Постанова КМУ від 03.04.2019 р. № 426

Документ набув чинності 28.05.2019 р.

у зв’язку з опублікуванням в газеті

«Урядовий кур’єр» № 98 від 28.05.2019 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 03.04.2019 р. № 426
Про референтне ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти

Відповідно до статей 5 і 13 Закону України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Запровадити не пізніше жовтня 2022 року державне регулювання цін на лікарські засоби, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні, закуповуються за бюджетні кошти, а також:

включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2022 р., № 6, ст. 343) (далі — Національний перелік);

щодо яких за результатами державної оцінки медичних технологій, проведеної відповідно до Порядку проведення державної оцінки медичних технологій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1300 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 2, ст. 94), підготовлено висновок уповноваженого органу з рекомендаціями щодо включення лікарського засобу до Національного переліку та/або номенклатур (переліків, списків, реєстрів), що закуповується за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, крім тих лікарських засобів, для яких рекомендовано укладення чи продовження дії (пролонгації) договорів керованого доступу.

Державне регулювання цін на зазначені лікарські засоби здійснюється шляхом встановлення на них граничних оптово-відпускних цін на основі цін на лікарські засоби, зареєстровані в Республіці Польща, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Угорщині (далі — референтні країни), отриманих від уповноважених державних органів референтних країн, а в разі відсутності цін на лікарський засіб у чотирьох з п’яти референтних країнах — на основі цін на лікарські засоби в Україні, отриманих за даними системи дослідження ринку в Україні, що використовується на договірних засадах Міністерствома охорони здоров’я та/або державним підприємством, яке належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я та залучається для здійснення розрахунків. У разі відсутності цін на зазначені лікарські засоби в референтних країнах та Україні граничні оптово-відпускні ціни на такі лікарські засоби відповідно до цієї постанови не розраховуються та до них застосовуються положення постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 56, ст. 1528; 2015 р., № 54, ст. 1740; 2017р., № 13, ст. 361).

1. Запровадити з 1 липня 2019 р. державне регулювання цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та включені до визначеного Міністерством охорони здоров’я переліку лікарських засобів, шляхом встановлення граничних оптово-відпускних цін на них на основі цін на лікарські засоби, зареєстровані в Республіці Польща, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Угорщині (далі — референтні країни).

Перелік лікарських засобів, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни (далі — перелік), формується у порядку, визначеному Міністерством охорони здоров’я, з лікарських засобів, включених до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2018 р., № 4, ст. 157), з урахуванням цін на такі лікарські засоби у референтних країнах та Україні.

2. Установити, що:

1) розрахунок граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, включені до переліку, здійснюється у порядку, визначеному Міністерством охорони здоров’я. Перелік, реєстр граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів, та форма зазначеного реєстру затверджуються Міністерством охорони здоров’я;

1) розрахунок граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, щодо яких запроваджено державне регулювання цін відповідно до пункту 1 цієї постанови, здійснюється в порядку, визначеному Міністерством охорони здоров’я. Реєстр відомостей щодо граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню, а також форма зазначеного реєстру затверджуються Міністерством охорони здоров’я;

1) розрахунок граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, щодо яких запроваджено державне регулювання цін відповідно до пункту 1 цієї постанови, здійснюється в порядку, визначеному Міністерством охорони здоров’я. Перелік відомостей щодо граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню, а також форма зазначеного переліку затверджуються Міністерством охорони здоров’я;

2) заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, закуповують лікарські засоби, щодо яких запроваджено державне регулювання цін відповідно до пункту 1 цієї постанови, які включені до переліку, за цінами, що не перевищують установлених Міністерством охорони здоров’я граничних оптово-відпускних цін з урахуванням податків та зборів, а також граничних постачальницько-збутових і торговельних (роздрібних) надбавок, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825; 2019 р., № 22, ст. 779);

3) дія цієї постанови не поширюється на:

лікарські засоби, які закуповуються відповідно до пункту 19 частини п’ятої статті 3абзацу шістнадцятого частини третьої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»;

лікарські засоби, включені до переліку станів та міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, реімбурсація яких передбачена програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

лікарські засоби, включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749; 2019 р., № 21, ст. 716);

препарати інсуліну, ціни на які регулюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 25, ст. 756), до 1 січня 2020 року;

лікарські засоби, які закуповуються відповідно до договорів керованого доступу;

4) процедури закупівель лікарських засобів, включених до Реєстру граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти, станом на 11 серпня 2022 року, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я, розпочаті замовниками до затвердження Міністерством охорони здоров’я в жовтні 2022 року реєстру відомостей щодо граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню, завершуються за цінами, що не перевищують граничних оптово-відпускних цін, установлених зазначеним Реєстром.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Міністерству охорони здоров’я у двомісячний строк розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для виконання цієї постанови.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 2 пункту 2 та пункту 3 цієї постанови, які набирають чинності з 1 липня 2019 року.

Прем’єр-міністр УкраїниВ. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 03.04.2019 р. № 426

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Підпункти 1 і 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825; 2016 р., № 3, ст. 166; 2017 р., № 13, ст. 361; 2019 р., № 22, ст. 779) викласти в такій редакції:

«1) на лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки, виходячи із закупівельної ціни з урахуванням податків, що не перевищують такі розміри:

Закупівельна ціна, гривень Торговельна (роздрібна) надбавка до закупівельної ціни, відсотків
До 100 (включно) 25
Більше ніж 100 до 500 (включно) 20
Більше ніж 500 до 1000 (включно) 15
Більше ніж 1000 10;

2) на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків;».

2. Підпункт 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 56, ст. 1528; 2015 р., № 54, ст. 1740; 2017 р., № 13, ст. 361) викласти в такій редакції:

«4) вимоги цієї постанови не поширюються на:

лікарські засоби, що включені до переліку лікарських засобів, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни, що затверджується Міністерством охорони здоров’я;

лікарські засоби, які закуповуються відповідно до абзацу шістнадцятого частини третьої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».».

3. У підпункті 10 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1141):

в абзаці сорок шостому слова «та вироби медичного призначення» виключити;

доповнити підпункт після абзацу сорок шостого новим абзацом такого змісту:

«затверджує перелік лікарських засобів, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни, та реєстр граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів;».

У зв’язку з цим абзаци сорок сьомий — сорок дев’ятий вважати відповідно абзацами сорок восьмим — п’ятдесятим.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті