Наказ МОЗ від 01.02.2019 р. № 280

13 Березня 2019 11:48 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 01.02.2019 р. № 280

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 лютого 2019 р.

за № 213/33184

Про внесення змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Зміни до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1160/19898 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2014 року № 551), що додаються.
 2. Внести до додатків до Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 квітня 2013 року № 259, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2013 року за № 570/23102, такі зміни:

1) у додатку 1 позицію «Кабінет для щеплень – 12» та примітку «*У разі обслуговування населення більше 800 чоловік – необхідно передбачати окремий кабінет для щеплень.» виключити.

2) у додатку 2 слова «кабінет щеплень» замінити словами «пункт щеплень».

 1. Експертній групі з питань реформування системи охорони здоров’я Директорату медичних послуг (Орабіна Т.М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Стефанишину О.А.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
В.о. Міністра У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови Спільного представницького органу об’єднань профспілок О. О. Шубін
Керівник Секретаріату Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Р. Іллічов
Президент Національної академії медичних наук України академік В.І. Цимбалюк
Голова Державної регуляторної служби України К.Л. Ляпіна
В.о. Голови  Державної служби України з лікарських засобів  та контролю за наркотиками Р. Ісаєнко
Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів В. Лапа

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

01 лютого 2019 року № 280

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 лютого 2019 р.

за № 213/33184

ЗМІНИ

до Положення про організацію  і проведення профілактичних щеплень

 1. Пункт 2 після слова та абревіатури «(далі – ЗОЗ)» доповнити словами та абревіатурою «або на фізичну особу – підприємця, яка одержала ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – ФОП),».
 2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Профілактичні щеплення здійснюються в пунктах щеплень, які можуть бути постійними або тимчасовими.».

 1. Пункт 4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5-21 вважати відповідно пунктами 4-20.

 1. В абзаці другому пункту 4 слово «Кабінетах» замінити словом «пунктах».
 2. Пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Відповідальним за проведення профілактичних щеплень є керівник ЗОЗ або ФОП. Порядок проведення профілактичних щеплень визначається наказом з чітким визначенням відповідальних осіб і функціональних обов’язків медичних працівників, які братимуть участь у їх проведенні. Обсяги профілактичних щеплень узгоджуються із Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у липні – серпні кожного року.».

 1. Абзац другий пункту 7 після слів та абревіатури «запрошують до ЗОЗ» доповнити словами та абревіатурою «або до місця надання медичних послуг ФОП».
 2. У пункті 8:

1) в абзаці третьому:

після слів та абревіатури «щепленням у ЗОЗ» доповнити словами та абревіатурою «або за місцем надання медичних послуг ФОП»;

після слів та абревіатури «медичного працівника ЗОЗ» доповнити словом та абревіатурою «або ФОП»;

2) в абзаці четвертому:

після слів та абревіатури «дітей у ЗОЗ» доповнити словами та абревіатурою «або за місцем надання медичних послуг ФОП»;

цифри «20» замінити цифрами «22»;

3) абзац другий підпункту 6 викласти в такій редакції:

«формі № 097/о «Медична картка новонародженого № _____», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2016 року № 29, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2016 року за № 230/28360 (далі – форма № 097/о);».

 1. Пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Профілактичні щеплення мають проводитися лише у пунктах щеплення.

Постійний пункт щеплення (місце, де медичні імунобіологічні препарати зберігаються більше ніж двадцять чотири години і передбачено щоденне проведення профілактичних щеплень) має бути оснащений:

холодильником для зберігання лікарських засобів;

термометром в холодильнику на другій полиці (місце, що найбільш чутливе до холоду) та термометром для валідації його показань;

сумкою-холодильником (термоконтейнером) з двома комплектами холодових елементів (4 елементи в кожному комплекті) та термометром;

столиком, що за розмірами здатний вмістити одну невелику сумку-холодильник (термоконтейнер), ін’єкційні матеріали і коробку для безпечної утилізації шприців;

наборами лікарських засобів та медичними виробами для надання медичної допомоги при невідкладних станах, а також аптечками для надання екстреної медичної допомоги;

коробкою для безпечної утилізації шприців;

кушеткою для проведення профілактичного щеплення і сповивання дитини за необхідності або стільцем;

облаштованим місцем для гігієни рук (вода, мило). За неможливості обладнання місця для миття рук потрібно облаштувати дозатор з антисептиком для обробки шкіри рук;

бактерицидним опромінювачем або іншим пристроєм для знезараження повітря, дозволеним до застосування в установленому порядку;

інформаційними матеріалами, плакатами з вакцинації для населення і навчальними посібниками, в тому числі візуалізаційними матеріалами надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах, які можуть виникнути після застосування імунобіологічних препаратів (за можливості);

термометром для вимірювання температури у приміщенні.

Тимчасові пункти щеплення (місце, де щеплення проводяться лише впродовж двадцяти чотирьох годин) дозволяється облаштовувати без холодильника, проте вони мають оснащуватись двома сумками-холодильниками (термоконтейнерами) з термометрами та відповідною кількістю холодових елементів залежно від обсягу вакцин (один для зберігання основного запасу вакцин, інший на робочому столі для зберігання відкритого флакона). Крім цього, тимчасовий пункт щеплення оснащується:

столиком, що за розмірами здатний вмістити одну невелику сумку-холодильник (термоконтейнер), ін’єкційні матеріали і коробку для безпечної утилізації шприців;

коробкою для безпечної утилізації шприців;

облаштованим місцем для гігієни рук (вода, мило). За неможливості обладнання місця для миття рук потрібно облаштувати дозатор з антисептиком для обробки шкіри рук;

наборами лікарських засобів та медичних виробів для надання медичної допомоги при невідкладних станах;

термометром для вимірювання температури у приміщенні.».

 1. Пункт 11 виключити.

У зв’язку з цим пункти 12-20 вважати відповідно пунктами 11-19.

 1. Абзаци п’ятий, шостий пункту 12 виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий – дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим – сьомим.

 1. У пункті 14:

1) цифри «№ 025-3/о, № 026/о,» виключити;

2) слова та цифри «Інструкцією щодо організації епідеміологічного нагляду за несприятливими подіями після імунізації при застосуванні вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2011 року за № 1162/19900» замінити словами та цифрами «Порядком здійснення фармаконагляду, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2006 року № 898, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за № 73/13340 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 вересня 2016 року № 996).».

 1. У пункті 18 слово «Кабінеті» замінити словом «пункті».

Керівник експертної групи з питань реформування системи охорони здоров’я Директорату медичних послуг                                                                                           Т. Орабіна

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті