Проект Держбюджету–2018: що показала експертиза Рахункової палати України?

Рахункова палата України провела експертизу проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», поданого Урядом до Верховної Ради України (реєстраційний № 7000 від 15.09.2017 р.). 29 вересня 2017 р. під час засідання Рахункова палата України розглянула і рішенням № 20-2 затвердила Висновки щодо законопроекту «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Як і в поточному році, в проекті Державного бюд­жету на 2018 р. передбачається переважну частину видатків спрямувати на трансферти місцевим бюджетам, обслуговування державного боргу, громадський порядок, безпеку та судову владу й оборону. Так, наприклад, видатки на обслуговування державного боргу у 2018 р. можуть сягнути 130,2 млрд грн. (15,7% загального обсягу видатків).

У законопроекті передбачаються бюджетні призначення 85 головним розпорядникам бюджетних коштів за 469 програмами. Найбільші обсяги видатків пропонуються за бюджетними програмами, головними розпорядниками яких є Міністерство фінансів України (291 млрд грн., або 30,7% загального обсягу видатків); Міністерство соціальної політики України (153,6 млрд грн., або 16,2%); Міністерство освіти і науки України (94,5 млрд грн., або 9,9%); МОЗ України (86 млрд грн., або 9,1% загального обсягу видатків, з яких на медичну субвенцію — 59,8%, надання первинної медичної допомоги населенню — 15,4%, закупівлю ліків та медичних виробів — 6,9%) та ін.

У законопроекті запропоновано спрямувати на реалізацію державних інвестиційних проектів видатки в сумі 1,7 млрд грн., з яких у тому числі на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціа­лізованої лікарні «Охматдит» — 929,6 млн грн.; реконструкцію і розширення Національного інституту раку — 168,6 млн грн.

Кошти з Державного бюджету на завершення цих та інших інвестиційних проектів передбачалися упродовж останніх років. Однак неодноразові уточнення напрямів спрямування бюджетних кош­тів, тривале розроблення і затвердження проект­ної документації, проведення тендерних процедур не сприяли їх реалізації. Зокрема, на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит» на 2017 р. передбачені кошти в сумі 380 млн грн., але у січні–серпні 2017 р. використано 4,5 млн грн. (1,2% річного плану). Передбачені на 2016–2017 рр. бюджетні призначення на реконструкцію і розширення Національного інституту раку в сумі 239,2 млн грн. взагалі не використовувалися.

На освіту та охорону здоров’я з державного бюджету у 2018 р. пропонується надати трансферти місцевим бюджетам на суму 135,2 млрд грн., що на 5 млрд грн. більше, ніж у 2017 р. При цьому розрахунок прогнозних обсягів освітньої та медичної субвенцій здійснювався за відсутності затверджених державних соціальних стандартів і нормативів в описовому та вартісному вигляді.

Згідно із ст. 94 Бюджетного кодексу України загальний обсяг освітньої та медичної субвенцій розраховується на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, які встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами. Згідно з п. 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу Украї­ни Уряду доручалося забезпечити до 1 березня 2017 р. затвердження державних соціальних стандартів і нормативів в описовому та вартісному вигляді за кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень. Однак вони не затверджені.

У наступному році на охорону здоров’я пропонується надати з державного бюджету місцевим бюджетам 7 субвенцій на суму майже 55,5 млрд грн., що на 11,1% менше, ніж на 2017 р., зокрема на:

 • медичну субвенцію — 51,4 млрд грн., що на 8,0% менше, ніж на 2017 р., оскільки відповідно до запропонованих Урядом змін до ст. 87 і 89 Бюджетного кодексу Украї­ни видатки на первинну медичну допомогу, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, передбачається здійснювати з державного бюджету за новою бюджетною програмою МОЗ України у сумі 13,3 млрд грн. (місцевими радами на 2017 р. затверджено майже 9,9 млрд грн.);
 • реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» — 1,7 млрд грн., що на 16,4% більше, ніж у 2017 р.;
 • відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань — 1 млрд грн., що на 42,9% більше порівняно з цьогорічними видатками;
 • реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, — 1 млрд грн., що на 75% менше порівняно з 2017 р.;
 • придбання ангіографічного обладнання — 150 млн грн. (в обсягах, затверджених на 2017 р.);
 • придбання ліків та медичних виробів для забезпечення швидкої медичної допомоги — 138 млн грн. (в обсягах, затверджених на 2017 р.);
 • придбання витратних матеріалів для зак­ладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії — 19 млн грн. (в обсягах, затверджених на 2017 р.).

Відповідно до ст. 1032 і 1034 Бюджетного кодексу України, як і у 2017 р., поточні видатки закладів охорони здоров’я, крім коштів на оплату комунальних послуг і енергоносіїв, передбачається здійснювати за рахунок медичної субвенції.

Фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти й охорони здоров’я планується за рахунок відповідної додаткової дотації в сумі 16,5 млрд грн. При цьому Уряд пропонує унормувати у Бюджетному кодексі надання цієї дотації та вимоги щодо її розподілу.

ДОХОДИ І ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

У наступному році за рахунок трансфертів із державного бюджету передбачається сформувати 52,7% доходів місцевих бюджетів. Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів на 2018 р. визначено в сумі 529,4 млрд грн. Частка доходів місцевих бюджетів без урахування трансфертів із державного бюджету в загальному обсязі доходів місцевих бюджетів наступного року має становити 47,3%.

При цьому найбільшими джерелами доходів місцевих бюджетів без урахування трансфертів із державного бюджету у 2018 р. мають стати податок і збір на доходи фізичних осіб — 53,9%; податок на майно — 13,6%; єдиний податок — 10%; власні надходження бюджетних установ — 7,1% та ін.

Прогнозний обсяг видатків місцевих бюджетів і надання кредитів без реверсної дотації визначено в сумі 520,7 млрд грн. Найбільше видатків передбачено на:

 • освіту — 168,9 млрд грн. (на 20,8% більше, ніж заплановано на 2017 р.);
 • соціальний захист та соціальне забезпечення — 142 млрд грн. (на 6% більше);
 • охорону здоров’я — 84,1 млрд грн. (на 1% більше).

ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОПРОЕКТУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМ АКТАМ

Проведена Рахунковою палатою України експертиза законопроекту показала, що окремі його положення не враховують норм чинного законодавства. Так, наприклад, у додатку № 3 до законопроекту пропонуються видатки за двома бюджетними програмами МОЗ Украї­ни для Національної служби здоров’я України:

 • за КПКВК 2308010 «Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення» — 211 млн грн.;
 • за КПКВК 2308020 «Надання первинної медичної допомоги населенню» — 13,3 млрд грн.

Проведення таких видатків із державного бюд­жету планується здійснювати за умови впровадження медичної реформи. Однак Національна служба здоров’я України не створена. Такий центральний орган виконавчої влади відсутній у переліку органів, затвердженому постановою КМУ від 10.09.2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

Рахункова палата України вважає, що ряд факторів посилюють ризики недосягнення прогнозованого Урядом на наступний рік зростання реального ВВП на 3%, а отже — невиконання доходів державного бюджету. Серед таких факторів:

 • сповільнення у 2017 р. збільшення експорту товарів і послуг;
 • скорочення обсягів промислового виробництва, кредитування економіки і припливу прямих іноземних інвестицій;
 • негативні прогнози на 2018 р. щодо розвит­ку економіки основних торговельних партнерів України.

З урахуванням проведеної експертизи та зроб­лених висновків Рахункова палата України надала пропозиції до проекту Державного бюджету на 2018 р.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи