Оприлюднено Порядок проведення єдиного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня «магістр» у галузі охорони здоров’я

На Урядовому порталі оприлюднено постанову КМУ від 28.03.2018 р. № 334, відповідно до якої атестація здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» здійснюватиметься у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі — кваліфікаційний іспит). Також цією постановою затверджено Порядок проведення такого іспиту.

Кваліфікаційний іспит складатиметься в залежності від спеціальності з:

  • інтегрованого тестового іспиту «КРОК»;
  • об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту, під час якого перевірятимуться практичні навички випускника. Він проводитиметься екзаменаційною комісією, яка утворюється в закладі вищої освіти. Уточнюється, що такий іспит почне проводитися з 1 січня 2019 р.;
  • міжнародний іспит з основ медицини — міжнародний іспит з фундаментальних та клінічних дисциплін, що використовується на міжнародному рівні та який розроблено та організовано однією з іноземних агенцій з оцінки якості рівня знань здобувачів, визначеною державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі — Центр тестування при МОЗ);
  • іспит з англійської мови професійного спрямування.

Кваліфікаційний іспит проводитиметься в усіх закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Він складатиметься з одного або двох окремих тестових етапів залежно від спеціальності та здобутого освітнього рівня. Наприклад, на першому етапі (на 3-му році навчання) для спеціальності «Фармація, промислова фармація» кваліфікаційний іспит включатиме тільки інтегрований тестовий іспит «КРОК 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування, а на другому етапі (на 5-му році навчання) — тільки інтегрований тестовий іспит «КРОК 2».

У разі успішного складання кожного компонента кваліфікаційного іспиту на кожному тестовому етапі здобувачу видаватиметься відповідний сертифікат, інформація про який вноситиметься до Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я», який адмініструє Центр тестування при МОЗ.

Порядок, умови та строки розроблення і проведення кваліфікаційного іспиту та критерії оцінювання результатів затверджуватимуться МОЗ.

Видатки на розроблення кваліфікаційного іспиту здійснюватимуться за рахунок коштів державного бюджету. Також фінансування проведення всіх компонентів кваліфікаційного іспиту для осіб, що навчаються за рахунок державного бюджету, здійснюється в межах видатків державного бюджету, а для осіб, що навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб, включатиметься у вартість навчання здобувача.

У разі нескладання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту здобувач має право повторно скласти іспит не більше одного разу. Повторне складання іспиту допускається протягом 1 року з дня проведення першого іспиту. При цьому витрати на повторне складання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту покладатимуться на здобувача.

У разі повторного нескладання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту особа вважається такою, що не виконала індивідуальний навчальний план та відраховуватиметься з відповідного вищого навчального закладу.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи