Наказ МОЗ від 19.05.2010 р. №?89-o

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 19.05.2010 р. №89-o
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ГОЛОВНИХ ПОЗАШТАТНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ МОЗ УКРАЇНИ

З метою покращення якості надання медичної допомоги населенню України, удосконалення організаційно-методичної, лікувально-діагностичної роботи та забезпечення ефективної координації профільних напрямків

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Персональний склад головних позаштатних спеціалістів МОЗ України — координаторів груп спеціальностей відповідного профілю (додається);

1.2. Персональний склад головних позаштатних спеціалістів МОЗ України з лікарських (провізорських) спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою (додається).

2. Головним позаштатним спеціалістам МОЗ України — координаторам груп спеціальностей відповідного профілю та головним позаштатним спеціалістам з лікарських (провізорських) спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою у термін до 01.06.2010 р.:

2.1. Розробити та подати на затвердження до МОЗ плани індивідуальної роботи та організаційних заходів на 2010рік за відповідним графіком;

2.2. Оформити особові справи у Департаменті кадрової політики та запобігання корупції МОЗ України.

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій до 01.06.2010 р.:

3.1. Визначити та затвердити персональний склад головних позаштатних спеціалістів області (міста) та положення про їх функціональні обов’язки;

3.2. Вишукати можливість встановлення головним позаштатним спеціалістам УОЗ (ГУОЗ) обласних (міських) державних адміністрацій надбавки до посадового окладу за основним місцем роботи в установленому законом порядку;

3.3. Забезпечити умови для виконання головними позаштатними спеціалістами функціональних обов’язків згідно із затвердженими положеннями.

3.4. Забезпечити визначення персонального складу та затвердження головних позаштатних спеціалістів УОЗ міськдержадміністрацій та ВОЗ райадміністрацій.

4. Начальнику центру медичної статистики МОЗ Голубчикову М.В. надавати допомогу головним позаштатним спеціалістам МОЗ України — координаторам груп спеціальностей відповідного профілю та головним позаштатним спеціалістам з лікарських (провізорських) спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою в отриманні необхідної методичної, наукової, статистичної інформації та директивних документів.

5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 05.02.2009 р. №26-О «Про затвердження персонального складу головних позаштатних спеціалістів (фахівців) МОЗ та заходи щодо оптимізації їх роботи» та доповнення до нього від 17.02.2010 р. №7-О «Про внесення змін до наказу МОЗ від 05.02.09 №26-О», від 27.02.2010 р. №20-О «Про внесення змін до наказу МОЗ від 05.02.09 №26-О».

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр охорони здоров’я України З.М. Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 19.05.2010 р. №89-о

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ГОЛОВНИХ ПОЗАШТАТНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ МОЗ УКРАЇНИ —
КООРДИНАТОРІВ ГРУП СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВІДПОВІДНОГО ПРОФІЛЮ

№ з\п Лікарська (провізорська) спеціальність Група спеціальностей Прізвище, ім’я, по батькові Посада, основне місце роботи, контактні телефони
1. Організація і управління охороною здоров’я
 • Організація і управління охороною здоров’я;
 • санологія;
 • медична статистика
Москаленко Віталій Федорович Ректор Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця,р.т.: (044) 234–40–62, 234–52–54
2. Загальна практика — сімейна медицина
 • Загальна практика — сімейна медицина;
 • лікувальна справа;
 • сестринська справа
Матюха Лариса Федорівна Доцент кафедри сімейної медицини НМАПО ім. Шупика, к.м.н.,р.т.: (044) 483–17–21
3. Медицина невідкладних станів
 • Медицина невідкладних станів;
 • лікувальна справа (невідкладні стани)
Рощін Георгій Георгійович Директор Українського НПЦЕМД та МК, р.т.: (044) 518–57–08;518–55–96; р.ф.: (044) 455–93–87
4. Терапія Терапевтичного профілю:


 • авіаційна та космічна медицина;
 • алергологія;
 • анестезіологія;
 • гастроентерологія;
 • гематологія;
 • геріатрія;
 • дерматовенерологія;
 • дієтологія;
 • ендокринологія;
 • ендоскопія;
 • імунологія;
 • інфекційні хвороби;
 • кардіологія;
 • клінічна імунологія;
 • лікувальна фізкультура і спортивна медицина;
 • народна і нетрадиційна медицина;
 • неврологія;
 • нефрологія;
 • пульмонологія;
 • ревматологія;
 • рефлексотерапія;
 • спортивна медицина;
 • суднова медицина;
 • сурдологія;
 • токсикологія;
 • фізіотерапія;
 • фтизіатрія;
 • функціональна діагностика
Коваленко Володимир Миколайович Директор інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМН України, завідувач кафедри терапії та ревматології НМАПО ім. Шупика, д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України; р.т.: (044) 275–42–09, 275–66–22
5. Хірургія Хірургічного профілю:


 • комбустіологія;
 • нейрохірургія;
 • ортопедія і травматологія;
 • отоларингологія;
 • офтальмологія;
 • патологічна анатомія;
 • проктологія;
 • судинна хірургія;
 • торакальна хірургія;
 • трансплантологія;
 • трансфузіологія;
 • урологія;
 • хірургія серця і магістральних судин
Фомін Петро Дмитрович Завідувач кафедри факультетської хірургії №2 НМУ ім. О.О. Богомольця, д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, р.т.: (044) 529–38–43, 528–35–34
6. Акушерство і гінекологія
 • Акушерство і гінекологія;
 • дитяча гінекологія;
 • онкогінекологія;
 • акушерська справа
Камінський В’ячеслав Володимирович Завідувач кафедри акушерства і гінеко­логії та репродуктології НМАПО ім. Шупика, д.м.н., професор,р.т.: (044) 411–97–19, 411–71–48, 411–92–33
7. Онкологія Онкологічного профілю:


 • онкоотоларингологія;
 • онкохірургія
Щепотін Ігор Борисович Директор ДУ «Національний інститут раку» МОЗ України, р.т.: (044) 259–01–86, 259–02–73; завідувач кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця, д.м.н., професор
8. Психіатрія Психіатричного профілю:


 • медична психологія;
 • наркологія;
 • психотерапія;
 • психофізіологі;
 • сексопатологія;
 • судово-психіатрична експертиза
Марута Наталія Олександрівна Заступник директора з наукової роботи Інституту неврології, психіатрії і наркології НАМН України
9. Судово-медична експертиза
 • Судово-медична гістологія;
 • судово-медична імунологія;
 • судово-медична криміналістика;
 • судово-медична токсикологія;
 • судово-медична цитологія;
 • лабораторна справа (патологія)
Бурчинський Василь Георгійович Начальник Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України, р.т.: (044) 456–50–93
10. Радіологія Радіологічного профілю:

 • променева терапія;
 • радіонуклідна діагностика;
 • рентгенологія;
 • ультразвукова діагностика
Федько Олександр Анатолійович НАДУ при Президентові України, докторант управління суспільною охороною здоров’я, к.м.н., м.т.: (067) 507–66–55
11. Клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія та генетика Лабораторного профілю:

 • генетика лабораторна;
 • клінічна біохімія;
 • лабораторна імунологія;
 • лабораторна справа (клініка)
Луньова Ганна Геннадіївна Завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика, к.м.н., доцент, р.т.: 409–20–75; м.т.: (066) 226–12–05
12. Педіатрія Педіатричного профілю:


 • дитяча алергологія;
 • дитяча анестезіологія;
 • дитяча гастроентерологія;
 • дитяча гематологія;
 • дитяча дерматовенерологія;
 • дитяча ендокринологія;
 • дитяча імунологія;
 • дитяча кардіоревматологія;
 • дитяча неврологія;
 • дитяча нефрологія;
 • дитяча онкологія;
 • дитяча психіатрія;
 • дитяча пульмонологія;
 • неонатологія;
 • підліткова терапія;
 • генетика медична;
 • дитячі інфекційні хвороби;
 • дитяча фтизіатрія
Бережний В’ячеслав Володимирович Завідувач кафедри педіатрії №2 НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.м.н., професор, р.т.: (044) 412–16–07, 412–40–58
13. Дитяча хірургія Дитячого хірургічного профілю:


 • дитяча хірургія і травматологія;
 • дитяча отоларингологія;
 • дитяча офтальмологія;
 • дитяча патологічна анатомія;
 • дитяча нейрохірургія;
 • дитяча урологія
Горбатюк Ольга Михайлівна Професор кафедри дитячої хірургії НМАПО ім. П.Л. Шупика, р.т.: (044) 412–04–31
14. Стоматологія Стоматологічного профілю:


 • дитяча стоматологія;
 • ортодонтія;
 • ортопедична стоматологія;
 • терапевтична стоматологія;
 • хірургічна стоматологія;
 • спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою (стоматологія, ортопедична стоматологія)
Павленко Олексій Володимирович Завідувач кафедри стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.м.н., професор, р.т.: (044) 482–08–52, 482–32–81
15. Загальна гігієна Гігієнічного профілю:


 • гігієна дітей та підлітків;
 • гігієна праці;
 • гігієна харчування;
 • комунальна гігієна;
 • радіаційна гігієна;
 • професійна патологія;
 • лабораторні дослідження факторів навколишнього середо­вища;
 • лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища;
 • лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища;
 • медико-профілактична справа
Проданчук Микола Георгійович Директор Інституту екогігієни та токсикології ім. Л.Т. Медведя МОЗ України, д.м.н., р.т.: (044) 526–97–00, 526–96–430
16. Епідеміологія Епідеміологічного профілю:


 • бактеріологія;
 • дезінфекційна справа;
 • епідеміологія;
 • паразитологія;
 • мікробіологія і вірусологія
Бережнов Сергій Петрович Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.Т. Медведя МОЗ України, р.т.: (044) 526–97–00, 526–96–43
17. Загальна фармація Фармацевтичного профілю:


 • аналітично-контрольна фармація;
 • клінічна фармація;
 • організація і управління фармацією;
 • фармація
Черних Валентин Петрович Ректор Національного фармацевтичного університету, член-кореспондент НАН України, професор, м.т.: (050) 325–82–77, р.т.: (057) 706–35–81

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 19.05.2010 р. №89-о

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ГОЛОВНИХ ПОЗАШТАТНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ МОЗ УКРАЇНИ
З ЛІКАРСЬКИХ (ПРОВІЗОРСЬКИХ) СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ (ФАРМАЦЕВТИЧНОЮ) ОСВІТОЮ

№ з/п Напрямок ПІБ Посада, основне місце роботи, контактні телефони
1. Авіаційна та космічна медицина, психофізіологія Єна Анатолій Іванович Начальник кафедри авіаційної, морської медицини та психофізіології Української військово-медичної академії, р.т.: (044) 453–97–41, м.т.: (067) 500–06–42
2. Алергологія Пухлик Борис Михайлович Завідувач кафедри імунології та алергології Вінницького медичного університету, р.т.: (0432) 52–03–62м.т.: (067) 794–14–92
3. Анестезіологія Федосюк Роман Миколайович В.о. головного лікаря Київської міської клінічної лікарні №3, р.т.: (044) 540–96–28
4. Бактеріологія Глушкевич Тетяна Григорівна Завідуюча бактеріологічною лабораторією Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України, р.т.: (044) 425–38–17
5. Гастроентерологія Харченко Наталія В’ячеславівна Завідувач кафедри гастроентерології і дієтології, декан терапевтичного факультету НМАПО ім. П.Л. Шупика, р.т.: (044) 205–48–39, 430–37–73, 431–10–47
6. Гематологія і трансфузіологія Новак Василь Леонідович Директор ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини» НАМН України, р.т.: (032) 298–32–47, м.т.: (067) 945–55–74
7. Генетика медична Горовенко Наталія Георгіївна Завідувач кафедри медичної генетики, НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, р.т.: (044) 205–48–13
8. Геріатрія Чайковська Віра Володимирівна Професор кафедри терапії і геріатрії НМАПО ім. П.Л.Шупика, д.м.н., р.т.: (044) 431–05–09, м.т.: (050) 352–30–29
9. Гігієна дітей та підлітків Полька Надія Степанівна Д.м.н., заступник директора ДУ «Інститут гігієни та методичної екології ім. О.М. Марзеєва НАМН України», р.т.: (044) 559–14–58
10. Гігієна праці Чернюк Володимир Іванович Заступник директора Інституту медицини праці НАМН України, д.м.н., р.т.: (044) 284–34–27, 289–66–77
11. Гігієна харчування Кульчицька Валентина Павлівна Провідний науковий співробітник ДП «Інститут екогігієни і токсикології імені Л.І. Медведя», к.м.н., р.т.: (044) 259–76–22
12. Дезінфекційна справа Свита Віктор Миколайович Заступник головного лікаря центральної СЕС МОЗ України, р.т.: (044) 417–35–58
13. Дерматовенерологія Степаненко Віктор Іванович Професор кафедри шкірних та венеричних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця, д.м.н., р.т.: (044) 255–16–32, м.т.: (050) 380–31–56
14. Дитяча алергологія Уманець Тетяна Рудольфівна Провідний спеціаліст відділення проблем алергії та імунореабілітації дітей ДУ ІПАГ НАМН України, р.т.: 483–98–82
15. Дитяча анестезіологія Жовнір Володимир Аполінарійович Головний лікар Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та хірургії МОЗ України, к.м.н., р.т.: (044) 284–03–11
16. Дитяча гастроентерологія Шадрін Олег Геннадійович Завідувач відділом проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку ДУ ІПАГ НАМН України, д.м.н., р.т.: (044) 483–81–17
17. Дитяча гематологія Донська Світлана Борисівна Завідувач центром дитячої онкогематології і транс­плантації кісткового мозку НДСЛ «ОХМАДИТ», к.м.н., доцент, р.т.: (044) 236–42–15
18. Дитяча гінекологія Татарчук Тетяна Феофанівна Заступник директора з наукової роботи, зав. відділенням ендокринної гінекології ДУ ІПАГ НАМН України, д.м.н., професор, р.т.: (044) 279–21–56
19. Дитяча дерматовенерологія Калюжна Лідія Денисівна Завідувач кафедри дерматовенерології НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.м.н., професор, р.т.: (044) 413–53–52
20. Дитяча ендокринологія Зелінська Наталія Борисівна Керівник відділу дитячої і підліткової ендокринології УНПЦЕХ, ТЕОіТ МОЗ України, к.м.н., м.т.: (050) 355–23–65, р.т.: (044) 560–17–77, 238–69–05, 228–99–00
21. Дитяча імунологія Чернишова Людмила Іванівна Завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.м.н., професор, р.т.: (044) 412–26–98
22. Дитяча кардіохірургія Ємець Ілля Миколайович Директор Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та хірургії МОЗ України, д.м.н., р.т.: (044) 284–03–10
23. Дитяча кардіоревматологія Волосовець Олександр Петрович Завідувач кафедрою педіатрії НМУ ім. О.О. Богомольця, д.м.н., професор, р.т.: (044) 235–11–83, 540–96–26
24. Дитяча неврологія Мартинюк Володимир Юрійович Директор Українського медичного центру реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи МОЗ України, к.м.н., доцент, зав. кафедрою дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації НМАПО ім. П.Л. Шупика, р.т.: (044) 412–10–68
25. Дитяча нефрологія Іванов Дмитро Дмитрович НМАПО ім. П.Л. Шупика, професор кафедри нефрології, д.м.н., р.т.: (044) 412–02–20
26. Дитяча онкологія Климнюк Григорій Іванович Науковий керівник відділу дитячої онкології Національного інституту раку МОЗ, к.м.н., р.т.: (044) 259–01–85
27. Дитяча ортопедія і травматологія Левицький Анатолій Феодосійович Професор кафедри дитячої хірургії та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця, д.м.н., р.т.: (044) 236–70–52
28. Дитяча отоларингологія Косаковський Анатолій Лук’янович Завідувач кафедри дитячої отоларингології, аудіології та фоніатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.м.н., професор, р.т.: (044) 236–94–48
29. Дитяча офтальмологія Барінов Юрій Вікторович Завідувач відділенням офтальмології та мікрохірургії ока НДСЛ «ОХМАТДИТ», р.т.: (044) 236–24–63
30. Дитяча патологічна анатомія Шатрова Клавдія Михайлівна Доцент кафеди патологічної, топографічної анатомії НМАПО ім. П.Л. Шупика, к.м.н., р.т.: (044) 483–71–05
31. Дитяча психіатрія Марцинковський Ігор Олександрович Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, керівник сектору медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків з психічними та поведінковими розладами, к.м.н., р.т.: (044) 468–32–15
32. Дитяча пульмонологія Лапшин Володимир Федорович Завідувач кафедри реабілітації Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, д.м.н., професор
33. Дитяча стоматологія Савичук Наталія Олегівна НМАПО ім. П.Л. Шупика, Інститут стоматології, заст. директора,завідувач кафедри стоматології дитячого віку, д.м.н., професор, р.т.: (044) 412–57–61
34. Дитяча урологія Сеймівський Данило Антонович Завідувач відділенням дитячої урології Інституту урології НАМН України, д.м.н., професор, р.т.: (044) 412–15–45, 412–01–94
35. Дитяча фтизіатрія Білогорцева Ольга Іванівна Професор кафедри фтизіатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.м.н., р.т.: (044) 275–36–02
36. Дитячі інфекційні хвороби Крамарєв Сергій Олександрович Завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця, д.м.н., р.т.: (044) 483–74–62
37. Дитяча нейрохірургія Орлов Юрій Олександрович Завідувач відділу дитячої нейрохірургії Інституту нейро­хірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України, д.м.н., професор, р.т.: (044) 483–94–19
38. Дієтологія Швець Олег Віталійович Директор ДП «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування» МОЗ, асистент кафедри факультетської терапії № 1 НМУ ім. О.О. Богомольця, к.м.н., р.т.: (044) 296–34–55
39. Ендокринологія Ларін Олександр Сергійович Директор Українського НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації, ендокринних органів і тканин МОЗ України, р.т.: 253–66–26, м.т.: (067) 466–53–93
40. Ендоскопія Нікішаєв Володимир Іванович Завідувач відділенням ендоскопічної діагностики та хірургії Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, д.м.н., р.т.: (044) 518–27–16, м.т.: (050) 469–64–88
41. Імунологія, клінічна імунологія Чоп’як Валентина Володимирівна Завідувач кафедри клінічної імунології та алергології Львівського НМУ, д.м.н., професор, р.т.: (0322) 75–61–42, м.т.: (067) 280–10–43
42. Інфекційні хвороби Боброва Ірина Анатоліївна Зав. поліклінікою, ст.н.сп. Інституту епідеміології та інфекційних захворювань НАМН України, к.м.н., р.т.: 280–17–72, м.т.: (099) 263–02–63
43. Кардіологія Сіренко Юрій Миколайович Завідувач відділу симптоматичних гіпертензій Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМН України, д.м.н., професор, р.т.: (044) 249–70–41
44. Комбустіологія Козинець Георгій Павлович Завідувач кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.м.н., професор, р.т.: (044) 552–70–68, м.т.: (097) 391–76–11
45. Комунальна гігієна Станкевич Валерій Васильович Завідуючий лабораторією гігієни ґрунту та відходів ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва НАМН України», д.м.н., р.т.: (044) 559–50–36
46. Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища Акіменко Володимир Якович Завідуючий лабораторією гігієни шуму, житлових та громадських споруд ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва НАМН України», д.м.н., професор, р.т.: (044) 559–25–92
47. Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища Гринько Алла Петрівна Завідуюча лабораторією аналітичної хімії ДП «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя», к.х.н.,р.т.: (044) 258–42–06
48. Лікувальна фізкультура і спортивна медицина Дехтярьов Юрій Петрович Професор кафедри хірургії та опікової хвороби НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.м.н., професор, р.т.: 552–70–68
49. Медична психологія, психотерапія Михайлов Борис Володимирович Завідувач кафедри психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, д.м.н., професор, р.т.: (057) 343–41–44, 330–99–23, м.т.: (067) 579–28–39
50. Мікробіологія і вірусологія Широбоков Володимир Павлович Завідувач кафедри мікробіології та вірусології НМУ ім. О.О. Богомольця, д.м.н., професор, академік НАНУ, член-кореспондент НАМН України, р.т.: (044) 454–49–37, 454–49–48, 483–95–60
51. Народна та нетрадиційна медицина Поканевич Валерій Володимирович Президент Київського медичного університету Української асоціації народної медицини, р.т.: (044) 234–25–84, 234–99–92
52. Наркологія Вієвський Анатолій Миколайович Директор Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та наркотиків МОЗ, к.м.н., р.т.: (044) 593–696–01, 593–66–05
53. Неврологія Міщенко Тамара Сергіївна Завідувач відділенням судинної патології головного мозку Інституту клінічної та експериментальної неврології і психіатрії НАМН України, д.м.н., професор, р.т.: (057) 738–06–24, м.т.: (050) 512–76–71
54. Нейрохірургія Педаченко Євгеній Георгійович Керівник відділу Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова НАМН України, д.м.н., професор, член-кор. НАМН України, р.т.: (044) 486–46–08, 293–73–77, 216–46–08, м.т.: (067) 466–98–77
55. Неонатологія Шунько Єлизавета Євгенівна Завідувач кафедри неонатології НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.м.н., професор, р.т.: (044) 205–49–93
56. Нефрологія Колесник Микола Олексійович Директор Інституту нефрології НАМН України, д.м.н., професор, р.т.: (044) 216–91–89, 540–96–42
57. Онкогінекологія Воробйова Люся Іванівна Зав. науково-дослідним віділенням онкогінекології Національного інституту раку, р.т.: (044) 259–01–73
58. Онкоотоларингологія Лукач Ервін Венцлович Зав. ЛОР-онкологічним відділенням ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», д.м.н., професор, р.т.: (044) 283–62–59
59. Онкохірургія Смоланка Іван Іванович Завідувач відділенням пухлин грудної залози і її реконструктивної хірургії Національного інституту раку, д.м.н., професор, р.т.: (044) 257–42–69, 257–10–52
60. Ортодонтія Драгомирецька Мирослава Степанівна Доцент кафедри дитячої стоматології Львівського ДМУ ім. Д. Галицького, р.т.: (0322) 75–07–49
61. Ортопедична стоматологія Неспрядько Валерій Петрович Декан стоматологічного факультету, завідувач кафедри ортопедичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця, д.м.н., професор
62. Ортопедія і травматологія Герасименко Сергій Іванович Головний лікар Інституту травматології та ортопедії НАМН України, д.м.н., професор, р.т.: (044) 486–69–12, 486–93–75, м.т.: (067) 232–02–85
63. Отоларингологія Заболотний Дмитро Ілліч Директор Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України, д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, р.т.: (044) 213–22–02, 483–22–02
64. Офтальмологія Риков Сергій Олександрович Професор кафедри офтальмології НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.м.н., головний лікар Київської міської лікарні «ЦМХО», р.т.: (044) 408–28–33
65. Паразитологія Бодня Катерина Ігорівна Завідуюча кафедри медичної паразитології та тропічних хвороб ХМАПО, д.м.н., професор, м.т.: (050) 353–54–86
66. Патологічна анатомія Діброва В’ячеслав Андрійович Завідувач кафедри пат анатомії медичного інституту УАНМ, р.т.: (044) 234–92–76, м.т.: (050) 640–42–16
67. Підліткова терапія Бєкєтова Галина Володимирівна Завідувач кафедри дитячих та підліткових захворювань НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.м.н., професор
68. Проктологія Захараш Михайло Петрович Завідувач кафедри хірургії № 1 НМУ ім. О.О. Богомольця, професор, член-кореспондент НАМН України, професор, р.т.: (044) 256–97–59, 253–60–38, м.т.: (050) 358–53–37
69. Променева терапія Семикоз Наталія Григорівна Донецький ДМУ, професор кафедри онкології, променевих методів діагностики і лікування ФПО, р.т.: (0622) 23–89–53, 23–95–20, м.т.: (067) 708–50–50
70. Професійна патологія Басанець Анжела Володимирівна Завідуюча відділом профпатології Інституту медичної праці НАМН України, р.т.: (044) 289–67–62; 284–34–37
71. Пульмонологія та фтизіатрія Фещенко Юрій Іванович Директор Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України, д.м.н., професор, академік НАМН України, р.т.: (044) 275–04–02
72. Радіаційна гігієна Бурлак Галина Федорівна Завідуюча відділом радіаційно-гігієнічної експертизи Інституту радіаційного захисту АТН України, р.т.: (044) 245–67–96; м.т.: (096) 883–12–00
73. Ревматологія Борткевич Олег Петрович Провідний науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМН України, д.м.н., р.т.: (044) 501–30–84
74. Рефлексотерапія Коваленко Ольга Євгенівна Професор кафедри НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.м.н., м.т.: (050) 501–51–43
75. Санологія Шаповалова Валентина Андріївна Завідуюча кафедри лікувальної фізкультури НМУ ім. О.О. Богомольця
76. Сексопатологія Горпинченко Ігор Іванович Завідуючий відділенням сексопатології та андрології Інституту урології НАМН України, д.м.н., професор, р.т.: (044) 216–66–60
77. Судинна хірургія Нікульніков Павло Іванович Завідуючий відділом хірургії магістральних судин Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова, р.т.: (044) 408–61–81
78. Суднова медицина Гоженко Анатолій Іванович Директор Українського НДІ медицини транспорту МОЗ України, д.м.н., професор, р.т.: (048) 728–14–52, м.т.: (067) 486–29–12
79. Судово-психіатрична експертиза Ревенок Олександр Анатолійович Керівник відділення судово-психіатричних проблем наркології Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ, д.м.н., р.т.: (044) 592–37–62, 468–32–15, м.т.: (050) 501–40–07
80. Сурдологія Писанка Віктор Миколайович Головний науковий співробітник Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка, д.м.н., р.т.: (044) 483–73–65, м.т.: (066) 719–27–79
81. Терапевтична стоматологія Борисенко Анатолій Васильович Завідувач кафедри терапевтичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця, д.м.н., професор, р.т.: (044) 483–95–58, каф.: (044) 483–13–20, м.т.: (050) 447–38–00
82. Токсикологія Шейман Борис Семенович НДСЛ «ОХМАДИТ», Керівник Центру токсикології та екстракорпоральних методів детоксикації, д.м.н., р.т.: (044) 236–97–67, 236–60–96, м.т.: (050) 330–84–98
83. Торакальна хірургія Опанасенко Микола Степанович Завідувач відділення торакальної хірургії та інвазивних методів діагностики Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського, д.м.н.
84. Трансплантологія Котенко Олег Геннадійович Заступник директора з наукової роботи по трансплантології Національного інституту хірургії і трансплантації ім. О.О. Шалімова д.м.н., р.т.: (044) 408–61–81, м.т.: (067) 234–89–29
85. Урологія Пасєчніков Сергій Петрович Завідувач відділення неспецифічних запальних захворювань нирок, сечовивідних шляхів з групою уротуберкульозу Інституту урології НАМН України, д.м.н., професор, р.т.: (044) 227–70–39, 225–73–26, м.т.: (067) 401–77–61
86. Фізіотерапія Козявкін Володимир Ілліч Директор Міжнародної клініки відновного лікування, р.т.: (03247) 65–200
87. Функціональна діагностика Сичов Олег Сергійович Вчений секретар ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, р.т.: 275–66–22
88. Хірургічна стоматологія Тимофєєв Олексій Олександрович Завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця, завідувач кафедри хірургічної стоматології Центру щелепно-лицевої та пластичної хірургії, д.м.н., професор, р.т.: (044) 528–35–17
89. Хірургія серця і магістральних судин Руденко Анатолій Вікторович Завідуючий відділенням хірургії ішемії хворого серця Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова НАМН України, д.м.н., професор, р.т.: (044) 275–06–95, м.т.: (067) 246–66–66
90. Організація і управління фармацією Пасічник Михайло Францевич Президент ТОВ «Фалбі», Президент ВГО «Аптечна професійна асоціація України», м.т.: (050) 462–62–00, р.т.: (044) 200–45–47
91. Аналітично-контрольна фармація Баула Ольга Петрівна Перший заступник директора ДП «Державний фармакологічний центр МОЗ України», директор Департаменту з фармацевтичної діяльності, к.ф.н., доцент, м.т.: 050–410–25–61, р.т.: (044) 498–43–54, 498–43–03
92. Клінічна фармація Зупанець Ігор Альбертович Завідувач кафедри клінічної фармації з фармацевтичною опікою Національного фармацевтичного університету, д.м.н., професор, м.т.: (067) 909–38–09, р.т.: (057) 706–30–59, 706–30–72
93. Лікувальна справа Піддубна Галина Василівна Головний фельдшер станції швидкої медичної допомоги, р.т.: (044) 235–20–94
94. Сестринська справа Івашко Галина Миколаївна Заступник головного лікаря з медсестринства ТОВ «Медікс-рей Інтернешнл Груп» лікарня «ЛІСОД», президент Асоціації медичних сестер України, м.т.: (067) 266–04–46
95. Лікувальна справа (невідкладні стани) Трухан Ніна Іванівна Старший фельдшер підстанції №15 станції швидкої допомоги м. Києва, р.т.: (044) 545–09–24
96. Акушерська справа Білявська Галина Анатоліївна Акушер пологового відділення КЗКОР «КОЦОЗМД»
97. Лабораторна справа (клініка) Яновська Вікторія Григорівна Зав. Українського референт-центру клінічної лабораторної діагностики та метрології Української дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ», р.т.: 272–09–80; д.т.: 460–16–14
98. Лабораторна справа (патологія) Степаненкова Оксана Михайлівна Медичний лаборант відділення судово-медичної криміналістики ДУ Головне бюро, р.т.: (044) 456–50–93, 456–60–98
99. Стоматологія, ортопедична стоматологія Буренок Сергій Володимирович Завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.м.н., професор, академік УНА
100. Медико-профілактична справа Кононенко Віталій Іванович Заступник головного лікаря з питань організації та управління, р.т.: (044) 425–15–47
101. Медична статистика Харкевич Лідія Борисівна Медичний статистик Центру медичної статистики МОЗ України, р.т.: 253–01–45, м.т.: (098) 286–85–55
102. Фармація Мельничук Ганна Іванівна Фармацевт Спільного українсько-російського підприємства «Росфармак», м.т.: (098) 532–44–07

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті