Постанова КМУ від 10.07.2019 р. № 600

15 Липня 2019 12:00 Поділитися

Документ набув чинності 23.07.2019 р.

у зв’язку з опублікуванням в газеті

«Урядовий кур’єр» № 138 від 23.07.2019 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10.07.2019 р. № 600
Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 p., № 19, ст. 789; 2011 p., № 1, ст. 39; 2018 р., № 44, ст. 1545), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10.07.2019 р. № 600

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. У таблиці I:

1) cписок № 1 доповнити такими позиціями:

«Окфентаніл (A-3217; 2-fluoro MAF;2-fluoro мethoxyacetyl fentanyl) N-(2-флуорофеніл)-2-метокси-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]ацетамід
Фуранілфентаніл (Fu-F; Furanyl fentanyl) N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]фуран-2-карбоксамід
Акрилфентаніл (Acryloylfentanyl; Acrylfentanyl; Акрилоїлфентаніл) N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]проп-2-енамід
Карфентаніл (Сarfentanyl; Carfentanila; Сarfentanilum;R33799; 4-карбометоксифентаніл) метиловий ефір 4-((1-оксопропіл)-феніламіно)-1-(2-фенілетил)-4-піперидинкарбонової кислоти)
Тетрагідрофуранілфентаніл (Tetrahydrofuranylfentanyl; THE-F) N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]тетрагідрофуран-2-карбоксамід»;

2) у списку № 2:

позицію

«α-PVТ 2-(піролідин-1-іл)-1-(-2-іл)пентан-1-он»

замінити такою позицією:

«α-PVТ, alpha-PVT 2-піролідин-1-іл-1-тіофен-2-ілпентан-1-он»;

виключити такі позиції:

«MXE (3-Meo-2-Oxo-PCE) (R,S)2-(3-метоксифеніл)-2-(етиламіно)циклогексанон»;
«5F-ADMB метил-2-[1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-3-карбоксамідо]-3,3-диметилбутаноат»;

позицію

«Метоксетамін (MXE) 2-(3-метоксифеніл)-2-(етиламіно)-циклогексанон»

замінити такою позицією:

«Метоксетамін(MXE, 3-Meo-2-Oxo-PCE) 2-(3-метоксифеніл)-2-(етиламіно)циклогексанон»;

доповнити список такими позиціями:

«CUMYL-4CN-BINACA (CUMYL-CB-PINACA; 4-cyano CUMYL-BUTINACA; CUMYL-CYBINACA; SGT-78) 1-(4-ціанобутил)-N-(2-фенілпропан-2-іл)-1H-індазол-3-карбоксамід
5F-MDMB-PICA (5-fluoro-MDMB-PICA) метил 2-{[1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]формамідо}-3,3-диметилбутаноат
MMB-FUBICA (АMB-FUBICA; FUB-AMB-indol) метил 2-({1-[(4-флуорофеніл)метил]-1Н-індол-3-іл}формамідо)-3-метилбутаноат
4-хлоро-α-піролідиновалерофенон(4-хлоро-α-піролідинопентіофенон; 4-CI-PVP; 4С-PVP) 1-(4-хлорофеніл)-2-(1-піролідиніл)-1-пентанон
N-етиламіногексанофенон(N-еthylaminohexanophenone;N-ethyl Hexedrone; Нexen) 2-(етиламіно)-1-фенілгексан-1-он
3-MeO-PCMMo 4-[[1-(3-метоксифеніл)циклогексил]метил] морфолін
3-MeO-PCMo 4-[1-(3-метоксифеніл)циклогексил] морфолін
Ескалін (4-ethoxy mescaline) 2-(4-етокси-3,5-диметоксифеніл)-етанамін
3-CEC 1-(3-хлорфеніл)-2-(етиламіно)пропан-1-oн
4-СЕС 1-(4-хлорфеніл)-2-(етиламіно)пропан-1-oн
4Сl-РРР 1-(4-хлорфеніл)-2-(піролідин-1-іл)пропан-1-oн
5CI-AKB-48 N-(адамантан-1-іл)-1-(5-хлорпентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід
5-MeO-DІBF N-[2-(5-метокси-1-бензофуран-3-іл)етил]-N-(пропан-2-іл)пропан-2-амін
4-MeO-MІPT N-[2-(4-метокси-1H-iндол-3-іл)етил]-N-метилпропан-2-aмін
Метамнетамін (Methamnetamine; Methylnaphetamine; MNA; MNT; PAL-1046) N-метил-1-(нафтален-2-іл)пропан-2-амін
Мекседрон 3-метокси-2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он
TMCP-H (DP-UR-144) (1Н-індол-3-іл)-(2,2,3,3- тетраметилциклопропіл)метанон
альфа-бромвалерофенон 2-бром-1-фенілпентан-1-oн
ADB-PINACA N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1Н-індазол-3-карбоксамід
4-бромметкатинон (Brefedron; 4-BMC; 4-BMAP) 1-(4-бромфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-oн
4-фторметкатинон (Flephedrone; 4-FMC) 1-(4-фторфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-oн
4-hydroxy MET (4-НО-МЕТ; Metocin) 3-[2-[етил(метил)аміно]етил]-1H-iндол-4-oл
JWH-022 нафтален-1-іл(1-(пент-4-eн-1-іл)-1H-iндол-3-іл)метанон
Пара-метоксифенілпіперазин(p-MeOPP; 4-MeOPP) 1-(4-метоксифеніл)піперазин
4-метилметамфетамін (4-MMA) N-метил-1-(4-метилфеніл)пропан-2-aмін
4-метиламфетамін (4-MA) 1-(4-метилфеніл)пропан-2-aмін
4-метилбуфедрон (4-Me-MABP) 2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)бутан-1-он
STS-135 (5F-APICA; 5-fluoro-APICA) N-(адамантан-1-іл)-1-(5-флюоропентил)-1H-iндол-3-карбоксамід
JWH-398 (4-хлоро-1-нафтил)(1-пентил-1H-iндол-3-іл)метанон
5-IT (5-API; 5-aminopropylindole) 1-(1H-індол-5-іл)пропан-2-aмін
MAM-2201 (4-methyl-AM-2201; 5-fluoro-JWH-122) [1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-іл](4-метил-1-нафтил)метанон
bk-2C-B 2-аміно-1-(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)етан-1-oн
25I-NBF (2C-I-NBF) N-[(2-флюорофеніл)метил]-2-(4-йодо-2,5-диметоксифеніл)етанамін
CB-13 (CRA-13, SAB-378) нафтален-1-іл-(4-пентоксинафтален-1-іл)метанон
RCS-4-C4 (1-бутиліндол-3-іл)-(4-метоксифеніл) метанон
N-етилбуфедрон (NEB) 2-(етиламіно)-1-фенілбутан-1-oн
Еткатинон (N-Ethylcathinone; ETH-CAT) 2-(етиламіно)-1-фенілпропан-1-он
MBZP 1-бензил-4-метилпіперазин
4-мeтилметамфетамін (4-MMA) N-метил-1-(4-метилфеніл)пропан-2-aмін
2C-P 2-(2,5-диметокси-4-пропілфеніл)етанамін
AB-005 [1-[(1-метил-2-піперидиніл)метил]-1H-iндол-3-іл](2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)-метанон
α-PPP (α-Pyrrolidinopropiophenone) 1-феніл-2-(1-піролідиніл)-1-пропанон
MDDM (2-бензо[1,3]діоксол-5-іл-1-метил-eтил)-диметиламін
25D-NBOMe 2-(2,5-диметокси-4-метилфеніл)-N-(2-метоксибензил)eтанамін
25H-NBOMe 2-(2,5-диметоксифеніл)-N-(2-метоксибензил)eтанамін
2C-H 2-(2,5-диметоксифеніл)eтанамін
Диметиламфетамін N,N-диметил-1-фенілпропан-2-aмін
DOC 1-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)пропан-2-aмін
2-FA (2-фторамфетамін) 1-(2-флуорофеніл)пропан-2-амін
3-FA (3-фторамфетамін) 1-(3-флуорофеніл)пропан-2-амін
2-FMA (2-фторметамфетамін) 1-(2-флуорофеніл)-N-метилпропан-2-амін
3-FMA (3-фторметамфетамін) 1-(3-флуорофеніл)-N-метилпропан-2-амін
2C-B-BZP 1-[(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)метил]-піперазин
pFPP (4-FPP) 1-(4-флюорофеніл)піперазин
4-AcO-DET [3-[2-(діетиламіно)етил]-1H-iндол-4-іл]aцетат
4-AcO-DIPT [3-[2-(диізопропіламіно)етил]-1H-iндол-4-іл]aцетат
4-AcO-DMT [3-[2-(диметиламіно)етил]-1H-iндол-4-іл]aцетат
4-AcO-MET [3-[2-етил(метил)аміноетил]-1H-iндол-4-іл]aцетат
4-AcO-MIPT [3-[2-[ізопропіл(метил)аміно]етил]-1H-iндол-4-іл]aцетат
4-HO-DET 3-(2-діетиламіноетил)-1H-iндол-4-oл
4-HO-MET 3-{2-[етил(метил)аміно]етил}-1H-iндол-4-oл
4-HO-DIPT 3-[2-(диізопропіламіно)етил]-1H-iндол-4-oл
4-HO-MIPT 3-{2-[метил(пропан-2-іл)аміно]етил}-1H-iндол-4-oл
5-MeO-DPT N-[2-(5-метокси-1H-iндол-3-іл)етил]-N-пропілпропан-1-aмін
5-MeO-ATM 1-(5-метокси-1H-iндол-3-іл)пропан-2-aмін
5-MeO-DET N,N-диетил-2-(5-метокси-1H-iндол-3-іл)етанамін
MІPT (N-Methyl-N-isopropyltryptamine) N-[2-(1H-iндол-3-іл)eтил]-N-метилпропан-2-aмін
D2PMN-Acetyl-DOB (DOB-Ac) дифеніл(піролідин-2-іл)метанолN-[1-(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)пропан-2-іл]ацетамід
3-(p-fluorobenzoyloxy)tropane (pFBT) (8-метил-8-азабіцикло[3.2.1]oктан-3-іл)-4-флюоробензоат
MDAI 6,7-дигідро-5H-циклопента[f][1,3]бензодіоксол-6-aмін
MDMAI N-метил-6,7-дигідро-5H-циклопента[f][1,3]бензодіоксол-6-aмін
3-MeO-PCE (3-Methoxyeticyclidine) N-етил-1-(3-метоксифеніл)циклогексан-1-aмін
JWH-147 (1-гексил-5-фенілпірол-3-іл)-нафтален-1-іл-метанон
JWH-030 нафтален-1-іл-(1-пентилпірол-3-іл)метанон
JWH-145 нафтален-1-іл-(1-пентил-5-феніл-1H-пірол-3-іл)метанон
JWH-368 [5-(3-флюорофеніл)-1-пентил-1H-пірол-3-іл]-1-нафталеніл-метанон
JWH-071 (1-етил-1H-iндол-3-іл)-1-нафталеніл-метанон
JWH-018 N-(5-bromopentyl) (1-(5-бромопентил)-1H-iндол-3-іл)(нафтален-1-іл)метанон
JWH-031 (1-гексил-1H-пірол-3-іл)-1-нафталеніл-метанон
JTE-907 N-(бензо[d][1,3]діоксол-5-ілметил)-7-метокси-2-оксо-8-(пентилокси)-1,2-дигідрохінолін-3-карбоксамід
FUB-144 (FUB-UR-144) [1-(4-флюоробензил)-1H-iндол-3-іл](2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон
FDU-PB-22 нафтален-1-іл-1-[(4-флюорофеніл)метил] iндол-3-карбоксилат
DMMA 2-(3,4-диметоксифеніл)-N-метилпропан-1-aмін
MOPPP (4’-Methoxy-α-PPP) 1-(4-метоксифеніл)-2-(1-піролідиніл)-1-пропанон
Диметилон (bk-MDDMA) 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(диметиламіно)-1-пропанон
PMEA (para-methoxyethylamphetamine) N-етил-1-(4-метоксифеніл)пропан-2-aмін
5-EAPB 1-(1-бензофуран-5-іл)-N-етилпропан-2-aмін
6-EAPB 1-(1-бензофуран-6-іл)-N-етилпропан-2-aмін
AM-679 (2-йодофеніл)(1-пентил-1H-iндол-3-іл)-метанон
4-СMА (4-сhloromethamphetamine) 1-(4-хлорфеніл)-N-метилпропан-2-амін
M5FPIC метил-1-(5-флюоропентил)-1H-iндол-3-карбоксилат
4-метил-N-етилнорпентедрон 2-(етиламіно)-1-(4-метилфеніл)-1-пентан-1-oн
2,4,5-TMMC (2,4,5-trimethylmethcathinone) 2-метиламіно-1-(2,4,5-триметилфеніл)пропан-1-oн
NM-2AI (N-methyl-2AI) 2,3-дигідро-N-метил-1H-iнден-2-aмін
25E-NBOMe (2C-E-NBOMe) 2-(4-eтил-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]eтанамін
25G-NBOMe (2C-G-NBOMe) 2-(2,5-диметокси-3,4-диметилфеніл)-N-[(2-метоксибензил)eтанамін
25ІP-NBOMe (2C-ІP-NBOMe) 2-[2,5- диметокси-4-пропан-2-іл)феніл)-N-[(2-метоксибензил)]eтанамін
Дипентилон (bk-DMBDP, DMBDP) 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(диметиламіно)пентан-1-он
Дибутилон (bk-MMBDB, bk-DMBDB) 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2(диметиламіно)бутан-1-он
4-фторпентедрон (4-fluoro-α-methylamino-valerophenone, 4-FPD) 1-(4-флюорофеніл)2-(метиламіно)пентан-1-он
BMDP 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(бензиламіно)бутан-1-oн
4-дифлюорометокси-3,5-диметоксиамфетамін 1-[4-(дифлюорометокси)-3,5-диметоксифеніл]пропан-2-амін)
3,4-CTMP (3,4-дихлорметилфенідат)5Br-AKB-48 метил(2R)-2-(3,4-дихлорофеніл)-2-[(2R)-піперидин-2-іл]ацетатN-(адамантан-1-іл)-1-(5-бромпентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід
25I-NBOH (2C-I-NBOH, 2-C-I-NBOH, NBOH-2CI, Cimbi-27) 2-((2-(4-йодо-2,5-диметоксифеніл) етиламіно)метил)фенол».

2. у таблиці III список № 2 доповнити такою позицією:

«Етізолам 4-(2-хлорфеніл)-2-етил-9метил-6H- тієно[3,2-f][1,2,4]тріазоло[4,3-а] [1,4]діазепін».

3. У таблиці IV:

1) cписок № 1 доповнити такими позиціями:

«Альфа-фенілацетоацетамід (APAA) 3-оксо-2-фенілбутамід
ПМК-гліцидат (PMK-glycidate) метил 3-[3`,4`- (метилендіокси)феніл]-2-метил гліцидат»;

2) список № 2 доповнити такою позицією:

«1,4-бутандіол (BDO,1,4-бутилен-гліколь) бутан-1,4-діол»;

3) абзац третій примітки до списку № 2 після цифр і слів «15 відсотків таких прекурсорів, як соляна кислота» доповнити словами і цифрами «, та 1,4-бутандіол (BDО,1,4-бутиленгліколь)».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті