Проект постанови КМУ «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби»

07 Листопада 2016 4:59 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про референтне ціноутворення на лікарські засоби»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект постанови Кабінету Міністрів України «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби».

Метою проекту постанови є запровадження з 01 січня 2017 р. обов’язкові для застосування суб’єктами господарювання граничні оптово-відпускні ціни встановлені шляхом референтного ціноутворення на лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», крім діючих речовин (субстанцій) та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів із дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин.

Крім того, проектом постанови пропонується затвердити Порядок визначення граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби із застосуванням механізму референтного ціноутворення.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту постанови надсилаються протягом місяця за адресою:

Міністерство охорони здоров’я України 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: [email protected], Лясковський Тарас Михайлович; [email protected], Гріценко Олександр Володимирович.

Контактний телефон 200-06-68.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про референтне ціноутворення на лікарські засоби»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Приймаючи до уваги необхідність приведення до єдиних уніфікованих правил визначення та застосування державних регульованих цін на лікарські засоби згідно з положеннями Закону України «Про ціни і ціноутворення» та з метою забезпечення конкуренції цін на фармацевтичну продукцію, у тому числі відкрити цінову конкуренцію на внутрішньому ринку, виникає потреба в удосконаленні визначення граничної ціни на лікарські засоби, включені до Національного переліку лікарських засобів (Постанова КМУ від 25 березня 2009 р. № 333) які можуть закуповувати заклади охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Мета проекту постанови спрощення визначення граничних оптово-відпускних цін без урахування податку на додану вартість з 1 січня 2017 року, шляхом упровадження механізму референтного ціноутворення на: лікарські засоби, включені до переліку Національного переліку лікарських засобів (Постанова КМУ від 25 березня 2009 р. № 333) які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню за кошти державного та місцевих бюджетів, а також, установити, що граничними цінами є:

– щодо оригінальних та біоподібних лікарських засобів (біосімілярів) — медіана серед трьох найменших оптово-відпускних цін відповідного оригінального або біоподібного лікарського засобу (біосіміляру) у референтних країнах;

– щодо генеричних лікарських засобів — медіана щодо трьох найменших оптово-відпускних цін ринку України на підставі даних реєстру оптово-відпускних цін лікарських засобів;

– щодо генеричного лікарського засобу, що був першим зареєстрованим в Україні в установленому порядку, слідом за оригінальним лікарським засобом, встановлюється гранична оптово-відпускної ціна яка повинна бути меншою на 20% від встановленої оптово-відпускної граничної ціни.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови.

3. Правові аспекти

Правовідносини в даній сфері регулюються наступними нормативно-правовими актами:

Закон України «Про лікарські засоби»;

Закон України «Про ціни і ціноутворення»;

– постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. N 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»;

постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення»;

постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету»;

– постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових фінансових та інших витрат з державного та місцевих бюджетів та від суб’єктів господарювання.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством соціальної політики, Антимонопольним комітетом та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не потребує погодження з обласними та Київською міською державними адміністраціями.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект постанови розміщено на офіційному сайті МОЗ України (http://www.moz.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом. Прийняття проекту постанови дозволить удосконалити декларування зміни оптово-відпускних цін та запровадити механізм референтного ціноутворення на лікарські засоби.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці України.

11. Прогноз результатів

Відкрита цінова конкуренція на внутрішньому ринку, встановлення граничної ціни та запровадження механізму постійного зниження ціни.

Заступник міністра охорони здоров’я України
Роман Ілик

Проект

оприлюднений на офіційному сайті

МОЗ України 07.11.2016 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про референтне ціноутворення на лікарські засоби

Відповідно до статей 5 і 13 Закону України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Запровадити з 01 січня 2017 р. обов’язкові для застосування суб’єктами господарювання граничні оптово-відпускні ціни встановлені шляхом референтного ціноутворення на лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906) (далі — Національний перелік), крім діючих речовин (субстанцій) та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів із дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин (далі — лікарські засоби).

2. Установити на лікарські засоби, включені до Національного переліку:

1) граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів;

2) граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 25 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

3. Заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів:

1) здійснюють закупівлю лікарських засобів та медичних виробів із застосуванням граничних постачальницько-збутових надбавок не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничної торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків;

2) під час закупівель лікарських засобів визначають предмет закупівлі або його частину (лот) за міжнародною непатентованою назвою (далі — МНН) із зазначенням дозування та форми випуску;

3) здійснюють закупівлю виключно лікарських засобів, включених до Національного переліку, при цьому фактичний розмір ціни закупівлі кожної МНН з відповідним дозуванням та формою випуску лікарського засобу не повинен перевищувати граничної оптово-відпускної ціни цього лікарського засобу, затвердженої МОЗ.

4. Вимоги цієї постанови не поширюються на лікарські засоби, які закуповуються відповідно до абзацу шістнадцятого частини третьої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

5. Затвердити Порядок визначення граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби із застосуванням механізму референтного ціноутворення, що додається.

6. Абзац другий пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» викласти в такій редакції «Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906)».

7. Міністерству охорони здоров’я до 01 грудня 2016 р.:

1) затвердити Положення про постійно діючу комісію Міністерства охорони здоров’я з регулювання цін на лікарські засоби (далі — Цінова комісія);

2) створити Цінову комісію та забезпечити умови для її роботи.

8. Міністерству економічного розвитку та торгівлі, Міністерству соціальної політики, Міністерству фінансів забезпечити обов’язкове членство у Ціновій комісії.

9. Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів забезпечити здійснення державного контролю за формуванням, встановленням та застосуванням цін на лікарські засоби.

10. Міністерству охорони здоров’я, Міністерству фінансів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям встановити контроль за виконанням цієї постанови.

11. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

12. Пункти 6 та 11 цієї Постанови набирають чинності з 01 січня 2017 р.

Прем’єр-міністр України
В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів

України

ПОРЯДОК
визначення граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби із застосуванням механізму референтного ціноутворення

1. Цей Порядок визначає принципи встановлення граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби із застосуванням механізму референтного ціноутворення на лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906) (далі — Національний перелік), крім діючих речовин (субстанцій) та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів із дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин (далі — лікарські засоби).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

внутрішнє референтне ціноутворення — встановлення в Україні граничної оптово-відпускної ціни генеричного лікарського засобу з урахуванням граничних оптово-відпускних цін оригінального та/або генеричного (-их) лікарського (-их) засобу (-ів), що внесені до Державного реєстру лікарських засобів до дати реєстрації в Україні заявленого лікарського засобу;

зовнішнє референтне ціноутворення — встановлення в Україні граничної оптово-відпускної ціни оригінального лікарського засобу та подібного біологічного лікарського засобу (біосіміляру) з урахуванням оптово-відпускних цін, установлених в референтних країнах;

референтні країни — Республіка Болгарія, Республіка Молдова, Республіка Польща, Словацька Республіка, Чеська Республіка, Латвійська Республіка, Угорщина, Республіка Сербія.

3. Встановлення та затвердження граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби, які включені до Національного переліку, здійснюється постійно діючою комісією Міністерства охорони здоров’я з регулювання цін на лікарські засоби (далі — Цінова комісія) за участі представників Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Міністерства соціальної політики та Міністерства фінансів, положення про яку затверджується МОЗ, на основі даних про оптово-відпускні ціни в референтних країнах та Україні, отриманих з офіційних джерел інформації в референтних країнах, наведених у Додатку до цього Порядку.

4. При встановленні граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби Цінова комісія використовує:

щодо оригінальних та подібних біологічних лікарських засобів (біосімілярів) — медіану (середньоарифметичний рівень) серед трьох найменших оптово-відпускних цін відповідного оригінального або подібного біологічного лікарського засобу (біосіміляру) у референтних країнах;

щодо генеричних лікарських засобів — медіану оптово-відпускних цін ринку України на підставі даних реєстру оптово-відпускних цін лікарських засобів. З 1 липня 2017 року для генеричних лікарських засобів граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засобів є медіаною оптово-відпускних цін ринку України на підставі даних публічних закупівель;

щодо генеричного лікарського засобу та подібного біологічного лікарського засобу (біосіміляру), що був першим зареєстрованим в Україні в установленому порядку, слідом за оригінальним лікарським засобом або подібним біологічним лікарським засобом (біосіміляром), встановлюється гранична оптово-відпускна ціна яка повинна бути меншою на 20 відсотків від встановленої граничної оптово-відпускної оригінального лікарського засобу або подібного біологічного лікарського засобу (біосіміляру).

5. Перегляд граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби здійснюється Ціновою комісією не частіше ніж один раз на шість місяців.

6. У разі зміни протягом поточного місяця середньомісячного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком, більше ніж на 10 відсотків Цінова комісія приймає рішення щодо коригування встановленої граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби.

7. Рішення Цінової комісії про встановлення та/або коригування граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби у десятиденний строк з дати прийняття такого рішення МОЗ розміщує на власному веб-сайті із зазначенням міжнародної непатентованої назви (МНН), сили дії та форми випуску.

8. Положення про реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби затверджуються МОЗ.

Додаток
до Порядку визначення граничної
оптово-відпускної ціни на лікарські засоби
із застосуванням механізму референтного ціноутворення

ОФІЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА УПОВНОВАЖЕНИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У РЕФЕРЕНТНИХ КРАЇНАХ ТА УКРАЇНІ, ВИДИ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ЦІН І ВАЛЮТ, А ТАКОЖ ПЕРІОДИЧНІСТЬ ОНОВЛЕННЯ ДАНИХ

Країна Офіційні джерела уповноважених державних органів Уповноважені державні органи Зареєстровані ціни у референтних країнах, національна валюта Періодичність оновлення даних
Республіка Болгарія http://www.ncpr.bg/bg/(Регистри — Приложение 4) Національна рада з питань ціноутворення та відшкодування лікарських засобів Заявлена ціна виробника, болгарські леви Дані оновлюються один раз на два тижні
Республіка Молдова http://www.amed.md

(Acasa»Medications»Catalogul de preturi»Catalogul nationalde preturi de producator la medicamente (звітна дата))

Агентство медикаментів Молдови Ціна виробника (ех’^гкз), молдовські леї Дані оновлюються один раз на два тижні
Республіка Польща http://www.mz.gov.pl

(Leki>Refundacja>Lista lekow refundowanych — obwieszczenia Ministra Zdrowia> OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA (звітна дата), Zalacznik do obwieszczenia.xls)

Міністерство охорони здоров’я Республіки Польща Офіційна ціна продажу, польські злоті Дані затверджуються щороку, при цьому доповнюються один раз на два місяці
Словацька Республіка http://www.health.gov.sk

(Domov » Kategorizacia a cenotvorba » Zoznamy uradne urcenych cien)

Міністерство охорони здоров’я Словацької Республіки Офіційно визначена ціна, євро Дані оновлюються щомісячно
Чеська Республіка httD://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-Dzlu-hrazenvch-ze-zdrav-Doiisteni

(Uvod/SUKL/Uredni deska/Prehledy cen a uhrad leciv/Seznam leciv a PZLU hrazenych ze zdravotniho pojisteni)

Державний інститут з контролю за лікарськими засобами Ціна виробника (ехїасїогу), чеські крони Дані оновлюються щодекадно
Латвійська Республіка http://vec.gov.lv/lv/kompensejamie-medikamenti/kompensejamo-zalu-saraksts

(Kompensejamo zalu A un B saraksts no (звітна дата))

Національна служба охорони здоров’я Латвії Референтна ціна, євро Дані оновлюється один раз на півроку
Угорщина http://www.oep.hu

(Szakmanak/Gyogyszer / Gyogyaszati segedeszkoz / Gyogyfurdo tamogatasok/Egeszsegugyi vallalkozasoknak/ Publikus Gyogyszertorzs (PUPHA)/Archivum, файл — Publikus gyogyszertorzs — Lakossagi tajekoztato)

Національний фонд охорони здоров’я Угорщини Ціна виробника (ехїасїогу), угорські форинти Дані оновлюються щомісячно
Республіка Сербія* http://www.rfzo.rs

(Почетна страна/Осигурана лица/Лекови/Листа лекова/ Файли Листа А, Листа А1, Листа Б, Листа Ц)

Республіканський фонд охорони здоров’я Сербії Оптова вартість, сербський динар (крос- курс через євро) Дані оновлюються регулярно
Україна http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register prices drugs/ Міністерство охорони здоров’я України Задекларована оптово- відпускна ціна, грн. Дані оновлюються регулярно

*Оптова націнка в Сербії становить 6% (джерело: http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=137 (Уредба о критериjумима за формирање цена лекова за употребу у хуманоj медицини чиjи jе режим издавања на рецепт)).

Оптово-відпускна ціна виробника розраховується шляхом вирахування зазначеної вище націнки.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів

України

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 56, ст. 1528).

2. Пункт 3 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 449 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 54, ст. 1740).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» (Зібрання постанов Уряду України, 1996 р., № 17, ст. 480).

4. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. № 1499 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2001, № 47, ст. 2073).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825).

6. Пункт 2 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 837 і від 17 жовтня 2008 р. N 955, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. № 1022 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 837 і від 17 жовтня 2008 р. N 955» Офіційний вісник України, 2008 р., № 91, ст. 3020).

7. Пункт 1 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 955 і від 25 березня 2009 року № 333, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1134 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 і від 25 березня 2009 р. № 333» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 166).

8. Пункт 1 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 449 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 54, ст. 1740).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. № 639 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 955» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст. 2738).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2012 р. № 880 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 72, ст. 2904).

11. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 р. № 794 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 65, ст. 2655).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 р. № 762 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 955» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 62, ст. 2526).

13. Пункт 1 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 та від 8 серпня 2011 р. № 932, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 74 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 та від 8 серпня 2011 р. № 932» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 11, ст. 415).

14. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2011 р. № 932 «Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 68, ст. 2607).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. № 28 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825).

16. Пункт 12 Переліку постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825).

17. Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825, № 91, ст. 3020).

18. Пункти 2 і 3 Переліку постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2008 р. № 1121 «Деякі питання державного управління у сфері контролю якості лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 100, ст. 3312).

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті