Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188»

14 Березня 2018 9:33 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
ПРОЕКТУ НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІД 01 СЕРПНЯ 2000 РОКУ № 188»

Міністерство охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонує проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188».

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188» розроблено з метою приведення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу у відповідність до рекомендацій міжнародних інституцій, зокрема Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН.

Проект наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет: moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу просимо надсилати протягом місяця з дня опублікування за адресою:

Міністерство охорони здоров’я України, 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: anna.shemet007@gmail.com, Шемет Анна Маколаївна. Контактний телефон: 200-06-68.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІД 01 СЕРПНЯ 2000 РОКУ № 188»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, визначаються Міністерством охорони здоров’я відповідно до примітки до статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення та примітки до статті 305 Кримінального кодексу України.

Основною проблемою, яку необхідно врегулювати, є те, що затверджені станом на сьогодні розміри наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, в десятки разів занижені, порівняно із даними Міжнародного комітету контролю за наркотиками ООН, розмірами, визначеними іншими країнами, а також за результатами визначення середніх добових доз споживання наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні.

Так, пониження невеликих розмірів окремих наркотичних засобів ще у 2010 році сприяло притягненню до кримінальної відповідальності не стільки дилерів та організаторів наркобізнесу, скільки наркоспоживачів, тобто хворих, які потребували медичної, психологічної та соціальної допомоги.

Такий підхід фактично криміналізував сферу обігу наркотичних засобів, посилив її латентність, у той час як масштаби нелегального ринку таких засобів не скоротилися, а навпаки розширилися.

Все це приводить до невиправданого збільшення чисельності засуджених за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, зокрема без мети збуту, які на сьогоднішній день за кількістю поступаються лише злочинам проти власності.

Тобто, занижені пороги кримінальної відповідальності зв’язують руки поліції вимушеною боротьбою з дрібними проступками, в той час, як наркобізнес має комфортні умови для свого процвітання.

МОЗ України було узагальнено результати визначення середніх добових доз споживання наркотичних засобів та психотропних речовин за даними структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій. Ці результати, а також порівняння розмірів інших країн, даних Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН свідчать про те, що питання щодо змін в Україні порогових кількостей наркотичних засобів і психотропних речовин в бік їх збільшення назріло і потребує негайного вирішення.

Методологічний підхід, обраний при розробці проекту наказу, виходить з рекомендацій МККН ООН щодо визначення невеликих розмірів речовин на рівні десяти добових доз. Окрім того, при визначенні невеликих розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин на рівні десяти добових доз використовувався, поряд з рекомендаціями МККН ООН, міжнародний досвід.

Аналіз відповідних нормативних актів інших країн засвідчив, що саме ці, запропоновані МККН ООН показники, виступають орієнтиром визначення розмірів наркотичних засобів і психотропних речовин. Виходячи з цієї практики і відповідних медичних показників, виникає необхідність збільшити розміри окремих наркотичних засобів та психотропних речовин, чим наблизити їх до рекомендацій міжнародних інституцій. При цьому, за основний критерій визначення цих розмірів береться разова добова доза вживання наркотичного засобу, яка покладена в основу рекомендацій МККН ООН.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою даного проекту наказу є приведення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу у відповідність до рекомендацій міжнародних інституцій, зокрема МККН ООН шляхом внесення відповідних змін до наказу МОЗ № 188.

З метою напрацювання оптимальних шляхів проведено дві наради за участю представників МОЗ України, МВС України, СБУ, Національної поліції, Верховного Суду України, Мін’юсту, регіонального офісу Управління ООН з наркотиків та злочинності, професійних громадських організацій.

На останній нараді, що відбулася 1 березня 2018 року в приміщенні Регіонального офісу Управління ООН з наркотиків та злочинності, за результатами опрацювання матеріалів щодо визначення середніх добових доз споживання наркотичних засобів та психотропних речовин (за даними структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій), порівняння розмірів інших країн, даних Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН, та заслухавши всі пропозиції учасників наради, вирішено, що при внесенні змін до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, взяти за основу рекомендації Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН.

Запропоновані розміри наркотичних засобів та психотропних речовин визначені на підставі існуючої міжнародної практики, що базується на визначених добових дозах для статистичних цілей (defined daily doses for statistical purposes) (далі — C-ВДД) за даними Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН. До невеликих розмірів віднесені ті, що не перевищують 10 C-ВДД.

Окрім того, оскільки Міжнародним комітетом з контролю за наркотиками ООН не наводяться дані щодо C-ВДД деяких речовин, зокрема канабісу, МДМА та кокаїну, проаналізовано розміри підконтрольних речовин, за зберігання яких не передбачено кримінальної відповідальності в деяких Європейських країнах, та визначено середній їх розмір, що і пропонується визначити у якості невеликих розмірів.

Розміри підконтрольних речовин (г), за зберігання яких не передбачено кримінальної відповідальності в деяких Європейських країнах:

Назва речовини Чехія Німеччина Італія Литва Португалія Фінляндія Норвегія Середнє значення
МДМА 0,4 3 0,75 0,2 1 1,07
Кокаїн 1 1 0,75 0,2 2 1,5 0,5 0,99

Таким чином, приведення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, у відповідність до рекомендацій міжнародних інституцій запропоновано здійснити шляхом визначення невеликих розмірів на рівні 10 C-ВДД за даними Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН. У випадку МДМА та кокаїну невеликі розміри запропоновані на рівні середнього розміру таких речовин, за зберігання яких не передбачено кримінальної відповідальності в деяких Європейських країнах.

Невеликий розмір канабісу запропоновано визначити на рівні п’яти денних середніх доз споживання, що за даними структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій становить близько 25 грам. Оскільки, відповідно до діючої редакції наказу, невеликий розмір смоли канабісу встановлено на рівні 10% невеликого розміру канабісу, а канабісу екстрактів — на рівні 6%, проектом наказу передбачено збереження зазначених пропорцій.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори», постанова Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказ МОЗ України від 01 серпня 2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цього наказу не потребує додаткових витрат з Державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ України, Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України, Службою безпеки України, Національною поліцією України, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державною фіскальною службою України, Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України — moz.gov.ua для громадського обговорення.

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом, оскільки його положення не спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить привести невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу у відповідність до кращих міжнародних практик.

Заступник Міністра охорони здоров’я УкраїниО. Лінчевський

Проект
оприлюднений на сайті
МОЗ України 12.03.2018 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІД 01 СЕРПНЯ 2000 РОКУ № 188

Відповідно до примітки до статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення та примітки до статті 305 Кримінального кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733, виклавши їх в новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 513/4734, що додаються.

3. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції (Лясковський Т.М.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. МіністраУ. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
01 серпня 2008 року № 188

НЕВЕЛИКІ, ВЕЛИКІ ТА ОСОБЛИВО ВЕЛИКІ РОЗМІРИ
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ У НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ

Назва наркотичного засобу Невеликі розміри (г) Великі розміри (г) Особливо великі розміри (г)
Бупренорфін до 0,08 від 0,8 до 8,0 8,0 і більше
Декстропропоксифен до 3 від 30 до 300 300 і більше
Дезоморфін* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
Канабіс — цілі або різного ступеня подрібнення будь-які частини рослини роду коноплі або їх суміш (за винятком власне дозрілого насіння) незалежно від того, піддавались вони екстракції, деструкції, гниттю чи враженню пліснявою** до 25 від 500 до 2500 2500 і більше
Канабісу смола — суміш відділеної смоли, пилку чи окремих подрібнених частин рослини коноплі або їх суміш, яка містить тетрагідроканабінол* до 2,5 від 50 до 500 500 і більше
Канабісу екстракти (настойки) — засіб, який отримують з будь-яких видів і сортів конопель або канабісу шляхом виділення (екстракції) різними способами і який містить тетрагідроканабінол* до 1,5 від 15 до 100 100 і більше
Героїн* до 0,3 від 3 до 30 30 і більше
Опій ацетильований — засіб, що містить у своєму складі ацетильовані похідні алкалоїдів опію (у тому числі за наявності інших речовин)* до 1 від 10 до 100 100 і більше
Етилморфін до 0,5 від 5 до 50 50 і більше
Кодеїн (основа та солі) до 2,4 від 24 до 240 240 і більше
Кокаїн (основа та солі незалежно від наявності наповнювачів) до 1 від 10 до 100 100 і більше
Метадон (фенадон) до 0,25 від 2,5 до 25 25 і більше
Меткатинон (ефедрон)* до 0,01 від 3,0 до 50,0 50,0 і більше
Морфін (основа та солі) до 1 від 10 до 100 100 і більше
Макова солома — цілі або різного ступеня подрібнення будь-які частини рослини виду «мак снотворний» або їх суміш (за винятком власне дозрілого насіння) незалежно від того, піддавались вони екстракції, деструкції, гниттю чи враженню пліснявою** до 50,0 від 500,0 до 5000,0 5000,0 і більше
Концентрат з макової соломи (опій екстракційний) — засіб, що отримують із макової соломи шляхом виділення (екстракції) різними способами і який містить хоча б один наркотичний алкалоїд або їх суміш (у тому числі за наявності інших речовин)* до 1 від 50 до 250 250 і більше
Опій — сік снотворного маку, що згорнувся, у тому числі медичний, який містить хоча б один наркотичний алкалоїд або їх суміш (у тому числі за наявності інших речовин)* до 1 від 50 до 250 250 і більше
Піритрамід до 0,45 від 4,5 до 45 45 і більше
Трамадол до 0,5 від 5,0 до 50,00 50,00 і більше
Тримеперидин до 2 від 20 до 200 200 і більше
Фентаніл до 0,006 від 0,06 до 0,6 0,6 і більше
Метилфентаніл* (альфа-метилтіофентаніл, альфа-метилфентаніл, ацетил-альфаметилфентаніл, бетагідрокси-3-метилфентаніл, бета-гідроксифентаніл, 3-метилтіофентаніл, 3-метилфентаніл) до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
Пентазоцин до 2,0 від 20,0 до 200,0 200,0 і більше
Бензилморфін* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
З-моноацетилморфін* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
6-моноацетилморфін* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
AB-PINACA-CHM* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
ADBICA* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
В-22* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше

1. Розміри наркотичних засобів визначені на підставі існуючої практики боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та з урахуванням існуючої міжнародної практики, що базується на визначених добових дозах для статистичних цілей (defined daily doses for statistical purposes) (далі — C-ВДД) за даними Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН.

2. До невеликих розмірів віднесені ті, що не перевищують 10 C-ВДД.

3. Великі розміри — у межах від 100 до 1000 С-ВДД.

4. Особливо великі розміри перевищують 1000 С-ВДД.

5. Розміри наркотичних засобів рослинного походження, а також виготовлених у вигляді екстрактів, витяжок, відварів, інших рідин, згідно з існуючими методиками криміналістичних досліджень визначаються у перерахунку на суху речовину.

6. У таблицю включені наркотичні засоби, що на сьогодні знаходяться в Україні в незаконному обігу.

7. При виявленні ізомерів та стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та аналогів, метаболітів наркотичних засобів, включених до таблиці 1, невеликі, великі та особливо великі розміри застосовуються, як для відповідних наркотичних засобів, включених до таблиці 1.

__________

 

*Наведені наркотичні засоби незалежно від розмірів кваліфікуються як особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено (таблиця I список № 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770).**Ці особливо небезпечні наркотичні засоби виготовляються без застосування спеціального (лабораторного) обладнання з рослин, культивування яких дозволено для промислових цілей за наявності спеціального дозволу (ліцензії). Кількісне визначення маси цих наркотичних засобів здійснюється у перерахунку на суху речовину.

 

Начальник Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукціїТ.М. Лясковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
01 серпня 2008 року № 188

ЗМІНИ
ДО НЕВЕЛИКИХ, ВЕЛИКИХ ТА ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ У НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ

1. Позицію «Бромазепам» викласти в такій редакції:

«

Бромазепам до 0,1 від 1до 10 10 і більше

»

2. Позицію «МДМА (3,4-метилен-діоксиметамфетамін)*» викласти в такій редакції:

«

МДМА (3,4-метилен-діоксиметамфетамін)* до 1 від 10 до 100 100 і більше

».

3. Позицію «Секобарбітал» викласти в такій редакції:

«

Секобарбітал до 1 від 10 до 100 100 і більше

».

4. Пункт 1 після таблиці викласти в такій редакції:

«1. Розміри психотропних речовин визначені на підставі існуючої практики боротьби з незаконним обігом психотропних речовин та з урахуванням існуючої міжнародної практики, що базується на визначених добових дозах для статистичних цілей (defined daily doses for statistical purposes) (далі — C-ВДД) за даними Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН».

5. У пунктах 2–4 після таблиці «ВДД» замінити на «С-ВДД».

Начальник Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукціїТ.М. Лясковський

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Сергей 16.04.2018 12:10
Наконец то здравые действия в этом направлении!!!
Провізор-адвокат. 19.04.2018 3:00
Згідно ч.к), ч.у) ст.1 Єдиної Конвенції ООН про наркотичні засоби від 30.03.1961 року зі змінами, внесеними Протоколом від 25.03.1972 року – Україна, як сторона, погодилась з тим, що «наркотичний засіб» - це будь-яка з речовин, включених до Списків І та ІІ Єдиної Конвенції ООН, - природних або синтетичних, а «препарат» - це суміш, тверда або рідка, яка містить будь-який наркотичний засіб. Список ІІ вказаної Конвенції включає у себе кодеїн (3-метилморфін) та не включає будь-яких препаратів кодеїну, у тому числі тих, які поєднані з одним або кількома інгредієнтами і містять не більш як 100 мг наркотичного засобу на одиницю дози (таблетці, ампулі і ін.) з концентрацією не більш як 2,5 відсотки в одній дозі (таблетці, ампулі і ін.) у нерозділених препаратах. Зазначені препарати внесені до списку ІІІ вказаної Конвенції. Відповідно до ч.n) ст.1 Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20.12.1988 року – поняття «наркотичний засіб» означає будь-яку з речовин, природних або синтетичних, внесених до Списків І і ІІ зазначеної вище Єдиної Конвенції. Таблиці І, ІІ цієї Конвенції не містять у собі кодеїн (3-метилморфін) та лікарські препарати кодеїну. У відповідності до ст.8, ст.9 Конституції України - в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Крім того, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, передбачено інші правила, ніж ті, що визначено у відповідному акті законодавства України, то на підставі ч.2 ст.19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 року № 1906-IV застосовуються правила міжнародного договору. Згідно ч.1, ч.5 ст.3 КК України - законодавство України про кримінальну відповідальність установлює Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. Закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. У відповідності до ч.1 ст.9 КПК України - під час кримінального провадження прокурор, слідчий зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Визначення «наркотичні засоби», встановлене ст.1 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995 року за своїм змістом не відповідає визначенню «наркотичні засоби», що наведене у вказаних вище міжнародних договорах, тому його не можна застосовувати під час кваліфікації дій особи, як обʼєктивної сторони та події кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.320 КК України. Відповідно до ст.1 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» - наркотичними засобами є препарати включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до таблиць I - IV згідно із законодавством України та міжнародними договорами України. Перелік затверджуються Кабінетом Міністрів України. Препарат - суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів, включених до таблиці III Переліку. Згідно списку № 1 таблиці ІІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 – до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю відносяться виключно препарати кодеїну. З 2000-го року, коли прийнято ряд законодавчих актів, що регулюють виписування та відпуск з аптечних закладів комбінованих наркотиковмісних лікарських препаратів, з асортименту лікарських препаратів в аптеках почали зникати відповідні лікарські засоби. В цей час Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 р. N 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», якою затверджується перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та іншими підзаконними актами – відповідні Накази МОЗ України, заборонено до продажу наркотиковмісні лікарські препарати, які містили малу кількість наркотичних препаратів. Завдяки вступу в дію законодавчих актів в аптеках не залишилось ні одного лікарського препарату, з якого можна було б в домашніх умовах вилучити дезоморфін, здатний у наркозалежної особи зняти симптоми абстинентного синдрому. Звертаю увагу читача: а не зловживати кодеїновмісним лікарським засобом, адже це неможливо у зв’язку з його незначним, дуже малим вмістом в комбінованому лікарському засобі. В Таблицю IV Постанови №770 включено хімічні сполуки (прекурсори – соляна, сірчана кислоти, калію перманганат і ін.), які використовуються в кустарному процесі отримання дезоморфіну та їх неможливо придбати в вільному продажу. У наркозалежної особи залишився один шлях – іти в наркопритулок до наркореалізатора за своєю дозою саме з метою зловживання, а не зняття симптомів абстинентного синдрому. Тоді як в цивілізованих країнах створено пункти допомоги хворим на наркоманію особам, в Україні вже більше десяти років створено інші умови, які потягли за собою швидкий ріст кількості наркозалежних осіб, а відповідно і ріст споживання наркотичних засобів. На мою думку необхідно не латати дірки збільшенням розміру невеликих, великих і особливо великих розмірів наркотичних засобів (психотропних речовин та тим паче прекурсорів), а виключити з переліку Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 р. N 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» Таблицю III та Таблицю IV, якими для правоохоронних органів легалізовано доступ до втручання в діяльність аптечної та медичної сфер діяльності тільки в Україні.
Експерт 20.04.2018 10:00
Абсолютно згідний з адвокатом замість боротьби з поширенням наркотиків ми розвязуємо руки нарко ділкам і вказуємо шлях наркозалежним... краще б вонилегалізували маріхуану і дозволили її вирощування в лікарських цілях якнормальні цивілізовані країни. Щоб позбутися засилля синтетичних наркотичних засобів які мають тяжкі наслідки від вживання. А також зробили вільними в доступі наркозамісні препарати які включені в список і які мають таблетовану форму. Натомість збільшують межу для інєкційних наркотиків типу ацетильований опій і героїн. В країні де і так шприци валяються на дитячих площадках і підїздах і майже в кожному будинку є дилер. В країні де виготовлення амфетаміну досить вигідний бізнес. Потрібно дати вибір наркозалежним з дешевою і доступною програмою відпуску таблетованих форм через державні заклади моз щоб вони перебили можливість купівлі у дилерів.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті