Проект постанови КМУ “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від __________ 2017 року № ________

Київ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ПОСТАНОВ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр УкраїниВ. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _________ 2017 року № __________

ЗМІНИ,

ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО ПОСТАНОВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

1. У Порядку відшкодування вартості лікарських засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749): 1) у пункті 1 після слів «бронхіальну астму,» доповнити словами «хронічні захворювання шлунка та дванадцятипалої кишки, депресії та депресивний синдром, а також для профілактики та лікування анемій в першому триместрі вагітності,»;

2) абзац третій пункту 3 викласти у такій реакції:

«Звіт подається розпорядникам бюджетних коштів, визначених рішеннями про відповідні бюджети згідно із законодавством. Звіт подається в електронному вигляді відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» або в паперовому вигляді (таблиці додатково подаються в електронному форматі). Відшкодування вартості лікарських засобів у сумі, визначеній в Реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, суб’єктові господарювання здійснюється за рахунок відповідної цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам протягом п’яти робочих днів з дня надходження зазначеного звіту.».

2. У Порядку визначення розміру відшкодування вартості лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749):

1) у пункті 1 слова «та бронхіальної астми» замінити словами «,бронхіальної астми, хронічних захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки, депресії та депресивного синдрому, а також для профілактики та лікування анемій в першому триместрі вагітності»;

2) у пункті 2: в абзаці сьомому слова «одиниці лікарської форми відповідної дози» замінити словами «добової дози лікарського засобу»; абзац восьмий виключити;

3) у пункті 4: в абзаці другому слова «одиниці лікарської форми однієї встановленої дози» замінити словом «упаковки»; в абзаці четвертому слова «розмір відшкодування одиниці добової дози» замінити словом «розмір відшкодування упаковки»; абзац десятий виключити;

4) пункт 5 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Ціни на лікарські засоби внесені в Реєстр є фіксованими на період дії Реєстру до моменту його наступного оновлення.»;

5) абзацах першому та другому пункту 6 слова «днів» замінити словами «календарних днів»;

6) абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:

«7. Оновлення Реєстру здійснюється МОЗ двічі на рік у січні та липні кожного року у строки, передбачені пунктом 6 цього Порядку, з дати затвердження МОЗ і оприлюднення на його офіційному веб-сайті оновленого реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби.».

7) у пункті 8:

абзац одинадцятий виключити;

в абзаці дванадцятому слова «за упаковку» замінити словами «за споживчу упаковку без урахування надбавок, податків та зборів»; доповнити абзацом такого змісту:

«обсяги виробництва та/або постачання упаковок лікарського засобу на період дії Реєстру до моменту його наступного оновлення;»;

8) у пункті 13 абзац другий викласти у такій редакції:

«У разі виявлення технічної помилки в Реєстрі заявники протягом п’яти робочих днів з дати оприлюднення Реєстру мають право подати до МОЗ звернення щодо виправлення відповідної технічної помилки, крім розміру оптово-відпускної ціни лікарського засобу, поданого заявником. МОЗ протягом п’яти робочих днів з дати надходження звернення здійснює розгляд такого звернення, приймає рішення та надає мотивовану відповідь. Зміни до Реєстру вносяться на підставі наказу МОЗ.»;

доповнити новими пунктами такого змісту:

«14. Протягом п’яти робочих днів з дати оприлюднення Реєстру на офіційному веб-сайті МОЗ, заявники, вартість добової дози лікарського засобу яких в Реєстрі не більше ніж на 5% перевищує таку вартість добової дози лікарського засобу (з однаковою міжнародною непатентованою назвою та формою випуску), що відшкодовується в Реєстрі повністю (без доплати), можуть повторно подати МОЗ документи, зазначені у пункті 8 цього Порядку зі зміненою оптово-відпускною ціною за упаковку лікарського засобу, яка у перерахунку на добову дозу дорівнює вартості добової дози лікарського засобу (з однаковою міжнародною непатентованою назвою та формою випуску), що в Реєстрі відшкодовується повністю (без доплати). Відповідно до цього пункту МОЗ за результатами розгляду отриманих документів протягом п’яти робочих днів здійснює їх розгляд та приймає рішення про внесення змін до Реєстру, що затверджується наказом МОЗ.

Інформація щодо таких змін публікується до відома заявників на офіційному веб-сайті МОЗ в день оприлюднення Реєстру.

15. Дозволяється аптекам та їх структурним підрозділам протягом 30 календарних днів завершити реалізацію лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, закуплених до дати затвердження МОЗ оновленого Реєстру за цінами та процедурами відповідно до порядку та вимог, що діяли до дати затвердження МОЗ оновленого Реєстру.».

3. В підпункті 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825; 2015 р., № 54, ст. 1740; 2016 р., № 3, ст. 166; 2017 р., № 13, ст. 361, № 26, ст. 749) слова «під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму,» виключити.

4. В абзаці другому пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3102; 2017 р., № 13, ст. 367, № 26, ст. 749) слова «та бронхіальної астми» замінити словами «, бронхіальної астми, хронічних захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки, депресії та депресивного синдрому, а також для профілактики та лікування анемій в першому триместрі вагітності».

5. В постанові Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3103, 2017 р., № 26, ст. 749):

1) пункті 1 викласти у такій редакції:

«1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я щодо запровадження відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму, хронічні захворювання шлунка та дванадцятипалої кишки, депресії та депресивний синдром, а також для профілактики та лікування анемій в першому триместрі вагітності, за переліком міжнародних непатентованих назв лікарських засобів згідно з додатком.»;

2) в абзаці четвертому пункту 2 після слів «бронхіальну астму,» доповнити словами «хронічні захворювання шлунка та дванадцятипалої кишки, депресії та депресивний синдром, а також для профілактики та лікування анемій в першому триместрі вагітності,»;

3) Додаток до постанови викласти у новій редакції:

Додаток до постанови

Кабінету Міністрів України

від 9 листопада 2016 р. № 863

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від ___________ № _________)

«ПЕРЕЛІК МІЖНАРОДНИХ НЕПАТЕНТОВАНИХ НАЗВ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ»

Міжнародна непатентована назва

Лікарська форма

Серцево-судинні захворювання

Аміодарон (Amiodarone)

таблетки

Амлодипін (Amlodipine)

-//-

Атенолол (Atenolol)

-//-

Бісопролол (Bisoprolol)

-//-

Верапаміл (Verapamil)

-//-

Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)

-//-

Дигоксин (Digoxin)

таблетки, розчин оральний

Еналаприл (Enalapril)

таблетки

Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)

таблетки (сублінгвальні)

Карведилол (Carvedilol)

таблетки

Клопідогрель (Clopidogrel)

-//-

Лозартан (Losartan)

-//-

Метопролол (Metoprolol)

-//-

Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)

таблетки (сублінгвальні)

Симвастатин (Simvastatin)

таблетки

Спіронолактон (Spironolactone)

-//-

Фуросемід (Furosemide)

-//-

Цукровий діабет II типу

Глібенкламід (Glibenclamide)

таблетки

Гліклазид (Gliclazide)

-//-

Метформін (Metformin)

-//-

Бронхіальна астма

Беклометазон (Beclometasone)

аерозоль для інгаляцій

Будесонід (Budesonide)

порошок для інгаляцій дозований, суспензія для розпилення

Сальбутамол (Salbutamol)

аерозоль для інгаляцій, розчин для інгаляцій

Хронічні захворювання шлунка та дванадцятипалої кишки

Амоксицилін (Amoxicillin)

таблетки, капсули

Кларитроміцин (Clarithromycin)

таблетки

Метронідазол (Metronidazole)

-//-

Омепразол (Omeprazole)

капсули

Ранітидин (Ranitidine)

таблетки

Депресії та депресивний синдром

Амітриптилін (Amitriptyline)

таблетки

Флуоксетин (Fluoxetine)

таблетки, капсули

Профілактика та лікування анемій в першому триместрі вагітності

Заліза сіль (Ferrous salt)

таблетки

Фолієва кислота (Folic acid)

-//-

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті