Наказ Держлікслужби від 27.03.2019 р. № 125-к

14 Травня 2019 4:51 Поділитися

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
НАКАЗ
від 27.03.2019 р. № 125-к
Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Держлікслужби

Відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу»

НАКАЗУЮ:

1. ЗАТВЕРДИТИ Порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Держлікслужби (далі — Порядок), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Держлікслужби забезпечити стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, відповідно до Порядку, затвердженого цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

ГоловаР. Ісаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державної служби України
з лікарських засобів та контролю за наркотиками
від 27.03.2019 р. № 125-к

ПОРЯДОК
стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Держлікслужби

1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі — Держлікслужба) відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу».

2. Термін «молодь», що використовується в цьому Порядку, означає громадян України віком до 35 років, які є студентами третього і вище курсів вищих навчальних закладів або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби (далі — Стажист).

3. Стажування молоді в апараті Держлікслужби здійснюється строком до шести місяців з метою ознайомлення з діяльністю Держлікслужби та набуття ними практичного досвіду роботи на державній службі.

Стажування молоді проводиться у вільний від навчання (роботи) час у межах робочого часу працівників апарату Держлікслужби.

4. Рішення про допуск до стажування та визначення термінів його проходження приймається на підставі:

– письмової заяви особи на ім’я Голови Держлікслужби, яка має намір пройти стажування в апараті Держлікслужби, до заяви стажист може додати мотиваційний лист у довільній формі;

– письмового погодження відповідних керівників структурних підрозділів за місцем бажаного стажування.

5. База стажування (структурний підрозділ або структурні підрозділи апарату Держлікслужби) та терміни його проходження визначається наказом Голови Держлікслужби. При цьому враховується організаційна можливість прийняття особи на стажування.

Стажування молоді в апараті Держлікслужби може здійснюватися з ініціативи Голови Держлікслужби, керівників підприємств, організацій та установ, молодіжних громадських формувань.

6. На період стажування в апараті Держлікслужби за стажистом закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів апарату Держлікслужби, в яких проводитиметься стажування.

7. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток 1), що затверджується керівником стажування.

8. Керівник стажування:

1. складає та затверджує індивідуальний план стажування;

2. забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

3. забезпечує стажисту можливість ознайомлення з організацією роботи структурного підрозділу — бази стажування;

4. залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом);

5. надає методичну допомогу в удосконаленні професійних знань, умінь та навичок;

6. ініціює дострокове припинення стажування у разі порушення стажистом вимог цього Порядку.

9. Стажист:

1. зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

2. зобов’язаний додержуватись етики та культури поведінки, правил внутрішнього службового і трудового розпорядку апарату Держлікслужби в частині режиму роботи і охорони праці, відлучатися з місця постійного стажування лише у разі погодження з керівником стажування;

3. може брати участь у роботі структурного підрозділу — бази стажування та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти документів.

10. Участь у стажуванні припиняється:

1. у разі закінчення строку проведення стажування;

2. у разі порушення стажистом вимог цього Порядку;

3. за власним бажанням стажиста згідно з його письмовою заявою.

Рішення про дострокове припинення участі у стажуванні оформлюється наказом Голови Держлікслужби.

11. Стажист після закінчення стажування складає звіт про стажування (додаток 2), засвідчує його своїм підписом та подає керівнику стажування.

12. Керівник стажування після закінчення стажування оформляє висновок про результати стажування, що містить оцінку (негативна, позитивна, відмінна) виконання стажистом індивідуального плану стажування та її обгрунтування (додаток 3).

13. Кожному стажисту, який пройшов стажування, видається довідка за результатами стажування в апараті Держлікслужби (додаток 4).

14. Документи про проходження стажування (у повному обсязі) передаються керівником стажування на зберігання до Відділу з управління персоналом Держлікслужби.

15. Стажування проходить на безоплатній основі. Держлікслужба не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті Держлікслужби, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі та найм житла тощо.

Додаток 1
до Порядку стажування громадян з числа молоді,
які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Держлікслужби

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник стажування

____________________________(посада)

______________(підпис)

___________________(ініціали, прізвище)

__________________ 20__ р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

стажування_________________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові)

з ________________ по ________________

на посаді___________________________________________________

№ з/п Зміст роботи в період стажування Строк виконання Результати оцінювання керівником стажування
1
2
3
4

Керівник стажування

____________(посада)

______________________(ініціали, прізвище)

 

Стажист

____________(посада)

______________________(ініціали, прізвище)

_______________ 20__ р.

Додаток 2

до Порядку стажування громадян з числа молоді,
які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Держлікслужби

ЗВІТ

про проходження стажування

___________________________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові)

на посаді ___________________________________________________

Відповідно до наказу по апарату Держлікслужби від __________ 20__ року № ___ я проходив(ла) стажування на посаді _______________ __________ з ____________ по ____________ 20__ року.

У ході стажування відповідно до індивідуального плану ознайомився(лась) із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і практикою їх застосування в діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, а саме:

1. _____________;

2. _____________;

3. _____________;

4. _____________.

Під час стажування були виконані наступні завдання:

1. _____________;

2. _____________;

3. _____________.

У результаті стажування мною було набуто досвіду практичної роботи:

1. _____________;

2. _____________;

3. _____________;

4. _____________.

Стажист

_____________________(підпис)

____________________________ (прізвище, ініціали)

___________________________ 20___ р.

Додаток 3
до Порядку стажування громадян з числа молоді,
які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Держлікслужби

ВИСНОВОК
про результати стажування

____________________________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові)

на посаді ___________________________________________________

З метою ознайомлення з функціонуванням державної служби відповідно до статті 48 Закону України «Про державну службу», на підставі наказу по апарату Держлікслужби від _____________ 20______ року №______, _________________________ проходив(ла) стажування на посаді _____________________.

Стажування відбувалося відповідно до індивідуального плану стажування.

Обсяг виконаних завдань, передбачених індивідуальним планом стажування на посаді ____________________, виконано/не виконано в повному обсязі/частково.

У процесі стажування _____________________(прізвище, ініціали) взято участь у підготовці:

1. _____________;

2. _____________;

3. _____________.

Позапланово виконано завдання:

1. _____________;

2. _____________;

3. _____________.

Висновок керівника стажування (підсумкова оцінка) ___________.

Керівник стажування

____________________(посада)

_____________(підпис)

______________________(прізвище, ініціали)

_________________________________ 20___ р.

Додаток 4

до Порядку стажування громадян з числа молоді,
які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Держлікслужби

ДОВІДКА*

за результатами стажування в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Видана ______________________ (П.І.Б. особи, яка проходила стажування) у тому, що він(вона) проходив/ла

стажування на посаді ____________________ з _________ по _________ 20___ року.

За результатами стажування продемонстрував/ла високий/достатній/низький рівень підготовки та згідно з висновком керівника стажування отримав/ла підсумкову оцінку _______________.

Голова Держлікслужби

______________________(підпис)

________________________(прізвище, ініціали)

М.П.

*Друкується на бланку Держлікслужби.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті