Законопроект «Про внесення зміни до статті 244-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення»

01 Листопада 2016 12:10 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України «Про внесення зміни до статті 2448 Кодексу України про адміністративні правопорушення”.

Представлятиме проект Закону у Верховній Раді заступник Міністра охорони здоров’я Шафранський Віктор Вікторович.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 2448 Кодексу України про адміністративні правопорушення»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 2448 Кодексу України про адміністративні правопорушення»(далі – проект Закону) розроблено з метою конкретизації повноважень Державної служби України з лікарських засобів в частині розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень.

Відповідно до статті 2448 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів – Державна служба України з лікарських засобів, розглядає справи про адміністративні правопорушення, зокрема, за статтею 1682 КУпАП, якою передбачено відповідальність за випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів.

Слід зазначити, що відповідно до статті 2444 КУпАП центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про захист прав громадян-споживачів, в тому числі щодо випуску у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів (стаття1682 КУпАП).

На підставі наведеного та з метою недопущення дублювання повноважень зазначених центральних органів виконавчої влади розроблено проект Закону, відповідно до якого повноваження Державної служби України з лікарських засобів, зокрема, щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення за статтею 1682 КУпАП, пропонується виключити.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону є конкретизація повноважень Державної служби України з лікарських засобів в частині розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень.

Поставленої мети буде досягнуто шляхом внесення змін до статті 2448 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3. Правові аспекти

Правовою підставою розроблення проекту Закону є Закон України «Про Кабінет Міністрів України».

У відповідній сфері суспільних відносин діють:

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових видатків з державного бюджету та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України та Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України з метою проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону відповідає принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація положень проекту Закону не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону забезпечить конкретизацію повноважень Державної служби України з лікарських засобів в частині розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень.

Міністр охорони здоров’я України О. Квіташвілі

Проект

від 04.05.2016 р. за реєстраційним № 4552

Закон України

Про внесення зміни до статті 2448 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України постановляє:

I. У частині першій статті 2448 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) цифри «167—170” замінити цифрами «167, 1681, 169, 170”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 2448 Кодексу України про адміністративні правопорушення»

Діюча редакція статті 2448 Кодексу України про адміністративні правопорушення Редакція запропонована проектом Закону України «Про внесення зміни до частини першої статті 2448 Кодексу України про адміністративні правопорушення» 
Стаття 2448. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів Стаття 2448. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності (стаття 442), з порушенням встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів (стаття 451), з продажем лікарських засобів без рецепта у заборонених законодавством випадках (стаття 424), з недодержанням вимог стандартів, норм, правил і технічних умов під час виробництва, зберігання, транспортування, реалізації чи використання лікарських засобів (статті 167 – 170), а також з невиконанням законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів (стаття 18810). Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності (стаття 442), з порушенням встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів (стаття 451), з продажем лікарських засобів без рецепта у заборонених законодавством випадках (стаття 424), з недодержанням вимог стандартів, норм, правил і технічних умов під час виробництва, зберігання, транспортування, реалізації чи використання лікарських засобів (статті 167, 1681, 169, 170), а також з невиконанням законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів (стаття 18810).
Начальник Управління фармацевтичної діяльності Л.В. Коношевич

ВИСНОВОК

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

від 01.06.2016 р.

Назва проекту акта: проект Закону про внесення зміни до статті 244-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Реєстр. № 4552 від 04.05.2016.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 01 червня 2016 року, протокол № 73).

Голова Комітету Є. Соболєв

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про внесення змін до статті 244-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення»

від 07.06.2016 р.

У законопроекті пропонується внести до статті 244-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) зміни, відповідно до яких центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів (Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками – див. п. 1 Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 647), позбавляється повноважень щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачених статтею 168-2 КУпАП «Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів». При цьому згідно зі статтею 244-4 КУпАП такі категорії справ залишаються підвідомчими центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів (Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – див. п. 1 Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 667).

Головне науково-експертне управління, розглянувши законопроект, в цілому підтримує вказану законодавчу ініціативу. Адже, по-перше, адміністративне правопорушення, передбачене статтею 168-2 КУпАП, вчинюється в сфері захисту прав споживачів та посягає на права споживачів тютюнових виробів, які відповідно до пункту 4 частини 1 статті 4, частини 1 статті 15 Закону України “Про захист прав споживачів” (далі – Закон) мають право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію повинна містити відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами (пункту 4 частини 2 статті 15 Закону). Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров’я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов’язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання) (абзац 18 частини 5 статті 15 Закону). При цьому, відповідно до абзацу 7 частини 1 статті 1 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» медичне попередження споживачів тютюнових виробів – інформація, що міститься на упаковках тютюнових виробів, про шкідливий вплив вживання цих виробів на здоров’я людини.

Вчинюючи правопорушення, передбачене статтею 168-2 КУпАП, винна особа порушує права споживачів тютюнових виробів на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про шкідливий вплив вживання цих виробів на здоров’я людини.

По-друге, відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 5 Закону захист прав споживачів (в тому числі права на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору) здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, а отже саме цей орган має розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 168-2 КУпАП.

У той же час звертаємо увагу, що законопроект містить окремі техніко-юридичні недоліки. Так, у розділі І законопроекту пропонується «цифри «167 – 170» замінити цифрами « 167, 168-1, 169, 170». При цьому не враховано, що адміністративне правопорушення, передбачене статтею 169 КУпАП, було виключено з КУпАП на підставі Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 р. У зв’язку з цим цифри «169» слід виключити з розділу І законопроекту.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Керівник Головного управління В. І. Борденюк

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

від 15.06.2016 р.

Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянуто поданий Кабінетом Міністрів України проект Закону України «Про внесення зміни до статті 244-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення» (реєстр. № 4552).

Законопроектом передбачається внесення зміни до статті 244-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) з метою розмежування повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері якості та безпеки лікарських засобів (Державна служба України з лікарських засобів) та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачених статтею 168-2 КУпАП «Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів».

З метою недопущення дублювання повноважень зазначених центральних органів виконавчої влади законопроектом пропонується виключити положення, відповідно до якого розгляд справ про адміністративні правопорушення за статтею 168-2 КУпАП відноситься до повноважень Державної служби України з лікарських засобів.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу із урахуванням висловлених ним зауважень та пропозиції.

За наслідками обговорення на засіданні Комітетом прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду на пленарному засіданні в першому читанні прийняти його за основу та в цілому як Закон України.

Співдоповідачем на засіданні Верховної Ради України визначено народного депутата України – Голову Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем’якіна Андрія Анатолійовича.

Додаючи висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, висновок Комітету з питань запобігання і протидії корупції та проект постанови Верховної Ради України з цього питання, просимо розглянути.

Голова Комітету А. Кожем’якін

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя щодо проекту Закону про внесення зміни до статті 244-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення

від 06.09.2016 р.

Комітет з питань правової політики та правосуддя розглянув на своєму засіданні 06 вересня 2016 року (протокол № 50) на відповідність Конституції України проект Закону про внесення зміни до статті 244-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення (реєстр. № 4552 від 4 травня 2016 року)(далі – Законопроект),поданий Кабінетом Міністрів України.

Згідно з пояснювальною запискою Законопроект розроблено з метою недопущення дублювання та конкретизації повноважень Державної служби України з лікарських засобів в частині розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень.

Для досягнення мети урядом пропонується внести зміни до статті 2448 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виключивши з повноважень Державної служби України з лікарських засобів розгляд справ про адміністративні правопорушення за статтею 1682 КУпАП щодо випуску у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів. Відповідні справи відповідно до статті 2444 КУпАП розглядає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.

Вирішуючи питання про відповідність Законопроекту положенням Конституції України, Комітет виходить з такого.

В Основному Законі України зазначається, що Україна є правовою державою (стаття 1), органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України (частина друга статті 6), закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8).

Відповідно до частини першої статті 3 Основного Закону України людина, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Частиною четвертою статті 42 Конституції України передбачено, що держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт.

За Основним Законом України (частина друга статті 19) органи державної влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини другої статті 120 Основного Закону України повноваження і порядок діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України.

Також згідно з Конституцією України діяльність органів виконавчої влади та діяння, які є адміністративними правопорушеннями, та відповідальність за них визначаються виключно законами України (пункти 12, 22 частини першої статті 92).

Прийняття законів Основний Закон України відносить до повноважень Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади в Україні (стаття 75, пункт 3 частини першої статті 85).

Враховуючи викладене, Комітет дійшов висновку, що проект Закону про внесення зміни до статті 2448 Кодексу України про адміністративні правопорушення (реєстр. № 4552 від 4 травня 2016 року), поданий Кабінетом Міністрів України, не суперечить положенням Конституції України.

Голова Комітету Р.П. Князевич
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті