Наказ МОЗ України від 05.03.2019 р. № 502

07 Березня 2019 3:34 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 05.03.2019 р. № 502
Про затвердження тимчасового розподілу обов’язків між в.о. Міністра охорони здоров’я України, заступниками Міністра та Державним секретарем Міністерства, Порядку взаємозаміщення в.о. Міністра охорони здоров’я України та заступників Міністра на час їх тимчасової відсутності

Відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», Закону України «Про державну службу», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасовий розподіл обов’язків між в.о. Міністра охорони здоров’я України, заступниками Міністра та Державним секретарем Міністерства, що додається.

2. Затвердити Порядок взаємозаміщення в.о. Міністра охорони здоров’я України та заступників Міністра на час їх тимчасової відсутності, що додається.

3. Управлінню документального забезпечення, контролю апарату та зберігання архівних документів розмістити цей наказ на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2018 року № 1814 «Про затвердження тимчасового розподілу обов’язків між в.о. Міністра охорони здоров’я України, заступниками Міністра та Державним секретарем Міністерства, Порядку взаємозаміщення в.о. Міністра охорони здоров’я України та заступників Міністра на час їх тимчасової відсутності».

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. МіністраУ. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 05.03.2019 р. № 502

Тимчасовий розподіл обов’язків
між в.о. Міністра охорони здоров’я України, заступниками Міністра та Державним секретарем Міністерства

І. В.о. Міністра охорони здоров’я України Супрун Уляна

1. В.о. Міністра охорони здоров’я України (далі — в.о. Міністра) виконує обов’язки Міністра Міністерства охорони здоров’я України (далі — МОЗ України), який здійснює повноваження, визначені Законами України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 «Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України», реалізовує інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України, а також актів та доручень Кабінету Міністрів України, в тому числі щодо спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади.

2. Спрямовує та координує діяльність:

 • Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;
 • Національної служби здоров’я України (крім питань реалізації програми медичних гарантій та впровадження реформи фінансування охорони здоров’я).

3. Контролює діяльність:

 • Патронатної служби Міністра;
 • Управління правового забезпечення;
 • Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків;
 • Сектору мобілізаційної роботи та цивільного захисту;
 • Режимно-секретного сектору;
 • Управління аудиту та аналітики;
 • Колегії МОЗ України;
 • Вченої медичної ради.

4. Координує та спрямовує діяльність:

 • Директорату стратегічного планування та євроінтеграції (крім питань участі у формуванні проекту Державного бюджету України на відповідний рік та середньострокової бюджетної декларації; європейської інтеграції, співробітництва з міжнародними організаціями та міжнародними фінансовими інституціями; міжнародної діяльності);
 • Служби забезпечення діяльності заступників міністра (самостійний сектор);
 • Сектору прес-служби;
 • ДУ «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Науково-дослідного інституту психіатрії Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Агенція екстреної медицини».

5. Здійснює загальне керівництво консультативно-методичною та організаційною роботою в областях.

6. Відповідно до покладених завдань в.о. Міністра як керівник міністерства:

1) очолює МОЗ України, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує та координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:

забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких центральних органів виконавчої влади;

погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром;

видає обов’язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, накази та доручення з питань, що належать до сфери діяльності таких органів;

погоджує пропозиції керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, щодо утворення, реорганізації, ліквідації їх територіальних органів як юридичних осіб публічного права та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні подання;

погоджує утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, як структурних підрозділів апарату таких органів;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, повністю чи в окремій частині;

дає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, доручення щодо скасування актів територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує акти територіальних органів центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, та їх заступників;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, та їх територіальних органів;

заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, завдань та планів їх роботи;

визначає структурний підрозділ апарату МОЗ України, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром;

визначає посадових осіб МОЗ України, які включаються до складу колегії центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром;

визначає порядок обміну інформацією між МОЗ України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, періодичність її подання;

вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади;

3) затверджує плани роботи МОЗ України, звіти про їх виконання;

4) в межах компетенції організовує та контролює виконання МОЗ України Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

5) забезпечує виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України;

6) вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника Міністра, заступника Міністра;

7) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату МОЗ України;

8) затверджує структуру апарату МОЗ України;

9) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в МОЗ України та бюджетних установах, що належать до сфери його управління;

10) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління МОЗ України, затверджує їх положення (статути), здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності;

11) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря МОЗ України;

12) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю МОЗ України;

13) представляє МОЗ України у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

14) визначає обов’язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

15) залучає державних службовців, а за згодою керівників — державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції МОЗ;

16) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МОЗ України;

17) утворює комісії, робочі та експертні групи;

18) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

19) підписує накази МОЗ України;

20) дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату МОЗ України доручення;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

7. Забезпечує міжнародне співробітництво (у межах компетенції):

 • щодо Міжвідомчої робочої групи щодо вирішення проблемних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;
 • у рамках Угоди між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством оборони США стосовно співробітництва в галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї, підписаної 29 серпня 2005 року;
 • щодо проекту міжнародно технічної допомоги «Зменшення біологічної загрози в Україні» (Міністерство оборони США);
 • з Глобальним фондом боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією;
 • у рамках об’єднаної програми ООН з питань ВІЛ/СНІДу;
 • щодо здійснення заходів для залучення, реалізації та моніторингу міжнародної технічної допомоги: «Впровадження єдиної системи санітарно — епідеміологічного моніторингу та спостереження за захворюваннями в Україні» (Міністерство оборони США);
 • з питань здійснення співпраці Україна–НАТО.

8. Бере участь у роботі:

 • Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 • Міжвідомчої робочої групи щодо вирішення проблемних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;
 • Комісії з біологічної безпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України.

9. Відповідає за (в межах компетенції):

1) Організацію та контроль виконання міністерством:

 • Конституції та законів України;
 • актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
 • виконання Закону України «Про громадські об’єднання».

2) Забезпечення реалізації державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті міністерства.

3) Взаємодію та співпрацю з інститутами громадянського суспільства та Громадською радою при МОЗ України.

4) Здійснення аналітичного та організаційного забезпечення фінансово-економічного планування державних програм, проведення моніторингу в цій сфері.

5) Організацію роботи комісії МОЗ України щодо розгляду документів на списання основних фондів (засобів).

10. Очолює:

 • Тендерний комітет МОЗ України.

II. Заступник Міністра охорони здоров’я України Ілик Роман Романович

1. Відповідає за:

1) формування та реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) щодо господарської діяльності (в межах компетенції);

2) питання розвитку та впровадження трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини в Україні;

3) виконання Українською стороною зобов’язань за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами- членами, з іншої сторони, з питань виробництва, реклами, презентації та реалізації тютюнових виробів;

4) надання відповідей громадянам відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» у межах визначених повноважень.

2. Координує та спрямовує діяльність:

 • Фармацевтичного директорату;
 • Департаменту впровадження реформ (з питань проведення клінічних випробувань лікарських засобів та державної реєстрації, перереєстрації лікарських засобів, внесення змін до реєстраційних матеріалів на лікарські засоби);
 • Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності (за бюджетними програмами, що передбачають видатки на державні інвестиційні проекти);
 • Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги;
 • Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;
 • Головної акредитаційної комісії МОЗ України;
 • Ліцензійної комісії МОЗ України;
 • ДП «Державне українське об’єднання «Політехмед»;
 • ДП «Інженерно-технічний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Українське об’єднання «Укрфармація» (до завершення ліквідації);
 • ДП «Український медичний центр сертифікації»;
 • ДП «Державний медичний центр сертифікації» МОЗ України;
 • Державного науково-експертного підприємства «Комітет з питань етики» (до завершення ліквідації);
 • ДП «Ензим» (до завершення ліквідації);
 • ДП «Біоімплант» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Науково-експертний інститут лікарських засобів та виробів медичного призначення» (до завершення ліквідації);
 • ДП «Український оптичний центр» (до завершення ліквідації);
 • ДП «Укрмедпроектбуд»;
 • ДП «Державний будівельний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Науково-експертний центр з регламентації застосування та впровадження дезінфекційних засобів» МОЗ України (до завершення ліквідації).
 • Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України;
 • Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин.

3. Бере участь у роботі:

 • Ради з питань професійної орієнтації населення;
 • Міжвідомчій комісії з питань державних інвестиційних проектів.

4. Очолює:

 • Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони здоров’я України;
 • Ліцензійну комісію МОЗ України.

III. Заступник Міністра охорони здоров’я України Лінчевський Олександр Володимирович

1. Координує та спрямовує діяльність:

 • Директорату медичних послуг;
 • Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів;
 • Департаменту впровадження реформ (з питань організації конкурсного відбору наукових робіт для виконання за державним замовленням);
 • групи експертів МОЗ України;
 • закладів вищої освіти;
 • Клініко-експертної комісії МОЗ України;
 • Комісії з видачі спеціальних дозволів по народній та нетрадиційній медицині (цілительство);
 • ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»;
 • Національного музею медицини України;
 • Національного музею-садиби М.І. Пирогова;
 • Національної наукової медичної бібліотеки України;
 • ДП Київського експлуатаційно-налагоджувального управління «Медик» МОЗ України (до завершення ліквідації);
 • ВАТ «НДМО «Діалір» (до завершення ліквідації);
 • ДП «Реєстр медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи МОЗ України»(до завершення ліквідації);
 • ДП «Центр реєстрів Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини»;
 • ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДУ «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «База спеціального медичного постачання № 1 Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «База спеціального медичного постачання № 2 Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «База спеціального медичного постачання № 3 Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Державного малого підприємства «Полімед» (до завершення ліквідації);
 • ДЗ «Українська станція виїзної екстреної консультативної медичної допомоги МОЗ України»;
 • ДЗ «Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Укрмедкурорт» (до завершення ліквідації);
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Хвиля» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Бердянський» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Джерело» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Іскра» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Південнобережний» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Зелена гірка» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Барвінок» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Затока» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Сонячний» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України» (до завершення реорганізації);
 • ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіохірургії та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український науково-практичний медичний центр неврології та реабілітації Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико- соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Госпіталь ветеранів війни «Лісова поляна» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни;
 • ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український науково-дослідний інститут дитячої курортології та фізіотерапії» МОЗ України;
 • ДЗ «Центральна медико-соціальна експертна комісія Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Центральна стоматологічна поліклініка МОЗ України»;
 • ДЗ «Прикарпатський центр репродукції людини» МОЗ України;
 • ДЗ «Стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я України м. Іллічівськ»;
 • ДЗ «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Басейнова стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Український медичний Центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Референс-центр з молекулярної діагностики Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Орлятко» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Старий Крим» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій імені О.О. Боброва» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Москва» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Санаторію «Гірське сонце» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Передгірний» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Долоси» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Косів» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Сосняк» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Прикарпатський» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Гірське повітря» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій для дітей з батьками «Морський» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Люстдорф» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. Н.К. Крупської» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Юність» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Піонер» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій імені А.П. Чехова» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій Сонячний (м. Одеса) Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Червоний Маяк» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Батьківщина» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій імені Сакко і Ванцетті» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Ювілейний» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Здравниця» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Аркадія» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Зміна» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Медичного центру клінічної імунології та алергології МОЗ України;
 • ДЗ «Український лепрозорій Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український медичний центр спортивної медицини Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України»;
 • ДП «Науково — дослідний інститут медико — екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Національного інституту раку;
 • ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Науково-дослідного центру квантової медицини «Відгук» МОЗ України (до завершення реорганізації);
 • ДЗ «Спеціалізовані медико-санітарні частини №№ 1, 3, 5, 8–11, 13–14, 17, 19 МОЗ України» (до завершення передачі у комунальну власність);
 • ДЗ «Спеціалізована багатопрофільна лікарня № 1 Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Спеціалізована медико-санітарна частина № 18 МОЗ України»;
 • ДП «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи («Укрмедпатентінформ»);
 • ДУ «Український центр інформаційних технологій та Національного реєстру» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДП «АГРОКОМ» Міністерства охорони здоров’я України».

2. Бере участь у роботі:

 • Ради у справах осіб з інвалідністю;
 • Ради з питань трудової міграції громадян України при Кабінеті Міністрів України;
 • Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при СБУ.

3. Організовує:

 • співпрацю з організаціями роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і професійними об’єднаннями;
 • у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо організації міжвідомчої співпраці з питань охорони здоров’я з Національною академією медичних наук України.

4. Забезпечує у сфері охорони здоров’я:

 • розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо удосконалення організації навчального процесу та упровадження нових технологій у практику вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та науково-дослідних установ, організацію наукових досліджень з основних проблем вищої медичної і фармацевтичної освіти, підготовки і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, наукових та педагогічних кадрів у вищих медичних навчальних закладах.

5. Відповідає за:

1) удосконалення сфери безпеки дорожнього руху, системи інформаційного та статистичного забезпечення галузі, вимог до проектування та будівництва закладів охорони здоров’я (лабораторій, гематології, трансфузійної терапії, переливання крові);

2) здійснення контролю за виконанням Галузевої угоди між Міністерством охорони здоров’я України, Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України та Центральною радою профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України на 2017-2020 роки;

3) співпрацю із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок і профспілкових об’єднань;

4) координацію медичного забезпечення тимчасово переміщених осіб із зони операції Об’єднаних сил на Сході України;

5) організацію роботи комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасників бойових дій;

6) надання відповідей громадянам відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» у межах визначених повноважень.

6. Очолює:

 • комісію МОЗ України з питань розгляду матеріалів про визнання статусу учасника бойових дій;
 • Клініко-експертну комісію МОЗ України;
 • Центральну атестаційну комісію при МОЗ України.

IV. Заступник Міністра охорони здоров’я України Ковтонюк Павло Анатолійович

здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»,

1. Відповідає за:

1) організацію та забезпечення у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:

 • представництва МОЗ України на пленарних засіданнях Верховної Ради України, годинах запитань до Уряду, «Днів Уряду України» (у разі відсутності Міністра), парламентських слуханнях, звітах тимчасових слідчих комісій;
 • комісій з питань діяльності галузі, засідань комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій;

2) реформування відносин власності, розвитку підприємництва;

3) формування та реалізацію державної політики у сфері управління державним сектором економіки, інвестиційної політики, прав власності та основних засад управління державними корпоративними правами, антимонопольної політики;

4) координацію проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» відповідно до Угоди про позику між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року № 8475-UA;

5) надання відповідей громадянам відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» у межах визначених повноважень;

6) реформування системи охорони здоров’я з метою створення ефективного механізму фінансування надання медичних послуг і лікарських засобів за рахунок бюджетних коштів для забезпечення збереження та відновлення здоров’я населення України, реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, розвитку медичного страхування, створення єдиного медичного простору, визначення функцій та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я відповідно до виду надання медичної допомоги, створення економічної мотивації для підвищення якості медичного обслуговування, розроблення системи індикаторів якості роботи медичних закладів;

7) виконання Українською Стороною зобов’язань за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, з питань електронної системи охорони здоров’я.

2. Координує та спрямовує діяльність:

 • Директорату стратегічного планування та євроінтеграції (з питань участі у формуванні проекту Державного бюджету України на відповідний рік, середньострокової Бюджетної декларації; співробітництва з міжнародними фінансовими інституціями);
 • Директорату медичних послуг, в межах повноважень;
 • Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності в частині загальнодержавних видатків та кредитування;
 • Управління аудиту та аналітики;
 • Національної служби здоров’я України (з питань реалізації програми медичних гарантій та впровадження реформи фінансування охорони здоров’я);
 • Публічне акціонерне товариство «Укрмедпром»;
 • ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Центр електронної охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Кримська ремонтно-будівельна госпрозрахункова дільниця МОЗ України»;
 • ДП «Електронне здоров’я»;
 • ДЗ «Медичний центр телемедицини Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України».

3. Організовує:

 • реформування медичної допомоги за видами її надання (первинна, вторинна, третинна, екстрена тощо);
 • впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі МОЗ України.

4. Бере участь у роботі:

 • Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;
 • Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

5. Забезпечує міжнародне співробітництво (у межах компетенції):

 • у рамках двосторонніх комісій з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва;
 • Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі;
 • Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

V. Заступник Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції Стефанишина Ольга Анатоліївна

здійснює свою діяльність відповідно Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»

1. Відповідає за:

1) організацію міжвідомчої співпраці з питань охорони здоров’я з Державним управлінням справами, Міністерством інфраструктури України, Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України, Державною пенітенціарною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

2) удосконалення сфери державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів за бюджетними програмами 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» та 2301360 «Лікування громадян України за кордоном»;

3) організацію розроблення пропозицій у сфері охорони здоров’я та реалізацію прийнятих рішень;

4) роботу з вжиття заходів щодо реалізації галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень, виконання Українською Стороною зобов’язань за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (окрім питань виробництва, реклами, презентації та реалізації тютюнових виробів, електронної охорони здоров’я), координує роботу з адаптації законодавства України до законодавства ЄС;

5) питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків з правом підпису висновку про проведення гендерно-правової експертизи МОЗ;

6) надання відповідей громадянам відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» у межах визначених повноважень.

2. Координує діяльність:

 • Директорату стратегічного планування та євроінтеграції (з питань європейської інтеграції, співробітництва з міжнародними організаціями та міжнародної діяльності);
 • Директорату громадського здоров’я;
 • Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності (з питань здійснення державних закупівель та розподілу лікарських засобів та медичних виробів за програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», та бюджетної програми 2301360 «Лікування громадян України за кордоном»);
 • Департаменту впровадження реформ (з питань організації роботи Комісії МОЗ України з питань направлення для лікування за кордон та проведення закупівель лікарських засобів та медичних виробів за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі із залученням міжнародних закупівельних організацій);
 • Комісії МОЗ України з питань направлення для лікування за кордон;
 • ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП для постачання медичних установ «Укрмедпостач» МОЗ України;
 • ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Науково-практичний центр дезінфектології та профілактичної медицини Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Медичні закупівлі України»;
 • ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров я України»;
 • ДУ «Кримський республіканський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Донецька обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Луганський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Севастопольський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Лабораторний центр на повітряному транспорті Міністерства охорони здоров’я України «;
 • ДУ «Лабораторний центр на залізничному транспорті Міністерства охорони здоров’я України «;
 • ДУ «Лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України на водному транспорті «;
 • ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України».

3. Очолює:

 • Комісію МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон.

4. Забезпечує міжнародне співробітництво (у межах компетенції):

 • з міжнародними організаціями, фондами країн Європи Північної та Південної Америки, Африки, Близького Сходу, Азії;
 • щодо здійснення заходів для залучення, реалізації та моніторингу міжнародної технічної допомоги;
 • із країнами Європи, Північної та Південної Америки, Африки, Близького Сходу, Азії;
 • у рамках українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій;
 • з агентствами міжнародного розвитку зарубіжних країн;
 • щодо здійснення співпраці України та ЄС;
 • з питань здійснення співпраці із ВООЗ;
 • з питань здійснення співробітництва із Радою Європи;
 • з Конференцією Сторін Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі.

VІ. Державний секретар Міністерства охорони здоров’я України Янчук Артем Олександрович

здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про центральні органи виконавчої влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 року № 243 «Деякі питання реалізації Закону України «Про державну службу».

Здійснює огранізацію поточної роботи структурних підрозділів МОЗ України, пов’язаної із здійсненням повноважень міністерства.

Координує діяльність:

 • Служби Державного секретаря (самостійний сектор);
 • Департаменту впровадження реформ (крім питань проведення клінічних випробувань лікарських засобів та державної реєстрації, перереєстрації, внесення змін до реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, організації конкурсного відбору наукових робіт для виконання за державним замовленням та організації роботи Комісії МОЗ з питань направлення для лікування за кордон та проведення закупівель лікарських засобів та медичних виробів за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі із залученням міжнародних закупівельних організацій);
 • Департаменту управління персоналом та кадрової політики;
 • Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності (крім бюджетних програм, що передбачають видатки на державні інвестиційні проекти, з питань загальнодержавних видатків та кредитування, з питань здійснення державних закупівель та розподілу лікарських засобів та медичних виробів за програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» та бюджетної програми 2301360 «Лікування громадян України за кордоном»);
 • Управління організаційного забезпечення;
 • Управління документального забезпечення, контролю апарату та зберігання архівних документів;
 • Відділу інформаційних технологій, охорони праці та матеріально-технічного забезпечення;
 • усіх закладів, установ і організацій, підпорядкованих МОЗ України, з питань фінансово-господарської діяльності.

VII. Заступники Міністра охорони здоров’я України

1. У межах своєї компетенції відповідають за:

1) організацію міжвідомчої співпраці з питань запобігання і протидії корупції;

2) взаємодію із засобами масової інформації;

3) співпрацю з інститутами громадянського суспільства;

4) формування та реалізацію державної політики з питань боротьби з корупцією у сфері охорони здоров’я України;

5) підготовку актів законодавства, у тому числі державних цільових програм та контроль за їх виконанням;

6) організацію виконання щорічного Плану основних організаційних заходів Міністерства;

7) взаємодію МОЗ України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Генеральною прокуратурою України, Рахунковою палатою України, апаратом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апаратом Верховної Ради України, комітетами та депутатськими фракціями Верховної Ради України, Радою міністрів АР Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади;

8) підготовку запитів та одержання в установленому порядку від державних органів, влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатної інформації, документів і матеріалів, а від органів державної статистики — статистичної інформації, необхідної для виконання покладених на міністерство завдань;

9) організацію підготовки матеріалів до колегії МОЗ України, забезпечення контролю за виконанням її рішень;

10) надання обов’язкових для виконання державними службовцями та іншими працівниками міністерства доручень;

11) організацію міжвідомчої співпраці;

12) забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань міністерства та подача їх на розгляд в.о.Міністра;

13) здійснення контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України з питань запобігання і протидії корупції у сфері охорони здоров’я України;

14) координацію законотворчої роботи МОЗ України;

15) виконання в апараті МОЗ України законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян»;

16) організацію розроблення пропозицій у сфері охорони здоров’я та реалізацію прийнятих рішень щодо взаємодії з науковими установами НАМН України та МОЗ України;

17) координацію роботи з проведення експертної оцінки законопроектів з питань охорони здоров’я, зареєстрованих у Верховній Раді України, внесених народними депутатами України та іншими суб’єктами законодавчої ініціативи;

18) супроводу законопроектів з питань охорони здоров’я на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

2. Здійснюють консультативно-методичну та організаційну роботу в областях відповідно до функціонального спрямування діяльності.

3. Організовують та координують роботу за напрямками своєї функціональної діяльності в галузі охорони здоров’я України.

4. За дорученням в.о. Міністра здійснюють інші повноваження.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 05.03.2019 № 502

Порядок взаємозаміщення

в. о. Міністра охорони здоров’я України та заступників Міністра на час їх тимчасової відсутності

У разі відсутності в.о. Міністра та заступників Міністра їх повноваження здійснюють:

В. о. Міністра охорони здоров’я України, перший заступник Міністра охорони здоров’я України Супрун У. Н. Заступник Міністра охорони здоров’я України Ковтонюк П. А.
Заступник Міністра охорони здоров’я України Ілик Р. Р. Заступник Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції Стефанишина О. А.
Заступник Міністра охорони здоров’я України Ковтонюк П. А. Заступник Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції Стефанишина О. А.
Заступник Міністра охорони здоров’я України Лінчевський О. В. Заступник Міністра охорони здоров’я України Ковтонюк П. А.
Заступник Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції Стефанишина О. А. В. о. Міністра охорони здоров’я України, перший заступник Міністра охорони здоров’я України Супрун У. Н.

В.о. МіністраУ. Супрун

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті