Проект «Про затвердження Порядку маркування лікарських засобів шрифтом Брайля»

ПОВІДОМЛЕННЯ

Міністерством охорони здоров’я України на публічне обговорення виноситься проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку маркування лікарських засобів шрифтом Брайля».

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо проекту надсилати до 20.06.2010 р. у письмовому та/або електронному вигляді за адресами:

03151, Київ, вул. Ушинського, 40, тел. +38 (044) 498–43–54, guseva@pharma-center.kiev.ua — ДП «Державний фармакологічний центр» Міністерства охорони здоров’я України;

01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, mail@dkrp.gov.ua — Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

1. Аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Для врегулювання проблеми забезпечення сліпих та осіб, які недобачають, інформацією про лікарські засоби Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про лікарські засоби» (щодо маркування лікарських засобів шрифтом Брайля)». Внесені зміни набули чинності з 01.01.2010 р. Іншим Законом до статті 12 були внесені деякі уточнення щодо повноважень Міністерства охорони здоров’я України щодо визначення лікарських засобів, упаковка яких не маркується шрифтом Брайля або шрифтом Брайля зазначається тільки назва лікарського засобу.

2. Цілі державного регулювання

За статистичними даними в Україні кількість сліпих та осіб, які недобачають коливається від 45 до 50 тис., у тому числі кількість повністю сліпих коливається від 10 до 20 тис. Зазначені особи позбавлені можливості самостійно отримувати інформацію про лікарські засоби при їх застосуванні, оскільки на упаковці лікарського засобу не має маркувань нанесених шрифтом Брайля, як це прийнято у світовій практиці.

Для врегулювання проблеми забезпечення сліпих та осіб, які недобачають, інформацією про лікарські засоби Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про лікарські засоби « (щодо маркування лікарських засобів шрифтом Брайля)». Реалізація положень зазначеного закону потребує визначення Порядку маркування лікарських засобів шрифтом Брайля, що забезпечить вдосконалення процедури проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення.

Запропоновані проектом наказу зміни щодо маркування лікарських засобів відповідають нормам міжнародного права та гармонізовані до положень Європейського законодавства, оскільки Директивою 2001/83/ЄС Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу щодо лікарських засобів, призначених для людини (з урахуванням змін, внесених Директивою 2004/27/ЄС до ст. 54(а) та 56 (а), передбачено, що на упаковці кожного лікарського засобу шрифтом Брайля повинно бути зазначено: назва лікарського засобу, доза та лікарська форма. Але у кожному випадку обсяг інформації (крім назви лікарського засобу) має визначатися підзаконними нормативно-правовими актами.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час розробки проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку маркування лікарських засобів шрифтом Брайля» були розглянуті такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

1. Внести доповнення до наказу МОЗ України від 26 серпня 2005 р. № 426 «Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення» приписи щодо вимог до маркування лікарських засобів шрифтом Брайля. У цьому випадку виникне проблема реалізації норми закону, оскільки не буде визначено конкретного Порядку до маркування, щодо типу шрифту, мови, можливості скорочень тощо. Отже, проблему забезпечення сліпих та осіб, які недобачають, інформацією про лікарські засоби, яка необхідна їм при застосуванні лікарського засобу, не буде врегульовано.

На підставі вищевикладеного зроблено висновок, що від такої альтернативи слід відмовиться, оскільки не будуть досягнені цілі прийняття розробленого проекту акту.

2. Залишити без уточнення Порядку реалізації приписи ст. 12 Закону України «Про лікарські засоби». У цьому випадку виникне проблема реалізації норми закону, оскільки не буде уніфікованого підходу до маркування лікарських засобів шрифтом Брайля. Отже, такий альтернативний спосіб вирішення проблеми забезпечення сліпих та осіб, які недобачають не буде врегульовано.

3. Підготувати окремий наказ щодо Порядку нанесення на вторинну упаковку лікарського засобу, який застосовується в амбулаторних умовах незалежно від виду пакування, лікарської форми, фасування та дозування лікарського засобу інформації про лікарський засіб, виконаної шрифтом Брайля. На наш погляд, такий спосіб є єдиним шляхом врегулювання порядку забезпечення сліпих та осіб, які недобачають адекватною їх можливостям інформацією.

Реалізація положень поданого проекту наказу, у разі його прийняття, стане ефективним інструментом правового врегулювання існуючої проблеми, вдосконалить механізм державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, визначений п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376 та не потребуватиме внесення змін до інших нормативно-правових актів України у сфері обігу лікарських засобів.

4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми і відповідні заходи

Предметом правового регулювання акта є відносини у сфері забезпечення сліпих та осіб, які недобачають інформацією про лікарський засіб, виконаною шрифтом Брайля. Проектом наказу у відповідності із Законом України «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про лікарські засоби « (щодо маркування лікарських засобів шрифтом Брайля)» пропонується на зовнішній упаковці лікарського засобу зазначати шрифтом Брайля назву лікарського засобу, дозування та лікарську форму з метою забезпечення доступності інформації про лікарські засоби для сліпих і осіб, які недобачають, що значно полегшить цим особам їх застосування при лікуванні. Положення запропонованого проекту визначають Порядок маркування лікарських засобів, яким для виробників уніфікована процедура нанесення відповідного тексту шрифтом Брайля, зокрема:

  • маркування шрифтом Брайля має наноситися на вторинну упаковку лікарського засобу, який застосовується в амбулаторних умовах незалежно від виду пакування, лікарської форми, фасування та дозування лікарського засобу;
  • маркування шрифтом Брайля упаковок лікарських засобів повинно бути викладене українською і/або російською мовами залежно від мови маркування. Це не виключає можливості надання відомостей декількома мовами, одна з яких мова виробника, за умови, що в тексті всіма мовами буде наведена ідентична інформація;
  • з метою стандартизації типу літер Брайля рекомендується використовувати шрифт Марбург Медіум — особливий шрифт Брайля для упаковок лікарських засобів;
  • маркування слід наносити нескороченою системою Брайля, в якій кожний знак Брайля становить окрему літеру алфавіту, знак пунктуації, число тощо;
  • скорочену систему Брайля з буквенними комбінаціями можна використовувати на упаковках невеликого об’єму (до 10 мл);
  • за бажанням заявника шрифт Брайля може наноситися на упаковку за допомогою прозорого стикера або етикетки за умови нанесення їх в процесі виробництва.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акт.

Соціально-економічні та інші результати впровадження запропонованого акта, у разі його прийняття, пов’язані із сприянням соціальній адаптації сліпих та осіб, які недобачають, в частині отримання інформації про лікарські засоби при їх застосуванні, а також гармонізації українського законодавства про лікарські засоби до вимог міжнародного законодавства.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави: Забезпечення доступності інформації про лікарські засоби для сліпих і осіб, які недобачають, що значно полегшить цим особам їх застосування при лікуванні. Відсутні
Сфера інтересів суб’єктів господарювання: Запропонований Порядок вбачається достатнім для всіх виробників, щоб вчасно і в повному обсязі виконати вимоги Закону щодо маркування шрифтом Брайля. Відсутні
Сфера інтересів громадян: Прийняття запропонованого законопроекту сприятиме соціальній адаптації сліпих та осіб, які недобачають, в частині отримання інформації про лікарські засоби при їх застосуванні Відсутні

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Акт набирає чинності з дня опублікування. Дія регуляторного акта терміном не обмежена.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прогнозовані показники результативності регуляторного акта:

а) Розмір надходження до державного та місцевих бюджетів цільових фондів — реалізація акта не передбачає додаткових надходжень та втрат до державного та місцевих бюджетів.

б) Кількість суб’єктів господарювання, та/або фізичних осіб, на які поширюватиметься дія акта — дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які на зовнішній упаковці для лікарських засобів наносять інформацію шрифтом Брайля.

в) Розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — запропонований акт не вимагає від суб’єктів господарювання додаткових витрат.

г) Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — термін випуску в обіг на ринок лікарських засобів із інформацією, поданою шрифтом Брайля, не зміниться з прийняттям акта.

ґ) Рівень поінформоності суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб оцінюється як середній, оскільки запропоновані зміни, розміщені на сайтах ДП «Державний фармакологічний центр» www.pharma-center.kiev.ua та Міністерства охорони здоров’я України www.moz.gov.ua.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до початку набуття ним чинності. Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. Відстеження результативності акта буде проводитись шляхом аналізу заяв щодо внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, безпечності та якості лікарських засобів, опитування суб’єктів господарювання, зайнятих у сфері обігу лікарських засобів.

Заступник Міністра О.П. Гудзенко

Проект

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від__________ 2010 р. № ________

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ МАРКУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ

На виконання Закону України «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про лікарські засоби» (щодо маркування лікарських засобів шрифтом Брайля), з метою вдосконалення процедури проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення

НАКАЗУЮ:

  • Затвердити Порядок маркування лікарських засобів шрифтом Брайля, що додається.
  • Директору Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров’я Ю.Б. Константінову забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
  • Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О.П. Гудзенка.
  • Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр Митник З.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров’я України

«____» ____________ 2010 р. № ______

ПОРЯДОК МАРКУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ

1. Загальні положення

1.1. Порядок нанесення маркування лікарських засобів шрифтом Брайля (далі — Порядок) спрямований на організацію виконання статті 12 Закону України «Про лікарські засоби» (далі — Закон) та розроблений з метою визначення процедури внесення змін до реєстраційних матеріалів, пов’язаних із введенням у дію вказаної статті Закону, а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення.

1.2. Порядок розроблений з урахуванням положень Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2004/27/ЕС від 31.03.2004 р. та Рекомендацій щодо читабельності етикетки та листка-вкладиша лікарського засобу для застосування у людини (від 12.01.2009 р.).

1.3. Введення в дію Порядку покладено на Державне підприємство «Державний фармакологічний центр» МОЗ України (далі — Центр).

2. Визначення термінів

2.1. Назва лікарського засобу — назва, дана лікарському засобу, яка може бути вигаданою заявником (виробником), загальноприйнятою або науковою, поряд з назвою торгової марки або фірми-виробника; назва, вигадана виробником, не повинна бути подібною до загальноприйнятої назви.

2.2. Первинна упаковка — контейнер або інша форма упаковки, яка безпосередньо контактує з лікарським засобом.

2.3. Вторинна упаковка — упаковка, у яку вміщена первинна упаковка.

2.4. Препарат обмеженого застосування (препарат-сирота) — лікарський засіб, що призначений для діагностики, профілактики чи лікування рідкісного захворювання, тобто захворювання, що загрожує життю, чи призводить до втрати працездатності зазвичай не більше 5 осіб з кожних 10 тис. жителів на момент подання заяви про державну реєстрацію. До препаратів обмеженого застосування застосовується окрема процедура реєстрації.

2.5. Радіофармацевтичний лікарський засіб — будь-який лікарський засіб, який в готовому для застосування стані містить один або декілька радіонуклідів (радіоактивних ізотопів), уведених до нього з медичною метою.

3. Вимоги щодо нанесення маркування шрифтом Брайля

3.1. Маркування шрифтом Брайля має наноситись на вторинну упаковку лікарського засобу, який застосовується в амбулаторних умовах незалежно від виду пакування, лікарської форми, фасування та дозування лікарського засобу.

3.2. Маркування шрифтом Брайля упаковок лікарських засобів повинно бути викладене українською і/або російською мовою залежно від мови маркування. Це не виключає можливості надання відомостей декількома мовами, одна з яких мова виробника, за умови, що в тексті усіма мовами буде наведена ідентична інформація.

3.3. З метою стандартизації типу літер Брайля рекомендується використовувати шрифт Марбург Медіум — особливий шрифт Брайля для упаковок лікарських засобів.

3.4. Маркування слід наносити нескороченою системою Брайля, у якій кожний знак Брайля становить окрему літеру алфавіту, знак пунктуації, число тощо.

3.5. Скорочену систему Брайля з буквеними комбінаціями можна використовувати на упаковках невеликого об’єму (до 10 мл).

3.6. За бажанням заявника шрифт Брайля може наноситись на упаковку за допомогою прозорого стикера або етикетки за умови нанесення їх в процесі виробництва.

3.7. Маркування шрифтом Брайля включає: назву лікарського засобу, а за умови критеріїв викладених нижче, дозу діючої речовини та лікарську форму.

3.8. У маркуванні лікарських засобів, які існують тільки в одному дозуванні та лікарській формі, а також рослинних лікарських засобів шрифтом Брайля зазначається тільки торгова назва.

3.9. Доза лікарського засобу зазначається, якщо лікарський засіб існує в більш ніж одній дозі та у випадку комбінованих лікарських засобів генериків або фіксованих комбінацій, коли хоча б одна з діючих речовин буває з різною силою дії.

3.10. Лікарська форма препарату наноситься шрифтом Брайля у разі, коли лікарський засіб має декілька подібних форм випуску і це важливо при застосуванні (сироп, еліксир; таблетки, таблетки для жування). За необхідністю лікарська форма може наноситись у вигляді скороченої назви згідно Додатку.

3.11. У випадку, коли лікарській засіб призначений для певної категорії пацієнтів за бажанням заявника така інформація може додатково наноситися шрифтом Брайля (наприклад «для дітей»).

3.12. За бажанням заявника назва лікарського засобу шрифтом Брайля може наноситись на всіх зовнішніх компонентах/частинах упаковки.

3.13. Розміщення написів шрифтом Брайля на упаковці лікарського засобу та спосіб нанесення не регламентується, однак нанесене маркування повинне легко читатися.

3.14. Маркування шрифтом Брайля не обов’язкове для лікарських засобів, які застосовуються тільки акредитованими спеціалістами (зазвичай препарати-сироти, лікарські засоби для парентерального введення, радіофармацевтичні лікарські засоби тощо).

Директор департаменту
регуляторної політики у сфері
обігу лікарських засобів та продукції
в системі охорони здоров’я
Ю.Б. Константінов

Додаток
до Порядку маркування лікарських засобів
шрифтом Брайля

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНИХ НАЗВ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ

Стандартна назва Скорочений термін Скорочена назва для нанесення шрифтом Брайля
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ОРАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Краплі оральні, розчин Краплі оральні Крап орал
Краплі оральні, суспензія Краплі оральні Сусп
Краплі оральні, емульсія Краплі оральні Емул
Рідина оральна Рідина оральна рід орал
Розчин оральний Рідина оральна рід орал
Суспензія оральна Рідина оральна Сусп орал
Емульсія оральна Рідина оральна Емул орал
Гель оральний Гель орал
Паста оральна Паста орал
Порошок для орального розчину Прш орал
Порошок для оральної суспензії Прш орал
Гранули для орального розчину Гран орал
Гранули для оральної суспензії Гран орал
Порошок та розчинник для орального розчину Прш орал
Порошок та розчинник для оральної суспензії Прш розчин сусп
Сироп сироп
Порошок для сиропу Прш сироп
Гранули для сиропу Гран сироп
Таблетки розчинні Таб
Таблетки, що диспергуються Таб
Чай трав’яний Чай
Порошок оральний Прш орал
Чай трав’яний розчинний чай
Порошок шипучий Прш шипуч
Гранули Гран
Гранули шипучі Гран шипуч
Гранули гастрорезистентні, або Гранули кишково-розчинні Гран
Гранули пролонгованої дії Гран
Гранули з модифікованим вивільненням Гран
Кахета, або Облатка кахета
Капсули тверді Капс
Капсули м’які Капс
Капсули гастрорезистентні тверді, або Капсули кишково-розчинні тверді Капс
Капсули гастрорезистентні м’які, або Капсули кишково-розчинні м’які Капс
Капсули жувальні м’які Капс жув
Капсули пролонгованої дії тверді Капс
Капсули пролонгованої дії м’які Капс
Капсули з модифікованим вивільненням тверді Капс
Капсули з модифікованим вивільненням м’які Капс
Таблетки Таб
Таблетки, вкриті оболонкою Таб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою Таб
Таблетки шипучі Таб шипуч
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині Таб
Ліофілізат оральний Ліофілізат орал
Таблетки гастрорезистентні, або Таблетки кишковорозчинні Таб
Таблетки пролонгованої дії Таб
Таблетки з модифікованим вивільненням Таб
Таблетки жувальні Таб жув
Гумка жувальна лікувальна Гумка жув
Гумка оральна Гумка орал
Пілюлі пілюл
Таблетки шипучі для приготування розчину для перорального застосування Таб шипуч розчин
Гранулi для приготування розчину для перорального застосування Гран розчин
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ, АБО ОРОМУКОЗНІ
Обполіскувач для горла, розчин Обпл горл
Обполіскувач для горла, концентрат Обпл горл
Обполіскувач, порошок Обпл прш
Обполіскувач, таблетки Обпл таб
Розчин для ротової порожнини, або Розчин оромукозний Рідина для ротової порожнини, або Рідина оромукозна Рід рот
Суспензія для ротової порожнини, або Суспензія оромукозна Рідина для ротової порожнини, або Рідина оромукозна Рід рот
Краплі для ротової порожнини, або Краплі оромукозні Крап рот
Спрей для ротової порожнини, або Спрей оромукозний Спрей рот
Спрей сублінгвальний Спрей
Промивка для рота, розчин
Промивка для рота, таблетки
Розчин гінгівальний, або Розчин для ясен Розч ясен
Гель для ротової порожнини, або Гель оромукозний Гель рот
Паста для ротової порожнини, або Паста оромукозна Паста рот
Гель гінгівальний, або Гель для ясен Гель ясен
Паста гінгівальна, або Паста для ясен Паста ясен
Капсули для ротової порожнини, або Капсули оромукозні Капс
Таблетки сублінгвальні Таб
Таблетки мукоадгезивні букальні Таб
Таблетки букальні Таб
Льодяники Льод
Льодяники пресовані Льодяники Льод
Пастилки Пастил
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ
Вкладка дентальна, або Вкладка зубна Вклад зуб
Порошок дентальний, або Порошок зубний Прш зуб
Розчин дентальний, або Розчин зубний Рідина дентальна, або Рідина зубна Рід зуб
Суспензія дентальна, або Суспензія зубна Рідина дентальна, або Рідина зубна Рід зуб
Емульсія дентальна, або Емульсія зубна Рідина дентальна, або Рідина зубна Рід зуб
Паста зубна Паста зуб
Гель періодонтальний Гель періодон
Вкладка періодонтальна Вкладка періодон
НАШКІРНІ ТА ТРАНСДЕРМАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ
Добавка до ванн Доб ванн
Крем Крем
Гель Гель
Мазь Мазь
Паста нашкірна Паста шкір
Пластир лікувальний Пласт
Піна нашкірна Піна шкір
Шампунь Шамп
Спрей нашкірний, розчин Спрей нашкірний Спрей шкір
Спрей нашкірний, суспензія Спрей нашкірний Спрей шкір
Спрей нашкірний, порошок Спрей нашкірний Спрей шкір
Рідина нашкірна Рід шкір
Розчин нашкірний Рідина нашкірна Рід шкір
Концентрат нашкірний для розчину
Суспензія нашкірна Рідина нашкірна Рід шкір
Емульсія нашкірна Рідина нашкірна Рід шкір
Порошок нашкірний Прш шкір
Розчин для іонофореза
Пластир трансдермальний пласт
Колодій Колодій
Лак для нігтів лікувальний Лак
Припарка Припарка
Палички нашкірні Пал шкір
Губка нашкірна Губка
Пов’язка просочена Повяз
ОЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
Крем очний Крем оч
Гель очний Гель оч
Мазь очна Мазь оч
Краплі очні, розчин Краплі очні Крап оч
Краплі очні, суспензія Краплі очні Крап оч
Краплі очні, порошок та розчинник для розчину
Краплі очні, порошок та розчинник для суспензії
Краплі очні, пролонгованої дії Крап оч
Лосьйон очний Лос оч
Вкладка офтальмологічна Вкладка офт
ВУШНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
Крем вушний Крем вуш
Гель вушний Гель вуш
Мазь вушна Мазь вуш
Краплі вушні, розчин Краплі вушні Крап вуш
Краплі вушні, суспензія Краплі вушні Крап вуш
Краплі вушні, емульсія Краплі вушні Крап вуш
Краплі вушні, порошок та розчинник для суспензії
Порошок вушний Прш вуш
Спрей вушний, розчин Спрей вушний Спрей вуш
Спрей вушний, суспензія Спрей вушний Спрей вуш
Спрей вушний, емульсія Спрей вушний Спрей вуш
Промивка вушна, розчин Промивка вушна Промив вуш
Промивка вушна, емульсія Промивка вушна Промив вуш
Тампони вушні Тамп вуш
Палички вушні Палич вуш
НАЗАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
Крем назальний Крем назал
Гель назальний Гель назал
Мазь назальна Мазь назал
Краплі назальні, розчин Краплі назальні Крап назал
Краплі назальні, суспензія Краплі назальні Крап назал
Краплі назальні, емульсія Краплі назальні Крап назал
Порошок назальний Прш назал
Спрей назальний, розчин Спрей назальний Спрей назал
Спрей назальний, суспензія Спрей назальний Спрей назал
Спрей назальний, емульсія Спрей назальний Спрей назал
Промивка назальна Промив назал
Палички назальні Палич назал
ВАГІНАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
Крем вагінальний Крем ваг
Гель вагінальний Гель ваг
Мазь вагінальна Мазь ваг
Піна вагінальна Піна ваг
Розчин вагінальний Рідина вагінальна Розч ваг
Суспензія вагінальна Рідина вагінальна Сусп Ваг
Емульсія вагінальна Рідина вагінальна Емул ваг
Таблетки для вагінального розчину Таб ваг розчин
Песарій песарій
Капсули вагінальні тверді Капсули вагінальні Капс ваг
Капсули вагінальні м’які Капсули вагінальні Капс ваг
Таблетки вагінальні Таб ваг
Таблетки шипучі вагінальні Таб шипуч ваг
Тампони вагінальні лікувальні Тамп ваг лік
Система доставки вагінальна
РЕКТАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
Крем ректальний Крем рект
Гель ректальний Гель рект
Мазь ректальна Мазь рект
Піна ректальна Піна рект
Розчин ректальний Клізма клзм
Суспензія ректальна Клізма клзм
Емульсія ректальна Клізма клзм
Концентрат для ректального розчину
Порошок для ректального розчину
Порошок для ректальної суспензії
Таблетки для ректального розчину
Таблетки для ректальної суспензії
Супозиторії супоз
Капсули ректальні Капсули м’які Капс рект
Тампони ректальні Тамп рект
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ
Розчин для розпилення Розч розп
Суспензія для розпилення Рідина для інгаляцій Сусп розп
Порошок для суспензії для розпилення
Порошок для розчину для розпилення
Емульсія для розпилення Рідина для інгаляцій Емул розп
Інгаляція під тиском, розчин Інгаляція під тиском Інгал
Інгаляція під тиском, суспензія Інгаляція під тиском Інгал
Інгаляція під тиском, емульсія Інгаляція під тиском Інгал
Порошок для інгаляцій
Порошок для інгаляцій, тверді капсули Порошок для інгаляцій
Порошок для інгаляцій, дозований Порошок для інгаляцій
Пари для інгаляцій, порошок Пари інг
Пари для інгаляцій, капсули Пари інг
Пари для інгаляцій, розчин Пари для інгаляцій Пари інг
Пари для інгаляцій, таблетки Пари для інгаляцій Пари інг
Пари для інгаляцій, мазь Пари для інгаляцій Пари інг
Пари для інгаляцій, рідина Пари для інгаляцій Пари інг
Газ для інгаляцій
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті