Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства та надання їм медичної допомоги»

01 Лютого 2019 12:35 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства та надання їм медичної допомоги»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства та надання їм медичної допомоги»

Проект наказу розроблено на підставі частини першої статті 12 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», пункту 44 Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267

Проект наказу розроблено з метою забезпечення міжсекторального підходу до подолання і протидії домашньому насильству та сприяння реалізації прав осіб, які від нього постраждали.

Зауваження та пропозиції щодо положень проекту наказу надсилати протягом п’яти днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: irynachybisova@gmail.com

Пояснювальна записка оприлюднена шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства та надання їм медичної допомоги»

Мета: затвердження Порядків проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалим осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства та надання їм медичної допомоги забезпечить міжсекторальний підход до подолання і протидії домашньому насильству та сприяння реалізації прав осіб, які від нього постраждали.

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект наказу розроблено на підставі частини першої статті 12 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», пункту 44 Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На сьогодні Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від домашнього насильства.

Предметом регулювання цього Закону є правовідносини, що виникають у процесі запобігання та протидії домашньому насильству.

Державна політика у сфері запобігання та протидії домашньому насильству спрямована на забезпечення комплексного інтегрованого підходу до подолання домашнього насильства, надання всебічної допомоги постраждалим, у тому числі і медичної допомоги, та утвердження ненасильницького характеру приватних стосунків.

Основними напрямами реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству є: запобігання домашньому насильству, ефективне реагування на факти домашнього насильства шляхом запровадження механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, надання допомоги, у тому рахунку медичної, правового захисту постраждалих осіб, притягнення кривдників до передбачених законом відповідальності.

Для виконання повноважень органів, установ і закладів охорони здоров’я у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, а саме проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб, надання медичної допомоги, звітування центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству розроблені вищезазначені Порядки.

 1. Суть проекту акта

Затвердження Порядків проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства та надання їм медичної допомоги надає можливості щодо виконання повноважень закладів охорони здоров’я у цій сфері.

 1. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Конституція України; Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»; Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі; Закон України «Про охорону дитинства»; Закон України «Про соціальні послуги».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Наказу не потребує додаткових фінансових витрат.

 1. Прогноз впливу

Проект Наказу впливає на суб’єктів господарювання. Прогноз впливу додається.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Зацікавлені сторони будуть визначені за результатами громадського обговорення проекту Наказу.

 1. Громадське обговорення

З метою отримання зворотного зв’язку від зацікавлених сторін проект Наказу потребує оприлюдненню офіційному веб-сайті МОЗ України.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект Наказу потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством соціальної політики України, Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

 1. Правова експертиза

Проект Наказу потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 1. Запобігання дискримінації

У проекті Наказу відсутні положення, що мають ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

11.¹ Результати гендерно-правової експертизи

В проекті Наказу відсутні положення, що містять ознаки гендерної дискримінації.

 1. Запобігання корупції

У проекті Наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту Наказу дозволить забезпечення міжсекторальний підхід до подолання і протидії домашньому насильству та сприяння реалізації прав осіб, які від нього постраждали.

Заступник Міністра з питань європейської інтеграції О. Стефанишина

Проект

оприлюднений на сайті

МОЗ України 04.02.2019 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ

Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства та надання їм медичної допомоги

Відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», пункту 44 Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства та надання їм медичної допомоги (далі – Порядок), що додається;
 2. Керівникам закладів охорони здоров’я забезпечити, за місцем звернення постраждалих осіб, проведення та документування результатів їх медичного обстеження та надання їм медичної допомоги згідно з затвердженим цим наказом Порядком.
 3. Ректорам вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної медичної освіти передбачити у навчальних планах і освітніх програмах безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я. модулі (години) на тему запобігання та протидії домашньому насильству.
 4. Медичному департаменту (Гаврилюк А.О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.
 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
В.о. Міністра У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства охорони

здоров’я України

Порядок

проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства та надання їм медичної допомоги

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає механізм проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статті (далі – постраждалі особи) та надання їм медичної допомоги з метою забезпечення міжсекторального підходу до подолання і протидії домашньому насильству та сприяння реалізації прав осіб, які від нього постраждали.

Цей Порядок є обов’язковим для виконання у всіх закладах охорони здоров’я, незалежно від форми власності та підпорядкування.

 1. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про охорону дитинства», «Про соціальні послуги», «Про Національну поліцію», Основах законодавства про охорону здоров’я.
 2. Медичне обстеження та надання медичної допомоги постраждалим особам не залежить від звернення таких осіб до правоохоронних органів, суду, органів та установ на які покладається функції здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, від їх участі у кримінальному або цивільному провадженні.
 3. Медичне обстеження та надання медичної допомоги постраждалим особам здійснюються без дискримінації за будь-якою ознакою.

Звичаї, релігійні переконання, віросповідання, традиції не можуть розглядатися як виправдання будь-яких форм насильства, передбачених цим Порядком.

 1. У своїй діяльності заклади охорони здоров’я при проведенні обстеження та наданні медичної допомоги постраждалим особам керуються Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Основами законодавства про охорону здоров’я, Законами України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 року № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю» та іншими нормативно-правовими актами.
 2. Обробка персональних даних про постраждалу особу здійснюється працівниками закладу охорони здоров’я з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
 3. Медичний працівник не несе відповідальності за здоров’я постраждалої особи у разі відмови її від медичних приписів або порушення режиму, встановленого медичними працівниками.
 4. Керівник закладу охорони здоров’я або визначена ним особа з числа його заступників, організовує професійну тематичну підготовку медичних працівників з питань проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб та надання їм медичної допомоги (додаток 1).

ІІ. Порядок проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб.

 1. Керівник закладу охорони здоров’я або визначена ним особа з числа його заступників відповідає за організацію проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб (далі – відповідальна особа за організацію проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб).
 2. Медичні працівники, під час звернення за медичною допомогою постраждалих осіб, повинні зафіксувати їх скарги (звернення), зібрати анамнез, провести медичний огляд з оцінкою стану постраждалої особи, та в разі потреби, провести додаткове інструментально-лабораторне обстеження та заходи щодо попередження наслідків сексуального насильства.
 3. Медичні працівники інформують постраждалу особу та/або її законного представника (якщо такий представник не є кривдником) про права, заходи та соціальні послуги, якими може скористатися постраждала особа, про права постраждалої особи, визначені статтею 21 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», у тому числі, про відшкодування кривдниками завданих матеріальних збитків і шкоди, заподіяної фізичному та психічному здоров’ю, у порядку, визначеному законодавством.
 4. Заклад охорони здоров’я не пізніше однієї доби, засобами телефонного зв’язку, електронною поштою, з подальшим письмовим підтвердженням, інформує уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та уповноважених осіб (структурний підрозділ) районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, відповідальних працівників виконавчого комітету (структурний підрозділ) виконавчих органів рад об’єднаних територіальних громад, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, які (який) проводять (проводить) роботу з прийому та реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, координації заходів реагування на факти вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам, а також роботу з кривдниками відповідно до Законів України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658.

Якщо постраждалою особою є дитина, заклад охорони здоров’я не пізніше однієї доби, засобами телефонного зв’язку, електронною поштою з подальшим письмовим підтвердженням, окрім зазначених в абзаці першому цього пункту суб’єктів, також інформує службу у справах дітей, про виявлення фактів насильства шляхом оформлення Повідомлення про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження або стосовно якої існує загроза його вчинення, форма якого наведена у додатку 2 із обов’язковим зазначенням у полях позиції «Зміст повідомлення:» – «Постраждала або ймовірно постраждала від домашнього насильства» та заповнення Журналу обліку звернень та повідомлень про жорстоке поводження з дітьми або загрозу його вчинення, форма якого наведена у додатку 3 до згаданого Порядку із обов’язковим зазначенням у колонці 8 «Примітка» – «Постраждала або ймовірно постраждала від домашнього насильства».

 1. Заклад охорони здоров’я щоквартально до 25 числа останнього місяця кварталу надає інформацію до Міністерства охорони здоров’я Автономної республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій про звернення постраждалих осіб та/або їх законних представників, надання медичної допомоги постраждалим особам, направлення до інших закладів охорони здоров’я постраждалих осіб.
 2. Міністерство охорони здоров’я Автономної республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій узагальнюють надану закладами охорони здоров’я інформацію та перенаправляють її електронною поштою з подальшим письмовим підтвердженням, щоквартально до 30 числа останнього місця кварталу, до Медичного департаменту МОЗ України для звітування Мінсоцполітики України про результати здійснення повноважень у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.
 3. У разі звернення та доставлення до закладів охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру, відомості про них записуються в «Журналі обліку фактів звернення та доставлення до закладу охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру та інформування про такі випадки органів та підрозділів поліції» згідно з формою затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров’я України «Про порядок обліку фактів звернення та доставлення до закладів охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру та інформування про такі випадки органів і підрозділів поліції» від 06 липня 2016 року № 612/679, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2016 р. за № 1051/29181.
 4. Медичний працівник закладу охорони здоров’я, який виявив у особи ушкодження, що могли виникнути внаслідок домашнього насильства та насильства за ознакою статі, документує результати їх виявлення, обстеження, надання медичної допомоги та передає їх відповідальній особі для подальшого інформування протягом доби (з часу звернення постраждалої особи) підрозділи органів і підрозділів Національної поліції та уповноважену особу, визначену відповідно до абзацу першого пункту 20 або пункту 23 Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658.
 5. В залежності від надання необхідної медичної допомоги, дані загального медичного обстеження і результати досліджень уносяться до форми первинної облікової документації:

у разі надання амбулаторної медичної допомоги у форму № 025/о «Медичну карту амбулаторного хворого № ______ » (далі – ф. № 025/о)

затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 ( далі – наказ МОЗ України від № 110);

у разі необхідності надання стаціонарної медичної допомоги – форму первинної облікової документації № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого № ____»;

у разі відмови від госпіталізації хворого у стаціонар, при необхідності такої госпіталізації, інформація вноситься у журнал первинної облікової документації форми № 001/о «Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації», затвердженої наказом МОЗ України № 110.

 1. При проведенні оперативного втручання при наданні медичної допомоги відповідна інформація вноситься до форми первинної облікової документації № 069 «Журнал запису амбулаторних операцій» або до форми первинної облікової документації № 008/о «Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі», затверджених наказом МОЗ України № 110.
 2. У разі вимоги надати постраждалій особі або її законному представнику необхідну інформацію про надання медичної допомоги надається довідка згідно з формою первинної облікової документації № 028/о «Консультативний висновок спеціаліста», або формою « 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджених наказом МОЗ України № 110 або Медична довідка згідно з додатком 4 до цього Порядку.
 3. При необхідності надання листка непрацездатності постраждалій особі, інформація про особу вноситься в форму первинної облікової документації № 036/о «Журнал реєстрації листків непрацездатності», затвердженого наказом МОЗ України № 110, та видається листок непрацездатності із закладу охорони здоров’я, з якого було виписано цю особу.
 4. Спеціалізовані установи, які проводять судово-медичну або судово-психіатрічну експертизи, забезпечують своєчасне обстеження постраждалих осіб у порядку та строки, визначенні законодавством.

При проведенні судово-медичної або судово-психіатрічної експертизи постраждалих осіб обов’язково враховуються інформація, що міститься в медичній документації, складеній за зверненням таких осіб до закладів охорони здоров’я.

ІІІ. Порядок надання медичної допомоги постраждалим особам.

 1. Надання медичної допомоги постраждалим особам ґрунтується на принципах доступності, безпечності, результативності, своєчасності, економічної ефективності, недискримінації, орієнтованості на людину.
 2. Медична допомога постраждалим особам надається у разі необхідності на всіх рівнях надання медичної допомоги, як амбулаторно, так і стаціонарно.

Медичний працівник повинен визначити вид (амбулаторної чи стаціонарної, первинної, вторинної, третинної) медичної допомоги яку потребує постраждала особа та у разі необхідності направити таку особу до відповідного медичного закладу.

 1. Постраждала особа має право на вільний вибір: лікаря; методу лікування відповідно до рекомендацій лікаря; закладу охорони здоров’я.
 2. Медична допомога постраждалій особі надається при наявності добровільної поінформованої письмової згоди постраждалої особи або її законного представника, якщо він не є кривдником (додаток 5).

Згода постраждалої особи або її законного представника на медичне втручання не потрібна у разі наявності ознак прямої загрози життю постраждалої особи, за умови неможливості отримання з об’єктивних причин згоди на таке втручання від самої постраждалої особи або її законного представника.

 1. У разі звернення постраждалої особи до закладу охорони здоров’я первинної медичної допомоги (далі – ПМД), коли постраждала особа не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, необхідна медична допомога надається у закладі охорони здоров’я ПМД.

У разі необхідності, відповідно до медичних показань постраждалої особи, яка не потребує екстреної медичної допомоги, а потребує надання планової вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги їй надається направлення для надання необхідної допомоги.

У разі виникнення невідкладного стану у постраждалої особи на прийомі у лікаря з надання ПМД в закладі охорони здоров’я первинної медичної допомоги, внаслідок якого вона потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, лікар з надання ПМД повинен викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги та до її прибуття надати постраждалій особі відповідну медичну допомогу.

 1. У разі ушкоджень (або підозри) сексуального характеру здійснюється збір скарг, анамнезу, огляд статевих органів, огляд хірурга- проктолога, проводиться необхідне обстеження (при можливості безоплатне): обстеження на ВІЛ, гепатит В, проведення тесту на вагітність або ЬХГЧ, тестування на сифіліс, інфекції, які передаються статевим шляхом (далі – ІПСШ: хламідіоз, гонорея, трихомоніаз), аналізи на бактеріоскопічне дослідження, при необхідності проведення або переадресування для вакцинації проти правця, проти гепатиту В, згідно з наказами МОЗ України від 16 вересня 2011 року № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості обігу медичних імунобіологічних препаратів» та МОЗ України від 05 серпня 1999 № 198 «Про вдосконалення профілактики, діагностики та лікування правця», та документується у медичній документації.
 2. У разі звернення постраждалої особи до найближчого відділення екстреної (невідкладної) допомоги чи іншого закладу охорони здоров’я, який може забезпечити надання такої допомоги, медичні працівники відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги зобов’язані надати екстрену медичну допомогу постраждалій особі з моменту її прибуття незалежно від того, чи супроводжує її бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги або інші особи.
 3. Надання екстреної медичної допомоги постраждалій особі у невідкладному стані на місці події, під час перевезення та у закладі охорони здоров’я здійснюється відповідно до медичних показань на основі клінічних протоколів і стандартів екстреної медичної допомоги, які затверджені МОЗ України.
 4. Надання медичної допомоги постраждалій особі на вторинному (спеціалізованої допомоги) або третинному (високоспеціалізованої) рівні можливо як в плановому так і в ургентному порядках.
 5. Задокументований клінічний діагноз постраждалої особи має бути зашифрований відповідно до чинної МКХ або ІСРС .
 6. При госпіталізації повнолітніх постраждалих осіб для отримання ними стаціонарної медичної допомоги, працівник закладу охорони здоров’я під час опитування встановлює, чи є у такої особи діти та чи забезпечені вони належним доглядом і влаштуванням на період її госпіталізації, а також інформує постраждалу особу про права, заходи та соціальні послуги, якими вона може скористатися.

У разі наявності дітей, які після госпіталізації постраждалої особи залишаться без належного догляду/батьківського опікування, працівник закладу охорони здоров’я невідкладно повідомляє про це відповідальній особі закладу охорони здоров’я для подальшого інформування служби у справах дітей.

Якщо особа, яка госпіталізується, є опікуном недієздатної особи (піклувальником особи, цивільна дієздатність якої обмежена, або здійснює догляд за особою, яка потребує постійного догляду, і внаслідок госпіталізації постраждалої особи такі особи залишаються без належного догляду) працівник закладу охорони здоров’я невідкладно повідомляє про це відповідальній особі закладу охорони здоров’я для подальшого інформування уповноваженої особи, визначену відповідно до абзацу першого пункту 20 або пункту 23 Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658.

Медичні працівники сприяють в отриманні постраждалими особами безоплатної правової допомоги шляхом інформування працівників центрів безоплатної вторинної правової допомоги про необхідність її надання у приміщеннях закладів охорони здоров’я, якщо такі особи не можуть відвідати центр з надання безоплатної правової допомоги самостійно.

В.о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк
В.о. начальника Управління громадського здоров’я І. Руденко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті