Постанова КМУ від 28.03.2018 р. № 302

28 Березня 2018 5:11 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28.03.2018 р. № 302

Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, що додається.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28.03.2018 р. № 302

ПОЛОЖЕННЯ

про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

 1. Це Положення визначає основні організаційні засади безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я.
 2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
 • бал безперервного професійного розвитку — одиниця вимірювання навчального навантаження здобувача освіти;
 • безперервний професійний розвиток фахівців у сфері охорони здоров’я (далі — безперервний професійний розвиток) — це безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття ними вищої освіти у сфері охорони здоров’я та післядипломної освіти в інтернатурі, що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я та триває протягом усього періоду професійної діяльності;
 • інформальна освіта (самоосвіта) у сфері охорони здоров’я (далі — інформальна освіта) — самоорганізоване здобуття фахівцями у сфері охорони здоров’я професійних компетентностей під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю;
 • неформальна освіта у сфері охорони здоров’я (далі — неформальна освіта) — діяльність з підвищення власних знань та вмінь, яка провадиться за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій;
 • особисте освітнє портфоліо — сукупність задокументованих відомостей щодо персональних досягнень, проходження періодів підвищення кваліфікації, неформальної та інформальної освіти фахівців у сфері охорони здоров’я у процесі безперервного професійного розвитку.

Інші терміни вживаються у цьому Положенні у значенні, наведеному в Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійний розвиток працівників», Основах законодавства України про охорону здоров’я.

 1. Усі фахівці у сфері охорони здоров’я після здобуття вищої освіти у зазначеній сфері охорони здоров’я та отримання кваліфікації після закінчення навчання в інтернатурі для подальшої атестації відповідно до законодавства мають право на безперервний професійний розвиток.

Атестація фахівців у сфері охорони здоров’я здійснюється в порядку, затвердженому МОЗ, з метою оцінки їх професійного рівня та складності виконуваних робіт, відповідності кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам кожні п’ять років.

Результати проходження безперервного професійного розвитку обов’язково враховуються під час атестації для присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії або кваліфікації працівника чи продовження дії ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

 1. Безперервний професійний розвиток включає участь у процесі формальної, неформальної та інформальної освіти у сфері охорони здоров’я.

Навчання на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення, курсах інформації та стажування здійснюється на базі закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних установ, закладів охорони здоров’я.

Лікарська резидентура відповідно до частини сьомої статті 18 Закону України «Про освіту» проводиться в університетах, академіях, інститутах, наукових установах, закладах охорони здоров’я, визнаних МОЗ як бази лікарської резидентури.

Положення про навчання в інтернатурі, лікарській резидентурі, на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення, курсах інформації та стажування, перелік спеціальностей інтернатури, лікарської резидентури та циклів спеціалізації затверджуються МОЗ.

Інформальна освіта є обов’язковою складовою безперервного професійного розвитку і полягає у постійному підвищенні професійної компетентності та неперервному вдосконаленні професійних знань та вмінь.

До основних форм інформальної освіти належать: участь у фахових нарадах, семінарах, науково-практичних конференціях, симпозіумах, з’їздах, виставках, у симуляційних тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними навичками, стажування в клініках інших країн, дистанційне навчання, у тому числі електронне через фахові інтернет-ресурси.

 1. За проходження безперервного професійного розвитку нараховуються бали безперервного професійного розвитку, які підлягають обліку, що ведеться працівником (шляхом створення та ведення особистого освітнього портфоліо) та роботодавцем.

Бали безперервного професійного розвитку, які здобувач освіти отримав протягом безперервного професійного розвитку, підлягають щорічній перевірці органом, при якому утворено відповідну атестаційну комісію, на відповідність порядку та критеріям нарахування балів безперервного професійного розвитку, які встановлюються МОЗ.

Кількість балів за різні форми інформальної освіти у процесі безперервного професійного розвитку визначається і затверджується МОЗ та використовується здобувачами освіти для формування індивідуальної освітньої траекторії.

 1. Організаторами заходів інформальної освіти, за які нараховуються бали безперервного професійного розвитку, можуть бути МОЗ, Національна академія медичних наук, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, заклади вищої освіти та заклади післядипломної освіти, професійні асоціації та спілки, громадські організації, міжнародні організації, їх представництва в Україні, міжнародні професійні асоціації, українські установи та організації, акредитовані міжнародними асоціаціями в галузі безперервної медичної освіти, тощо. Вимоги до таких заходів та критерії для віднесення їх до заходів інформальної освіти затверджуються МОЗ.
 2. Фінансування підвищення кваліфікації фахівців у сфері охорони здоров’я здійснюється за рахунок бюджетних коштів, коштів фізичних та/або юридичних осіб та інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

Оплата послуг за участь у заходах інформальної освіти та оплата користування електронними та інтернет-ресурсами у процесі інформальної освіти здійснюється фахівцями у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, а за рішенням роботодавця — за рахунок його коштів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

 1. Організація та координація методичного забезпечення безперервного професійного розвитку, а також моніторинг її ефективності здійснюються МОЗ.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Юлия 05.05.2018 2:56
А где информация о необходимом теперь количестве баллов для аттестации и сколько баллов за что дается?!
Ольга 15.01.2019 9:18
Взагалі дуже багато питань з цього приводу.Кожний департамент ОЗ живе за своїми правилами.У нас вимагають для підтвердження категорії і курси ТУ і ПАЦ одночасно,при тому попасти на якісь одні курси не можливо,бо лише беруть при умові,що ти пройдеш і ті і інші (це у нас такі виїздні курси).Вимагають ті самі бали,хоча в наказі чітко написано,що бали потрібні для зарахування на ПАЦ.Якщо людина йде просто на цикл ТУ,то й бали ті не потрібні.Немає умов про тривалість ТУ.Просто має бути посвідчення.Я маю 40 сертифікатів з навчання онлайн в академії Шупіка м.Київ,але жоден працівник академії поняття немає,що це за сертифікати і дивитися на них не хоче.Мені сьогодні взагалі сказали:,,звертайтесь до того,хто це придумав,,.Кажу:,,добре,зараз до ректора зателефоную вашого,,.Пауза.Кінець сцени...От і виникає питання:,,Для кого пишуться накази?Хто відповідає за якесь там придумане навчання онлайн і вводить нас в оману?,,Лось путівки весь час купу за власні кошти,працюючи на 0,5 ставки,бо реформатори закрили нашу лікарню,отримую 2000 грн зарплатні,маючи вищу категорію і скоро по світу піду з полтянатою рукою...А ми думаємо,що щось змінюємо в країні...
Ольга 15.01.2019 9:21
Вибачайте за граматичні помилки,писала з телефона де ввімкнутий т9
Марія 25.01.2019 1:30
Так ,Ольго, у нас та сама ситуація. Ніхто нічого не каже чітко. В одному місці -одне: і ТУ, і ПАЦ + інші бали до 80 по вищій категорії, в другому,що головне,щоб було 80 балів і можна без ПАЦ. А от тепер вийшло нове Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я від 15.01.2019 і там ще більше заплутано виходить. Можна (покищо) набрати 50 балів за 2019/20120 рік і з тим йти на підтвердження категрії Чи то вже з першого ж місяця буде ліцензування.. А Ви ще написали про бали з навчання онлайн в академії Шупіка м.Київ. Дуже вчасно, бо я на них теж розраховувала. Маю правда тільки 20 балів..То іх не беруть до уваги? Головне,що нема до кого звернутись за вичерпною конкретною відповіддю. Трактовка різна..А мені через рік ( в першому кварталі ) на підтвердження (якщо ще щось не запровадять). Пишу ,бо якраз повстала ділема яки путівки брати, бо нав"язують в деканаті ФПДО ПАЦ і 2 ТУ.. Не знаю ,що й робити..
Ольга 04.02.2019 12:39
Марія,я так розумію,що лікар,який планує підтверджувати категорію має право на вибір вибрати або ПАЦ або ТУ.Якщо він обирає ПАЦ,для того,щоб його туди зарахували,потрібно мати певну кількість балів в залежності від категорії, наприклад на вищу 40 балів.На зарахування на ТУ бали не потрібні і ніде не звучить,що має бути певної тривалості навчання,тобто це можуть бути і тижневі курси ТУ.Якщо я маю 40 сертифікатів з академії Шупіка,то я можу попасти на ПАЦ.Але...Я проходила навчання онлайн,маю ці сертифікати.За логікою,це навчання нічим не відрізняється від тематичного удосконалення...Але нам за результатами онлайн навчання дають сертифікати,а в наказі про атестування звучить або посвідчення про ТУ або сертифікат ПАЦ.От і виходить,що ми вчилися,могли би з цими папірцями більше нікуди не їхати,але ж папірець називається,,сертифікат,,а не ,,посвідчення,, чи ,,сертифікат,,.Яка різниця між ТУ і моїм тематичним удосконаленням онлайн??Ніякої.Ті самі викладачі читали лекцію,ті самі тести в кінці навчання...Ще одне але...В наказі про атестацію звучить ,,навчання онлайн,, дає 10 балів.А в сертифікаті академії Шупіка кожен сертифікат має 1 бал.І навідміну від теперішніх змін,де обмежується навчання онлайн максимальними 10 балами,в старому наказі ніде про це не сказано ....Тому наш закон,як дишло...кому як вигідно,так і трактують...Є сертифікат про навчання за 40 темами,але це не курси ТУ.Є зароблених 40 балів,але навчання онлайн дає лише 10 балів.Країеа дурнів...І саме смішне,що в академії ніхто не знає,що це за сертифікати і що з ними робити.Все залежить від адекватності кадровика,який буде складати довідку на ПАЦ...Але за логікою,не потрібно лікарю ще на якісь курси їхати маючи підтвердження в вигляді цих папірців.До того ж,в той час,колі лікаря за законом мають забезпечити путівкою,а він їде за власні кошти...У мене враження,що це не боротьба з корупцією,а навпаки її розпліднення та підгодовування...Я так думаю,що можна було би комусь щось доказати,але наші нерви постраждають добре....Мені подобається,як кажуть,, різних департаменти вирішують,як їх влаштовує ...,,А де в наказі про атестацію написано про це право їх вибору???Чи наказ МОЗ для них то просто непотрібний папірець???
Ольга 04.02.2019 12:46
Я тратила свій вільний час,читала матеріал,проходила тестування ,аби заробити ці сертифікати і не поїхати на курси,бо зарплата як у санітарки,а путівку ніхто безоплатну не дає ...В теперішніх змінах, що планують ввести в атестації,навчання онлайн максимум дає 10 балів.Скажіть будь ласка,а хто за мене вирішив,що мені буде цікавіше поїхати на декілька десятків конференцій за власний кошт,де крім реклами препаратів я не почую нічого???Хто вирішив,що таким чином лікар буде краще розвиватися???Я читаю лекції професорів на різні теми,я поглиблено їх вивчаю,в кінці я здаю мінііспит з цієї теми,а в результаті...це нікому не потрібно ...Ми чекаємо якихось змін в країні...Про що ви???
Вовчик-Братик 20.02.2019 1:17
Шукаю в" Постанові..." та в"Порядку..." відповіді на запитання: де набрати 150 балів для підтвердження категорії у 2023 роцї - відповіді немає. Незрозумілі вимоги - без розумних пояснень - головна риса діяльності цього МОЗ. Ні на один запит воно не відповідає, ігнорує лікарів. Один шлях для змін - змінити керівництво МОЗ та їх покровителів. Ідея реформ у медицині непогана, але реалізатори її нікудишні.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті