Закон України від 07.12.2017 р. № 2246-VIII

05 Січня 2018 2:13 Поділитися

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 07.12.2017 р. № 2246-VIII

Про Державний бюджет України на 2018 рік

Стаття 1. Визначити на 2018 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 917.879.366,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України – у сумі 842.853.634,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 75.025.732,1 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 991.699.998,4 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України – у сумі 908.466.531,3 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 83.233.467,1 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 7.332.772,3 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України – у сумі 6.000.333,4 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 1.332.438,9 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 14.161.520,3 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України – у сумі 923.381,5 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету    України – у сумі 13.238.138,8 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 80.649.380 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України – у сумі 60.535.945,1 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 20.113.434,9 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;

оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до 2 відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами, вищими спеціалізованими судами, органами та установами системи правосуддя згідно з додатками № 3, № 4, № 5 і № 8 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками № 6 і № 7 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2018 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком № 9 до цього Закону.

Установити, що з метою відображення фактичного надходження у 2018 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами дозволяється за рішенням Кабінету Міністрів України здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету з уточненням обсягів відповідних кредитів (позик) на 2018 рік у межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик), затвердженого у додатку № 9 до цього Закону.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2018 року граничний обсяг державного боргу в сумі 1.999.347.176,8 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 747.551.011,7 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2018 році державні гарантії в обсязі до 24.000.000 тис. гривень можуть надаватися:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України:

а) для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів, в тому числі у сфері космічної діяльності;

б) для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для:

фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, в частині забезпечення Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Національної поліції України захищеними засобами зв’язку та спеціальною броньованою технікою;

створення виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, в тому числі для виробництва боєприпасів;

фінансування будівництва житла для військовослужбовців за проектами Державної іпотечної установи;

2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств.

Стаття 7. Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року – 1700 гривень, з 1 липня – 1777 гривень, з 1 грудня – 1853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року – 1492 гривні, з 1 липня – 1559 гривень, з 1 грудня – 1626 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року – 1860 гривень, з 1 липня – 1944 гривні, з 1 грудня – 2027 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2018 року – 1762 гривні, з 1 липня – 1841 гривня, з 1 грудня – 1921 гривня;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року – 1373 гривні, з 1 липня – 1435 гривень, з 1 грудня – 1497 гривень.

Стаття 8. Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня – 3723 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 22,41 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2018 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 21 відсоток, для дітей – 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2018 році не може бути більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у 2018 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону) з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17, 171, 172 та 431 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також: податок на дохід та податок на прибуток, який сплачують суб’єкти, що провадять діяльність з випуску та проведення лотерей, у повному обсязі; надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету; 50 відсотків надходжень екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 13 цього Закону).

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

2) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, за винятком надходжень, отриманих в рамках програми допомоги Європейського Союзу з підтримки комплексного реформування державного управління, що зараховуються до загального фонду Державного бюджету України;

3) плата за продукцію, документи, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» і «Про дорожній рух»;

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

5) 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

6) 50 відсотків надходжень екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк;

7) внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

8) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що склався станом на 1 січня 2018  року, який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей;

9) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що склався станом на 1 січня 2018 року, який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей;

10) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

11) конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення (за винятком конфіскованих облігацій внутрішньої державної позики, вся сума яких за номінальною вартістю відноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов’язань за цими облігаціями), порядок розподілу яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статей 7 і 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки», що надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження Державного агентства автомобільних доріг України, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії у 2012 і 2013 роках;

4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату;

5) залишок коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, спрямовані на реалізацію заходів сектору національної безпеки та оборони;

6) залишок коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження до 10 відсотків суми перевиконання загального обсягу митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), визначеного помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;

2) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелей та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

3) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

4) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих
у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

5) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укргідроенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку.

Стаття 14. Установити, що у 2018 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, що включає заходи щодо розвитку галузі енергетики; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державним кордоном, підтримки регіональної політики і державного управління (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 1 статті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 4 статті 13 цього Закону);

5) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);

6) заходи, пов’язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

7) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 13 цього Закону);

8) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);

9) виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 13 цього Закону);

10) закупівлю продукції, документів, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» і «Про дорожній рух» (за рахунок джерел, визначених пунктом 3
статті 11 цього Закону);

11) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

12) розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та функціонування органів розпорядника цього реєстру (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

13) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво пускового комплексу «Вектор» та експлуатацію його об’єктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

14) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

15) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

16) забезпечення функціонування постійно діючого незалежного державного колегіального органу, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

17) підтримку впровадження ринку електричної енергії (за рахунок джерел, визначених пунктами 8 та 9 статті 11 цього Закону);

18) фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

19) покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка (у сумі 800.000 тис. гривень), покращення стану автомобільної дороги Харків – Охтирка (у сумі 800.000 тис. гривень), покращення стану автомобільної дороги Житомир – Чернівці (у сумі 400.000 тис. гривень) (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 цього Закону);

20) реалізацію програм і проектів державного фонду регіонального розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 цього Закону);

21) створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту для Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 цього Закону);

22) виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

23) виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

24) реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

25) заходи з інженерно-технічного облаштування кордону (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

26) забезпечення функціонування контролюючих органів у значенні, наведеному у Податковому кодексі України (у тому числі оплату праці посадових осіб і працівників) (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 12 цього Закону);

27) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктами 8 та 9 статті 11 цього Закону).

Стаття 15. Установити, що в 2018 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України «Про Національний банк України», перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 50.549.000 тис. гривень.

Кошти, передбачені в абзаці першому цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тижневий строк.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в обмін на ці облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 18. Дозволити Міністерству оборони України у 2018 році для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 грудня 2018 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України строк дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2017 році.

Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 7.544.562.370 гривень за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до семи років з відстроченням платежів за цією заборгованістю на один рік та відсотковою ставкою 9,3 відсотка річних. Право видачі таких векселів надати органам Державної казначейської служби України.

Стаття 20. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати розподіл резерву коштів освітньої і медичної субвенцій, а також нерозподілених видатків цих субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами.

Стаття 21. Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, здійснюється в обсязі, що відповідає обсягу надходжень до спеціального фонду державного бюджету за рахунок джерел, визначених пунктами 8 та 9 статті 11 цього Закону, що сплачуються підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Дозволити Кабінету Міністрів України залучати до розрахунків з перерахування цієї субвенції надходження від підприємств, визначених частиною першою цієї статті, грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств, податкового боргу з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), грошових зобов’язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, податкового боргу та грошових зобов’язань із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону.

Стаття 22. Установити, що у 2018 році бюджетні призначення та залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування якого є надходження 2017 року в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, розподіляються Кабінетом Міністрів України для забезпечення заходів, пов’язаних з реалізацією таких програм відповідно до пункту 3 статті 14 цього Закону.

Стаття 23. Установити, що обсяг видатків, передбачених за бюджетною програмою «Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління» (код 0421060), розподіляється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку на бюджетні програми, пов’язані з функціонуванням органів державної влади, або нові бюджетні програми, відкриті в установленому порядку.

Стаття 24. Установити, що видатки на оплату послуг з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, визначених у додатку № 10 до цього Закону, починаючи з 1 січня 2018 року здійснюються з обласних бюджетів та бюджету міста Києва.

У разі прийняття міською радою міста обласного значення – обласного центру рішення про здійснення видатків на оплату послуг з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, визначених у додатку № 10 до цього Закону, які розташовані на території зазначеного міста, такі видатки здійснюються з бюджету зазначеного міста.

Кабінету Міністрів України:

забезпечити в установленому порядку передачу з державної у комунальну власність вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, визначених у додатку № 10 до цього Закону;

вжити заходів щодо недопущення закриття чи перепрофілювання впродовж 2018-2021 років вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, визначених у додатку № 10 до цього Закону.

Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству культури України разом з вищими навчальними закладами І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації державної власності до 1 червня 2018 року прийняти рішення щодо доцільності входження вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, до складу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації державної власності (як структурних підрозділів). Рішення про входження вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, до складу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації державної власності приймається трудовими колективами таких закладів та їх засновниками і затверджується Кабінетом Міністрів України у місячний термін.

Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству культури України разом з вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації державної власності, до складу яких входять вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації державної власності без статусу окремих юридичних осіб, забезпечити, як виняток з положень підпункту »в» пункту 7 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України, здійснення за рахунок та в межах коштів, передбачених у кошторисах вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації державної власності, видатків на оплату послуг з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації державної власності без статусу окремих юридичних осіб з 1 січня 2018 року, а у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації державної власності, що увійшли до складу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації державної власності, з 1 вересня 2018 року.

Обласним радам, Київській міській раді, обласним та Київській міській державним адміністраціям при формуванні, затвердженні та виконанні відповідних бюджетів забезпечити пріоритетне спрямування коштів на оплату послуг з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, визначених у додатку № 10 до цього Закону.

Стаття 25. Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України та Вищий адміністративний суд України провадитимуть процедури ліквідації у 2018 році відповідно до вимог абзацу другого частини десятої статті 51 Бюджетного кодексу України в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України Верховному Суду.

Залишки коштів на 1 січня 2018 року на рахунках цих судів за спеціальним фондом державного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) перераховуються Державною казначейською службою України на відповідний рахунок Верховного Суду для подальшого розподілу між Верховним Судом України, Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищим господарським судом України, Вищим адміністративним судом України та Верховним Судом.

Стаття 26. Міністерство фінансів України для підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи пропозиції щодо об’єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї субвенції) утворює комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Міністерство фінансів України на підставі рішення цієї комісії подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Стаття 27. Установити, що 50 відсотків коштів кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку, залучені державою для реалізації проекту «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові», надаються як субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на реалізацію зазначеного проекту.

Субвенція надається на умовах відшкодування Харківською міською радою витрат державного бюджету з обслуговування кредитів у повному обсязі, залучених державою від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові», сплати одноразової комісії за відкриття позики у розмірі, визначеному Кредитною угодою між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, і комісії за проведення оцінки у розмірі, визначеному Фінансовою угодою між Україною і Європейським інвестиційним банком, укладеними з метою реалізації зазначеного проекту, а також за умови внесення Харківською міською радою до державного бюджету плати за надання кредитних коштів у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Витрати з обслуговування кредитів включають будь-які платежі (крім погашення основної суми кредитів), передбачені Кредитною угодою між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку і Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком, укладеними з метою реалізації зазначеного проекту.

Інші 50 відсотків коштів кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку, залучених державою для реалізації проекту «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові», надаються Міністерством фінансів України комунальному підприємству «Харківський метрополітен» як субкредит відповідно до зазначених положень угод з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком та законодавства України.

Стаття 28. Установити, що підтримка впровадження ринку електричної енергії в частині погашення заборгованості за спожиту електричну енергію державних вугледобувних підприємств та вугледобувних господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі, здійснюється в обсязі, що відповідає обсягу надходжень до спеціального фонду державного бюджету за рахунок джерел, визначених пунктами 8 та 9 статті 11 цього Закону, що сплачуються підприємствами електроенергетичної та вугільної галузей, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Дозволити Кабінету Міністрів України залучати до розрахунків з погашення цієї заборгованості за спожиту електричну енергію надходження від підприємств, визначених частиною першою цієї статті, розстрочених та відстрочених грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та процентів, нарахованих на суму цих розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань, грошових зобов’язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність, частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону.

Стаття 29. Установити, що у 2018 році, як виняток з положень абзацу першого частини четвертої статті 67 Бюджетного кодексу України, встановлюються відносини між державним бюджетом та бюджетами тих об’єднаних територіальних громад, місцеві ради яких набувають повноважень за результатами перших місцевих виборів, що відбулися у 2017 році, згідно з додатком № 11 до цього Закону.

Стаття 30. Установити, що з 1 липня 2018 року видатки на надання первинної медичної допомоги здійснюються з державного бюджету за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати перерозподіл  видатків, передбачених за бюджетною програмою «Надання первинної медичної допомоги населенню» (код 2308020), для спрямування з 1 липня 2018 року медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у частині видатків на надання первинної медичної допомоги бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, комунальні заклади охорони здоров’я яких не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги.

Стаття 31. Установити, що у разі здійснення у 2018 році видатків бюджету міста Києва на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві (але не більше 1.000.000 тис. гривень), будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі міста Києва (але не більше 2.600.000 тис. гривень) та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники (але не більше 300.000 тис. гривень) Міністерство фінансів України списує в обсязі проведених таких видатків частину зобов’язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, яка виникла внаслідок вчинення у 2015 році правочину щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями до державного боргу, за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату здійснення відповідних видатків, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 32. Розподіл коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетними програмами «Здійснення природоохоронних заходів» (код 2401270) та «Державна підтримка галузі тваринництва» (код 2801540) здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Про використання коштів державного бюджету за вищезазначеними бюджетними програмами у розрізі напрямів (об’єктів, заходів) відповідні головні розпорядники коштів державного бюджету щоквартально інформують Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 33. Установити, як виняток з положень пункту 1 частини третьої та частини п’ятої статті 242 Бюджетного кодексу України, що кошти державного дорожнього фонду спрямовуються на покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки- Решетилівка у сумі 1.200.000 тис. гривень, на покращення стану автомобільної дороги Харків-Охтирка у сумі 1.200.000 тис. гривень, на покращення стану автомобільної дороги Житомир-Чернівці у сумі 600.000 тис. гривень.

Стаття 34. Установити, як виняток з положень частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України, що нерозподілений залишок коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, зберігається на рахунках спеціального фонду державного бюджету та спрямовується на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості (зокрема, 350 млн гривень – на закупівлю автомобілів, оснащених пересувними рентген-апаратами), на заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів, на забезпечення житлом громадян, зокрема учасників антитерористичної операції, які потребують поліпшення житлових умов, на забезпечення населення у сільській місцевості якісною питною водою в достатній кількості в обсягах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.
 2. Додатки №№ 1-11 до цього Закону є його невід’ємною частиною.
 3. Положення частини першої статті 11 та частини першої статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо заборони оплати цінних паперів борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є набувач) у 2018 році застосовуються з урахуванням положень статті 16 цього Закону у разі придбання у державну власність акцій додаткової емісії банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики.
 4. У 2018 році положення частини другої статті 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків) у разі придбання у державну власність акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики застосовуються з урахуванням вимог статті 16 цього Закону.
 5. Зупинити на 2018 рік дію:

абзацу другого частини першої статті 241 та пункту 7 частини першої статті 90 (в частині видатків на співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі) Бюджетного кодексу України;

частини другої статті 18 Закону України «Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; із змінами, внесеними Законом України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII) щодо розміру посадових окладів судових експертів;

статті 1 Закону України «Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях  проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств – виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 84) до завершення антитерористичної операції;

абзацу п’ятого частини шостої статті 31 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43);

абзацу першого частини другої статті 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385) у частині обмеження кількості заступників керівника центрального органу виконавчої влади.

 1. Установити, що норми і положення частини дванадцятої статті 29 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324); статей 11 і 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190); частини п’ятої статті 21 Закону України «Про Національну гвардію України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594); статей 1, 9, 40 і 481 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573); частини п’ятої статті 23 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409); частин третьої, сьомої та одинадцятої статті 119 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458); статей 95 і 96 Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379); Закону України «Про пробацію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 93); абзаців другого -п’ятого пункту 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів.
 2. Установити, що положення абзацу восьмого пункту 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) застосовуються по 31 грудня 2018 року.
 3. Установити, що пункт 74 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України застосовується в порядку, встановленому статтями 10 і 11 цього Закону.
 4. Внести до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 4, ст. 37) такі зміни:

1) у статті 2 цифри «2017» замінити цифрами «2018»;

2) у частині першій статті 3:

цифри «2017» замінити цифрами «2018»;

доповнити пунктами 5 і 6 такого змісту:

«5) у разі настання події, що має значний негативний вплив відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України, на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

6) для перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю)»;

3) статтю 6 викласти в такій редакції:

«Стаття 6. Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органами, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України»;

4) у статті 7:

у пункті 1 цифри «2017» замінити цифрами «2018»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Кабінету Міністрів України до 1 липня 2018 року розробити і затвердити концепцію та план заходів з реформування системи державного нагляду (контролю) з метою впровадження ризик-орієнтованого підходу до здійснення заходів державного нагляду (контролю) у всіх сферах господарської діяльності».

 1. Установити, що норми і положення пункту 64 підрозділу 2 та пункту 19 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість та акцизним податком операцій з ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами, діють до 1 січня 2019 року.
 2. Установити, що у 2018 році за рішенням та в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, проводиться загальнонаціональна (всеукраїнська) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення – оцінка земель сільськогосподарського призначення, яка проводиться одночасно на всій території країни.

Проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Технічна документація із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері земельних відносин.

У разі якщо технічна документація із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення не затверджена центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері земельних відносин, протягом трьох місяців, вона вважається затвердженою.

Технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок у місячний строк з дня її надходження розглядається відповідною сільською, селищною, міською радою, яка приймає рішення про її затвердження або відмову у затвердженні.

Підставою відмови у затвердженні технічної документації може бути лише її невідповідність вимогам законодавства.

У разі якщо у місячний строк з дня надходження технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок відповідна сільська, селищна, міська рада не прийняла рішення про затвердження або відмову у затвердженні технічної документації, технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок вважається затвердженою.

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок застосовується у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України з урахуванням вимог цієї статті щодо затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки без прийняття рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

 1. Кабінету Міністрів України вжити заходів для усунення у 2018 році диспропорції між розмірами грошового забезпечення осіб рядового складу служби цивільного захисту та осіб молодшого складу поліції.
 2. Кабінету Міністрів України при розподілі коштів у межах видатків загального фонду державного бюджету на 2018 рік за відповідними бюджетними програмами передбачити спрямування коштів на:

підтримку та розвиток петриківського розпису в сумі 5.000 тис. гривень і на розвиток української пісні в сумі 15.000 тис. гривень за бюджетною програмою «Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин» (код 1801170);

виробництво літописного матеріалу (кінолітописної історії) з метою зафільмування і збереження для майбутніх поколінь основних визначних етапів історії України в сумі 12.000 тис. гривень за бюджетною програмою «Державна підтримка кінематографії» (код 1806030);

розробку препаратів на основі олігонуклеотидів для нових методів діагностики та лікування раку в сумі 30.600 тис. гривень за бюджетною програмою «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек» (код 6541030).

 1. Установити, що у 2018 році кошти в сумі 200.000 тис. гривень від продажу ліцензійних прав для висвітлення чемпіонату світу з футболу 2018 року зараховуються на рахунки Національної суспільної телерадіокомпанії України для забезпечення власної діяльності.
 2. Кабінету Міністрів України передбачати у державному бюджеті необхідні видатки Міністерству оборони України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державному космічному агентству України, які здійснюють оплату закупівлі товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, протягом строку дії відповідних господарських договорів, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб’єктами господарювання – резидентами України.

Міністерство оборони України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державне космічне агентство України беруть бюджетні зобов’язання за програмами підвищення обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб’єктами господарювання – резидентами України, та Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов’язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на цю мету державних гарантій.

 1. Установити, що у 2018 році:

проектування робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів загальновійськового, житлового, комунального та спеціального призначення, зовнішніх інженерних мереж та об’єктів благоустрою, які виконуються безпосередньо на території військових частин (підрозділів), установ, організацій Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також об’єктів оборонного та спеціального призначення, які виконуються безпосередньо на земельних ділянках, що перебувають у користуванні або належать на праві власності діючим державним підприємствам, з якими укладено державний контракт з оборонного замовлення на виконання робіт оборонного призначення, здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень;

роботи з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів, визначених абзацом другим цього пункту, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками, не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Виконання таких робіт повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил.

Кабінету Міністрів України забезпечити внесення змін до своїх нормативно-правових актів та нормативно-правових актів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо спрощення порядку проектування та виконання робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів, визначених абзацом другим цього пункту, на період проведення антитерористичної операції.

 1. Кабінету Міністрів України затвердити у двотижневий строк Перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році, який забезпечить надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна в розмірі, встановленому цим Законом.
 2. Кабінету Міністрів України до 1 березня 2018 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавства, що регулює орендні відносини та діяльність господарських товариств, передбачивши норму, відповідно до якої передача в оренду цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, що закріплене за акціонерними товариствами, холдинговими компаніями та іншими суб’єктами господарювання, у статутному капіталі яких державі належить 100 відсотків акцій (частки), та їхніми дочірніми підприємствами на праві господарського відання та яке не використовується для виконання державою своїх функцій і не забезпечує обороноздатність держави, її економічну незалежність, здійснюється виключно на конкурсних засадах із спрямуванням орендної плати до Державного бюджету України в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України для державного майна.
 3. Кабінету Міністрів України на основі моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками першого кварталу 2018 року розглянути питання щодо можливості підвищення розміру мінімальної заробітної плати з визначенням його на рівні 4200 гривень на місяць з другого кварталу 2018 року.
 4. Кабінету Міністрів України за підсумками першого півріччя 2018 року за результатами виконання місцевих бюджетів у 2018 році внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік у частині збільшення стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам.
 5. Кабінету Міністрів України за підсумками першого півріччя 2018 року спільно з Радою національної безпеки і оборони України додатково опрацювати показники видатків державного бюджету на 2018 рік на забезпечення національної безпеки і оборони та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік.
 6. Кабінету Міністрів України за підсумками першого півріччя 2018 року на підставі затверджених в установленому порядку звіту про фінансово-господарську діяльність та фінансового плану Національної суспільної телерадіокомпанії України внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік у частині збільшення видатків на фінансове забезпечення Національної суспільної телерадіокомпанії України.
 7. Кабінету Міністрів України за підсумками трьох кварталів 2018 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік у частині списання заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, яка перебуває на обліку в Державній казначейській службі України.
 8. Кабінету Міністрів України у другому півріччі 2018 року розробити і затвердити механізм запровадження з 1 січня 2019 року надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі на рівні кінцевого споживача.
 9. Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо законодавчого унормування питання зарахування з 1 січня 2019 року 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин.
Президент України П. Порошенко

Додаток № 1

до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2018 рік»

Доходи Державного бюджету України на 2018 рік

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
  Разом доходів: 917 879 366,4 842 853 634,3 75 025 732,1
40000000 Офіційні трансферти 5 406 499,9 5 406 499,9  
41010100 Реверсна дотація 5 406 499,9 5 406 499,9
  Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 912 472 866,5 837 447 134,4 75 025 732,1
10000000 Податкові надходження 759 897 906,7 724 713 707,8 35 184 198,9
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 173 451 027,4 171 951 027,4 1 500 000,0
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 91 123 656,5 91 123 656,5  
11020000 Податок на прибуток підприємств 82 327 370,9 80 827 370,9 1 500 000,0
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 46 528 950,2 46 279 550,2 249 400,0
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 365 100,0 365 100,0  
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 1 162 500,0 913 100,0 249 400,0
13030000 Рентна плата за користування надрами 40 973 528,6 40 973 528,6  
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 4 022 100,0 4 022 100,0
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 4 876 319,9 4 876 319,9
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 29 051 509,4 29 051 509,4
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 3 023 599,3 3 023 599,3
13060000 Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України 2 540 225,5 2 540 225,5  
13080000 Рентна плата за транспортування 1 487 596,1 1 487 596,1  
13080200 Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України 272 044,6 272 044,6
13080300 Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України 1 215 551,5 1 215 551,5
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 508 377 400,0 478 757 400,0 29 620 000,0
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 78 117 200,0 72 359 700,0 5 757 500,0
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 45 960 200,0 22 097 700,0 23 862 500,0
14060000 Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування 84 300 000,0 84 300 000,0  
14070000 Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів 300 000 000,0 300 000 000,0  
15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 28 698 000,0 25 390 000,0 3 308 000,0
15010000 Ввізне мито 28 047 000,0 24 739 000,0 3 308 000,0
15020000 Вивізне мито 651 000,0 651 000,0  
19000000 Інші податки та збори 2 842 529,1 2 335 730,2 506 798,9
19010000 Екологічний податок 2 842 360,1 2 335 561,2 506 798,9
19090000 Податки та збори, не віднесені до інших категорій 169,0 169,0  
20000000 Неподаткові надходження 144 989 800,7 111 408 589,1 33 581 211,6
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 90 671 421,7 89 371 096,3 1 300 325,4
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 36 342 859,7 35 442 859,7 900 000,0
21020000 Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України “Про Національний банк України” 50 549 000,0 50 549 000,0  
21040000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету 348 538,6 348 538,6  
21080000 Інші надходження 3 431 023,4 3 030 698,0 400 325,4
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 15 301 456,2 10 324 319,7 4 977 136,5
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 8 217 587,5 7 868 639,4 348 948,1
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 17 767,0 17 767,0
22010400 Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності 5 860,0 5 860,0
22011200 Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги 19 000,0 19 000,0
22011400 Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій 6 473 000,0 6 473 000,0
22011500 Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 558,0 558,0
22011900 Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок 815,0 815,0
22012000 Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 3 500,0 3 500,0
22012100 Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів 600 000,0 600 000,0
22012200 Плата за виділення номерного ресурсу 350,0 350,0
22012300 Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір) 132,6 132,6
22012400 Плата за оформлення посвідчення закордонного українця 175,8 175,8
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 308 314,1 308 314,1
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 164 822,0 164 822,0
22012700 Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 270 893,0 230 259,0 40 634,0
22013000 Плата за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей 352 400,0 352 400,0
22030000 Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави 3 332 434,4   3 332 434,4
22060000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 871 753,8 871 753,8  
22070000 Виконавчий збір 568 850,0 284 425,0 284 425,0
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 1 000 000,0 1 000 000,0  
22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 994 000,0   994 000,0
22150000 Портовий (адміністративний) збір 203 501,5 203 501,5  
22160000 Інші адміністративні збори та платежі 17 329,0   17 329,0
22160100 Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні 17 329,0 17 329,0
22200000 Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них 96 000,0 96 000,0  
24000000 Інші неподаткові надходження 12 784 320,2 11 713 173,1 1 071 147,1
24010000 Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення) 60 521,0 60 521,0  
24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 36 583,0 36 583,0  
24050000 Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів 30 588,0 15 294,0 15 294,0
24060000 Інші надходження 3 474 103,7 2 418 250,6 1 055 853,1
24060300 Інші надходження 2 352 689,6 2 352 689,6
24060500 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України 1 021,0 1 021,0
24061500 Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 322 700,0 64 540,0 258 160,0
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 12 293,1 12 293,1
24063100 Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України “Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки” (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України 785 400,0 785 400,0
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 2 030 829,4 2 030 829,4  
24110100 Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою 964 755,8 964 755,8
24110200 Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою 1 065 233,6 1 065 233,6
24110400 Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 450,0 450,0
24110800 Плата за користування кредитом з державного бюджету 390,0 390,0
24130000 Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження 392 071,4 392 071,4  
24140000 Збори на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій 6 759 623,7 6 759 623,7  
24140200 Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю 344 464,9 344 464,9
24140300 Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі 3 247 986,5 3 247 986,5
24140500 Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна 1 051 926,1 1 051 926,1
24140600 Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку 2 115 246,2 2 115 246,2
25000000 Власні надходження бюджетних установ 26 232 602,6   26 232 602,6
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25 536 420,5   25 536 420,5
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 696 182,1   696 182,1
30000000 Доходи від операцій з капіталом 345 251,7 35 913,7 309 338,0
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 21 490,0 21 490,0  
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 16 490,0 16 490,0  
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 5 000,0 5 000,0  
32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 307 838,0   307 838,0
32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 297 838,0   297 838,0
32020000 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 10 000,0   10 000,0
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 15 923,7 14 423,7 1 500,0
33010000 Кошти від продажу землі 12 923,7 12 923,7  
33030000 Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту 3 000,0 1 500,0 1 500,0
40000000 Офіційні трансферти 2 372 523,8 1 288 923,8 1 083 600,0
42000000 Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 2 372 523,8 1 288 923,8 1 083 600,0
42010000 Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки 566 523,8 566 523,8  
42030000 Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 1 806 000,0 722 400,0 1 083 600,0
42030100 Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу 1 083 600,0 1 083 600,0
42030200 Інша допомога, надана Європейським Союзом 722 400,0 722 400,0
50000000 Цільові фонди 4 867 383,6   4 867 383,6
50070000 Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів 167 383,6   167 383,6
50080000 Надходження до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави 4 700 000,0   4 700 000,0
50080100 Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення 4 700 000,0 4 700 000,0

Витяг з додатку № 5

до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2018 рік»

Розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

тис.грн

№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці Код бюджетної програми 2301400
з них:
забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру
1 Вінницька область 226 251,9
2 Волинська область 112 872,6
3 Дніпропетровська область 517 981,7
4 Донецька область 336 123,7
5 Житомирська область 145 690,6
6 Закарпатська область 130 906,7
7 Запорізька область 210 726,0
8 Івано-Франківська область 179 091,9
9 Київська область 257 522,9
10 Кіровоградська область 147 956,7
11 Луганська область 130 865,9
12 Львівська область 351 508,3
13 Миколаївська область 197 473,8
14 Одеська область 395 446,9
15 Полтавська область 194 822,0
16 Рівненська область 158 869,2
17 Сумська область 130 309,1
18 Тернопільська область 111 962,9
19 Харківська область 305 318,2
20 Херсонська область 155 553,4
21 Хмельницька область 157 752,2
22 Черкаська область 181 600,6
23 Чернівецька область 88 777,8
24 Чернігівська область 146 572,2
25 м. Київ 537 122,2
Всього: 5 509 079,4

Витяг з додатку № 6

до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2018 рік»

Міжбюджетні трансферти

(базова та реверсна дотації, освітня та медична субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам) на 2018 рік

тис.грн.

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці  Міжбюджетні трансферти
Медична субвенція
05202100000 м. Авдіївка 27 577,5
05203100000 м. Бахмут 61 631,9
10202100000 м. Бiла Церква 163 418,4
06202100000 м. Бердичів 62 329,7
08202100000 м. Бердянськ 96 181,6
07202100000 м. Берегове  
19203100000 м. Бережани  
10201100000 м. Березань 13 046,3
15202100000 м. Білгород-Дністровський 45 133,1
09202100000 м. Болехів 20 614,5
13202100000 м. Борислав 29 076,9
10203100000 м. Бориспiль 47 640,2
10204100000 м. Бровари 79 345,2
09206100000 м. Бурштин 12 325,9
10211100000 м. Буча 25 085,2
17203100000 м. Вараш 31 910,9
10205100000 м. Василькiв 29 593,4
23202100000 м. Ватутiне 14 378,7
04202100000 м. Вiльногiрськ 19 071,0
02201100000 м. Вінниця 293 075,9
14202100000 м. Вознесенськ 28 432,1
03202100000 м. Володимир-Волинський 42 618,7
05204100000 м. Вугледар 12 083,6
16206100000 м. Гадяч  
18202100000 м. Глухів 26 852,3
21204100000 м. Гола Пристань 11 874,4
16202100000 м. Горішні Плавні 43 782,4
04201100000 м. Днiпро 788 876,4
05209100000 м. Добропілля 49 788,7
13203100000 м. Дрогобич 77 424,3
05211100000 м. Дружківка 55 054,0
17202100000 м. Дубно 30 158,7
08203100000 м. Енергодар 43 100,8
06201100000 м. Житомир 210 436,3
02202100000 м. Жмеринка 27 354,0
04204100000 м. Жовтi Води 38 036,5
08201100000 м. Запоріжжя 608 377,9
11202100000 м. Знам’янка 22 950,6
23203100000 м. Золотоноша 23 369,1
09201100000 м. Івано-Франківськ 197 238,8
15203100000 м. Ізмаїл 57 691,9
20202100000 м. Ізюм 49 038,0
10206100000 м. Iрпiнь 67 298,5
09203100000 м. Калуш 53 220,1
22202100000 м. Кам’янець-Подiльський 78 400,9
04203100000 м. Кам’янське 196 633,9
23204100000 м. Канiв 20 094,3
21202100000 м. Каховка  
03203100000 м. Ковель 53 793,5
02203100000 м. Козятин 19 875,6
09204100000 м. Коломия 47 877,9
18203100000 м. Конотоп 73 892,9
06203100000 м. Коростень 51 719,2
05215100000 м. Костянтинівка 60 275,0
05216100000 м. Краматорськ 154 377,4
19204100000 м. Кременець 16 850,1
16203100000 м. Кременчук 178 806,6
04205100000 м. Кривий Рiг 512 220,6
11201100000 м. Кропивницький 189 898,1
20203100000 м. Куп’янськ 64 460,0
02204100000 м. Ладижин 19 194,4
18204100000 м. Лебедин 21 057,5
12208100000 м. Лисичанськ 91 370,4
20204100000 м. Лозова 74 826,5
16204100000 м. Лубни 37 857,8
03201100000 м. Луцьк 169 346,4
13201100000 м. Львів 603 194,3
20205100000 м. Люботин 19 661,8
06205100000 м. Малин 21 187,3
04206100000 м. Марганець 39 597,2
05220100000 м. Маріуполь 388 849,9
08204100000 м. Мелітополь 124 537,2
14201100000 м. Миколаїв 395 586,9
16205100000 м. Миргород  
05208100000 м. Мирноград 40 242,8
02205100000 м. Могилів-Подільський 24 807,8
13204100000 м. Моршин 4 716,4
07203100000 м. Мукачеве 66 744,6
04207100000 м. Нiкополь 93 314,2
22203100000 м. Нетiшин 28 463,2
25202100000 м. Ніжин 56 777,9
21203100000 м. Нова Каховка 54 611,2
25204100000 м. Новгород-Сіверський  
13205100000 м. Новий Розділ 22 629,5
03204100000 м. Нововолинськ 45 513,1
06204100000 м. Новоград-Волинський 44 306,6
05221100000 м. Новогродівка 12 032,3
24202100000 м. Новодністровськ 8 547,8
04208100000 м. Новомосковськ 57 214,5
10212100000 м. Обухів 26 294,0
15201100000 м. Одеса 814 461,1
11203100000 м. Олександрія 73 999,8
17204100000 м. Острог  
18205100000 м. Охтирка 39 133,0
14203100000 м. Очаків  
04210100000 м. Павлоград 86 162,2
14204100000 м. Первомайськ (Миколаївська обл.) 53 354,8
20206100000 м. Первомайський 36 642,8
10207100000 м. Переяслав-Хмельницький 21 939,5
04211100000 м. Першотравенськ 22 873,9
15205100000 м. Подільськ 31 986,2
04209100000 м. Покров 34 150,7
05218100000 м. Покровськ 60 651,8
16201100000 м. Полтава 232 320,7
25203100000 м. Прилуки 45 957,0
17201100000 м. Рiвне 192 351,1
10208100000 м. Ржищів 5 848,4
18206100000 м. Ромни 33 586,0
12211100000 м. Рубіжне 47 639,5
13206100000 м. Самбір 27 541,2
11204100000 м. Світловодськ 43 772,3
05222100000 м. Селидове 42 423,2
12213100000 м. Сєверодонецьк 95 115,1
04212100000 м. Синельникове 24 981,7
22204100000 м. Славута 28 266,8
10209100000 м. Славутич 19 368,3
05223100000 м. Слов’янськ 95 048,5
23205100000 м. Смiла 54 833,2
22205100000 м. Старокостянтинів 27 566,6
13207100000 м. Стрий 46 731,4
18201100000 м. Суми 213 805,6
15206100000 м. Теплодар 7 932,7
04213100000 м. Тернівка 23 195,4
19201100000 м. Тернопіль 169 795,4
08205100000 м. Токмак 26 258,7
05207100000 м. Торецьк 58 144,9
13208100000 м. Трускавець 23 573,5
07201100000 м. Ужгород 88 779,8
23206100000 м. Умань 67 929,1
10210100000 м. Фастiв 37 376,2
20201100000 м. Харків 1 149 347,8
21201100000 м. Херсон 266 963,2
22201100000 м. Хмельницький 210 178,3
02206100000 м. Хмільник  
07204100000 м. Хуст  
13209100000 м. Червоноград 64 672,2
23201100000 м. Черкаси 226 186,0
24201100000 м. Чернівці 207 541,4
25201100000 м. Чернігів 232 484,8
07205100000 м. Чоп 6 874,4
15204100000 м. Чорноморськ 58 285,8
19202100000 м. Чортків 22 598,6
20207100000 м. Чугуїв 26 476,1
22206100000 м. Шепетiвка  
18207100000 м. Шостка 62 439,7
15207100000 м. Южне 25 033,1
14205100000 м. Южноукраїнськ 31 599,9
09205100000 м. Яремче 22 734,2
15301200000 Ананьївський р-н 19 666,1
06301200000 Андрушівський р-н 20 890,2
14301200000 Арбузинський р-н 4 598,2
15302200000 Арцизький р-н 33 235,1
20301200000 Балаклійський р-н 61 496,7
15303200000 Балтський р-н 6 468,3
06302200000 Баранівський р-н 4 806,2
20302200000 Барвінківський р-н 16 412,9
10301200000 Баришiвський р-н 26 598,5
02301200000 Барський р-н 26 569,4
25301200000 Бахмацький р-н 31 150,1
05302200000 Бахмутський р-н 55 891,5
14302200000 Баштанський р-н 10 837,8
06303200000 Бердичівський р-н 17 822,5
08301200000 Бердянський р-н 9 623,4
07301200000 Берегівський р-н 55 828,4
19301200000 Бережанський р-н 29 626,5
14303200000 Березанський р-н 5 827,8
15304200000 Березівський р-н 11 476,3
17301200000 Березнiвський р-н 45 743,2
14304200000 Березнегуватський р-н 14 783,7
21301200000 Бериславський р-н 35 060,0
02302200000 Бершадський р-н 38 639,4
15305200000 Білгород-Дністровський р-н 10 972,0
22301200000 Бiлогiрський  р-н 20 074,3
21302200000 Білозерський р-н 30 613,8
12303200000 Білокуракинський р-н 4 436,5
18301200000 Бiлопiльський р-н 30 555,7
10302200000 Бiлоцеркiвський р-н 19 597,3
15306200000 Біляївський р-н 48 475,8
08309200000 Більмацький р-н 9 414,6
11320200000 Благовіщенський р-н 17 173,1
20303200000 Близнюківський р-н 14 381,9
11301200000 Бобринецький р-н 10 410,9
25302200000 Бобровицький р-н 970,6
20304200000 Богодухівський р-н 29 247,1
09301200000 Богородчанський р-н 44 609,5
10303200000 Богуславський р-н 23 127,3
15307200000 Болградський р-н 50 215,0
25303200000 Борзнянський р-н 15 337,9
10304200000 Бориспiльський  р-н 39 195,9
20305200000 Борівський р-н 12 723,9
10305200000 Бородянський р-н 36 324,4
19302200000 Борщівський р-н 12 780,6
14305200000 Братський р-н 13 061,6
10306200000 Броварський р-н 28 994,9
13301200000 Бродівський  р-н 41 564,3
06304200000 Брусилівський р-н 803,6
18302200000 Буринський р-н 8 350,8
13302200000 Буський  р-н 34 204,3
19303200000 Бучацький р-н 34 544,0
20306200000 Валківський р-н 24 058,1
25304200000 Варвинський р-н 5 598,2
08302200000 Василівський р-н 46 061,9
04302200000 Василькiвський р-н (Дніпропетровська обл.) 9 061,2
10307200000 Василькiвський р-н (Київська обл.) 43 661,2
16301200000 Великобагачанський р-н 6 427,5
07302200000 Великоберезнянський р-н 19 904,0
20307200000 Великобурлуцький р-н 16 762,8
21303200000 Великолепетиський р-н 12 279,6
15308200000 Великомихайлівський р-н 8 571,9
05303200000 Великоновосілківський р-н 29 623,4
21304200000 Великоолександрівський р-н 16 089,1
18303200000 Великописарівський р-н 9 350,0
04303200000 Верхньоднiпровський р-н 26 116,2
21305200000 Верхньорогачицький р-н 8 835,1
09302200000 Верховинський р-н 24 525,9
14306200000 Веселинівський р-н 8 000,3
08304200000 Веселівський р-н 1 229,7
24301200000 Вижницький р-н 19 758,3
07303200000 Виноградівський р-н 86 169,3
21306200000 Високопільський р-н 3 977,3
10308200000 Вишгородський р-н 54 230,7
08305200000 Вільнянський р-н 30 497,8
11302200000 Вільшанський р-н 9 614,3
02303200000 Вінницький р-н 40 006,4
22302200000 Вiньковецький  р-н 18 649,7
14311200000 Вітовський р-н 15 396,6
20308200000 Вовчанський р-н 29 134,6
14307200000 Вознесенський р-н 5 012,7
05304200000 Волноваський р-н 76 227,5
07304200000 Воловецький р-н 20 992,7
10309200000 Володарський р-н 13 465,9
03301200000 Володимир-Волинський р-н  
17302200000 Володимирецький р-н 46 218,5
22303200000 Волочиський р-н 3 455,3
14308200000 Врадіївський р-н 12 860,8
16302200000 Гадяцький р-н 35 801,3
11303200000 Гайворонський р-н 28 733,9
02304200000 Гайсинський р-н 37 287,7
09303200000 Галицький р-н 27 909,1
21307200000 Генічеський р-н 44 058,1
24302200000 Герцаївський р-н 15 592,4
24303200000 Глибоцький р-н 37 292,4
16303200000 Глобинський р-н 21 982,3
18304200000 Глухiвський р-н 10 101,0
11304200000 Голованівський р-н 23 643,8
21308200000 Голопристанський р-н 20 429,8
09304200000 Городенківський р-н 39 769,3
23301200000 Городищенський р-н 26 458,0
25305200000 Городнянський р-н 4 976,4
13303200000 Городоцький р-н (Львівська обл.) 43 884,7
22304200000 Городоцький р-н (Хмельницька обл.) 5 888,3
03302200000 Горохівський р-н 37 136,6
17303200000 Гощанський р-н 20 562,7
16304200000 Гребінківський р-н 7 403,9
08306200000 Гуляйпільський р-н 3 990,3
19304200000 Гусятинський р-н 20 477,3
20309200000 Дворічанський р-н 13 321,9
17304200000 Демидiвський р-н 887,8
22305200000 Деражнянський  р-н 21 023,6
20310200000 Дергачівський р-н 60 885,3
16305200000 Диканський р-н 14 142,6
04304200000 Днiпровський р-н 36 384,2
05306200000 Добpопільський р-н 9 739,5
11305200000 Добровеличківський р-н 15 691,8
09305200000 Долинський р-н (Івано-Франківська обл.) 58 584,8
11306200000 Долинський р-н (Кіровоградська обл.) 25 507,9
14309200000 Доманівський р-н 5 930,9
23302200000 Драбiвський р-н 25 607,3
13304200000 Дрогобицький р-н 56 388,3
17305200000 Дубенський р-н 18 023,9
17306200000 Дубровицький р-н 26 849,9
14310200000 Єланецький р-н 11 316,3
06307200000 Ємільчинський р-н 6 116,9
23303200000 Жашкiвський р-н 11 589,5
13305200000 Жидачівський р-н 24 905,3
06308200000 Житомирський р-н 33 292,3
02305200000 Жмеринський р-н 21 793,2
13306200000 Жовківський р-н 74 740,3
19305200000 Заліщицький р-н 35 057,2
08307200000 Запорізький р-н 22 968,7
17307200000 Зарiчненський р-н 21 692,4
24304200000 Заставнівський  р-н 23 926,1
15325200000 Захарівський р-н 10 633,7
20311200000 Зачепилівський р-н 3 988,0
19306200000 Збаразький р-н 33 078,2
19307200000 Зборівський р-н 10 290,4
23304200000 Звенигородський р-н 33 604,7
10310200000 Згурiвський р-н 12 408,7
17308200000 Здолбунiвський р-н 42 139,8
16306200000 Зінківський р-н 26 027,7
20312200000 Зміївський р-н 54 682,5
11307200000 Знам’янський р-н 17 167,0
23305200000 Золотонiський р-н 30 733,5
13307200000 Золочівський р-н (Львівська обл.) 51 018,5
20313200000 Золочівський р-н (Харківська обл.) 491,8
03303200000 Іваничівський р-н 6 824,2
15309200000 Іванівський р-н (Одеська обл.) 11 942,2
21310200000 Іванівський р-н (Херсонська обл.) 3 239,4
10311200000 Iванкiвський р-н 22 327,0
15310200000 Ізмаїльський р-н 37 505,2
20314200000 Ізюмський р-н  
22307200000 Iзяславський р-н 33 229,1
02306200000 Іллінецький р-н 7 658,1
07305200000 Іршавський р-н 64 516,2
25306200000 Ічнянський р-н 1 699,9
10312200000 Кагарлицький р-н 25 159,3
14312200000 Казанківський р-н 3 067,2
21311200000 Каланчацький р-н 1 625,1
02307200000 Калинівський р-н 21 496,0
09306200000 Калуський р-н 30 217,3
22308200000 Кам’янець-Подiльський  р-н 28 889,1
08308200000 Кам’янсько-Дніпровський р-н 2 294,9
03304200000 Камінь-Каширський р-н 45 767,9
13308200000 Кам’янка-Бузький р-н 22 467,6
23306200000 Кам’янський р-н 7 939,3
23307200000 Канiвський р-н 8 464,6
16307200000 Карлівський  р-н 22 607,3
23308200000 Катеринопiльський р-н 11 153,4
21312200000 Каховський р-н 41 088,0
20315200000 Кегичівський р-н 15 449,4
24305200000 Кельменецький р-н 30 708,8
10313200000 Києво-Святошинський р-н 129 480,2
03305200000 Ківерцівський р-н 35 321,9
15311200000 Кілійський р-н 29 499,7
11308200000 Кіровоградський р-н 15 034,7
24306200000 Кіцманський р-н 36 523,7
16308200000 Кобеляцький р-н 29 025,4
03306200000 Ковельський р-н 6 252,2
15312200000 Кодимський р-н 21 718,3
25307200000 Козелецький  р-н 7 140,2
16309200000 Козельщинський р-н 4 468,4
19308200000 Козівський р-н 23 932,7
02308200000 Козятинський р-н 26 477,7
09307200000 Коломийський р-н 40 505,9
11309200000 Компаніївський р-н 7 405,2
18305200000 Конотопський р-н 14 207,4
17309200000 Корецький р-н 24 900,4
25308200000 Коропський р-н 5 480,1
06309200000 Коростенський р-н 13 138,6
06310200000 Коростишівський р-н 6 255,1
23309200000 Корсунь-Шевченкiвський р-н 15 842,5
25309200000 Корюківський р-н 3 629,7
09308200000 Косівський р-н 47 599,7
17310200000 Костопiльський р-н 36 169,6
05307200000 Костянтинівський р-н 6 466,6
16326200000 Котелевський р-н 14 598,8
22309200000 Красилiвський  р-н 16 385,5
20317200000 Красноградський р-н 28 515,7
20318200000 Краснокутський р-н 21 187,0
18306200000 Краснопільський р-н 4 472,5
19309200000 Кременецький р-н 25 818,7
16310200000 Кременчуцький р-н 13 188,1
12305200000 Кремінський р-н 25 113,3
14313200000 Кривоозерський р-н 18 317,2
04305200000 Криворiзький р-н 33 959,5
02309200000 Крижопільський р-н 25 197,5
04306200000 Криничанський р-н 11 536,9
18307200000 Кролевецький р-н 10 233,2
20319200000 Куп’янський р-н  
19310200000 Лановецький р-н 9 295,9
18308200000 Лебединський р-н 15 211,9
15313200000 Лиманський р-н 43 902,5
02310200000 Липовецький р-н 24 666,6
18309200000 Липоводолинський р-н 14 062,8
23310200000 Лисянський р-н 17 760,7
02311200000 Літинський р-н 27 057,6
20320200000 Лозівський р-н  
03307200000 Локачинський р-н 13 503,2
16311200000 Лохвицький р-н 20 601,9
16312200000 Лубенський р-н 10 951,8
06311200000 Лугинський р-н 7 213,6
03308200000 Луцький р-н 27 056,8
06312200000 Любарський р-н 6 154,0
15316200000 Любашівський р-н 22 474,0
03309200000 Любешівський р-н 5 069,3
03310200000 Любомльський р-н 3 496,6
05309200000 Маp’їнський р-н 61 261,4
04307200000 Магдалинiвський р-н 25 255,7
10314200000 Макарiвський р-н 27 533,8
06313200000 Малинський р-н 10 554,0
11310200000 Маловисківський р-н 14 393,5
05312200000 Мангушський р-н 20 311,2
03311200000 Маневицький р-н 25 618,6
23311200000 Манькiвський р-н 15 915,4
12307200000 Марківський р-н 11 253,2
16313200000 Машівський р-н 4 211,5
04308200000 Межiвський р-н 2 758,0
08310200000 Мелітопольський р-н 33 329,2
25311200000 Менський р-н 8 282,4
13309200000 Миколаївський р-н (Львівська обл.) 33 298,4
14314200000 Миколаївський р-н (Миколаївська обл.) 8 260,2
15317200000 Миколаївський р-н (Одеська обл.) 11 826,3
16314200000 Миргородський р-н 53 800,3
10315200000 Миронiвський р-н 25 977,6
08311200000 Михайлівський р-н 18 288,2
07306200000 Міжгірський р-н 39 716,6
12308200000 Міловський р-н 11 582,2
17311200000 Млинiвський р-н 1 945,7
02312200000 Могилів-Подільський р-н 25 444,9
23312200000 Монастирищенський р-н 27 142,8
19311200000 Монастириський р-н 17 530,7
13310200000 Мостиський р-н 12 155,4
07307200000 Мукачівський р-н 72 898,8
02313200000 Мурованокуриловецький р-н 19 573,0
04309200000 Нiкопольський р-н 12 458,1
09309200000 Надвірнянський р-н 74 063,4
18310200000 Недригайлівський р-н 4 906,8
02314200000 Немирівський р-н 11 573,7
21313200000 Нижньосірогозький р-н 11 735,6
05305200000 Нікольський р-н 21 424,3
25312200000 Ніжинський р-н 13 462,3
11311200000 Новгородківський р-н 11 680,8
25313200000 Новгород-Сіверський р-н 21 169,2
12309200000 Новоайдарський р-н 31 867,5
11312200000 Новоархангельський р-н 18 619,5
14315200000 Новобузький р-н 20 263,5
20321200000 Нововодолазький р-н 11 970,1
21314200000 Нововоронцовський р-н 15 674,6
06315200000 Новоград-Волинський р-н 16 086,9
08312200000 Новомиколаївський р-н 11 879,0
11313200000 Новомиргородський р-н 21 493,2
04310200000 Новомосковський р-н 54 518,7
14316200000 Новоодеський р-н 24 752,2
12310200000 Новопсковський р-н 16 478,8
16315200000 Новосанжарський р-н 4 638,9
24307200000 Новоселицький р-н 27 675,2
21315200000 Новотроїцький р-н 26 443,2
11314200000 Новоукраїнський р-н 14 469,0
22311200000 Новоушицький  р-н 2 034,6
25314200000 Носівський р-н 2 423,5
10316200000 Обухiвський р-н 26 990,3
15318200000 Овідіопольський р-н 34 707,3
06316200000 Овруцький р-н 9 993,3
15315200000 Окнянський р-н 14 543,6
06317200000 Олевський р-н 1 173,5
05311200000 Олександрівський р-н (Донецька обл.) 13 916,8
11315200000 Олександрівський р-н (Кіровоградська обл.) 21 013,1
11316200000 Олександрійський р-н 26 606,1
21317200000 Олешківський р-н 33 996,1
11317200000 Онуфріївський р-н 13 715,1
02315200000 Оратівський р-н 12 820,8
16317200000 Оржицький р-н 18 113,2
17312200000 Острозький р-н 33 253,6
18311200000 Охтирський р-н 2 216,2
14317200000 Очаківський р-н 13 621,3
04311200000 Павлоградський р-н 2 501,4
14318200000 Первомайський р-н (Миколаївська обл.) 19 510,4
20322200000 Первомайський р-н (Харківська обл.)  
13311200000 Перемишлянський р-н 29 066,5
07308200000 Перечинський р-н 13 962,4
10317200000 Переяслав-Хмельницький р-н 14 744,5
04312200000 Петрикiвський р-н 12 645,2
11318200000 Петрівський  р-н 18 076,8
04313200000 Петропавлiвський р-н 13 138,2
20323200000 Печенізький р-н 7 672,3
16318200000 Пирятинський р-н 10 787,9
19312200000 Підволочиський р-н 713,4
19313200000 Підгаєцький р-н 13 838,2
02316200000 Піщанський р-н 13 126,9
02317200000 Погребищенський р-н 22 982,0
04314200000 Покровський р-н (Дніпропетровська обл.) 6 751,0
05308200000 Покровський р-н (Донецька обл.) 23 523,4
10318200000 Полiський р-н 4 235,1
08314200000 Пологівський р-н 25 721,5
22312200000 Полонський  р-н 1 390,1
16319200000 Полтавський р-н 33 449,2
12312200000 Попаснянський р-н 59 726,8
06318200000 Попільнянський р-н 2 720,4
08315200000 Приазовський р-н 11 404,3
25315200000 Прилуцький р-н 21 244,7
08316200000 Приморський р-н 9 899,7
06321200000 Пулинський р-н 257,9
13312200000 Пустомитівський р-н 50 946,0
18312200000 Путивльський р-н 17 834,0
24308200000 Путильський р-н 13 471,9
04315200000 П’ятихатський р-н 23 799,3
13313200000 Радехівський р-н 35 145,3
17313200000 Радивилiвський р-н 4 865,2
06319200000 Радомишльський р-н 4 477,0
03312200000 Ратнівський р-н 17 731,4
07309200000 Рахівський р-н 75 321,0
15319200000 Ренійський р-н 27 261,5
16320200000 Решетилівський р-н 10 659,0
17314200000 Рiвненський р-н 58 724,7
25316200000 Ріпкинський р-н 18 327,4
09310200000 Рогатинський р-н 30 837,1
03313200000 Рожищенський р-н 24 718,1
09311200000 Рожнятівський р-н 55 525,7
15320200000 Роздільнянський р-н 42 327,7
08317200000 Розівський р-н 6 708,0
17315200000 Рокитнiвський р-н 39 966,7
10319200000 Рокитнянський р-н 20 722,4
06306200000 Романівський р-н 16 642,3
18313200000 Роменський р-н 25 196,4
06320200000 Ружинський р-н 20 853,7
15321200000 Савранський р-н 13 977,1
13314200000 Самбірський р-н 12 403,9
15322200000 Саратський р-н 32 971,0
17316200000 Сарненський р-н 58 000,9
20324200000 Сахновщинський р-н 15 823,8
07310200000 Свалявський р-н 33 976,5
12313200000 Сватівський р-н 24 986,5
11319200000 Світловодський р-н 7 005,2
16321200000 Семенівський р-н (Полтавська обл.) 8 592,7
25317200000 Семенівський р-н (Чернігівська обл.) 1 890,6
18314200000 Середино-Будський р-н 8 651,5
04316200000 Синельникiвський р-н 1 331,5
21316200000 Скадовський р-н 35 258,7
10320200000 Сквирський р-н 27 233,3
13315200000 Сколівський р-н 32 467,4
22313200000 Славутський р-н 8 870,8
05313200000 Слов’янський р-н 14 011,3
23313200000 Смiлянський р-н 21 424,5
14319200000 Снігурівський р-н 26 984,4
09312200000 Снятинський р-н 36 740,4
13316200000 Сокальський р-н 57 998,6
24309200000 Сокирянський р-н 20 230,3
04317200000 Солонянський р-н 11 978,5
25318200000 Сосницький р-н 5 932,4
04318200000 Софiївський р-н 5 132,5
25319200000 Срібнянський р-н 374,6
10321200000 Ставищенський р-н 16 910,0
12315200000 Станично-Луганський р-н 37 099,8
12316200000 Старобільський р-н 28 178,2
03314200000 Старовижівський р-н 13 934,9
22314200000 Старокостянтинiвський р-н 22 099,0
13317200000 Старосамбірський р-н 51 913,6
24310200000 Сторожинецький р-н 18 215,2
13318200000 Стрийський р-н 42 828,0
18315200000 Сумський р-н 23 412,7
25320200000 Талалаївський р-н 3 978,2
23314200000 Тальнiвський р-н 13 617,2
10322200000 Таращанський р-н 21 225,1
15323200000 Тарутинський р-н 30 015,8
15324200000 Татарбунарський р-н 24 215,3
22316200000 Теофiпольський р-н 20 288,4
02318200000 Теплицький р-н 20 485,7
19314200000 Теребовлянський р-н 9 927,3
19315200000 Тернопільський р-н 37 121,7
10323200000 Тетiївський р-н 7 815,6
02319200000 Тиврівський р-н 21 105,9
09313200000 Тисменицький р-н 55 217,8
09314200000 Тлумацький р-н 17 554,9
08318200000 Токмацький р-н 14 658,8
04319200000 Томакiвський р-н 5 116,9
02320200000 Томашпільський р-н 13 239,3
12317200000 Троїцький р-н 2 209,8
02321200000 Тростянецький р-н (Вінницька обл.) 27 117,1
18316200000 Тростянецький р-н (Сумська обл.) 5 629,9
02322200000 Тульчинський р-н 22 607,4
03315200000 Турійський р-н 9 888,5
13319200000 Турківський р-н 43 991,5
07311200000 Тячівський р-н 105 576,5
07312200000 Ужгородський р-н 46 259,1
23315200000 Уманський р-н 27 148,2
11321200000 Устинівський р-н 9 758,9
10324200000 Фастiвський р-н 23 241,5
20325200000 Харківський р-н 104 403,8
22317200000 Хмельницький р-н 27 497,0
02323200000 Хмільницький р-н 47 448,5
16322200000 Хорольський р-н 19 808,1
06305200000 Хорошівський р-н 1 720,1
24311200000 Хотинський р-н 30 794,6
23316200000 Христинiвський р-н 26 379,3
07313200000 Хустський р-н 94 044,6
04320200000 Царичанський р-н 1 977,8
21318200000 Чаплинський р-н 1 895,0
22318200000 Чемеровецький р-н 11 557,0
23317200000 Черкаський р-н 45 622,4
02324200000 Чернівецький р-н 14 039,0
25321200000 Чернігівський р-н (Чернігівська обл.) 24 426,5
06322200000 Черняхівський р-н 15 541,9
02325200000 Чечельницький р-н 16 089,0
23318200000 Чигиринський р-н 20 553,5
23319200000 Чорнобаївський р-н 26 897,9
16323200000 Чорнухинський р-н 8 575,1
19316200000 Чортківський р-н 24 055,1
20326200000 Чугуївський р-н 20 306,3
06323200000 Чуднівський р-н 23 999,9
16324200000 Чутівський р-н 13 085,5
02326200000 Шаргородський р-н 37 565,7
03316200000 Шацький р-н 5 985,4
20327200000 Шевченківський р-н 15 317,0
22319200000 Шепетiвський р-н 39 289,1
04321200000 Широкiвський р-н 2 099,8
15326200000 Ширяївський р-н 9 733,0
16325200000 Шишацький р-н 3 938,5
18317200000 Шосткинський р-н 15 817,6
23320200000 Шполянський р-н 15 620,9
19317200000 Шумський р-н 6 339,3
04322200000 Юр’ївський р-н 3 635,5
13320200000 Яворівський р-н 90 600,9
10325200000 Яготинський р-н 24 931,5
08320200000 Якимівський р-н 1 909,5
02327200000 Ямпільський р-н (Вінницька обл.) 30 657,9
18318200000 Ямпільський р-н (Сумська обл.) 13 501,2
22320200000 Ярмолинецький р-н 18 331,5
05317200000 Ясинуватcький р-н 20 259,2
04501000000 отг м. Апостолове 17 420,1
15501000000 отг м. Балта 23 875,7
02505000000 отг м. Бар 12 689,3
06511000000 отг м. Баранівка 17 298,0
25506000000 отг м. Батурин 3 230,4
14502000000 отг м. Баштанка 16 671,3
15514000000 отг м. Березівка 8 299,3
15502000000 отг м. Біляївка 10 000,2
11501000000 отг м. Бобринець 8 725,3
25521000000 отг м. Бобровиця 20 245,7
19527000000 отг м. Борщів 13 426,5
18519000000 отг м. Буринь 11 126,0
24511000000 отг м. Вашківці 8 476,2
13532000000 отг м. Великі Мости 10 098,2
04536000000 отг м. Верхньодніпровськ 12 883,4
24512000000 отг м. Вижниця 12 477,5
15517000000 отг м. Вилкове 8 581,0
22503000000 отг м. Волочиськ  24 895,0
16502000000 отг м. Глобине 11 542,2
02533000000 отг м. Гнівань 11 307,7
25536000000 отг м. Городня 14 570,7
22527000000 отг м. Городок 24 721,3
16521000000 отг м. Гребінка 9 528,9
08521000000 отг м. Гуляйполе 14 455,7
18502000000 отг м. Дружба 4 347,5
22507000000 отг м. Дунаївці 28 614,7
23514000000 отг м. Жашків 12 672,9
19540000000 отг м. Зборів 12 054,1
04506000000 отг м. Зеленодольськ 14 527,3
02503000000 отг м. Іллінці 14 052,8
07504000000 отг м. Іршава 8 091,9
25524000000 отг м. Ічня 17 874,4
02501000000 отг м. Калинівка 15 190,2
23515000000 отг м. Кам’янка 10 364,9
13534000000 отг м. Кам’янка-Бузька 13 210,3
08517000000 отг м. Кам’янка-Дніпровська 15 950,8
24521000000 отг м. Кіцмань 6 744,0
22530000000 отг м. Красилів 18 088,2
18516000000 отг м. Кролевець 18 759,9
06512000000 отг м. Коростишів 21 902,7
25507000000 отг м. Корюківка 13 134,8
19538000000 отг м. Ланівці 9 449,0
05501000000 отг м. Лиман 35 698,9
16524000000 отг м. Лохвиця 9 618,0
03529000000 отг м. Любомль 11 739,7
11502000000 отг м. Мала Виска 10 256,2
25517000000 отг м. Мена 19 244,8
20502000000 отг м. Мерефа 19 057,3
05504000000 отг м. Миколаївка 13 094,0
13517000000 отг м. Мостиська 15 886,1
02506000000 отг м. Немирів 11 666,2
13511000000 отг м. Новий Калинів 5 403,5
24526000000 отг м. Новоселиця 13 801,3
11503000000 отг м. Новоукраїнка 14 481,7
25508000000 отг м. Носівка 15 249,5
06513000000 отг м. Олевськ 24 630,1
08518000000 отг м. Оріхів 14 667,4
25509000000 отг м. Остер 5 972,5
07505000000 отг м. Перечин 9 188,1
16506000000 отг м. Пирятин 12 854,6
22517000000 отг м. Полонне 24 208,9
11513000000 отг м. Помічна 7 781,4
19521000000 отг м. Почаїв 6 928,6
08508000000 отг м. Приморськ 10 966,3
06538000000 отг м. Овруч 26 635,2
17506000000 отг м. Радивилів 11 796,7
06543000000 отг м. Радомишль 18 790,2
13530000000 отг м. Рудки 9 884,4
25528000000 отг м. Семенівка 11 234,8
05507000000 отг м. Сіверськ 10 958,8
19523000000 отг м. Скалат 10 646,9
25510000000 отг м. Сновськ 17 877,3
24509000000 отг м. Сокиряни 8 354,3
05505000000 отг м. Соледар 16 397,4
24513000000 отг м. Сторожинець 27 672,6
13518000000 отг м. Судова Вишня 8 029,0
13516000000 отг м. Ходорів 19 122,4
19539000000 отг м. Хоростків 10 604,4
23504000000 отг м. Тальне 12 128,7
19525000000 отг м. Теребовля 22 391,6
10508000000 отг м. Тетіїв 16 225,5
09505000000 отг м. Тлумач 13 536,3
18526000000 отг м. Тростянець 16 679,2
02507000000 отг м. Тульчин 16 000,5
07502000000 отг м. Тячів 14 002,2
10507000000  отг м. Узин 13 932,3
03505000000 отг м. Устилуг  
23509000000 отг м. Шпола 14 097,7
19526000000 отг м. Шумськ  15 550,0
15518000000 отг смт Авангард 7 272,8
22529000000 отг смт Антоніни 4 797,0
14528000000 отг смт Арбузинка 5 939,9
21502000000 отг смт Асканія-Нова 4 181,5
04517000000 отг смт Аули 4 004,3
14522000000 отг смт Березанка 6 451,0
12505000000 отг смт Біловодськ 17 927,5
21516000000 отг смт Білозерка 9 651,9
12501000000 отг смт Білокуракине 9 884,1
09506000000 отг смт Більшівці 4 769,1
04518000000 отг смт Божедарівка 4 424,4
02529000000 отг смт Брацлав 5 123,5
09520000000 отг смт Брошнів-Осада 6 769,4
06514000000 отг смт Брусилів 10 533,7
23526000000 отг смт Буки 2 108,0
02504000000 отг смт Вапнярка 6 202,3
25535000000 отг смт Варва 6 716,9
04519000000 отг смт Васильківка 12 364,0
16519000000 отг смт Велика Багачка 7 989,9
10504000000 отг смт Велика Димерка 13 611,1
15503000000 отг смт Велика Михайлівка 9 187,2
13523000000 отг смт Великий Любінь 7 093,5
08502000000 отг смт Веселе 9 535,2
14504000000 отг смт Веселинове 8 808,9
21518000000 отг смт Високопілля 4 787,3
04520000000 отг смт Вишневе 2 928,8
19528000000 отг смт Вишнівець 6 108,9
22502000000 отг смт Війтівці 5 864,8
22534000000 отг смт Вовковинці 3 115,7
09521000000 отг смт Войнилів 4 828,3
02508000000 отг смт Вороновиця 5 836,2
14505000000 отг смт Воскресенське 8 239,9
24504000000 отг смт Глибока 7 843,6
02527000000 отг смт Глухівці 3 577,5
13505000000 отг смт Гніздичів 4 795,5
03502000000 отг смт Голоби 6 311,3
03528000000 отг смт Головне 4 535,8
25511000000 отг смт Гончарівське 3 618,5
21514000000 отг смт Горностаївка 9 151,2
06515000000 отг смт Городниця 5 645,6
19529000000 отг смт Гримайлів 2 074,2
22533000000 отг смт Гриців 5 435,9
19505000000 отг смт Гусятин 6 185,6
02509000000 отг смт Дашів 6 304,6
09522000000 отг смт Делятин 13 811,3
17524000000 отг смт Демидівка 8 377,8
25502000000 отг смт Десна 7 313,9
06516000000 отг смт Довбиш 4 709,2
14506000000 отг смт Доманівка 6 124,2
13507000000 отг смт Дубляни 2 180,8
18520000000 отг смт Дубов’язівка 5 068,1
22508000000 отг смт Дунаївці 8 086,5
06533000000 отг смт Ємільчине 15 198,2
23502000000 отг смт Єрки 3 783,8
09518000000 отг смт Заболотів 11 018,5
03508000000 отг смт Заболоття 6 866,2
19506000000 отг смт Заводське 3 320,5
19530000000 отг смт Залізці 4 864,1
15509000000 отг смт Затишшя 3 768,7
20507000000 отг смт Зачепилівка 7 427,3
18503000000 отг смт Зноб-Новгородське 3 572,6
19508000000 отг смт Золотий Потік 7 891,2
20508000000 отг смт Золочів 19 606,5
03522000000 отг смт Іваничі 7 239,9
21522000000 отг смт Іванівка 7 003,5
04547000000 отг смт Іларіонове 9 317,0
06504000000 отг смт Іршанськ 5 542,7
14525000000 отг смт Казанка 9 299,1
21503000000 отг смт Каланчак 11 356,0
10501000000 отг смт Калита 7 701,7
18504000000 отг смт Кириківка 5 318,1
08532000000 отг смт Кирилівка 5 050,0
17522000000 отг смт Клевань 8 522,3
17503000000 отг смт Клесів 7 419,4
25518000000 отг смт Козелець 11 898,7
16534000000 отг смт Козельщина 8 170,0
19510000000 отг смт Козлів 3 421,8
03530000000 отг смт Колки 9 420,4
20510000000 отг смт Коломак 5 399,9
08503000000 отг смт Комиш-Зоря 4 848,1
08509000000 отг смт Комишуваха 9 828,5
11511000000 отг смт Компаніївка 3 983,4
06510000000 отг смт Корнин 3 846,3
25512000000 отг смт Короп 12 459,3
19513000000 отг смт Коропець   3 585,6
24525000000 отг смт Кострижівка 3 286,6
18517000000 отг смт Краснопілля 12 183,7
12506000000 отг смт Красноріченське 5 263,9
24514000000 отг смт Красноїльськ 7 908,4
04521000000 отг смт Кринички 6 688,0
25525000000 отг смт Куликівка 12 548,7
09517000000 отг смт Ланчин 7 192,2
22511000000 отг смт Летичів 15 154,6
25537000000 отг смт Линовиця 2 833,6
04522000000 отг смт Лихівка 2 659,6
25513000000 отг смт Лосинівка 5 135,1
03536000000 отг смт Луків 3 283,7
06517000000 отг смт Лугини 5 259,7
06534000000 отг смт Любар 13 894,4
25527000000 отг смт Любеч 2 929,6
03526000000 отг смт Любешів 20 635,8
21524000000 отг смт Любимівка 7 938,6
03506000000 отг смт Люблинець 4 704,7
13524000000 отг смт Магерів 5 091,4
20506000000 отг смт Мала Данилівка 10 232,3
25526000000 отг смт Мала Дівиця 3 657,3
20512000000 отг смт Малинівка 6 296,3
16535000000 отг смт Машівка 5 763,9
22514000000 отг смт Меджибіж 6 236,7
04537000000 отг смт Межова 12 070,3
19515000000 отг смт Мельниця-Подільська   11 928,5
18505000000 отг смт Миколаївка 7 875,1
19516000000 отг смт Микулинці 5 857,0
21504000000 отг смт Мирне 2 916,0
06518000000 отг смт Миропіль 4 479,3
25514000000 отг смт Михайло-Коцюбинське 6 532,8
17515000000 отг смт Млинів 13 682,8
22515000000 отг смт Наркевичі 4 855,9
06505000000 отг смт Народичі 7 183,0
18506000000 отг смт Недригайлів 6 750,5
13519000000 отг смт Нижанковичі 1 888,5
12508000000 отг смт Нижня Дуванка 2 490,3
06506000000 отг смт Нова Борова 6 402,1
20505000000 отг смт Нова Водолага 12 634,4
16531000000 отг смт Нова Галещина 2 709,7
22516000000 отг смт Нова Ушиця 20 072,0
16530000000 отг смт. Нові Санжари 6 879,4
13513000000 отг смт Нові Стрілища 2 007,2
04512000000 отг смт Новопокровка 3 211,4
12502000000 отг смт Новопсков 9 115,3
14503000000 отг смт Олександрівка 6 955,5
25533000000 отг смт Олишівка 2 241,0
14507000000 отг смт Ольшанське 4 421,5
02510000000 отг смт Оратів 2 975,6
25505000000 отг смт Парафіївка  4 395,9
04543000000 отг смт Петриківка 6 712,7
09502000000 отг смт Печеніжин 13 530,4
19520000000 отг смт Підволочиськ  14 634,7
10502000000 отг смт Пісківка 5 989,6
08531000000 отг смт Приазовське 5 889,1
04523000000 отг смт Покровське 12 925,7
22518000000 отг смт Понінка 6 199,4
06519000000 отг смт Попільня 11 201,9
06542000000 отг смт Пулини 8 798,2
16515000000 отг смт Решетилівка 8 342,6
20504000000 отг смт Рогань 10 508,6
04524000000 отг смт Роздори 2 433,4
22520000000 отг смт Сатанів 6 078,0
16510000000 отг смт Семенівка  8 405,7
02511000000 отг смт Ситківці 2 131,6
19522000000 отг смт Скала-Подільська   7 182,4
16513000000 отг смт Скороходове 3 988,6
04548000000 отг смт Славгород 3 988,6
13531000000 отг смт Славське 6 831,1
04515000000 отг смт Слобожанське 10 662,4
17511000000 отг смт Смига 5 745,7
11512000000 отг смт Смоліне 7 815,6
22535000000 отг смт Смотрич 4 992,7
04513000000 отг смт Солоне 10 527,5
25529000000 отг смт Сосниця 8 355,8
04525000000 отг смт Софіївка 6 260,9
25530000000 отг смт Срібне 8 122,0
22521000000 отг смт Стара Синява 15 512,9
22537000000 отг смт Стара Ушиця 4 613,7
20501000000 отг смт Старий Салтів 6 072,2
23505000000 отг смт Стеблів 5 275,9
18525000000 отг смт Степанівка 5 523,4
25531000000 отг смт Талалаївка 5 915,8
15525000000 отг смт Таїрове 9 368,6
04526000000 отг смт Томаківка 11 217,2
02512000000 отг смт Томашпіль 5 677,7
12504000000 отг смт Троїцьке 11 162,1
03537000000 отг смт Турійськ 5 646,4
25532000000 отг смт Холми 3 769,6
06520000000 отг смт Хорошів 12 162,5
18507000000 отг смт Хотінь 4 169,5
04527000000 отг смт Царичанка 11 472,9
15522000000 отг смт Цебрикове 3 674,9
03524000000 отг смт Цумань 8 162,7
21505000000 отг смт Чаплинка 11 848,0
22523000000 отг смт Чемерівці 17 306,8
04540000000 отг смт Червоногригорівка 9 943,9
06509000000 отг смт Червоне 4 370,5
05503000000 отг смт Черкаське 6 997,5
08520000000 отг смт Чернігівка 12 854,3
20503000000 отг смт Чкаловське 8 652,9
06521000000 отг смт Чоповичі 3 554,6
22522000000 отг смт Чорний Острів 9 497,4
18528000000 отг смт Чупахівка 3 050,8
18508000000 отг смт Шалигине 3 226,0
03507000000 отг смт Шацьк 6 353,7
04551000000 отг смт Широке 10 227,3
15510000000 отг смт Ширяєве 8 200,7
16512000000 отг смт Шишаки 11 250,7
02513000000 отг смт Шпиків 3 363,3
13529000000 отг смт Щирець 8 582,0
09515000000 отг смт Яблунів 10 381,7
08533000000 отг смт Якимівка 18 002,9
04552000000 отг смт Юр’ївка 4 323,4
14508000000 отг с-ще Весняне 2 545,7
04556000000 отг с-ще Девладове 2 820,6
21506000000 отг с-ще Зелений Під 3 318,1
14509000000 отг с-ще Кам’яний Міст 2 930,4
16522000000 отг с-ще Ланна 2 924,6
04516000000 отг с-ще Мирове 2 586,8
14527000000 отг с-ще Радісний Сад 3 190,5
04504000000 отг с-ще Святовасилівка 3 220,4
04554000000 отг с-ще Українське 2 072,1
14526000000 отг с-ще Широке 2 656,0
21523000000 отг с-ще Ювілейне 4 293,2
05509000000 отг с. Андріївка 1 808,6
06522000000 отг с. Андрушки 2 818,8
17501000000 отг с. Бабин 2 457,5
13501000000 отг с. Бабина 3 025,3
02514000000 отг с. Бабчинці 2 370,9
19501000000 отг с. Байківці 4 232,9
22539000000 отг с. Баламутівка 1 492,4
07506000000 отг с. Баранинці 5 461,7
06523000000 отг с. Бараші 3 334,1
18509000000 отг с. Бездрик 2 692,0
18501000000 отг с. Береза 4 142,6
22501000000 отг с. Берездів 6 750,5
08501000000 отг с. Берестове 3 546,2
21519000000 отг с. Бехтери 3 012,3
08510000000 отг с. Біленьке 7 545,0
09504000000 отг с. Білоберізка 2 239,5
19502000000 отг с. Білобожниця 2 866,9
23501000000 отг с. Білозір’я 6 768,6
06524000000 отг с. Білокоровичі 4 337,9
16501000000 отг с. Білоцерківка 2 828,1
19531000000 отг с. Більче-Золоте 2 857,5
13502000000 отг с. Бісковичі 4 073,9
08535000000 отг с. Благовіщенка 3 537,7
14510000000 отг с. Благодатне 4 247,0
04502000000 отг с. Богданівка 5 273,6
17519000000 отг с. Бокійма 4 109,6
03525000000 отг с. Боратин 5 316,0
17516000000 отг с. Боремель 2 441,3
21517000000 отг с. Борозенське 2 881,3
18510000000 отг с. Боромля 4 109,3
19532000000 отг с. Борсуки 3 335,3
08511000000 отг с. Ботієве 1 629,9
18518000000 отг с. Бочечки 3 066,6
17502000000 отг с. Бугрин 3 192,2
23512000000 отг с. Бузівка 1 564,4
14511000000 отг с. Бузьке 2 374,4
16523000000 отг с. Бутенки 2 871,4
04505000000 отг с. Вакулове 2 351,4
04528000000 отг с. Варварівка 1 873,8
19503000000 отг с. Васильківці 4 588,7
24501000000 отг с. Вашківці 3 657,1
11504000000 отг с. Велика Андрусівка 2 449,4
08519000000 отг с. Велика Білозерка 5 956,1
11507000000 отг с. Велика Северинка 2 670,3
24502000000 отг с. Великий Кучурів 9 878,4
19504000000 отг с. Великі Гаї 8 223,9
19533000000 отг с. Великі Дедеркали 2 825,4
21507000000 отг с. Великі Копані 5 225,6
16516000000 отг с. Великі Сорочинці 2 869,4
04529000000 отг с. Великомихайлівка 3 066,6
03531000000 отг с. Велимче 2 719,3
03501000000 отг с. Велицьк 2 923,7
04503000000 отг с. Вербки 5 796,9
25501000000 отг с. Вертіївка  3 129,9
09501000000 отг с. Верхня 7 880,9
18527000000 отг с. Верхня Сироватка 4 789,2
21513000000 отг с. Виноградове 9 161,9
06501000000 отг с. Високе (Житомирська обл.) 1 861,7
25534000000 отг с. Високе (Чернігівська обл.) 3 713,2
17512000000 отг с. Висоцьк 3 297,8
09507000000 отг с. Витвиця 4 539,9
06502000000 отг с. Вишевичі 2 207,3
03518000000 отг с. Вишнів 4 747,4
02515000000 отг с. Війтівці 2 969,3
24523000000 отг с. Вікно 2 407,9
06525000000 отг с. Вільськ 2 379,0
07501000000 отг с. Вільхівці 9 012,3
13503000000 отг с. Вільшаник 2 097,3
18515000000 отг с. Вільшана 3 878,3
08524000000 отг с. Водяне 8 466,8
08529000000 отг с. Воздвижівка 1 785,4
13526000000 отг с. Волиця 1 676,3
14524000000 отг с. Володимирівка 2 083,2
24503000000 отг с. Волока 4 468,9
13504000000 отг с. Воля-Баранецька 3 860,9
08506000000 отг с. Воскресенка 4 221,7
13533000000 отг с. Воютичі 5 663,0
14512000000 отг с. Галицинове 5 689,2
11506000000 отг с. Ганнівка 1 322,5
22504000000 отг с. Ганнопіль 4 919,3
22505000000 отг с. Гвардійське  
08512000000 отг с. Гірсівка 1 551,3
21508000000 отг с. Гладківка 3 799,6
06544000000 отг с. Глибочиця 4 900,8
03539000000 отг с. Городище 2 616,1
06526000000 отг с. Горщик 2 298,8
13506000000 отг с. Грабовець 3 040,7
04530000000 отг с. Гречані Поди 2 725,3
21509000000 отг с. Григорівка 3 666,9
18511000000 отг с. Грунь 4 383,6
04507000000 отг с. Грушівка 4 910,0
22524000000 отг с. Гуків 2 185,6
22506000000 отг с. Гуменці  
13520000000 отг с. Давидів 9 083,3
15519000000 отг с. Дальник 6 539,8
17517000000 отг с. Деражне 4 674,1
02516000000 отг с. Джулинка 4 146,3
09513000000 отг с. Дзвиняч 5 858,4
10505000000 отг с. Дівички 3 507,3
08507000000 отг с. Долинське 4 396,2
21525000000 отг с. Долматівка 3 460,5
14520000000 отг с. Дорошівка 2 063,7
16526000000 отг с. Драбинівка 3 324,1
03533000000 отг с. Дубечне 4 024,5
03509000000 отг с. Дубове 2 651,7
06503000000 отг с. Дубрівка 2 996,4
22536000000 отг с. Жванець 4 121,7
03523000000 отг с. Жидичин 2 753,2
13521000000 отг с. Жовтанці 6 229,4
03519000000 отг с. Заброди 6 263,8
13508000000 отг с. Заболотці 1 919,7
03517000000 отг с. Забороль 5 329,0
16538000000 отг с. Заворскло 2 468,8
04545000000 отг с. Зайцеве 2 690,0
03521000000 отг с. Заріччя 3 192,5
16517000000 отг с. Засулля 12 952,1
03540000000 отг с. Затурці 2 958,1
05508000000 отг с. Званівка 2 021,9
03503000000 отг с. Зимне  
15523000000 отг с. Знам’янка 6 393,2
19507000000 отг с. Золотники 5 965,9
23524000000 отг с. Зорівка 1 806,4
02526000000 отг с. Іванів 5 438,1
19509000000 отг с. Іванівка (Тернопільська обл.) 3 299,2
25515000000 отг с. Іванівка (Чернігівська обл.) 4 312,4
23519000000 отг с. Іваньки 2 829,3
05506000000 отг с. Іллінівка 7 216,7
23522000000 отг с. Іркліїв 3 997,4
23517000000 отг с. Карашина 3 097,2
04550000000 отг с. Карпівка 3 354,7
11509000000 отг с. Катеринівка 2 420,3
06527000000 отг с. Квітневе 3 233,0
04549000000 отг с. Китайгород (Дніпропетровська обл.) 2 573,1
22509000000 отг с. Китайгород (Хмельницька обл.) 3 366,5
25503000000 отг с. Кіпті 2 613,3
16503000000 отг с. Клепачі 2 105,9
24505000000 отг с. Клішківці 5 304,9
03510000000 отг с  Княгининок 5 617,5
14513000000 отг с. Коблеве 4 830,8
02517000000 отг с. Ковалівка 3 869,6
17514000000 отг с. Козин 5 571,9
22510000000 отг с. Колибаївка  3 625,8
19511000000 отг с. Колиндяни 3 436,7
19512000000 отг с. Колодне 2 080,0
03516000000 отг с. Колодяжне 3 330,7
25519000000 отг с. Комарівка 3 388,6
18522000000 отг с. Комиші 2 485,5
15511000000 отг с. Конопляне 3 650,4
24517000000 отг с. Конятин 3 516,8
03532000000 отг с. Копачівка 3 904,3
18521000000 отг с. Коровинці 3 115,4
09508000000 отг с. Космач 6 394,3
21521000000 отг с. Костянтинівка 2 991,6
19534000000 отг с. Коцюбинці 1 800,9
21501000000 отг с. Кочубеївка  2 314,7
02531000000 отг с. Краснопілка 3 290,0
06528000000 отг с. Краснопіль 2 488,3
15504000000 отг с. Красносілка 8 025,1
17507000000 отг с. Крупець (Рівненська обл.) 4 257,2
22538000000 отг с. Крупець (Хмельницька обл.) 1 920,4
02524000000 отг с. Кунка 3 380,0
06539000000 отг с. Курне 4 137,1
14501000000 отг с. Куцуруб 5 894,6
15513000000 отг с. Куяльник 19 685,6
22525000000 отг с. Ленківці 5 040,8
15520000000 отг с. Лиман 2 142,1
03511000000 отг с. Литовеж 3 122,3
23516000000 отг с. Ліпляве 2 117,5
22512000000 отг с. Лісові Гринівці  
17510000000 отг с. Локниця 3 709,5
19514000000 отг с. Лопушне 1 690,9
04538000000 отг с. Лошкарівка 2 831,0
02530000000 отг с. Лука-Мелешківська 5 220,0
13509000000 отг с. Луки 2 661,5
04508000000 отг с. Ляшківка 1 655,0
04553000000 отг с. Любимівка 2 792,5
24522000000 отг с. Магала 7 190,5
22513000000 отг с. Маків 5 401,9
25504000000 отг с. Макіївка  1 208,2
17525000000 отг с. Мала Любаша 4 230,2
16527000000 отг с. Мала Перещепина 3 155,8
08513000000 отг с. Мала Токмачка 2 389,0
04531000000 отг с. Маломихайлівка 3 282,3
24506000000 отг с. Мамалига 8 979,8
24520000000 отг с. Мамаївці 7 695,1
15505000000 отг с. Маразліївка 4 369,8
06540000000 отг с. Мартинівка 1 930,4
09509000000 отг с. Матеївці 4 912,8
23523000000 отг с. Матусів 3 113,6
16539000000 отг с. Мачухи 5 917,9
15521000000 отг с. Маяки 6 918,4
10503000000 отг с. Медвин 3 009,9
04541000000 отг с. Межиріч 5 432,8
02518000000 отг с. Мельниківці 1 132,7
04535000000 отг с. Миколаївка (Васильківський р-н Дніпропетровська обл.) 2 718,1
04544000000 отг с. Миколаївка (Петропавлівський р-н Дніпропетровська обл.) 4 951,0
18512000000 отг с. Миколаївка (Сумська обл.) 3 274,4
17504000000 отг с. Миляч 4 628,4
17509000000 отг с. Мирогоща Друга 5 204,9
18513000000 отг с. Миропілля 3 447,7
14514000000 отг с. Михайлівка (Миколаївська обл.) 2 130,4
16525000000 отг с. Михайлівка (Полтавська обл.) 4 645,9
23525000000 отг с. Михайлівка (Черкаська обл.) 2 658,0
13510000000 отг с. Міженець 1 774,2
23511000000 отг с. Мліїв 4 337,4
04509000000 отг с. Могилів 2 797,3
23503000000 отг с. Мокра Калигірка 3 188,3
15524000000 отг с. Молога 9 773,0
23518000000 отг с. Моринці 1 454,1
14515000000 отг с. Мостове 2 721,2
25516000000 отг с. Мрин 3 399,6
21510000000 отг с. Музиківка 2 798,3
02522000000 отг с. Мурафа 4 822,0
13535000000 отг с. Муроване 6 901,1
23506000000 отг с. Набутів 5 148,8
20511000000 отг с. Наталине 4 817,6
24507000000 отг с. Недобоївці 5 264,6
16504000000 отг с. Недогарки 2 754,2
17523000000 отг с. Немовичі 7 888,5
16528000000 отг с. Нехвороща 4 024,7
14516000000 отг с. Нечаяне 2 689,3
04510000000 отг с. Нива Трудова 3 686,1
09510000000 отг с. Нижній Вербіж 7 104,6
18514000000 отг с. Нижня Сироватка 4 544,4
25520000000 отг с. Нова Басань 4 113,2
02534000000 отг с. Нова Гребля 1 288,8
16511000000 отг с. Нова Знам’янка 3 492,9
18524000000 отг с. Нова Слобода 2 854,3
13512000000 отг с. Нове Місто 4 419,8
19517000000 отг с. Нове Село 2 705,5
16514000000 отг с. Новоаврамівка 2 081,6
08534000000 отг с. Новобогданівка 3 844,7
04532000000 отг с. Новолатівка 2 073,3
15508000000 отг с. Новокальчеве 1 666,4
04511000000 отг с. Новоолександрівка 8 200,2
08536000000 отг с. Новоолексіївка 1 733,3
04533000000 отг с. Новопавлівка 3 189,9
14521000000 отг с. Новополтавка 2 265,7
08526000000 отг с. Новоуспенівка 2 771,4
16537000000 отг с. Оболонь 1 994,4
03538000000 отг с. Овадне 3 604,6
19518000000 отг с. Озерна 4 697,1
19519000000 отг с. Озеряни 1 989,6
05502000000 отг с. Октябрське 2 267,5
09512000000 отг с. Олеша 4 246,4
22531000000 отг с. Олешин 3 287,4
06545000000 отг с. Оліївка 3 984,1
16505000000 отг с. Омельник 3 926,3
08514000000 отг с. Осипенко 5 845,6
20509000000 отг с. Оскіл 4 479,7
08515000000 отг с. Остриківка 2 179,0
24519000000 отг с. Остриця 8 330,2
17518000000 отг с. Острожець 4 380,7
03512000000 отг с. Павлівка 4 143,7
08522000000 отг с. Павлівське 2 713,7
23520000000 отг с. Паланка 5 326,0
11510000000 отг с. Первозванівка 3 222,9
09516000000 отг с. Перерісль 6 018,1
04539000000 отг с. Першотравневе 3 047,7
16533000000 отг с. Петрівка-Роменська 3 512,6
08528000000 отг с. Петро-Михайлівка 2 183,7
13527000000 отг с. Підберізці 4 110,9
08525000000 отг с. Підгірне 1 666,0
17505000000 отг с. Підлозці 1 383,8
17513000000 отг с. Пісків 2 013,8
16507000000 отг с. Піщане 5 048,6
06536000000 отг с. Піщів 3 019,9
25522000000 отг с. Плиски 2 298,4
08530000000 отг с. Плодородне 2 664,8
03513000000 отг с. Поворськ 3 254,1
16508000000 отг с. Покровська Багачка 1 976,8
07503000000 отг с. Поляна 5 578,5
03514000000 отг с. Поромів 2 395,5
06507000000 отг с. Потіївка 2 742,0
08504000000 отг с. Преображенка 4 265,6
14517000000 отг с. Прибужани 5 989,2
14523000000 отг с. Прибужжя 3 878,1
12507000000 отг с. Привілля 1 147,1
17508000000 отг с. Привільне 2 250,6
03515000000 отг с. Прилісне 4 165,2
16509000000 отг с. Пришиб 1 531,2
09511000000 отг с. П’ядики 7 119,2
02519000000 отг с. Райгород 1 693,9
04546000000 отг с. Раївка 8 283,2
03527000000 отг с. Рівне 4 130,0
09514000000 отг с. Рожнів 8 152,2
13525000000 отг с. Розвадів 7 213,7
21526000000 отг с. Роздольне 2 463,5
15506000000 отг с. Розквіт 3 105,0
22519000000 отг с. Розсоша  
16520000000 отг с. Рокита 1 493,4
06535000000 отг с. Романівка 5 506,4
02532000000 отг с. Росоша 2 366,7
23508000000 отг с. Ротмістрівка 2 944,4
16529000000 отг с. Руденківка 2 995,1
24508000000 отг с. Рукшин 5 057,9
04555000000 отг с. Саксагань 4 325,5
03520000000 отг с. Самари 3 955,7
19537000000 отг с. Саранчуки 1 913,5
02520000000 отг с. Северинівка 2 768,1
23507000000 отг с. Селище 1 781,8
24518000000 отг с. Селятин 3 455,8
06529000000 отг с. Семенівка 3 587,7
16532000000 отг с. Сенча 2 317,8
03534000000 отг с. Сереховичі 1 886,3
16518000000 отг с. Сергіївка 2 273,3
19524000000 отг с. Скорики 2 940,3
22528000000 отг с. Слобідка-Кульчієвецька 5 411,7
06537000000 отг с. Словечне 6 012,6
08505000000 отг с. Смирнове 2 578,5
03535000000 отг с. Смідин 2 329,5
03504000000 отг с. Смолигів 1 379,1
06541000000 отг с. Соколів 1 686,3
23513000000 отг с. Соколівка 2 079,9
11505000000 отг с. Соколівське 4 559,9
22532000000 отг с. Солобківці 3 153,7
13528000000 отг с. Солонка 7 774,5
09523000000 отг с. Спас 2 531,0
06530000000 отг с. Станишівка 9 752,7
21515000000 отг с. Станіслав 5 702,7
02528000000 отг с. Стара Прилука 2 207,0
09503000000 отг с. Старі Богородчани 4 439,5
15515000000 отг с. Старокозаче 7 064,4
23521000000 отг с. Степанки 4 572,1
23510000000 отг с. Степанці 4 120,1
02502000000 отг с. Студена 2 533,6
10509000000 отг с. Студеники 3 044,9
22526000000 отг с. Судилків 9 967,2
04514000000 отг с. Сурсько-Литовське 4 454,1
21511000000 отг с. Тавричанка 3 247,5
08516000000 отг с. Таврійське 3 324,7
17520000000 отг с. Тараканів 2 544,7
24515000000 отг с. Тереблече 3 869,9
06508000000 отг с. Тетерівка 4 971,3
11508000000 отг с. Тишківка 3 110,1
19535000000 отг с. Трибухівці 3 922,6
04542000000 отг с. Троїцьке 2 077,6
13514000000 отг с. Тростянець 5 946,7
15507000000 отг с. Тузли 1 881,0
25523000000 отг с. Тупичів 1 979,9
24510000000 отг с. Усть-Путила 1 652,6
06531000000 отг с. Ушомир 4 894,0
10506000000 отг с. Фурси 6 195,5
02521000000 отг с. Хижинці 2 686,6
21512000000 отг с. Хрестівка 4 108,9
18523000000 отг с. Чернеччина 7 965,3
19536000000 отг с. Чернихівці 1 633,9
06532000000 отг с. Чижівка 3 331,1
12503000000 отг с. Чмирівка 4 986,1
04534000000 отг с. Чкалове (Дніпропетровська обл.) 2 224,3
08527000000 отг с. Чкалове (Запорізька обл.) 2 505,7
14518000000 отг с. Чорноморка 2 707,2
24516000000 отг с. Чудей 8 192,2
13515000000 отг с. Чуква 2 385,7
21520000000 отг с. Чулаківка 2 873,7
15516000000 отг с. Шабо 10 540,3
14519000000 отг с. Шевченкове 7 741,9
13522000000 отг с. Шегині 3 985,2
08523000000 отг с. Широке 8 391,7
02525000000 отг с. Шляхова 2 080,8
16536000000 отг с. Щербані 9 673,1
02523000000 отг с. Якушинці 7 012,9
09519000000 отг с. Ямниця 5 820,3
17521000000 отг с. Ярославичі 2 037,2
15512000000 отг с. Яськи 6 189,1
24524000000 отг с. Юрківці 7 077,7
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 1 059 998,3
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 677 439,3
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 2 175 542,2
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 1 331 008,4
06100000000 Обласний бюджет Житомирської  області 839 054,5
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 808 860,0
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 1 206 134,8
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 942 371,4
10100000000 Обласний бюджет Київської області 1 166 296,0
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 653 349,6
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 464 582,3
13100000000 Обласний бюджет Львівської  області 1 672 383,5
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 772 043,8
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 1 589 256,3
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 950 609,8
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 750 377,2
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 758 259,7
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 698 077,2
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 1 800 300,6
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 696 383,2
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 872 812,4
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 858 251,3
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 590 251,5
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 717 230,9
26000000000 Бюджет  міста Києва 4 136 407,9
ВСЬОГО 57 366 717,0
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті