Проект постанови КМУ «Про забезпечення організації направлення громадян України для лікування за кордон»

13 Жовтня 2017 11:30 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення організації направлення громадян України для лікування за кордон»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення організації направлення громадян України для лікування за кордон» (далі – проект ).

Проект розроблено з метою удосконалення порядку направлення громадян України на лікування за кордон відповідно до статті 36 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Проект та пояснювальна записка до проекту оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевского, 7, м. Київ, 01601, Медичний департамент, Управління надання допомоги дорослим, сектор лікування за кордоном, E-mail: kvitka@moz.gov.ua, mlkachurets@gmail.com, з темою листа «Лікування_за_кордоном_пропозиції».

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення організації направлення громадян України для лікування за кордон»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта.

Відповідно до статті 36 «Основи законодавства України про охорону здоров’я», громадяни України можуть направлятися для лікування за кордон за умови неможливості надання необхідної медичної допомоги закладами охорони здоров’я України. Чинне на сьогодні нормативно-правове регулювання направлення громадян України для лікування за кордоном не враховує багатьох аспектів, що виникають у процесі розгляду і прийняття відповідних рішень МОЗ України. Зважаючи на те, що відповідно до Конституції України, життя та здоров’я людини визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, існує необхідність чіткої регламентації порядку направлення громадян України за кордон, що враховує найкоротші можливі строки для прийняття відповідного рішення та чітке розмежування функцій органів державної влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення права громадян на отримання необхідної медичної допомоги за кордоном.

2. Мета і шляхи її досягнення.

Мета розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення організації направлення громадян України для лікування за кордон» (далі – проект постанови Кабінету Міністрів України) полягає в удосконаленні порядку направлення громадян за кордон, та підвищенні доступності медичної допомоги для населення у закладах охорони здоров’я іноземних країн, оновленні наявної нормативної бази з урахуванням сучасного стану галузі охорони здоров’я.

3. Правові аспекти.

У даній сфері основним нормативно-правовим актом є Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація проекту постанови Кабінету Міністрів України не потребує додаткових витрат із державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів.

Проект постанови Кабінету Міністрів України потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством оборони України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект.

Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації.

У проекті постанови Кабінету Міністрів України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції.

У проекті постанови Кабінету Міністрів України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення.

З метою громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України пройшов громадське обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України у розділі «Громадське обговорення проектів регуляторних нормативних документів».

9. Позиція соціальних партнерів.

Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу.

Проект постанови Кабінету Міністрів України не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці.

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів.

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України забезпечить приведення актів Міністерства охорони здоров’я України у відповідність до норм Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», удосконалить та підвищить доступність населення до медичної допомоги у закладах охорони здоров’я іноземних країн.

В.о. Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун

Проект

оприлюднено на сайті

МОЗ України 19.10.2017 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про забезпечення організації направлення громадян України для лікування за кордон

На виконання статті 36 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок направлення громадян України для лікування за кордон, що додається.
 2. Міністерству закордонних справ сприяти Міністерству охорони здоров’я у налагодженні співпраці з медичними закладами іноземних держав, у яких лікуватимуться громадяни України.
 3. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ вживати відповідних заходів щодо направлення для лікування за кордоном громадян України з числа осіб, які брали участь в антитерористичній операції.
 4. Абзац другий пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для лікування громадян України за кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2017 р. № 175 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 27, ст. 776), викласти в такій редакції: «Порядок направлення громадян України для лікування за кордон, затверджується Кабінетом Міністрів України.».
 5. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 08 грудня 1995 року № 991 «Про затвердження Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон»(ЗП, 1996 р., № 4, ст.. 121);

постанову Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1996 р. № 1237 «Про доповнення Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон» (ЗП, 1996 р., № 18, ст.527).

 1. Міністерству охорони здоров’я у місячний строк забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до цієї постанови.
Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОРЯДОК

направлення громадян України для лікування за кордон

 1. Направленню для лікування за кордон підлягають громадяни України (далі – громадяни) за умови неможливості надання необхідної медичної допомоги закладами охорони здоров’я України, що підтверджується висновком групи експертів МОЗ відповідного профілю.
 2. Направлення громадян для лікування за кордон ініціюють обласні, центральні районні (міські) лікарні, а також заклади охорони здоров’я України підпорядковані міністерствам та відомствам. Клопотання щодо необхідності лікування за кордоном надсилаються відповідними закладами охорони здоров’я до Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відповідних міністерств та відомств.
 3. МОЗ Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відповідних міністерств та відомств забезпечують підготовку та направлення на розгляд Комісією МОЗ з питань направлення для лікування за кордон (далі – Комісія МОЗ) таких документів:

заява громадянина України, який потребує лікування за кордоном (або його законного представника), згідно із формою, затвердженою МОЗ;

виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого згідно із формою, затвердженою МОЗ;

лист-направлення від МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відповідних міністерств та відомств, згідно із формою, затвердженою МОЗ;

документи, що підтверджують реєстрацію місця проживання громадянина та довідку про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку;

відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми отриманих доходів та довідка про доходи громадянина та членів його сім’ї;

згода на обробку персональних даних відповідно до законодавства;

зобов’язання громадянина або його представника надати (не пізніше ніж через місяць з моменту повернення хворого на територію України після проведеного лікування за кордоном за направленням Комісії МОЗ України) до МОЗ письмову інформацію (звіт) закордонного закладу охорони здоров’я стосовно обсягів проведеного лікування та обсягів коштів, витрачених на лікування пацієнта, або, у разі неможливості отримання пацієнтом від закордонного закладу охорони здоров’я інформації щодо обсягів витрачених коштів, письмової відмови, наданої закладом.

 1. МОЗ Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відповідних міністерств та відомств:

після взяття громадянина, що потребує лікування за кордоном, на облік, здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я пацієнта, забезпечують організацію надання необхідної медичної допомоги;

у разі виникнення змін стану здоров’я громадянина, які унеможливлюють його направлення для лікування за кордон, або смерті громадянина, невідкладно, але не пізніше ніж протягом трьох діб, інформують Комісію МОЗ із подальшим наданням відповідних документів, що підтверджують такі обставини;

до прийняття Комісією МОЗ рішення про направлення на лікування за кордон забезпечують диспансерний нагляд за місцем проживання та подають Комісії МОЗ інформацію про стан здоров’я пацієнта не рідше, ніж один раз на три місяці;

у разі неможливості надання інформації про стан здоров’я громадянина та здійснення належного контролю за ним, письмово повідомляють про це Комісію МОЗ України протягом тижня з моменту отримання відповідної інформації.

 1. Правовий статус Комісії МОЗ з питань направлення для лікування за кордон визначається Положенням, затвердженим МОЗ. Персональний склад Комісії МОЗ та її чисельність затверджується МОЗ.
 2. Після надходження до МОЗ документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, МОЗ не пізніше, ніж протягом 3 робочих днів звертається до групи експертів МОЗ відповідного профілю для отримання висновку щодо неможливості надання необхідної допомоги закладами охорони здоров’я України. Групи експертів МОЗ надають відповідний висновок не пізніше, ніж протягом п’яти робочих днів.

Рішення про взяття на облік громадянина з метою направлення на лікування за кордон приймається Комісією МОЗ, за умови неможливості надання необхідної медичної допомоги закладами охорони здоров’я України, що підтверджується висновком групи експертів МОЗ.

Порядок обліку громадян України, які потребують направлення для лікування за кордоном затверджується МОЗ.

 1. МОЗ здійснює оплату лікування громадянина за кордоном в межах бюджетних асигнувань, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік, за відповідною бюджетною програмою.

Рішення про оплату лікування громадянина за кордоном приймається Комісією МОЗ після постановки громадянина на облік, за наявності відповідних щомісячних бюджетних асигнувань, та на підставі офіційного документа, що підтверджує вартість лікування пацієнта, наданого закордонним закладом охорони здоров’я відповідно до пункту 8 цього Порядку, з урахуванням наявності у громадянина, його сім’ї можливості покриття витрат на лікування за рахунок власних коштів, можливості покриття витрат за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, місцевого бюджету, а також фінансової допомоги підприємств, установ, організацій та їх об’єднань незалежно від форм власності, громадських організацій, благодійних фондів та окремих громадян.

На підставі рішення Комісії МОЗ видається відповідний наказ МОЗ про направлення громадянина для лікування за кордоном та оплату такого лікування.

Сума витрат та відповідальність сторін визначається на підставі письмових домовленостей з відповідними закордонними закладами охорони здоров’я.

 1. Комісія МОЗ приймає рішення про взяття на облік громадянина з метою направлення на лікування за кордон до закладів охорони здоров’я, з якими наявні письмові домовленості (угоди, договори, меморандуми тощо) про співпрацю у сфері охорони здоров’я та забезпечення лікування громадян у таких закладах (клініках).

МОЗ направляє інформацію щодо громадянина до закордонних закладів охорони здоров’я, з якими наявні зазначені письмові домовленості, для отримання погодження щодо прийняття громадянина на лікування та отримання документа, що підтверджує вартість лікування невідкладно, але не пізніше ніж протягом трьох днів з дня отримання висновку експертів МОЗ щодо неможливості надання необхідної допомоги закладами охорони здоров’я України.

У разі відсутності можливості лікування громадянина у закладах (клініках) з якими наявні письмові домовленості, МОЗ за сприяння МЗС здійснює пошук необхідного закордонного закладу охорони здоров’я з метою підписання письмової домовленості для подальшого направлення пацієнтів на лікування у встановленому порядку.

Рішення про взяття на облік або направлення громадянина на лікування до такого закладу (клініки) до підписання письмової домовленості може здійснюватися МОЗ на підставі наданого закордонним закладом письмового підтвердження про готовність прийняти пацієнта на лікування, можливість надання йому відповідної медичної допомоги та документа, що підтверджує вартість лікування, а також зобов’язання клініки повернути на рахунок МОЗ залишки коштів, невикористаних для лікування цього громадянина.

Відсутність підписаної письмової домовленості про співпрацю або ненадання (часткове надання) пацієнтом чи його законним представником згоди на обробку персональних даних не є підставою для відмови або затримки у прийнятті Комісією МОЗ позитивного рішення щодо взяття на облік або направлення пацієнта для лікування за кордоном.

 1. Витрати, пов’язані з направленням громадянина для лікування за кордон, можуть включати лише вартість лікування, діагностики (як частини лікувального процесу) та відшкодування вартості проїзду громадянина та (за рішенням Комісії МОЗ з питань направлення для лікування за кордон) однієї особи, що його супроводжує, до місця лікування та їх повернення, а також на оплату банківських послуг.

Після прийняття Комісією МОЗ позитивного рішення про направлення та оплату лікування пацієнта за кордоном до фактичної оплати такого лікування МОЗ може надавати відповідним закордонним закладам охорони здоров’я інформаційні листи про прийняте Комісією МОЗ рішення. Такі листи надаються протягом трьох робочих днів на запит пацієнта, його законного представника або закордонного закладу охорони здоров’я.

 1. Витрати на лікування, діагностику та відшкодування вартості проїзду громадянина та осіб, що його супроводжують, до місця лікування та їх повернення, а також на оплату банківських послуг громадянам України, які самостійно виїхали для лікування до закордонних закладів охорони здоров’я, оплаті не підлягають.

У випадку, якщо громадянин виїхав для лікування до закордонного закладу охорони здоров’я після взяття його на облік та до прийняття Комісією МОЗ рішення про направлення на лікування та оплату такого лікування, оплата вартості лікування здійснюється з моменту прийняття Комісією МОЗ рішення на підставі уточненого документа, що підтверджує вартість лікування.

 1. Загальний строк для прийняття Комісією МОЗ рішення про взяття на облік пацієнта з метою направлення на лікування за кордон та оформлення відповідного протоколу не може перевищувати двадцяти робочих днів з дати надходження до МОЗ документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку.

Наказ МОЗ про направлення на лікування громадянина за кордон та оплату такого лікування видається не пізніше, ніж через 10 робочих днів з моменту прийняття рішення Комісією МОЗ.

 1. Оплата лікування закордонному закладу охорони здоров’я здійснюється МОЗ не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти робочих днів з моменту видання наказу МОЗ про направлення на лікування громадянина України за кордон та оплату такого лікування.
 2. Для покриття витрат, пов’язаних з направленням громадянина для лікування за кордон, можуть використовуватися кошти: пацієнта чи його сім’ї; Державного бюджету України (передбачені на цю мету за відповідною бюджетною програмою); бюджету Автономної Республіки Крим; місцевого бюджету; кошти підприємств, установ, організацій та їх об’єднань незалежно від форм власності; кошти громадських організацій, благодійних фондів та окремих громадян.
 3. Оформлення документів для виїзду для лікування за кордон здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Органи державної влади зобов’язані сприяти виїзду громадян України за кордон і перебуванню там на період лікування.

Для забезпечення оформлення документів для виїзду за кордон МОЗ надає пацієнту, направленому для лікування за кордон, або його законному представнику такі документи:

витяг з протоколу(-ів) рішення Комісії МОЗ про направлення пацієнта для лікування за кордон та оплату такого лікування – протягом двох робочих днів з дати оформлення протоколу;

копію платіжного доручення або інше підтвердження фактичної оплати МОЗ лікування закордонному закладу охорони здоров’я – протягом трьох робочих днів з дати здійснення оплати;

при наявності та потребі пацієнту або його законному представнику можуть бути надані відповідно до законодавства інші документи, необхідні для оформлення виїзду пацієнта для лікування за кордон.

 1. Громадянин (його законний представник) зобов’язаний, не пізніше ніж через місяць з моменту повернення пацієнта на територію України після проведеного лікування за кордоном за направленням Комісії МОЗ, надати Міністерству письмову інформацію (звіт) щодо обсягів проведеного лікування та обсягів коштів, витрачених на лікування пацієнта.

У випадку відмови закордонного закладу охорони здоров’я надати громадянину інформацію щодо обсягів коштів, витрачених на лікування, пацієнт надає до МОЗ письмове підтвердження відмови закладу надати відповідну інформацію.

У випадку ненадання громадянином відповідної інформації, МОЗ звертається до закордонних закладів охорони здоров’я із запитом про отримання інформації щодо обсягів коштів, витрачених на лікування з детальним кошторисом і переліком медичних маніпуляцій, операцій та інших процедур, терміну перебування, деталізованих додаткових витрат, та (у разі наявності) залишків коштів, що не були використані закордонним закладом охорони здоров’я на лікування відповідного громадянина.

 1. Підставою для відмови у взятті на облік громадянина, який потребує лікування за кордоном, є відсутність документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку (за винятком згоди на обробку персональних даних відповідно до законодавства), підготовлених та направлених на розгляд Комісії МОЗ або отримання висновку експертів МОЗ про відсутність підстав направлення пацієнта для лікування за кордон.

Про відмову у взятті на облік громадянина, МОЗ Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відповідні міністерства та відомства повідомляються письмово протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення Комісією.

 1. Неправомірність рішень або діянь МОЗ, Комісії МОЗ, інших суб’єктів, які беруть участь у прийнятті рішення щодо направлення громадян для лікування за кордон, громадянин або його законний представник можуть оскаржити в установленому законодавством порядку.

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті