Додаток 24 до наказу Антимонопольного комітету України від 26.07.2017 р. № 607-ВК

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПОСАДУ ПРОВІДНОГО СПЕЦІАЛІСТА АНАЛІТИЧНОГО СЕКТОРУ ДЕПАРТАМЕНТУ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗСЛІДУВАНЬ РИНКІВ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ, ФАРМАЦЕВТИКИ ТА РИТЕЙЛУ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Загальні умови
Посадові обов’язки Участь у:
– аналітичному та статистичному узагальненні результатів роботи Департаменту;
– методичній та практичній координації роботи територіальних відділень з питань, що віднесені до компетенції сектору;
– підготовці проектів запитів на отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідних даних, що стосуються діяльності Департаменту;
– підготовці проектів відповідей на депутатські звернення та запити, звернення громадян, установ, підприємств та організацій з питань, що входять до компетенції Департаменту;
– вивченні, за результатами аналізу моніторингу засобів масової інформації, громадської думки з конкретних проблемних питань, що віднесені до повноважень Департаменту та внесення на цій основі пропозицій керівництву щодо висвітлення на офіційному сайті Комітету та територіальних відділень позиції з цих питань;
– підготовці презентацій, доповідей;
– підготовчо-організаційній роботі засідань, нарад, конференцій тощо.
Умови оплати праці посадовий оклад 4600 грн.
– надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
– надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду на постійній основі
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).
Документи приймаються до 18 год.00 хв. 17 серпня 2017 року
Дата, час і місце проведення конкурсу З 29 серпня до 4 вересня 2017 року о 09:00, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Якусевич Наталія Володимирівна, 520-06-39, yakusevich@amcu.gov.ua
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1 Освіта Освіта вища, юридична або економічна за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра
2 Знання законодавства Конституція України; закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про захист економічної конкуренції», «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про природні монополії», «Про публічні закупівлі» та інші закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, інші нормативно — правові акти у сфері захисту економічної конкуренції, які мають відношення до виконання службових обов’язків
3 Професійні чи технічні знання – володіння навичками роботи з документами;
– технологія адміністративної роботи;
– правила ділового етикету та ділової мови;
– вміння працювати з правовими базами даних;
– вміння працювати з великим обсягом інформації;
– аналітичне мислення;
– оцінювання та адаптація передового досвіду;
– вміння вирішувати комплексні завдання;
– комп’ютерна грамотність
4 Спеціальний досвід роботи не потребує
5 Знання сучасних інформаційних технологій впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне використання законодавчих та інших баз, необхідних для роботи
6 Особистісні якості – аналітичні здібності;
– дисципліна і системність;
– інноваційність та креативність;
– самоорганізація та орієнтація на розвиток;
– дипломатичність та гнучкість;
– вміння працювати в стресових ситуаціях;
– організація та контроль роботи