Проект постанови КМУ «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. № 1303»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303».

Проект постанови розроблено за ініціативою МОЗ України з метою раціонального використання бюджетних коштів на забезпечення пацієнтів необхідними ліками та усунення множинності рішень щодо безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів під час амбулаторного лікування пацієнтів.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань від 17 серпня 1998 р. № 1303» (далі — постанова КМУ № 1303) до Переліку категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно, затвердженого цією постановою, входять зокрема цукровий діабет (II типу) та бронхіальна астма.

За відповідними нозологіями пацієнти також отримують лікарські засоби в рамках Урядової програми «Доступні ліки». Кошти на отримання пацієнтами препаратів відповідно до постанови КМУ № 1303 та за програмою «Доступні ліки» здійснюється за двома окремими субвенціями.

Тобто наразі один і той самий препарат пацієнт може отримати в рамках програми «Доступні ліки», так і відповідно до постанови КМУ № 1303.

Прийняття проекту постанови передбачає внести уточнення до постанови КМУ № 1303, що лікарські засоби, які підлягають відшкодуванню і включені до відповідного Реєстру препаратів, вартість яких підлягає відшкодуванню (станом на 23.07.2018 Реєстр містить 261 торгову назву препаратів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму) не відпускаються в рамках постанови КМУ № 1303, а відпускаються в рамках програми «Доступні ліки». Ця норма буде поширюватись на препарати включені до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту постанови надсилаються протягом місяця за адресою:

Міністерство охорони здоров’я України 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: farmsector@gmail.com, тел. (044) 200-06-69

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303»

Мета: оптимізація процесу використання бюджетних коштів на забезпечення пацієнтів необхідними ліками та усунення множинності рішень щодо безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів під час амбулаторного лікування пацієнтів.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови розроблено за ініціативою МОЗ України з метою раціонального використання бюджетних коштів на забезпечення пацієнтів необхідними ліками та усунення множинності рішень щодо безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів під час амбулаторного лікування пацієнтів.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань від 17 серпня 1998 р. № 1303» (далі — постанова КМУ № 1303) до Переліку категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно затвердженого цією постановою входять цукровий діабет (зокрема II типу) та бронхіальна астма.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» (далі — постанова КМУ № 863) у квітні 2017 року запроваджено відшкодування вартості (реімбурсацію) лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму, — Урядову програму «Доступні ліки».

До Переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів (для реімбурсації), затвердженого постановою КМУ № 863, відібрані 17 міжнародних непатентованих назв (діючих речовин, далі — МНН) лікарських засобів, що відповідно до інструкції про їх медичне застосування використовуються для лікування серцево-судинних захворювань, 3 МНН — для лікування цукрового діабету II типу, 3 МНН — для лікування бронхіальної астми, які включено до оновленої редакції Національного переліку основних лікарських засобів.

Станом на 23 липня 2018 року до оновленої редакції Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, включено загалом за торговими назвами і з різним дозуванням 261 препарат для лікування пацієнтів, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму.

Згідно Урядової програми «Доступні ліки» пацієнти можуть отримати відповідні лікарські засоби безоплатно або з доплатою.

З метою раціонального використання бюджетних коштів на забезпечення пацієнтів необхідними ліками та усунення множинності рішень щодо безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів, пропонується внести зміни до пункту 1 постанови КМУ № 1303 та визначити, що безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, які зареєстровані в Україні в установленому порядку та включені до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, крім лікарських засобів, що включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, зазначеному у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2016 p., № 95, ст. 3103), та до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що затверджується Міністерством охорони здоров’я.

3. Суть проекту акта

Метою даного проекту постанови є оптимізація процесу використання бюджетних коштів на забезпечення пацієнтів необхідними ліками та усунення множинності рішень щодо безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів, шляхом внесення зміни до пункту 1 постанови КМУ № 1303.

4. Правові аспекти

Правовідносини в даній сфері відносин регулюються наступними нормативно-правовими актами: Конституцією України; постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів»; постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»; постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат Державного та/або місцевих бюджетів.

У зв’язку із цим розрахунок необхідних додаткових матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття до цієї пояснювальної записки не додаються.

6. Прогноз впливу

Проект постанови не є регуляторним актом. Проект акта за предметом правового регулювання не матиме відповідного впливу на ринкове середовище.

7. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація акта матиме вплив на інтереси лікарів та пацієнтів, які отримують лікарські засоби на безоплатних та пільгових умовах або в рамках державного відшкодування їх вартості під час амбулаторного лікування. Прогноз впливу на інтереси відповідних заінтересованих сторін додається.

8. Громадське обговорення

З метою отримання зворотного зв’язку від зацікавлених осіб проект постанови підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті МОЗ України.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

10. Правова експертиза

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

12. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

13. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого проекту постанови дозволить оптимізувати процес використання бюджетних коштів на забезпечення пацієнтів необхідними ліками та усунення множинності рішень щодо безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів, шляхом внесення зміни до пункту 1 постанови КМУ № 1303.

В.о. Міністра охорони здоров’я УкраїниУляна Супрун

Проект
оприлюднено на сайті МОЗ України
06.08.2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1241; 2017 р., № 28, ст. 815, № 80 ст. 2447; 2018 р. № 2, ст. 57) викласти абзац другий у такий редакції:

«Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, які зареєстровані в Україні в установленому порядку та включені до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, крім лікарських засобів, що включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, зазначеному у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2016 p., № 95, ст. 3103), та до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що затверджується Міністерством охорони здоров’я.».

2. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року.

Прем’єр-міністр УкраїниВ. Гройсман

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

Суть проекту акта: оптимізація процесу використання бюджетних коштів на забезпечення пацієнтів необхідними ліками та усунення множинності рішень щодо безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів, а також тих, що підлягають державному відшкодуванню під час амбулаторного лікування пацієнтів

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників
(у числовому або якісному вимірі)
Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Лікарі Оптимізація процесу використання бюджетних коштів на забезпечення пацієнтів необхідними ліками та усунення множинності рішень щодо безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів під час амбулаторного лікування пацієнтів + + Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань від 17 серпня 1998 р. № 1303» (далі — постанова КМУ № 1303) до Переліку категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно затвердженого цією постановою входять цукровий діабет (зокрема II типу) та бронхіальна астма.За відповідними нозологіями пацієнти також отримують лікарські засоби в рамках Урядової програми «Доступні ліки». Кошти на отримання пацієнтами препаратів відповідно до постанови КМУ № 1303 та за програмою «Доступні ліки» здійснюється за двома окремими субвенціями.Прийняття проекту постанови передбачає внести уточнення, що лікарські засоби, які підлягають відшкодуванню і включені до відповідного Реєстру препаратів, вартість яких підлягає відшкодуванню (станом на 23.07.2018 Реєстр містить всього 261 торгову назву препаратів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму) не відпускаються в рамках постанови КМУ № 1303, а відпускаються в рамках програми «Доступні ліки».
Пацієнти, які отримують лікарські засоби на безоплатних та пільгових умовах або в рамках державного відшкодування їх вартості під час амбулаторного лікування Усунення множинності рішень щодо безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів, а також тих, що підлягають державному відшкодуванню під час амбулаторного лікування + + Внесення уточнення, що лікарські засоби, які підлягають відшкодуванню і включені до відповідного Реєстру препаратів, вартість яких підлягає відшкодуванню (станом на 23.07.2018 Реєстр містить всього 261 торгову назву препаратів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму) не відпускаються пацієнтам в рамках постанови КМУ № 1303, а відпускаються пацієнтам в рамках програми «Доступні ліки»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті