Наказ МОЗ України від 30.12.2016 р. № 634-к

07 Липня 2017 2:01 Поділитися

Документ втратив чинність

на підставі наказу МОЗ України

від 08.08.2017 р. № 913

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30.12.2016 р. № 634-к

Про затвердження тимчасового розподілу обов’язків між в. о. Міністра охорони здоров’я України та заступниками Міністра, Порядку взаємозаміщення в. о. Міністра охорони здоров’я України та заступників Міністра на час їх тимчасової відсутності

Відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», Закону України «Про державну службу», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 та на виконання пункту 4 Витягу з протоколу № 63 засідання Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Тимчасовий розподіл обов’язків між в. о. Міністра охорони здоров’я України та заступниками Міністра, що додається.
 2. Затвердити Порядок взаємозаміщення в. о. Міністра охорони здоров’я України та заступників Міністра на час їх тимчасової відсутності, що додається.
 3. Управлінню організаційного забезпечення роботи апарату розмістити цей наказ на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.
 4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.11.2016 № 554-к «Про затвердження тимчасового розподілу обов’язків між в. о. Міністра охорони здоров’я України та заступниками Міністра, Порядку взаємозаміщення в. о. Міністра охорони здоров’я України та заступників Міністра на час їх тимчасової відсутності»

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Підстава: Витяг з протоколу № 63 засідання Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року.

В.о. Міністра У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

30.12.2016 № 634-к

Тимчасовий розподіл обов’язків між в.о. Міністра охорони здоров’я України та заступниками Міністра

I. В.о. Міністра охорони здоров’я України Супрун Уляна

 1. В.о. Міністра охорони здоров’я України (далі – в.о. Міністра) виконує обов’язки Міністра Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ України) здійснює свою діяльність відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267 «Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України», реалізовує інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України, а також актів та доручень Кабінету Міністрів України.
 2. Спрямовує та координує діяльність:
 • Державної санітарно-епідеміологічної служби України (до завершення реорганізації);
 • Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
 1. Контролює діяльність:
 • Патронатної служби Міністра;
 • Управління правового забезпечення;
 • Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків;
 • Сектору мобілізаційної роботи та цивільного захисту;
 • Режимно-секретного сектору;
 • Департаменту управління персоналом та кадрової політики;
 • Управління аудиту та аналітики;
 • Колегії МОЗ України;

– Вченої медичної ради.

 1. Здійснює загальне керівництво консультативно-методичною та організаційною роботою в областях.
 2. Відповідно до покладених завдань:

1) визначає пріоритети роботи міністерства та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи міністерства, звіти про їх виконання;

2) в межах компетенції організовує та контролює виконання міністерством Конституції України, законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

3) забезпечує виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України;

4) вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника Міністра, заступника Міністра;

5) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату міністерства;

6) затверджує структуру апарату міністерства;

7) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції у разі вмотивованої відмови Г олови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної державної адміністрації (підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації) погодити призначення керівника територіального органу центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром, керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління цього міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується міністром, про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника;

8) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління цього міністерства, затверджує їхні положення (статути), здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності;

9) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря міністерства;

10) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю міністерства;

11) представляє міністерство у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

12) залучає за згодою керівників – державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції міністерства;

13) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство;

14) утворює комісії, робочі та експертні групи;

15) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

16) підписує накази міністерства;

17) дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату міністерства доручення;

18) здійснює інші повноваження відповідно законодавства.

 1. Відповідає за:

1) Організацію та контроль виконання апаратом міністерства:

 • Конституції та законів України;
 • актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
 • наказів міністерства та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітування про їх виконання;
 • виконання Закону України «Про громадські об’єднання».

2) Забезпечення реалізації державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті міністерства.

3) Взаємодію та співпрацю з інститутами громадянського суспільства: громадськими організаціями та їх об’єднаннями, фаховими товариствами та асоціаціями; благодійними організаціями; Громадською радою при МОЗ України.

4) Здійснення аналітичного та організаційного забезпечення фінансово- економічного планування державних програм, проведення моніторингу в цій сфері.

5) Організацію роботи комісії МОЗ України щодо розгляду документів на списання основних фондів (засобів).

 1. Очолює:

– Тендерний комітет МОЗ України.

ІІ. Заступник Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції Сивак Оксана Василівна

здійснює свою діяльність відповідно Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», Закону України «Про державну службу» передбачених в частині виконання повноважень державного секретаря Міністерства до призначення відповідної особи в установленому порядку на зазначену посаду.

 1. Відповідає за:

1) організацію міжвідомчої співпраці з питань охорони здоров’я з Державним управлінням справами, Міністерством інфраструктури України, Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України, Державною пенітенціарною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

2) удосконалення сфери безпеки дорожнього руху, системи інформаційного та статистичного забезпечення галузі, вимог до проектування та будівництва закладів охорони здоров’я (лабораторій, гематології, трансфузійної терапії, переливання крові);

3) організацію розроблення пропозицій у сфері охорони здоров’я та реалізацію прийнятих рішень щодо організації та проведення апаратних нарад МОЗ України, забезпечення контролю за виконанням їх рішень;

4) надання відповідей громадянам відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» у межах визначених повноважень.

 1. Виконуючи обов’язки державного секретаря МОЗ України (до призначення відповідної особи в установленому порядку на зазначену посаду):

1) організовує роботу апарату МОЗ України;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань МОЗ України та подає їх на розгляд в.о. Міністра;

3) організовує та контролює виконання апаратом МОЗ України Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України та доручень в.о. Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає в.о. Міністра для затвердження плани роботи МОЗ України, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті МОЗ України;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики – статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на МОЗ України завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату МОЗ України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату МОЗ України, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби в.о. Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;

10) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України;

12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України;

13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників МОЗ України;

14) представляє МОЗ України як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками МОЗ України доручення;

16) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату МОЗ України до відзначення державними нагородами України;

18) за погодженням з Мінфіном, затверджує штатний розпис та кошторис МОЗ України.

 1. Координує діяльність:
 • Департаменту управління персоналом та кадрової політики (з питань державної служби);
 • Управління аудиту та аналітики;
 • Управління громадського здоров’я;
 • Управління організації роботи керівництва Міністерства;
 • Управління організаційного забезпечення роботи апарату;
 • Відділу з питань міжнародної діяльності та Євроінтеграції
 • Сектору охорони праці та матеріально-технічного забезпечення;
 • Державної санітарно-епідеміологічної служби України (до завершення реорганізації);
 • ДП «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Публічне акціонерне товариство «Укрмедпром»;
 • ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України»;
 • ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України».
 • ДП «Реєстр медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників сис теми МОЗ України»;
 • ДП «Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості МОЗ України».
 • ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»
 • Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи;
 • ДУ «Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини»;
 • ДУ «Український центр інформаційних технологій та Національного реєстру» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров я України»;
 • ДП «Науково-експертний центр з регламентації, застосування та впровадження дезінфекційних засобів МОЗ України» (до завершення ліквідації);
 • ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І.Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Центр електронної охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».
 1. Забезпечує міжнародне співробітництво (у межах компетенції):
 • з міжнародними організаціями, фондами країн Європи Північної та Південної Америки, Африки, Близького Сходу, Азії;
 • щодо здійснення заходів для залучення, реалізації та моніторингу міжнародної технічної допомоги;
 • із країнами Європи, Північної та Південної Америки, Африки, Близького Сходу, Азії;
 • у рамках українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій;
 • з агентствами міжнародного розвитку зарубіжних країн;
 • з країнами СНД;
 • щодо Міжвідомчої робочої групи щодо вирішення проблемних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;
 • щодо здійснення співпраці України та ЄС;
 • з питань здійснення співпраці Україна-НАТО;
 • з питань здійснення співпраці із ВООЗ;
 • з питань здійснення співробітництва із Радою Європи;
 • з Конференцією Сторін Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі;
 • у рамках Угоди між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством оборони США стосовно співробітництва в галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї, підписаної 29 серпня 2005 року;
 • щодо проекту МТД «Зменшення біологічної загрози в Україні» (Міністерство оборони США);
 • з Глобальним фондом боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією;
 • у рамках об’єднаної програми ООН з питань ВІЛ/СНІДу;
 • щодо здійснення заходів для залучення, реалізації та моніторингу міжнародної технічної допомоги: проекти МТД «Проект розвитку ВІЛ/СНІД- сервісу в Україні (АМР США)», «Німецько-український проект з профілактики ВІЛ (Уряд ФРН), «Посилення контролю за туберкульозом» (проект USAID).
 1. Бере участь у роботі:
 • Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 • Міжвідомчої робочої групи щодо вирішення проблемних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;
 • Комісії з біологічної безпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України;
 • Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі;
 • Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств;
 • Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств.
 • Департаменту управління персоналом та кадрової політики Національного агентства України з питань державної служби;
 1. Очолює:
 • Галузеву раду роботи з кадрами при Міністерстві охорони здоров’я України.

III. Заступник Міністра Ілик Роман Романович

 1. Відповідає за:

1) метрологічну службу Міністерства;

2) формування та реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) щодо господарської діяльності;

3) співпрацю з Національною тристоронньою соціально-економічною радою при Президентові України;

4) організацію виконання законів України «Про колективні договори і угоди» та «Про соціальний діалог в Україні»;

5) надання відповідей громадянам відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» у межах визначених повноважень;

 1. Координує та контролює діяльність:
 • Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги;
 • Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції;
 • Відділу забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу;
 • Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;
 • Г оловної акредитаційної комісії МОЗ України;
 • Ліцензійної комісії МОЗ України;
 • Державне українське об’єднання «Політехмед»;
 • ДП «Інженерно-технічний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Науково-виробниче об’єднання «Укрфармація» (до завершення ліквідації);
 • ДП «Український медичний центр сертифікації»;
 • ДП «Державний медичний центр сертифікації» МОЗ України;
 • Державного науково-експертного підприємства «Комітет з питань етики» (до завершення ліквідації);
 • ДП «Ензим» (до завершення ліквідації);
 • ДП «Біоімплант» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Науково-експертний інститут лікарських засобів та виробів медичного призначення» (до завершення ліквідації);
 • ДП «Український оптичний центр» (до завершення ліквідації);
 • ДП «Укрмедпроектбуд»;
 • ДП «Державний будівельний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП для постачання медичних установ «Укрмедпостач» МОЗ України;
 • Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України;
 • усіх закладів, установ і організацій, підпорядкованих МОЗ України, з питань інформаційного забезпечення.
 1. Бере участь у роботі:
 • Національної координаційної ради по боротьбі з наркоманією;
 • Ради з питань професійної орієнтації населення.
 1. Очолює:
 • Головну акредитаційну комісії МОЗ України;
 • Ліцензійну комісію МОЗ України.

IV. Заступник Міністра охорони здоров’я України Лінчевський Олександр Володимирович

 1. Координує та контролює діяльність:
 • Медичного департаменту;
 • Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
 • Відділу освіти та науки;
 • Комісії МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон;
 • головних позаштатних спеціалістів МОЗ України;
 • вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів;
 • Клініко-експертної комісії МОЗ України;
 • Комісії з видачі спеціальних дозволів по народній та нетрадиційній медицині (цілительство);
 • ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»;
 • Національного музею медицини України;
 • Національного музею-садиби М.І.Пирогова;
 • Національної наукової медичної бібліотеки України;
 • Київського експлуатаційно-налагоджувального управління «Медик» (до завершення ліквідації);
 • ВАТ «НДМО «Діалір» (до завершення ліквідації);
 • ДУ «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Центральний склад мобілізаційного резерву № 1046 Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Центральний склад мобілізаційного резерву № 1047 Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Центральний склад мобілізаційного резерву № 1123 Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Державного малого підприємства «Полімед» (до завершення ліквідації);
 • Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Медичний центр телемедицини Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Українська станція виїзної екстреної консультативної медичної допомоги МОЗ України»;
 • ДЗ «Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Укрмедкурорт» (до завершення ліквідації);
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Хвиля» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Бердянський» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Джерело» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Іскра» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П.Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Південнобережний» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Зелена гірка» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Барвінок» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Затока» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Сонячний» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України» (до завершення реорганізації);
 • ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіохірургії та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український науково-практичний медичний центр неврології та реабілітації Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико- соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Український госпіталь для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни;
 • ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український науково-дослідний інститут дитячої курортології та фізіотерапії МОЗ України»;
 • ДЗ «Центральна медико-соціальна експертна комісія Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Центральна стоматологічна поліклініка МОЗ України»;
 • ДЗ «Прикарпатський центр репродукції людини» МОЗ України;
 • ДЗ «Стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я України м. Іллічівськ»;
 • ДЗ «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Басейнова стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Український медичний Центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Референс-центр з молекулярної діагностики Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Український науково-практичний Центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Орлятко» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Старий Крим» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій імені О.О.Боброва» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Москва» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Санаторію «Гірське сонце» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Передгірний» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Долоси» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Косів» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Сосняк» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Прикарпатський» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Гірське повітря» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Морський» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Люстдорф» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. Н.К. Крупської» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Юність» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Піонер» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій імені А.П. Чехова» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій Сонячний (м. Одеса) Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Червоний Маяк» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Батьківщина» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій імені Сакко і Ванцетті» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Ювілейний» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Здравниця» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Аркадія» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Зміна» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Медичного центру клінічної імунології та алергології МОЗ України;
 • ДЗ «Український лепрозорій Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український медичний центр спортивної медицини Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Національного інституту раку;
 • Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин;
 • ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Науково-дослідного центру квантової медицини «Відгук» (до завершення реорганізації);
 • ДЗ «Спеціалізовані медико-санітарні частини №№ 1 – 11, 13 -17, 19 МОЗ України» (до завершення передачі у комунальну власність);
 • ДЗ «Спеціалізована багатопрофільна лікарня №1 Міністерства охорони здоров’я України»
 • ДП «Спеціалізована медико-санітарна частина № 18 МОЗ України»;
 • ДП «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини Міністерства охорони здоров’я України»
 1. Бере участь у роботі:
 • Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України;
 • Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при СБУ;
 • Ради з питань трудової міграції громадян України при Кабінеті Міністрів України.
 1. Організовує:
 • реформування медичної допомоги за видами її надання (первинна, вторинна, третинна, екстрена тощо);
 • упровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги на засадах доказової медицини;
 • співпрацю з організаціями роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями;
 • у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо організації міжвідомчої співпраці з питань охорони здоров’я з Національною академією медичних наук України.
 1. Забезпечує у сфері охорони здоров’я:
 • розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо удосконалення організації навчального процесу та упровадження нових технологій у практику вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та науково-дослідних установ, організацію наукових досліджень з основних проблем вищої медичної і фармацевтичної освіти, підготовки і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, наукових та педагогічних кадрів у вищих медичних навчальних закладах.
 1. Відповідає за:

1) взаємодію та співпрацю з Громадською радою при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою церков і релігійних організацій, Церквами та релігійними організаціями, товариством Червоного Хреста України;

2) структурну реорганізацію сфери охорони здоров’я, медичного страхування, розвитку єдиного медичного простору, визначення функцій та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я відповідного профілю та спеціалізації, створення економічної мотивації для підвищення якості медичного обслуговування, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, розроблення системи індикаторів якості роботи медичних закладів.

3) здійснення контролю за виконанням Галузевої угоди між МОЗ України, Професійною спілкою працівників охорони здоров’я України та Українською федерацією роботодавців охорони здоров’я, Галузевої угоди між МОЗ України, Професійною спілкою працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України та Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України;

4) організацію роботи Центральної атестаційної комісії при МОЗ України;

5) співпрацю із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок і профспілкових об’єднань;

6) координацію медичного забезпечення тимчасово переміщених осіб із зони антитерористичної операції на Сході України.

7) організацію роботи комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасників бойових дій;

8) надання відповідей громадянам відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» у межах визначених повноважень.

     6. Очолює:

 • Комісію МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон;
 • комісію МОЗ України з питань розгляду матеріалів про визнання статусу учасника бойових дій.
 • Клініко-експертну комісію МОЗ України;
 • Центральну атестаційну комісію при МОЗ України.

V. Заступник Міністра охорони здоров’я України Ковтонюк Павло Анатолійович

 1. Відповідає за:

1) організацію та забезпечення у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:

 • представництва МОЗ України на пленарних засіданнях Верховної Ради України, годинах запитань до Уряду, «Днів Уряду України» (у разі відсутності Міністра), парламентських слуханнях, звітах тимчасових слідчих комісій
 • комісій з питань діяльності галузі, засідань комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій;

2) реформування відносин власності, розвитку підприємництва;

3) формування та реалізацію державної політики у сфері управління державним сектором економіки, інвестиційної політики, прав власності та основних засад управління державними корпоративними правами, антимонопольної політики;

4) Формування та реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) щодо господарської діяльності;

5) Формування та реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) щодо фінансово – господарської діяльності;

6) координацію проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» відповідно до Угоди про позику між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року № 8475-ИЛ;

7) надання відповідей громадянам відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» у межах визначених повноважень.

 1. Координує та контролює діяльність:
 • Департаменту економіки і фінансової політики;
 • Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності;
 • Управління координації центрів реформ;
 • ДП «Кримська ремонтно-будівельна госпрозрахункова дільниця МОЗ України»;
 • ДП «АГРОКОМ» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • усіх закладів, установ і організацій, підпорядкованих МОЗ України, з питань фінансово-господарської діяльності.
 1. Бере участь у роботі:
 • Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.
 1. Забезпечує міжнародне співробітництво (у межах компетенції):
 • у рамках двосторонніх комісій з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва;
 • Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі;
 • Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств;
 • Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

VI. Заступники Міністра охорони здоров’я України. У межах своєї компетенції відповідають за:

1) організацію міжвідомчої співпраці з питань запобігання і протидії корупції;

2) взаємодію із засобами масової інформації;

3) співпрацю з громадськими організаціями;

4) формування та реалізацію державної політики з питань боротьби з корупцією у сфері охорони здоров’я України;

5) підготовки актів законодавства, у тому числі державних цільових програм та контроль за їх виконанням;

6) організацію виконання щорічного плану основних організаційних заходів Міністерства;

7) взаємодію МОЗ України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Генеральною прокуратурою України, Рахунковою палатою України, апаратом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апаратом Верховної Ради України, комітетами та депутатськими фракціями Верховної Ради України, Радою міністрів АР Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади ;

8) підготовку запитів та одержання в установленому порядку від державних органів, влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатної інформації, документів і матеріалів, а від органів державної статистики – статистичної інформації, необхідної для виконання покладених на міністерство завдань;

9) організацію підготовки матеріалів до колегії МОЗ України, забезпечення контролю за виконанням її рішень;

10) надання обов’язкових для виконання державними службовцями та іншими працівниками міністерства доручень;

11) організацію міжвідомчої співпраці ;

12) забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань міністерства та подача їх на розгляд в.о.Міністра;

13) здійснення контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України з питань запобігання і протидії корупції у сфері охорони здоров’я України;

14) координацію законотворчої роботи МОЗ України;

15) виконання в апараті МОЗ України законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян»;

16) організацію розроблення пропозицій у сфері охорони здоров’я та реалізацію прийнятих рішень щодо взаємодії з науковими установами НАМН України та МОЗ України;

17) координацію роботи з проведення експертної оцінки законопроектів з питань охорони здоров’я, зареєстрованих у Верховній Раді України, внесених народними депутатами України та іншими суб’єктами законодавчої ініціативи;

18) супроводу законопроектів з питань охорони здоров’я на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

 1. Здійснюють консультативно-методичну та організаційну роботу в областях відповідно до функціонального спрямування діяльності .
 2. Організовують та координують роботу за напрямками своєї функціональної діяльності в галузі охорони здоров’я України.
 3. За дорученням в.о. Міністра здійснюють інші повноваження.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Порядок взаємозаміщення

в.о. Міністра охорони здоров’я України та заступників Міністра на час їх

тимчасової відсутності

У разі відсутності в.о. Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції та заступників Міністра їх повноваження здійснюють:

в.о. Міністра У. Супрун

заступник Міністра з питань європейської інтеграції О. Сивак

заступник Міністра П. Ковтонюк

заступника Міністра Р. Ілика заступник Міністра О. Лінчевський
заступника Міністра з питань європейської інтеграції О. Сивак

заступник Міністра О. Лінчевський

заступник Міністра П. Ковтонюк

заступника Міністра О. Лінчевського заступник Міністра П. Ковтонюк
заступника Міністра П. Ковтонюка

заступник Міністра з питань європейської інтеграції О. Сивак

заступник Міністра О. Лінчевський

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті