Наказ МОЗ України від 28.02.2017 р. № 191

06 Березня 2017 12:43 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 28.02.2017 р. № 191
Про створення Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України

Відповідно до пункту 8 Типового положення про Громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

НАКАЗУЮ:

1. Утворити та затвердити склад Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України (далі — Ініціативна група), що додається.

2. Затвердити Положення про Ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України, що додається.

3. Відділу забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу:

1) забезпечити інформаційний супровід діяльності Ініціативної групи шляхом оприлюднення протоколів засідань, інформаційних повідомлень та інших матеріалів, розроблених Ініціативною групою, на офіційному веб-сайті МОЗ України;

2) визначити працівника відділу забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу, відповідального за облік, збереження та підготовку документів в окремому приміщенні, виділеному для роботи Ініціативної групи, та забезпечити організацію проведення її засідань.

4. Сектору охорони праці та матеріально-технічного забезпечення (Заболотний В.В.) забезпечити надання окремого приміщення, обладнаного офісною технікою та засобами зв’язку, для роботи Ініціативної групи.

5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 06 лютого 2015 року № 57 «Про створення Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України»

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра
У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 28.02.2017 р. № 191

Склад Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України

Прізвище, ім’я, по батькові Представництво
Пономарьова Оксана Валеріївна Міжнародний благодійний фонд «Рес.Публіка»
Литовченко Ірина Андріївна Благодійний фонд «Таблеточки»
Мєзєнцов Василь Олександрович БО Благодійний Фонд «Об’єднання волонтерів Запоріжжя»
Коваль Олександра Володимирівна Благодійний фонд «Свої»
Сухорукова Оксана Сергіївна Всеукраїнська громадська організація «Свої»
Савченко Ірина Еммануїлівна Громадська організація «Ініціатива Е+»
Фльонц Володимир Вікторович Громадська організація «Електронна Демократія»
Александрова Оксана Володимирівна Громадська організація «Асоціація хворих на легеневу гіпертензію»
Заморська Тетяна Іванівна Міжнародна громадська організація «Дерматологи — Дітям»
Кулеша Тетяна Григорівна Громадська спілка «Орфанні захворювання України»
Іонов Максим Миколайович Первинна профспілкова організація Київської міської станції швидкої медичної допомоги Вільної профспілки медичних працівників України (за згодою)
Михайленко Поліна Михайлівна Головний спеціаліст Відділу забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу
Бобрик Іванна Іванівна Головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дитячому населенню Управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного департаменту
Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції
О. Сивак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 28.02.2017 № 191

ПОЛОЖЕННЯ
про Ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України

I. Загальні положення

1. Ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування Гро­мадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України (далі — Ініціативна група) — це тимчасове об’єднання зацікавлених представників інститутів грома­дянського суспільства (далі — ІГС) та представників структурних підрозділів МОЗ України, яке створюється для забезпечення організації підготовки та про­ведення установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України (далі — Установчі збори).

2. Ініціативна група у своїй діяльності керується Конституцією та закона­ми України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року N 996 «Про забезпечення участі громадсь­кості у формуванні та реалізації державної політики» зі змінами та доповнен­нями, цим Положенням та нормативно-правовими актами, які регулюють діяль­ність ІГС.

3. Членство представників ІГС у складі Ініціативної групи є добровільним на підставі поданих та офіційно зареєстрованих у МОЗ України заяв від ІГС.

4. До складу Ініціативної групи може увійти не більше 35 осіб:

представники ІГС, діяльність яких пов’язана зі сферою охорони здоров’я (за­хист прав пацієнтів, прав медичних працівників, інформаційно-просвітницька діяльність, благодійна допомога тощо), контролем дотримання антикорупційно- го та люстраційного законодавства;

представники структурного підрозділу МОЗ України, на який покладено коор­динацію роботи з питань співпраці з громадськістю.

II. Мета та завдання

1. Здійснення організаційних заходів з підготовки та проведення Установ­чих зборів для формування Громадської ради при МОЗ України.

2. Розробка процедури проведення Установчих зборів (визначення дати проведення, етапів підготовки зборів, формату заяви та за потреби додатків до неї, встановлення порядку проведення установчих зборів, визначення порядку і способу проведення рейтингового голосування, обговорення пропозицій щодо інших організаційних питань).

3. Організація збору заяв ІГС, які виявили бажання брати участь у роботі Громадської ради та (за рішенням Ініціативної групи) інформації про кандида­тури, внесені ІГС.

4. Аналітичне узагальнення поданих заяв і документів від ІГС та презен­тація аналітичного звіту на Установчих зборах.

5. Розробка порядку денного Установчих зборів, розробка порядку прове­дення рейтингового голосування та інших документів, необхідних для організа­ції та проведення Установчих зборів.

6. Підготовка та затвердження списку учасників Установчих зборів.

7. Забезпечення відкритості і прозорості діяльності процесу підготовки і проведення Установчих зборів.

III. Організація діяльності Ініціативної групи

1. Діяльність та координацію взаємодії з МОЗ України Ініціативної групи забезпечує Голова Ініціативної групи, який:

обирається з числа представників ІГС шляхом відкритого голосування 2/3 го­лосів загального складу Ініціативної групи під час першого засідання цієї групи;

організовує планування діяльності та проведення засідань Ініціативної групи;

безпосередньо керує роботою секретаріату Ініціативної групи;

звітує перед членами Ініціативної групи про хід підготовки до проведення Установчих зборів на усіх етапах підготовки до проведення Установчих зборів та на Установчих зборах.

2. Секретаріат Ініціативної групи

обирається у кількості 3 осіб з числа представників ІГС шляхом відкритого го­лосування 2/3 голосів загального складу Ініціативної групи під час першого за­сідання цієї групи;

забезпечує опрацювання, облік, зберігання заяв ІГС, які виявили бажання брати участь у роботі Громадської ради;

готує та подає в установленому порядку для оприлюднення на офіційному веб-сайті МОЗ України протоколи засідань Ініціативної групи;

забезпечує інформаційно-аналітичний супровід діяльності Ініціативної групи та проведення Установчих зборів.

3. Лічильна комісія обирається з числа представників ІГС шляхом відкри­того голосування 2/3 голосів загального складу Ініціативної групи під час пер­шого засідання цієї групи у кількості 2 осіб.

IV. Права та обов’язки членів Ініціативної групи

1. Члени Ініціативної групи мають однакові права та несуть рівну відпові­дальність за свої дії.

2. Отримують інформацію про діяльність інститутів громадянського сус­пільства та обирають учасників установчих зборів.

3. Виконують доручення керівника Ініціативної групи за результатами за­сідань.

4. Надають пропозиції з питань організації проведення установчих зборів.

5. Здійснюють аналіз результатів роботи Ініціативної групи.

6. Беруть особисту участь в установчих зборах.

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції
О. Сивак
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті