Наказ МОЗ України від 07.08.2015 р. № 494

15 Вересня 2015 1:04 Поділитися

Документ набув чинності 22.09.2015 р.

у зв’язку із опублікуванням в газеті

«Офіційний вісник України» № 73 від 22.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 07.08.2015 р. № 494

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

26 серпня 2015 року за № 1028/27473

Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я», відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму первинної облікової документації № 129-6/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення;

2) форму первинної облікової документації № 129-7/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення;

3) форму первинної облікової документації № 129-8/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах» та Інструкцію щодо її заповнення;

4) форму первинної облікової документації № 129-9/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах» та Інструкцію щодо її заповнення;

5) форму первинної облікової документації № 129-10/о «Журнал обліку повернутих зі створених стаціонарів вдома препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та Інструкцію щодо її заповнення;

6) інформаційний лист для хворого або особи, яка здійснює за ним догляд (члена сім’ї, опікуна або піклувальника), про правила поводження з препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх використання не за медичним призначенням;

7) листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень;

7) форму первинної облікової документації № 129-11/о «Листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень» та Інструкцію щодо її заповнення;

8) норми розрахунку обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у цілому в лікувально-профілактичному закладі охорони здоров’я, а також у розрізі його відділень, постів, кабінетів;.

9) форму первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення.

2. Затвердити Зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062, що додаються.

3. Установити, що спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів, наведеної в додатку 8 до Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2010 року № 11, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2010 року за № 347/17642, дійсні до повного їх використання.

4. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

5. Департаменту медичної допомоги (Коломейчук В.М.) подати цей наказ у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2010 року № 11 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2010 року за № 347/17642 (із змінами).

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Павленко О.С.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
О. Квіташвілі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 07 серпня 2015 року № 494

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров’я________________________________________ МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації№ 129-6/о
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України
Код за ЄДРПОУ
ЖУРНАЛ
обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я
Розпочато «_____»_______________ 20______ року Закінчено «_____»_____________ 20______ року
Примітка. Журнал має бути прошнурований, пронумерований, засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою закладу охорони здоров’я. Журнал заповнюється щодня.

Назва відділення/кабінету __________________________________________________________________

Назва препарату наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору

____________________________________________________________________________________________

Одиниця обліку ______________________________________________________

Отримано Видано на пост відділення, на кабінет Залишок на день заповнення Прізвище, ініціали та підпис особи, відповідальної за видачу і отримання (розбірливо)
дата отримання (число, місяць, рік) кількість препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору прізвище, ініціали відповідальної особи дата видачі (число, місяць, рік) кількість препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору яка видала яка отримала
1 2 3 4 5 6 7 8
В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 07 серпня 2015 року № 494

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров’я________________________________________ МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації№ 129-7/о
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України
Код за ЄДРПОУ
ЖУРНАЛ
обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я
Розпочато «_____» ____________ 20____ року Закінчено «_____» ___________ 20_____ року
Примітка. Журнал має бути прошнурований, пронумерований, засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою закладу охорони здоров’я. Журнал заповнюється щодня.

Назва препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору

____________________________________________________________________________________________

Одиниця обліку _____________________________________________________________________________

Отримано на пост відділення Видано для надання хворим
дата отримання (число, місяць, рік) кількість препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору прізвище, ініціали та підпис відповідальної особи (розбірливо) дата видачі (число, місяць, рік) прізвище, ім’я та по батькові стаціонарного хворого номер медичної карти стаціонарного хворого
1 2 3 4 5 6
Залишок на день заповнення Дата, прізвище, ініціали та підпис чергової медичної сестри
кількість препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору прізвище, ініціали та підпис особи, яка видала препарат (розбірливо) яка здала яка прийняла
7 8 9 10 11
В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 07 серпня 2015 року № 494

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров’я________________________________________ МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації № 129-8/о
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма________________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України
Код за ЄДРПОУ
ЖУРНАЛ
обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах*
Розпочато «_____»_______________ 20______ року Закінчено «_____»____________ 20______ року
* Крім аптечних складів (баз), баз спеціального медичного постачання, які здійснюють облік препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за формою додатка 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2009 року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом».
Примітка. Журнал має бути прошнурований, пронумерований, засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою фармацевтичного (аптечного) закладу. Журнал заповнюється щодня.

_____________________________________________________________________________

(назва, лікарська форма, якісний та кількісний склад лікарського засобу)

Рік, місяць Залишок на перше число місяця Надходження Усього за місяць (залишок + надходження) Види відпуску
номер і дата документа кількість препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору
1 2 3 4 5 6
Відпуск
дні місяця за місяць за кожним видом відпуску окремо усього за місяць за всіма видами відпуску залишок на останнє число місяця
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10…
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 07 серпня 2015 року № 494

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров’я____________________________________ МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації № 129-9/о
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма_____________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України
Код за ЄДРПОУ
ЖУРНАЛ
обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах
Розпочато «_____» ________________ 20______ року Закінчено «_____» _____________ 20______ року
Примітка. Журнал має бути прошнурований, пронумерований, засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою закладу охорони здоров’я.
Назва препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору ______________________Одиниця виміру ____________________________
Отримано Видано для виконання призначень лікаря Дата, прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи Залишок на день заповнення
дата отримання (число, місяць, рік) кількість препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору прізвище, ініціали та підпис відповідальної особи дата видачі (число, місяць, рік) прізвище, ім’я, по батькові хворого номер медичної карти хворого кількість препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору яка видала яка отримала
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 07 серпня 2015 року № 494

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров’я________________________________________ МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації № 129-10/о
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма________________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
Код за ЄДРПОУ
ЖУРНАЛ
обліку повернутих зі створених стаціонарів вдома препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Розпочато «_____» _______________ 20______ року Закінчено «_____» ____________ 20_____ року
Примітка. Журнал має бути прошнурований, пронумерований, засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою закладу охорони здоров’я.

Назва препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору

____________________________________________________________________________________________

Одиниця виміру ____________________________________________________________________________

Дата повернення препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору (число, місяць, рік) Кількість повернутого препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору Прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, яка повернула (розбірливо) Прізвище, ім’я, по батькові хворого Номер медичної карти хворого Прізвище, ім’я, по батькові та підпис відповідальної особи, яка прийняла невикористані залишки препарату наркотичного  засобу, психотропної речовини та/або прекурсору (розбірливо) Дата акта про знищення препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору (число, місяць, рік)
1 2 3 4 5 6 7
В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 07 серпня 2015 року № 494

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

для хворого або особи, яка здійснює за ним догляд (члена сім’ї, опікуна або піклувальника), про правила поводження з препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх використання не за медичним призначенням

__________________________________________________________________

(назва препарату наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору)

Будь ласка, уважно ознайомтеся з інформацією, яка міститься у цьому інформаційному листі, і не соромтеся задавати медичному працівнику закладу охорони здоров’я будь-які запитання, які у Вас виникають.

Вам (особі, за якою Ви здійснюєте догляд) призначені препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для виконання призначень лікаря (самостійного використання або за допомогою інших осіб).

Зазначені лікарські засоби можливо отримати або за рецептом у фармацевтичному (аптечному) закладі, або безпосередньо у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров’я.

Зробіть копію підписаної головним лікарем Заяви про отримання наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів і виконання призначень лікаря та завірте її печаткою закладу охорони здоров’я.

Обов’язково майте при собі цю копію під час доставки препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я для підтвердження законних підстав отримання Вами препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

І. Правила поводження з препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Для запобігання порушенням правил обігу препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів необхідно:

 1. зберігати їх у недоступному для дітей та сторонніх осіб місці;
 2. дотримуватися вимог медичного призначення та не допускати їх нецільового використання;
 3. після виконання кожного призначення (у тому числі в стаціонарі вдома) робити відповідний запис у Листку призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07 серпня 2015 року № 494;
 4. у разі виникнення невикористаних залишків препарату наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору, що були отримані у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров’я, – члену сім’ї, опікуну або піклувальнику необхідно повернути їх лікарю (фельдшеру), який здійснював призначення, або відповідальній особі, яка доставляла їх хворому;
 5. у разі виникнення невикористаних залишків препаратів наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, що були отримані за рецептом у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я, – члену сім’ї, опікуну або піклувальнику необхідно самостійно забезпечити їх знищення.

Категорично забороняється продавати, міняти, передавати, дарувати стороннім особам препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

ІІ. Техніка проведення підшкірних ін’єкцій

Для проведення підшкірної ін’єкції потрібно знати таке:

 • ін’єкції виконують у ділянках зовнішньої поверхні плеча, підлопаткового простору, передньо-зовнішньої поверхні стегна, бокової поверхні черевної стінки;
 • не можна виконувати ін’єкції в місцях набряків або ущільнень, які залишилися від попередніх ін’єкцій;
 • максимальний об’єм уведеного лікарського засобу не повинен перевищувати 10 мл;
 • перед виконанням ін’єкції шкіру протирають ватним тампоном, змоченим спиртом;
 • І (великим) та ІІ (вказівним) пальцями лівої руки збирають шкіру в зморшку трикутної форми; швидким рухом уводять голку в основу цієї зморшки під кутом 30°; глибина введення голки має бути не меншою 1,5-2 мм; треба слідкувати, щоб голка була введена не повністю і над шкірою лишалася частина голки довжиною не менше 0,5 см. Після проколювання шкіри, натискаючи на поршень, вводять лікарський засіб;
 • голку зі шприцом швидко виймають, місце ін’єкції знову протирають спиртом та притискають ватним тампоном.

ІІІ. Техніка проведення внутрішньом’язових ін’єкцій

Для проведення внутрішньом’язових ін’єкцій потрібно знати таке:

 • ін’єкції виконуються у ділянках правої і лівої сідниць та стегон; місця ін’єкцій на симетричних ділянках потрібно чергувати кожний раз;
 • максимальний об’єм уведеного лікарського засобу не повинен перевищувати 10 мл;
 • м’язи хворого мають бути розслабленими;
 • перед виконанням ін’єкції шкіру протирають ватним тампоном, змоченим спиртом;
 • шприц беруть у праву руку таким чином, щоб ІІІ (середній) та ІV (безіменний) пальці фіксували циліндр, ІІ (вказівний) палець тримав поршень, а V (мізинець) підтримував муфту голки.

ІV. Техніка проведення ін’єкцій в сідниці

Під час проведення ін’єкції у зовнішній верхній квадрант сідниці лівою рукою трохи розтягують шкіру, різким рухом вколюють голку перпендикулярно шкірі на глибину 5 см та, натискаючи на поршень, вводять лікарський засіб. Після закінчення введення лікарського засобу голку швидко виймають, місце ін’єкції знову протирають спиртом та притискають ватним тампоном.

V. Техніка проведення ін’єкцій в стегно

Під час проведення ін’єкції у зовнішню або внутрішню частину верхньої або середньої третини стегна шкіру та підшкірну основу захоплюють у велику зморшку. Голка має бути спрямована дещо навскіс, для цього шприц тримають як ручку при письмі, щоб голка не потрапила в окістя або кістку; різким рухом вколюють голку та, натискаючи на поршень, вводять лікарський засіб. Після закінчення введення препарату голку швидко виймають, місце ін’єкції знову протирають спиртом та притискають ватним тампоном.

В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 07 серпня 2015 року № 494

(у редакції наказу Міністерства

охорони здоров’я України

від 03 квітня 2017 року № 362)

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров’я МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації

№ 129-11/о

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

Код за ЄДРПОУ

Листок призначень
препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень

Номер медичної карти стаціонарного/амбулаторного хворого ________________________________

Хворий(а) __________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Хворий(а) прийнятий(а) «___»_________________ 20___ року

Діагноз________________________________________________________________________________

Дата призначення (число, місяць, рік) Назва призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору Прізвище, ім’я, по батькові лікаря та підпис (розбірливо) Дата (число, місяць, рік) та чЧас введення/ приймання препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору Доза призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору Прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, яка виконала призначення
1 2 3 4 5 6
В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

07.08.2015 № 494

(у редакції наказу Міністерства

охорони здоров’я України

від 03.04.2017 № 362)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 квітня 2017 р.

за № 552/30420

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми первинної облікової документації № 129-11/о «Листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень»

 1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-11/о «Листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень» (далі – форма № 129-11/о).
 2. Форма № 129-11/о заповнюється у разі призначення лікуючим лікарем хворому препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів, про що має бути зроблений запис у формі первинної облікової документації № 003/о « Медична карта стаціонарного хворого №____» , затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2016 року № 29) (далі – форма № 003/о), або у формі первинної облікової документації № 025/о « Медична карта амбулаторного хворого №___» , затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі – форма № 025/о).
 3. Над таблицею проставляються номер медичної карти, прізвище, ім’я та по батькові хворого.
 4. У графі 1 зазначається дата призначення препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору.
 5. У графі 2 розбірливо вказується назва призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору.
 6. У графі 3 вказуються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис лікуючого лікаря, який призначив наркотичний засіб, психотропну речовину та/або прекурсор.
 7. У графі 4 вказуються дата (число, місяць, рік) та час введення/приймання призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору.
 8. У графі 5 вказується доза призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору відповідно до дати призначення, зазначеної у графі 1, або відповідно до дати і часу, зазначених у графі 4.
 9. У графі 6 вказуються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис особи, яка виконала призначення лікаря.
 10. Форма № 129-11/о зберігається у медичній карті хворого (форма № 003/о або форма № 025/о) протягом строку, встановленого для зберігання відповідної медичної карти.
 11. У разі виконання призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим вдома форма № 129-11/о після виконання цих призначень повертається до закладу охорони здоров’я та зберігається у медичній карті хворого.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 07 серпня 2015 року № 494

Норми розрахунку обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у цілому в лікувально-профілактичному закладі охорони здоров’я, а також у розрізі його відділень, постів, кабінетів

1. У лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я, їх філіях та структурних підрозділах.

Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я, їх філіях та інших структурних підрозділах здійснюється в обсязі, що становить кількість споживання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладі охорони здоров’я за попередній місяць з поправкою на збільшення у розмірі 25%.

Розрахунок здійснюється за формулою

Кмм-1 + 0,25 × См-1,

де

Км — обсяг зберігання препарату на наступний місяць;

См-1 — кількість спожитого препарату у попередньому місяці.

2. У відділеннях, на постах та в кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я.

Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях, на постах та в кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я здійснюється в обсязі, що становить кількість споживання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладі охорони здоров’я за попередній тиждень з поправкою на збільшення у розмірі 25%.

Розрахунок здійснюється за формулою

Кт= Ст-1+0,25 × Ст-1,

де

Кт — обсяг зберігання препарату на наступний тиждень;

Ст-1 — кількість спожитого препарату за попередній тиждень.

Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які не застосовувалися у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я раніше, зберігаються у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я, відділеннях, на постах та в кабінетах закладів перший місяць у довільних обсягах, які визначаються керівниками відділень, виходячи з медичної потреби відділення, та затверджуються наказом керівника закладу.

При виникненні певних обставин, таких як різке збільшення кількості пацієнтів в цілому, збільшення частки пацієнтів, що потребують лікування препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів тощо, керівник закладу приймає рішення про збільшення обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що перевищує споживання за попередній місяць більше ніж на 25%, яке оформлює відповідним наказом з обґрунтуванням необхідності збільшення.

3. У хоспісах, паліативних відділеннях та закладах охорони здоров’я, які надають паліативну допомогу.

Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в хоспісах, паліативних відділеннях та закладах охорони здоров’я, які надають паліативну допомогу, здійснюється в обсягах, розрахованих на основі даних щодо кількості пацієнтів, які отримують вищезазначені препарати, та кількості препаратів, що їм призначена, з поправкою на збільшення у розмірі 25%. Протягом місяця цей обсяг може бути переглянутий у випадку збільшення потреби в зазначених препаратах понад розрахований обсяг у зв’язку з поступленням нових пацієнтів або зміною дозування у вже існуючих пацієнтів.

Розрахунок здійснюється за формулою

Км=((К123…+Кn) × Д) × 1,25,

де

Км — обсяг зберігання препарату на наступний місяць;

К1, К2, К3, К— кількість препарату на день, призначена 1-му, 2-му, 3-му та n пацієнту на момент розрахунку обсягів зберігання;

Д — кількість днів у місяці.

В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства охорони
здоров’я України
07.08.2015  № 494

ЗМІНИ 
до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360

1. Унести до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062, такі зміни:

1) у главі 1:

пункт 1.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У випадку, якщо медичним працівником був виписаний Рецепт з порушенням правил, керівник закладу охорони здоров’я зобов’язаний забезпечити своєчасне виписування нового Рецепта для хворого.»;

пункт 1.7 викласти в такій редакції:

«1.7. Рецепти виписуються на рецептурному бланку форми № 1 (ф-1) (додаток 1) та спеціальному рецептурному бланку форми № 3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів (додаток 2).

Спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3) виготовляються на папері рожевого кольору, розміром 75 х 120 мм, мають наскрізну нумерацію. Контроль за їх обліком та використанням покладається на відповідальну особу, яка призначається наказом керівника закладу охорони здоров’я.»;

2) доповнити Правила новим додатком 2, що додається.

У зв’язку з цим додатки 2-5 вважати відповідно додатками 3-6.

У тексті Правил посилання на додатки 2-5 замінити відповідно посиланнями на додатки 3-6.

2. Унести до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 783/11063, такі зміни:

1) у пункті 2 слова «, аптечних кіосків» виключити;

2) в абзаці другому пункту 14 слова «з аптечних кіосків, а також» виключити;

3) підпункт 15.4 пункту 15 доповнити новим реченням такого змісту: «Вимоги-замовлення на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори зберігаються протягом п’яти років (не враховуючи поточного року).».

3. Унести до Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 784/11064, такі зміни:

1) абзац перший пункту 1 після слів «аптечні склади (бази)» доповнити словом «, аптеки»;

2) доповнити Інструкцію новим пунктом 10 такого змісту:

«10. Після закінчення кожного місяця в аптеках на відпущені за рецептами (ф-3) наркотичні (психотропні) лікарські засоби матеріально відповідальними особами повинні складатися реєстри рецептів (ф-3), за якими відпущені наркотичні засоби і психотропні речовини, за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції, які зберігаються разом з рецептами (ф-3) за відповідний місяць до їх знищення.».

У зв’язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 11, 12;

3) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Після закінчення терміну зберігання рецептів (ф-3) та вимог-замовлень на наркотичні (психотропні) лікарські засоби вони підлягають знищенню шляхом, що унеможливлює їх подальше використання, комісією, яка призначається керівником закладу, зі складанням акта знищення рецептів (ф-3), за якими відпущені у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я наркотичні засоби, психотропні речовини, та вимог-замовлень за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.»;

4) у пункті 12 слова та цифри «у п. 10 цієї Інструкції, вони знищуються шляхом спалювання» замінити словами та цифрами «у пункті 11 цієї Інструкції, вони підлягають знищенню шляхом, що унеможливлює їх подальше використання,»;

5) доповнити Інструкцію додатками 1, 2, що додаються.

В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

Додаток 2
до Правил виписування рецептів
та вимог-замовлень на лікарські
засоби і вироби медичного
призначення

Спеціальний рецептурний бланк
форми № 3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів

Ідентифікаційний код Код за ДКУД ________________

за ЄДРПОУ _______________________________________

(найменування закладу)Медична документація ф-3

М.П.

РЕЦЕПТ
на право одержання лікарського засобу, що містить наркотичний засіб чи психотропну речовину

Серія ______________ № _______________ «___»_____________ 20__ року

Прізвище та ініціали, вік хворого

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Номер медичної карти амбулаторного хворого

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Історія хвороби (амбулаторна карта) № _______________________________________________________

Прізвище та ініціали лікаря

______________________________________________________________________________________________

Rp:

Підпис і особиста печатка лікаря (розбірливо)                                     Печатка лікувально-профілактичного закладу

Рецепт дійсний протягом 10 днів.

Рецепт залишається в аптеці.

Примітка. Серія та номер бланка зазначаються друкарським способом.

Додаток 1
до Інструкції про порядок зберігання,
обліку та знищення рецептурних бланків
та вимог-замовлень
(пункт 10)

РЕЄСТР РЕЦЕПТІВ (ф-3),

за якими відпущені наркотичні засоби і психотропні речовини

за __________________ 20__ року

(місяць)

№ з/п Найменування лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я, лікарями якого виписаний рецепт Серія та номер рецепта Дата виписування рецепта Назва наркотичного чи психотропного лікарського засобу, відпущеного за рецептом
1 2 3 4 5

Працівник аптеки, який відповідає за облік та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин ____________       _________________________________

(підпис)                             (прізвище, ініціали)

«___»________________ 20__ року

Додаток 2
до Інструкції про порядок зберігання,
обліку та знищення рецептурних бланків
та вимог-замовлень
(пункт 11)

АКТ

знищення рецептів (ф-3),

за якими відпущені у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я наркотичні засоби, психотропні речовини, та вимог-замовлень

за _______________________

(вказати період)

Комісія зі знищення рецептів (ф-3) та (або) вимог-замовлень у складі

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали кожного члена комісії та голови комісії)

___________________________________________________________________

провела «___» __________________  20___ року знищення шляхом, що унеможливлює їх подальше використання, рецептів (ф-3), за якими відпущені наркотичні засоби, психотропні речовини, та (або)  вимог-замовлень за період з «___»________ ____ року по «___»________ ___ року, у кількості ______________ штук відповідно до переліку, що додається.                                                                                                              (словами)

Голова комісії _______________     ______________________

(підпис)                    (прізвище, ініціали)

Члени комісії:   _______________     _____________________

(підпис)                   (прізвище, ініціали)

_______________     ______________________

(підпис)                   (прізвище, ініціали)

_______________     ______________________

(підпис)                    (прізвище, ініціали)

М. П.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Андрій 08.10.2015 10:02
Питання. В наказі МОЗ№11 (який втратив чинність)від 21.01.10 є додаток2 - акт про приймання наркотичних, псих. та прекур., в 494 акту про приймання немає. Тобто, тепер при отриманні нарк., псих. та прекурсорів цей акт не потрібно складати, як було раніше?
Галина 15.10.2015 2:11
Згідно наказу МОЗ № 11 від 21.01.2010, який втратив чинність, є додаток №1, акт про знищення порожніх ампул. Згідно наказу МОЗ № 494 від 07.08.2015 р., не зовсім зрозуміло, як знищуються порожні ампули з під наркотичних та психотропних речовин
Валентинa 21.10.2015 4:21
А как же "Порядок приобретения .... " утвержденный постановлением КМУ от 13.05.№333 ?
наталія 13.11.2015 1:08
Журнал якої форми заповнює головна медсестра закладу при отриманні наркотичних препаратів з аптеки?Форма 129-9/о для стаціонарів вдома чи стаціонарів лікарень?
Валентина 26.12.2016 8:25
Чи е обов'язковим при призначенні клоназепаму дітям кожні 10 днів відмічати в амбулаторній карті прийом препарату, чи достатньо в даному випадку записів батьків в щоденнику прийому?
Христина 26.05.2021 10:20
Чи є обов'язковим запис в історії хв. пацієнта, про те що лікуючий лікар був присутнім при проведені ін'єкції Промедолом.? Чи лише достатньо у листку призначення?

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті