Наказ МОЗ від 02.11.2018 р. № 2012

05 Листопада 2018 1:15 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 02.11.2018 р. № 2012

Про затвердження Примірного статуту та Примірної структури центру громадського здоров’я (обласного, міст Києва та Севастополя)

Відповідно до статтей 57, 62-64 Господарського кодексу України, статті 88 Цивільного кодексу України, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, підпункту 10 пункту 3 Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 560-р

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Примірний статут центру громадського здоров’я (обласного, міст Києва та Севастополя), що додається.
 2. Затвердити Примірну структуру центру громадського здоров’я (обласного, міст Києва та Севастополя), що додається.
 3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Севастопольської міської та обласних державних адміністрацій при розробці проектів установчих документів центру громадського здоров’я (обласного, міст Києва та Севастополя) у новій редакції керуватись примірним статутом та примірною структурою, які затверджені цим наказом.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Стефанишину О.А.
В.о. Міністра У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства охорони

здоров’я України

від 02.11.2018 р. № 2012

ПРИМІРНИИ СТАТУТ

центру громадського здоров’я

(обласного, міст Києва та Севастополя)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Комунальне некомерційне підприємство ______________

(найменування комунального некомерційного підприємства)

(далі-Підприємство) є неприбутковим Підприємством, заснованим на комунальній власності територіальної громади та належить до сфери управління

__________________________________________________________________

(назва органу місцевого самоврядування)

(далі – Уповноважений орган управління), підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Уповноваженому органу управління.

 1. Засновником та власником Підприємства є територіальна громада, від

імені якої виступає ___________________________ (далі – Власник).

(назва територіальної громади)

 1. Підприємство створено згідно __________________________________

(реквізити акта органу місцевого самоврядування, на підставі якого було створено

Підприємство)

 1. Найменування Підприємства:

Повне найменування: Комунальне некомерційне підприємство «______».

Скорочене найменування: КНП «_______________________________».

Повне іноземною мовою (англійською мовою): ___________«_______».

Скорочене іноземною мовою (англійською мовою):________«_______».

Місцезнаходження Підприємства:________________________________

 1. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно- правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, рішеннями Уповноваженого органу управління прийнятими відповідно до законодавства, а також цим Статутом.

ІІ. МЕТА, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Підприємство утворене з метою виконання функцій стосовно забезпечення збереження і зміцнення здоров’я населення, стратегічного управління з питань громадського здоров’я, проведення епідеміологічного нагляду (спостереження) та моніторингу захворювань, здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності, лабораторної діяльності та боротьби з епідеміями.
 2. Завданням Підприємства є здійснення заходів щодо зміцнення здоров’я населення, проведення епідеміологічного нагляду, здійснення профілактики хвороб, заходів боротьби з епідеміями та виконання інших завдань в межах реалізації оперативних функцій громадського здоров’я.
 3. Предметом діяльності Підприємства є:

1) епідеміологічний нагляд (спостереження) за хворобами та оцінка стану здоров’я населення, що включає:

 • збір даних, ведення реєстрів або доступ до реєстрів інфекційних хвороб, неінфекційних захворювань, харчових токсикоінфекцій, травматизму (включаючи побутове насильство), професійних захворювань від закладів охорони здоров’я всіх форм власності та підпорядкування;
 • удосконалення аналітичної та інформаційної діяльності у сфері громадського здоров’я, створення та ведення інформаційних баз даних та системи обміну інформацією, у тому числі в режимі реального часу;
 • поточні дослідження стану здоров’я і поведінкових факторів населення стосовно відношення до власного здоров’я;
 • здійснення моніторингу ефективного проведення протиепідемічних заходів, виконання програм профілактики захворювань, охорони здоров’я населення;
 • інтеграцію даних про фактори навколишнього середовища з показниками стану здоров’я населення;
 • виявлення потреб населення та груп ризику з питань, що пов’язані з системою охорони здоров’я, а також відслідковування прогресу в досягненні індикаторів стану здоров’я області (міста);
 • створення періодичних аналізів та звітів, публікації цих даних в різноманітних форматах для різних груп населення;

2) виявлення пріоритетних проблем охорони здоров’я та загроз для здоров’я шляхом:

 • контролю інфекційних хвороб через впровадження, застосування та постійне удосконалення систем і методів виявлення та контролю спалахів інфекційних хвороб (у тому числі внутрішньолікарняних, зоонозних та трансмісивних); стримування стійкості до протимікробних засобів;
 • розслідування спалахів інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних аварій та встановлення їх причин;
 • прогнозування епідемічної ситуації, підготовки аналітичних інформаційних листів (бюлетенів) про динаміку інфекційних хвороб, циркуляцію та мінливість збудників та якість діагностики;
 • встановлення основних детермінантів стану здоров’я та проблем в галузі охорони здоров’я, здійснення оцінки ризиків для здоров’я;
 • співробітництва з органами виконавчої влади та іншими зацікавленими сторонами з метою обміну даними для проведення аналітичної оцінки фактичного або очікуваного впливу на стан здоров’я факторів середовища життєдіяльності людини та навколишнього середовища;
 • моніторингу загроз та соціальних і економічних факторів, що впливають на здоров’я, оцінки ризиків виникнення надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я;
 • застосування механізмів виявлення, підтвердження та швидкої нотифікації надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я до Національного координатора з питань Міжнародних медико-санітарних правил (Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»);
 • здійснення медико-санітарних заходів у сфері громадського здоров’я відповідно до вимог Міжнародних медико-санітарних правил та заходів щодо готовності, запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я у порядку, встановленим законодавством; запровадження систем і методів виявлення біологічних, фізичних, хімічних, соціальних та інших факторів, що впливають на стан здоров’я населення, за допомогою епідеміологічного нагляду (спостереження);
 • здійснення вірусологічних, мікробіологічних та паразитологічних досліджень з метою забезпечення дослідження факторів, що можуть становити загрозу здоров’ю людини;
 • проведення заключних, профілактичних та поточних дезінфекційних заходів;
 • співробітництва, у тому числі на договірних умовах, з іншими лабораторіями (державними, комунальними, приватними та науковими) для забезпечення потреб епідеміологічного нагляду (спостереження);
 • покращення якості послуг, що надаються лабораторними установами у сфері громадського здоров’я;

3) забезпечення готовності та планування на випадок надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я шляхом:

 • реалізації національного плану та стандартних операційних процедур із забезпечення готовності та реагування на надзвичайні події у сфері громадського здоров’я (стихійні лиха, спалахи та епідемії інфекційних хвороб, виникнення хімічних загроз, радіаційних загроз та при здійсненні актів біотероризму);
 • формування, підготовки та підтримки у стані постійної готовності груп (бригад) оперативного реагування для відповідних заходів у разі виникнення надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я;
 • забезпечення необхідних ресурсів та підготовленого персоналу для реагування на надзвичайні події у сфері громадського здоров’я та систематичної оцінки наявних сил та засобів;
 • апробації плану та процедур щодо дій при надзвичайних подіях в реальних умовах або під час навчань;
 • проведення періодичної оцінки дій під час реагування на минулі інциденти та виявлення можливостей для покращення реагування;
 • забезпечення міжвідомчої координації та комунікації у разі виникнення надзвичайної події у сфері громадського здоров’я;

4) забезпечення профілактики захворювань шляхом:

 • розроблення, реалізації та моніторингу виконання проектів комплексних заходів та програм з профілактики захворювань, які спричиняють найбільший негативний соціально-демографічний та економічний вплив;
 • організації виконання програм імунізації і нагляду за хворобами, які можна попередити вакцинацією;
 • інформування про поведінкові та медичні ризики для здоров’я різних груп населення;
 • створення систем і методів активного залучення працівників первинної медико-санітарної та спеціалізованої допомоги до програм профілактики захворювань;
 • розроблення скринінгових програм для ранньої діагностики захворювань;

5) зміцнення здоров’я населення шляхом:

 • розробки і реалізації стратегій з формування свідомого і відповідального відношення населення до власного здоров’я і особистої безпеки, в тому числі профілактики самогубств;
 • проведення заходів та акцій, спрямованих на зменшення впливу на стан здоров’я факторів ризику (алкоголь, тютюн, нездорове харчування, низька фізична активність, ризикована поведінка та інші);
 • проведення заходів, спрямованих на зміцнення психічного здоров’я населення та попередження розладів психічного здоров’я у дорослих та дітей;
 • проведення заходів спрямованих на охорону сексуального, репродуктивного здоров’я та дотримання здорового способу життя;

6) планування кадрових ресурсів для системи громадського здоров’я шляхом:

 • забезпечення сфери громадського здоров’я кваліфікованими кадрами; розроблення плану забезпечення системи кадровими ресурсами, що має довгостроковий та прогнозний характер, враховує демографічні прогнози, регіональні інтереси та майбутні потреби в сфері громадського здоров’я;
 • запровадження механізмів підтримки якісного рівня знань працівників у сфері громадського здоров’я, у тому числі шляхом організації та проведення тренінгів, курсів, семінарів, циклів тематичного вдосконалення;

7) стратегічне керівництво у сфері громадського здоров’я, що передбачає:

 • збір та аналіз стратегічної інформації для формування місцевої політики і стратегічного управління у сфері громадського здоров’я, координація відповідної діяльності місцевих закладів охорони здоров’я;
 • визначення регіональних пріоритетів у сфері громадського здоров’я та пошук оптимальних шляхів розв’язання проблем громадського здоров’я з урахуванням вітчизняної та світової практики;
 • координація розробки і впровадження, моніторинг і оцінка виконання програмних заходів у сфері протидії інфекційним хворобам та вирішення інших пріоритетних проблем громадського здоров’я;
 • координація діяльності закладів охорони здоров’я області щодо дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико- статистичної інформації;
 • розроблення пропозицій для втілення національної політики у сфері громадського здоров’я в місцеві програми та заходи;

8) комунікація в інтересах громадського здоров’я шляхом:

 • проведення комунікаційних кампаній з різних аспектів просування/промоції здоров’я, формування здорового способу життя і мотивації населення до такого способу життя;
 • інформаційної підтримки заходів галузевого управління, інформаційно- аналітичного забезпечення планування діяльності галузевого управління у частині, що стосується питань громадського здоров’я;
 • забезпечення інформаційного супроводу реалізації національних, регіональних та місцевих програм в сфері громадського здоров’я;
 • створення та поширення кіно-фото-відео-аудіо-продукції;
 • надання консультативної допомоги зацікавленим відомствам, установам і організаціям з питань формування здорового способу життя;
 • розробки та видання методичних матеріалів, науково-популярної літератури з питань здорового способу життя;

9) здійснення діяльності, пов’язаної із зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у порядку, встановленому законодавством України;

10) зберігання, облік, розподіл, доставка діагностичних, профілактичних, імунобіологічних препаратів, поживних середовищ, штамів мікроорганізмів; виготовлення, реалізація та випробування поживних середовищ для мікробіологічних досліджень, розведення та реалізація лабораторних тварин, проведення лабораторних досліджень за показниками безпечності, продукції, сировини, виробничого середовища, факторів трудового процесу та умов праці відповідно до атестації та компетенції лабораторії;

11) виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією завдань, визначених цим Статутом.

 1. Підприємство має право виконувати роботи, надавати послуги, що не відносяться до адміністративних та пов’язані з його основним видом діяльності, для громадян і юридичних осіб за плату згідно з законодавством України.
 2. Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.
 3. Підприємство здійснює обробку персональних даних для конкретних і законних цілей з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових, відносин у сфері управління персоналом, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері податкових відносин, відносин у сфері охорони здоров’я, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках та в порядку встановлених законодавством.

Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк, не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення.

ІІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

 1. Підприємство є юридичною особою. Підприємство набуває прав та обов’язків юридичної особи з дати включення його до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 2. Зміни до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Уповноваженого органу управління та підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законом.
 3. Підприємство не може бути засновником іншої юридичної особи.
 4. Підприємство проводить господарську некомерційну діяльність без мети одержання прибутку в межах визначених законодавством, спрямовану на забезпечення збереження і зміцнення здоров’я населення, проведення моніторингу захворювань, боротьби з епідеміями та забезпечує стратегічне управління з питань громадського здоров’я.
 5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які були визнані судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням судом.
 6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
 7. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також може мати товарний знак, який реєструється відповідно до законодавства.
 8. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем, відповідачем і третьою особою у суді відповідно до законодавства.
 9. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним йому на праві оперативного управління майном згідно із законодавством.
 10. Власник та Уповноважений орган управління не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами України.
 11. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника та Уповноваженого органу управління.

IV. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Уповноваженим органом управління, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
 2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Уповноваженого органу управління. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Уповноваженим органом управління.
 3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

1) комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

2) кошти місцевих бюджетів (бюджетні кошти);

3) власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Уповноваженого органу управління) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

4) цільові кошти;

5) кредити банків;

6) майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

7) майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально- економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

8) майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України.

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України. Право оперативного управління майном, закріпленим за Підприємством, надається з дати підписання акта приймання-передачі.

 1. Статутний капітал Підприємства становить: _____________ гривень.

(цифрами та словами)

 1. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
 2. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед Уповноваженого органу управління (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 3. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Уповноваженого органу управління.
 4. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до законодавства України.
 5. Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.
 6. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до законодавства України.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю (територіальної громади) або спільною власністю (територіальних громад) на праві оперативного управління

V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Підприємство має право:
 • звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань;
 • самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення;
 • укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства;
 • здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства;
 • самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту;
 • здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку;
 • залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;
 • співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями;
 • надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом;
 • створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України;
 • здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
 1. Підприємство зобов’язане:
 • створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
 • здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність відповідно до вимог законодавства;
 • планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я;
 • забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України;
 • акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;
 • здійснювати обробку персональних даних відповідно до чинного законодавства.

VI. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

 1. Управління Підприємством здійснює Уповноважений орган управління.
 2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює Директор, який призначається на посаду і звільняється з посади за рішенням Уповноваженого органу управління на умовах контракту у порядку, встановленому законодавством. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму визначаються контрактом.

На Підприємстві за рішенням Уповноваженого органу управління може бути утворена наглядова рада, у порядку визначеному законодавством України. Наглядова рада Підприємства утворюється за рішенням Уповноваженого органу управління, до сфери якого належить Підприємство.

Критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради Підприємства є обов’язковим, а також порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджуються рішенням Уповноваженого органу управління.

 1. Уповноважений орган управління:
 • визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;
 • затверджує статут Підприємства та зміни до нього;
 • затверджує організаційну структуру Підприємства, граничну чисельність працівників та штатний розпис, кошторис доходів і видатків та план асигнувань (за винятком кредитів з бюджету) загального фонду бюджету Підриємства;
 • затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання; укладає і розриває контракт з Директором Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;
 • погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, згідно з якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави;
 • погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства;
 • здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю (територіальної громади) або спільною власністю (територіальних громад) та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;
 • приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс; контролює реалізацію заходів щодо запобігання корупції на Підприємстві; погоджує призначення на посаду та звільнення з посади заступників Директора Підприємства, головного бухгалтера, керівника юридичної служби (юрисконсульта) та керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції за поданням Директора Підприємства;
 • погоджує Директору Підприємства відпустки, дні відпочинку, закордонні відрядження, призначає в.о. Директора Підприємства у разі звільнення або відсторонення Директора Підприємства та має право на вирішення питання щодо покладання обов’язків в.о. Директора Підприємства у разі його тимчасової відсутності.
 1. Директор Підприємства:
 • діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;
 • самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Уповноваженого органу управління;
 • організовує роботу Підприємства щодо основних напрямків діяльності згідно з вимогами нормативно-правових актів;
 • несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів;
 • користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна;
 • у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;
 • забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації;
 • у строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим;
 • подає Уповноваженому органу управління в установленому порядку квартальну, річну, фінансову, бухгалтерську та статистичну звітність та іншу звітність Підприємства, інформацію про рух основних засобів, за запитом Уповноваженого органу управління надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду;
 • приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;
 • забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України;
 • призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, головного бухгалтера, керівника юридичної служби (юрисконсульта) та керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції за погодженням із Уповноваженим органом управління з дотриманням вимог законодавства;
 • забезпечує дотримання вимог законодавства про охорону праці, санітарно- гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;
 • вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
 • несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Директора Підприємства в порядку, визначеному законодавством;
 • затверджує за погодженням із Уповноваженим органом управління структуру і штатний розпис Підприємства;
 • забезпечує додержання законодавства про працю на Підприємстві з дотриманням законності та порядку, режиму секретності та антикорупційних норм;
 • забезпечує безумовне дотримання і виконання вимог антикорупційного законодавства в діяльності Підприємства, його посадовими та службовими особами, іншими особами, які виконують роботу та перебувають з Підприємством у трудових відносинах;
 • затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:
 • положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;
 • порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;
 • порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів відповідно до основних напрямів діяльності;
 • погоджує із Уповноваженим органом управління свої відпустки, дні відпочинку, закордонні відрядження та відрядження в межах України, а також забезпечує інформування Уповноваженого органу управління про свою тимчасову втрату працездатності.

Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Уповноваженим органом управління і Директором Підприємства.

 1. З метою сприяння діяльності на Підприємстві може бути створена опікунська рада. Діяльність, склад та інші питання щодо опікунської ради регулюється положенням, яке затверджується наказом Директора.
 2. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
 3. У разі відсутності Директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Директора чи інша особа згідно із затвердженим розподілом функціональних (посадових) обов’язків.

VII. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, наглядову раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально- культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

 1. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
 2. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.
 3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
 4. Право укладення колективного договору надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

 1. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
 2. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Уповноваженим органом управління. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виключення зобов’язань щодо оплати праці.

 1. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

VIII. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.
 2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.
 3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та у порядку встановленому чинним законодавством України.
 4. Уповноважений орган управління має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом виконання мети та завдань, визначених предметом діяльності Підприємства.

Підприємство подає Уповноваженому органу управління, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово- господарської, кадрової, медичної діяльності.

IX. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРИЄМСТВА

 1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законами, – за рішенням суду.
 2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язки переходить до його правонаступників у встановленому законодавством порядку.
 3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Уповноваженим органом управління, а у разі припинення його діяльності за рішенням суду – комісією, утвореною відповідно до рішення суду.
 4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Підприємства.
 5. Ліквідаційна комісія розміщує в друкованих засобах відповідно до закону повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені законодавством строки.
 6. Одночасно ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію суб’єкта господарювання.
 7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його до Уповноваженого органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку, з обов’язковою перевіркою органом державної фіскальної служби, в якому перебуває на обліку Підприємство.

 1. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.
 2. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
 3. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
 4. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію його припинення.
Начальник Управління правового забезпечення Л. Демшевська

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 02.11.2018 р. № 2012

ПРИМІРНА СТРУКТУРА

центру громадського здоров’я (обласного, міст Києва та Севастополя)

з/п

Назва структурного підрозділу
1 Керівництво
2 Відділ правового забезпечення
3 Відділ діловодства та контролю
4 Відділ кадрів
5 Відділ бухгалтерського обліку і звітності
6 Диспетчерський сектор оперативного реагування
7 Архівний сектор
8 Сектор охорони праці
9 Планово-економічний відділ
10 Відділ матеріально-технічного забезпечення
11 Сектор маркетингу в охороні здоров’я
12 Відділ стратегічного розвитку і наукових досліджень
13 Відділ координації інформаційних систем
14 Відділ моніторингу і оцінки
15 Відділ інфекційних хвороб
16 Сектор імунопрофілактики
17 Відділ неінфекційних хвороб
18 Сектор психічного здоров’я
19 Сектор охорони здоров’я в аспекті навколишнього середовища, промислової безпеки та професійних хвороб
20 Відділ захворювань, які спричиняють найбільший негативний соціально-демографічний та економічний вплив
21 Відділ медичної статистики та аналітики
22 Відділ економічної статистики
23 Відділ інформаційно-комунікаційної роботи
24 Відділ промоції здорового способу життя
25 Відділ зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю
26 Відділ дослідження фізичних та хімічних факторів (з лабораторією)
27 Відділ дослідження біологічних факторів (з лабораторією)
28 Відділ дезінфектології
29 Сектор метрології та якості досліджень
30 Відокремлені структурні підрозділи
Начальник Управління правового забезпечення Л. Демшевська
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті