Проект постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році»

19 Жовтня 2018 8:06 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році».

Проект постанови підготовлено з метою проведення міжнародного моніторингового оцінювання якості вищої медичної освіти у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку лікарів, незалежно від їхнього підпорядкування та форми власності.

Проект постанови вносить зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 275, визначаючи Міністерство охорони здоров’я України головним розпорядником бюджетних коштів для проведення міжнародного моніторингового оцінювання якості вищої медичної освіти у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку лікарів, незалежно від їхнього підпорядкування та форми власності.

Проект акта не потребує збільшення видатків з державного бюджету та буде реалізований за рахунок коштів (у сумі 21 787, 2 тис. грн.), передбачених у Державному бюджеті України за бюджетною програмою КПКВК 2301100 «Проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти», на яку було здійснено перерозподіл бюджетних коштів з програми КПКВК 2301070 «Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації» 14 травня 2018 року відповідно до п. 2 постанови № 275.

Прийняття проекту постанови забезпечить:

– проведення міжнародного моніторингового дослідження;

– оцінку рівня фундаментальної підготовки лікарів в Україні;

– гармонізацію підготовки лікарів в Україні та світі;

– підвищення якості підготовки лікарів;

– забезпечення на міжнародному рівні моніторингу якості підготовки фахівців у галузі знань «Охорона здоров’я»;

– підвищення престижу вітчизняної медичної освіти на світових ринках.

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом науки, інновацій, освіти та кадрів МОЗ України протягом двох тижнів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді за адресами:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7

e-mail: [email protected]

Контактні особи:

Кучерук Ірина Леонідівна

тел. (044) 253 45 69

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році»

Мета: проект постанови підготовлено з метою проведення міжнародного моніторингового оцінювання якості вищої медичної освіти у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку лікарів, незалежно від їхнього підпорядкування та форми власності.

1. Підстава розроблення проекту акта

Міністерство охорони здоров’я України розробило проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 275» відповідно до пункту 5 частини другої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», яким визначено, що державні органи, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, повинні проводити аналіз якості освітньої діяльності закладів вищої освіти, що належать до сфери їх управління.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» визначає напрями та пріоритети розвитку України на період до 2020 року і передбачає забезпечення гарантій, що кожен громадянин матиме доступ до високоякісної освіти, системи охорони здоров’я шляхом проведення відповідних реформ. Такі гарантії стають можливими лише за наявності високоякісних фахівців. Одним з основних чинників розвитку якісної освіти є володіння об’єктивною інформацією про стан освіти, її сильні та слабкі сторони. Саме ця інформація визначає напрями освітньої політики. Освітня політика в сфері медичної освіти потребує інформації про рівень вітчизняної медичної освіти (підготовки лікарів) у порівнянні з рівнем підготовки лікарів в інших країнах світу. Одним з основних шляхів отримання такої інформації є організація та проведення моніторингових досліджень. Міжнародні моніторингові порівняльні дослідження (TIMSS, PIRLS, PISA, CIVIC, ICILS тощо) широко застосовуються в сфері шкільної освіти.

Для міжнародного моніторингового дослідження в галузі вищої медичної освіти пропонується провести міжнародний іспит з основ медицини, який надає порівняльні дані та встановлює міжнародний рівень якості для вищої медичної освіти у світі. Зазначений іспит проводиться в країнах Європи, Північної Америки, Південної Америки, Азії, Африки.

Прийняття проекту постанови дозволить:

– здійснити підготовку та проведення міжнародного моніторингового дослідження;

– оцінити рівень фундаментальної підготовки лікарів в Україні;

– гармонізувати підготовку лікарів в Україні та світі;

– підвищити якість підготовки фахівців у галузі знань «Охорона здоров’я»;

– забезпечити на міжнародному рівні моніторинг якості підготовки фахівців у галузі знань «Охорона здоров’я»;

– підвищити престиж вітчизняної медичної освіти на світових ринках (в Україні 30% іноземних студентів здобувають освіту медичного спрямування).

3. Суть проекту акта

Проект постанови вносить зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 275, визначаючи Міністерство охорони здоров’я України головним розпорядником бюджетних коштів для проведення міжнародного моніторингового оцінювання якості вищої медичної освіти у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку лікарів, незалежно від їхнього підпорядкування та форми власності.

4. Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про вищу освіту»;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

Бюджетний кодекс України;

постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 275 «Деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект акта не потребує збільшення видатків з державного бюджету та буде реалізований за рахунок коштів (у сумі 21 787, 2 тис. грн.), передбачених у Державному бюджеті України за бюджетною програмою КПКВК 2301100 «Проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти», на яку було здійснено перерозподіл бюджетних коштів з програми КПКВК 2301070 «Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації» 14 травня 2018 року відповідно до п. 2 постанови № 275.

6. Прогноз впливу

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

Проект постанови не є регуляторним актом.

Реалізація проекту постанови не впливає на ринок праці.

7. Позиція заінтересованих сторін

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

8. Громадське обговорення

Проект постанови опубліковано на сайті для проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови погоджено з Міністерством фінансів України (погоджено без зауважень), Міністерством освіти і науки України (погоджено без зауважень) та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (погоджено із зауваженнями).

10. Правова експертиза

Надано висновок Міністерства юстиції України від 05 жовтня 2018 року (погоджено із зауваженнями щодо невідповідності вимогам нормопроектувальної техніки).

11. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

12. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови забезпечить:

– проведення міжнародного моніторингового дослідження;

– оцінку рівня фундаментальної підготовки лікарів в Україні;

– гармонізацію підготовки лікарів в Україні та світі;

– підвищення якості підготовки лікарів;

– забезпечення на міжнародному рівні моніторингу якості підготовки фахівців у галузі знань «Охорона здоров’я»;

– підвищення престижу вітчизняної медичної освіти на світових ринках.

Заступник Міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк

ПРОЕКТ

винесено на громадське обговорення

11 жовтня 2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 275 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 35, ст. 1222), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ___________ № ____

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

«Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОЗ.

Завданням головного розпорядника бюджетних коштів є забезпечення у 2018 році проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти в закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку лікарів, незалежно від підпорядкування та форми власності.».

2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Бюджетні кошти спрямовуються на закупівлю послуги з проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році в закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку лікарів, незалежно від підпорядкування та форми власності (далі — дослідження) та оплату банківських послуг.».

3. Пункт 4 виключити.

4. Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Закупівля послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до закону.

Попередня оплата послуг, що закуповуються за рахунок бюджетних коштів, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).».

5. Абзац перший пункту 8 виключити.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті