Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

12 Лютого 2018 5:26 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи подається на розгляд Верховної Ради України проект Закону України Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (щодо фінансового забезпечення бюджетної програми на 2018 рік Міністерства охорони здоров’я України за КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»).

Народний депутат УкраїниА.В. Яценко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2018 РІК» (ЩОДО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ НА 2018 РІК МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗА КПКВК 2301400 «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗАХОДІВ ОКРЕМИХ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ ТА КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ ПРОГРАМНОГО ХАРАКТЕРУ»)» (ДАЛІ — ЗАКОНОПРОЕКТ)

1. Обґрунтування необхідності прийняття Законопроекту

Щороку у Державному бюджеті України Міністерству охорони здоров’я України (далі — МОЗ) передбачаються видатки для забезпечення хворих на рідкісні та тяжкі захворювання (далі — рідкісні захворювання) в межах бюджетної програми за КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» (далі — Бюджетна програма).

В Україні за даними Громадської спілки «Орфанні захворювання в Україні» протягом 2017 року суттєво збільшилася кількість пацієнтів з рідкісними захворюваннями, це ті пацієнти, які народилися та/або яким виявлено, діагностовано і яких поставлено на облік протягом 2017 року. За світовою статистикою 50% пацієнтів з рідкісними захворюваннями — це діти, з яких лише 10% доживають до п’яти років, 12% — до п’ятнадцяти років, при цьому 50% рідкісних хвороб призводять до інвалідізації, а кожен п’ятий пацієнт страждає від болю.

Громадяни України з рідкісними захворюваннями мають право на безперебійне, безоплатне та пожиттєве забезпечення необхідними для їх життя лікарськими засобами, медичними виробами та спеціальними харчовими продуктами, гарантоване державою відповідно до Закону України від 15.02.2014 року № 1213-VII «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань» та Постанови КМУ від 31.03.2015 року № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання».

Враховуючи вищезазначене, бюджетний запит МОЗ в межах бюджетної програми на 2018 рік становив 14 112,7 млн грн., що передбачало в тому числі державне забезпечення хворих на рідкісні захворювання і, зокрема, 35, 8 млн грн. на лікування єдиної дитини в Україні з діагнозом нейрональний цероїдний ліпофусциноз ІІ типу — Мовчанюк Аріни, 2014 року народження. Натомість бюджет 2018 року залишився на рівні 2017 року і склав 5 949 019,0 тис. грн. в межах бюджетної програми, що створює дефіцит в розмірі 8 163 700,0 тис. грн.

Це означає, що забезпечення та виконання взятих державою зобов’язань по відношенню до громадян хворих на рідкісні захворювання має критичний стан і у 2018 році пацієнти, в тому числі діти, не отримують необхідні їм лікарські засоби, медичні вироби та спеціальне харчування, що в свою чергу, може призвести до суттєвого погіршення їхнього стану в тому числі до незворотних наслідків.

Даним Законопроектом пропонується збільшити на 2018 рік фінансове забезпечення в межах бюджетної програми за КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» до рівня 14 112,7 млн грн.

2. Цілі і завдання Законопроекту

Ціллю цього Законопроекту є внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з метою збільшення на 2018 рік фінансового забезпечення в межах бюджетної програми за КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» до рівня 14 112,7 млн грн.

3. Загальна характеристика й основні положення Законопроекту

Цим Законопроектом пропонується внести зміни до Додатку № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» в частині збільшення на 2018 рік фінансового забезпечення в межах бюджетної програми за КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» до рівня 14 112,7 млн грн.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Даний Законопроект вносить зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

5. Фінансово-економічне обґрунтування Законопроекту

Прийняття Законопроекту потребує додаткових витрат з Державного бюджету України в розмірі 8 163 700,0 тис. грн. Збільшення на 2018 рік фінансового забезпечення в межах бюджетної програми за КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» пропонується за рахунок економії, що буде отримана за іншими бюджетними программами.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Ухвалення цього Законопроекту дозволить за рахунок державних коштів забезпечити лікування рідкісних захворювань та сприятиме поліпшенню якості життя важкохворих пацієнтів, серед яких багато дітей, що, у свою чергу, гарантуватиме реалізацію невід’ємного права громадян на життя.

Народний депутат УкраїниА.В. Яценко

Проект
зареєстрований в Парламенті
08.02.2018 р. за № 8016

ЗАКОН УКРАЇНИ
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2018 РІК» (ЩОДО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ НА 2018 РІК МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗА КПКВК 2301400 «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗАХОДІВ ОКРЕМИХ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ ТА КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ ПРОГРАМНОГО ХАРАКТЕРУ»)»

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», зміни відповідно до додатку № 1 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради УкраїниА.В. Парубій

Додаток № 1
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2018 рік» щодо
фінансового забезпечення бюджетної програми на 2018 рік
Міністерства охорони здоров’я України за КПКВК 2301400
«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм
та комплексних заходів програмного характеру»

ЗМІНИ ДО ДОДАТКА № 3 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2018 РІК»
«РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2018 РІК»

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них: видатки розвитку Всього видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
Всього: 916 630 231,3 829 451 045,9 140 851 959,7 7 545 513,5 85 679 185,4 83 233 467,1 32 251 337,6 3 796 785,3 1 372 534,7 50 982 129,5 999 863 698,4
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 30 478 586,1 29 065 284,7 2 940 820,5 350 309,2 1 413 301,4 4 228 883,9 3 618 816,8 214 851,8 91 848,1 610 067,1 34 707 470,0
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров’я України 22 103 396,9 20 705 995,5 2 712 347,5 341 092,1 1 397 401,4 4 228 883,9 3 618 816,8 214 851,8 91 848,1 610 067,1 26 332 280,8
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 14 112 700,00 14 112 700,00 14 112 700,00

Народний депутат УкраїниА.В. Яценко

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2018 РІК»
ЩОДО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ НА 2018 РІК МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗА КПКВК 2301400
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗАХОДІВ ОКРЕМИХ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ ТА КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ ПРОГРАМНОГО ХАРАКТЕРУ»)

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету
Затверджено Проект з урахуванням запропонованих змін Зміни, що пропонуються
Загальний фонд   Разом Загальний фонд   Разом Загальний фонд   Разом
Всього видатки споживання Всього видатки споживання Всього видатки споживання
Всього: 908 466 531,3 821 287 345,9 991 699 998,4 916 630 231,3 829 451 045,9 999 863 698,4 + 8 163 700,0 + 8 163 700,0 + 8 163 700,0
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 22 314 886,1 20 901 584,7 26 543 770,0 30 478 586,1 29 065 284,7 34 707 470,0 + 8 163 700,0 + 8 163 700,0 + 8 163 700,0
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров’я України 13 939 696,9 12 542 295,5 18 168 580,8 22 103 396,9 20 705 995,5 26 332 280,8 + 8 163 700,0 + 8 163 700,0 + 8 163 700,0
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 5 949 019,0 5 949 019,0 5 949 019,0 14 112 700,00 14 112 700,00 14 112 700,00 + 8 163 700,0 + 8 163 700,0 + 8 163 700,0

Народний депутат УкраїниА.В. Яценко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті