Наказ МОЗ України від 03.04.2017 р. № 362

22 Листопада 2018 11:17 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 03.04.2017 р. № 362

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 квітня 2017 р.

за № 552/30420

Про внесення змін до наказів МОЗ України від 07 серпня 2015 року № 494 та від 29 грудня 2000 року № 369

Відповідно до абзацу дев’яносто четвертого підпункту 8 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

 1. Внести до пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07 серпня 2015 року № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2015 року за № 1028/27473, такі зміни:

1) підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) форму первинної облікової документації № 129-11/о «Листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень» та Інструкцію щодо її заповнення;»;

2) доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:

«9) форму первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення.».

 1. Внести зміни до Листка призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07 серпня 2015 року № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2015 року за № 1028/27473, виклавши його у новій редакції, що додається.
 2. Затвердити Форму первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
 3. Внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовуються в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)», виключивши абзац тридцять третій пункту 1.
 4. Медичному департаменту забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.
 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
В.о. Міністра У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

07 серпня 2015 року № 494

(у редакції наказу Міністерства

охорони здоров’я України

від 03 квітня 2017 року № 362)

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров’я МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації

№ 129-11/о

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

Код за ЄДРПОУ                        

Листок призначень

препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень

Номер медичної карти стаціонарного/амбулаторного хворого _____________

Хворий(а) _________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Дата призначення (число, місяць, рік) Назва призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору Прізвище, ім’я, по батькові лікаря та підпис (розбірливо) Дата (число, місяць, рік) та час введення/ приймання препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору Доза призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору Прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, яка виконала призначення
1 2 3 4 5 6
В.о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

07.08.2015 № 494

(у редакції наказу Міністерства

охорони здоров’я України

від 03.04.2017 № 362)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 квітня 2017 р.

за № 552/30420

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми первинної облікової документації № 129-11/о «Листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень»

 1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-11/о «Листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень» (далі – форма № 129-11/о).
 2. Форма № 129-11/о заповнюється у разі призначення лікуючим лікарем хворому препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів, про що має бути зроблений запис у формі первинної облікової документації № 003/о « Медична карта стаціонарного хворого №____» , затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2016 року № 29) (далі – форма № 003/о), або у формі первинної облікової документації № 025/о « Медична карта амбулаторного хворого №___» , затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі – форма № 025/о).
 3. Над таблицею проставляються номер медичної карти, прізвище, ім’я та по батькові хворого.
 4. У графі 1 зазначається дата призначення препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору.
 5. У графі 2 розбірливо вказується назва призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору.
 6. У графі 3 вказуються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис лікуючого лікаря, який призначив наркотичний засіб, психотропну речовину та/або прекурсор.
 7. У графі 4 вказуються дата (число, місяць, рік) та час введення/приймання призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору.
 8. У графі 5 вказується доза призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору відповідно до дати призначення, зазначеної у графі 1, або відповідно до дати і часу, зазначених у графі 4.
 9. У графі 6 вказуються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис особи, яка виконала призначення лікаря.
 10. Форма № 129-11/о зберігається у медичній карті хворого (форма № 003/о або форма № 025/о) протягом строку, встановленого для зберігання відповідної медичної карти.
 11. У разі виконання призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим вдома форма № 129-11/о після виконання цих призначень повертається до закладу охорони здоров’я та зберігається у медичній карті хворого.
В.о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

03 квітня 2017 року № 362

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров’я МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації
№ 129-12/о
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

Код за ЄДРПОУ                        
 

ЖУРНАЛ

реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я

Розпочато «_____» _______________ 20______ року Закінчено «_____» ____________ 20______ року

 

Дата (число, місяць, рік) Серія та номер(и) бланка(ів) Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала бланк(и) Підпис особи, яка отримала бланк(и) Дата повернення зіпсованого бланка (число, місяць, рік) Серія та номер зіпсованого бланка Прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, яка повернула бланк(и) Дата (число, місяць, рік) та номер акта про знищення
надходження бланків до закладу охорони здоров’я або відокремле-ного структурно-го підрозділу видачі бланків лікарю
1 2 3 4 5 6 7 8
В.о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

07.08.2015 № 494

(у редакції наказу Міністерства

охорони здоров’я України

від 03.04.2017 № 362)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 квітня 2017 р.

за № 552/30420

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я»

 1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я» (далі – форма № 129-12/о).
 2. Форма № 129-12/о заповнюється особою, відповідальною за облік спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладі охорони здоров’я або його відокремленому структурному підрозділі.
 3. У графі 1 зазначаються дата надходження спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) до закладу охорони здоров’я або його відокремленого структурного підрозділу та дата видачі відповідальною особою бланка(ів) лікарю.
 4. У графі 2 зазначаються серія та номер(и) спеціального(их) рецептурного(их) бланка(ів) форми № 3 (ф-3), які надійшли до закладу охорони здоров’я, його відокремленого структурного підрозділу або видані лікарю. Номери спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), якщо вони йдуть підряд, можуть зазначатись як початковий та через тире кінцевий номери.
 5. У графах 3, 4 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис особи (лікаря), яка отримала спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3). У разі одночасного отримання однією особою декількох серій чи різних номерів спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у графі 4 може бути застосовано об’єднуючу дужку, після якої особа ставить власний підпис.
 6. Графи 5 – 8 заповнюються у разі повернення зіпсованих спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3). У графах 5, 6 особою, відповідальною за облік спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), зазначаються дата повернення, серія та номер бланка.
 7. У графі 7 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис особи (лікаря), яка повернула зіпсований спеціальний рецептурний бланк форми № 3 (ф-3).
 8. У графі 8 зазначаються дата та номер акта про знищення зіпсованих спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3).
 9. Форма № 129-12/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена підписом керівника закладу охорони здоров’я або завідувача відокремленого структурного підрозділу та печаткою закладу охорони здоров’я (відокремленого структурного підрозділу).
 10. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми № 129-12/о забороняється.
 11. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення засвідчуються підписом керівника закладу охорони здоров’я або завідувача відокремленого структурного підрозділу.
 12. Строк зберігання форми № 129-12/о – 5 років.
В.о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті