Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів»

14 Січня 2019 3:16 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Міністерство охорони здоров’я України відповідно до ст. 9 та ст.13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів» та аналізу регуляторного впливу до нього.

Проект наказу розроблено на виконання пункту 6 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2018 року № 334.

Прийняття наказу дозволить врегулювати суспільні відносини в сфері підготовки фахівців для галузі охорони здоров’я при організації та проведенні компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту, визначити відповідальність суб’єктів господарювання, які беруть участь у процесі розробки та проведення ЄДКІ, за організацію та проведення компонентів ЄДКІ, а також встановити основні характеристики іспитів, їх структуру та тривалість, деталізувати процедуру проведення та оскарження результатів, критерії оцінювання.

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом науки, інновацій, освіти та кадрів МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.
e-mail: irynakuch@gmail.com
Контактні особи:
Кучерук Ірина Леонідівна
тел.: 253-45-69

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів»

Мета: запровадити єдиний порядок, умови та строки розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критерії оцінювання результатів.

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект наказу розроблено на виконання пункту 6 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2018 року № 334.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Затвердження єдиного порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів є послідовним етапом у реалізації Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 244-р. Очікуваним результатом є підвищення якості вищої медичної освіти фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я», покращення якості послуг, що надаються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

 1. Суть проекту акта

Проект наказу затверджує Порядок, умови та строки розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критерії оцінювання результатів, який визначає механізм, умови та строки розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі — Порядок) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (далі — здобувач), а також критерії оцінювання результатів.

Дія цього Порядку поширюється на заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань 22 «Охорони здоров’я», державну організацію «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки «Медицина і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» та здобувачів.

У Порядку визначається відповідальність суб’єктів господарювання, які беруть участь у процесі розробки та проведення ЄДКІ, за організацію та проведення компонентів ЄДКІ, а також основні характеристики іспитів, їх структура та тривалість, процедура проведення та оскарження результатів, критерії оцінювання.

 1. Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про вищу освіту»;

Основи законодавства України про охорону здоров’я;

постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових витрат з місцевих та державного бюджетів України.

 1. Прогноз впливу

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

Реалізація проекту наказу не впливає на ринок праці.

Проект наказу є регуляторним актом.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

 1. Громадське обговорення

У відповідності до § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України та пункту 5 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, та з метою забезпечення вивчення й врахування думки громадськості Міністерством охорони здоров’я України з 10 жовтня 2018 року було розпочато проведення публічного громадського обговорення проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів». Також 23 жовтня 2018 року відбулася Робоча нарада ректорів, перших проректорів та начальників навчальних відділів закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та представників органів студентського самоврядування, під час якої учасниками наради були запропоновані зміни до проекту наказу.

Отримані від учасників публічного громадського обговорення пропозиції та зауваження до обговорюваного проекту були враховані у запропонованій редакції.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством освіти і науки України, Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрацій у Міністерстві юстиції України.

 1. Правова експертиза

Проект наказу потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проект акта є гендерно нейтральним.

 1. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 1. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить врегулювати суспільні відносини в сфері підготовки фахівців для галузі охорони здоров’я при організації та проведенні компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту, визначити відповідальність суб’єктів господарювання, які беруть участь у процесі розробки та проведення ЄДКІ, за організацію та проведення компонентів ЄДКІ, а також встановити основні характеристики іспитів, їх структуру та тривалість, деталізувати процедуру проведення та оскарження результатів, критерії оцінювання.

В.о. Міністра охорони здоров’я України У. Супрун

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 1. Суть проекту акта

Прийняття наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів» дозволить врегулювати суспільні відносини в сфері підготовки фахівців для галузі охорони здоров’я при організації та проведенні компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

 1. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників

(у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив

(до року)

середньостроковий вплив

(більше року)

Фахівці для галузі охорони здоров’я — студенти, які проходитимуть ЄДКІ Складність підготовки для отримання успішного результату + Неможливість «купити іспит» призведе до необхідності прикладати більші зусилля для підготовки до здачі іспиту. Системність підходу та неодноразове проведення сприятимуть підвищенню якості підготовки та належному навчанню протягом семестру, що позитивно вплине на результати.
Наявність належних умов для проходження ЄДКІ проведення ЄДКІ + + Створення суб’єктами господарювання, які беруть участь у процесі проведення ЄДКІ відповідних умов для проходження ЄДКІ студентами
Об’єктивність та неупередженість при оцінці знань + + Оцінювання компонентів ЄДКІ (крім ОСП(К)І) проводитиметься поза межами ЗВО, що зменшить корупційні ризики та можливість суб’єктивної оцінки знань конкретного студента
Можливість успішно працевлаштуватися + + Складання відповідних (в залежності від спеціальності) компонентів ЄДКІ сприятиме чіткому усвідомленню студентом власних здібностей, знань, навичок та схильностей
Суб’єкти господарювання, які беруть участь у процесі розробки та проведення ЄДКІ:

Центр тестування при МОЗ та ЗВО

Наявність норм, які чітко регламентують порядок, умови та строки + + Визначення чіткого порядку розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту
Пацієнти Якісно підготовлений, фаховий та вмотивований лікар + + Неупереджена та різностороння перевірка знань та навичок фахівців сприятиме випуску кваліфікованих лікарів

Проект

оприлюднений на сайті

МОЗ України 16.01.2019 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів

Відповідно до пункту 5 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок, умови та строки розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критерії оцінювання результатів, що додаються.
 2. Генеральному директору Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.
 4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра охорони здоров’я України У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Порядок, умови та строки
розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту
та критерії оцінювання результатів

 

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок, умови та строки розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критерії оцінювання результатів (далі – Порядок) визначає механізм, умови та строки розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (далі – здобувач), а також критерії оцінювання результатів.

Дія цього Порядку поширюється на заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань 22 «Охорони здоров’я» (далі – ЗВО), державну організацію «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки «Медицина і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі – Центр тестування при МОЗ) та здобувачів.

У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту», постанові Кабінету Міністрів України від 23 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та наказі Міністерства охорони здоров’я України від 19 жовтня 2018 року № 1883 «Про затвердження Методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту».

 1. ЄДКІ складається з тестових компонентів та об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (далі – ОСП(К)І).

Тестовими компонентами ЄДКІ є:

інтегрований тестовий іспит «КРОК» (далі – іспит «КРОК»); іспит з англійської мови професійного спрямування (до 01 вересня 2019 року оцінюється рівень професійної компетентності з іноземної мови професійного спрямування, яку вивчав студент у закладі вищої освіти);

міжнародний іспит з основ медицини.

 1. Відповідальність за організацію та проведення тестових компонентів ЄДКІ покладається:

у частині підготовки аудиторій для їх проведення, забезпечення належних та безпечних умов під час їх проведення, отримання здобувачами за потреби невідкладної медичної допомоги – на ректора (директора) ЗВО;

у частині здійснення необхідних організаційно-технологічних заходів для їх проведення – на директора Центру тестування при МОЗ.

ІІ. Порядок, умови та строки розроблення ЄДКІ

 1. Розроблення іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування здійснює Центр тестування при МОЗ.

Основні характеристики іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування, на підставі яких здійснюється його розроблення, вносяться до специфікації іспиту.

Специфікація іспиту має містити інформацію щодо мети, структури змісту, мови проведення, форми проведення, формату та кількості завдань, тривалості іспиту тощо. Специфікація іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування розробляється Центром тестування при МОЗ та погоджується Міністерством охорони здоров’я України не пізніше ніж за шість місяців до дати проведення іспиту.

Розроблення ОСП(К)І здійснюють ЗВО за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України.

Для проведення міжнародного іспиту з основ медицини використовується міжнародний іспит з фундаментальних та клінічних дисциплін, розроблений іноземною агенцією з оцінки якості рівня знань здобувачів (далі – іноземна агенція).

 1. До розроблення ЄДКІ (крім міжнародного іспиту з основ медицини) відноситься первинне розроблення компонентів ЄДКІ, їх оновлення та актуалізація у відповідності до стандартів вищої освіти, сучасних наукових знань і практики в галузі охорони здоров’я.

Розроблення ЄДКІ може включати такі примірні види робіт:

визначення та перегляд мети, структури, змісту компоненту ЄДКІ, створення, експертизу, апробацію, перегляд екзаменаційних матеріалів (тестових завдань, алгоритмів оцінювання, ситуаційних завдань, станцій ОСП(К)І, симуляційних сценаріїв, протоколів, чек-листів тощо);

розроблення методичних та інформаційних матеріалів для ЄДКІ;

розроблення програмних засобів для ЄДКІ;

розроблення нормативів для ЄДКІ, формування та стандартизацію переліку матеріально-технічного забезпечення, обладнання та манекенів для ЄДКІ;

проведення пілотних іспитів, навчання, стажування та тренування авторів, експертів, стандартизованих пацієнтів, екзаменаторів, інших фахівців, залучених до ЄДКІ;

проведення опитувань, аналітичних досліджень для підтримки актуальності та якості ЄДКІ, заходів із встановлення критеріїв складання компонентів ЄДКІ;

проведення робочих зустрічей, нарад, семінарів, конференцій та участь в них, участь у роботі міжнародних організацій, що займаються оцінюванням компетентності та якості освіти в галузі охорони здоров’я, делегування українських фахівців до розробників міжнародних іспитів, зокрема міжнародного іспиту з основ медицини, проведення комунікаційно- інформаційних заходів.

 1. Строки розроблення компонентів ЄДКІ передбачають первинне розроблення та оновлення й актуалізацію, яка відбувається не рідше, ніж раз на три роки.

Строки розроблення іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування залежать від існуючої практики проведення конкретного компоненту із урахуванням спеціальності, форми та мови навчання, основного і повторного складання, а також залежно від тривалості іспиту, умов проведення та реєстрації. Строки розроблення іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування визначаються Центром тестування при МОЗ.

Строки розроблення міжнародного іспиту з основ медицини визначаються іноземною агенцією – розробником такого іспиту.

Строки розроблення ОСП(К)І визначаються відповідним ЗВО із урахуванням спеціальності, форми та мови навчання, основного і повторного складання іспиту здобувачами.

 1. Кількість завдань екзаменаційного тесту кожного тестового компоненту ЄДКІ не повинна перевищувати 200 тестових завдань.

ІІІ. Порядок, умови та строки проведення тестових компонентів ЄДКІ

 1. Тестові компоненти ЄДКІ проводяться на основі технологій стандартизованого тестування у письмовій (бланковій) тестовій або комп’ютерній формах.

Всі тестові компоненти ЄДКІ проводяться за єдиними закритими тестами та за єдиними методичними матеріалами, розробленими Центром тестування при МОЗ для іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування, а для міжнародного іспиту з основ медицини – розробником такого іспиту.

 1. Тривалість складання іспиту з англійської мови професійного спрямування для здобувачів – громадян України та для здобувачів – громадян іноземних держав визначається з розрахунку 2 хвилини на 1 тестове завдання.

Тривалість складання іспиту «КРОК» для здобувачів – громадян України визначається з розрахунку 1 хвилина на 1 тестове завдання, для здобувачів – громадян іноземних держав – 1,2 хвилини на 1 тестове завдання.

Тривалість складання міжнародного іспиту з основ медицини становить 4 години.

 1. Тестові компоненти ЄДКІ проводяться відповідно до Графіку, затвердженого МОЗ України. Графік затверджується на календарний рік щорічно до 01 вересня попереднього календарного року.

У Графіку вказуються дати проведення кожного тестового компоненту ЄДКІ для кожної спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та термін (місяць) проведення повторних складань тестових компонентів ЄДКІ з урахуванням, що повторні складання мають відбутися до початку нового навчального року або наступного навчального семестру. Дати повторного складання тестових компонентів ЄДКІ визначаються Центром тестування при МОЗ та оприлюднюються на його офіційному сайті.

Для здобувачів, які були відсутні на складанні будь-якого тестового компоненту ЄДКІ з поважної (документально підтвердженої) причини проводиться один раз додаткове складання іспиту. Дата проведення додаткового складання іспиту визначається Центром тестування при МОЗ.

 1. Тестові компоненти ЄДКІ проводяться в аудиторіях ЗВО.

Кожна аудиторія, у якій проводяться тестові компоненти ЄДКІ у письмовій (бланковій) формі, має відповідати наступним характеристикам:

відсутність перегородок для повного спостереження за процесом проведення тестування і безперешкодного доступу до всіх здобувачів, які складають тест;

належне освітлення;

наявність столів (парт, стільців зі столиком);

оснащена годинником, дошкою або іншою поверхнею, на якій можна писати для позначення часу початку та закінчення тестування;

обладнана відеокамерами або системами відеоспостереження з автоматизованим записом усіх етапів проведення тестування, при цьому отримане зображення має покривати не менше 95% аудиторії;

мати достатньо місця, щоб усі здобувачі, які складають тест, сиділи дивлячись в одному напрямку та між ними була відстань у два посадкових місця (приблизно 1,2 м) для гарантії того, що вони не спілкуватимуться один з одним та не підглядатимуть у відповіді інших здобувачів, які складають тест.

 1. У тестових компонентах ЄДКІ беруть участь здобувачі, які зареєстровані на їх складання та стан здоров’я яких на час проведення тестових компонентів ЄДКІ дозволяє проходити тестування.

Реєстрація здобувачів для складання тестових компонентів ЄДКІ починається не раніше ніж за 4 місяці і закінчується не пізніше ніж за 2 місяці до встановленої дати проведення тестового компоненту ЄДКІ.

Реєстрацію здобувачів для складання тестових компонентів ЄДКІ здійснює:

для іспитів «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного

спрямування – Центр тестування при МОЗ;

для міжнародного іспиту з основ медицини – розробник такого іспиту

та/або Центр тестування при МОЗ.

Передача та обробка реєстраційних даних здобувачів, які є персональними даними, за кордон до іноземної агенції, яка є розробником міжнародного іспиту з основ медицини, здійснюється з дотриманням законодавства України з питань захисту персональних даних та на підставі надання здобувачем відповідної згоди на обробку персональних даних.

Реєстрація здобувачів для складання тестових компонентів ЄДКІ здійснюється на підставі замовлення та комплекту реєстраційних документів від ЗВО на таку реєстрацію за формами, визначеними Центром тестування при МОЗ та/або іноземною агенцією, яка є розробником міжнародного іспиту з основ медицини.

У разі потреби здобувачам, які мають захворювання, що потребують створення особливих умов для складання тестових компонентів ЄДКІ, ЗВО надають Центру тестування при реєстрації таких здобувачів висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення таких умов.

Інформація про порядок реєстрації здобувачів для складання тестових компонентів ЄДКІ та відповідні форми розміщується на офіційному сайті Центру тестування при МОЗ не пізніше ніж за місяць до початку реєстрації.

Центр тестування при МОЗ має право відмовити ЗВО у реєстрації здобувача на іспити «КРОК» та іспит з англійської мови професійного спрямування у разі неналежного оформлення комплекту реєстраційних документів, невідповідності поданих документів законодавству України та/або подання замовлення пізніше встановленого строку.

У випадку відмови у реєстрації здобувача у зв’язку із неналежним оформленням реєстраційних документів, невідповідності поданих документів законодавству України ЗВО після усунення недоліків у реєстраційних документах має право подати їх повторно.

Для здобувачів, які навчаються за спеціальностями, для яких законодавством передбачено складання двох етапів ЄДКІ, Центр тестування при МОЗ не може здійснювати реєстрацію на складання компонентів другого етапу ЄДКІ без наявності сертифікатів про складання компонентів першого етапу ЄДКІ.

 1. Здобувачі, які були зареєстровані для складання тестових компонентів ЄДКІ, мають право на:

доступ до інформації про графік та порядок проведення тестових компонентів ЄДКІ, час і місце їх проведення, порядок визначення, спосіб та час офіційного оголошення результатів ЄДКІ;

ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення ЄДКІ;

безпечні умови під час проведення ЄДКІ;

отримання невідкладної медичної допомоги під час проведення ЄДКІ;

оскарження процедури проведення ЄДКІ у частині порушення прав здобувачів, визначених цим пунктом, та результатів ЄДКІ (апеляцію).

ЗВО та Центр тестування при МОЗ забезпечують дотримання прав здобувачів, передбачених цим пунктом.

 1. Здобувачі, які були зареєстровані для складання тестових компонентів ЄДКІ зобов’язані:

ознайомитися з цим Порядком;

своєчасно прибути до місця проведення ЄДКІ з документами, що посвідчують особу відповідно до пункту 13 цього розділу;

ввічливо ставитися до всіх здобувачів та осіб, залучених до проведення ЄДКІ;

виконувати вказівки та вимоги осіб, залучених до проведення ЄДКІ, пов’язані з процедурою його проведення.

 1. Здобувачам забороняється:

приносити до місця проведення ЄДКІ небезпечні предмети та речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;

використовувати в місці проведення ЄДКІ та мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації (у тому числі: мобільні телефони, планшети, калькулятори, годинники з будильником, комп’ютером або пам’яттю, пейджери, прилади для запису аудіо- та відеоданих, радіо, плеєри), а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою тестування, портфелі, сумки, верхній одяг будь-яку їжу або напої;

впродовж часу, відведеного для виконання тестових завдань заважати іншим здобувачам виконувати тестові завдання;

заважати особам, залученим до проведення ЄДКІ виконувати свої обов’язки;

спілкуватися в будь-якій формі з іншими здобувачами під час виконання тестових завдань, передавати їм будь-які предмети та матеріали, у тому числі екзаменаційні;

копіювати відповіді в інших здобувачів;

розголошувати в будь-якій формі інформацію про зміст тестових завдань;

виносити за межі аудиторії робочі матеріали, їх окремі аркуші, бланки відповідей;

продовжувати відмічання відповідей або стирання відміток на бланку відповідей після оголошення про закінчення тестування;

псувати майно у місці проведення ЄДКІ.

У разі порушення вимог цього пункту здобувач позбавляється права на продовження роботи над тестом і на вимогу представника Центру тестування, який адмініструє проведення тестового компоненту (далі – проктор), повинен здати бланк відповідей, екзаменаційний збірник тестових завдань і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування, що фіксується у відповідному акті. Такий здобувач отримує результат «0».

 1. Для забезпечення закритості екзаменаційних збірників тестових завдань їх доставка до ЗВО здійснюється із залученням Державного підприємства спеціального зв’язку. Для доставки екзаменаційні збірники тестових завдань упаковуються Центром тестування у герметичну плівку та контейнери з використанням захисних матеріалів.

Контейнери з екзаменаційними збірниками тестових завдань доставляються до канцелярії ЗВО не раніше ніж за два дні до визначеної дати проведення тестового компоненту ЄДКІ, де їх приймає відповідальна особа, призначена наказом з числа керівних працівників адміністрації ЗВО, що фіксується у відповідному акті. Вони зберігаються в спеціально визначеній ректором (директором) ЗВО кімнаті, що опечатується.

У день іспиту відповідальна особа ЗВО особисто разом з усіма прокторами, що прибули у ЗВО для проведення іспиту, перевіряє цілісність контейнерів з екзаменаційними збірниками тестових завдань, що фіксується у відповідному акті, який підписують усі проктори та відповідальна особа ЗВО. Може здійснюватися відеозапис цього процесу.

У випадку збереження цілісності упаковки екзаменаційних матеріалів проктори розпочинають проведення тестових компонентів ЄДКІ.

У випадку порушення цілісності упаковки проктор інформує Центр тестування при МОЗ, який в свою чергу інформує Міністерство охорони здоров’я України, яке приймає рішення щодо проведення цього іспиту у ЗВО.

 1. Для забезпечення прозорості і публічності проведення ЄДКІ у аудиторіях, в яких проводяться тестові компоненти ЄДКІ, здійснюється відеоспостереження та відеозапис. Відеозапис включає період часу від входу першого здобувача до аудиторії до моменту виходу здобувачів та проктора з аудиторії після завершення проведення тестового компонента ЄДКІ. Проктор залишає аудиторію останнім.

Зроблені копії відеозаписів передаються до Центру тестування при МОЗ, де проводиться їх аналіз. Строк зберігання відеозапису ЗВО складає чотири роки.

Якщо під час аналізу відеозаписів співробітниками Центру тестування при МОЗ виявляється факт порушення здобувачем цього Порядку, такий здобувач отримує результат «0».

 1. Для забезпечення безпеки та громадського порядку Центр тестування при МОЗ залучає поліцію охорони Національної поліції. Заходи безпеки і охорони порядку визначаються на підставі укладених Центром тестування при МОЗ договорів з поліцією охорони Національної поліції.
 2. Під час тестування в аудиторії мають бути постійно присутні проктор/проктори, представник ЗВО.

Представник ЗВО визначається наказом ректора (директора) ЗВО. Під час тестування відповідальний представник ЗВО не може ходити по

аудиторії та спілкуватися зі здобувачами.

Доступ сторонніх осіб до аудиторії, у якій проводиться тестування, забороняється.

 1. Кожний тестовий компонент ЄДКІ складається здобувачем індивідуально після проходження ним процедури ідентифікації у місці проведення тестових компонентів ЄДКІ.

Процедура ідентифікації здобувача полягає у пред’явленні ним діючого документа, що посвідчує особу, дані якого були вказані ЗВО при реєстрації здобувача для складання тестових компонентів ЄДКІ – для громадян України – паспорт громадянина України, для іноземців та осіб без громадянства – паспортний документ іноземця. Організація проведення процедури ідентифікації здійснюється представником ЗВО за участі проктора.

Здобувачі, які не пройшли процедуру ідентифікації, до іспиту не допускаються, що фіксується у відповідному акті, а здобувач вважається таким, що був відсутній на тестовому компоненті ЄДКІ без поважної причини.

 1. Після проведення контролю за наявністю недозволених під час тестування предметів та пристроїв здобувачі входять до аудиторії у присутності прокторів та представників ЗВО, відповідно до списку проктора.

Власні речі здобувачів залишаються у спеціально відведеному місці, за зберігання яких несе відповідальність ЗВО.

У випадку запізнення здобувача для складання тестового компоненту ЄДКІ не більш як на 15 хвилин, здобувач допускається до тестування без надання додаткового часу на тестування.

 1. Розсадка здобувачів на робочі місця для виконання тесту здійснюється проктором.

Перед початком тестування проктор проводить інструктаж про регламент проведення тестування. Після інструктажу кожний здобувач отримує екзаменаційний збірник тестових завдань.

Виносити з аудиторії під час тестування екзаменаційні збірники тестових завдань та бланки відповідей здобувачів заборонено.

Здобувач самовільно (без дозволу проктора) не може змінювати своє робоче місце, пересуватися аудиторією або виходити з аудиторії під час проведення тестування. Якщо здобувачу необхідно вийти із аудиторії для годування немовля, до вбиральні, або за наявності медичних показань (при наявному підтвердженні та за умови попереднього письмового інформування ЗВО Центру тестування при МОЗ), він має повідомити про це проктора та отримати дозвіл.

У випадку раптового погіршення стану здоров’я під час тестування здобувач інформує про це проктора та представника ЗВО, присутнього в аудиторії. При неспроможності продовжувати тестування проктор припиняє тестування для цього здобувача.

Припинення тестування по стану здоров’я, вихід здобувача та його тривалість фіксуються у відповідному акті.

Представник Центру тестування забирає екзаменаційний збірник тестових матеріалів та бланк відповідей у будь-якого здобувача, який тимчасово залишає аудиторію, та повертає їх здобувачу після повернення до аудиторії.

Додатковий час на тестування для компенсації часу, проведеного здобувачем поза аудиторією, не надається.

Після повернення здобувача до аудиторії здійснюється повторний контроль на наявність недозволених під час тестування предметів та пристроїв.

Для студентів, яким було дозволено вийти із аудиторії під час іспиту мають бути передбачені додаткові місця у аудиторії.

 1. Після закінчення роботи над екзаменаційним збірником тестових завдань здобувач вкладає персональний бланк відповідей у свій екзаменаційний збірник, здає їх проктору та виходить із аудиторії.

Проктор перевіряє комплектність екзаменаційного збірника тестових завдань та персонального бланку відповідей кожного здобувача, їх відповідність один одному у присутності здобувача.

Здобувачі, які закінчили відповідати на тестові завдання до призначеного часу завершення тестування, мають право покинути аудиторію по одній особі до останніх десяти хвилин закінчення тестування. Після оголошення попередження про те, що до кінця іспиту залишилось десять хвилин, жоден здобувач не має права виходити з аудиторії.

Після проведення тестування по кожній аудиторії ЗВО складається відповідний акт.

З метою забезпечення прозорості проведення та оцінювання результатів тестування може застосовуватися процедура оформлення у ЗВО копій бланків відповідей здобувачів. Процедура оформлення копій бланків відповідей здобувачів, їх зберігання та відкриття визначається Центром тестування при МОЗ. Для міжнародного іспиту з основ медицини процедура оформлення копій бланків відповідей здобувачів застосовується за умови погодження із розробником такого іспиту.

 1. Здобувачі, які були відсутні під час складання будь-якого тестового компоненту ЄДКІ надають до Центру тестування при МОЗ впродовж 3 днів з дати проведення тестування документи, що підтверджують причину відсутності.

До поважних причин, які перешкодили здобувачу взяти участь у тестуванні, належать:

захворювання в період проведення тестування, що підтверджено довідкою про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу І-ІУ рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад (форма № 095/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110) або копією листка непрацездатності;

смерть рідних по крові або по шлюбу;

стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування.

Здобувачі, які не надали документи, що підтверджують причину відсутності або надали їх після триденного строку вважаються такими, що не з’явились на складання тестового компоненту ЄДКІ без поважної причини. Такі студенти отримують результат «0».

 1. У випадках, передбачених пунктами 8, 9, 13, 15, 16 цього розділу складаються акти за формами, визначеними Центром тестування при МОЗ. Акти підписуються особами, присутніми відповідно до пункту 10 цього розділу в аудиторії під час проведення тестування.
 2. У випадку незгоди з результатами іспиту «КРОК», іспиту з англійської мови професійного спрямування здобувач має право на проведення процедури підтвердження тестового балу, про що надсилається відповідна апеляційна заява до Центру тестування при МОЗ впродовж 5 робочих днів з дати отримання ЗВО результату. Порядок проведення апеляції визначається Центром при МОЗ тестування та оприлюднюється на його сайті.

Розгляд апеляції щодо результатів міжнародного іспиту з основ медицини здійснюється розробником такого іспиту за встановленою ним процедурою.

 1. У разі успішного складання кожного тестового компонента ЄДКІ студенту видається сертифікат, форма якого встановлюється:

для іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування – Центром тестування при МОЗ;

для міжнародного іспиту з основ медицини – розробником такого іспиту.

 1. Інформація про сертифікати для іспитів «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування вноситься до Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

IV. Порядок, умови та строки проведення ОСП(К)І

 1. ОСП(К)І є одним із способів проведення контролю набуття випускником ЗВО клінічної компетентності. У ОСП(К)І входять базові клінічні дисципліни. Суть іспиту полягає в оцінці практичних та комунікативних навичок випускників. Для проведення ОСП(К)І використовують реальних, стандартизованих або віртуальних пацієнтів, манекени, фантоми, прилади, обладнання, набори даних, ситуаційні завдання.

Підхід до оцінки клінічної компетентності будується на комплексній оцінці з використанням станцій, на яких моделюються різноманітні види клінічної компетентності. Станцією ОСП(К)І є стандартизоване обладнане місце для короткочасної (5-30 хвилин) взаємодії студента з пацієнтом/клінічною ситуацією під час ОСП(К)І з метою оцінювання цільових компетентностей студента за стандартизованими сценарієм та протоколами в умовах, наближених до реальних.

 1. Кількість станцій ОСП(К)І повинна становити не менше 8 та не більше 12. Кожна станція складається в окремій кімнаті. Номер і назва станції вказуються при вході. Якщо навичка, що оцінюється, не передбачає спілкування, в одній кімнаті може бути розміщено кілька станцій.

Всі учасники ОСП(К)І у відповідному ЗВО проходять однакові випробування, з послідовним переходом від станції до станції у відповідності до розробленого ЗВО графіку.

Результати виконання завдань на кожній станції оцінюються контрольним листом.

При плануванні проведення ОСП(К)І місце проведення іспиту має бути зображено схематично. На схемі відзначаються всі станції і вказані напрями переходу учасників від станції до станції.

Станції розташовуються недалеко одна від одної, а період переходу учасників між станціями повинен займати не більше 1 хвилини.

 1. Екзаменаційні станції під час проведення ОСП(К)І можуть бути наступних типів:

клінічні станції – включають взаємодію студентів з реальним або стандартизованим пацієнтом;

практичні станції – включають виконання процедур та маніпуляцій (ін’єкції, запис ЕКГ і т.д.), на таких станціях можуть залучатися вузькі фахівці (наприклад, анестезіологи).

 1. Екзаменаційні кімнати та місця виконання практичних навичок студентів обладнуються камерами відеоспостереження із можливістю відеозапису для забезпечення об’єктивності прийняття рішення екзаменаційною комісією у випадку апеляцій студентів.

У разі використання для проведення ОСП(К)І стандартизованих пацієнтів залучаються тільки підготовлені і навчені стандартизовані пацієнти. Стандартизованим пацієнтом є особа з наявним або відсутнім захворюванням, яка навчена поводити себе як реальний пацієнт для демонстрування певних скарг, симптомів або проблем (клінічної ситуації) однаковим стандартизованим чином для об’єктивізації оцінювання студентів під час ОСП(К)І.

Підготовку для використання в якості стандартизованого пацієнта можуть проходити лікарі-інтерни, практикуючі лікарі, колишні викладачі, актори, волонтери.

Стандартизований пацієнт представляє не історію хвороби, а демонструє прояви захворювання, передає емоційні і особисті характеристики симульованого пацієнта. Симуляція проявів захворювання стандартизується ЗВО.

Реальні пацієнти з гострими захворюваннями не використовуються для ОСП(К)І. Реальні пацієнти з хронічними захворюваннями в стадії ремісії зі стабільними фізичними змінами (аускультативні феномени, зміни на шкірі, деформації тощо)  є ефективними для використання в якості стандартизованого пацієнта за їх згодою.

Використання стандартизованих пацієнтів дозволяє контролювати рівень складності екзаменаційної станції та порівнювати результати виконання завдань різних студентів.

Для складання ОСП(К)І студенти приходить у медичному одязі та змінному взутті. Використання мобільних телефонів та інших особистих пристроїв під час складання ОСП(К)І забороняється.

 1. Перед іспитом кожен здобувач проходить реєстрацію у списку із зазначенням екзаменаційної групи. Здобувач отримує порядковий номер, за яким його реєструють у контрольному листі кожної станції, пам’ятку (маршрутний лист) та інструктаж про порядок проходження станцій.

Одночасно екзамен може складати 12 здобувачів, які на кожній окремій станції виконують одне і те ж завдання.

Здобувачі між станціями ОСП(К)І рухаються за порядковим номером, не пересікаються і не спілкуються. Початок і кінець виконання станції озвучується сигналом дзвінка. Тривалість виконання кожної станції може відрізнятися в залежності від типу завдання і повинна складати від 5 до 30 хвилин. Якщо за цей час здобувач не впорався із завданням, він перериває роботу і переходить на наступну станцію. Між станціями є перерва 1 хв., під час якої здобувачі переходять з однієї кімнати в іншу (від однієї стації до іншої).

 1. Завдання, які здобувач може виконувати під час ОСП(К)І, залежать від типу станції і можуть бути або клінічними або практичними.

Члени екзаменаційної комісії не втручаються у процес виконання завдання, не спілкуються зі здобувачами, а лише спостерігають за правильністю виконання та виставляють у контрольному листі оцінку за кожну станцію іспиту.

 1. Для підтвердження об’єктивності оцінювання здобувачів під час ОСП(К)І на кожній станції проводиться відеозапис виконання здобувачем клінічного чи практичного завдання. У випадку незгоди здобувача з результатами оцінювання екзаменатором у контрольному листі виконання завдання екзаменаційна комісія у присутності здобувача може переглянути відеозапис та прийняти кінцеве рішення.
 1. Здобувач має право на оскарження процедури проведення або результатів ОСП(К)І (апеляцію) протягом 7 робочих днів з дати складання.

Предметом оскарження може бути:

1) порушення процедури проведення ОСП(К)І, що може вплинути на об’єктивність результатів ОСП(К)І;

2) результати ОСП(К)І.

Розгляд скарг щодо порушень процедури та щодо результатів здійснює екзаменаційна комісія у строк протягом 15 календарних днів з моменту отримання скарги.

V. Критерії оцінювання результатів компонентів ЄДКІ

 1. Успішним складанням ЄДКІ вважається успішне складання кожного компоненту ЄДКІ.

Результат іспитів «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування представляється у якісній та кількісній формах.

Якісна форма результату представляється як «склав»/«не склав» та базується на вимогах щодо професійної компетентності фахівця відповідно до стандартів вищої освіти.

Кількісна форма первинного результату розраховується як відсоток правильно виконаних тестових завдань, який конвертується у багатобальну нормовану шкалу.

Результати міжнародного іспиту з основ медицини представляються у кількісній формі, яка визначається розробником такого іспиту.

 1. Величини критерію «склав» для кожного тестового компоненту ЄДКІ затверджуються Міністерством охорони здоров’я України.

Змістове визначення критеріїв оцінювання результатів тестових компонентів ЄДКІ базується на кількості правильно виконаних тестових завдань.

Тестове завдання вважається виконаним правильно, якщо здобувач вибрав та позначив у бланку відповідей правильний варіант відповіді. Тестове завдання вважається виконаним неправильно, якщо:

позначено неправильний варіант відповіді;

позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо поміж них є правильний;

не позначено жодного варіанта відповіді.

 1. Змістове визначення критеріїв оцінювання ОСП(К)І базується на оцінці роботи здобувача на станції, яка проводиться за контрольним листом, складеним на основі алгоритму виконання практичної навички, що оцінюється. Максимальна оцінка за виконання завдання на 1 станції становить 5 балів. Кожному пункту алгоритму залежно від вагомості присвоюють певну частину балів. Вага кожного пункту може бути різною залежно від їх кількості, значимості, складності виконання завдання. Після проходження всіх станцій підбивається підсумок балів. Максимально студент може набрати від 40 до 60 балів в залежності від кількості станцій. ОСП(К)І вважається складеним, якщо студент після проходження всіх станцій набрав не менше 60 відсотків від максимальної кількості балів.

Заступник Міністра О. Лінчевський

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів»

І. Визначення проблеми

На сьогодні в Україні прийнята Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334 “Про затвердження порядку здійснення єдиного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” (далі – Постанова), відповідно до якої з 2019 року атестація здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – ЄДКІ), який складається з таких компонентів: інтегрований тестовий іспит “КРОК” (далі – іспит “КРОК”); об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (далі – ОСП(К)І); міжнародний іспит з основ медицини; іспит з англійської мови професійного спрямування. Видатки на розроблення ЄДКІ здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на зазначену мету. Фінансування проведення всіх компонентів ЄДКІ для осіб, що навчаються за рахунок державного бюджету, здійснюється в межах видатків державного бюджету. Видатки на проведення ЄДКІ для осіб, що навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб, включаються у вартість навчання здобувача.

ЄДКІ як сучасний інструмент оцінювання перевіряє рівень знань студентів, що сприятиме випуску з закладів вищої освіти кваліфікованих лікарів.

Загалом впровадження ЄДКІ вирішує такі важливі завдання для нової якості медосвіти: об’єктивна екзаменація професійних знань у студентів-медиків: відбувається перевірка теоретичних та практичних знань; інтеграція української медицини в світову, адже складові ЄДКІ перевіряють універсальні знання, яким повинен володіти лікар у будь-якій країні світу; зменшення корупційних ризиків, оскільки міжнародний іспит з основ медицини неможливо купити; сприяння випуску з університету мотивованого та фахового лікаря, який не відрізняється від професійного лікаря за кордоном.

Низький рівень якості медичної освіти потребує позитивних змін. Розвиток медичної освіти є важливим для реформування медичної сфери: від якості освіти лікаря залежить якість медичних послуг для пацієнтів у майбутньому.

Однак на сьогодні відсутні єдиний порядок, умови та строки розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критерії оцінювання результатів, що передбачено самою Постановою.

Отже, виникла потреба у врегулюванні суспільних відносини в сфері підготовки фахівців для галузі охорони здоров’я при організації та проведенні компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту, визначенні відповідальності суб’єктів господарювання, які беруть участь у процесі розробки та проведення ЄДКІ, за організацію та проведення компонентів ЄДКІ, а також встановленні основних характеристик іспитів, їх структури та тривалості, деталізації процедури проведення та оскарження результатів, критеріїв оцінювання.

Дія цього Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиногодержавного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів (далі – Порядок) поширюється на заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань 22 «Охорони здоров’я», державну організацію «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки «Медицина і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» та здобувачів.

У Порядку визначається відповідальність суб’єктів господарювання, які беруть участь у процесі розробки та проведення ЄДКІ, за організацію та проведення компонентів ЄДКІ, а також основні характеристики іспитів, їх структура та тривалість, процедура проведення та оскарження результатів, критерії оцінювання.

Порядок, умови та строки урегульовують питання розроблення і проведення ОСП(К)І, як компоненту ЄДКІ, що проводиться закладами вищої освіти самостійно на підставі цього Порядку.

ОСП(К)І перевіряє не лише практичні навички студента, здобуті під час навчання (уміння проводити медичні маніпуляції та спілкуватися з пацієнтами), а й психологічну готовність майбутнього лікаря допомагати людям, застосовуючи отримані теоретичні знання. Іспит відбуватиметься у форматі квесту, під час якого буде необхідно пройти кілька точок – станцій, де моделюватимуться різноманітні ситуації. Студенти послідовно переходитимуть від станції до станції, виконуючи маніпуляції та взаємодіючи з реальними або стандартизованими пацієнтами. Такий іспит буде проводитися безпосередньо закладами вищої освіти, проте Міністерство охорони здоров’я розробило докладні інструкції щодо оцінювання результатів і загального порядку його проведення – цей Порядок. Студенти “Стоматології”, складатимуть ОСП(К)І на 5 курсі, а спеціальності “Медицина”, “Педіатрія” та “Фізична терапія, ерготерапія” на 6 курсі.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

Регуляторні акти, які б могли розв’язати дану проблему, відсутні.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є запровадження єдиного порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Залишити без змін – деякі ЗВО самостійно проводять практичні іспити
Альтернатива 2 Затвердити Порядок, умови та строки розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критерії оцінювання результатів
 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Оскільки певна кількість ЗВО проводить практичний (клінічний) іспит на власний розсуд, відсутня стандартизована система перевірки знань студентів.

Вартість практичного (клінічного) іспиту для різних ЗВО значно різниться.

Втрачається можливість перевірки практичних знань та навичок студентів.

Система вищої медичної освіти залишається закритою та не інтегрується у світову.

Залишаються ризики корупційних правопорушень при атестації здобувачів вищої медичної освіти.

Альтернатива 2 Об’єктивна екзаменація професійних знань у студентів-медиків:

відбувається перевірка теоретичних та практичних знань.

Інтеграція української медицини в світову, адже складові ЄДКІ перевіряють універсальні знання, якими повинен володіти лікар у будь-якій країні світу.

Зменшення корупційних ризиків, оскільки міжнародний іспит з основ медицини неможливо купити.

Сприяння випуску з університету мотивованого та фахового лікаря, який не відрізняється від професійного лікаря за кордоном.

Оскільки ЗВО самостійно розробляють та проводять ОСП(К)І, впровадження єдиного Порядку проведення дозволить уникнути застосування різних підходів до проведення перевірки знань студентів та зловживань у визначенні вартості ОСП(К)І для здобувачів вищої освіти, а також сприятиме прогнозованому плануванню витрат коштів державного бюджету.

Враховуючи, що здобувачі вищої освіти вперше будуть здавати ОСП(К)І, як компонент ЄДКІ, у 2021 році, то необхідні кошти будуть передбачені у Державному бюджеті на відповідний рік.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 63 0 63
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 100% 100%

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні 28 350 000
Альтернатива 2 Оскільки ЗВО самостійно здійснюють розробку та проведення ОСП(К)І, впровадження єдиного Порядку проведення дозволить використовувати єдиний підхід до перевірки знань студентів за допомогою ОСП(К)І для здобувачів вищої освіти. Вартість для 63 суб’єктів господарювання становить 14 632 228,8 на рік

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

При оцінці сумарних витрат за альтернативами використовувався метод мінімальних витрат.

Для Альтернативи 1 розрахунки зроблені на прикладі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (додаток 1).

Для Альтернативи 2 розрахунки зроблені на прикладі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (додаток 2).

Середньорозрахункова кількість студентів на один ЗВО, для яких робилася оцінка сумарних витрат – 500.

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 450000,0×63 = 28 350 000
Альтернатива 2 14 632 228,8

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)
Альтернатива 2 4 Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2 Держава:

Обрана альтернатива дозволить посилити державний контроль за якістю вищої медичної освіти фахівців галузі знань «22 Охорона здоров’я», покращити якості послуг, що надаються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Оскільки ЗВО самостійно розробляють та проводять ОСП(К)І, впровадження єдиного Порядку проведення дозволить уникнути застосування різних підходів до проведення перевірки знань студентів та зловживань у визначенні вартості ОСП(К)І для здобувачів вищої освіти, а також сприятиме прогнозованому плануванню витрат коштів державного бюджету.

Суб’єкти господарювання:

Оскільки ЗВО самостійно розробляють та проводять ОСП(К)І, впровадження єдиного Порядку проведення дозволить уникнути застосування різних підходів до проведення перевірки знань студентів.

Держава:

Враховуючи, що здобувачі вищої освіти вперше будуть здавати ОСП(К)І, як компонент ЄДКІ, у 2021 році, то затверджується необхідні МОЗ. кошти будуть передбачені у Державному бюджеті на відповідний рік.

Відповідно до Постанови Методика розрахунку вартості розроблення та проведення кваліфікаційного іспиту затверджується МОЗ.
Альтернатива 1 Відсутні Буде втрачена можливість залучити додаткові фінансові надходження до спеціального фонду державного бюджету. Відповідно до Постанови Порядок, умови та строки розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критерії оцінювання результату затверджується МОЗ.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 1. Механізм дії регуляторного акта.

Наказ надасть можливість суб’єкту господарювання здійснювати проведення компоненту ЄДКІ для здобувачів вищої освіти за єдиним Порядком.

 1. Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.

Ризики впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта відсутні.

Негативний вплив у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Враховуючи, що здобувачі вищої освіти вперше будуть здавати ОСП(К)І, як компонент ЄДКІ, у 2021 році, то необхідні кошти будуть передбачені у Державному бюджеті на відповідний рік.

М-Тест додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

безстроково

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Відповідно до Постанови, ЄДКІ запроваджено на постійній основі. Зміна терміну дії акту можлива в разі зміни правових актів, на виконання вимог яких базується наказ.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

1) розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

3) розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

4) час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

5) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

6) кількість пропозицій по вдосконаленню Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів;

7) обсяг видатків державного бюджету, закладених на плановий рік закладами вищої освіти.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта:

через 1 рік після набрання чинності

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

через 2 роки після набрання чинності

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний, шляхом аналізу пропозицій по вдосконаленню Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів від закладів вищої освіти та обсягу видатків державного бюджету, закладених на плановий рік закладами вищої освіти.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

Заступник Міністра О. Лінчевський

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу

Оцінка сумарних витрат за Альтернативою 1
на основі даних, наданих Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця

 1. Метою надання платних послуг є

Отримання додаткових коштів навчальними закладами відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

 1. Встановлення вартості платної освітньої послуги

Здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням.

Калькуляційною одиницею при цьому є вартість отримання відповідної платної освітньої послуги однією фізичною особою за весь період її надання в повному обсязі.

 1. Визначення вартості послуг

Складовими вартості платної освітньої послуги є:

– витрати на оплату праці працівників;

– нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;

– безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій;

– капітальні витрати (у вигляді амортизації);

– індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

Витрати на оплату праці працівників

До витрат на оплату праці працівників (викладацького складу, інших педагогічних, адміністративно-господарських, навчально-допоміжних та обслуговуючих працівників), які залучені до надання платної освітньої послуги, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами.

При формуванні витрат на оплату праці працівників, що залучені до надання платної освітньої послуги, також можуть враховуватись виплати, що носять заохочувальний характер, у порядку, встановленому законодавством та колективними договорами.

У витратах на оплату праці враховується оплата праці працівників, які не перебувають у штаті навчального закладу, але залучені до надання платних освітніх послуг. Оплата праці таких працівників здійснюється на підставі трудових договорів та договорів цивільно-правового характеру за тими самими умовами та розмірами оплати праці, за якими здійснюється оплата праці відповідних штатних працівників.

Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до надання платних освітніх послуг, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), а також кількість годин їх роботи визначаються виходячи з необхідності врахування всього обсягу виконуваних робіт відповідно до затверджених норм навантаження або часу, необхідного для виконання тих чи інших видів робіт.

Кількість ставок працівників викладацького складу, що залучаються до надання платних освітніх послуг, визначається відповідно до чинних нормативно-правових актів на основі навчальних планів, затверджених для кожного напряму, спеціальності, дисципліни (предмета) з урахуванням поділу груп на підгрупи при вивченні окремих дисциплін (предметів) або при виконанні окремих видів навчальних занять, затверджених норм часу на виконання тих чи інших видів навчальної роботи (у тому числі при індивідуальній формі навчання), за винятком годин, відведених для самостійної роботи.

Кількість годин викладацької роботи, ставок працівників викладацького складу, які підлягають оплаті, визначається на основі навчального плану по кожній професії або спеціальності, з урахуванням наповнюваності груп, їх розподілу, норм часу на виконання тих чи інших видів навчальної роботи тощо.

Кількість ставок (штатних одиниць) посад інших працівників визначається, виходячи з необхідності врахування всіх тих функцій і тих видів робіт, які безпосередньо пов’язані з організацією навчання і обслуговуванням навчальних груп або окремих громадян. Для цього можуть використовуватись, як мінімальні вимоги, штатні нормативи, встановлені для навчального закладу того чи іншого типу.

Нарахування на оплату праці

Нарахування на оплату праці здійснюються у розмірах, передбачених чинним законодавством. Нарахування Єдиного соціального внеску розраховується як 22% від фонду оплати праці.

Безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій

До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій при визначенні вартості платних освітніх послуг належать матеріальні витрати, що використовуються на надання освітніх послуг, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до комп’ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланкової та навчальної документації, що використовується при наданні платних освітніх послуг, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, білизни, спецодягу, обмундирування та фурнітури до нього, спортивного одягу, комунальних послуг та енергоносіїв (вартість розраховується згідно з діючими тарифами), захисних пристроїв, харчування у випадках, передбачених статутами (положеннями) навчальних закладів або законодавством; проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування основних фондів, що використовуються для надання платних освітніх послуг, службові відрядження та стажування, пов’язані з наданням платних освітніх послуг, оплата послуг зв’язку, засобів сигналізації, ліцензій для надання платних освітніх послуг.

Вартість сировини і матеріалів, що використовуються під час навчальних занять, розраховується відповідно до затверджених в установленому порядку навчальних планів з кожного напряму, спеціальності, дисципліни (предмета), виду навчальних занять та форми організації навчання, а паливно-мастильних матеріалів, крім того, виходячи з технічних характеристик транспортних засобів та тривалості їх роботи при наданні відповідної платної освітньої послуги.

Витрати на оплату послуг сторонніх організацій, що залучаються навчальними закладами для надання платних освітніх послуг, включають оплату виконання обов’язкових робіт, які не можуть бути виконані працівниками навчальних закладів і які повинні бути здійснені кваліфікованими фахівцями сторонніх організацій (у тому числі суб’єктами господарювання), придбання та тиражування методичних матеріалів, передплату періодичних видань.

Це, зокрема, поточний ремонт, що здійснюється залученими юридичними особами, установлення та подальше супроводження програмного забезпечення, послуг зв’язку (у тому числі мобільного), за послуги Інтернет-провайдерів.

Вартість безпосередніх витрат та оплата послуг інших організацій вираховуються прямим розрахунком на основі: встановлених чинними нормативно-правовими актами ставок орендної плати або витрат на оренду приміщень інших підприємств, що використовуються у навчальному процесі, вартість оренди яких встановлена згідно з укладеними договорами оренди, строку надання тієї чи іншої платної освітньої послуги, площ, що використовуються для її надання; інших видатків, що необхідні для надання замовлених платних освітніх послуг, норм витрат та тарифів відповідно до затверджених в установленому порядку нормативів, порядку розрахунку за комунальні послуги та спожиті енергоносії.

У тих випадках, коли прямий розрахунок вартості безпосередніх витрат, оплати послуг інших організацій здійснити неможливо, їх вартість визначається виходячи з фактичних витрат на одиницю наданої аналогічної платної освітньої послуги, що склались у цьому навчальному закладі за минулий звітний період, з урахуванням індексу інфляції.

Капітальні витрати

До капітальних витрат на придбання (створення) основних засобів включаються витрати на забезпечення надання навчальним закладам платних освітніх послуг, а саме:

– придбання або створення основних засобів, зокрема навчального, лабораторного, спортивного, виробничого обладнання, приладів, механізмів, споруд, меблів, комп’ютерної та оргтехніки, придбання навчальної літератури, оновлення бібліотечних фондів;

– капітальне будівництво, придбання, ремонт, реконструкцію та реставрацію приміщень, будівель, споруд, транспортних засобів, що використовуються у навчальному процесі (у тому числі придбання будівельних матеріалів, виготовлення проектно-кошторисної документації);

– придбання програмного забезпечення (у тому числі з передачею прав на користування), авторських та суміжних прав.

Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10 відсотків у межах вартості платної освітньої послуги.

Індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

Індексація заробітної плати працівників відбувається на основі Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Постанови КМУ від 17 липня 2013 р. №1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення».

До інших витрат відносяться будь-які витрати, що не можуть бути віднесеними до попередніх статей витрат.

 1. Облік операцій з надання платних послуг

Заклади управління освіти, які надають платні послуги, зобов’язані вести табеля обліку робочого часу, а також журнали обліку отримувачів платних освітніх послуг.

Централізована бухгалтерія зобов’язана вести облік та складати звітність з платних послуг відповідно до чинного законодавства

 1. Порядок використання доходів від надання платних послуг

Кошторис доходів та видатків державного навчального закладу, здійснюваних за рахунок тих доходів, що їх одержано від надання платних послуг, складається за кожним видом послуг відповідно до Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

Доходи, одержані від надання платних послуг, спрямовуються на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням цих послуг, сплату податків, обов’язкових до чинного законодавства внесків, відрахувань, зборів, платежів.

Приклад розрахунку собівартості освітньої послуги – об’єктизованого структурованого клінічного іспиту (ОСП(К)І)

Елементи витрат Розмір витрат
На одну просту послугу На одну комплексну послугу На 500 студентів
Витрати на оплату праці 21,75 326,25 163 125
Нарахування на оплату праці 4,8 72 36 000
Безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій 30 450 225 000
Капітальні витрати (у вигляді амортизації) 2 30 15 000
Індексація заробітної плати, інші витрати 1,45 21,75 10 875
Всього витрат 60 900 450 000

*Іспит носить комплексний характер і включає 15 простих послуг на студента, загальні витрати на надання комплексної послуги (ОСП(К)І) обчислюються множенням витрат на одну просту послугу на кількість послуг у складі комплексної послуги.

Вихідні дані, прийняті при розрахунках:

Кількість студентів на рік – 500 осіб
Тривалість однієї простої послуги на одного студента – 10 хвилин
За годину надається з урахуванням часу на технологічні перерви (час між двома суміжними простими послугами – 5 хвилин) — 4 послуги
Розмір з/плати викладача за годину – 87 грн.
Розмір з/плати викладача за одну послугу – 21,75 грн.
Нарахування на з/плату (ЄСВ) – 22%
Розмір нарахувань – 4,80 грн.
Вартість основних засобів для надання однієї простої послуги у складі комплексної послуги – 20 000
Термін експлуатації ОЗ – 2 роки
Амортизація – 2 грн./просту послугу

Заступник Міністра О. Лінчевський

Додаток 2

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 10 жовтня 2018 року по 23 жовтня 2018 року.

Порядковий

номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1. Письмова консультація з Державним вищим навчальним закладом «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» щодо методики розрахунку вартості розробки та проведення ОСКІ та примірного переліку станцій за спеціальністю «Медицина» 5 Отримали попередню редакцію Порядку, що включала особливості розроблення та проведення ОСКІ та примірний перелік станцій ОСКІ за спеціальністю «Медицина»
2. Громадське обговорення на офіційному веб-сайті МОЗ необмежена Зауваження відсутні
3. Робоча нарада ректорів, перших проректорів та начальників навчальних відділів закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я» та представників органів студентського самоврядування 70 Зауваження стосовно тривалості проходження станції здобувачем вищої освіти, примірних дисциплін, які можуть перевірятися під час складання ОСП(К)І як компоненту ЄДКІ
 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 63 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 63 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання × вартість одиниці

100,2×500 = 50100 0 0
2 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв × кількість студентів 3,4×500 = 1700 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати — витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) × кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0 0 0
4 Капітальні видатки × кількість студентів 34,3×500 = 17150
5 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання)

× кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання

× кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0 0 0
6 (Оплата праці + нарахування на заробітну плату) × кількість студентів 255,8 + 56,3 = 312,1

312,1×500 = 156 050

0 0
7 Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

50100+1700+17150+156050 = 225 000 0 0
8 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 63
9 Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” × кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання

225 000×63 = 14 175 000 0 0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок × вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) × оціночна кількість форм

1×22,4×4=89,6 0 0
10 Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання × вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) × оціночна кількість внутрішніх процедур

80×22,4×4 = 7168 0 0
11 Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів — окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на коригування (оцінка природного рівня помилок)) × вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) × оціночна кількість оригінальних звітів × кількість періодів звітності за рік

0 0 0
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів × вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) × оціночна кількість перевірок за рік

0 0 0
13 Інші процедури (уточнити) 0 0 0
14 Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

89,6+7168=7257,6 0 0
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 63 0 0
16 Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” × кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 × рядок 15)

7257,6×63 =

457 228,8

0 0
 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 14 175 000,0 0
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 457 228,8 0
3 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 14 632 228,8 0

Заступник Міністра О. Лінчевський

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті