Проект наказу МВС України «Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин»

21 Листопада 2016 3:09 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин»

Проект наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин» розроблено відповідно до Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про Національну поліцію».

Назва органу виконавчої влади, який розробив регуляторний акт Назва структурного підрозділу, який розробляв регуляторний акт, його адреса та телефони
Національна поліція України Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції України, 01601, м. Київ, вул. А. Богомольця, 10,(044) 254-93-26, http://www.npu.gov.ua/

Проект наказу та пояснювальну записку оприлюднено на web-сайті http://www.npu.gov.ua/

Зауваження та пропозиції до проекту від фізичних та юридичних осіб приймаються до 20 грудня 2016 року на адресу Національної поліції України або на електронну адресу: [email protected], а також на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, [email protected].

Начальник Департаменту
протидії наркозлочинності
Національної поліції України
А.О. Кіхтенко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу МВС «Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу МВС «Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин» (далі — проект наказу) розроблено Національною поліцією України відповідно до Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про Національну поліцію» та з метою вдосконалення механізму видачі Національною поліцією України дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з метою приведення нормативно-правових актів МВС, які регулюють діяльність Національної поліції України, у відповідність до законодавства.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблено з метою приведення нормативно-правових актів МВС, які регулюють діяльність Національної поліції України, у відповідність до законодавства.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Конституція України, Закони України «Про Національну поліцію», «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», інші акти законодавства.

4. Фінансово-економічне обґрунтування прийняття акта

Реалізація проекту акта не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено Національною поліцією України та потребує погодження з Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством житлового розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Службою безпеки України та Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект акта не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект акта потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Видання наказу МВС «Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин» забезпечить приведення Національною поліцією України відповідно до Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про Національну поліцію» вдосконалення механізму видачі Національною поліцією України дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з метою приведення нормативно-правових актів МВС, які регулюють діяльність Національної поліції України, у відповідність до законодавства.

Голова Національної поліції України
Х. Деканоідзе

Проект

оприлюднений на офіційному сайті

Національної поліції 16.11.2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин

Відповідно до Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про Національну поліцію» та з метою вдосконалення механізму видачі Національною поліцією України дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з метою приведення нормативно-правових актів МВС, які регулюють діяльність Національної поліції України, у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 травня 2009 року № 216 «Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 серпня 2009 року за № 759/16775 (із змінами).

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України Деканоідзе Х.

Міністр
А.Б. Аваков

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства внутрішніх справ України

ВИМОГИ
до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги визначають заходи, що вживаються суб’єктами господарювання, Службою безпеки України, Національною поліцією України і Державною фіскальною службою України з технічного укріплення та охорони місць концентрації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — місця концентрації), призначених для здійснення діяльності з культивування рослин, уключених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 (далі — Перелік) розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, уключених до зазначеного Переліку (далі — діяльність, пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів), і зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин. Місця концентрації можуть бути закритого (приміщення) або відкритого (об’єкти) типу.

2. Ці Вимоги застосовуються також до місць концентрації, що проектуються.

3. Місця концентрації визначаються суб’єктами господарювання, Службою безпеки України, Національною поліцією України і Державною фіскальною службою України самостійно відповідно до технологічних регламентів та внутрішніх процедур переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і культивування, перевезення, зберігання та знищення рослин, уключених до Переліку. Після визначення місць концентрації суб’єктом господарювання, Службою безпеки України, Національною поліцією України і Державною фіскальною службою України готуються план-схема та інструкція з експлікації із зазначенням місць концентрації і шляхів руху цих речовин від одного місця концентрації до іншого.

Кожне місце концентрації має бути позначено порядковим номером. Щодо кожного місця концентрації в примітках до експлікації вказуються перелік підконтрольних речовин, які знаходяться в такому місці, а також ужиті заходи щодо технічного укріплення і оснащення цього місця концентрації.

II. Технічне укріплення

1. Технічне укріплення місць концентрації закритого типу (приміщень):

1) Приміщення, які використовуються для зберігання вилучених з незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні відповідати таким вимогам:

стіни мають бути еквівалентні за міцністю цегляним стінам товщиною не менше 500 мм;

підлога і стеля мають бути еквівалентні за міцністю залізобетонній плиті товщиною не менше 180 мм;

стіни, стельове перекриття, підлога, які не відповідають указаним вимогам, з внутрішнього боку по всій площі повинні бути укріплені сталевими ґратами з діаметром прутів не менше 10 мм та розмірами вічок не більше 150×150 мм. Ґрати приварюються до випущених з кладки стіни чи плит, перекритих анкерами діаметром не менше 12 мм, кроком 500×500 мм. Якщо неможливо вмонтувати анкери, то допускається пристрілювати до залізобетонних поверхонь чотирма дюбелями закладні деталі із сталевої штаби розміром 100x50x6 мм;

вхідні двері сховищ повинні бути справні, добре підігнані під дверну коробку, металеві або дерев’яні повнотілі, товщиною не менше 40 мм, мати не менше двох врізаних несамозамикальних замків. Дерев’яні двері оббиваються з обох боків листовим залізом товщиною не менше 0,6 мм із загинанням країв листа на внутрішню поверхню дверей чи на торець полотна. Дверний отвір з внутрішнього боку додатково захищається решітчастими металевими дверима, які виготовляються із сталевого прута діаметром не менше 16 мм, вічками не більше 150×150 мм, які зварюються в кожному перетині. Оформлення дверної коробки виконується із сталевого профілю. У діючих сховищах допускаються дерев’яні коробки, посилені сталевими ріжками розміром 30×40 мм, товщиною не менше 5 мм, закріпленими в стіну штирями з арматурної сталі діаметром 10-12 мм та довжиною 120-150 мм;

віконні отвори приміщень з внутрішнього боку чи між рамами повинні бути обладнані металевими ґратами, які виготовляються із сталевих прутів діаметром не менше 16 мм і відстанню між прутами по вертикалі та горизонталі не більше 150 мм. Кінці прутів ґрат замуровуються в стіну на глибину не менше 80 мм та заливаються бетоном. Допускається використання декоративних ґрат чи жалюзі, які за міцністю не повинні поступатися зазначеним вище ґратам.

2) Приміщення, які використовуються як аптечні склади, склади на фармацевтичних підприємствах для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку 1 таблиці IV Переліку приміщення, які використовуються для розроблення, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку 1 таблиці IV Переліку, повинні відповідати таким вимогам:

стіни мають бути еквівалентні за міцністю цегляним стінам товщиною не менше 500 мм;

підлога і стеля мають бути еквівалентні за міцністю залізобетонній плиті товщиною не менше 180 мм;

стіни, стельове перекриття, підлога, які не відповідають указаним вимогам, з внутрішнього боку по всій площі повинні бути укріплені сталевими ґратами з діаметром прутів не менше 10 мм та розмірами вічок не більше 150×150 мм. ґрати приварюються до випущених з кладки стіни чи плит, перекритих анкерами діаметром не менше 12 мм, кроком 500×500 мм. Якщо неможливо вмонтувати анкери, то допускається пристрілювати до залізобетонних поверхонь чотирма дюбелями закладні деталі із сталевої штаби розміром 100x50x6 мм;

вхідні двері сховищ повинні бути справні, добре підігнані під дверну коробку, металеві або дерев’яні повнотілі, товщиною не менше 40 мм, мати не менше двох врізаних несамозамикальних замків. Дерев’яні двері оббиваються з обох боків листовим залізом товщиною не менше 0,6 мм із загинанням країв листа на внутрішню поверхню дверей чи на торець полотна. Дверний отвір з внутрішнього боку додатково захищається решітчастими металевими дверима, які виготовляються із сталевого прута діаметром не менше 16 мм, вічками не більше 150×150 мм, які зварюються в кожному перетині. Оформлення дверної коробки виконується із сталевого профілю. У діючих сховищах допускаються дерев’яні коробки, посилені сталевими ріжками розміром 30×40 мм, товщиною не менше 5 мм, закріпленими в стіну штирями з арматурної сталі діаметром 10-12 мм та довжиною 120-150 мм;

віконні отвори приміщень з внутрішнього боку чи між рамами повинні бути обладнані металевими ґратами, які виготовляються із сталевих прутів діаметром не менше 16 мм і відстанню між прутами по вертикалі і горизонталі не більше 150 мм. Кінці прутів ґрат замуровуються в стіну на глибину не менше 80 мм та заливаються бетоном. Допускається використання декоративних ґрат чи жалюзі, які за міцністю не повинні поступатися зазначеним вище ґратам.

3) Приміщення, які використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку 1 таблиці IV Переліку в лікувально-профілактичних закладах (далі — ЛПЗ) та закладах ветеринарної медицини (крім зазначених у підпункті 4 пункту 1 розділу ІІ); повинні відповідати таким вимогам:

стіни мають бути еквівалентні за міцністю цегляним стінам товщиною не менше 500 мм;

підлога і стеля мають бути еквівалентні за міцністю залізобетонній плиті товщиною не менше 180 мм;

стіни, стельове перекриття, підлога, які не відповідають указаним вимогам, з внутрішнього боку по всій площі повинні бути укріплені сталевими ґратами з діаметром прутів не менше 10 мм та розмірами вічок не більше 150×150 мм. ґрати приварюються до випущених з кладки стіни чи плит, перекритих анкерами діаметром не менше 12 мм, кроком 500×500 мм. Якщо неможливо вмонтувати анкери, то допускається пристрілювати до залізобетонних поверхонь чотирма дюбелями закладні деталі із сталевої штаби розміром 100x50x6 мм;

вхідні двері сховищ мають бути справні, добре підігнані під дверну коробку, металеві або дерев’яні повнотілі, товщиною не менше 40 мм, мати не менше двох врізаних несамозамикальних замків;

віконні отвори приміщень з внутрішнього боку чи між рамами повинні бути обладнані металевими ґратами. Допускається використання декоративних ґрат чи жалюзі, які за міцністю не повинні поступатися зазначеним вище ґратам.

4) Приміщення, які використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку 1 таблиці IV Переліку в аптеках, дільничних лікарнях, лікарських амбулаторіях, сільських лікарських амбулаторіях, амбулаторіях сімейної медицини, відділеннях (постах) ЛПЗ; у вимірювальних, діагностичних лабораторіях; лабораторіях ветеринарної медицини; науково-дослідних інститутах, навчальних закладах; у лабораторіях контролю якості; у фізичних осіб-підприємців, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, повинні відповідати таким вимогам:

окрема кімната в капітальній будівлі має бути обладнана сейфами або металевими шафами, прикріпленими до підлоги (стіни);

вхідні двері повинні бути добре підігнані під дверну коробку, металеві або дерев’яні повнотілі, товщиною не менше 40 мм, мати не менше двох врізаних несамозамикальних замків;

віконні отвори приміщень з внутрішнього боку чи між рамами мають бути обладнані металевими ґратами. Допускається використання декоративних ґрат чи жалюзі, які за міцністю не повинні поступатися зазначеним вище ґратам.

5) Приміщення, які використовуються для зберігання прекурсорів списку 2 таблиці IV Переліку; приміщення, які використовуються для розроблення, виробництва і використання прекурсорів списку 2 таблиці IV Переліку (крім указаних у підпункті 6 пункту 1 розділу ІІ), повинні відповідати таким вимогам:

зовнішні стіни повинні бути капітальними;

внутрішні стіни не повинні бути суміжними з безгосподарними приміщеннями або приміщеннями, що належать стороннім організаціям;

стіни і підлога повинні бути з негорючих матеріалів;

вхідні двері сховищ повинні бути справними, добре підігнаними під дверну коробку, мати не менше двох врізаних несамозамикальних замків. Двері дерев’яні оббиваються з обох боків листовим залізом;

дверні отвори повинні мати пороги з пандусами не менше 0,15 м для запобігання розливанню рідини в разі аварії;

віконні отвори приміщень з внутрішнього боку чи між рамами повинні бути обладнані металевими ґратами. Допускається використання декоративних ґрат чи жалюзі, які за міцністю не повинні поступатися зазначеним вище ґратам.

6) Приміщення, які використовуються для зберігання прекурсорів списку 2 таблиці IV Переліку за умови місячного обсягу запасу цих речовин не більше ніж 15 кг (л), а також закладів ветеринарної медицини (клініки, лікарні, пункти) та приміщення фізичних осіб-підприємців, які мають ліцензію на провадження ветеринарної практики, що використовуються для зберігання та використання ветеринарних препаратів, які у своєму складі містять психотропні речовини списків 2 таблиць ІІ і ІІІ Переліку (за умови, що загальна кількість діючої речовини не перевищує 10 г), повинні відповідати таким вимогам:

окрема кімната в капітальній будівлі має бути обладнана сейфами або металевими шафами;

вхідні двері повинні бути добре підігнані під дверну коробку, металеві або дерев’яні повнотілі, товщиною не менше 40 мм, мати не менше двох врізаних несамозамикальних замків;

віконні отвори приміщень з внутрішнього боку чи між рамами мають бути обладнані металевими ґратами. Допускається використання декоративних ґрат чи жалюзі, які за міцністю не повинні поступатися зазначеним вище ґратам.

7) Приміщення, які використовуються для здійснення господарської діяльності, пов’язаної зі зберіганням рослин, уключених до Переліку повинні відповідати таким вимогам:

вхідні двері мають бути виготовлені з металоконструкцій або з повнотілого дерева товщиною не менше 40 мм. У разі меншої товщини полотно дерев’яних дверей оббивається зсередини цільнолистовим залізом товщиною не менше 0,6 мм із загинанням країв листа на торець полотна;

двостулкові двері обладнуються двома внутрішніми стопорними шпінгалетами або засувами, що встановлюються у верхній та нижній частинах дверного полотна. З метою захисту двостулкових дверей можуть використовуватись спеціальні двосторонні шпінгалетні затвори, що в разі замикання можуть фіксуватися врізаними або навісними замками;

ангар (складське приміщення), який використовується для здійснення господарської діяльності, пов’язаної зі зберіганням рослин, за винятком рослин роду коноплі для промислових цілей за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка повинен бути виготовлений з металоконструкцій або з інших матеріалів (повнотілої цегляної чи кам’яної кладки, залізобетону чи еквівалентних за міцністю матеріалів) та мати металевий дах. У разі покриття даху іншими матеріалами обов’язкова наявність дерев’яного, металевого, залізобетонного або з еквівалентного за міцністю іншого матеріалу перекриття;

віконні отвори та віконні прорізи, у разі наявності, обладнуються металевими ґратами або захисними щитами і віконницями. Захисні щити та віконниці за конструкцією мають бути аналогічні вхідним дверям та мати затворні пристрої з внутрішнього боку.

2. Технічне укріплення місць концентрації відкритого типу (об’єктів):

1) Місця концентрації відкритого типу, які використовуються для обігу прекурсорів списку 2 таблиці IV Переліку повинні відповідати таким вимогам:

розміщуватися на майданчиках, які мають нижчу позначку щодо прилеглих будівель та населених пунктів;

територія має бути ізольованою від загальної території суб’єкта господарювання і мати окрему огорожу.

2) Місця концентрації відкритого типу, які використовуються для здійснення господарської діяльності, пов’язаної з культивуванням рослин, за винятком рослин роду коноплі для промислових цілей за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка, уключених до Переліку повинні відповідати таким вимогам:

розташовуватися на відстані не менше ніж 1 км від населених пунктів, 1 км від автомобільних доріг державного та місцевого значення, залізничних шляхів сполучення, лісових угідь та не менше ніж 3 км від міст, що мають спеціальний статус, республіканського й обласного підпорядкування, а також державного кордону України.

3) Територія місць концентрації відкритого типу, які використовуються для здійснення господарської діяльності, пов’язаної зі зберіганням і знищенням рослин, уключених до Переліку має бути ізольованою від загальної території суб’єкта господарювання, очищеною від кущів і чагарників.

III. Оснащення місць концентрації

1. Оснащення місць концентрації закритого типу (приміщень):

1) Приміщення, які використовуються для зберігання вилучених з незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні бути обладнані багаторубіжними системами охоронної сигналізації з використанням сучасних технічних засобів.

Самостійний рубіж охоронної сигналізації — це умовний кордон у підохоронній зоні, що включає в себе відокремлені шлейфи (шлейф) охоронної сигналізації, інформація з яких виводиться окремо на прилади приймально-контрольні (далі — ППК), та/або системи передавання тривожних сповіщень (далі — СПТС), та/або пульти централізованого спостереження (далі — ПЦС).

Першим рубежем охоронної сигналізації захищають периметр будівельних конструкцій (вікна, двері, люки, вентиляційні канали, стіни, стелі, підлоги та інші елементи будівель, доступні для проникнення із зовні). Для захисту першого рубежу охоронної сигналізації рекомендується застосовувати сповіщувачі: точкові, електроконтактні і магнітоконтактні; поверхневі та лінійні омічні, оптико-електронні, інфрачервоні, поверхневі вібраційні та об’ємні акустичні.

Двері блокуються на відкривання і пролом. Вікна захищаються сигналізацією на відкривання і руйнування скла. Некапітальні стіни, стелі, місця вводу комунікацій — на пролом. Капітальні стіни, вентиляційні коробки — на руйнування та ударну дію.

Другим рубежем захищають внутрішні об’єми, площі та внутрішні двері приміщень. Для захисту другого рубежу охоронної сигналізації рекомендується застосовувати сповіщувачі: оптико-електронні, інфрачервоні радіохвильові, ультразвукові, точкові, електроконтактні і магнітоконтактні, лінійні та об’ємні.

Третім рубежем захищаються безпосередньо: сховища, сейфи, металеві шафи та ящики, що використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. При цьому застосовуються оптико-електронні, ємнісні, акустичні, удароконтактні, теплові, електроконтактні, магнітоконтактні та омічні сповіщувачі.

На окремі рубежі охоронної сигналізації підключаються точкові електроконтактні та магнітоконтактні сповіщувачі (кнопки) тривожної сигналізації, що використовуються персоналом, який виконує операції з наркотичними засобами, для подачі сигналу «тривога» у разі нападу на об’єкт (приміщення) або при виникненні іншої загрози життю та здоров’ю людей.

2) Приміщення, які використовуються як аптечні склади, склади на фармацевтичних підприємствах для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку 1 таблиці IV Переліку приміщення, які використовуються для розроблення або виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку 1 таблиці IV Переліку, повинні бути обладнані багаторубіжними системами охоронної сигналізації з використанням сучасних технічних засобів.

Самостійний рубіж охоронної сигналізації — це умовний кордон у підохоронній зоні, що включає в себе відокремлені шлейфи (шлейф) охоронної сигналізації, інформація з яких виводиться окремо на ППК, та/або СПТС, та/або ПЦС.

Першим рубежем охоронної сигналізації захищають периметр будівельних конструкцій (вікна, двері, люки, вентиляційні канали, стіни, стелі, підлоги та інші елементи будівель, доступні для проникнення із зовні). Для захисту першого рубежу охоронної сигналізації рекомендується застосовувати сповіщувачі: точкові, електроконтактні і магнітоконтактні; поверхневі та лінійні омічні, оптико-електронні, інфрачервоні, поверхневі вібраційні й об’ємні акустичні.

Двері блокуються на відкривання і пролом. Вікна захищаються сигналізацією на відкривання і руйнування скла. Некапітальні стіни, стелі, місця вводу комунікацій — на пролом. Капітальні стіни, вентиляційні коробки — на руйнування та ударну дію.

Другим рубежем захищають внутрішні об’єми, площі та внутрішні двері приміщень. Для захисту другого рубежу охоронної сигналізації рекомендується застосовувати сповіщувачі: оптико-електронні, інфрачервоні радіохвильові, ультразвукові, точкові, електроконтактні і магнітоконтактні, лінійні та об’ємні.

Третім рубежем захищаються безпосередньо: сховища, сейфи, металеві шафи та ящики, що використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. При цьому застосовуються оптико-електронні, ємнісні, акустичні, удароконтактні, теплові, електроконтактні, магнітоконтактні та омічні сповіщувачі.

На окремі рубежі охоронної сигналізації підключаються точкові електроконтактні та магнітоконтактні сповіщувачі (кнопки) тривожної сигналізації, що використовуються персоналом, який виконує операції з наркотичними засобами, для подачі сигналу «тривога» у разі нападу на об’єкт (приміщення) або при виникненні іншої загрози життю та здоров’ю людей.

3) Приміщення, які використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку 1 таблиці IV Переліку в ЛПЗ та закладах ветеринарної медицини (крім зазначених у підпункті 4 пункту 1 розділу ІІ); повинні бути обладнані сигналізацією, що захищає будівельні конструкції периметрів приміщень: віконні та дверні отвори, вентиляційні канали, теплові вводи та інші елементи приміщення, які доступні для проникнення із зовнішнього боку.

Двері блокуються на відкривання і пролом. Вікна захищаються сигналізацією на відкривання і руйнування скла. Некапітальні стіни, стелі, місця вводу комунікацій — на пролом. Капітальні стіни, вентиляційні коробки – на руйнування та ударну дію з виведенням сигналу «тривога» на пульти централізованого спостереження поліції охорони.

4) Приміщення, які використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку 1 таблиці IV Переліку в аптеках, дільничних лікарнях, лікарських амбулаторіях, сільських лікарських амбулаторіях, амбулаторіях сімейної медицини, відділеннях (постах) ЛПЗ; у вимірювальних, діагностичних лабораторіях; лабораторіях ветеринарної медицини; науково-дослідних інститутах, навчальних закладах; у лабораторіях контролю якості; у фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, повинні бути обладнані засобами автономної сигналізації, що захищають внутрішні об’єми і площі приміщень, сейфи (металеві шафи), що використовуються для зберігання, з виведенням сигналу «тривога» на пульти централізованого спостереження або місцеві звукові та світлові сигналізатори.

5) Приміщення, які використовуються для зберігання прекурсорів списку 2 таблиці IV Переліку; приміщення, які використовуються для розроблення або виробництва і використання прекурсорів списку 2 таблиці IV Переліку (крім указаних у підпункті 6 пункту 1 розділу ІІ), повинні бути обладнані сигналізацією, що захищає будівельні конструкції периметрів приміщень: віконні та дверні отвори, вентиляційні канали, теплові вводи та інші елементи приміщення, які доступні для проникнення із зовнішнього боку.

Двері блокуються на відкривання і пролом. Вікна захищаються сигналізацією на відкривання і руйнування скла. Некапітальні стіни, стелі, місця вводу комунікацій — на пролом. Капітальні стіни, вентиляційні коробки на руйнування і ударну дію з виведенням сигналу «тривога» на пульти централізованого спостереження або місцеві звукові та світлові сигналізатори.

6) Приміщення, які використовуються для зберігання прекурсорів списку 2 таблиці IV Переліку за умови місячного обсягу запасу цих речовин не більше ніж 15 кг (л), повинні бути обладнані засобами автономної сигналізації, що захищають внутрішні об’єми і площі приміщень, сейфи (металеві шафи), що використовуються для зберігання, з виведенням сигналу «тривога» на пульти централізованого спостереження або місцеві звукові й світлові сигналізатори.

7) Приміщення, які використовуються для здійснення господарської діяльності, пов’язаної зі зберіганням і знищенням нарковмісних рослин, повинні бути обладнані:

системою охоронної сигналізації, що захищає будівельні конструкції периметрів приміщень, внутрішні об’єми і площі приміщень з підключенням до пультів централізованого спостереження поліції охорони. У разі відсутності технічної можливості підключення систем охоронної сигналізації до пультів централізованого спостереження поліції охорони — засобами автономної сигналізації з виводом тривожних оповіщень на звукові та світлові оповіщувачі (зазначена вимога не поширюється на зберігання та знищення рослин роду коноплі для промислових цілей за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка);

місцем для зважування готової продукції та пожнивних залишків з вагами, які пройшли щорічну перевірку в регіональних підрозділах Держспоживстандарту України;

стаціонарним місцем для спалювання нарковмісних рослин та їх пожнивних залишків.

2. Оснащення місць концентрації відкритого типу (об’єктів):

1) Місця концентрації відкритого типу, які використовуються для обігу прекурсорів списку 2 таблиці IV Переліку повинні бути обладнані:

стаціонарною огорожею, що обмежує вільний доступ;

пропускними пунктами;

освітленням.

2) Місця концентрації відкритого типу, які використовуються для здійснення господарської діяльності, пов’язаної з культивуванням нарковмісних рослин, за винятком рослин роду коноплі для промислових цілей за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка, охороняються і обладнуються:

спостережними вишками, які встановлюються з урахуванням рельєфу місцевості і висоти, що забезпечують всебічний візуальний контроль як між персоналом охорони, так і за територією поля, що охороняється;

контрольно-слідовою смугою. Для зручності забезпечення надійної охорони, прийому-здачі поста (маршруту), контролю за проникненням на територію поля сторонніх осіб периметр території поля оборюється та боронується, ширина боронованої смуги повинна складати не менше 1 м;

обмежувальними пристроями для проїзду сторонніх транспортних засобів;

покажчиками з написом на підходах до території поля, що охороняється, установлюються добре видимі покажчики написом, наприклад: «Прохід (проїзд) заборонено (закрито)», «Об’єкт охороняється».

3) Місця концентрації відкритого типу, які використовуються для здійснення господарської діяльності, пов’язаної зі зберіганням і знищенням нарковмісних рослин, за винятком рослин роду коноплі для промислових цілей за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка, повинні охоронятися згідно з порядком, що встановлюється МВС, і бути обладнані:

контрольно-пропускними пунктами;

огорожею, яка по периметру території не повинна мати зовнішніх виступів, заглиблень та зайвих загинів і поворотів, що обмежують спостереження та ускладнюють застосування систем охоронної сигналізації. Висота зовнішньої огорожі території має становити не менше 2 м та не повинна мати лазів, проломів, інших пошкоджень, а також дверей, воріт, хвірток тощо, які не замикаються;

освітленням. При цьому стовпи ліній електропередач та освітлення не повинні межувати з огорожею, а знаходитися на відстані не менше 2 м від неї;

місцем для зважування готової продукції та пожнивних залишків з вагами, які пройшли щорічну перевірку в регіональних підрозділах Держспоживстандарту України;

стаціонарним місцем для спалювання нарковмісних рослин, за винятком рослин роду коноплі для промислових цілей за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка та їх пожнивних залишків.

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних міністрові органів влади
та моніторингу МВС
В.Є. Боднар
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті