Фармацевтичні асоціації виступають за збереження аптечної діяльності ФОП

Громадські організації «Всеукраїнське об’єднання Миколаївська фармацевтична асоціація «ФармРада» та «Фармацевтична асоціація Дніпропетровської області» звернулися до представників законодавчої і виконавчої влади з пропозиціями переглянути термінологію чинного законодавства України у сфері діяльності аптечних закладів, зокрема фізичних осіб — підприємців. Наше видання, у свою чергу, вже висвітлювало проблематику цього питання. Детальний аналіз і зроблені на його підставі висновки представив доктор юридичних наук Віталій Пашков.

Голові Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров’я
Богомолець О.В.
Прем’єр-міністру України
Гройсману В.Б.
В.о. міністра охорони здоров’я України
Супрун У.Н.
Голові Державної служби України
з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Гудзь Н.Я.
08 серпня 2017 року
ГО «ФАДО»,
ГО «ВОМФАФР»

Щодо внесення змін в законодавство України

Шановні колеги!

Громадські організації «Всеукраїнське об’єднання Миколаївська фармацевтична асоціа­ція «ФармРада» (далі — «ВОМФАФР») та «Фармацевтична асоціація Дніпропетровської області» (далі — «ФАДО»), висловлюючи вам свою повагу, звертаються з наступним: нині на підставі поняття терміну «заклад охорони здоров’я» у Законі Украї­ни «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (далі — Основи), який не передбачає діяльності фізичних осіб — підприємців (ФОП), складається ситуація, що призведе до ліквідації ФОП на ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами. При цьому ігнорується вимога ст. 19 Закону України «Про лікарські засоби», яка надає право ФОП здійснювати роздрібну торгівлю лікарськими засобами: «Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами на території Украї­ни здійснюється підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами — підприємцями на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством. Підставою для видачі ліцензії є наявність матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу… Суб’єкт господарювання може здійснювати оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами за умови відповідності ліцензійним умовам провадження певного виду діяльності».

Вказану ситуацію слід виправити у найкоротший термін. В Основах пропонуємо розмежувати терміни «заклад охорони здоров’я» та «аптечний заклад», оскільки діючий термін «заклад охорони здоров’я» не відповідає повною мірою поняттю аптечного закладу. Це випливає з того, що у закладі охорони здоров’я можуть працювати на окремих посадах фармацевтичні працівники, а в аптечному закладі виключно тільки фармацевтичні працівники; обіймання посад завідувачів аптеки та іншого персоналу особами з медичною освітою заборонено ліцензійними умовами щодо провадження такої діяльності. За ліцензійними умовами аптека здійснює продаж лікарських засобів закладам охорони здоров’я, інші заклади охорони здоров’я не мають такого права.

У ст. 16 Основ є посилання на термін «аптечні заклади» (наведемо норму: «Заклади охорони здоров’я підлягають акредитації у випадках та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України. Не підлягають обов’язковій акредитації аптечні заклади. Акредитація аптечних закладів може здійснюватися на добровільних засадах), але при цьому закон фактично не містить такої дефініції.

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» розмежовує виробництво лікарських засобів, оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (п. 10 ст. 7) від медичної практики (п. 15 ст. 7). При цьому, на відміну від медичної практики, ліцензування виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про лікарські засоби». Діяльність аптечних закладів регламентується окремим Законом «Про лікарські засоби» та Ліцензійними умовами, розробником яких є окремий орган ліцензування (Держлікслужба України). Інших відмінностей дуже багато, тому перелічувати їх всі немає сенсу.

Отже, пропонуємо визначити два окремих терміни: «заклад охорони здоров’я» — юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників; «аптечний заклад» — аптечний склад (база), аптека та її структурний підрозділ (аптечний пункт), які є власністю юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми або фізичних осіб — підприємців, що діють на основі професійної діяльності фармацевтичних працівників та відповідної ліцензії на оптову або роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Крім того, «ВОМФАФР» та «ФАДО» пропонують включити термін «роздрібна торгівля лікарськими засобами» або в Основи, або до Закону України «Про лікарські засоби». Справа у тому, що попри наявність у ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» як виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, вказаний термін відсутній у будь-якому чинному законі України. Він міститься лише у постанові КМУ від 30.11.2016 р. № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)».

Тому пропонуємо наступну редакцію терміну «роздрібна торгівля лікарськими засобами»: гос­подарська діяльність суб’єктів господарювання з придбання, зберігання та продажу готових ліків, виготовлених (вироблених) в умовах аптеки, через аптеку та її структурні підрозділи безпосередньо громадянам для особистого споживання, закладам охорони здоров’я (крім аптечних закладів), а також підприємствам, установам та організаціям без права їх подальшого перепродажу. Зазначимо, що у терміні має бути словосполучення «діяльність суб’єктів господарювання» (що в Ліцензійних умовах відсутнє), оскільки саме суб’єкт господарювання є на сьогодні ліцензіатом за Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», а не аптека та її структурні підрозділи.

Просимо суб’єктів законодавчої ініціативи, МОЗ України та Держлікслужбу, громадські організації, суб’єктів господарювання, фахівців фармгалузі та громадян підтримати запропоновані нами зміни.

Олена Пруднікова, голова ГО «ВОМФАФР»,
Тамара Литвиненкова, голова правління ГО «ФАДО»

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи