Наказ МОЗ України від 04.10.2018 р. № 1814

07 Листопада 2018 12:49 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 04.10.2018 р. № 1814

Про затвердження тимчасового розподілу обов’язків між в. о. Міністра охорони здоров’я України, заступниками Міністра та Державним секретарем Міністерства, Порядку взаємозаміщення в. о. Міністра охорони здоров’я України та заступників Міністра на час їх тимчасової відсутності

Відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», Закону України «Про державну службу», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасовий розподіл обов’язків між в. о. Міністра охорони здоров’я України, заступниками Міністра та Державним секретарем Міністерства, що додається.

2. Затвердити Порядок взаємозаміщення в. о. Міністра охорони здоров’я України та заступників Міністра на час їх тимчасової відсутності, що додається.

3. Управлінню організаційного забезпечення роботи апарату розмістити цей наказ на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.01.2018 № 58 «Про затвердження тимчасового розподілу обов’язків між в. о. Міністра охорони здоров’я України, заступниками Міністра та Державним секретарем Міністерства, Порядку взаємозаміщення в. о. Міністра охорони здоров’я України та заступників Міністра на час їх тимчасової відсутності».

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

від 04.10.2018 р. № 1814

Тимчасовий розподіл обов’язків

між в. о. Міністра охорони здоров’я України, заступниками Міністра та Державним секретарем Міністерства

 1. В.о. Міністра охорони здоров’я України Супрун Уляна
 2. В.о. Міністра охорони здоров’я України (далі – в.о. Міністра) виконує обов’язки Міністра Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ України), який здійснює повноваження, визначені Законами України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267 «Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України», реалізовує інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України, а також актів та доручень Кабінету Міністрів України, в тому числі щодо спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади.
 3. Спрямовує та координує діяльність:
 • Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
 1. Контролює діяльність:
 • Патронатної служби Міністра;
 • Управління правового забезпечення;
 • Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
 • Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків;
 • Сектору мобілізаційної роботи та цивільного захисту;
 • Режимно-секретного сектору;
 • Управління аудиту та аналітики;
 • Колегії МОЗ України;
 • Вченої медичної ради.
 1. Координує та спрямовує діяльність:
 • Управління організації роботи керівництва Міністерства;
 • ДУ «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Науково-дослідного інституту психіатрії Міністерства охорони здоров’я України»
 • ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Агенція екстреної медицини».
 1. Здійснює загальне керівництво консультативно-методичною та організаційною роботою в областях.
 2. Відповідно до покладених завдань в.о. Міністра як керівник міністерства:
 • очолює міністерство, здійснює керівництво його діяльністю;
 • визначає пріоритети роботи міністерства та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи міністерства, звіти про їх виконання;
 • в межах компетенції організовує та контролює виконання міністерством Конституції України, законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
 • забезпечує виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України;
 • вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади заступника міністра;
 • затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату міністерства;
 • вносить Кабінету Міністрів України подання про утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників апарату міністерства і коштів, передбачених на утримання міністерства, ліквідацію, реорганізацію територіальних органів міністерства як юридичних осіб публічного права, затверджує положення про них;
 • затверджує структуру апарату міністерства і його територіальних органів;
 • утворює, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України територіальні органи міністерства як структурні підрозділи апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи;
 • вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції у разі вмотивованої відмови Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної державної адміністрації (підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації) погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром, керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління цього міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується міністром, про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника;
 • утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління цього міністерства, затверджує їхні положення (статути), здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності;
 • порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, заступників міністра та державного секретаря міністерства;
 • порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю міністерства;
 • представляє міністерство у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
 • визначає обов’язки заступників міністра, розподіл повноважень міністра між першим заступником міністра та заступниками міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;
 • залучає державних службовців, а за згодою керівників – державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції міністерства;
 • приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство;
 • утворює комісії, робочі та експертні групи;
 • скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
 • підписує накази міністерства;
 • дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату міністерства доручення;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, та інших законів.
 1. Забезпечує міжнародне співробітництво (у межах компетенції):
 • щодо Міжвідомчої робочої групи щодо вирішення проблемних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;
 • у рамках Угоди між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством оборони США стосовно співробітництва в галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї, підписаної 29 серпня 2005 року;
 • щодо проекту МТД «Зменшення біологічної загрози в Україні» (Міністерство оборони США);
 • з Глобальним фондом боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією;
 • у рамках об’єднаної програми ООН з питань ВІЛ/СНІДу;
 • щодо здійснення заходів для залучення, реалізації та моніторингу міжнародної технічної допомоги: проекти МТД «Проект розвитку ВІЛ/СНІД- сервісу в Україні (АМР США)», «Німецько-український проект з профілактики ВІЛ (Уряд ФРН), «Посилення контролю за туберкульозом» (проект USAID);
 • з питань здійснення співпраці Україна-НАТО.
 1. Бере участь у роботі:
 • Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 • Міжвідомчої робочої групи щодо вирішення проблемних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;
 • Комісії з біологічної безпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України.
 1. Відповідає за (в межах компетенції):
 • Організацію та контроль виконання міністерством:
 • Конституції та законів України;
 • актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
 • виконання Закону України «Про громадські об’єднання».
 • Забезпечення реалізації державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті міністерства.
 • Взаємодію та співпрацю з інститутами громадянського суспільства: громадськими організаціями та їх об’єднаннями, фаховими товариствами та асоціаціями; благодійними організаціями; Громадською радою при МОЗ України.
 • Здійснення аналітичного та організаційного забезпечення фінансово-економічного планування державних програм, проведення моніторингу в цій сфері.
 • Організацію роботи комісії МОЗ України щодо розгляду документів на списання основних фондів (засобів).
 • Взаємодію та співпрацю з Громадською радою при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою церков і релігійних організацій, Церквами та релігійними організаціями, товариством Червоного Хреста України.
 1. Очолює:
 • Тендерний комітет МОЗ України.
 1. Заступник Міністра охорони здоров’я України Ілик Роман Романович
 2. Відповідає за:
 • метрологічну службу Міністерства;
 • формування та реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) щодо господарської діяльності (в межах компетенції);
 • питання розвитку та впровадження трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини в Україні;
 • виконання Українською Стороною зобов’язань за угодою про асоціацію між Європейським співтовариства з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони з питань виробництва, реклами, презентації та реалізації тютюнових виробів, електронної охорони здоров’я;
 • надання відповідей громадянам відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» у межах визначених повноважень.
 1. Координує та спрямовує діяльність:
 • Фармацевтичного директорату;
 • Управління громадського здоров’я (з питань виробництва, реклами, презентації та реалізації тютюнових виробів в частині щодо виконання Українською Стороною зобов’язань за Угодою про асоціацію між Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами- членами, з іншої сторони);
 • Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги;
 • Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції;
 • Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;
 • Головної акредитаційної комісії МОЗ України;
 • Ліцензійної комісії МОЗ України;
 • Державне українське об’єднання «Політехмед»;
 • ДП «Інженерно-технічний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Українське об’єднання «Укрфармація» (до завершення ліквідації);
 • ДП «Український медичний центр сертифікації»;
 • ДП «Державний медичний центр сертифікації» МОЗ України;
 • Державного науково-експертного підприємства «Комітет з питань етики» (до завершення ліквідації);
 • ДП «Ензим» (до завершення ліквідації);
 • ДП «Біоімплант» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Науково-експертний інститут лікарських засобів та виробів медичного призначення» (до завершення ліквідації);
 • ДП «Український оптичний центр» (до завершення ліквідації);
 • ДП «Укрмедпроектбуд»;
 • ДП «Державний будівельний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи («Укрмедпатентінформ»);
 • ДУ «Український центр інформаційних технологій та Національного реєстру» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДП «Науково-експертний центр з регламентації застосування та впровадження дезінфекційних засобів» МОЗ України (до завершення ліквідації).
 • Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України;
 • Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин.
 1. Бере участь у роботі:
 • Національної координаційної ради по боротьбі з наркоманією;
 • Ради з питань професійної орієнтації населення;
 • Міжвідомчій комісії з питань державних інвестиційних проектів.
 1. Очолює:
 • Головну акредитаційну комісії МОЗ України;
 • Ліцензійну комісію МОЗ України.
 • Заступник Міністра охорони здоров’я України Лінчевський Олександр Володимирович
 1. Координує та спрямовує діяльність:
 • Директорату медичних послуг;
 • Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів;
 • Медичного департаменту;
 • групи експертів МОЗ України;
 • вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів;
 • Клініко-експертної комісії МОЗ України;
 • Комісії з видачі спеціальних дозволів по народній та нетрадиційній медицині (цілительство);
 • ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»;
 • Національного музею медицини України;
 • Національного музею-садиби М.І.Пирогова;
 • Національної наукової медичної бібліотеки України;
 • ДП Київського експлуатаційно-налагоджувального управління «Медик» МОЗ України (до завершення ліквідації);
 • ВАТ «НДМО «Діалір» (до завершення ліквідації);
 • ДП «Реєстр медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи МОЗ України»;
 • ДП «Центр реєстрів Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини»;
 • ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «База спеціального медичного постачання № 1 Міністесртва охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «База спеціального медичного постачання № 2 Міністесртва охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «База спеціального медичного постачання № 3 Міністесртва охорони здоров’я України»;
 • Державного малого підприємства «Полімед» (до завершення ліквідації);
 • ДЗ «Українська станція виїзної екстреної консультативної медичної допомоги МОЗ України»;
 • ДЗ «Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Укрмедкурорт» (до завершення ліквідації);
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Хвиля» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Бердянський» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Джерело» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Іскра» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П.Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Південнобережний» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Зелена гірка» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Барвінок» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Затока» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Сонячний» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України» (до завершення реорганізації);
 • ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіохірургії та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український науково-практичний медичний центр неврології та реабілітації Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико- соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Український госпіталь для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни;
 • ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український науково-дослідний інститут дитячої курортології та фізіотерапії» МОЗ України;
 • ДЗ «Центральна медико-соціальна експертна комісія Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Центральна стоматологічна поліклініка МОЗ України»;
 • ДЗ «Прикарпатський центр репродукції людини» МОЗ України;
 • ДЗ «Стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я України м. Іллічівськ»;
 • ДЗ «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Басейнова стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Український медичний Центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Референс-центр з молекулярної діагностики Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Орлятко» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Старий Крим» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій імені О.О.Боброва» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Москва» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Санаторію «Гірське сонце» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Передгірний» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований   (спеціальний)      санаторій     «Долоси»    Міністерства

охорони здоров’я України;

 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Косів» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований   (спеціальний)      санаторій     «Сосняк»    Міністерства

охорони здоров’я України;

 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Прикарпатський» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Гірське повітря» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій для дітей з батьками «Морський» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Люстдорф» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. Н.К.Крупської» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Юність» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Піонер» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ  «Спеціалізований (спеціальний) санаторій імені А.П.Чехова» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій Сонячний (м. Одеса) Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ                                                                   Спеціалізований (спеціальний)      санаторій                «Червоний Маяк»

Міністерства охорони здоров’я України;

 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Батьківщина» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій імені Сакко і Ванцетті» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Ювілейний» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Здравниця» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Аркадія» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Зміна» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Медичного центру клінічної імунології та алергології МОЗ України;
 • ДЗ «Український лепрозорій Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український медичний центр спортивної медицини Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України»;
 • Національного інституту раку;
 • ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Науково-дослідного центру квантової медицини «Відгук» МОЗ України (до завершення реорганізації);
 • ДЗ «Спеціалізовані медико-санітарні частини №№ 1, 3, 5, 8-11, 13-14, 17, 19 МОЗ України» (до завершення передачі у комунальну власність);
 • ДЗ «Спеціалізована багатопрофільна лікарня № 1 Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Спеціалізована медико-санітарна частина № 18 МОЗ України»;
 • ДП «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини Міністерства охорони здоров’я України»;
 1. Бере участь у роботі:
 • Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України;
 • Ради з питань трудової міграції громадян України при Кабінеті Міністрів України;
 • Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при СБУ.
 1. Організовує:
 • співпрацю з організаціями роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями;
 • у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо організації міжвідомчої співпраці з питань охорони здоров’я з Національною академією медичних наук України.
 1. Забезпечує у сфері охорони здоров’я:
 • розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо удосконалення організації навчального процесу та упровадження нових технологій у практику вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та науково-дослідних установ, організацію наукових досліджень з основних проблем вищої медичної і фармацевтичної освіти, підготовки і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, наукових та педагогічних кадрів у вищих медичних навчальних закладах.
 1. Відповідає за:
 • удосконалення сфери безпеки дорожнього руху, системи інформаційного та статистичного забезпечення галузі, вимог до проектування та будівництва закладів охорони здоров’я (лабораторій, гематології, трансфузійної терапії, переливання крові);
 • здійснення контролю за виконанням Галузевої угоди між МОЗ України, Професійною спілкою працівників охорони здоров’я України та Українською федерацією роботодавців охорони здоров’я, Галузевої угоди між МОЗ України, Професійною спілкою працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України та Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України;
 • організацію роботи Центральної атестаційної комісії при МОЗ України;
 • співпрацю із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок і профспілкових об’єднань;
 • координацію медичного забезпечення тимчасово переміщених осіб із зони операції Об’єднаних сил на Сході України;
 • організацію роботи комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасників бойових дій;
 • надання відповідей громадянам відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» у межах визначених повноважень.
 1. Очолює:
 • комісію МОЗ України з питань розгляду матеріалів про визнання статусу учасника бойових дій;
 • Клініко-експертну комісію МОЗ України;
 • Центральну атестаційну комісію при МОЗ України.
 1. Заступник Міністра охорони здоров’я України Ковтонюк Павло Анатолійович

здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»,

 1. Відповідає за:
 • організацію та забезпечення у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:
 • представництва МОЗ України на пленарних засіданнях Верховної Ради України, годинах запитань до Уряду, «Днів Уряду України» (у разі відсутності Міністра), парламентських слуханнях, звітах тимчасових слідчих комісій;
 • комісій з питань діяльності галузі, засідань комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій;
 • реформування відносин власності, розвитку підприємництва;
 • формування та реалізацію державної політики у сфері управління державним сектором економіки, інвестиційної політики, прав власності та основних засад управління державними корпоративними правами, антимонопольної політики;
 • координацію проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» відповідно до Угоди про позику між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року № 8475-иА;
 • надання відповідей громадянам відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» у межах визначених повноважень;
 • реформування системи охорони здоровя з метою створення ефективного механізму фінансування надання медичних послуг і лікарських засобів за рахунок бюджетних коштів для забезпечення збереження та відновлення здоров’я населення України, реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, розвитку медичного страхування, створення єдиного медичного простору, визначення функцій та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я відповідно до виду надання медичної допомоги, створення економічної мотивації для підвищення якості медичного обслуговування, розроблення системи індикаторів якості роботи медичних закладів.
 1. Координує та спрямовує діяльність:
 • Департаменту з фінансово – економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності (крім питань здійснення державних закупівель та розподілу лікарських засобів та медичних виробів за програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» та питань з фінансово- господарської діяльності Міністерства охорони здоровя України за бюджетними програмами 2301010 «Керівництво та управління у сфері охорони здоровя України» та 2301350 «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоровя»);
 • Управління координації центрів реформ;
 • Управління аудиту та аналітики;
 • Публічне акціонерне товариство «Укрмедпром»;
 • ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Центр електронної охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Кримська ремонтно-будівельна госпрозрахункова дільниця МОЗ України»;
 • ДП «АГРОКОМ» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Електронне здоров’я»;
 • ДЗ «Медичний центр телемедицини Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України»;
 • усіх закладів, установ і організацій, підпорядкованих МОЗ України, з питань фінансово-господарської діяльності;
 • усіх закладів, установ і організацій, підпорядкованих МОЗ України, з питань інформаційного забезпечення.
 1. Організовує:
 • реформування медичної допомоги за видами її надання (первинна, вторинна, третинна, екстрена тощо);
 • упровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги на засадах доказової медицини.
 1. Бере участь у роботі:
 • Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;
 • Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі;
 • Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств;
 • Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств.
 1. Забезпечує міжнародне співробітництво (у межах компетенції):
 • у рамках двосторонніх комісій з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва;
 • Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі;
 • Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств;
 • Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.
 1. Заступник Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції Стефанишина Ольга Анатоліївна

здійснює свою діяльність відповідно Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»

 1. Відповідає за:
 • організацію міжвідомчої співпраці з питань охорони здоров’я з Державним управлінням справами, Міністерством інфраструктури України, Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України, Державною пенітенціарною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
 • удосконалення сфери державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів за програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплекних заходів програмного характеру» та організації направлення на лікування за кордон;
 • організацію розроблення пропозицій у сфері охорони здоров’я та реалізацію прийнятих рішень;
 • роботу з вжиття заходів щодо реалізації галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень, виконання Українською Стороною зобов’язань за угодою про асоціацію між Європейським співробітництвом з атомної енергії і їхніми державами- членами, з іншої сторони (окрім питань виробництва, реклами, презентації та реалізації тютюнових виробів, електронної охорони здоров’я), координує роботу з адаптації законодавства України до законодавтра ЄС;
 • надання відповідей громадянам відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» у межах визначених повноважень.
 1. Координує діяльність:
 • Директорату стратегічного планування та євроінтеграції;
 • Директорату громадського здоров’я;
 • Департаменту з фінансово – економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності (з питань здійснення державних закупівель та розподілу лікарських засобів та медичних виробів за програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру») та Медичного департаменту (з питань направлення на лікування за кордон);
 • Управління громадського здоров’я (крім питань виробництва, реклами, презентації та реалізації тютюнових виробів в частині щодо виконання Українською Стороною зобов’язань за Угодою про асоціацію між Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами- членами, з іншої сторони);
 • Відділу з питань міжнародної діяльності та Євроінтеграції;
 • Комісії МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон;
 • ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І.Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП для постачання медичних установ «Укрмедпостач» МОЗ України;
 • ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Науково-практичний центр дезінфектології та профілактичної медицини Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров я України»;
 • ДУ «Кримський республіканський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Донецька обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Луганський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Севастопольський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Лабораторний центр на повітряному транспорті Міністерства охорони здоров’я України «;
 • ДУ «Лабораторний центр на залізничному транспорті Міністерства охорони здоров’я України «;
 • ДУ «Лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України на водному транспорті «.
 1. Очолює:
 • Комісію МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон.
 1. Забезпечує міжнародне співробітництво (у межах компетенції):
 • з міжнародними організаціями, фондами країн Європи Північної та Південної Америки, Африки, Близького Сходу, Азії;
 • щодо здійснення заходів для залучення, реалізації та моніторингу міжнародної технічної допомоги;
 • із країнами Європи, Північної та Південної Америки, Африки, Близького Сходу, Азії;
 • у рамках українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій;
 • з агентствами міжнародного розвитку зарубіжних країн;
 • з країнами Східної Європи та Центральної Азії;
 • щодо здійснення співпраці України та ЄС;
 • з питань здійснення співпраці із ВООЗ;
 • з питань здійснення співробітництва із Радою Європи;
 • з Конференцією Сторін Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі.
 1. Державний секретар Міністерства охорони здоров’я України Янчук Артем Олександрович

здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про центральні органи виконавчої влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 року № 243 «Деякі питання реалізації Закону України «Про державну службу».

Координує діяльність:

 • Служби Державного секретаря (самостійний сектор);
 • Департаменту управління персоналом та кадрової політики;
 • Департаменту з фінансово – економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності (з питань фінансово-господарської діяльності Міністерства охорони здоровя України за бюджетними програмами 2301010 «Керівництво та управління у сфері охорони здоровя України» та 2301350 «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоровя»);
 • Управління організаційного забезпечення роботи апарату;
 • Відділу забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу;
 • Відділу інформаційних технологій, охорони праці та матеріально- технічного забезпечення.
 1. Заступники Міністра охорони здоров’я України . У межах своєї компетенції відповідають за:
 • організацію міжвідомчої співпраці з питань запобігання і протидії корупції;
 • взаємодію із засобами масової інформації;
 • співпрацю з громадськими організаціями;
 • формування та реалізацію державної політики з питань боротьби з корупцією у сфері охорони здоров’я України;
 • підготовки актів законодавства, у тому числі державних цільових програм та контроль за їх виконанням;
 • організацію виконання щорічного плану основних організаційних заходів Міністерства;
 • взаємодію МОЗ України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Генеральною прокуратурою України, Рахунковою палатою України, апаратом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апаратом Верховної Ради України, комітетами та депутатськими фракціями Верховної Ради України, Радою міністрів АР Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади;
 • підготовку запитів та одержання в установленому порядку від державних органів, влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатної інформації, документів і матеріалів, а від органів державної статистики – статистичної інформації, необхідної для виконання покладених

на міністерство завдань;

 • організацію підготовки матеріалів до колегії МОЗ України, забезпечення контролю за виконанням її рішень;
 • надання обов’язкових для виконання державними службовцями та іншими працівниками міністерства доручень;
 • організацію міжвідомчої співпраці;
 • забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань міністерства та подача їх на розгляд в.о.Міністра;
 • здійснення контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України з питань запобігання і протидії корупції у сфері охорони здоров’я України;
 • координацію законотворчої роботи МОЗ України;
 • виконання в апараті МОЗ України законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян»;
 • організацію розроблення пропозицій у сфері охорони здоров’я та реалізацію прийнятих рішень щодо взаємодії з науковими установами НАМН України та МОЗ України;
 • координацію роботи з проведення експертної оцінки законопроектів з питань охорони здоров’я, зареєстрованих у Верховній Раді України, внесених народними депутатами України т\а іншими суб’єктами законодавчої ініціативи;
 • супроводу законопроектів з питань охорони здоров’я на пленарних засіданнях Верховної Ради України;
 1. Здійснюють консультативно-методичну та організаційну роботу в областях відповідно до функціонального спрямування діяльності.
 2. Організовують та координують роботу за напрямками своєї функціональної діяльності в галузі охорони здоров’я України.
 3. За дорученням в.о. Міністра здійснюють інші повноваження.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

від 04.10.2018 № 1814

Порядок взаємозаміщення

в.о. Міністра охорони здоров’я України та заступників Міністра на час їх тимчасової відсутності

У разі відсутності в.о. Міністра та заступників Міністра їх повноваження здійснюють:

В. о. Міністра охорони здоров’я України,

перший заступник Міністра охорони здоров’я України Супрун У. Н.

Заступник Міністра охорони здоров’я України Ковтонюк П. А.
Заступник Міністра охорони здоров’я України Ілик Р. Р. Заступник Міністра охорони здоров’я України Лінчевський О. В.
Заступник Міністра охорони здоров’я України Ковтонюк П. А. Заступник Міністра охорони здоров’я України Лінчевський О. В.
Заступник Міністра охорони здоров’я України Лінчевський О. В. Заступник Міністра охорони здоров’я України Ковтонюк П. А.
Заступник Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції Стефанишина О. А. В. о. Міністра охорони здоров’я України,перший заступник Міністра охорони здоров’я України Супрун У. Н.
В.о. Міністра У. Супрун

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті