби від 13.09.2016 р. № 5735/0/20-16 щодо звернення Об’єднання організацій роботодавців від 09.08.2016 р. № 01/227 щодо проблем, які мали місце під час здійснення закупівель лікарських засобів із залученням міжнародних спеціалізованих організації, Мінекономрозвитку повідомляє.

Відносини у сфері публічних закупівель регулюються Законом України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), метою якого є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, розвиток добросовісної конкуренції, створення конкурентного середовища та запобігання проявам корупції у сфері публічних закупівель.

Згідно зі ст. 5 Закону вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.

Поряд з цим з метою застосування прозорих закупівельних процедур, економії бюджетних коштів, забезпечення пацієнтів України життєво необхідними, ефективними, безпечними та якісними лікарськими засобами законодавством передбачена можливість здійснювати закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за бюджетні кошти із залученням міжнародних спеціалізованих організацій, які надають урядам держав та/або центральним органам державної влади послуги з організації та проведення процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних із цим послуг на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій.

Запроваджений механізм здійснення закупівель передбачає недискримінацію та рівність доступу вітчизняних та зарубіжних учасників ринку до участі в таких закупівлях з огляду на рівні, прозорі та обґрунтовані кваліфікаційні вимоги до учасників та критерії оцінки поданих пропозицій, що встановлюються спеціалізованими організаціями.

Для реалізації даного механізму на практиці Кабінетом Міністрів України визначено особливості вибору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, укладення Міністерством охорони здоров’я України (МОЗ) угод щодо закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, та здійснення закупівель відповідно до процедур таких спеціалізованих організацій тощо (постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р. № 622), а також визначено перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі письмових домовленостей (меморандумів, угод, базових угод, договорів, контрактів тощо) між МОЗ та спеціалізованими організаціями відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій (постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2015 р. № 787).

Таким чином, закупівля лікарських засобів та медичних виробів, включених до зазначеного переліку, здійснюється на підставі угод щодо закупівлі зі спеціалізованими організаціями, а закупівля інших лікарських засобів та медичних виробів — за процедурами, визначеними Законом.

Для вирішення проблемних питань закупівлі лікарських засобів спеціалізованими організаціями вважаємо за доцільне переглянути чинні письмові домовленості між МОЗ та цими організаціями на предмет визначення вимог щодо якості товарів, робіт і послуг, що будуть поставлятися. Крім того, з огляду на зазначене, пропонуємо МОЗ провести роз’яснювальну роботу серед вітчизняних фармацевтичних підприємств щодо участі українських виробників у процедурах закупівель за правилами, встановленими спеціалізованими організаціям.

Разом з тим відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України (постанова КМУ від 25.03.2015 р. №267) МОЗ є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та, зокрема, здійснює нормативно-правове регулювання у цій сфері.

Таким чином, у разі вирішення проблем, пов’язаних із закупівлею лікарських засобів за бюджетні кошти міжнародними спеціалізованими організаціями, зокрема розроблення механізмів таких закупівель, які забезпечуватимуть реалізацію принципів економії бюджетних коштів, якості та своєчасності постачання і отримання пацієнтами ліків саме шляхом розроблення проектів нормативно-правових актів, які мають ініціюватися в МОЗ, Мінекономрозвитку в межах компетенції візьме участь у їх опрацюванні в установленому порядку.

Максим Нефьодов,
заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті