Проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333»

08 Листопада 2017 1:45 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
ДО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 25 БЕРЕЗНЯ 2009 Р. № 333»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333», яким вносяться зміни до Національного переліку основних лікарських засобів (далі — Національний перелік) з метою доповнення його лікарськими засобами з урахуванням останньої актуальної версії Базового переліку основних лікарських засобів (Model List of Essential Medicines), рекомендованих ВООЗ, номенклатури лікарських засобів, що закуповуються за бюджетні кошти, галузевих стандартів.

Відповідні зміни до Національного переліку рекомендовані Експертним комітетом з відбору та використання основних лікарських засобів відповідно до вимог Положення про здійснення відбору лікарських засобів для внесення до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ України від 07.10.2016 № 1050 (зі змінами).

Зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту постанови надсилаються протягом місяця за адресою:

Міністерство охорони здоров’я України, 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: [email protected]; Гріценко Олександр Володимирович; Лясковський Тарас Михайлович e-mail: [email protected]; тел.: (044) 200-07-93.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 25 БЕРЕЗНЯ 2009 Р. № 333»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 180 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» було затверджено нову редакцію Національний переліку основних лікарських засобів. Постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 547 до Національний переліку основних лікарських засобів було внесено технічні зміни та доповнення. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.10.2016 № 1050, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2016 р. за №1390/29520 «Про затвердження Положення про здійснення відбору лікарських засобів для внесення до Національного переліку основних лікарських засобів» передбачається перегляд Національного переліку основних лікарських засобів Експертним комітетом у 2017 році з урахуванням останньої актуальної версії Базового переліку основних лікарських засобів (Model List of Essential Medicines), рекомендованих ВООЗ, номенклатури лікарських засобів, що закуповуються за бюджетні кошти, галузевих стандартів та подає Міністерству охорони здоров’я України список лікарських засобів, якими рекомендується доповнити Національний перелік, а також оприлюднює цей список лікарських засобів на своєму веб-сайті.

Листом від 25.10.2017 № 244-17 Експертним комітетом з відбору та використання основних лікарських засобів направлено до Міністерства охорони здоров’я України результати проведення аналізу клінічної ефективності та безпеки лікарських засобів, підтверджених даними доказової медицини, без фармакоекономічного аналізу, що рекомендовані до включення в Національний перелік основних лікарських засобів за процедурою «fast-track», а саме:

  • Перелік з 28 нових лікарських засобів за МНН, що включені до Державних програм та субвенцій на інгаляційні засоби для наркозу, та рекомендовані до включення в Національний перелік за процедурою «fast-track».
  • Перелік з 14 нових лікарських засобів за МНН, які можуть закуповуватись за кошти медичної субвенції для надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги, примірний табель (перелік) оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги, що рекомендовані до включення в Національний перелік за процедурою «fast-track».
  • Перелік з 18 нових лікарських засобів за МНН, що включені до 20-го видання Базового Переліку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров’я, та рекомендовані до включення в Національний перелік.
  • Перелік лікарських засобів за МНН, які вже наявні у Національному переліку, але можуть бути додані інші форми та дози за процедурою взаємозамінності.

Відповідно до Положення про здійснення відбору лікарських засобів для внесення до Національного переліку основних лікарських засобів затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.10.2016 № 1050, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2016 р. за №1390/29520, за рекомендаціями Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів, Міністерством охорони здоров’я України підготовлено нову редакцію Національного переліку основних лікарських засобів, що пропонується затвердити цим проектом Постанови Кабінету Міністрів України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою даного Проекту постанови є приведення Національного переліку основних лікарських засобів у відповідність до останньої актуальної версії Примірного переліку ВООЗ основних лікарських засобів. Реалізувати зазначену мету пропонується шляхом затвердження Національного переліку основних лікарських засобів в новій редакції.

3. Правові аспекти

Правовідносини в даній сфері відносин регулюються наступними нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законом України «Про лікарські засоби», постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.02.2016 р. № 84 «Про затвердження Положення про Національний перелік основних лікарських засобів та Положення про Експертний комітеті з відбору та використання основних лікарських засобів», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2016 р. за № 258/28388; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.07.2016 р. № 690 «Про затвердження складу членів експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26.09.2016 р. № 999 «Про організацію діяльності експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.10.2016 р. № 1050 «Про затвердження Положення про здійснення відбору лікарських засобів для внесення до Національного переліку основних лікарських засобів», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2016 р. за № 1390/29520.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1 Запобігання дискримінації

У Проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

Прийняття постанови дозволить привести Національний перелік основних лікарських засобів у відповідність до світових стандартів та здійснювати відповідно до цього переліку закупівлю лікарських засобів за бюджетні кошти.

В.о. Міністра охорони здоров’я УкраїниУляна Супрун

Проект

оприлюднений на сайті

МОЗ України 07.11.2017 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 25 БЕРЕЗНЯ 2009 Р. № 333

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2017 р., № 28, ст. 32; № 61 ст. 1858) виклавши його у новій редакції, що додається.

Прем’єр-міністр УкраїниВ. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК
ОСНОВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Клас, група, підгрупа, міжнародна непатентована назва (МНН) українською та англійською мовами

Форма випуску, доза лікарського засобу

Анестетики

1.

Засоби для загальної анестезії та кисень

1.1.

Інгаляційні лікарські засоби

1.1.1.

Галотан (Halothane)

рідина для інгаляцій

1.1.2.

Ізофлуран (Isoflurane)

рідина для інгаляцій

1.1.3.

Азоту закис (Nitrous oxide)

газ

1.1.4.

Кисень (Oxygen)

газ

1.1.5.

Севофлуран

(Sevoflurane)

рідина для інгаляцій

1.2.

Ін’єкційні лікарські засоби

1.2.1.

Кетамін (Ketamine)

ін’єкції: 50 мг/мл по 2 мл, по 10 мл

1.2.2.

Пропофол (Propofol)

ін’єкції: 10 мг/мл; 20 мг/мл

1.2.3.

Тіопентал (Thiopental) (може бути використаний як альтернатива пропофолу)

ін’єкції: 0,5 г; 1 г

2.

Місцеві анестетики

2.1.

 Бупівакаїн (Bupivacaine)

ін’єкції: 5 мг/мл по 4 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл

ін’єкції: 2,5 мг/мл по 20 мл, 200 мл розчин для спінальної анестезії: 0,5% (гідрохлорид) по 4 мл в ампулах

2.2.

 Лідокаїн (Lidocaine)

ін’єкції: 1%; 2% (гідрохлорид) розчин для спінальної анестезії: 5% (гідрохлорид) по 2 мл в ампулах

2.3.

Лідокаїн + Епінефрин (Адреналін) (Lidocaine + Epinephrine (Adrenaline))

стоматологічний картридж (ампула): 2% (гідрохлорид) + епінефрин 1:80000 ін’єкції: 1%; 2% (гідрохлорид або сульфат) + епінефрин (адреналін) 1:200000 у флаконі

2.4.

Додатковий перелік

2.4.1.

Ефедрин (Ephedrine)*

ін’єкції: 30 мг (гідрохлорид)/мл по 1 мл в ампулах

3.

Передопераційні та седативні засоби для короткочасних процедур

3.1.

Атропін (Atropine)

ін’єкції: 1 мг (сульфат) у ампулах по 1 мл

3.2.

 Мідазолам (Midazolam)

ін’єкції: 1 мг/мл розчин для перорального застосування: 2 мг/мл [д] таблетки: 7,5 мг; 15 мг

3.3.

Діазепам (Diazepam)

(може бути використаний як альтернатива мідазоламу)

ін’єкції: 5 мг/мл таблетки: 5 мг; 10 мг

3.4.

Морфін (Morphine)

ін’єкції: 10 мг (сульфат або гідрохлорид) по 1 мл в ампулах

II. Лікарські засоби для лікування болю та надання паліативної допомоги

1.

Ненаркотичні анальгетики та нестероїдні протизапальні лікарські засоби

(НПЗЗ)

1.1.

Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)

супозиторії: 50 мг — 150 мг таблетки: 100 мг — 500 мг

1.2.

Ібупрофен (Ibuprofen)

розчин або суспензія для перорального застосування: 200 мг/ 5 мл тверді лікарські форми: 200 мг;

400 мг; 600 мг

1.3.

Парацетамол

(Paracetamol)*

розчин для перорального застосування: 30 мг/мл; 120 мг/5 мл; 125 мг/5 мл

супозиторії: 80 мг; 100 мг; 150 мг

тверда пероральна лікарська форма: 100 мг — 500 мг

розчин для інфузій: 10 мг/мл

2.

Опіоїдні анальгетики

2.1.

Кодеїн (Codeine)

таблетки: 30 мг (фосфат)

2.2.

 Морфін (Morphine)

гранули (з повільним вивільненням): 20 мг — 200 мг (морфіну сульфат)

ін’єкції: 10 мг (морфіну гідрохлорид або морфіну сульфат) по 1 мл в ампулах

розчин для перорального застосування: 10 мг (морфіну гідрохлорид або морфіну сульфат)/5

мл

таблетки (пролонгованого вивільнення): 10 мг — 200 мг (морфіну сульфат або гідрохлорид)

таблетки: 5 мг; 10 мг (морфіну сульфат)

2.3.

Гідроморфон (Hydromorphone) (може бути використаний як альтернатива морфіну)

2.4.

Оксикодон (Oxycodone) (може бути використаний як альтернатива морфіну)

таблетки: 10 мг; 20 мг; 40 мг; 80 мг

2.5.

Фентаніл (Fentanyl)*

трансдермальний пластир: 12 мкг/год; 25 мкг/год; 50 мкг/год; 75 мкг/год; 100 мкг/год розчин для ін’єкцій: 0,05 мг/мл по 2 мл в ампулах

2.6.

Додатковий перелік

2.6.1.

Метадон (Methadone)*

таблетки: 5 мг; 10 мг

концентрат для приготування розчину для перорального застосування: 5 мг/мл; 10 мг/мл (гідрохлорид)

розчин для перорального застосування: 5 мг/мл; 10 мг/мл; 5 мг/5 мл; 10 мг/5 мл (гідрохлорид) або 1 мг/мл

3.

Лікарські засоби для симптоматичної фармакотерапії у паліативній допомозі/Лікарські засоби для усунення інших поширених симптомів у паліативній допомозі

3.1.

Амітриптилін

(Amitriptyline)

таблетки: 10 мг; 25 мг; 75 мг

3.2.

Циклізин (Cyclizine) [д]

ін’єкції: 50 мг/мл таблетки: 50 мг

3.3.

Дексаметазон

(Dexamethasone)

ін’єкції: 4 мг/мл по 1 мл в ампулах (у вигляді динатрієвої фосфатної солі)

розчин для перорального застосування: 2 мг/5 мл

таблетки: 0,5 мг — 2 мг [д]; 4 мг

3.4.

Діазепам (Diazepam)

ін’єкції: 5 мг/мл

розчин для перорального застосування: 2 мг/5 мл

розчин ректальний: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг таблетки: 5 мг; 10 мг

3.5.

Докузат натрію (Docusate sodium)

капсули: 100 мг

розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл

3.6.

Флуоксетин (Fluoxetine)

тверда пероральна лікарська форма: 20 мг (у вигляді гідрохлориду)

3.7.

Галоперидол

(Haloperidol)

ін’єкції: 5 мг по 1 мл в ампулах

розчин для перорального застосування: 2 мг/мл

тверда пероральна лікарська форма: 0,5 мг; 2 мг; 5 мг

3.8.

Гіосцину бутилбромід (Hyoscine butylbromide)

ін’єкції: 20 мг/мл

3.9.

Лактулоза (Lactulose) [д]

розчин/сироп для перорального застосування: 3,1 — 3,7 г/5 мл

3.10.

Лоперамід (Loperamide)

тверда пероральна лікарська форма: 2 мг

3.11.

Метоклопрамід (Metoclopramide)

ін’єкції: 5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах

розчин для перорального застосування: 5 мг/5 мл

тверда пероральна лікарська форма: 10 мг (гідрохлорид)

3.12.

Мідазолам (Midazolam)

ін’єкції: 1 мг/мл; 5 мг/мл

розчин для перорального застосування: 2 мг/мл [д]

тверда пероральна лікарська форма: 7,5 мг; 15 мг

3.13.

Ондансетрон (Ondansetron) [д]

ін’єкції: 2 мг/мл по 2 мл, 4 мл в ампулах (у вигляді гідрохлориду)

розчин для перорального застосування: 4 мг основи / 5 мл

тверда пероральна лікарська форма: 4 мг; 8 мг

3.14.

Сена (Senna)

рідина для перорального застосування: 7,5 мг/5 мл

таблетки: 13,5 мг; 70 мг

III. Протиалергічні лікарські засоби та лікарські засоби, що використовуються при анафілаксії

1.

Дексаметазон

(Dexamethasone)

ін’єкції: 4 мг/мл по 1 мл та 2 мл в ампулах (у вигляді солі динатрію фосфату)

2.

Епінефрин/Адреналін

(Epinephrine/Adrenaline)

ін’єкції: 1 мг (у вигляді гідрохлориду та гідротартрату) по 1 мл в ампулах, що відповідає 1,82 мг адреналіну тартрату в 1 мл

3.

Гідрокортизон

(Hydrocortisone)

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 100 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі

суспензія для ін’єкцій: 25 мг/мл по 2 мл в ампулах

таблетки: 5 мг; 10 мг; 20 мг

4.

 Лоратадин (Loratadine)*

розчин або сироп для перорального застосування: 1 мг/мл; 5 мг/мл таблетки: 10 мг

5.

 Преднізолон (Prednisolone)

таблетки: 5 мг; 25 мг

розчин для перорального застосування: 5 мг/мл [д]

розчин для ін’єкцій: 30 мг/мл по 1 мл або по 2 мл

IV. Антидоти та інші речовини, що використовуються при отруєннях

1.

1.Неспецифічні

1.1.

Вугілля активоване (Activated charcoal)

порошок: 5 г

тверда пероральна лікарська форма: 0,25 г

2.

2.Специфічні

2.1.

Ацетилцистеїн

(Acetylcysteine)

ін’єкції: 100 мг/мл по 3 мл; 200 мг/мл по 10 мл в ампулах

розчин для перорального застосування: 10% [д]; 20% [д]

2.2.

Атропін (Atropine)

ін’єкції: 1 мг (сульфат) по 1 мл в ампулах

2.3.

Кальцію глюконат (Calcium gluconate)

ін’єкції: 100 мг/мл по 10 мл в ампулах

2.4.

Метилтіонінію хлорид/Метиленовий синій (Methylthioninium chloride/Methylene blue)

ін’єкції: 10 мг/мл по 10 мл в ампулах

2.5.

Налоксон (Naloxone)

ін’єкції: 400 мкг (гідрохлорид) по 1 мл в ампулах

2.6.

Пеніциламін

(Penicillamine)

тверда пероральна лікарська форма: 250 мг

2.7.

Калій-заліза гексаціаноферрат (II) (Potassium ferric hexacyano-ferrate (II) — 2H20 (Prussian blue))

порошок для перорального застосування

2.8.

Натрію нітрит (Sodium nitrite)

ін’єкції: 30 мг/мл по 10 мл в ампулах

2.9.

Натрію тіосульфат (Sodium thiosulfate)

ін’єкції: 250 мг/мл по 50 мл; 300мг/мл по 5 мл та 10 мл в ампулах

2.10.

Додатковий перелік

2.10.1.

Дефероксамін

(Deferoxamine)

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 500 мг (мезілат) у флаконі

2.10.2.

Димеркапрол

(Dimercaprol)

розчин для ін’єкцій олійний: 50 мг/мл по 2 мл в ампулах

2.10.3.

Натрію, Кальцію едетат (Sodium, Calcium edetate)

ін’єкції: 200 мг/мл по 5 мл в ампулах

2.10.4.

Фомепізол (Fomepizole)

ін’єкції: 5 мг/мл (сульфат) по 20 мл в ампулах або 1 г/мл (основа) по 1,5 мл в ампулах

2.10.5.

Сукцимер (Succimer)

тверда пероральна лікарська форма: 100 мг

V. Протисудомні/протиепілептичні засоби

1.

Карбамазепін

(Carbamazepine)

суспензія для перорального застосування: 100 мг/5 мл

таблетки (жувальні, з поділкою): 100 мг; 200 мг

2.

Діазепам (Diazepam)

гель або ректальний розчин: 5 мг/мл у тубах по 0,5 мл; по 2 мл; по 4 мл розчин для ін’єкцій: 5 мг/мл по 2 мл таблетки: по 5 мг; 10 мг

3.

 Лоразепам (Lorazépam)

парентеральні форми: 2 мг/мл по 1 мл в ампулах; 4 мг/мл по 1 мл в ампулах

4.

Магнію сульфат (Magnesium sulfate)*

ін’єкції: 0,5 г / мл по 2 мл в ампулах (еквівалентно 1 г в 2 мл; 50% вага/об’єм); 0,5 г / мл по 10 мл в ампулах (еквівалентно 5 г в 10 мл; 50% вага /об’єм); 250 мг/мл по 5 мл або по 10 мл

5.

Мідазолам (Midazolam)

розчин оромукозний: 5 мг/мл; 10 мг/мл ампула*: 1 мг/мл; 10 мг/мл

6.

Фенобарбітал

(Phénobarbital)

ін’єкції: 200 мг/мл (натрій)

розчин для перорального застосування: 15 мг/5 мл

таблетки: 5 мг — 100 мг

7.

Фенітоїн (Phenytoin)

ін’єкції: 50 мг/мл по 5 мл у флаконах (натрієва сіль)

розчин для перорального застосування: 25 мг — 30 мг/5 мл

тверда пероральна лікарська форма: 25 мг; 50 мг; 100 мг (натрієва сіль) таблетки: 117 мг таблетки (жувальні): 50 мг

8.

Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate)

розчин/сироп для перорального застосування: 57,64 мг/мл по 150 мл; 50 мг/мл по 100 мл; 200 мг/5 мл

таблетки (подрібнювані): 100 мг таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні: 200 мг; 300 мг; 500 мг (вальпроат натрію)

9.

Ламотриджин

(Lamotrigine)*

таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг; 200 мг таблетки (жувальні, що диспергуються): 2 мг; 5 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг; 200 мг

10.

Додатковий перелік

10.1.

Етосуксимід (Ethosuximide)

капсули: 250 мг

розчин для перорального застосування: 250 мг/5 мл

10.2.

Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate)

ін’єкції: 100 мг/мл по 4 мл, 5 мл та 10 мл ліофілізат для розчину для ін’єкцій: по 400 мг

VI. Протиінфекційні лікарські засоби

1.

Антигельмінтні лікарські засоби

1.1.

Кишкові антигельмінтні лікарські засоби

1.1.2.

Альбендазол

(Albendazole)

таблетки: 400 мг

1.1.3.

Левамізол (Levamizole)

таблетки: 50 мг; 150 мг (у вигляді гідрохлориду)

1.1.4.

Мебендазол

(Mebendazole)

таблетки: 100 мг; 500 мг

1.1.5.

Ніклозамід (Niclosamide)

таблетки (жувальні): 500 мг

1.1.6.

Празиквантел

(Praziquantel)

таблетки: 150 мг; 600 мг

1.1.7.

Пірантел (Pyrantel)

розчин/суспензія пероральна: 50 мг (у вигляді ембонату або памоату)/мл

таблетки: 250 мг (у вигляді ембонату або памоату)

1.2.

Протималярійні лікарські засоби

1.2.1.

Альбендазол

(Albendazole)

таблетки: 400 мг

1.2.2.

Диетилкарбамазепін

(Diethylcarbamazine)

таблетки: 50 мг; 100 мг (дигідрогену цитрат)

1.2.3.

Івермектин (Ivermectin)

таблетки (з поділкою): 3 мг

1.3.

Антишистосомічні та інші антитрематодні лікарські засоби

1.3.1.

Празиквантел

(Praziquantel)

таблетки: 600 мг

1.3.2.

Триклабендазол

(Triclabendazole)

таблетки: 250 мг

1.4.

Додатковий перелік

1.4.1.

Оксамніхін (Oxamniquine) *

капсули: 250 мг

розчин пероральний: 250 мг/5 мл

2.

Антибактеріальні лікарські засоби

2.1.

Бета-лактамні антибіотики

2.1.1.

Амоксицилін

(Amoxicillin)

тверда пероральна лікарська форма: 250 мг; 500 мг (у вигляді тригідрату) порошок для приготування розчину / суспензії для перорального застосування (у вигляді тригідрату): 125 мг/5 мл або 250 мг/5 мл [д]

2.1.2.

Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)

розчин для перорального застосування: 125 мг амоксициліну + 31,25 мг клавуланової кислоти/5 мл

порошок для оральної суспензії: 250 мг амоксициліну + 62,5 мг клавуланової кислоти/5 мл [д]

таблетки: 250 мг/62,5 мг; 500 мг/125 мг порошок для ін’єкцій: 500 мг + 100 мг; 1000 мг + 200 мг

2.1.3.

Ампіцилін (Ampicillin)

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 500 мг; 1 г (у вигляді натрієвої солі)

2.1.4.

Бензатину бензилпеніцилін

(Benzathine benzylpenicillin)

порошок для приготування суспензії для ін’єкцій: 900 мг бензилпеніциліну (= 1,2 млн. МО) по 5 мл у флаконі [д]; 1,44 г бензилпеніциліну (= 2,4 млн. МО) по 5 мл у флаконі

2.1.5.

Бензилпеніцилін

(Benzylpenicillin)

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 600 мг (= 1 млн. МО), (натрієвої або калієвої солі); 3 г (= 5 млн. МО) (натрієвої або калієвої солі)

2.1.6.

Цефалексин (Cefalexin) [д]

порошок/гранули для приготування суспензії для перорального застосування: 250 мг/5 мл (безводний); 125 мг/5 мл капсули: 250 мг (у вигляді моногідрату)

2.1.7.

 Цефазолін (Cefazolin)*

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 1 г (у вигляді натрієвої солі) у флаконі

2.1.8.

Цефіксим (Cefixime)*

капсули: 400 мг (у вигляді тригідрату)

2.1.9.

Цефтріаксон (Ceftriaxone)*

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 250 мг; 500 мг; 1 г (у вигляді натрієвої солі) у флаконі

2.1.10.

 Клоксацилін (Cloxacillin)

капсули: 500 мг; 1 г (у вигляді натрієвої солі)

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 500 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі

порошок для приготування розчину для перорального застосування: 125 мг (у вигляді натрієвої солі)/5 мл

2.1.11.

Феноксиметилпеніцилін

(Phenoxymethylpenicillin)

порошок для приготування розчину для перорального застосування: 250 мг (у вигляді калієвої солі)/5 мл

таблетки: 250 мг (у вигляді калієвої солі)

2.1.12.

Прокаїну бензилпеніцилін (Procaine benzylpenicillin)*

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 1 г (= 1 млн. МО); 3 г (= 3 млн. МО) у флаконі

2.1.13.

Піперацилін + Тазобактам (Piperacillin and enzyme inhibitor)*

порошок для ін’єкцій: 2 г (як натрієва сіль) + 250 мг (як натрієва сіль); 4 г (як натрієва сіль) + 500 мг (як натрієва сіль)

ПРЕПАРАТ ПЕРШОГО ВИБОРУ

– ускладнені внутрішньочеревні інфекції (тяжкі)

– високий ризик фебрильної нейтропенії

– госпітальна пневмонія

2.1.14.

Додатковий перелік

2.1.14.1.

Цефотаксим (Cefotaxime) * [сп]

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 250 мг; 500 мг; 1000 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі

2.1.14.2.

Цефтазидим

(Ceftazidime)

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 250 мг; 1 г (у вигляді пентагідрату) у флаконі

2.1.14.3.

Іміпенем + Циластатин (Imipenem + Cilastatin)*

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 250 мг (у вигляді моногідрату) + 250 мг (у вигляді натрієвої солі); 500 мг (у вигляді моногідрату) + 500 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконах

2.1.14.4.

Меропенем (Meropenem) *[Д]

порошок для ін’єкцій/інфузій: 500 мг (у вигляді тригідрату); 1 г (у вигляді тригідрату)

2.1.14.5.

Даптоміцин (Daptomycin) *

порошок для концентрату для розчину для інфузій: 350 мг; 500 мг

порошок для розчину для інфузій: 350 мг; 500 мг

2.1.14.6.

Лінезолід (Linezolid) *

розчин для інфузій: 2 мг/мл по 300 мл порошок для пероральної рідини: 100 мг/5 мл таблетки: 400 мг; 600 мг

2.1.14.7.

Колістим (Colistin)*

порошок для ін’єкцій: 1 млн. МО; 2 млн. МО (як колістеметат натрію)

2.1.14.8.

Фосфоміцин (Fosfomycin) *

порошок для розчину для ін’єкцій: 1 г; 2 г гранули/порошок для перорального розчину: 3 г

2.1.14.9.

Цефепім (Cefepime)*

порошок для розчину для ін’єкцій: 500 мг; 1000 мг; 2000 мг

2.2.

Інші антибактеріальні лікарські засоби

2.3.

Азитроміцин

(Azithromycin)*

тверда пероральна лікарська форма: 250 мг; 500 мг

порошок для приготування оральної суспензії: 200 мг/5 мл

розчин для перорального застосування: 200 мг/5 мл

2.4.

Хлорамфенікол

(Chloramphenicol)

тверда пероральна лікарська форма: 250 мг; 500 мг

олійна суспензія для ін’єкцій*: 0,5 г (у вигляді натрію сукцинату)/мл по 2 мл в ампулах

розчин для перорального застосування: 150 мг (у вигляді пальмітату)/5 мл

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 0,5 г; 1 г (натрію сукцинат) у флаконі

2.5.

 Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)*

розчин для перорального застосування: 250 мг/5 мл (безводний) [д]

розчин для внутрішньовенних інфузій: 2 мг/мл (у вигляді гіклату) [д]

таблетки: 250 мг; 500 мг (у вигляді гідрохлориду)

2.6.

Кларитроміцин

(Clarithromycin)*

тверда пероральна лікарська форма: 500 мг

2.7.

Доксициклін (Doxycycline)

розчин для перорального застосування: 25 мг/5 мл [д]; 50 мг/5 мл (безводний) [д]

розчин для перорального застосування: 25 мг/5 мл [д]; 50 мг/5 мл [д] (у вигляді хіклату)

тверда пероральна лікарська форма: 50 мг [д]; 100 мг

2.8.

 Гентаміцин (Gentamicin)

ін’єкції: 10 мг (у вигляді сульфату)/мл по 2 мл в ампулах; 40 мг (у вигляді сульфату)/мл по 2 мл в ампулах

2.9.

 Еритроміцин (Erythromycin)

тверда пероральна лікарська форма: 200 мг; 250 мг

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 500 мг (у вигляді лактобіонату) у флаконі

порошок для приготування розчину для перорального застосування: 125 мг/5 мл (у вигляді стеарату або естолату або етилу сукцинату)

2.10.

 Метронідазол (Metronidazole)

ін’єкції: 500 мг по 100 мл у флаконі супозиторії, таблетки вагінальні, песарії: 500 мг; 1 г

таблетки: 200 мг — 500 мг

розчин для перорального застосування: 200 мг (у вигляді бензоату)/5 мл

2.11.

Нітрофурантоїн

(Nitrofurantoin)

тверда пероральна лікарська форма: 100 мг розчин для перорального застосування: 25 мг/5 мл [д]

2.12.

Спектиноміцин

(Spectinomycin)

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 2 г (у вигляді гідрохлориду) у флаконі

2.13.

Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)

розчин для перорального застосування: 200 мг + 40 мг/5 мл

таблетки: 100 мг + 20 мг; 400 мг + 80 мг; 800 мг + 160 мг

ін’єкції: 80 мг + 16 мг/мл по 5 мл або по 10 мл в ампулах

концентрат для приготування розчину для інфузій: (80 мг + 16 мг)/мл

2.14.

Додатковий перелік

2.14.1.

Кліндаміцин

(Clindamycin)

капсули: 150 мг (у вигляді гідрохлориду)

ін’єкції: 150 мг (у вигляді фосфату)/мл розчин для перорального застосування: 75 мг/5 мл (пальмітат) [сп]

2.14.2.

Ванкоміцин (Vancomycin)

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 250 мг; 500 мг; 1000 мг (гідрохлорид) у флаконі

ліофілізат для приготування розчину для інфузій: 500 мг; 1000 мг у флаконі

2.3.

Антилепрозойні лікарські засоби

2.3.1.

Клофазимін

(Clofazimine)

капсули: 50 мг; 100 мг

2.3.2.

Дапсон (Dapsone)

таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг

2.3.3.

Рифампіцин (Rifampicin)

тверда пероральна лікарська форма: 150 мг; 300 мг

2.4.

Протитуберкульозні лікарські засоби

2.4.1.

Етамбутол (Ethambutol)

ін’єкції: 100 мг/мл

таблетки: 100 мг — 400 мг (гідрохлорид) розчин для перорального застосування: 25 мг/мл [д]

2.4.2.

Етамбутол + Ізоніазид (Ethambutol + Isoniazid)

таблетки: 400 мг + 150 мг

2.4.3.

Етамбутол + Ізоніазид + Піразинамід + Рифампіцин (Ethambutol + Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin)

таблетки: 275 мг + 75 мг + 400 мг + 150 мг

2.4.4.

Етамбутол + Ізоніазид + Рифампіцин (Ethambutol + Isoniazid + Rifampicin)

таблетки: 275 мг + 75 мг + 150 мг

2.4.5.

Ізоніазид (Isoniazid)

ін’єкції: 100 мг/мл по 5 мл в ампулах

таблетки: 100 мг — 300 мг

розчин / сироп для перорального застосування: 100 мг/5 мл

розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл [д]

таблетки (з поділкою): 50 мг

2.4.6.

Ізоніазід + Піразинамід + Рифампіцин (Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin)

таблетки: 75 мг + 400 мг + 150 мг; 150 мг + 500 мг + 150 мг (для переривчастого використання тричі на тиждень); 75 мг + 50 мг + 150 мг; 60 мг + 30 мг + 150 мг

2.4.7.

Ізоніазид + Рифампіцин (Isoniazid + Rifampicin)

таблетки: 75 мг + 150 мг

таблетки: 150 мг + 300 мг; 60 мг + 60 мг/150 мг + 150 мг (для переривчастого використання тричі на тиждень); 75 мг + 50 мг; 60 мг + 30 мг

2.4.8.

Піразинамід

(Pyrazinamide)

таблетки: 400 мг; 500 мг

розчин для перорального застосування: 30 мг/мл [д]

таблетки (дисперговані): 150 мг таблетки (з поділкою): 150 мг

2.4.9.

Рифабутин (Rifabutin)*

капсули: 150 мг

2.4.10.

Рифампіцин (Rifampicin)

тверда пероральна лікарська форма: 150 мг; 300 мг

розчин для перорального застосування: 20 мг/мл [д]

2.4.11.

Рифапентин

(Rifapentine)*

таблетки: 150 мг

2.4.12.

Стрептоміцин (Streptomycin) [сп]

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 1 г (у вигляді сульфату) у флаконі

2.4.13.

Додатковий перелік

2.4.13.1.

Амікацин (Amikacin)

порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій: 100 мг; 500 мг; 1 г (у вигляді сульфату)

розчин для ін’єкцій: 50 мг/мл по 2 мл; 250 мг/мл по 2 мл та по 4 мл

2.4.13.2.

Капреоміцин (Capreomycin)

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 1 г (у вигляді сульфату)

2.4.13.3.

Циклосерин (Cycloserine)

тверда пероральна лікарська форма: 250 мг

2.4.13.4.

Теризидон (Terizidone) (може бути використаний як альтернатива циклосерину)

капсули: 250 мг; 300 мг

2.4.13.5.

Деламанід (Delamanid)

таблетки: 50 мг

2.4.13.6.

Етіонамід (Ethionamide)

таблетки: 125 мг; 250 мг

2.4.13.7.

Протіонамід (Protionamide)

(може бути використаний як альтернатива етіонаміду)

таблетки: 250 мг

2.4.13.8.

Канаміцин (Kanamycin)

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 1 г (у вигляді сульфату)розчин

2.4.13.9.

Левофлоксацин

(Levofloxacin)

ін’єкції: 5 мг/мл

таблетки: 250 мг; 500 мг; 750 мг

2.4.13.10.

Офлоксацин (Ofloxacin) (може бути використаний як альтернатива левофлоксацину)

ін’єкції: 2 мг/мл або 200 мг/100 мл

таблетки: 200 мг; 400 мг

2.4.13.11.

Моксифлоксацин (Moxifloxacin) (може бути використаний як альтернатива левофлоксацину)

ін’єкції: 400 мг/100 мл; 400 мг/250 мл

таблетки: 400 мг

2.4.13.12.

Лінезолід (Linezolid)

розчин для інфузій: 2 мг/мл по 300 мл у пляшках

таблетки: 400 мг; 600 мг

порошок для приготування розчину для перорального застосування: 100 мг/5 мл

2.4.13.13.

Натрію аміносаліцилат (Sodium aminosalicylate)

ін’єкції: 30 мг/мл

гранули: 4 г у пакетику

гранули кишковорозчинні: 600 мг/г по 9,2 г

гранул в саше; 800 мг/г по 100 г гранул у пакеті

порошок для орального розчину: по 5,52 г в саше

таблетки: 500 мг

3.

Протигрибкові лікарські засоби

3.1.

Амфотерицин B (Amphotericin B)

порошок/ліофілізат для приготування розчину для інфузій: 50 мг у флаконі (у вигляді натрію деоксихолату або комплексу з ліпосомами)

3.2.

Клотримазол

(Clotrimazole)

вагінальний крем: 1%; 10%

вагінальні таблетки: 100 мг; 200 мг; 500 мг

3.3.

 Флуконазол (Fluconazole)

тверда пероральна лікарська форма: 50 мг

ін’єкції: 2 мг/мл у флаконі

розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл

3.4.

Флуцитозин (Flucytosine)

розчин для інфузій: 2,5 г / 250 мл капсули: 250 мг

3.5.

Гризеофульвін

(Griseofulvin)

тверда пероральна лікарська форма: 125 мг; 250 мг

розчин для перорального застосування: 125 мг/5 мл [д]

3.6.

Ністатин (Nystatin)

таблетки: 100000 МО; 500000 МО

пастилки: 100000 МО

розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл [д]; 100000 МО/мл [д]

песарії: 100000 МО

3.7.

Вориконазол

(Voriconazole)*

таблетки: 50 мг; 200 мг

порошок для розчину для інфузій: 200 мг

порошок для пероральної рідини: 40 мг/мл

3.8.

Ітраконазол

(Itraconazole)*

капсули: 100 мг розчин оральний: 10 мг/мл

3.9.

Додатковий перелік

3.10.

Калію йодид (Potassium iodide)

насичений розчин

4.

Противірусні лікарські засоби

4.1.

Протигерпесні лікарські засоби

4.1.1.

 Ацикловір (Aciclovir)

порошок для приготування розчину для інфузій: 250 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі

таблетки: 200 мг; 400 мг

розчин для перорального застосування: 200 мг/5 мл; 250 мг/5 мл [д]

4.2.

Антиретровірусні лікарські засоби

4.2.1.

Нуклеозидні/нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази

4.2.1.1.

Абакавір (Abacavir)

розчин для перорального застосування: 100 мг (у вигляді сульфату)/5 мл або 20 мг/мл

таблетки: 300 мг (у вигляді сульфату)

4.2.1.2.

Ламівудин (Lamivudine)

розчин для перорального застосування: 5 мг/мл; 50 мг/5 мл або 10 мг/мл

таблетки: 100 мг; 150 мг

4.2.1.3.

Тенофовіру дизопроксилу фумарат (Tenofovir disoproxil fumarate)

таблетки (тенофовіру дизопроксилу фумарат — еквівалентний 245 мг тенофовіру дизопроксилу): 300 мг

4.2.1.4.

Зидовудин (Zidovudine)

розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл або 10 мг/мл

розчин для приготування внутрішньовенних інфузій: 10 мг/мл у 20 мл

таблетки: 300 мг капсули: 100 мг; 250 мг

4.2.2.

Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази

4.2.2.1.

Ефавіренз (Efavirenz)

капсули: 50 мг; 100 мг; 200 мг

таблетки: 200 мг; 600 мг

4.2.2.2.

Невірапін (Nevirapine)

рідина для перорального застосування: 50 мг/5 мл

таблетки: 50 мг; 200 мг

4.2.3.

Інгібітори протеази

4.2.3.1.

Атазанавір (Atazanavir)

тверда пероральна лікарська форма: 100 мг; 150 мг; 300 мг (у вигляді сульфату)

4.2.3.2.

Ритонавір (Ritonavir)

таблетки (термостабільні): 25 мг; 100 мг капсули: 100 мг

розчин для перорального застосування: 400 мг/5 мл

4.2.3.3.

Саквінавір (Saquinavir)*

тверда пероральна лікарська форма: 200 мг; 500 мг (у вигляді мезилату)

4.2.4.

Інгібітори інтегрази

4.2.4.1.

Ралтегравір

(Raltegravir)*

таблетки (жувальні): 25 мг; 100 мг

таблетки: 400 мг

4.2.5.

Фіксовані комбінації

4.2.5.1.

Абакавір + Ламівудин (Abacavir + Lamivudine)

таблетки: 60 мг (як сульфат) + 30 мг; 600 мг + 300 мг

4.2.5.2.

Ефавіренз + Емтрицитабін +Тенофовір (Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir)

таблетки: 600 мг + 200 мг + 300 мг (дизопроксил фумарату, що еквівалентно 245 мг тенофовіру)

4.2.5.3.

Емтрицитабін + Тенофовір (Emtricitabine + Tenofovir)

таблетки: 200 мг + 300 мг(дизопроксил фумарату, що еквівалентно 245 мг тенофовіру)

4.2.5.4.

Ламівудин + Зидовудин (Lamivudine + Zidovudine)

таблетки: 30 мг + 60 мг [д]; 150 мг + 300 мг

4.2.6.

Інші противірусні засоби

4.2.6.1.

Озельтамівір

(Oseltamivir)*

капсули: 30 мг; 45 мг; 75 мг (фосфату) порошок для приготування суспензії для перорального застосування: 12 мг/мл; 6 мг/мл

4.2.6.2.

Рибавірин (Ribavirin)*

тверда пероральна лікарська форма: 200 мг; 400 мг; 600 мг

ін’єкція для внутрішньовенного введення: 800 мг і 1 г в 10 мл розчину фосфатного буфера

4.3.

Лікарські засоби проти гепатиту

4.3.1.

Лікарські засоби для лікування гепатиту B

4.3.11.

Нуклеозидні/нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази

4.3.1.2.

Ентекавір (Entecavir)

розчин для перорального застосування: 0,05 мг/мл

таблетки: 0,5 мг; 1 мг

4.3.1.3.

Тенофовіру дизопроксилу фумарат (Tenofovir disoproxil fumarate (TDF))

таблетки: 300 мг (тенофовіру дизопроксилу фумарат, що еквівалентно 245 мг тенофовіру дизопроксилу)

4.3.1.4.

Додатковий перелік

4.3.1.41.

Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b)

ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій: 3 млн МО; 6 млн МО

4.3.1.2.

Лікарські засоби для лікування гепатиту C

4.3.1.21.

Нуклеотидні інгібітори полімерази

4.3.1.2.11.

Софосбувір (Sofosbuvir)

таблетки: 400 мг

4.3.1.2.2.

Інші противірусні засоби

4.3.1.2.2.1.

Рибавірин (Ribavirin)*

розчин для внутрішньовенного введення: 1 г/10 мл фосфатного буферного розчину

таблетки/капсули: 200 мг; 400 мг; 600 мг

розчин для внутрішньовеннього введення: 800 мг/10 мл фосфатного буферного розчину

4.3.1.2.3.

Додатковий перелік

4.3.1.2.3.1.

Пегільований інтерферон альфа (2a або 2b) (Pegylated interferon alfa (2a or 2b))*

флакон або шприц: 80 мкг; 100 мкг; 120 мкг (пегільований інтерферон альфа 2b); 90 мкг, 180 мкг (пегільований інтерферон альфа 2а); 50 мкг/0,5 мл; 150 мкг/0,5 мл

4.3.1.2.3.2.

Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b)

ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій: 3 млн МО; 6 млн МО

5.

Засоби для лікування протозойних інфекцій

5.1.

Засоби для лікування амебіазу та лямбліозу

5.1.1.

Дилоксанід (Diloxanide)

таблетки: 500 мг (фуроат)

5.1.2.

 Метронідазол (Metronidazole)

ін’єкції: 500 мг в 100 мл флаконах

таблетки: 200 мг — 500 мг

розчин оральний: 200 мг (бензоат)/5 мл

5.2.

Засоби для лікування лейшманіозу

5.2.1.

Амфотерицин B

(Amphotericin B)

порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій: 50 мг у флаконі (як дезоксіхолатов натрію або ліпосомного комплексу)

5.2.2.

Мілтефозін (Miltefosine)

тверда пероральна лікарська форма: 10 мг; 50 мг

5.2.3.

Паромоміцин

(Paromomycin)

розчин для ін’єкцій: 750 мг паромоміцину (у вигляді сульфату)

5.2.4.

Натрію стибоглюконат або Меглюмін антимоніат (Sodium stibogluconate or Meglumine antimoniate)

ін’єкції: 100 мг/мл, 1 флакон = 30 мл або 30%, що еквівалентно приблизно 8,1% сурмі (п’ятивалентній) по 5 мл в ампулах

5.3.

Засоби для лікування малярії

5.3.1.

Для лікування малярії

5.3.11.

Амодиахін

(Amodiaquine)*

таблетки: 153 мг або 200 мг (у вигляді гідрохлориду)

5.31.2.

Артеметер (Artemether)*

розчин олійний: 80 мг/мл в ампулах по 1 мл

5.3.13.

Артеметер + Лумефантрін (Artemether + Lumefantrine)*

таблетки: 20 мг + 120 мг

таблетки (дисперговані): 20 мг + 120 мг [д]

5.3.1.4.

Артезунат (Artesunate)*

ін’єкції: ампули, що містять 60 мг безводної артезунатової кислоти з окремою ампулою 5% розчину натрію бікарбонату

ректальна лікарська форма: 50 мг; 200 мг [д] таблетки: 50 мг

5.3.15.

Артезунат + Амодиахін (Artescuante + Amodiaquine)*

таблетки: 25 мг + 67,5 мг; 50 мг + 135 мг; 100 мг + 270 мг

5.31.6.

Артезунат + Мефлохін (Artesunate + Mefloquine)

таблетки: 25 мг + 55 мг; 100 мг + 220 мг

5.3.1.7.

Хлорохін (Chloroquine)*

розчин оральний: 50 мг (у вигляді фосфату або сульфату)/5 мл

таблетки: 100 мг; 150 мг; 250 мг (у вигляді фосфату або сульфату)

5.31.8.

Доксициклін

(Doxycycline)*

таблетки: 100 мг

таблетки (дисперговані): 100 мг (у вигляді моногідрату)

капсули: 100 мг

5.31.9.

Мефлохін (Mefloquine)*

таблетки: 250 мг (у вигляді гідрохлориду)

5.3.1.10.

Примахін (Primaquine)*

таблетки: 7,5 мг; 15 мг (у вигляді дифосфату)

5.3.1.11.

Хінін (Quinine)*

ін’єкції: 300 мг хініну гідрохлориду/мл по 2 мл в ампулах

таблетки: 300 мг хініну сульфату або бісульфату

5.3.1.12.

Сульфадоксин + Піриметамін (Sulfadoxine + Pyrimethamine)*

таблетки: 500 мг + 25 мг

5.3.2.

Для профілактики малярії

5.3.21.

Хлорохін (Chloroquine)*

розчин оральний: 50 мг (у вигляді фосфату або сульфату)/5 мл

таблетки: 150 мг; 250 мг (у вигляді фосфату або сульфату)

5.3.2.2.

Доксициклін (Doxycycline)

тверда пероральна лікарська форма: 100 мг (у вигляді гідрохлориду або хіклату)

5.3.2.3.

Мефлохін (Mefloquine)

таблетки: 250 мг (у вигляді гідрохлориду)

5.3.2.4.

Прогуаніл (Proguanil)*

таблетки: 100 мг (у вигляді гідрохлориду)

5.4.

Засоби для лікування пневмоцистозу та токсоплазмозу

5.4.1.

Піриметамін

(Pyrimethamine)

таблетки: 25 мг

5.4.2.

Сульфадіазин

(Sulfadiazine)

таблетки: 500 мг

5.4.3.

Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)

ін’єкції: 80 мг + 16 мг/мл по 5 мл або по 10 мл в ампулах

рідина для перорального застосування: 200 мг + 40 мг/5 мл [д]

таблетки: 100 мг + 20 мг; 400 мг + 80 мг [д]

5.4.4.

Додатковий перелік

5.4.4.1.

Пентамідин

(Pentamidine)

таблетки: 200 мг; 300 мг (у вигляді ізотіонату)

VII. Лікарські засоби для лікування мігрені

1.

Для лікування гострого нападу мігрені

1.1.

Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)

таблетки: 300 мг — 500 мг

1.2.

Ібупрофен (Ibuprofen) [д]

таблетки: 200 мг; 400 мг

1.3.

Парацетамол

(Paracetamol)

розчин для перорального застосування: 30 мг/мл; 125 мг/5 мл; 120 мг/ 5 мл [д] тверда пероральна лікарська форма: 200 мг — 500 мг

2.

Для профілактики мігрені

2.1.

 Пропранолол (Propranolol)

таблетки: 10 мг; 20 мг; 40 мг (гідрохлорид)

VIII. Антинеопластичні та імуносупресивні лікарські засоби

1.

Імуносупресивні лікарські засоби

1.1.

Додатковий перелік

1.1.1.

Азатіоприн

(Azathioprine)

порошок для розчину для ін’єкцій: 100 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі таблетки: 50 мг

1.1.2.

Циклоспорин

(Ciclosporin)

таблетки, капсули: 25 мг; 50 мг; 100 мг

концентрат для розчину для ін’єкцій: 50 мг/мл по 1 мл в ампулах для трансплантації органів

розчин оральний: 100 мг/мл

1.1.3.

Такролімус (Tacrolimus) *

тверда пероральна лікарська форма: 0,5 мг; 1

мг; 5 мг

таблетки, капсули пролонгованої дії: 0,5 мг; 0,75 мг; 1 мг; 3 мг; 4 мг; 5 мг

концентрат для приготування розчину для інфузій: 5 мг/мл

1.1.4.

Мікофенолова кислота та її солі (Mycophenolic acid)

таблетки: 500 мг

таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні: 180 мг; 360 мг капсули: 250 мг

2.

Цитотоксичні та ад’ювантні лікарські засоби

2.1.

Додатковий перелік

2.1.1.

Повністю трансретиноєва кислота (All-trans retinoid acid (ATRA))* Третиноїн (Tretinoin)*

капсули: 10 мг

2.1.2.

Алопуринол (Allopurinol) [сп]

таблетки: 100 мг; 300 мг

2.1.3.

Бендамустин (Bendamustine)*

ін’єкції: 45 мг/0,5 мл; 180 мг/2 мл; 2,5 мг/мл по 25 мг у флаконі; 2,5 мг/мл по 100 мг у флаконі

2.1.4.

Блеоміцин (Bleomycin)*

порошок/ ліофілізат для розчину для ін’єкцій: 15 мг чи 15 МО (у вигляді сульфату) у флаконі

2.1.5.

Кальцію фолінат (Calcium folinate) *

ін’єкції: 3 мг/мл; 10 мг/мл таблетки: 15 мг

2.1.6.

Капецитабін (Capecitabine)*

таблетки: 150 мг; 500 мг

2.1.7.

Карбоплатин (Carboplatin)*

ін’єкції: 50 мг/5 мл; 150 мг/15 мл; 450 мг/45 мл; 600 мг/60 мл

2.1.8.

Хлорамбуцил (Chlorambucil)*

таблетки: 2 мг

2.1.9.

Цисплатин (Cisplatin)*

ін’єкції: 50 мг/50 мл; 100 мг/100 мл

2.1.10.

Циклофосфамід (Cyclophosphamide) *

порошок для розчину для ін’єкцій/інфузій: 200мг; 500мг; 1 гу флаконі

таблетки: 25 мг; 50 мг

2.1.11.

Цитарабін (Cytarabine)*

порошок/ліофілізат для розчину для ін’єкцій/інфузій: 100 мг у флаконі

розчин для ін’єкцій/інфузій: 20 мг/мл, 50 мг/мл, 100 мг/мл

2.1.12.

Дакарбазин (Dacarbazine)*

порошок/ ліофілізат для розчину для інфузій/ін’єкцій: 100 мг у флаконі; 200 мг у флаконі; 500 мг у флаконі

2.1.13.

Дактиноміцин (Dactinomycin)*

порошок для розчину для ін’єкцій: 500 мкг у флаконах

2.1.14.

Даунорубіцин (Daunorubicin)*

порошок/ ліофілізат для розчину для ін’єкцій: 50 мг (гідрохлорид) у флаконі; по 20 мг у флаконі

2.1.15.

Доцетаксел (Docetaxel)*

ін’єкції: 20 мг/мл; 40 мг/мл

2.1.16.

Доксорубіцин (Doxorubicin)*

порошок/ ліофілізат для розчину для інфузій: 10 мг у флаконах; 50 мг у флаконах

2.1.17.

Етопозид (Etoposide)*

капсули: 100 мг

ін’єкції: 20 мг/мл по 5 мл, по 10 мл в ампулах (флаконах)

2.1.18.

Флударабін (Fludarabine)*

порошок/ліофілізат для розчину для ін’єкцій/інфузій: 50мг (фосфат)у флаконі

таблетки: 10 мг

2.1.19.

Фторурацил (Fluorouracil)*

ін’єкції: 50 мг/мл по 5 мл в ампулах (флаконах)

2.1.20.

Філграстим (Filgrastim)*

ін’єкції: 120 мкг/0,2 мл; 300 мкг/0,5 мл; 480 мкг/0,8 мл; 480 мкг/0,5 мл у попередньо заповнених шприцах (шприц-дозах); 300 мкг/мл по 1 мл; 480 мг/1,6 мл по 1,6 мл у флаконі

2.1.21.

Гемцитабін (Gemcitabine)*

порошок/ ліофілізат для розчину для ін’єкцій/інфузій: 200 мг; 1 гу флаконі

2.1.22.

Іфосфамід (Ifosfamide)*

порошок/ліофілізат для розчину для ін’єкцій: 500 мг; 1 г; 2 гу флаконі

2.1.23.

Іматиніб (Imatinib)*

таблетки, капсули: 100 мг; 400 мг

2.1.24.

Іринотекан (Irinotecan)*

ін’єкції: 40 мг/2 мл по 2 мл; 100 мг/5 мл по 5 мл; 500 мг/25 мл по 25 мл у флаконі

2.1.25.

Меркаптопурин (Mercaptopurine)*

таблетки: 50 мг

2.1.26.

Метотрексат (Methotrexate) *

таблетки: 2,5 мг; 5 мг; 7,5 мг; 10 мг (у вигляді натрієвої солі/чи еквівалент метотрексату безводного)

ін’єкції: 10 мг/мл; 25 мг/мл (50 мг у флаконі); 100 мг/1 мл концентрат для розчину для інфузій: 100 мг/мл

2.1.27.

Оксаліплатин (Oxaliplatin)*

ін’єкції: 50 мг/10 мл по 10 мл; 100 мг/20 мл по 20 мл; 200 мг/40 мл по 40 мл у флаконі

порошок/ліофілізат для розчину для ін’єкцій: 50 мг; 100 мг у флаконі

2.1.28

Паклітаксел (Paclitaxel)*

порошок для розчину для ін’єкцій: 6 мг/мл

концентрат для розчину для інфузій: 6 мг/мл

2.1.29.

Прокарбазин (Procarbazine)

капсули: 50 мг (у вигляді гідрохлориду)

2.1.30.

Ритуксимаб (Rituximab)*

ін’єкції: 100 мг/10 мл по 10 мл; 500 мг/50 мл по 50 мл у флаконі

2.1.31.

Вінбластин (Vinblastine)*

порошок для розчину для ін’єкцій: 10 мг (сульфат) у флаконі

2.1.32.

Вінкристин (Vincristine)*

порошок для розчину для ін’єкцій: 1 мг (сульфат); 5 мг (сульфат) у флаконі

розчин для ін’єкцій: 1 мг (сульфат); 5 мг (сульфат) у флаконі

2.1.33.

Вінорелбін (Vinorelbine)*

ін’єкції: 10 мг/мл по 1 мл; 50 мг/5 мл по 5 мл у флаконі

2.1.34.

Золедронова кислота (Zoledronic acid) *

ліофілізат/концентрат для приготування розчину для інфузій: 4 мг/5 мл; 0,8 мг/мл розчин для інфузій: 4 мг/100 мл; 5 мг/100 мл

2.1.35.

Бортезоміб (Bortezomib) *

ін’єкції: 1 мг; 3,0 мг; 3,5 мг у флаконах

2.1.36.

Гозерелін (Goserelin)*

капсули для підшкірного введення пролонгованої дії: 3,6 мг* капсули для підшкірного введення пролонгованої дії: 10,8 мг*

2.1.37.

Екземестан (Exemestane) *

таблетки: 25 мг

2.1.38.

Епірубіцин (Еріrubісіn)*

розчин для інфузій: 10 або 50 мг у флаконі

2.1.39.

Ідарубіцин (Idarubicin) *

концентрат/ліофілізат для розчину для інфузій: 1 мг/мл; 5 мг капсули: 10 мг [д]

2.1.40.

Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b) *

ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій: 1 млн. МО, 3 млн. МО, 5 млн. МО, 6 млн. МО, 9 млн. МО, 18 млн. МО

2.1.41.

Лейпрорелін (Leuprorelin) *

порошок для приготування розчину для підшкірних ін’єкцій: 7,5 мг; 22,5 мг; 45мг*

імплантат: 3,6мг; 5мг* ліофілізат для суспензії для ін’єкцій: 3,75 мг*

2.1.42.

Летрозол (Letrozole)*

Таблетки: 2,5 мг

2.1.43.

Мелфалан (Melphalan)*

тверда пероральна форма: 2 мг порошок для розчину для ін’єкцій: 50 мг у флаконі

2.1.44.

Мітоксантрон (Mitoxantrone) *

концентрат для розчину для інфузій: 2 мг/мл по 5 мл (10 мг) або по 10 мл (20 мг) у флаконі

розчин для ін’єкцій: 2 мг/мл по 10 мл у флаконі

2.1.45.

Темозоломід (Тemozolomide )*

тверда пероральна лікарська форма: 20 мг; 100 мг; 140 мг; 180 мг; 250 мг порошок для розчину для інфузій: 100 мг

2.1.46.

Топотекан (Тopotecan)*

ліофілізат для розчину для інфузій: 4 мг

2.1.47.

Трипторелін (Triptorelin) *

порошок для суспензії для ін’єкцій: 3,75 мг; 11,25 мг

3. Гормони та антигормони

3.1.

Додатковий перелік

3.1.1.

Анастрозол (Anastrozole)*

таблетки: 1 мг

3.1.2.

Бікалутамід (Bicalutamide) *

таблетки: 50 мг, 150 мг

3.1.3.

Дексаметазон (Dexamethasone) *

ін’єкції: 4 мг/мл по 1 мл в ампулах (у вигляді солі натрію фосфату)

розчин для перорального застосування: 2 мг/5 мл [сп]

3.1.4.

Гідрокортизон (Hydrocortisone) *

порошок для розчину для ін’єкцій: 100 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі

3.1.5.

Метилпреднізолон (Methylprednisolone) * [сп]

ін’єкції: 40 мг/мл (у вигляді натрію сукцинату) по 1 мл у однодозових флаконах та по 5 мл у багатодозових флаконах; 80 мг/мл (у вигляді натрію сукцинату) по 1 мл у однодозових флаконах; 125 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі; 250 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі; 500 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі; 1000 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі

таблетки: 4 мг; 16 мг; 32 мг

3.1.6.

Преднізолон (Prednisolone) *

розчин для перорального застосування: 5 мг/мл [сп]

таблетки: 5 мг; 25 мг

розчин для ін’єкцій: 30 мг/мл в ампулах

3.1.7.

Тамоксифен

(Tamoxifen)*

таблетки: 10 мг; 20 мг

IX. Протипаркінсонічні лікарські засоби

1.

 Біпериден (Biperiden)

ін’єкції: 5 мг (лактат) по 1 мл в ампулах таблетки: 2 мг (гідрохлорид)

2.

Леводопа +  Карбідопа (Levodopa +  Carbidopa)

таблетки: 100 мг + 10 мг; 100 мг + 25 мг; 250 мг + 25 мг

X. Лікарські засоби, що впливають на кров

1.

Антианемічні лікарські засоби

1.1.

Заліза сіль (Ferrous salt)

розчин/сироп для перорального застосування: еквівалентно 8 мг — 73,9 мг заліза (у вигляді солей заліза)/мл

тверда пероральна лікарська форма, таблетки (жувальні): еквівалентно 60 мг — 115 мг заліза (у вигляді солей заліза)

1.2.

Заліза сіль + Фолієва кислота (Ferrous salt + Folic acid)*

тверда пероральна лікарська форма, таблетки (жувальні): еквівалентно 60 мг — 100 мг заліза + 350 мкг — 400 мкг фолієвої кислоти

1.3.

Фолієва кислота (Folic acid)

таблетки: 400 мкг*; 1 мг; 5 мг

1.4.

Гідроксокобаламін (Hydroxocobalamin) / Ціанокобаламін (Cyanocobalamin)

ін’єкції: 1 мг (у вигляді ацетату, гідрохлориду або сульфату) по 1 мл в ампулах ін’єкції: 0,2 мг/мл та 0,5 мг/мл в ампулах

1.5.

Додатковий перелік

1.5.1.

Епоетин альфа, бета та тета, Дарбопоетин альфа, Метокси пропілен гліколь-епоетин бета та їх відповідні біосиміляри (Epoetin alfa, beta and theta, Darbepoetin alfa, Methoxy polyethylene glycol- epoetin beta,and their respective biosimilars)

ін’єкції: попередньо заповнені шприці 1000 МО/ 0,5 мл; 2000IU/ 0,5 мл; 3000МО/ 0,3 мл; 4000 МО/ 0,4 мл; 5000 МО/ 0,5 мл; 6000 МО/0,6мл; 8000МО/ 0,8 мл; 10 000МО/1 мл; 20 000 МО/ 0,5 мл; 40 000 МО/1 мл

2.

Лікарські засоби, що впливають на коагуляцію

2.1.

 Еноксапарин (Enoxaparin)

ін’єкції: 10000 анти-Ха МО/мл по 20 мг/0,2 мл; 40 мг/0,4 мл; 60 мг/0,6 мл; 80 мг/0,8 мл;

100 мг/1 мл; 120 мг/0,8 мл; 150 мг/1 мл в ампулах або шприц-дозах, у багатодозовому флаконі

2.2.

Надропарин (Nadroparin) (може бути використаний як альтернатива еноксапарину)

ін’єкції: 9500 МО анти-Ха/мл по 0,3 мл; по 0,4 мл; по 0,6 мл; по 0,8 мл у попередньо наповнених шприцах; 9500 МО анти-Ха/мл по 5 мл у флаконі

2.3.

Далтепарин (Dalteparin) (може бути використаний як альтернатива еноксапарину)

ін’єкції: 2500 МО чи 5000 МО (анти-Ха)/0,2 мл по 0,2 мл в одноразових шприцах; 10000 МО (анти-Ха)/мл по 1 мл в ампулах

2.4.

Гепарин натрій (Heparin sodium)

ін’єкції: 1000 МО/мл; 5000 МО/мл; 20000 МО/мл по 1 мл в ампулах

2.5.

Фітоменадіон

(Phytomenadione)

таблетки: 10 мг

ін’єкції: 1 мг/мл по 5 мл в ампулах [д]; 10 мг/мл по 5 мл в ампулах; 10 мг/мл по 1 мл

2.6.

Протаміну сульфат (Protamine sulfate)

ін’єкції: 10 мг/мл по в 5 мл в ампулах; 1000 МО (10 мг)/мл по 5 мл у флаконі (у вигляді гідрохлориду)

2.7.

Транексамова кислота (Tranexamic acid)

ін’єкції: 50 мг/мл; 100 мг/мл; 500 мг/5мл по 5 мл або 10 мл в ампулах

таблетки: 250 мг — 650 мг

2.8.

 Варфарин (Warfarin)

таблетки: 0,5 мг; 1 мг; 2 мг; 2,5 мг; 3 мг; 5 мг

2.9.

Додатковий перелік [сп]

2.9.1.

Десмопресин (Desmopressin)

ін’єкції: 4мкг/мл (ацетат) по 1 мл; 15мкг/мл по 1 мл в ампулах

3.

Інші лікарські засоби, що застосовуються при гемоглобінопатіях

3.1.

Додатковий перелік

3.1.1.

Дефероксамін

(Deferoxamine)

порошок для розчину для ін’єкцій: 500 мг у флаконі

3.1.2.

Деферасірокс (Deferasirox) (може бути використаний як альтернатива дефероксаміну)

таблетки (дисперговані): 250 мг; 500 мг

3.1.3.

Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamide)

тверда пероральна дозована форма: 200 мг; 500 мг; 1 г

XI. Препарати крові та плазмозамінні лікарські засоби

1.

Кров і компоненти крові

1.1.

Свіжозаморожена плазма (Fresh-frozen plasma)

1.2.

Тромбоцити (Platelets)

1.3.

Червоні кров’яні тільця (Red blood cells)

2.

Препарати на основі (похідні) плазми крові

2.1.

Імуноглобуліни людини (Human immunoglobulins)

2.1.1.

Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin)

ін’єкції: 250 мкг разова доза у флаконах; 125 мкг/1 мл; 300 мкг/1 мл; 300 мкг/2 мл

2.1.2.

Антирабічний імуноглобулін (Antirabies immunoglobulin)

ін’єкції: 150 МО/мл у флаконах; 150 МО/мл у ампулах

2.1.3.

Протиправцевий імуноглобулін (Antitetanus immunoglobulin)

ін’єкції: 500 МО у флаконах; 250 МО/5 мл (1 доза) в ампулах

2.1.4.

Додатковий перелік

2.1.4.1.

Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)

внутрішньом’язове введення: 16% розчин протеїну*

внутрішньовенне введення: 5%; 10% розчин протеїну**

підшкірне введення: 15%; 16% розчин протеїну*

2.2.

Фактори згортання крові

2.2.1.

Додатковий перелік

2.2.1.1.

Фактор згортання крові VIII (Coagulation factor VIII)

порошок для розчину для ін’єкцій: 250 МО; 500 МО; 1000 МО у флаконі

2.2.1.2.

Фактор згортання крові IX (Coagulation factor IX)

порошок для розчину для ін’єкцій: 500 МО; 600 МО; 1000 МО у флаконі

2.2.1.3.

Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)

порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій: 250 МО, 500 МО, 1000 МО у флаконах

порошок для розчину для ін’єкцій: 25 МО/ 30 МО/1 мл; 50 МО/ 60 МО/1 мл; 100 МО/120 МО/1 мл; 250МО/190МО/1 мл; 500МО/375 МО/1 мл; 1000 МО/ 750 МО/1 мл

3.

Плазмозамінники

3.1.

 Декстран 70 (Dextran 70)

розчин для ін’єкцій: 6%

3.2.

Декстран 1 (Dextran 1) (може бути використаний в якості альтернативи декстрану 70)

3.3.

Декстран 40 (Dextran 40) (може бути використаний в якості альтернативи декстрану 70)

ін’єкції: 100 мг/1 мл

XII. Лікарські засоби для лікування серцево-судинної системи

1.

Антиангінальні лікарські засоби

1.1.

 Бісопролол (Bisoprolol)

таблетки: 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг

1.2.

Метопролол (Metoprolol)

таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг

таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою: 12,5 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг

розчин для ін’єкцій: 1 мг/мл в ампулах

1.3.

Карведілол (Carvedilol)

таблетки: 3,125 мг; 6,25 мг; 12,5 мг; 25 мг

1.4.

Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)

таблетки: (сублінгвальні) 500 мкг

1.5.

 Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)

таблетки: (сублінгвальні) 5 мг розчин для інфузій: 1 мг/мл

1.6.

Верапаміл (Verapamil)

таблетки: 40 мг; 80 мг (гідрохлорид)

2.

Антиаритмічні лікарські засоби

2.1.

 Бісопролол (Bisoprolol)

таблетки: 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг

2.2.

Метопролол (Metoprolol)

таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою:

12,5 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг

розчин для ін’єкцій: 1 мг/мл в ампулах

2.3.

Карведілол (Carvedilol)

таблетки: 3,125 мг; 6,25 мг; 12,5 мг; 25 мг

2.4.

Дигоксин (Digoxin)

ін’єкції: 250 мкг/мл по 2 мл; 0,25 мг/мл по 1 мл в ампулах

розчин для перорального застосування: 50 мкг/мл

таблетки: 62,5 мкг; 250 мкг

2.5.

Епінефрин (Epinephrine)

ін’єкції: 100 мкг/мл (у вигляді тартрату або гідрохлориду) по 10 мл в ампулах; 1,82 мг/мл по 1 мл в ампулах

2.6.

Лідокаїн (Lidocaine)

ін’єкції: 20 мг (гідрохлорид)/мл по 5 мл; 100 мг/мл по 2 мл в ампулах

2.7.

Верапаміл (Verapamil)

ін’єкції: 2,5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах

таблетки: 40 мг; 80 мг (гідрохлорид)

2.8.

Додатковий перелік

2.8.1.

Аміодарон (Amiodarone)

ін’єкції: 50 мг/мл по 3 мл в ампулах (гідрохлорид)

таблетки: 100 мг; 200 мг; 400 мг (гідрохлорид)

3.

Антигіпертензивні лікарські засоби

3.1.

 Амлодипін

(Amlodipine)

таблетки: 5 мг; 10 мг (у вигляді малеату, месилату або бесилату)

3.2.

 Бісопролол (Bisoprolol)

таблетки: 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг

3.3.

Атенолол (Atenolol)

таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг

3.4.

Метопролол (Metoprolol)

таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг

таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою: 12,5 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг

3.5.

Карведілол (Carvedilol)

таблетки: 3,125 мг; 6,25 мг; 12,5 мг; 25 мг

3.6.

 Еналаприл (Enalapril)

тверда пероральна лікарська форма: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг; 20 мг (у вигляді малеату водню)

3.7.

Гідралазин

(Hydralazine)*

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 20 мг (гідрохлорид) в ампулах таблетки: 25 мг; 50 мг (гідрохлорид)

3.8.

 Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)

розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл

тверда пероральна лікарська форма: 12,5 мг; 25 мг

3.9.

Метилдопа

(Methyldopa)*

таблетки: 250 мг

3.10.

 Лозартан (Losartan)

таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг

3.11.

Дилтіазем (Diltiazem)*

таблетки пролонгованої дії: 120 мг

таблетки, вкриті п/о, пролонгованої дії: 180 мг

3.12.

Силденафіл (Sildenafil)*

таблетки, вкриті плівковою оболонкою: 20 мг

3.13.

Додатковий перелік

3.13.1.

Нітропрусид натрію (Sodium nitroprusside)

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 50 мг в ампулах

4.

Лікарські засоби, що застосовуються при серцевій недостатності

4.1.

 Бісопролол (Bisoprolol)

таблетки: 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг

4.2.

Метрополол (Metoprolol)

таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг

таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою: 12,5 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг

4.3.

Карведілол (Carvedilol)

таблетки: 3,125 мг; 6,25 мг; 12,5 мг; 25 мг

4.4.

Дигоскин (Digoxin)

ін’єкції: 250 мкг/мл по 2 мл; 0,25 мг/мл по 1 мл в ампулах

розчин для перорального застосування: 50 мкг/мл

таблетки: 62,5 мкг; 250 мкг

4.5.

 Еналаприл (Enalapril)

тверда пероральна лікарська форма: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг; 20 мг (у вигляді малеату водню)

4.6.

 Фуросемід (Furosemide)

ін’єкції: 10 мг/мл по 2 мл в ампулах

розчин для перорального застосування: 20 мг/5

мл [д]

таблетки: 40 мг

4.7.

 Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)

розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл

тверда пероральна лікарська форма: 25 мг

4.8.

Спіронолактон

(Spironolactone)

таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг

4.9.

 Лозартан (Losartan)

таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг

4.10.

Додатковий перелік

4.10.1.

Допамін (Dopamine)

ін’єкції: 40 мг/мл (гідрохлорид) по 5 мл в ампулах

5.

Антитромботичні лікарські засоби

5.1.

Антиагреганти

5.1.1.

Кислота ацетилсаліцилова

(Acetylsalicylic acid)

тверда пероральна лікарська форма: 75 мг — 300 мг

5.1.2.

Клопідогрел

(Clopidogrel)

таблетки: 75 мг; 300 мг

5.2.

Тромболітичні лікарські засоби

5.2.1.

Додатковий перелік

5.2.2.

Стрептокіназа

(Streptokinase)

порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій /інфузій: 1,5 млн. МО у флаконі

6.

6. Гіполіпідемічні лікарські засоби

6.1.

 Симвастатин (Simvastatin)*

таблетки: 5 мг; 10 мг; 20 мг; 40 мг; 80 мг

XIII. Дерматологічні лікарські засоби (місцевого застосування)

1.

Протигрибкові лікарські засоби

1.2.

 Міконазол

(Miconazole)

крем або мазь: 2% (нітрат)

1.3.

Сульфід селену (Selenium sulfide)

суспензія на основі миючого засобу: 2%

1.4.

Гіпосульфіт (Sodium thiosulfate)

розчин:15%

1.5.

Тербінафін (Terbinafine)

крем: 1%

мазь: 1% тербінафін гідрохлорид

2.

Антибактеріальні лікарські засоби

2.1.

Мупіроцин (Mupirocin)

крем: 2% (у вигляді мупіроцину кальцію) мазь: 2%

2.2.

Перманганат калію (Potassium permanganate)

водний розчин: 1:10000 порошок: по 3 г або 5 г

2.3.

Сульфадіазин срібла (Silver sulfadiazine)

крем: 1%

3.

Протизапальні та протисвербіжні лікарські засоби

3.1.

 Бетаметазон (Betamethasone)

крем або мазь: 0,1% (у вигляді валерату)

3.2.

 Каламін (Calamine)

лосьйон

3.3.

 Гідрокортизон (Hydrocortisone)

крем або мазь: 1% (ацетат)

4.

Лікарські засоби, що впливають на процеси видозмінення шкіри

4.1.

Пероксид бензоїлу (Benzoyl peroxide)

крем, мазь, лосьйон: 5%; 10%

4.2.

Фторурацил

(Fluorouracil)

мазь: 5%

4.3.

Саліцилова кислота (Salicylic acid)

розчин для зовнішнього застосування: 1%; 5% по 25 мл, 40 мл, 50 мл, 100 мл

4.4.

Сечовина (Urea)

крем або мазь: 5%; 10%

5.

Лікарські засоби для лікування педикульозу

5.1.

 Бензилбензоат (Benzyl benzoate)

лосьйон: 25%

емульсія нашкірна: 200 мг/г по 50 г або 100 г у флаконі

мазь: 200 — 250 мг/г

5.2.

Перметрин (Permethrin)

крем: 5% лосьйон: 1% мазь: 40 мг/г

розчин нашкірний: 0,5% по 50 г у флаконі

6.

Лікарські засоби для лікування ран та виразкових уражень

6.1.

Декспантенол

(Dexpanthenol)*

мазь, крем: 5%

XIV. Лікарські засоби для діагностики

1.

Офтальмологічні лікарські засоби

1.1.

Флуоресцеїн

(Fluorescein)

очні краплі: 1% (натрієва сіль)

розчин для ін’єкцій: 10% по 5 мл у флаконі для діагностичної ангіографії

1.2.

 Тропікамід (Tropicamide)

очні краплі: 0,5%; 1%

2.

Рентгеноконтрасні лікарські засоби

2.1.

 Амідотрізоат (Amidotrizoate)

ін’єкції: 140 мг — 420 мг йодину/мл в 5 мл; 10 мл; 20 мл в ампулах

2.2.

Барію сульфат (Barium sulfate)

водний розчин порошок для приготування суспензії: 80 г

2.3.

 Йогексол (Iohexol)

ін’єкції: 140 мг — 350 мг йодину/мл в 5 мл; 10 мл; 20 мл; 50 мл; 100 мл

2.4.

Йопамідол (Iopamidol)*

розчин для ін’єкцій: 370 мг йоду/мл, 50 мл та 100 мл у флаконах

2.5.

Додатковий перелік

2.5.1.

Меглюміну йотроксат (Meglumine iotroxate)

розчин: 5 г — 8 г йоду в 100 мл до 250 мл

XV. Дезінфекційні засоби і антисептики

1.

Антисептики

1.1.

 Хлоргексидин (Chlorhexidine)

розчин: 0,05%; 5% (біглюконат) гель: 4%

1.2.

 Етанол (Ethanol)

розчин: 70% (денатурований)

1.3.

 Повідон йоду (Povidone iodine)

розчин: 10% (еквівалентно 1% активного йоду)

2.

Дезінфекційні засоби

2.1.

Етанол (Ethanol)

розчин: 96%

2.2.

Засіб на спиртовій основі для протирання рук (Alcohol based hand rub)

розчин, що містить етанол в розмірі 80% / об’єм

розчин, що містить ізопропіловий спирт в розмірі 75% /об’єм

2.3.

 Суміш на основі хлору (Chlorine base compound)

порошок: (0,1% активного хлору) для розчину

2.4.

 Хлороксиленол (Chloroxylenol)

розчин: 4,8%

2.5.

Глутарал (Glutaral)

розчин: 2%

XVI. Діуретики

1.

Амілорид (Amiloride)

таблетки: 5 мг (гідрохлорид)

2.

 Фуросемід (Furosemide)

ін’єкції: 10 мг/мл по 2 мл в ампулах

розчин для перорального застосування: 20 мг/5

мл [д]

таблетки: 10 мг [д]; 20 мг [д]; 40 мг

3.

 Гідрохлортіазид (Hydrochlorothi azide)

тверда пероральна лікарська форма: 25 мг

4.

Маніт (Mannitol)

розчин для ін’єкцій: 10%; 20% розчин для інфузій: 15% по 100 мл, 200 мл, 400 мл у пляшках; по 100 мл, 250 мл, 500 мл у контейнерах

5.

Спіронолактон

(Spironolactone)

таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг

6.

Додатковий перелік

6.1.

Спіронолактон

(Spironolactone)

розчин для перорального застосування: 5 мг/5 мл; 10 мг/5 мл; 25 мг/5 мл

XVII. Лікарські засоби, що впливають на функцію шлунково-кишкового тракту

1.

Додатковий перелік [сп]

1.1.

Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)

лікарські засоби та дози, включаючи ліпази, протеази та амілази, застосовувати відповідно до віку

2.

Противиразкові лікарські засоби

2.1.

Додатковий перелік

2.1.1.

Омепразол (Omeprazole)

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 40 мг в ампулах порошок для приготування розчину для перорального застосування: 20 мг; 40 мг у саше тверда пероральна лікарська форма: 10 мг; 20 мг; 40 мг

2.1.2.

Ранітидин (Ranitidine)

ін’єкції: 25 мг/мл (у вигляді гідрохлориду) по 2 мл в ампулах

розчин для перорального застосування: 75 мг/5 мл (у вигляді гідрохлориду)

таблетки: 150 мг (у вигляді гідрохлориду)

3.

Антиеметики

3.1.

Додатковий перелік

3.1.1.

Дексаметазон

(Dexamethasone)

ін’єкції: 4 мг/мл по 1 мл в ампулах (у вигляді динатрієвої солі фосфату)

розчин для перорального застосування: 0,5 мг/5 мл; 2 мг/5 мл

тверда пероральна лікарська форма: 0,5 мг; 0,75 мг; 1,5 мг; 4 мг

3.1.2.

Метоклопрамід (Metoclopramide)

ін’єкції: 5 мг (гідрохлорид) /мл по 2 мл в ампулах

розчин для перорального застосування: 5 мг/5 мл [д]

таблетки: 10 мг (гідрохлорид)

3.1.3.

Ондансетрон (Ondansetron)

ін’єкції: 2 мг основа/мл по 2 мл, 4 мл в ампулах (у вигляді гідрохлориду) розчин для перорального застосування: 4 мг основа / 5 мл

тверда пероральна лікарська форма: відповідає 4 мг основи; 8 мг основи; 24 мг основи

4.

Протизапальні лікарські засоби

4.1.

 Сульфасалазин (Sulfasalazine)

утримувальна клізма свічка: 500 мг таблетки: 500 мг

4.2.

Додатковий перелік

4.2.1.

Гідрокортизон (Hydrocortisone)

утримувальна клізма свічка: 25 мг (ацетат)

5.

Проносні лікарські засоби

5.1.

 Сена (Senna)

таблетки: 7,5 мг; 13,5 мг; 70 мг (сеннозиди)

6.

Лікарські засоби, що застосовуються при діареї

6.1.

Пероральна регідратація

6.1.1.

Солі для пероральної регідратації (Oral rehydration salts)

порошок для розведення в 200 мл; 500 мл; 1 л

Глюкоза:

75 мілліеквівалент (млек)

Натрій:

75 млек чи ммоль/л

Хлорид:

65 млек чи ммоль/л

Калій:

20 млек чи ммоль/л

Цитрат:

10 ммоль/л

Осмолярність:

245 мосм/л

Глюкоза:

13,5 г/л

Натрію хлорид:

2,6 г/л

Калію хлорид:

1,5 г/л

Тринатрію цитрат

2,9 г/л

дигідрат:

бікарбонат натрію може замінювати тринатрію цитрат дигідрат

2,5 г/л

порошок для орального розчину: по 4,4 г у пакетах N 5 або N 20 (1 пакетик містить глюкози безводної 2,7 г, натрію цитрату 0,58 г, натрію хлориду 0,52 г, калію хлориду 0,3 г)

порошок для орального розчину: по 10,7 г у пакетах N 20 (1 пакетик містить 0,75 г калію хлориду, 1,3 г натрію хлориду, 1,45 г натрію цитрату, 6,75 г глюкози безводної)

6.2.

Лікарські засоби від діареї

6.2.1.

Сульфат цинку (Zinc sulfate)*

тверда пероральна лікарська форма: 20 мг

XVIII. Гормони, інші лікарські засоби, що використовуються при ендокринних захворюваннях

1.

Кортикостероїди і синтетичні замінники

1.1.

Флудрокортизон

(Fludrocortisone)

таблетки: 100 мкг (ацетат)

1.2.

Гідрокортизон

(Hydrocortisone)

таблетки: 5 мг; 10 мг; 20 мг

порошок для розчину для ін’єкцій: по 100 мг у флаконах

2.

Андрогени

2.1.

Додатковий перелік

2.1.1.

Тестостерон (Testosterone)

ін’єкції: 200 мг (енантат) по 1 мл в ампулах; 250 мг/мл по 1 мл, 4 мл в ампулах

3.

Контрацептиви*

3.1.

Оральні гормональні контрацептиви

3.1.1.

 Етинілестрадіол (Ethinylestradiol) + Левоноргестрел (Levonorgestrel)

таблетки: 30 мкг + 150 мкг

3.1.2.

 Етинілестрадіол (Ethinylestradiol) +  Норетистерон (Norethisterone)

таблетки: 35 мкг + 1 мг

3.1.3.

Левоноргестрел

(Levonorgestrel)

таблетки: 30 мкг; 750 мкг (пакет із двох); 1.5 мг

3.2.

Ін’єкційні гормональні контрацептиви

3.2.1.

Естрадіол цитонат (Estradiol cypionate) + Медроксипрогестерону ацетат

(Medroxyprogesterone acetate)

ін’єкція: 5 мг + 25 мг

3.2.2.

Медроксипрогестерону ацетат

(Medroxyprogesterone acetate)

депо ін’єкції: 150 мг/мл по 1 мл у флаконі

3.2.3.

Норетистерону енантат (Norethisterone enantate)

масляний розчин: 200 мг/мл по 1 мл в ампулах

3.3.

Імплантабельні контрацептиви

3.3.1.

Етоногестрел-рилізинговий імплантат (Etonogestrel-releasing implant)

одностержневий етоногестрело-рилізинговий імплантат, який містить 68 мг етоногестрела

3.3.2.

Левоноргестрел-рилізинговий імплантат (levonorgestrel-releasing implant)

два стрижня левоноргестрело-рилізингового імплантата, кожен стрижень якого містить 75 мг левоноргестрелу (150 мг від загального обсягу)

3.4.

Внутрішньоматкові засоби

3.4.1.

Левоноргестрел-рилізинг внутрішньоматкової системи (levonorgestrel-releasing intrauterine system)

внутрішньоутробна система з резервуаром, що містить 52 мг левоноргестрелу

3.5.

Інтравагінальні контрацептиви

3.5.1.

Прогестеронове вагінальне кільце (Progesterone vaginal ring)*

прогестероно-рилізингове вагінальне кільце, що містить 2,074 г мікронізованого прогестерону

4.

Естрогени

5.

Інсуліни та інші ліки, які використовуються для лікування діабету

5.1.

 Гліклазид (Gliclazide)

тверда пероральна лікарська форма: 30 мг; 60 мг; 80 мг

таблетки з контрольованим вивільненням: 30 мг; 60 мг; 80 мг

5.2.

Глібенкламід

(Glibenclamide)*

(може бути використаний як альтернатива гліклазиду)

тверда пероральна лікарська форма: 5 мг

5.3.

Глюкагон (Glucagon)

ін’єкції: 1 мг/мл

5.4.

Інсулін для ін’єкцій (короткої дії) (Insulin injection (fast-acting))

ін’єкції: 40 МО/мл по 10 мл у флаконі; 100 МО/мл по 5 мл; по 10 мл у флаконі

5.5.

Інсулін середньої тривалості дії (Intermediate-acting insulin)

ін’єкції: 40 МО/мл по 10 мл у флаконі; 100 МО/мл по 5 мл; по 10 мл у флаконі (у вигляді суспензії інсуліну цинку або ізофан інсуліну)

5.6.

Метформін (Metformin)

таблетки: 500 мг — 1000 мг (гідрохлорид)

6.

Овуляційні індуктори

6.1.

Додатковий перелік

6.1.1.

Кломіфен (Clomifene)

таблетки: 50 мг (цитрат)

6.1.2.

Менотропін

(Human menopausal gonadotrophin)

порошок/ліофілізат для розчину для ін’єкцій: 75 МО; 150 МО; 600 МО; 1200 МО у флаконах

6.1.3.

Трипторелін (Triptorelin)

порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій: 0,1 мг; 3,75 мг; 11,25 мг; 22,5 мг

6.1.4.

Фолітропін альфа (Follitropin alfa)

ліофілізат/порошок для розчину для ін’єкцій: 75 МО/1 мл

розчин для ін’єкцій: 300 МО/0,5 мл; 450 МО/0,75 мл; 900 МО/1,5 мл у флаконах

7.

7. Прогестагени

7.1.

Медроксипрогестерону ацетат

(Medroxyprogesterone acetate)

таблетки: 5 мг

суспензія для ін’єкцій: 150 мг/мл по 1 мл у флаконі або заповненому шприці

8.

8. Гормони щитовидної залози і антитиреоїдні лікарські засоби

8.1.

Левотироксин

(Levothyroxine)

таблетки: 25 мкг [д]; 50 мкг; 75 мкг; 100 мкг; 125 мкг; 150 мкг (натрієва сіль)

8.2.

Калію йодид (Potassium iodide)

таблетки: 100 мкг; 200 мкг; 1 мг; 60 мг; 250 мг

8.3.

 Пропілтіоурацил (Propylthiouracil)

таблетки: 50 мг

8.4.

Додатковий перелік [сп]

8.4.1.

Люголя розчин (Lugol’s solution)

розчин для перорального застосування: близько 130 мг всього йоду/мл

9.

Гормони гіпофіза та гіпоталамуса та їх аналоги

9.1.

Соматропін (Somatropin)

ліофілізат для розчину для ін’єкцій/порошок ліофілізований та розчинник для розчину для ін’єкцій/розчин для ін’єкцій/порошок для розчину для ін’єкцій: 1,3 мг, 2,6 мг, 4 мг, 5 мг, 5,3 мг, 8 мг у флаконі

XIX. Імунобіологічні лікарські засоби

1.

Діагностичні речовини

1.1.

Туберкулін (Tuberculin), очищений білок похідна (purified protein derivative-PPD)

ін’єкції

2.

Сироватки та імуноглобуліни

2.1.

Протиотрутний імуноглобулін (Antivenom immunoglobulin)*

ін’єкції

2.2.

Дифтерійний антитоксин (Diphtheria antitoxin)

ін’єкції: 10000 МО; 20000 МО у флаконі

3.

Вакцини

3.1.

Рекомендовано як у вигляді моновакцин, так і комбінованих вакцин

3.1.1.

Вакцина БЦЖ (BCG vaccine)

3.1.2.

Вакцина проти дифтерії (Diphtheria vaccine)

3.1.3.

Гемофільна вакцина типу B (Haemophilus influenzae type b vaccine)

3.1.4.

Вакцина проти гепатиту B (Hepatitis B vaccine)

3.1.5.

Вакцина проти кору (Measles vaccine)

3.1.6.

Вакцина проти кашлюку (Pertussis vaccine)

3.1.7.

Вакцина проти поліомієліту (Poliomyelitis vaccine)

3.1.8.

Вакцина проти краснухи (Rubella vaccine)

3.1.9.

Вакцина проти правця (Tetanus vaccine)

3.2.

Рекомендації щодо деяких груп високого ризику

3.2.1.

Вакцина проти сказу (Rabies vaccine)

3.3..

Рекомендації за програмами імунізації з певними характеристиками

3.3.1..

Вакцина проти паротиту (Mumps vaccine)

4.

Інтерферони

4.1.

Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b)*

ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій: 1 млн. МО, 3 млн. МО**, 5 млн. МО, 6 млн. МО**, 9 млн. МО, 18 млн. МО

4.2.

Інтерферон бета 1-а (Interferon beta-1a)*

ін’єкції: 6 000 000 МО (30 мкг); 12 000 000 МО (44 мкг)

4.3.

Інтерферон бета 1-b (Interferon beta-1b)*

ін’єкції: 9 600 000 МО (0,3 мг)

XX. Міорелаксанти (периферійної дії) та інгібітори холіноестерази

1.

 Атракуріум (Atracurium)

ін’єкції: 10 мг/мл (безилат)

2.

Неостигмін

(Neostigmine)

ін’єкції: 0,5 мг/мл по 1 мл в ампулах; 2,5 мг (метилсульфат) по 1 мл в ампулах

таблетки: 15 мг (бромід)

3.

Суксаметоній

(Suxamethonium)

ін’єкції: 50 мг (хлорид) / мл по 2 мл в ампулах; 20 мг/мл по 5 мл в ампулах (суксаметонію йодид)

порошок для приготування розчину для ін’єкцій (хлорид) у флаконі

4.

 Векуроніум (Vecuronium) [д]

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 10 мг (бромід) у флаконі

5.

Додатковий перелік

5.1.

Піридостигмін (Pyridostigmine)

ін’єкції: 1 мг/мл по 1 мл в ампулах

таблетки: 60 мг (бромід)

5.2.

Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin)

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 100 та 500 ОД

XXI. Офтальмологічні лікарські засоби

1.

1. Протиінфекційні лікарські засоби

1.1.

Ацикловір (Aciclovir)

мазь: 3%

1.2.

Азитроміцин

(Azithromycin)

розчин (очні краплі): 1,5%

1.3.

 Гентаміцин (Gentamicin)

розчин (очні краплі): 0,3% (сульфат)

1.4.

 Офлоксацин (Ofloxacin)

розчин (очні краплі): 0,3%

1.5.

 Тетрациклін (Tetracycline)

очна мазь: 1% (гідрохлорид)

2.

2. Протизапальні лікарські засоби

2.1.

 Преднізолон (Prednisolone)

розчин (очні краплі): 0,5% (фосфат натрію)

3.

Місцеві анестетики

3.1.

 Тетракаїн (Tetracaine)

розчин (очні краплі): 0,5% (гідрохлорид)

4.

Міотичні лікарські засоби та лікарські засоби проти глаукоми

4.1.

Ацетазоламід

(Acetazolamide)

таблетки: 250 мг

4.2.

Латанопрост

(Latanoprost)

розчин (очні краплі): латанопрост 50 мкг/мл

4.3.

 Пілокарпін (Pilocarpine)

розчин (очні краплі): 2%; 4%; 1% (гідрохлорид чи нітрат)

4.4.

 Тимолол (Timolol)

розчин (очні краплі): 0,25%; 0,5% (у вигляді малеата водню)

5.

5. Мідріатики

5.1.

Атропін (Atropine)

розчин (очні краплі): 0,1%; 0,5%; 1% (сульфат) [д]

5.2.

Гоматропін

(гідробромід)

(Homatropine hydrobromide)

(може бути використаний як альтернатива атропіну)

5.3.

Циклопентолат

(гідрохлорид)

(Cyclopentolate)

(може бути використаний як альтернатива атропіну)

розчин (очні краплі): 1% (гідрохлорид)

5.4.

Додатковий перелік

5.4.1.

Адреналін (Epinephrine (Adrenaline))

розчин (очні краплі): 2% (у вигляді гідрохлориду)

XXII. Лікарські засоби, що впливають на міометрій

1.

Лікарські засоби, що підсилюють скоротливу активність міометрію

1.1.

 Ергометрин

(Ergometrine)

ін’єкції: 200 мкг (гідроген малеату) по 1 мл в ампулах; 0,2 мг/мл по 1 мл в ампулах (1 мл розчину містить метилергометрину малеату 0,2 мг)

1.2.

Мізопростол

(Misoprostol)*

таблетки: 200 мкг вагінальні таблетки: 25 мкг*

1.3.

Окситоцин (Oxytocin)

ін’єкції: 5 МО/1 мл; 10 МО/1 мл

1.4.

Додатковий перелік

1.4.1.

Міфепристон (Mifepristone)* — Мізопростол (Misoprostol) *

таблетки: 200 мг — 200 мкг міфепристон таблетки: 10 мг, 50 мг, 200 мг мізопростол таблетки: 200 мкг

2.

2. Лікарські засоби, що зменшують скоротливу активність міометрію (токолітики)

2.1.

Ніфедипін (Nifedipine)

швидкорозчинні капсули: 10 мг

XXIII. Перитонеальний діалізний розчин

1.

Додатковий перелік

1.1.

Розчин для перитонеального діалізу (відповідного складу) (intraperitoneal dialysis solution)

парентеральний розчин

XXIV. Лікарські засоби для лікування психічних і поведінкових розладів

1.

Лікарські засоби, що застосовуються при психотичних розладах

1.1.

 Хлорпромазин (Chlorpromazine) [д]

ін’єкції: 25 мг (гідрохлорид) / мл по 2 мл в ампулах

розчин для перорального застосування: 25 мг (гідрохлорид)/5 мл

таблетки: 10 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг (гідрохлорид)

1.2.

 Флуфеназин (Fluphenazine)

ін’єкції: 25 мг (деканоат або енантат) по 1 мл в ампулах

1.3.

 Галоперидол (Haloperidol) [д]

ін’єкції: 5 мг по 1 мл в ампулах таблетки: 1,5 мг; 2 мг; 5 мг

1.4.

Рисперидон (Risperidone)

тверда пероральна лікарська форма: 0,25 мг — 6 мг

розчин оральний: 1 мг/мл

1.5.

Додатковий перелік

1.5.1.

Клозапін (Clozapine)

тверда пероральна лікарська форма: 25 — 200

мг

1.5.2.

Галоперидол (Haloperidol) [д]

розчин для перорального застосування: 2 мг/мл

2.

2. Лікарські засоби, що застосовуються для лікування порушення настрою

2.1.

Лікарські засоби, що застосовуються при депресивних розладах

2.1.1.

 Амітриптилін (Amitriptyline)

таблетки: 25 мг; 75 мг (гідрохлорид)

2.1.2.

Флуоксетин (Fluoxetine)

тверда пероральна лікарська форма: 20 мг (у вигляді гідрохлориду)

2.2.

Лікарські засоби, що застосовуються при біполярних розладах

2.2.1.

Карбамазепін

(Carbamazepine)

таблетки (з поділкою): 100 мг; 200 мг

2.2.2.

Літію карбонат (Lithium carbonate)

тверда пероральна лікарська форма: 300 мг

2.2.3.

Вальпроєва кислота / Вальпроат натрію (Valproic acid / Sodium valproate)

таблетки (з покриттям): 200 мг — 500 мг (вальпроат натрію)

3.

Лікарські засоби для лікування тривожних розладів

3.1.

 Діазепам (Diazepam)

таблетки (з поділкою): 2 мг; 5 мг

4.

Лікарські засоби, що застосовуються при обсесивно-компульсивних розладах

4.1.

Кломіпрамін (Clomipramine)

тверда пероральна лікарська форма: 10 мг; 25 мг (гідрохлорид)

5.

Лікарські засоби для лікування розладів, викликаних вживанням психоактивних речовин

5.1.

Додатковий перелік

5.1.1.

Метадон (Methadone)

концентрат для приготування розчину для перорального застосування: 5 мг/мл; 10 мг/мл (гідрохлорид)

розчин для перорального застосування: 5 мг/мл; 5 мг/5 мл; 10 мг/5 мл (гідрохлорид) або 1 мг/мл

таблетки: 5 мг; 10 мг; 25 мг; 40 мг

5.1.2.

Бупренорфін (Buprenorphine)

таблетки (сублінгвальні): 2 мг; 4 мг; 8 мг

XXV. Лікарські засоби, що впливають на функцію органів дихання

1.

Антиастматичні засоби і лікарські засоби для лікування хронічної обструктивної хвороби

1.1.

 Беклометазон

інгаляція (аерозоль): 50 мкг; 100 мкг

(Beclometasone)

(дипропіонат) на дозу (у вигляді форм, що не містять фреон)

аерозоль для інгаляцій: 200 мкг; 250 мкг

1.2.

 Будесонід (Budesonide) [д]

інгаляція (аерозоль): 50 мкг на дозу; 200 мкг на дозу

порошок для інгаляцій: 100 мкг на дозу; 200 мкг на дозу

суспензія для розпилення: 0,25 мг/мл та 0,5 мг/мл

1.3.

Епінефрин (Адреналін)

(Epinephrine /Adrenaline)

ін’єкції: 1 мг (у вигляді гідрохлориду та гідротартрату) по 1 мл в ампулах, що відповідає 1,82 мг адреналіну тартрату в 1 мл

1.4.

Іпратропію бромід (Ipratropium bromide)

інгаляція (аерозоль): 20 мкг на дозу

1.5.

 Сальбутамол (Salbutamol)

інгаляція (аерозоль): сальбутамол 100 мкг як сульфат (1 доза)

розчин для ін’єкцій: 50 мкг (як сульфат)/мл по 5 мл в ампулах; 500 мкг (як сульфат)/мл по 1 мл в ампулах

дозований інгалятор (аерозоль): 100 мкг (як сульфат) на 1 дозу

респіраторний розчин для використання в розпилювачах-небулайзерах: 5 мг (як сульфат)/мл; 1 мг/мл

розчин для інгаляцій: 1 мг/мл та 2,5 мг/2,5 мл

1.6.

 Будесонід + Формотерол (Formoterol and budesonide)

інгаляції (порошок, аерозоль): 160 мкг/4,5 мкг/дозу; 200 мкг/6мкг/дозу; 80 мкг/4,5 мкг/дозу; 320 мкг/9,0 мкг/дозу

XXVI. Розчини, що коригують водний, електролітний та кислотно-лужний баланс

1.

Лікарські засоби для перорального застосування

1.1.

Солі для пероральної регідратації (Oral rehydration salts)

1.2.

Див. розділ XVII

1.3.

Калію хлорид (Potassium chloride)

порошок для розчину

2.

Лікарські засоби для парентерального застосування

2.1.

Глюкоза (Glucose)

розчин для ін’єкцій: 5% (ізотонічний) розчин для ін’єкцій: 10%; 40%; 50% (гіпертонічний)

2.2.

Калію хлорид (Potassium chloride)

розчин: 11,2% по 20 мл в ампулах (еквівалентно K + 1,5 ммоль/мл, О 1,5 ммоль/мл)

розчин для розведення: 7,5% (еквівалентно К + 1 ммоль/мл та О 1 ммоль/мл) [д]; 15% (еквівалентно K + 2 ммоль/мл та О 2 ммоль/мл) [д]

2.3.

Натрію хлорид (Sodium chloride)

розчин для ін’єкцій: 0,9% ізотонічний (еквівалентно № + 154 ммоль/л, О 154 ммоль/л)

2.4.

Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)

ін’єкції: 1,4% — 8,4%

2.5.

 Лактат натрію (Sodium lactate), складний розчин Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид+ Натрію лактат (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride+ Sodium lactate)

розчин для ін’єкцій/інфузій розчин для інфузій

3.

Інші

3.1.

Вода для ін’єкцій (Aqua pro injectionibus/Water for injection)

розчин для ін’єкцій: 2 мл; 5 мл; 10 мл в ампулах

XXVII. Вітаміни і мінерали

1.

Додатковий перелік

1.1.

Кальцію глюконат (Calcium gluconate)

ін’єкції: 100 мг/мл по 10 мл в ампулах

XXVIII. Лікарські засоби для лікування вуха, горла та носа [д]

1.

Оцтова кислота (Acetic acid)

місцево: 2% в спирті

2.

 Будесонід (Budesonide)

назальний спрей: 100 мкг на дозу; 50 мкг на дозу

3.

 Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)

місцево: 0,3% краплі (гідрохлорид)

4.

 Ксилометазолін (Xylometazoline)

назальний спрей: 0,05%

краплі назальні: 0,05%; 0,1% по 10 мл

XXIX. Спеціальні лікарські засоби для догляду за новонародженими

1.

Лікарські засоби, що призначаються немовлятам [д]

1.1.

Кофеїну цитрат (Caffeine citrate)

ін’єкції: 20 мг/мл (еквівалентно 10 мг кофеїну основи/мл)

розчин для перорального застосування: 20 мг/мл (еквівалентно 10 мг кофеїну основи/мл)

1.2.

Хлоргексидин

(Chlorhexidine)

розчин або гель: 7,1% (диглюконат), забезпечуючи 4% хлоргексидину (для догляду за пупковою раною) [д]

1.3.

Додатковий перелік

1.3.1.

Ібупрофен (Ibuprofen)

розчин для ін’єкцій: 5 мг/мл

1.3.2.

Простагландин E (Prostaglandin E)

розчин для ін’єкцій: простагландин E1 — 0,5 мг/мл в спирті простагландин E2 — 1 мг/мл

1.3.3.

Легеневі сурфактанти (Surfactant)

суспензія для введення в трахею: 25 мг/мл — 80 мг/мл

2.

Лікарські засоби, що застосовуються матері новонароджених

2.1.

Дексаметазон

(Dexamethasone)

ін’єкції: 4 мг/мл дексаметазону фосфату (у вигляді динатрієвої солі)

XXX. Лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях суглобів

1.

Лікарські засоби для лікування подагри

1.1.

Алопуринол

(Allopurinol)

таблетки: 100 мг

2.

Модифікуючі лікарські засоби, що використовуються при ревматичних

хворобах (DMARDs)

2.1.

Хлорохін (Chloroquine)

таблетки: 100 мг; 150 мг (у вигляді фосфату або сульфату); 250 мг (фосфат)

2.2.

Додатковий перелік

2.2.1.

Азатіоприн

(Azathioprine)

таблетки: 50 мг

2.2.2.

Гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine) [сп]

тверді пероральні дозовані форми: 200 мг (у вигляді сульфату)

2.2.3.

Метотрексат

(Methotrexate)

таблетки: 2,5 мг (у вигляді натрієвої солі)

2.2.4.

Пеніциламін

(Penicillamine)

тверді пероральні дозовані форми: 250 мг

2.2.5.

Сульфасалазин

(Sulfasalazine)

таблетки: 500 мг

XXXI. Лікарські засоби, що застосовуються при наданні екстреної (невідкладної) медичної допомоги

1.

Аміаку розчин концентрований (Ammonia)

розчин: 10% у флаконі

2.

Аміодарон (Amiodarone)

ін’єкції: 50 мг/мл по 3 мл в ампулах

3.

Атропін (Atropine)

ін’єкції: 1 мг (сульфат) в ампулах по 1 мл

4.

Бісопролол (Bisoprolol)

таблетки: 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг

5.

Верапаміл (Verapamil)

ін’єкції: 2,5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах

6.

Вода для ін’єкцій (Aqua pro injectionibus/Water for injection)

розчин для ін’єкцій: 2 мл; 5 мл; 10 мл в ампулах

7.

Вугілля активоване (Activated charcoal)

порошок: 5 г

тверда пероральна лікарська форма: 0,25 г

8.

Галоперидол (Haloperidol)

ін’єкції: 5 мг/мл

9.

Гепарин натрій (Heparin sodium)

ін’єкції: 5000 МО/мл

10.

Гідрокортизон

(Hydrocortisone)

порошок для розчину для ін’єкцій: 100 мг у флаконі

11.

Гідроксиетилкрохмаль

(Hydroxyethylstarch)

розчин для інфузій: 6% (60 мг/мл); 10% (100 мг/мл)

12.

Глюкоза (Glucose)

розчин для ін’єкцій: 5% (ізотонічний) розчин для ін’єкцій: 40% (гіпертонічний)

13.

Дексаметазон

(Dexamethasone)

ін’єкції: 4 мг/мл по 1 мл в ампулах (у вигляді динатрієвої солі фосфату)

14.

Дигоксин (Digoxin)

ін’єкції: 0,25 мг/мл по 1 мл в ампулах

15.

Диклофенак (Diclofenac)

ін’єкції: 25 мг/мл по 3 мл в ампулах

16.

Діазепам (Diazepam)

ін’єкції: 5 мг/мл

17.

Допамін (Dopamine)

ін’єкції: 40 мг/мл (гідрохлорид) по 5 мл в ампулах

18.

Дротаверин (Drotaverine)

ін’єкції: 20 мг/мл по 2 мл в ампулах

19.

Епінефрин (Адреналін) (Epinephrine/Adrenaline)

ін’єкції: 1 мг (у вигляді гідрохлориду та гідротартрату) по 1 мл в ампулах, що відповідає 1,82 мг адреналіну тартрату в 1 мл

20.

Етамзилат (Etamsilat)

ін’єкції: 12.5% по 2 мл в ампулах, 125 мг/мл

21.

Етанол (Ethanol)

розчин: 70% (денатурований)

22.

Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)

розчин для інфузій: 1 мг/мл таблетки (сублінгвальні): 5 мг

23.

Інсулін для ін’єкцій (короткої дії) (Insulin injection (fast-acting))

ін’єкції: 40 МО/мл по 10 мл у флаконі; 100 МО/мл по 5 мл; по 10 мл у флаконі

24.

Каптоприл (Captopril)

таблетки: 12,5 мг; 25 мг; 50 мг

25.

Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)

тверда пероральна лікарська форма: 75 мг — 300 мг

26.

Клонідин (Clonidine)

таблетки: 0,15 мг

розчин для ін’єкцій: 0,01% по 1 мл в ампулах

27.

 Лактат натрію (Sodium lactate), складний розчин Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид+ Натрію лактат (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride+ Sodium lactate)

розчин для ін’єкцій/інфузій розчин для інфузій

28.

Лідокаїн (Lidocaine)

ін’єкції: 20 мг (гідрохлорид)/мл по 5 мл

29.

Магнію сульфат (Magnesium sulfate)

ін’єкції: 250 мг/мл по 5 мл або по 10 мл

30.

Маніт (Mannitol)

розчин для інфузій: 15% по 100 мл, 200 мл, 400 мл у пляшках, по 100 мл, 250 мл, 500 мл у контейнерах

31.

Метамізол натрію (Metamizole sodium)*

ін’єкції: 500 мг/мл по 1 мл, 2 мл в ампулах

32.

Метилпреднізолон

(Methylprednisolone)

ін’єкції: 40 мг/мл (у вигляді натрію сукцинату) по 1 мл у однодозових флаконах та по 5 мл у багатодозових флаконах; 80 мг/мл (у вигляді натрію сукцинату) по 1 мл у однодозових флаконах; 125 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі; 250 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі; 500 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі; 1000 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі

33.

Метопролол (Metoprolol)

таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг розчин для ін’єкцій: 1 мг/мл в ампулах

34.

Морфін (Morphine)

ін’єкції: 10 мг (сульфат або гідрохлорид) по 1 мл в ампулах

35.

Налоксон (Naloxone)

ін’єкції: 400 мкг (гідрохлорид) по 1 мл в ампулах

36.

Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)

ін’єкції: 1,4% — 8,4%

37.

Натрію тіосульфат (Sodium thiosulfate)

ін’єкції: 250 мг/мл по 50 мл; 300 мг/мл по 5 мл та 10 мл в ампулах

38.

Натрію хлорид (Sodium chloride)

розчин для ін’єкцій/інфузій: 0,9% ізотонічний (еквівалентно № + 154 ммоль/л, СІ — 154 ммоль/л)

39.

Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride) — складний розчин

розчин для інфузій

40.

Неостигмін (Neostigmine)

ін’єкції: 0,5 мг/мл по 1 мл в ампулах; 2,5 мг (метилсульфат) по 1 мл в ампулах

41.

Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)

таблетки (сублінгвальні): 500 мкг

42.

Ніфедипін (Nifedipine)

таблетки: 10 мг, 20 мг, 40 мг, 60 мг краплі оральні: 2%

43.

Оксибупрокаїн

(Oxybuprocaine)

краплі очні, розчин: 0,4%

44.

Окситоцин (Oxytocin)

ін’єкції: 5 МО/1 мл; 10 МО/1 мл

45.

Омепразол (Omeprazole)

порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 40 мг в ампулах

46.

Ондансетрон (Ondansetron)

ін’єкції: 2 мг/мл по 2 мл, 4 мл в ампулах (у вигляді гідрохлориду)

47.

Парацетамол (Paracetamol)

розчин для перорального застосування: 30мг/мл; 120 мг/5 мл; 125 мг/5 мл супозиторії: 80 мг, 100 мг, 150 мг тверда пероральна лікарська форма: 100 мг — 500 мг

розчин для інфузій: 10 мг/мл

48.

Повідон-йоду (Povidone-iodine)

розчин: 10% (еквівалентно 1% активного йоду)

49.

Ранітидин (Ranitidine)*

ін’єкції: 25 мг/мл (у вигляді гідрохлориду) по 2 мл в ампулах

55.

Сальбутамол (Salbutamol)

інгаляція (аерозоль): сальбутамол 100 мкг як сульфат (1 доза)

дозований інгалятор (аерозоль): 100 мкг (як сульфат) на 1 дозу

51.

Стрептокіназа

(Streptokinase)

порошок / ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій / інфузій: 1,5 млн. МО у флаконі

52.

Теофілін (Theophylline)

ін’єкції: 2% в ампулах

53.

Терліпресин

(Terlipressin)*

порошок для розчину для ін’єкцій: 1 мг ін’єкції: 0,1 мг/мл по 2 мл та по 10 мл

54.

Транексамова кислота (Tranexamic acid)

ін’єкції: 50 мг/мл; 100 мг/мл; 500 мг/5мл по 5 мл або по 10 мл в ампулах

55.

Урапідил (Urapidil)

ін’єкції: 5 мг/мл по 5 мл в ампулах

56.

Фенілефрин

(Phenylephrine)

ін’єкції: 10 мг/мл по 1 мл

57.

Фентаніл (Fentanyl)

ін’єкції: 0,05 мг/мл по 2 мл в ампулах

58.

Фуросемід (Furosemide)

ін’єкції: 10 мг/мл по 2 мл в ампулах таблетки: 40 мг

59.

Хлоргексидин

(Chlorhexidine)

розчин: 0,05% (біглюконат)

Примітка. У цьому переліку застосовуються такі позначки:

«()» позначає аналогічний клінічний ефект в межах фармакологічного класу. У разі відсутності різниці в інформації щодо ефективності та безпеки у переліку зазначено лікарський засіб, який доступний за найнижчою ціною з урахуванням міжнародних джерел інформації про ціни на лікарські засоби;

«» означає, що є обмеження за віком або масою тіла для використання лікарського засобу;

«[сп]» означає, що лікарський засіб вимагає спеціалізованого діагностичного або спостережного обладнання, та/або спеціалізованої медичної допомоги, та/або підготовки фахівців для використання у дітей;

«[д]» означає, що наявні спеціальні вказівки для обмеження використання для дітей;

«(*)» та «(**)» означають, що особливості застосування лікарського засобу встановлюються МОЗ.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Тетяна 10.11.2017 12:01
прохання до таблиці додати код анатомо-терапевтично-хімічної класифікації. Це дозволить уникнути непорозумінь при замовленні та розцінюванню препаратів

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті