Пропозиції до номенклатури медичних виробів, що закуповуватимуться за кошти Державного бюджету України на 2019 рік на виконання бюджетної програми КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцини), медичних виробів, інших товарів і послуг» в частині «Закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу APT та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень»

№ п/п Назва медичного виробу Одиниця виміру Інформація щодо наявності доступу на ринок медичних послуг Орієнтовна вартість визначена з урахуванням ціни закупівлі попереднього року або відповідно до інших загальновідомих джерел (грн.)
Тести СНІД
Заходи щодо безпеки донорства
1 Тест-система імуноферментна (набір реагентів) для одночасного виявлення антигену р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ 1/2 тест наявний/наявний 6,88
Заходи щодо профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини
2 Тест-система імуноферментна (набір реагентів) для одночасного виявлення антигену р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ 1/2 тест наявний/наявний 6,88
3 Швидкі (експрес) тести для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 тест наявний/наявний 22,13
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Architect i1000sr
4 ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit Набір реагентів, 100 тестів набір наявний/наявний 3 423,87
5 ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrator Калібратор набір наявний/наявний 3 583,87
6 ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls Контролі, набір з 4 контролів набір наявний/ наявний 3 583,87
7 ARCHITECT Concentrated Wash Buffer Промивний буфер (4 флакони по 975 мл) упаковка наявний/наявний 1 503,94
8 ARCHITECT Pre-Trigger Solution Претригерний розчин (4 флакони по 975 мл) упаковка наявний/наявний 3 711,86
9 ARCHITECT Trigger Solution Тригерний розчин (4 флакони по 975 мл) упаковка наявний/наявний 1 471,95
10 ARCHITECT Reaction Vessels Реакційні ємності, 4000 штук в упаковці упаковка наявний/наявний 4 543,83
11 ARCHITECT Sample Cups Чашки для зразків, 1000 штук в упаковці упаковка наявний/наявний 1 535,94
12 ARCHITECT Septum Мембрана, 200 штук в упаковці упаковка наявний/ наявний 1 535,94
13 ARCHITECT Replacement Caps Змінні кришки, 100 штук в упаковці упаковка наявний/наявний 543,98
14 ARCHITECT Probe Conditioning Solution Розчин (4 флакони по 25 мл) упаковка наявний/ наявний 5 023,81
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Cobas е411
15 Тест для визначення В1Л-1 антигену і загальних антитіл до ВІЛ-1 і ВІЛ-2, 100 тестів упаковка наявний/наявний 4 739,11
16 Набір контрольних сироваток для тесту для визначення ВІЛ, 6 флаконів по 2 мл упаковка наявний/наявний 3 106,28
17 Розчинник Universal Diluent, 2 флакони по 16 мл упаковка наявний/наявний 1 045,49
18 Системний розчин для генерації електрохімічних сигналів в імуноаналізаторах Elecsys, cobas е, 6 флаконів по 380 мл упаковка наявний/ наявний 1 356,81
19 Системний розчин для чистки детекторного блоку, Elecsys. cobas е, 6 флаконів по 380 мл упаковка наявний/наявний 1 765,62
20 Очищуючий розчин ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean, 5 флаконів по 100 мл упаковка наявний/наявний 957,27
21 Наконечник для використання в системах cobas е411/Elecsys 2010,3600 штук упаковка наявний/ наявний 2 547,05
22 Ковпачок (реакційна пробірка) для використання в системах cobas е 411/Elecsys 2010, 3600 штук упаковка наявний/ наявний 2 547,05
23 Розчин Elecsys Sys Wash, 500 мл упаковка наявний/наявний 628,31
24 Сервісний калібраційний розчин Elecsys, cobas е, 2 флакона по 50 мл упаковка наявний/ наявний 688,12
25 Контрольний розчин Elecsys, cobas е, 3 флакона по 40 мл упаковка наявний/наявний 270,05
26 Сервісний набір SAP, Elecsys, cobas е, 250 тестів упаковка наявний/ наявний 2 952,56
27 Пробірка для зразків, 5000 штук упаковка наявний/наявний 1 635,23
Заходи щодо проведення підтверджувальних досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ
28 Тест-система (набір) ІФА для одночасного виявлення антигену р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ 1/2 тест наявний/наявний 17,94
29 Тест-система (набір) ІФА для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 тест наявний/наявний 10,17
ЗО Тест-система (набір) ІФА для виявлення антитіл до ВІЛ першого та другого типів тест наявний/ наявний 24,52
31 Тест-система (набір) для імунологічної діагностики ВІЛ методом імунного блоту тест наявний/ наявний 523,35
32 Тест-система (набір) для кількісного визначення антигену р24 ВІЛ-1 тест наявний/наявний 35,89
33 Тест-система (набір) для підтвердження наявності антигену р24 В1Л-1 тест наявний/наявний 71,77
Визначення кількості CD4 лімфоцитів у ВІЛ-інфікованих вагітних; для супроводу APT; для пацієнтів диспансерної групи
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з проточними цитофлюориметрами FC 500, EPICS XL, DxFLEX, Beckman Coulter
34 Cyto-Stat три ХРОМ CD45-FITC/CD4-RD1/CD3-PC5, 50 тестів флакон наявний/ наявний 12 152,07
35 Засіб для очищення COULTER CLENZ, 5 л упаковка наявний/наявний 1 401,67
36 Обжимна рідина ISOFLOW, 10 л упаковка наявний/наявний 1 243,47
37 Система реагентів IMMUNOPREP, 100 досліджень упаковка наявний/ наявний 7 771,83
38 Система реагентів IMMUNOPREP, 300 досліджень упаковка наявний/наявний 18 044,34
39 Флюоросфери Flow-Check, 3 флакони по 10 мл упаковка наявний/наявний 5 454,45
40 Флюоросфери Flow-Count, 200 тестів флакон наявний/наявний 9 142,39
41 Пробірки для аналізу (12×75 мм) блакитні, 250 штук упаковка наявний/наявний 779,93
42 Клітини IMMUNO-TROL, низький, 2 флакони по 3 мл упаковка наявний/наявний 4 663,15
43 Обжимна рідина DxFLEX, 10 л упаковка наявний/наявний 1 283,54
44 Засіб для очищення CONTRAD 70, 1 л упаковка наявний/наявний 1 292,81
45 Калібрувальні флюоросфери CytoFLEX Daily QC Fluorospheres, 2 мл упаковка наявний/наявний 7 791,86
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з проточним цитофлюориметром FACS Calibur, Becton Dickinson
46 Реагент BD TriTEST™ для визначення CD3/CD4/CD45 мічені FITC/PE/PerCP з BD TruCount™ пробірками, 50 тестів упаковка наявний/наявний 15 025,69
47 Проточна рідина BD FACSFlow, 20 л упаковка наявний/наявний 1 741,39
48 Розчин для очищення приладу BD FACS Clean, 5 л упаковка наявний/ наявний 1 845,46
49 Розчин для промиття приладу BD FACS Rinse, 5 л упаковка наявний/ наявний 1 845.46
50 CaliBRITE™ 3 частки для налаштування приладу, немічені, мічені FITC, РЕ, РеrСР, 25 тестів набір наявний/наявний 10 580,54
51 Лізуючий розчин BD FACS™ Lysing Solution, 100 мл флакон наявний/наявний 5 109,94
52 Низький контроль BD™ Multi-Check CD4, 1 флакон по 2,5 мл флакон наявний/наявний 3 670,29
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з проточним цитофлюориметром AQUIOS CL, Beckman Coulter
53 AQUIOS Тетра-1 Панель Tetra-1 Panel, 50 тестів флакон наявний/наявний 11 962,18
54 AQUIOS Фокусуючий розчин Sheath Solution, 10 л упаковка наявний/ наявний 628,01
55 AQUIOS Immuno-Trol клітини Immuno-Trol Cells, 30 тестів упаковка наявний/ наявний 4 784.87
56 AQUIOS Immuno-Trol низькі клітини Immuno-Trol Low Cells, 30 тестів упаковка наявний/наявний 4 784,87
57 AQUIOS Розчин гіпохлорита натрію Sodium Hypochlorite Solution, 4 флакони по 50 мл упаковка наявний/наявний 7 655,79
58 AQUIOS Очисний агент Cleaning Agent, 0,5 л упаковка наявний/ наявний 598,11
59 AQUIOS Набір лізуючих реагентів Lysing Reagent Kit, 100 тестів набір наявний/наявний 3 498.94
60 AQUIOS 96-лунковий планшет, набір 50 планшетів упаковка наявний/наявний 8 971,63
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом BD FACSPresto, BD Biosciences
61 Упаковка картриджів BD FACSPresto™Cartridge (Картриджи BD РАСSРresto™Cartridges; одноразові піпетки ВD™ об’ємом 100 мкл), 100 картриджів в упаковці упаковка наявний/наявний 39 123,79
Визначення рівня вірусного навантаження: у ВІЛ-інфікованих вагітних; для супроводу APT; для пацієнтів диспансерної групи
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Abbott m2000sp та ампліфікатором Abbott Real Time m2000rt
62 Набір реагентів для підготовки зразків, 96 тестів упаковка наявний/наявний 7 036.45
63 Набір калібраторів Abbott RealTime HIV-1 Calibrator Kit упаковка наявний/наявний 13 525,63
64 Контролі Abbott RealTime HIV-1 Controls упаковка наявний/наявний 9 830,81
65 Набір реагентів для ампліфікації упаковка наявний/наявний 35 774,08
66 Клейка оптична плівка упаковка наявний/наявний 4 504,66
67 Оптичний реакційний планшет на 96 лунок упаковка наявний/ наявний 1 166,61
68 Наконечники для піпеток на 1000 мкл упаковка наявний/наявний 2 841,02
69 Реакційна пробірка на 5 мл упаковка наявний/ наявний 1 584.39
70 Ємності для реагентів на 200 мл упаковка наявний/ наявний 3 339,54
71 Планшети на 96 глибоких лунок упаковка наявний/наявний 1 475,53
72 Пробірки з кришками 1,5 мл ASPS упаковка наявний/наявний 2 873,61
73 Наконечники для піпеток на 200 мкл упаковка наявний/наявний 3 572,50
74 Пробірки для мастер-міксу Master Mix Tubes упаковка наявний/наявний 1 320,33
75 Наконечник з фільтром 1000 мкл, стерильний штатив наявний/наявний 209,34
76 Пробірка 4,5 мл, 75×12 мм, ПП упаковка наявний/наявний 4 784,87
77 Наконечник з фільтром 200 мкл, стерильний штатив наявний/ наявний 200,96
78 Наконечник без фільтру 1000 мкл, стерильний штатив наявний/наявний 159,99
79 Пакети для біологічно небезпечних відходів упаковка наявний/наявний 153,41
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом AmpliPrep/Cobas
80 Тест для визначення В1Л-1, вер 2/COBAS® AmpliPrep, 48 тестів упаковка наявний/ наявний 21 515,47
81 Реагент для промивки систем cobas AmpliPrep/cobas TaqMan, 5.1 літрів упаковка наявний/наявний 883,41
82 Наконечники K-tips/K-Tip, 12×36 штук упаковка наявний/наявний 2 824,57
83 Пробірка К-tube 12×96/K-Tube Rack, 12×96 штук упаковка наявний/ наявний 4 108,41
84 Вхідні S — трубки 12×24 штук+Barcode Flips/S-Tube Input, 12×24 штук упаковка наявний/наявний 4 621,89
85 Пристрій для підготовки зразку/Specific sample processing unit (SPU), 12×24 штук упаковка наявний/наявний 4 847,97
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з ампліфікатором «iQ5» з детекцією флуоресцентного сигналу у режимі «реального часу» (режим «Fluorescence detection in RealTime»-«FRT»)
86 Набір реагентів для кількісного визначення РНК ВІЛ-1 з детекцією в режимі реального часу — «FRT», 100 тестів набір наявний/наявний 150 095,39
87 Наконечник з фільтром 1000 мкл, стерильний штатив наявний/наявний 209,34
88 Наконечник з фільтром 200 мкл, стерильний штатив наявний/наявний 200,96
89 Наконечник без фільтру 1000 мкл, стерильний штатив наявний/наявний 159,99
90 Наконечник без фільтру 200 мкл, стерильний штатив наявний/наявний 135,47
91 1,5 мл мікропробірки штука наявний/наявний 2,69
92 0,2 мл тонкостінні ПЛР пробірки, плоска кришка штука наявний/наявний 1,03
93 0,2 мл тонкостінні ПЛР пробірки, випукла кришка штука наявний/наявний 2,99
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором Cobas 4800
94 Кількісний тест для визначення нуклеїнових кислот в системі cobas® 4800 System, 120 тестів упаковка наявний/наявний 46 173,40
95 Набір контролів cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit, 10 наборів упаковка наявний/наявний 16 922,29
96 Наконечники Tip CORE TIPS з фільтром, 3840 штук упаковка наявний/ наявний 10 636,77
97 AD-пластина 0,3MB/AD-plate 0.3 мл, 50 штук упаковка наявний/наявний 39 894,15
98 Резервуар для реагенту, 50 мл, 200 штук упаковка наявний/ наявний 19 019,26
99 Резервуар для реагенту, 200 мл, 100 штук упаковка наявний/наявний 15 275,10
100 Пластина для виділення 2,0 мл/Extraction plate 2.0 мл, 40 штук упаковка наявний/наявний 8 337,94
101 Буфер для промивання cobas 4800, 960 тестів упаковка наявний/наявний 3 246,53
102 Набір для пробопідготовки cobas 4800, 960 тестів упаковка наявний/наявний 19 495,35
103 Набір для лізису клітин cobas 4800, 960 тестів упаковка наявний/наявний 24 355,29
104 Пакет для відходів малий (25 штук в упаковці) упаковка наявний/наявний 4 300,71
105 Пакет для відходів великий (50 штук в упаковці) упаковка наявний/наявний 241,64
106 Лоток для відходів (10 штук в упаковці) упаковка наявний/наявний 241,64
107 Розбавлювач зразку cobas 4800, 240 тестів упаковка наявний/наявний 46 844,77
Заходи щодо профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини (тест-системи для новонароджених від ВІЛ-інфікованих жінок)
Реагенти та витратні матеріали до ампліфікатора «Rotor-Gene 6000ТМ» або «iQ5» з детекцією флуоресцентного сигналу у режимі «реального часу» (режим «Fluorescence detection in RealTime»-«FRT»)
108 Набір реагентів для виявлення провірусної ДНК ВІЛ-1 з детекцією в режимі реального часу — «FRT», 100 тестів набір наявний/ наявний 95 733,29
109 Наконечник без фільтру 1000 мкл, стерильний штатив наявний/наявний 159,99
110 Наконечник з фільтром 1000 мкл, стерильний штатив наявний/наявний 209,34
111 Наконечник без фільтру 200 мкл, стерильний штатив наявний/ наявний 135,47
112 1,5 мл мікропробірки штука наявний/наявний 2,69
113 0,2 мл тонкостінні ПЛР пробірки, плоска кришка штука наявний/наявний 1,03
114 Наконечник з фільтром 200 мкл, стерильний штатив наявний/наявний 200,96
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Abbott т2000sр та ампліфікатором Abbott RealTime т2000rt
115 Набір реагентів для ампліфікації Abbott RealTime HIV-1 Qualitative Amplification Reagent Kit упаковка наявний/ наявний 35 774,08
116 Набір контролів Abbott RealTime HIV — 1 Qualitative Control Kit упаковка наявний/наявний 9 830,81
117 Набір реагентів для підготовки зразків Abbott mSample Preparation System DNA, 96 тестів упаковка наявний/наявний 7 036,45
118 Наконечники для піпеток на 1000 мкл упаковка наявний/наявний 2 841,02
119 Наконечники для піпеток на 200 мкл упаковка наявний/наявний 3 572,50
120 Реакційна пробірка на 5 мл упаковка наявний/наявний 1 584,39
121 Ємності для реагентів на 200 мл упаковка наявний/наявний 3 339,54
122 Оптичний реакційний планшет на 96-лунок упаковка наявний/наявний 1 166,61
123 Планшети на 96 глибоких лунок упаковка наявний/наявний 1 475,53
124 Клейка оптична плівка упаковка наявний/наявний 6 092,10
125 Пробірки для мастер-міксу Master Mix Tubes упаковка наявний/наявний 1 785,61
126 Пакети для біологічно небезпечних відходів упаковка наявний/наявний 207,48
127 Наконечник з фільтром 1000 мкл, стерильний штатив наявний/наявний 209,34
128 Пробірки 4,5 мл, 75 х 12 мм. ПП упаковка наявний/наявний 4 784,87
129 Наконечник з фільтром 200 мкл, стерильний штатив наявний/наявний 200,96
130 Пробірки з кришками 1,5 мл ASPS упаковка наявний/наявний 2 873,61
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором AmpliPrep/Cobas
131 Тест для якісного визначення ВІЛ-1, в2.0/СОВ AS® AmpliPrep, 48 тестів упаковка наявний/наявний 43 906,57
132 Реагент для промивки систем cobas AmpliPrep/cobas TaqMan, 5.1 літрів упаковка наявний/наявний 883,41
133 Реагент COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® для попередньої екстракції зразку 5 флаконів по 78 мл упаковка наявний/наявний 6 733,51
134 Наконечники К — tips/K-Tip, 12×36 штук упаковка наявний/наявний 2 824,57
135 Пробірка K-tube 12×96/K-Tube Rack, 12×96 штук упаковка наявний/наявний 4 108,41
136 Вхідні S — трубки 12×24 штук+Barcode Flips/S-Tube Input, 12×24 штук упаковка наявний/наявний 4 621,89
137 Пристрій для підготовки зразку/Specific sample processing unit (SPU), 12×24 штук упаковка наявний/ наявний 4 847,97
Лабораторний моніторинг резистентності ВІЛ до APT
138 Система генотипування ВІЛ-1 ViroSeq HIV-1 Genotyping System v2.0 упаковка наявний/наявний 456 691,92
139 Комплект для очищення PCR Cleanup Kit комплект наявний/наявний 8 088,82
140 Комплект витратних матеріалів для секвенування Sequencing Cosumables Kit комплект наявний/наявний 20 222,06
141 Суміш стандартів BigDye Terminator упаковка наявний/наявний 16 230,28
142 Полімер POP-6 упаковка наявний/наявний 98 903,26
143 Буфер Genetic Analyzer концентрований 10-кратний упаковка наявний/ наявний 6 878,85
144 Покриття до 96-лункових плашок упаковка наявний/наявний 22 570,23
145 Розчин Hi-Di, 25 мл упаковка наявний/наявний 2 345,78
146 1,5 мл мікропробірки штука наявний/наявний 1,39
147 Наконечник з фільтром 20 мкл, стерильний штатив наявний/наявний 329,68
148 Наконечник з фільтром 1000 мкл, стерильний штатив наявний/наявний 392,44
149 0,2 мл тонкостінні ПЛР пробірки, плоска кришка штука наявний/наявний 1,03
150 Наконечник з фільтром 200 мкл, стерильний штатив наявний/наявний 200,96
151 0,2 мл тонкостінні ПЛР пробірки, 8 у стрипі стрип наявний/наявний 40,58
152 0,2 мл тонкостінні ПЛР кришки, 8 у стрипі стрип наявний/ наявний 8,24
Заходи щодо забезпечення зовнішнього та внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу
153 Стандартна контрольна (кваліфікаційна) панель сироваток, які містять (у різних концентраціях) і не містять антитіла до ВІЛ флакон наявний/наявний 179,43
154 Контрольні зразки сироваток, які містять антитіла до ВІЛ (для внутрішньолабораторного контролю якості) флакон наявний/наявний 53,83
155 Стандартний зразок сироваток, які містять антиген р24 ВІЛ-1 (для внутрішньолабораторного контролю якості) флакон наявний/наявний 98,69
Закриті системи для забору крові у ВІЛ-інфікованих пацієнтів для здійснення імунологічних та вірусологічних досліджень
156 Системи закриті для забору крові (пробірки типу вакутайнер з КЗЕДТА, утримувачі, голки) комплект наявний/наявний 4,78
157 Системи закриті для забору крові (пробірки типу вакутайнер з К2ЕДТА з розділюючим гелем, утримувачі, голки) комплект наявний/наявний 7,18

Цікава інформація для Вас: