Проект постанови КМУ «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298»

21 Грудня 2018 2:46 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298»

Прийняття проекту постанови зумовлено необхідністю стимулювання ефективної роботи груп експертів МОЗ України, які на сьогодні на громадських засадах здійснюють діяльність відповідно до Положення про групи експертів МОЗ України, затвердженого наказом МОЗ України від 21 березня 2017 року № 302, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2017 р. за № 488/30356. Основні завдання груп експертів — це підвищення ефективності та прозорості надання медичної допомоги населенню України, удосконалення організаційно-методичної, лікувально-діагностичної роботи та забезпечення ефективної координації профільних напрямів, що потребує суттєвого навантаження і відповідної оплати.

Зауваження та пропозиції приймаються Медичним департаментом МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому (вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601) або електронному вигляді на адресу: o.dudin@ukr.net. Контактна особа: Гаврилюк Андрій Олександрович.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 року № 1298»

Мета: встановлення додаткової доплати працівникам за роботу у групах експертів МОЗ України

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298» (далі — Проект постанови) розроблено Міністерством охорони здоров’я України відповідно до підпункту 1 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття Проекту постанови зумовлено необхідністю стимулювання ефективної роботи груп експертів МОЗ України, які на сьогодні на громадських засадах здійснюють діяльність відповідно до Положення про групи експертів МОЗ України, затвердженого наказом МОЗ України від 21 березня 2017 року № 302, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2017 р. за № 488/30356. Основні завдання груп експертів — це підвищення ефективності та прозорості надання медичної допомоги населенню України, удосконалення організаційно-методичної, лікувально-діагностичної роботи та забезпечення ефективної координації профільних напрямів, що потребує суттєвого навантаження і відповідної оплати.

3. Суть проекту акта

Проект постанови передбачає зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Проектом пропонується доповнити зазначену постанову Кабінету Міністрів України підпунктом д) підпункт 3 пункту 3, який встановлює працівникам незалежно від найменування посади, яких відповідним наказом включено до складу груп експертів Міністерства охорони здоров’я України, додаткову доплату до посадового окладу в розмірі двох мінімальних заробітних плат. Фінансування витрат на додаткові доплати передбачається з місцевих бюджетів, що позитивно вплине на прийняття рішень Міністерством охорони здоров’я з урахуванням реальних потреб місцевих громад.

4. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є: Конституція України; Основи законодавства України про охорону здоров’я, постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Міністерством охорони здоров’я України проведено аналіз навантаження на бюджет закладів, працівники яких залученні до роботи груп експертів МОЗ України, та виявлено, що впровадження таких змін потягне незначне фінансове навантаження (до 0,5%) на бюджети цих лікарень (розрахунок потреби додається).

Враховуючи зазначене, вважаємо, що запровадження доплати працівникам, що залучені до роботи груп експертів МОЗ України, не потребує виділення додаткових цільових коштів для таких закладів.

6. Прогноз впливу

У зв’язку з тим, що основним завданням проекту акта є заохочення працівників закладів охорони здоров’я робити особистий внесок в охорону здоров’я населення України проект акта не впливає на ринкове середовище, розвиток регіонів, позитивно впливає на ринок праці. Матиме позитивний вплив на громадське здоров’я шляхом підвищення ефективності та прозорості надання медичної допомоги населенню України, удосконалення організаційно-методичної, лікувально-діагностичної роботи та забезпечення ефективної координації профільних напрямів. Проект акта не впливає на екологію та навколишнє природне середовище.

7. Позиція зацікавлених сторін

За предметом правового регулювання проект наказу не стосується:

  • питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку;
  • прав осіб з інвалідністю;
  • сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Реалізація проекту наказу матиме позитивний вплив на соціально-трудову сферу у зв’язку із підвищенням рівня заробітної плати лікарям закладів охорони здоров’я, які працюють у групах експертів МОЗ України.

Проект акта підлягає погодженню зі Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Прогноз впливу додається.

8. Громадське обговорення

З метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

9. Позиція зацікавлених органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством соціальної політики України.

10. Правова експертиза

Проект акта потребує проведення правової експертизи у Міністерстві юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки, що обмежують забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта дозволить підвищити ефективність роботи працівників закладів охорони здоров’я у групах експертів МОЗ України завдяки встановленню додаткової доплати у розмірі двох мінімальних заробітних плат.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

Проект
оприлюднений на сайті
МОЗ України 20.12.2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення зміни до постанови
Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 року № 1298

Кабінет Міністрів України постановляє:

Підпункт 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; № 52, ст. 2389; 2005 р. № 40, ст. 2544; № 34 ст. 2064; 2010 р. № 9, ст. 451; 2016 р. № 71, ст. 2375; 2017 р. № 94, ст. 2844) доповнити підпунктом такого змісту:

«д) у розмірі двох мінімальних заробітних плат працівникам, незалежно від найменування посади, яких відповідним наказом включено до складу груп експертів Міністерства охорони здоров’я.»

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті