Проект постанови ВРУ «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік»

15 Листопада 2017 12:28 Поділитися

Проект

від 19.10.2017 р. № 7000-П

ПОСТАНОВА

Верховної Ради України

Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік

За результатами розгляду у першому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік (реєстр. № 7000), поданого Кабінетом Міністрів України, Верховна Рада України постановляє :

  1. Схвалити висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік як Бюджетні висновки Верховної Ради України (додаються).
  2. Кабінету Міністрів України підготувати проект Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України та подати його на розгляд Верховної Ради України у двотижневий строк з дня набрання чинності цією Постановою.
  3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова Верховної Ради України А. Парубій

Схвалено

Постановою Верховної Ради України

БЮДЖЕТНІ ВИСНОВКИ

Верховної Ради України

  1. При підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік до другого читання врахувати такі зміни:

1.1. Частину другу статті 4 законопроекту викласти в такій редакції:

«Установити, що з метою відображення фактичного надходження у 2018 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами дозволяється за рішенням Кабінету Міністрів України здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету з уточненням обсягів відповідних кредитів (позик) на 2018 рік у межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик), затвердженого у додатку № 9 до цього Закону».

1.2. Статтю 12 законопроекту доповнити новим пунктом 5 такого змісту:

«5) залишок нерозподілених коштів, джерелом формування яких були конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, що надійшли у 2017 році».

Поряд з тим, статтю 14 законопроекту доповнити новим пунктом 17 такого змісту:

«17) дострокове погашення державного боргу (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону».

Відповідно у статті 5 законопроекту цифри «1.999.347.176,8» замінити цифрами «1.992.239.019,9», а також у додатку № 2 до законопроекту за спеціальним фондом проекту державного бюджету на 2018 рік передбачити показник у сумі 7.108.156,9 тис. грн за кодом 402000 «Погашення» (включаючи код 402100 «Внутрішні зобов’язання» та/або код 402200 «Зовнішні зобов’язання») і збільшити на цю суму показник за кодом 602000 «Зміни обсягів бюджетних коштів» (включаючи код 602100 «На початок періоду») з уточненням відповідних підсумкових показників.

1.3. Пункт 12 статті 14 законопроекту після слів «розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру» доповнити словами «та функціонування органів розпорядника цього реєстру».

1.4. У статті 15 законопроекту цифри «47.824.000» замінити цифрами «49.549.000» та у додатку № 1 до законопроекту передбачити збільшення доходів загального фонду проекту державного бюджету на 2018 рік за кодом 21020000 «Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» на 1.725.000 тис. грн (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту).

1.5. Статтю 21 законопроекту виключити.

1.6. Статтю 25 законопроекту виключити та Прикінцеві положення законопроекту доповнити новим пунктом 15 такого змісту:

«15. Установити, що положення абзацу восьмого пункту 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 4, ст. 43) застосовуються по 31 грудня 2018 року».

1.7. Статтю 27 законопроекту виключити.

1.8. Законопроект доповнити новою статтею 29 такого змісту:

«Стаття 29. Установити, що у разі здійснення у 2018 році видатків бюджету міста Києва на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві (але не більше 1.000.000 тис. гривень) та будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі міста Києва (але не більше 2.600.000 тис. гривень) Міністерство фінансів України списує в обсязі проведених таких видатків частину зобов’язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, яка виникла внаслідок вчинення у 2015 році правочину щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями до державного боргу, за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату здійснення відповідних видатків, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».

1.9. Пункт 5 Прикінцевих положень законопроекту після слів «Зупинити на 2018 рік дію» доповнити словами та цифрами «абзацу другого частини першої статті 24-1 Бюджетного кодексу України».

1.10. Пункт 10 Прикінцевих положень законопроекту виключити.

1.11. Прикінцеві положення законопроекту доповнити новим пунктом 16 такого змісту:

«16. Зупинити на 2018 рік дію абзацу другого пункту 16-1.6 статті 16-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».

1.12. Внести такі зміни до видатків проекту державного бюджету на 2018 рік у додатку № 3 до законопроекту (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту):

1.12.1. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» (код 0111020) на 59.990,8 тис. грн (з них оплата праці – на 49.172,8 тис. грн);

1.12.2. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках» (код 0301140) на 1.097,5 тис. грн, у тому числі збільшивши видатки споживання на 422,5 тис. грн та передбачивши видатки розвитку у сумі 675 тис. грн;

1.12.3. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Надання медичних послуг медичними закладами» (код 0301170) у сумі 80.000 тис. грн;

1.12.4. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України» (код 1007020) на 3.000 тис. грн;

1.12.5. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Підготовка кадрів у сфері статистики вищим навчальним закладом ІV рівня акредитації та забезпечення діяльності його баз практики» у сумі 334,8 тис. грн для Державної служби статистики України за рахунок зменшення за загальним фондом видатків розвитку за бюджетною програмою «Прикладні розробки, підготовка наукових у кадрів у сфері державної статистики» (код 1207040) на 334,8 тис. грн;

1.12.6. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства «Просвіта»» (код 1801100) на 2.000 тис. грн;

1.12.7. передбачити в межах видатків споживання за загальним фондом за бюджетною програмою «Забезпечення функціонування Українського культурного фонду» (код 1801140) окремі рядки: «в тому числі здійснення заходів з підготовки і проведення в м. Кропивницький щорічного національного мистецького фестивалю «Кропивницький» – 7.500 тис. грн», «в тому числі здійснення заходів з підготовки і проведення в м. Івано-Франківськ ІІІ Міжнародного мистецького фестивалю країн Карпатського регіону «Карпатський простір» – 6.000 тис. грн»;

1.12.8. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин» (код 1801170) на 5.900 тис. грн, у тому числі видатки споживання – на 900 тис. грн та видатки розвитку – на 5.000 тис. грн;

1.12.9. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Будівництво об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури» (код 1801280) на 7.500 тис. грн;

1.12.10. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО» (код 1801490) на 20.000 тис. грн;

1.12.11. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Українського інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою “Українська книга”» (код 1801560) на 30.000 тис грн;

1.12.12. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка» (код 1806030) на 162.655,1 тис. грн;

1.12.13. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві» у сумі 5.000 тис. грн для Міністерства культури України;

1.12.14. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В.Лисенка» систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції» у сумі 3.500 тис. грн для Міністерства культури України;

1.12.15. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни» (код 2101080) на 3.000 тис. грн;

1.12.16. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», фінансова підтримка наукових об’єктів, що становлять національне надбання» у сумі 30.000 тис. грн для Міністерства освіти і науки України;

1.12.17. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» (код 2201160) у сумі 340.000 тис. грн;

1.12.18. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка» (код 2201280) у сумі 35.000 тис. грн;

1.12.19. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді» (код 2201310) на 24.000 тис. грн, у тому числі збільшивши видатки споживання на 4.000 тис. грн та передбачивши видатки розвитку у сумі 20.000 тис. грн;

1.12.20. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка» у сумі 3.000 тис. грн для Міністерства освіти і науки України;

1.12.21. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Будівництво Міжнародного центру зустрічі студентської молоді України та Республіки Польща» у сумі 20.000 тис. грн для Міністерства освіти і науки України;

1.12.22. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань  із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та  вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України» (код 2301170) на 208.380 тис. грн, у тому числі збільшивши видатки споживання на 20.580 тис. грн та передбачивши видатки розвитку у сумі 187.800 тис. грн;

1.12.23. у найменуванні бюджетної програми «Здійснення природоохоронних заходів на об’єктах державної власності» (код 2401270) виключити слова «на об’єктах державної власності»;

1.12.24. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» (код 2407050) на 13.000 тис. грн;

1.12.25. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем» (код 2407120) на 20.000 тис. грн;

1.12.26. передбачити в межах видатків споживання за загальним фондом за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» (код 2501220) окремий рядок «у тому числі фінансова підтримка Національної Асамблеї інвалідів України, підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих – 63.341,5 тис. грн»;

1.12.27. за бюджетною програмою «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів» (код 2507030) у рядку «у тому числі на фінансування створення об’єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру та створення Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ» видатки розвитку у сумі 30.000 тис. грн перенести із загального фонду до спеціального фонду;

1.12.28. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Фінансова підтримка заходів із створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області» у сумі 80.000 тис. грн для Міністерства соціальної політики України;

1.12.29. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реалізація Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» у сумі 200.000 тис. грн для Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

1.12.30. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні» (код 2804070) на 50.000 тис. грн за рахунок зменшення за загальним фондом видатків розвитку за бюджетною програмою «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» (код 6591060) на 50.000 тис. грн;

1.12.31. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг» (код 3111010) на 15.479,1 тис. грн (з них оплата праці – на 12.687,8 тис. грн);

1.12.32. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій» (код 3401070) на суму 5.000 тис. грн для підтримки Молодіжної організації «Пласт – Національна скаутська організація України»;

1.12.33. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація» (код 3401110) на 3.500 тис. грн, у тому числі видатки споживання – на 2.850 тис. грн та видатки розвитку – на 650 тис. грн;

1.12.34. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» (код 3401220) на суму 50.000 тис. грн;

1.12.35. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (код 3511210) у сумі 5.000.000 тис. грн та зменшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070) на 5.000.000 тис. грн з відповідним внесенням змін до додатка № 7 до законопроекту, доповнивши законопроект новою статтею 28 такого змісту:

«Стаття 28. Міністерство фінансів України для підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи пропозиції щодо об’єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї субвенції) утворює комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Міністерство фінансів України на підставі рішення цієї комісії подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

1.12.36. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі» (код 3511670) у сумі 227.904,7 тис. грн з відповідним внесенням змін до додатка № 7 до законопроекту;

1.12.37. зменшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Розвідувальна діяльність у сфері оборони» (код 5961010) на 49.500 тис грн, у тому числі збільшивши видатки споживання на 104.500 тис. грн (з них оплата праці – на 89.000 тис. грн) та зменшивши видатки розвитку на 154.000 тис. грн, та збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України» (код 5961040) на 49.500 тис. грн;

1.12.38. зменшити за спеціальним фондом видатки за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг» (код 6341010) на 2.244,4 тис. грн, передбачивши за цією програмою видатки споживання у сумі 392.730,3 тис. грн (з них оплата праці – 311.707 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – 2.498,5 тис. грн) та видатки розвитку у сумі 3.539 тис. грн, із зменшенням доходів спеціального фонду проекту державного бюджету на 2018 рік за кодом 21080000 «Інші надходження» на 2.244,4 тис. грн та внесенням відповідних змін до додатка № 1 до законопроекту;

1.12.39. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері космічної діяльності» (код 6381010) на 665,1 тис. грн;

1.12.40. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення» (код 6441010) на 4.427,7 тис. грн, у тому числі видатки споживання – на 2.547,7 тис. грн (з них оплата праці – на 1.485,6 тис. грн) та видатки розвитку – на 1.880 тис. грн;

1.12.41. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» (код 6561040) на 30.000 тис. грн;

1.12.42. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМНУ» у сумі 26.000 тис. грн для Національної академії медичних наук України;

1.12.43. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства» (код 6571030) на 4.000 тис. грн;

1.12.44. збільшити за спеціальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» (код 6591060) на 200.000 тис. грн із збільшенням доходів спеціального фонду проекту державного бюджету на 2018 рік за кодом 25010000 «Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством» на 200.000 тис. грн та внесенням відповідних змін до додатка № 1 до законопроекту;

1.12.45. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну» (код 6642010) на 1.000 тис. грн;

1.12.46. уточнити найменування окремих бюджетних програм, в яких вживається термін «фінансування» (зокрема, за кодами 0411170, 1201540, 2301550, 2751610, 3801020, 6331020, 6561160).

1.13. У додатку № 8 до законопроекту:

назву викласти у такій редакції: «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації, вищими спеціалізованими судами та іншими органами судової влади у системі Державної судової адміністрації України»;

найменування бюджетної програми за кодом 0501020 викласти у такій редакції: «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами».

найменування рядку «Державна судова адміністрація України» викласти в такій редакції: «Організаційне забезпечення діяльності органів судової влади»;

найменування рядку «Суддівське самоврядування» викласти в такій редакції: «Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування»;

найменування рядку «Суддівська винагорода на нових умовах» викласти в такій редакції: «Виплата суддівської винагороди суддям, що пройшли кваліфікаційне оцінювання, та новопризначеним суддям».

1.14. У додатку № 9 до законопроекту:

за рядком «Проект «Реабілітація гідроелектростанцій» (Кредитор – Європейський інвестиційний банк) у графі «Загальний обсяг кредиту (позики) (тис. одиниць)» цифри «20000» замінити цифрами «200000»;

за рядком «Вища освіта України» (Кредитор – Європейський інвестиційний банк) у графі «Загальний обсяг кредиту (позики) (тис. одиниць)» цифри «108000» замінити цифрами «120000»;

за рядком «Проект «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві» (Кредитор – Європейський інвестиційний банк) слова «Проект «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві» замінити словами «Проект «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»;

за рядком «Проект «Модернізація української залізниці» (Кредитор – Європейський інвестиційний банк) слова «Проект «Модернізація української залізниці» замінити словами «Проект модернізації української залізниці».

  1. Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік до другого читання:

2.1. уточнити показники проекту державного бюджету на 2018 рік з урахуванням стану розгляду і прийняття Верховною Радою України урядових законодавчих ініціатив щодо внесення змін до медичного, податкового, бюджетного та іншого законодавства, врахованих у проекті державного бюджету на 2018 рік (насамперед, законопроектів за реєстр. №№ 6327, 6776, 7110-1, 7116), а також уточнити показники видатків проекту державного бюджету на 2018 рік для забезпечення впровадження вимог законів України від 3 жовтня 2017 року № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» та № 2150-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій»;

2.2. розглянути можливість підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати на 2018 рік виходячи із фінансових можливостей держави та прогнозного зростання економіки;

2.3. розглянути можливість збільшення/передбачення доходів проекту державного бюджету на 2018 рік:

2.3.1. за кодом 11010000 «Податок та збір на доходи фізичних осіб»;

2.3.2. за кодом 13030800 «Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу»;

2.3.3. за кодом 21010000 «Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність» та перерахування відповідної частини чистого прибутку підприємствами Національної акціонерної компанією «Нафтогаз України» за результатами кожного кварталу;

2.3.4. за кодом 21040000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету», опрацювавши питання щодо сплати Національним банком України до державного бюджету відсотків за користування залишками коштів на єдиному казначейському рахунку;

2.3.5. за кодом 22011400 «Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій» у зв’язку з впровадженням системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (радіотехнології 4G);

2.3.6. за кодом 50080100 «Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення»;

2.4. врегулювати питання щодо визначення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і встановлення розміру плати за видачу відповідної ліцензії, а також за необхідності переглянути показники відповідних доходів проекту державного бюджету на 2018 рік;

2.5. опрацювати питання щодо можливості зарахування Державною казначейською службою України сплаченого (перерахованого) податку на доходи фізичних осіб до відповідних бюджетів за місцем податкової адреси платників податку на підставі звітності податкових агентів, поданої до контролюючих органів;

2.6. визначитися щодо можливості та доцільності збільшення/передбачення видатків і надання кредитів загального фонду проекту державного бюджету на 2018 рік за врахованими частково пропозиціями народних депутатів України та комітетів Верховної Ради України у таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту (виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету та за результатами оцінки обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах), а саме:

2.6.1. за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України» (код 0301010);

2.6.2. за бюджетною програмою «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)» (код 0301080);

2.6.3. за бюджетною програмою «Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики» (код 0301130);

2.6.4. за бюджетною програмою «Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю «Київські солісти», Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник Президента України» (код 0301360) з доповненням найменування цієї програми словами «Національного комплексу «Експоцентр України»;

2.6.5. Державному управлінню справами для реалізації державних інвестиційних проектів «Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги» і «Відновлення матеріально-технічної бази та об’єктів інфраструктури ДП України «Міжнародний дитячий центр «Артек»;

2.6.6. за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами» (код 0501020);

2.6.7. за бюджетною програмою «Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури» (код 0901010);

2.6.8. за бюджетною програмою «Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів» (код 1001200);

2.6.9. за бюджетною програмою «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» (код 1002120);

2.6.10. за бюджетною програмою «Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва» (код 1006090);

2.6.11. Міністерству енергетики та вугільної промисловості України для державної підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції та державної підтримки будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств;

2.6.12. за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері експортного контролю» (код 1208010);

2.6.13. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України для реалізації проектів транскордонного співробітництва в частині забезпечення співфінансування у рамках програм «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020», «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020» та «Румунія-Молдова-Україна 2014-2020» на поворотній основі»;

2.6.14. за бюджетною програмою «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» (код 1701080);

2.6.15. за бюджетною програмою «Надання фінансової підтримки державному підприємству «Кримський дім» (код 1801480);

2.6.16. за бюджетною програмою «Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО» (код 1801490) для проведення реставраційних робіт у будівлі костелу святих апостолів Петра і Павла отців Єзуїтів – пам’ятці архітектури національного значення у місті Львові;

2.6.17. за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи» (код 2201120);

2.6.18. за бюджетною програмою «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об’єктів, що становлять національне надбання» (код 2201290);

2.6.19. за бюджетною програмою «Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч» (код 2301510);

2.6.20. за бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів» (код 2401090);

2.6.21 за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 – 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I – II групи, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов» (код 2511120), передбачивши можливість спрямування відповідних коштів для інвалідів війни, воїнів-інтернаціоналістів та осіб з інвалідністю по зору та слуху;

2.6.22. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла;

2.6.23. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України для будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України;

2.6.24.за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» (код 2761130);

2.6.25. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на проведення реконструкції системи теплопостачання житлового масиву «Леваневського» від Білоцерківської ТЕЦ у м. Біла Церква Київської області;

2.6.26. за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (код 2761600);

2.6.27. Міністерству інфраструктури України для створення авіаційного сегменту системи пошуку і рятування на морі у морському пошуково-рятувальному районі;

2.6.28. за бюджетною програмою «Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті» (код 3109010);

2.6.29. за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (код 3111020) у сумі 6.400.000 тис. грн;

2.6.30. за бюджетною програмою «Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх» (код 3401120);

2.6.31. за бюджетною програмою «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» (код 3401220) для реконструкції бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки державного підприємства «Спортивний комплекс «Авангард» у місті Києві;

2.6.32. Міністерству юстиції України для реалізації державного інвестиційного проекту «Завершення будівництва лікувального корпусу в Голопристанській виправній колонії № 7 у Херсонській області»;

2.6.33. за бюджетною програмою «Управління та випробування космічних засобів» (код 6381050);

2.6.34. за бюджетною програмою «Утилізація твердого ракетного палива» (код 6381120);

2.6.35. Державному космічному агентству України для здійснення заходів за такими напрямами: фінансова підтримка державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» на погашення заборгованості із заробітної плати; виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України; будівництво (придбання) житла для військовослужбовців;

2.6.36. за бюджетною програмою «Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України» (код 6541100);

2.6.37. Національній академії наук України для здійснення заходів з реконструкції та будівництва об’єктів на території Національного дендрологічного парку «Софіївка»;

2.6.38. за бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України» (код 6561060) для закупівлі систем імплантаційного слухопротезування та забезпечення лікування дітей-інвалідів із незворотніми вадами слуху в Інституті отоларингології імені проф. О.С.Коломійченка;

2.6.39. Національній академії медичних наук України для реалізації державних інвестиційних проектів «Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України» з метою введення в експлуатацію закупленого у 2011-2013 роках високовартісного медичного обладнання», «Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)» і «Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної Установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України» з метою приведення їх до санітарних норм»;

2.6.40. за бюджетною програмою «Державна охорона органів державної влади та посадових осіб» (код 6601020) шляхом перерозподілу видатків в межах загального обсягу бюджетних призначень за цією бюджетною програмою для збільшення видатків споживання (з них на оплату праці) за рахунок зменшення видатків розвитку;

2.7. спільно з Радою національної безпеки і оборони України додатково опрацювати показники видатків проекту державного бюджету на 2018 рік на забезпечення національної безпеки і оборони та відповідно до пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту забезпечити збільшення видатків загального фонду для Служби безпеки України (до рівня потреби Служби) та визначитися щодо можливості збільшення видатків загального фонду для Служби зовнішньої розвідки України (до рівня потреби Служби), Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

2.8. при плануванні розподілу коштів в межах видатків загального фонду на 2018 рік за відповідними бюджетними програмами розглянути можливість передбачення коштів:

2.8.1. на підтримку та розвиток Петриківського розпису у сумі 5.000 тис. грн і на розвиток української пісні у сумі 15.000 тис. грн за бюджетною програмою «Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин» (код 1801170);

2.8.2. регіонам на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних закладів у збільшених обсягах за бюджетною програмою «Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів» (код 2201170);

2.8.3. на централізовану закупівлю ендопротезів і наборів інструментів для імплантації за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» (код 2301400);

2.8.4. на державну підтримку розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними у сумі 300.000 тис. грн за бюджетною програмою «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» (код 2801230);

2.8.5. на здійснення заходів щодо державної підтримки вирощування тютюну за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (код 2801580);

2.9. вирішити питання щодо використання у 2018 році органами сектору безпеки і оборони України (насамперед, Міністерством оборони України) залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, утворених на кінець 2017 року за рахунок конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення;

2.10. забезпечити нормативно-правове врегулювання питання стратегії розвитку у сфері лісових відносин, визначити пріоритетні напрями державної підтримки заходів із ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів в лісовому фонді та внести пропозиції щодо їх бюджетного забезпечення;

2.11. надати додаткові пояснення та детальні розрахунки щодо обсягу видатків загального фонду проекту державного бюджету на 2018 рік за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» (код 3511350), передбаченого у додатку № 3 до законопроекту;

2.12. опрацювати питання щодо збільшення витрат спеціального фонду за бюджетними програмами «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні» (код 3111610) і «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» (код 3101610), які здійснюються за рахунок кредитів (позик) відповідно від Уряду Республіки Польща і Європейського інвестиційного банку шляхом, зокрема, перегляду обсягів залучення у 2018 році інших кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів;

2.13. розглянути можливість включення до законопроекту необхідних положень і показників для забезпечення реалізації у 2018 році спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові»;

2.14. розглянути можливість передбачення у статті 6 законопроекту надання державних гарантій за рішенням Кабінету Міністрів України на виконання статутних завдань публічного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство України», передбачених законом (в обсязі до 2.000.000 тис. грн);

2.15. опрацювати питання щодо можливості здійснення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів на 2018 рік для бюджетів тих об’єднаних територіальних громад, в яких перші місцеві вибори відбудуться у 2017 році, відповідно уточнивши додаток № 6 до законопроекту в частині міжбюджетних трансфертів для бюджетів таких об’єднаних територіальних громад та відповідних районних бюджетів;

2.16. унормувати питання щодо передачі вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації на фінансове забезпечення безпосередньо з обласних бюджетів та бюджету міста Києва, а також врегулювати питання фінансового забезпечення державних вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, що є структурними підрозділами вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації без статусу окремої юридичної особи, починаючи з 1 січня 2018 року, усунувши відповідні протиріччя у положеннях статті 24 законопроекту, та за необхідності внести зміни до додатка № 10 до законопроекту;

2.17. врахувати у складі освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації державної та комунальної власності (в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти) та внести пропозиції щодо законодавчого унормування зазначеного питання;

2.18. опрацювати питання щодо фінансового забезпечення надання загальної середньої освіти у закладах охорони здоров’я;

2.19. вивчити доцільність здійснення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, за рахунок коштів державного бюджету шляхом включення таких послуг до пакета гарантованих послуг з надання первинної медичної допомоги;

2.20. переглянути у додатку № 6 до законопроекту розподіл між місцевими бюджетами обсягу медичної та освітньої субвенцій в частині уточнення показників, які застосовуються при розрахунку таких субвенцій, врахувавши, зокрема, зміни чисельності населення внаслідок змін в адміністративно-територіальному устрої окремих територій за рішеннями Верховної Ради України, а також кількості внутрішньо переміщених осіб з територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень;

2.21. опрацювати питання щодо зменшення обсягів реверсної дотації, визначивши їх на основі чинного механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності відповідних місцевих бюджетів згідно із статтями 98 та 99 Бюджетного кодексу України, за рахунок зменшення обсягу стабілізаційної дотації;

2.22. переглянути у додатку № 7 до законопроекту розподіл між місцевими бюджетами загального обсягу субвенції на  фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в частині передбачення такої субвенції міському бюджету м. Києва та за необхідності внести пропозиції щодо законодавчого унормування зазначеного питання;

2.23. внести пропозиції щодо компенсації органам місцевого самоврядування пільг окремим категоріям громадян на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, що передаються у 2018 році на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів, та законодавчого унормування права органів місцевого самоврядування на надання таких пільг, а також вжити заходів з погашення у 2018 році заборгованості з надання таких пільг, що виникла у попередніх бюджетних періодах та обліковується в органах Державної казначейської служби України, за рахунок коштів державного бюджету;

2.24. розглянути можливість врегулювання питання погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, включаючи питання погашення нарахованих Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» неустойки (штрафів і пені) підприємствам теплокомуненерго;

2.25. розглянути можливість погашення за рахунок коштів державного бюджету простроченої кредиторської заборгованості з компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, що утворилася станом на 1 січня 2017 року, та законодавчого унормування права органів місцевого самоврядування на надання таких пільг;

2.26. вишукати шляхи врегулювання питання погашення заборгованості місцевих бюджетів за середньостроковими позиками (крім заборгованості бюджетів Автономної Республіки Крим) перед державним бюджетом, яка знаходиться на обліку в Державній казначейській службі України;

2.27. опрацювати питання щодо доцільності додаткового унормування питання з погашення заборгованості органів місцевого самоврядування перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» за договорами, укладеними на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 року № 1001-р «Про добудову підвідних газопроводів»;

2.28. опрацювати питання щодо доцільності розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів виключно на рахунках в органах Державної казначейської служби України або шляхом придбання державних цінних паперів;

2.29. додатково опрацювати відхилені пропозиції народних депутатів України та комітетів Верховної Ради України у таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті