Умови проведення конкурсу на посаду начальника відділу контролю за дотриманням ліцензійних умов діяльності з обігу підконтрольних речовин Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держлікслужби
від 30.07.2019 р. № 253-к

Загальні умови
Посадові обов’язки – організовує розробку та обговорення проектів нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції відділу;

– організовує та забезпечує, у межах компетенції відділу, контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та здійснення заходів з протидії їх незаконному обігу;

– організовує та забезпечує здійснення, у межах компетенції відділу, контроль за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– забезпечує контроль за здійсненням, у межах компетенції відділу, заходів щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– організовує та забезпечує здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– організовує роботу щодо обстеження об’єктів та приміщень, що перебувають у користуванні юридичної особи та які використовуються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– надає пропозиції щодо анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;

– забезпечує розгляд скарг, запитів на отримання публічної інформації, звернень громадян, суб’єктів господарювання, представництв іноземних фірм в Україні з питань, що належать до компетенції відділу;

– організовує підготовку та подання на затвердження річних планів перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– забезпечує надання керівнику Управління та Держлікслужби звітів за результатами діяльності відділу;

– організовує взаємодію з територіальними органами Держлікслужби з питань перевірок щодо дотримання ліцензійних умов та інших питань що стосуються відділу;

– організовує та забезпечує проведення моніторингу та інформаційно-аналітичної діяльності в інтересах ефективної реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також протидії їх незаконному розповсюдженню;

– здійснює інші обов’язки, що випливають із покладених на нього завдань.

Умови оплати праці – посадовий оклад — 10 010 грн.;

– надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;

– надбавка до посадового окладу за ранг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання – копія паспорта громадянина України;

– письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

– письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

– заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання у довільній формі;

– копія (копії) документа (документів) про освіту;

– оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

– заповнена особова картка встановленого зразка;

– декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК www.nazk.gov.ua)

Документи приймаються: до 18:00 15 серпня 2019 року за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 120-А.

Додаткові (необов’язкові) документи заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування тестування на знання законодавства відбудеться 21 серпня 2019 року о 10:00 за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 120-А.

Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Фомичова Інна Володимирівна, тел.: (044) 422-55-81, Fomychova_IV@dls.gov.ua
Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером впевнений кориcтувач ПК: Microsoft Office
2. Необхідні ділові якості – лідерські якості;

– аналітичні здібності;

– прийняття ефективних рішень;

– навички управління;

– уміння працювати в команді та керувати командою.

3. Необхідні особистісні якості – відповідальність;

– неупередженість та об’єктивність;

– комунікабельність;

– самоорганізація та організація на розвиток;

– креативність.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства – Конституція України;

– Закон України «Про державну службу»;

– Закон України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) – Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

– Закон України «Про лікарські засоби»;

– Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

– Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, наркотичних речовин і прекурсорів та зловживанням ними»;

– Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

– Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

– Закон України «Про інформацію»;

– Закон України «Про звернення громадян»;

– Закон України «Про адміністративні послуги»;

– Кодекс України про адміністративні правопорушення;

– Кримінальний кодекс України;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 843 «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров’я для безпеки життя і здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»;

– Постанова Кабінету Міністрів від 06.04.2016 № 282 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку»;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 № 140 «Про затвердження переліку обладнання, яке використовується для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягає контролю»;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.1997 № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом»;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 647 «Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками»;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 № 1203 «Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах»;

– Наказ МОЗ України від 07.08.2015 № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»;

– Наказ МОЗ України від 23.04.2007 року № 202 «Про затвердження переліків наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають контролю при ввезенні на митну територію України та вивезенні за її межі»;

– Наказ МОЗ України від 26.10.2001 № 428 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів»;

– Наказ МОЗ України від 05.12.2012 № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю»;

– Наказ МОЗ України від 24.04.2015 № 242 «Про затвердження Правил утилізації та знищення лікарських засобів»;

– Наказ МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків»;

– Наказ МОЗ України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 19.03.1999 № 67/59 «Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

– Наказ Держлікслужби від 08.11.2016 № 530 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками».