Наказ Держлікслужби України від 26 жовтня 2017 р. № 273-к

01 Листопада 2017 9:26 Поділитися

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
НАКАЗ
ВІД 26 ЖОВТНЯ 2017 Р. № 273-К

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад

У зв’язку із затвердженням нової Організаційної структури Держлікслужби, відповідно до Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на зайняття наступних вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» апарату Держлікслужби (далі — Конкурс):

1.1. Головний спеціаліст сектору управління системою якості та внутрішнього аудиту;

1.2. Головний спеціаліст з режимно–секретної роботи;

1.3. Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами державної влади та ЗМІ;

1.4. Завідувач сектору протидії витоку із законного обігу підконтрольних речовин та моніторингу у сфері обігу підконтрольних речовин управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу;

2. Затвердити умови проведення Конкурсу згідно із додатками 1–4.

3. Відділу управління персоналом забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору на офіційному веб-сайті Держлікслужби та надіслати відповідну інформацію до Національного агентства України з питань державної служби.

4. Провести конкурсний відбір на вищезазначені посади державної служби 15 листопада 2017 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Н.Я. Гудзь

Додаток 1
до наказу Держлікслужби
від 26.10.2017 р. № 273-к

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПОСАДУ ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА СЕКТОРУ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЯКОСТІ ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Загальні умови
Посадові обов’язки Для виконання заходів щодо проведення внутрішніх аудитів (фінансових аудитів, аудитів відповідності, аудитів ефективності) проведення оцінки:
– ефективності функціонування системи внутрішнього контролю (бюджетного та фінансового);
– ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;
– ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання;
– якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;
– стану збереження активів та інформації;
– стану управління державним майном;
– правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;
– ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи;
Надання об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій керівництву Держлікслужби щодо: функціонування окремих елементів системи внутрішнього контролю (бюджетного та фінансового) та їх удосконалення; удосконалення елементів системи управління; запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів; запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності;
Проведення за дорученням керівника Держлікслужби аналізу проектів наказів та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання;
Надання пропозицій до Плану проведення внутрішнього аудиту (фінансового аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефективності), участь у проведенні внутрішніх аудитів (фінансових аудитів, аудитів відповідності, аудитів ефективності) в Держлікслужбі, її територіальних органах та державних підприємствах, установах, організаціях, що входять до сфери управління Держлікслужби, документує їх результати, а також у проведенні моніторингу врахування рекомендацій;
Організація та проведення внутрішніх аудитів (фінансових аудитів, аудитів відповідності, аудитів ефективності) в Держлікслужбі, її територіальних органах та підприємствах, установах, організаціях, що входять до сфери управління Держлікслужби, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації, а також проведення моніторингу врахування рекомендацій;
Взаємодія з іншими структурними підрозділами центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи, іншими державними органами, підприємствами, їх об’єднаннями, установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту (фінансового аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефективності);
За результатами проведених внутрішніх аудитів в Держлікслужбі, її територіальних органах та державних підприємствах належать до сфери управління Держлікслужби подання керівнику Держлікслужби рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень;
Дотримання вимог стандартів внутрішнього аудиту (фінансового аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефективності) та інших нормативно-правових актів з відповідних питань;
Нерозголошення інформації, яка стала відома під час виконання завдань, крім випадків, передбачених законодавством;
Інформування завідуючого Сектором та керівництво Держлікслужби про ознаки шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово- бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків;
Ведення бази даних об’єктів внутрішнього аудиту (фінансового аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефективності) Сектору.
Умови оплати праці – посадовий оклад — 5900 грн.
– надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці державних службовців»;
– надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.
Строк подання документів: до 18:00, 13 листопада 2017 року.
Місце, час та дата початку проведення конкурсу 15 листопада 2017 року о 10:00 за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 120-А
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Фомичова Інна Володимирівна, тел.: (044) 422-55-81, fomichova@dls.gov.ua
Кваліфікаційні вимоги
Загальні вимоги
1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Професійна компетентність
1 Освіта економічна або юридична вища освіта за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
Професійні знання
1 Знання законодавства Конституції України; Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції»
2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Конституція України, Закони України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності Держлікслужби, Положення про Держлікслужбу; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, накази МОЗ України, інші нормативно-правові акти, що застосовуються у сфері управління системою якості; правила етичної поведінки державного службовця; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; основи державного управління, правила ділового етикету; ділову мову.
3 Професійні чи технічні знання Знання вимог законодавства з питань якості, стандартизації та сертифікації, управління системою якості, проведення аудитів, вміння його застосовувати на практиці. Здатність систематизувати і узагальнювати інформацію, готувати пропозиції щодо вдосконалення управління та регулювання відносин у відповідній сфері.
4 Спеціальний досвід роботи досвід роботи проведення внутрішніх аудитів не менше одного року
5 Знання сучасних інформаційних технологій впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet) та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями
6 Особистісні якості відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, комунікабельність, уважність до деталей, вміння працювати в стресових ситуаціях, компетентність

Додаток 2
до наказу Держлікслужби
від 26.102017 р. № 273-к

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПОСАДУ ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА З РЕЖИМНО-СЕКРЕТНОЇ РОБОТИ

Загальні умови
Посадові обов’язки – забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади з питань режимно-секретної роботи;
– відповідає за облік і зберігання таємних документів та здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності;
– здійснює роботу з недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;
– забезпечує своєчасне розроблення та реалізацію разом з іншими структурними підрозділами заходів, що забезпечують охорону державної таємниці;
– здійснює роботу щодо запобігання розголошенню секретної інформації, випадкам втрат матеріальних носіїв цієї інформації, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї;
– здійснює виявлення та закриття каналів просочення секретної інформації в процесі діяльності Держлікслужби;
– здійснює роботу з забезпечення запровадження заходів режиму секретності під час виконання всіх видів робіт, пов’язаних з державною таємницею, та під час здійснення зовнішніх відносин;
– здійснює організацію та ведення секретного діловодства;
– здійснює контроль за станом режиму секретності в Держлікслужбі;
– бере участь у роботі щодо розробки методичних матеріалів, опрацьовує та погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належить до його компетенції;
– забезпечує дотримання законодавства України з питань, що належать до його компетенції;
– виконання вимог з цивільного захисту, з охорони праці та пожежної безпеки, дотримуватись правил внутрішнього трудового (службового) розпорядку;
– виконання вимог системи управління якістю Держлікслужби;
– виконання розпоряджень Уповноваженої особи з якості з питань, що стосуються системи управління якістю Держлікслужби;
– забезпечує виконання документів, що містять державну таємницю та для службового користування;
– порушує перед Головою Держлікслужби питання щодо призначення службового розслідування за фактами розголошення секретної інформації або втрати матеріальних носіїв такої інформації
Умови оплати праці – посадовий оклад — 5900 грн.

– надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці державних службовців»;

– надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.
Строк подання документів: до 18:00, 13 листопада 2017 року.
Місце, час та дата початку проведення конкурсу 15 листопада 2017 року о 10:00 за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 120-А
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Фомичова Інна Володимирівна, тел.: (044) 422-55-81, fomichova@dls.gov.ua
Кваліфікаційні вимоги
Загальні вимоги
1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Професійна компетентність
1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра
Професійні знання
1 Знання законодавства Конституції України; Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції»
2 Знання законодавства Конституція України, Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про державну таємницю», «Про звернення громадян», «Про мобілізаційну підготовку»; інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності Держлікслужби, Положення про Держлікслужбу; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, накази МОЗ України, правила етичної поведінки державного службовця; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; основи державного управління, правила ділового етикету; ділова мова.
3 Професійні чи технічні знання Знання вимог законодавства з питань державної таємниці
4 Спеціальний досвід роботи Досвід роботи не менше 1 року у сфері охорони державної таємниці, досвід роботи щодо управління персоналом, мати доступ до державної таємниці
5 Знання сучасних інформаційних технологій впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet) та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями
6 Особистісні якості відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, комунікабельність, уважність до деталей, вміння працювати в стресових ситуаціях, компетентність

Додаток 3
до наказу Держлікслужби
від 26.10.2017 р. № 273-к

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПОСАДУ ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА ВІДДІЛУ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ЗМІ

Загальні умови
Посадові обов’язки – здійснення роботи щодо взаємодії керівництва Держлікслужби з Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Верховною Радою України, органами виконавчої влади, керівництвом місцевих державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування;
– здійснення роботи у сфері організаційного забезпечення діяльності Голови Держлікслужби;
– збір та отримання із зовнішніх джерел матеріали та інформацію, які необхідні Голові Держлікслужби, здійснює їх аналіз та доповідає начальнику Відділу про результати проведеного аналізу;
– участь у підготовці за дорученням Голови Держлікслужби інформаційно-аналітичних та довідкових матеріалів з питань, які належать до компетенції Відділу;
– участь в організації проведення нарад під головуванням Голови та заступників Голови Держлікслужби, робочих зустрічей, робочих візитів Голови та заступників Голови Держлікслужби;
– взаємодія із структурними підрозділами з метою підготовки інформаційних матеріалів до нарад під головуванням Голови та заступників Голови Держлікслужби, робочих зустрічей, робочих візитів Голови та заступників Голови Держлікслужби;
– контроль за виконанням доручень Голови та заступників Голови Держлікслужби, протокольних рішень за результатами нарад під головуванням Голови та заступників Голови Держлікслужби;
– участь в організації роботи з питань взаємодії Держлікслужби із засобами масової інформації (ЗМІ);
– розробка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правових актів, які стосуються діяльності Відділу, та готує їх для подання на розгляд керівництву Держлікслужби;
– за дорученням начальника Відділу розгляд пропозиції, запити, заяви, скарги громадян з питань, що належать до компетенції Відділу;
– взаємодія із структурними підрозділами Держлікслужби, її територіальними органами та підприємствами, що входять до сфери її управління, з метою виконання завдань, покладених на Відділ, надає їм консультативно-методичну допомогу з питань, які належать до компетенції Відділу;
– участь в організації проведення нарад з питань, що належать до компетенції Відділу;
– бере участь у роботі щодо розробки методичних матеріалів, опрацьовує та погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу;
– забезпечення дотримання законодавства України з питань, що належать до компетенції Відділу;
– виконання вимог з цивільного захисту, з охорони праці та пожежної безпеки, дотримуватись правил внутрішнього трудового (службового) розпорядку;
– виконання вимог системи управління якістю Держлікслужби;
– виконання розпоряджень Уповноваженої особи з якості з питань, що стосуються системи управління якістю Держлікслужби;
– виконання інших обов’язків та доручень, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань і функцій.
Умови оплати праці – посадовий оклад — 5900 грн.

– надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці державних службовців»;

– надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.
Строк подання документів: до 18:00, 13 листопада 2017 року.
Місце, час та дата початку проведення конкурсу 15 листопада 2017 року о 10:00 за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 120-А
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Фомичова Інна Володимирівна, тел.: (044) 422-55-81, fomichova@dls.gov.ua
Кваліфікаційні вимоги
Загальні вимоги
1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Професійна компетентність
1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра
Професійні знання
1 Знання законодавства Конституції України; Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції»
2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Конституція України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності Держлікслужби, Положення про Держлікслужбу; інші нормативно-правові акти з питань організації забезпечення та координації взаємодії органів державної влади та ЗМІ; основи ведення діловодства та документообігу, правила етичної поведінки державного службовця; правила ділового етикету; ділову мову.
3 Професійні чи технічні знання Знання вимог законодавства з питань масової інформації, взаємодії органів державної влади та ЗМІ, основ етики та психології спілкування, соціології та етики професійних відносин, вміння їх застосовувати на практиці. Здатність систематизувати і узагальнювати інформацію.
4 Спеціальний досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорії «В» не менше року
5 Знання сучасних інформаційних технологій впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet) та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями
6 Особистісні якості відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, комунікабельність, уважність до деталей, вміння працювати в стресових ситуаціях, компетентність, самоорганізація та саморозвиток

Додаток 4
до наказу Держлікслужби
від 26.10.2017 р. № 273-к

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПОСАДУ ЗАВІДУВАЧА СЕКТОРУ ПРОТИДІЇ ВИТОКУ ІЗ ЗАКОННОГО ОБІГУ ПІДКОНТРОЛЬНИХ РЕЧОВИН ТА МОНІТОРИНГУ У СФЕРІ ОБІГУ ПІДКОНТРОЛЬНИХ РЕЧОВИН УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ПРЕКУРСОРІВ І ПРОТИДІЇ ЇХ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ

Загальні умови
Посадові обов’язки – здійснення та координація роботи із забезпечення протидії у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та забезпечення проведення організаційно-методичної роботи щодо реалізації державної політики у цій сфері Держлікслужбою;
– здійснення моніторингу ситуації, пов’язаної з:- процесами поширення незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у регіонах та державі в цілому;- діяльністю правоохоронних органів та інших центральних органів державної влади щодо протидії наркозлочинності та відмиванню коштів, отриманих від незаконних операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;- заходами, спрямованими на зниження рівня немедичного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;- профілактикою, лікуванням та медико-соціальною реабілітацією хворих на наркоманію;- законним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.
– участь в розробці проектів нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу з питань, що належать до компетенції управління, в тому числі щодо встановлення необхідних заходів контролю за новими психоактивними речовинами, або перегляду існуючих заходів контролю;
– участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
– проведення інформаційно-аналітичної діяльності в інтересах ефективної реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також протидії їх незаконному обігу;
– здійснення аналізу причин та умов, які впливають на розвиток наркоситуації у регіонах та державі, виявлення й прогнозування пов’язаних з цим негативних наслідків, визначення заходів протидії;
– забезпечення вивчення та узагальнення вітчизняного та міжнародного досвіду контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, профілактики наркоманії та заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
– здійснення підготовки у межах своїх повноважень:- інформаційно-аналітичних матеріалів щодо результатів діяльності правоохоронних органів, державних і громадських установ та організацій, спрямованої на реалізацію державної політики в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу;- проекту щорічного звіту Держлікслужби про результати реалізації державної політики у сфері наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу;
– розробка проектів нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу з питань, що належать до компетенції Сектору, в тому числі щодо встановлення необхідних заходів контролю за новими психоактивними речовинами, або перегляду існуючих заходів контролю;
– забезпечення, в межах компетенції Сектору, взаємодії та інформаційного обміну з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу з:

– структурними підрозділами Держлікслужби;

– правоохоронними органами;

– експертними та науково-дослідними установами;

– державними і громадськими установами та організаціями;

– міжнародними організаціями та компетентними органами іноземних держав;

– здійснення узагальнення, вивчення та аналіз інформації щодо появи та поширення в незаконному обігу нових психоактивних речовин;
– надання керівництву управління та Держлікслужби звіти за результатами діяльності Сектору;
– виконання вимог системи управління якості Держлікслужби;
– забезпечення здійснення інших повноважень, передбачених нормативно-правовими актами, що забезпечують виконання завдань Держлікслужби.
Умови оплати праці – посадовий оклад — 6400 грн.

– надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці державних службовців»;

– надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.
Строк подання документів: до 18:00, 13 листопада 2017 року.
Місце, час та дата початку проведення конкурсу 15 листопада 2017 року о 10:00 за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 120-А
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Фомичова Інна Володимирівна, тел.: (044) 422-55-81, fomichova@dls.gov.ua
Кваліфікаційні вимоги
Загальні вимоги
1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Професійна компетентність
1 Освіта вища освіту за освітнім ступенем не нижче магістра за спеціальностями: медична, фармація, хімія, хімічна технологія, біологія, біотехнологія
Професійні знання
1 Знання законодавства Конституції України; Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції»
2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Конституція України, закони України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності Держлікслужби, Положення про Держлікслужбу; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, накази МОЗ України, інші нормативно-правові акти, що застосовуються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; правила етичної поведінки державного службовця; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; основи державного управління, правила ділового етикету; ділову мову.
3 Професійні чи технічні знання Знання вимог законодавства з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (підконтрольних речовин), протидії їх незаконному обігу, вміння його застосовувати на практиці. Здатність систематизувати і узагальнювати інформацію, готувати пропозиції щодо вдосконалення управління та регулювання відносин у відповідній сфері.
4 Спеціальний досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорії «В» не менше року
5 Знання сучасних інформаційних технологій впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet) та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями
6 Особистісні якості відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, комунікабельність, уважність до деталей, вміння працювати в стресових ситуаціях, компетентність
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті