Програма «Доступні ліки»: оновлення реєстру та хід реалізації

В Україні триває реалізація урядової програми «Доступні ліки», яка стартувала 1 квітня 2017 р. Перелік міжнародних непатентованих найменувань (МНН) препаратів затверджено постановою КМУ від 09.11.2016 р. № 863. Він містить 21 МНН. 26 липня 2017 р. МОЗ України опублікувало оновлений реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, затверджений наказом МОЗ України № 856. До цього часу діяв реєстр, затверджений наказом МОЗ України від 03.04.2017 р. № 360 (далі — Реєстр). У даній публікації ми проаналізуємо зміни в реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, а також як змінилася структура споживання лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, та ціни на такі препарати. Аналіз споживання та цін проведено для реєстру, затвердженого наказом МОЗ № 360, оскільки в досліджуваний період діяв саме цей наказ. Під час підготовки матеріалу використано дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research».

РЕЄСТР ВІДШКОДУВАННЯ

Оновлений Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, містить 199 торгових назв препаратів, у той час як попередній реєстр налічував 157. При цьому із 42 торгових назв, на які розширився реєстр, — 33 препарати для лікування серцево-судинних захворювань, 5 — цукрового діабету II типу та 4 — бронхіальної астми.

У розрізі МНН в оновленому Реєстрі кількість препаратів амлодипіну збільшилася на 10 препаратів, на 7 збільшилася кількість препаратів бісопрололу, кількість метформіну збільшилася на 4 торгових назви. Для більшості МНН кількість торгових назв збільшилася, для деяких залишилася незмінною, і лише для препаратів сальбутамолу фіксується зменшення кількості препаратів на 1 одиницю.

Також слід зазначити, що в оновленому реєстрі збільшилася кількість препаратів, вартість яких відшкодовується повністю, та становить 32 препарати, у той час як у попередньому — 23. Це пов’язано з реєстрацією заявниками однакової ціни. Зокрема, повністю відшкодовуватимуться 7 препаратів амлодипіну та 4 препарати бісопрололу.

СПОЖИВАННЯ

Реалізація програми «Доступні ліки» стимулювала збільшення споживання препаратів, вартість яких підлягає відшкодуванню (рис. 1). Так, за період квітень–червень 2017 р. кількість споживаних DDD препаратів, включених до переліку МНН, затвердженого постановою КМУ від 09.11.2016 р. № 863, зросла більше ніж на 58,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому для лікарських засобів, які включені до Реєстру та вартість яких відшкодовується державою, цей показник становить більше 83,4%, тоді як для препаратів, вартість яких не відшкодовується, — 5,4% .

Рис. 1
 Динаміка аптечних продажів лікарських засобів у натуральному вираженні (DDD), включених до переліку МНН, у розрізі препаратів, вартість яких відшкодовується та не відшкодовується державою, за період з січня 2016 по червень 2017 р.
Динаміка аптечних продажів лікарських засобів у натуральному вираженні (DDD), включених до переліку МНН, у розрізі препаратів, вартість яких відшкодовується та не відшкодовується державою, за період з січня 2016 по червень 2017 р.

У грошовому вираженні темпи зростання споживання препаратів, включених до переліку МНН, становлять 29,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Для препаратів, які включені до Реєстру та вартість яких відшкодовується державою, цей показник підвищився на 62,7%, а для препаратів, вартість яких не відшкодовується, — на 6,4% (рис. 2).

Рис. 2
 Динаміка аптечних продажів лікарських засобів у грошовому вираженні, включених до переліку МНН, у розрізі препаратів, вартість яких відшкодовується та не відшкодовується державою, за період з січня 2016 по червень 2017 р.
Динаміка аптечних продажів лікарських засобів у грошовому вираженні, включених до переліку МНН, у розрізі препаратів, вартість яких відшкодовується та не відшкодовується державою, за період з січня 2016 по червень 2017 р.

Слід зауважити, що в червні 2017 р. споживання препаратів як у грошовому, так і в натуральному вираженні зменшилося порівняно з травнем 2017 р. При цьому зменшення відзначається як для відшкодовуваних, так і для невідшкодовуваних препаратів. Темпи зростання споживання в червні 2017 р. також знизилися порівняно з травнем.

У розрізі нозологій найбільш широко представлені лікарські засоби для терапії серцево-судинних захворювань. Споживання препаратів цієї групи, вартість яких відшкодовується державою, за період квітень–червень 2017 р. підвищилося в порівнянні з аналогічним періодом 2016 р. на 88,7%. Споживання ліків для терапії цукрового діабету II типу за той же період зросло на 70,8%, а препаратів для лікування бронхіальної астми — на 27,1% (рис. 3).

Рис. 3
 Динаміка аптечних продажів лікарських засобів у натуральному вираженні (DDD), вартість яких відшкодовується державою, у розрізі нозологій за період з січня 2016 по червень 2017 р.
Динаміка аптечних продажів лікарських засобів у натуральному вираженні (DDD), вартість яких відшкодовується державою, у розрізі нозологій за період з січня 2016 по червень 2017 р.

У грошовому вираженні темпи зростання споживання серцево-судинних препаратів, вартість яких відшкодовується державою, становлять 68,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, препаратів для терапії цукрового діабету II типу — 54,6%, а для препаратів для лікування бронхіальної астми — 50,9% (рис. 4).

Рис. 4
 Динаміка аптечних продажів лікарських засобів у грошовому вираженні, вартість яких відшкодовується державою, у розрізі нозологій за період з січня 2016 по червень 2017 р.
Динаміка аптечних продажів лікарських засобів у грошовому вираженні, вартість яких відшкодовується державою, у розрізі нозологій за період з січня 2016 по червень 2017 р.

ЦІНИ

Динаміка споживання свідчить, що в цілому темпи зростання споживання в упаковках випереджають такі в грошовому вираженні. Це обумовлено значним зростанням споживання препаратів, вартість яких відшкодовується державою, які значно дешевші за препарати, вартість яких не відшкодовується.

Cередньозважена вартість 1 DDD препаратів, вартість яких відшкодовується, у червні 2017 р. знизилася на 12,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. А для препаратів, які не підпадають під відшкодування, майже не змінилася (рис. 5). Загалом цей показник знизився на 19,6%. При цьому слід відзначити, що зниження середньозваженої вартості 1 DDD обумовлене не тільки зниженням ціни, а й перерозподілом споживання у бік дешевих препаратів, а також обмеженням націнок.

Рис. 5
 Динаміка середньозваженої роздрібної вартості 1 DDD лікарських засобів, включених до переліку МНН, у розрізі препаратів, вартість яких відшкодовується та не відшкодовується державою, за період з січня 2016 по червень 2017 р.
Динаміка середньозваженої роздрібної вартості 1 DDD лікарських засобів, включених до переліку МНН, у розрізі препаратів, вартість яких відшкодовується та не відшкодовується державою, за період з січня 2016 по червень 2017 р.

У розрізі нозологій серед препаратів, вартість яких відшкодовується державою, зниження середньозваженої вартості 1 DDD фіксується для препаратів для лікування серцево-судинних захворювань та цукрового діабету II типу. А для препаратів для лікування бронхіальної астми, навпаки, зафіксовано її зростання (рис. 6). При цьому слід зауважити, що зростання цього показника щодо препаратів для лікування бронхіальної астми обумовлено не підвищенням цін, а перерозподілом споживання у бік сучасних та більш дорогих препаратів.

Рис. 6
 Динаміка середньозваженої роздрібної вартості 1 DDD лікарських засобів, вартість яких відшкодовується державою, у розрізі нозологій за період з січня 2016 по червень 2017 р.
Динаміка середньозваженої роздрібної вартості 1 DDD лікарських засобів, вартість яких відшкодовується державою, у розрізі нозологій за період з січня 2016 по червень 2017 р.

ВИСНОВКИ

Як свідчить аналіз, реалізація програми «Доступні ліки» стимулювала зростання споживання препаратів, вартість яких повністю або частково відшкодовується державою. При цьому також фіксується зниження їх середньозваженої вартості.

На реалізацію програми «Доступні ліки» бюджетом на 2017 р. було передбачено 500 млн грн., а 13 липня Парламент ухвалив зміни до Державного бюджету України на 2017 р., які передбачають збільшення фінансування програми «Доступні ліки» на 200 млн грн. Наразі відповідний закон направлено на підпис Президенту України.

В оновленому Реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, збільшилася кількість торгових назв препаратів, а також кількість препаратів, вартість яких відшкодовується повністю. Однак кількість МНН та нозологій залишилися незмінними. Можливо, на тлі збільшення фінансування важливіше було б збільшити перелік МНН чи нозологій.

Окрім того, керівники аптечних закладів, які беруть участь у програмі, наголошують на збитковості реалізації препаратів, вартість яких підлягає відшкодуванню, та звертають увагу на необхідність збільшення торгової націнки. Наразі на сьогодні прораховуються такі варіанти, як фіксована вартість фармацевтичної послуги з відпуску лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, а також система регресивних націнок залежно від вартості препарату.

Таким чином, на сьогодні залишаються відкритими деякі питання, що свідчать про необхідність удосконалення програми.

Денис Кірсанов
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті